Без препятствия

Култивационните пътеки са различни

Но всички те са в рамките на Дафа

Без привързаности към каквото и да е

Пътят под краката е естествено чист