Относно „Достойнството на Дафа“

Идеите в статията на този практикуващ са отлични. Ето как Фа-коригирането се различава от личното самоусъвършенстване. Междувременно тя демонстрира солидната основа, изградена в личното самоусъвършенстване на практикуващия. Ако сте без Добротата (Шан), която притежава един Дафа практикуващ, тогава вие не сте самоусъвършенстващ се. Ако един Дафа практикуващ не може да утвърди Фа, тогава той не е Дафа практикуващ. Докато изобличавате злото, вие също спасявате всички съзнателни същества и довеждате до Съвършенство собствените си райове.

Бележка: Това е коментар към статията „Достойнството на Дафа“, написана от Дафа практикуващ и публикувана в същия ден на уебсайта „Минхуей“.