Завъртане на колелото

Сто години на Червената династия – път на непрекъснати убийства

Преобърнаха се Небето и Земята – пиеса, подиграваща се с цял Китай

Ясно виждате червените цветя да процъфтяват в този миг

Но знаете ли, лотосът в бъдеще ще цъфне