Глава V – Въпроси и отговори

1. Фалун и Фалун Гонг

Практикуващ: От какво се състои Фалун?

Учителят: Фалун е разумно същество, състоящо се от високоенергийна материя, което автоматично преобразува Гонг и не съществува в нашето измерение.

Практикуващ: Как изглежда Фалун?

Учителят: Колкото до цвета на Фалун, можете да кажете само, че е златистожълт. Но този цвят не съществува в нашето измерение. Основният цвят на вътрешния кръг е яркочервен, а този на външния кръг – оранжев. Има два Тайджи символа в червено и черно, които принадлежат към даоистката школа, и два Тайджи символа в червено и синьо, принадлежащи към Великата първична Дао школа. Това са две различни системи. Символът свастика 卍 е златистожълт. Хората с по-ниско ниво на Небесното око виждат Фалун да се върти подобно на електрически вентилатор. Ако можете да го видите ясно, той е прекрасен и може да вдъхнови практикуващия да се самоусъвършенства по-уверено и усърдно.

Практикуващ: Къде се намира Фалун първоначално? Къде се разполага по-късно?

Учителят: Аз наистина ви давам само един Фалун. Той се намира в долната коремна област – на същото място, където се развива и съхранява Дан, за който говорихме. Местоположението му не се променя. Някои хора могат да видят многобройни Фалуни да се въртят. Те се използват от моите Фашъни, за да настроят телата ви.

Практикуващ: Може ли чрез упражнения и самоусъвършенстване да се развият Фалуни? Какъв брой могат да бъдат развити? Има ли някаква разлика между тях и този, даден ни от Учителя?

Учителят: Фалуни могат да бъдат развити чрез упражнения и самоусъвършенстване. С увеличаване силата на вашия Гонг ще се развиват все повече и повече Фалуни. Всички Фалуни са едни и същи. Единствената разлика между тях е, че Фалун, намиращ се в долната коремна област, не се движи наоколо, тъй като той е коренът.

Практикуващ: Как човек може да почувства и наблюдава присъствието и въртенето на Фалун?

Учителят: Не е необходимо да го усещате или наблюдавате. Някои хора са чувствителни и ще усетят въртенето на Фалун. През първоначалния период след поставянето на Фалун може да не сте свикнали с присъствието му в тялото ви и да имате коремна болка, да имате усещането, че нещо се движи, да чувствате топлина и така нататък. След като свикнете с него, изобщо няма да го усещате; и все пак, хората със способности могат да го видят. Това е точно както със стомаха ви – вие не усещате неговото движение.

Практикуващ: Посоката, в която Фалун се върти на изображението си, не е същата като тази на билетите на учениците (става дума за първия и втория семинар в Пекин). Фалун, принтиран върху семинарните билети на учениците, се върти обратно на часовниковата стрелка. Защо?

Учителят: Целта е да ви се даде нещо добро. Неговото излъчване на енергия навън настройва телата на всички и по тази причина той не се върти по часовниковата стрелка. Можете да го видите да се върти.

Практикуващ: На кой етап Учителят поставя Фалун в учениците?

Учителят: Нека дискутираме това тук. Имаме някои ученици, които са се занимавали с много практики и предизвикателството е, че трябва да се освободим от всичките объркани неща в тялото, като запазим доброто и отстраним лошото. Така че това добавя една стъпка. След това Фалун може да бъде поставен. Размерът на поставения Фалун зависи от нивото на самоусъвършенстването на човек. Някои хора никога преди не са се занимавали с Чигонг и чрез настройване [на тялото] и наличие на добра основа, заболяването им може да бъде елиминирано по време на моята лекция. Те напускат нивото на Чи и навлизат в състоянието на „млечнобяло тяло“. И при такива условия може да бъде поставен Фалун. Но много хора са с лошо здраве и постоянно преминават през настройване, така че как Фалун би могъл да бъде поставен, преди настройването [на тялото] да е завършено? Те обаче са малцинство. Нека не се тревожим. Вече съм поставил енергийния механизъм, който може да сформира Фалун.

Практикуващ: Как се носи Фалун?

Учителят: Той не се носи. Аз изпращам Фалун и го поставям в долната ви коремна област. Той не е в нашето физическо измерение, а в друго. Предвид червата в долната част на корема ви, какво би се случило, ако той започнеше да се върти и беше в това измерение? Той съществува в друго материално пространство и не е в съприкосновение с тази ваша страна тук.

