Откъсване

Написано в стила на лирична поема от династията Юан

Култивацията не е трудна

Земното сърце е трудно да се изостави

Толкова много привързаности – кога ще бъдат изоставени?

Всеки знае, че морето на страданието няма бряг

Ако волята не е твърда

Пречките са като планини

Как да се издигнеш над смъртния свят