Предопределеността се поражда и лотосът разцъфва

Истински великите хора – къде са те сега

Дафа започва да се разпространява, един след друг те идват

Много, много години – стотици, хиляди пъти отново

Предопределеността донася Праведния плод, всички лотоси разцъфват