Без заглавие

Дафа гледа сърцето на човек

Хората по света трябва да са наясно

Бог, човек, дух, животно, изличаване

Всеки един определя собствената си позиция