Фа-коригиране и самоусъвършенстване

Статията обсъжда с много яснота въпроса как да се отнасяме към Фа-коригирането и самоусъвършенстването. По време на Фа-коригирането Дафа практикуващите имат различна ситуация от тази в миналото, когато се е практикувало лично самоусъвършенстване. Изправени пред неоснователна вреда, пред преследването на Дафа и пред наложената ни несправедливост, не можем да се отнасяме с нещата или категорично да приемаме нещата както преди, в личното самоусъвършенстване, защото сега Дафа практикуващите са в периода на Фа-коригирането. Ако един проблем не е причинен от нашите собствени привързаности или грешки, тогава трябва да е поради това, че злото се намесва или върши лоши неща.

Въпреки това все още се самоусъвършенстваме и все още имаме някои последни обикновени човешки привързаности. Когато възникне проблем, първо трябва да разгледаме себе си, за да видим дали нещата са правилни или погрешни от наша страна. Ако определим, че това е намеса или нанасяне на вреда, когато се справяме с конкретния проблем, би трябвало да се опитваме в най-голяма степен да сме спокойни и добри към онези хора, които са на повърхността, защото когато злото използва хората, те самите обикновено не съзнават това (макар че хората, които са използвани, са обикновено или хора, чиито мисли са лоши, или такива, при които възникват лоши мисли). Колкото до намесата от злото в други измерения, трябва сериозно да я унищожаваме с праведни мисли.

Бележка: Това е коментар към статията „Какво е истинска доброта?“, написана от Дафа практикуващ и публикувана в същия ден на уебсайта „Минхуей“.