Практикуващ: Ще продължите ли да раздавате Фалуни и по време на следващите си курсове?

Учителят: Ще получите само един. Някои хора усещат въртенето на много Фалуни, но те са с външна функция и са само за настройване на тялото ви. Най-съществената характеристика на нашите упражнения е, че при излъчването на енергия се излъчва редица от Фалуни. Така че преди дори да започнете да правите упражненията, вече има много Фалуни, които се въртят около тялото ви и го настройват. Фалун, който ви е даден конкретно, е този, разположен в долната коремна област.

Практикуващ: Ако спрем да правим упражненията, означава ли това, че нашият Фалун ще изчезне? Колко дълго ще стои той в тялото ми?

Учителят: Докато се смятате за самоусъвършенстващи се и следвате Шиншин изискванията, поставени от мен, когато не правите упражненията, той не само не изчезва, но и става по-силен. В действителност вашата Гонг сила дори ще продължи да нараства. И обратно, ако правите упражненията повече от всеки друг, но не успявате да действате според поставения от мен Шиншин стандарт, тогава се опасявам, че усилието ви ще е било напразно. Правите упражненията, но ефектът е нулев. Без значение каква система практикувате, ако не следвате изискванията ѝ, по всяка вероятност ще се самоусъвършенствате по порочен път. Ако в съзнанието ви има само лоши неща и си мислите: „Еди-кой си е просто толкова ужасен. Ще го поставя на мястото му, щом придобия някакви способности“, тогава дори да изучавате Фалун Гонг, когато прибавите вътре тези неща и не успявате да следвате Шиншин насоките ми, не се ли занимавате с порочна практика?

Практикуващ: Учителят често казва: „Дори да искате да заплатите 100 милиона юана, пак не можете да закупите Фалун“. Какво означава това?

Учителят: Означава, че той е невероятно ценен. И това, което ви давам, не е само Фалун: давам ви и други неща, които гарантират самоусъвършенстването ви, и те са скъпоценни. Всички те са безценни.

Практикуващ: Могат ли тези, които дойдоха по-късно, да получат Фалун?

Учителят: Стига да сте дошли преди последните три дни [от семинара], тялото ви може да бъде настроено и Фалун, наред с много други неща, може да бъде поставен. Ако дойдете през последните три дни е трудно да се каже, но тялото ви все пак ще бъде настроено. Поставянето на нещата не е лесно. Ако обстоятелствата ви са благоприятни, тогава могат да бъдат поставени.

Практикуващ: Фалун единственото нещо ли е, използвано за коригиране на неправилните състояния на човешкото тяло?

Учителят: Не разчитаме само на него. Вашият учител използва много методи, за да коригира нещата.

Практикуващ: При какви условия е бил създаден Фалун в предисторията?

Учителят: Задавате въпрос, който е много обширен и от твърде високо ниво. Той превишава обхвата на това, което се предполага да знаем на това ниво, така че не мога да го дискутирам тук. Но има нещо, което трябва да знаете: това не е Чигонг от религията будизъм, а Чигонг от Буда школата. Не е част от будизма. Ние все пак споделяме една и съща цел с будизма, просто нашите дисциплини за самоусъвършенстване са различни; поели сме по два различни пътя. Целта ни е една и съща.

Практикуващ: Колко е дълга историята на Фалун Гонг?

Учителят: Системата за практикуване, в която се обучавах аз, е малко различна от тази, която направих публична. Развитият от мен Фалун е по-могъщ от този, който предавам, и Гонг се развиваше по-бързо, отколкото в тази система. Но независимо от това, системата за практикуване, която представих пред обществеността, пак позволява бързо нарастване на Гонг, така че изискванията към Шиншин на практикуващия са по-високи и по-стриктни [от обичайните]. Нещата, представени от мен пред обществеността, бяха реорганизирани и имат не толкова високи изисквания [сравнено с това, което практикувах аз], но те все пак са по-високи от обичайните пътища за самоусъвършенстване. Тъй като това е различно от първоначалното, аз се водя негов основател. Колкото до дължината на историята на Фалун Гонг, без да броим годините, преди той да стане публичен, може да се каже, че е започнала през миналия месец май (1992 г.), когато започнах да го преподавам в североизточната част [на Китай].

Практикуващ: Какво ни дава Учителят, докато слушаме лекциите?

