Великата Калпа

Фа коригира необятната небесна твърд, разчиствайки стария прах

Небето и Земята са безмерни и безкрайни, навсякъде е пролет

Когато великата сила на всички времена премине

Погледнете отново – една нова вселена на Буди, Даоси и Богове