Уханен лотос

От Фа роден е чистият лотос

Уханния мирис милосърдието разнася

И над човешкия свят сладката роса поръсва

Лотосът цъфти из целия небесен двор