Път

Изучаването на Фа и самоусъвършенстването са лична работа на човек. Въпреки това често има голям брой ученици, които системно вземат други хора за свои модели за подражание – те гледат как други правят нещата и след това следват техния пример. Това е вид лошо поведение, развито сред обикновените хора. Един самоусъвършенстващ се няма модели за подражание. Пътят, по който всеки човек поема, е различен, защото основата на всеки човек е различна, размерите на различните привързаности на хората са различни, характеристиките на техните същества са различни, работата им сред обикновените хора е различна, семейната им среда е различна и така нататък. Тези фактори определят, че пътят на самоусъвършенстване на всеки човек ще бъде различен, че това, как всеки изоставя привързаностите си, ще бъде различно и че размерите на техните тестове ще бъдат различни. Ето защо това се проявява като големи трудности в намирането на път, който другите са проправили, и дори още по-малко възможно е да се следва такъв. Ако наистина имаше предварително прокарани пътища и „безплатен превоз“, това определено не би било самоусъвършенстване.

От самото начало на разпространението на Дафа има хора, които гледат другите – „каквото правят другите, това ще правя и аз“ – вместо да използват Фа, за да оценят дали нещо е правилно или погрешно. Когато видят, че болестите на някои хора са излекувани чрез самоусъвършенстване в Дафа, те също се ентусиазират; когато видят, че някои хора вече не практикуват, те също се разколебават; когато видят, че в страната има сто милиона души, самоусъвършенстващи се в Дафа, те смятат, че това трябва да е нещо добро и следват други, за да го научат; когато видят, че злото е започнало да напада, потиска и преследва Дафа и че телевизията и радиото са съчинили лъжи, за да скалъпят обвинения срещу Дафа, те започват да се разколебават и да се тревожат. Самоусъвършенстването действително е трудно. Трудността е в това, че дори когато настъпи ужасна катастрофа, дори когато злото преследва лудо и дори когато животът ви е изложен на опасност, вие все още трябва да сте способни да продължите усърдно по пътя си на самоусъвършенстване, без да позволявате каквото и да било в човешкото общество да се намеси на стъпките, които правите по вашия път на самоусъвършенстване.

Сега Дафа практикуващите са насред периода на Фа-коригирането и действията на старите сили са формирали най-фундаменталния и най-суров тест за тях. Дали тестът може да бъде преминат е практическа проверка за Дафа и за това дали всеки Дафа практикуващ може да бъде отговорен за себе си. А това дали, докато разбива и елиминира злото, човек може да пристъпи напред, за да утвърди Дафа, се превръща в свидетелство за [отношението му към въпроса за] живота и смъртта, става потвърждение на това дали един практикуващ от периода на Фа-коригирането може да постигне Съвършенство и също се превръща в това, което отличава един Бог от човешко същество. За един Дафа практикуващ защитаването и отстояването на Фа е просто естествено. Така в този момент от историята, когато наистина имаме ситуация, в която злото преследва Дафа, един Дафа практикуващ със сигурност ще пристъпи напред, за да утвърди Фа в отговор на преследването. В тази ситуация, когато някои ученици видят други да пристъпват напред, за да утвърждават Фа, те ги следват; когато видят други да не пристъпват напред, и те не пристъпват напред; когато са бити или биват „реформирани“ и видят други да се поддават на натиска от злото и да пишат така нареченото „обещание за спиране на самоусъвършенстването“, те също пишат такова, което е резултат от неспособността им да разбират нещата според Фа. Можете ли да си представите какво означава за един самоусъвършенстващ се, ако това петно не бъде изчистено? Настоящото зло преследване е наложено на Дафа и практикуващите от старите сили. Не е ли всичко, което е направено за противопоставяне на преследването, най-величествената демонстрация на отговорността на Дафа практикуващите към Дафа и към себе си? Това не е първият път в хода на упадащата история, в който злите сили са преследвали самоусъвършенстващи се. Не е ли то повторение на това, което Исус е изпитал по свое време? Не е ли изпитал същото и Буда Шакямуни? Ако действително има пътища, които могат да служат за справка, тогава преживяното от предишните Просветлени същества в това отношение и днешното зло не са ли се случили по един и същ начин? Макар да се различават в специфичните си проявления, всички те целят да пречупят волята на тези, които се самоусъвършенстват в праведен Фа. В обикновените практики за самоусъвършенстване в историята, онези отрицателни същества наистина действаха като лакмус за определяне дали отделни самоусъвършенстващи се биха могли да постигнат Съвършенство. Ако някой се окажел пясък вместо злато, той определено щял да бъде пресят. Но днес е различно поради това, че в космическите тела протича Фа-коригиране и колосалната небесна твърд бива реконструирана. Всички така наречени „тестове“ за Дафа се намесват на Фа-коригирането. Нещо повече, целта на всички онези, които участват в преследването, е да нанесат вреда на Дафа. Въпреки че всичко, което старите сили направиха на личното самоусъвършенстване на хората, постигна определен ефект в миналото, ако този подход се използва по време на Фа-коригирането, той не само не отговаря на стандарта на Дафа, но и сериозно се намесва и разстройва Фа-коригирането. Понастоящем старите сили са изправени пред пълно унищожение, независимо дали съществата, които участват, са положителни или отрицателни. Всички зли същества, които участват в това, биват елиминирани по време на Фа-коригирането, независимо колко високи са техните нива. С Фа-коригирането е напълно различно от обикновеното самоусъвършенстване. Днес, когато Дафа практикуващите разясняват истината в отговор на преследването на злото, има някои ученици, които гледат какво правят другите. Но човек трябва винаги да се просветлява сам до това какво би трябвало да прави, когато е изправен пред изпитания. Всеки път, когато човек се подобри, Статусът на достижение, който е утвърдил и до който се е просветил, се повишава.

Пътят, по който поема един Дафа практикуващ, е славна история и тази история трябва да бъде създадена от неговото собствено просветляване.