Учителят: Давам Фалуни на всички. Има Фалун за самоусъвършенстване, Фалуни за настройване на тялото и наред с това моите Фашъни ще се грижат за вас – за всеки един от вас – докато се самоусъвършенствате по Фалун Гонг. Ако не го правите, Фашъните по естествен начин няма да се грижат за вас. Няма да го правят, дори да им бъде казано. Моите Фашъни знаят добре какво мислите.

Практикуващ: Може ли Фалун Гонг да ми позволи да постигна Праведно достижение чрез самоусъвършенстване?

Учителят: Дафа е безграничен. Дори да се самоусъвършенствате до нивото на Татагата, това все още не е най-висшето. Нашият път е праведен път за самоусъвършенстване, така че започвайте да се самоусъвършенствате! Това, което ще постигнете, ще бъде най-високата ви позиция.

2. Принципи и методи на упражненията

Практикуващ: След като приключат упражнението Голям небесен кръг и се върнат у дома, някои хора имат сънища, в които ясно се виждат да се носят в небето. За какво става дума?

Учителят: Мога да кажа на всички ви, че когато такова нещо се случи по време на медитацията ви или насън, това в действителност не са сънища. То е в резултат на това, че Първичният ви дух напуска физическото тяло – нещо, което ни най-малко не прилича на сънуването. Когато сънувате, не виждате нещата толкова ясно или толкова детайлно, но когато Първичният ви дух напусне тялото, видяното от вас и начинът, по който се издигате нагоре, могат да бъдат реалистично видени и запомнени добре.

Практикуващ: Ако Фалун се деформира, какви ще са лошите последствия от това?

Учителят: Това показва, че човекът се е отклонил и така Фалун е изгубил ефективността си. Също така то ще предизвика много проблеми в самоусъвършенстването ви. Това е като да изберете да не вървите по главната улица, а по страничен път, където се изгубвате и не можете да намерите пътя си. Ще се натъкнете на проблеми и такива неща ще се проявяват в ежедневието.

Практикуващ: Когато правим упражненията сами, какво би следвало да направим за домашната обстановка? Можем ли да имаме Фалун в дома си?

Учителят: Много от вас, седящи тук, са виждали присъствието на Фалун в домовете си и членовете на вашите семейства са започнали да се облагодетелстват от това. Както сме казвали, много измерения съществуват по едно и също време и на едно и също място. Домът ви не е изключение и за него е нужно да бъде положена грижа. Начинът, по който това се прави в общия случай, е да се елиминират лошите неща и след това да се инсталира щит, така че нищо лошо да не може да се промъкне вътре.

Практикуващ: По време на упражненията, когато Чи засегне болно място, там има болка и усещане за подутост. Защо е така?

Учителят: Болестта е тип черна енергийна маса. Това място ще се усеща подуто, след като я разбием на парчета в началото на курса. Тогава тя ще е загубила корена си и ще започне да се отделя навън. Ще бъде изхвърлена навън бързо и болестта вече няма да съществува.

Практикуващ: Старите ми здравословни проблеми изчезнаха след няколко дни от курса, но внезапно се появиха отново няколко дни по-късно. Защо?

Учителят: Защото с нашата система за самоусъвършенстване се повишавате бързо и нивата ви се променят за много кратки периоди от време; здравословният ви проблем е излекуван, преди дори да сте разбрали. По-нататъшните симптоми са това, което съм описвал като идване на „изпитания“. Наблюдавайте внимателно. Това не са същите симптоми, които сте имали при стария ви здравословен проблем. И ако потърсите други Чигонг майстори да настроят тялото ви, те няма да са способни да го направят, защото това е карма, която се проявява с нарастването на вашия Гонг.

Практикуващ: Необходимо ли е все още да вземаме лекарства, докато се самоусъвършенстваме?

Учителят: По този въпрос би трябвало да помислите и да решите за себе си. Приемането на лекарства по време на самоусъвършенстването означава, че не вярвате в способността на самоусъвършенстването да лекува – защо бихте вземали лекарства, ако вярвахте в нея. Ако не се придържате към нашия Шиншин стандарт, може да възникнат проблеми и може да кажете, че Ли Хонгджъ не ви позволява да вземате лекарства; но Ли Хонгджъ ви е помолил да поставите стриктни изисквания към вашия Шиншин – направили ли сте го? Нещата, които съществуват в телата на истинските самоусъвършенстващи се, не са тези на обикновените хора и никоя от болестите и болежките на обикновените хора не е позволено да възникне в тялото ви. Ако сърцето ви е праведно, вярвате в целителната сила на самоусъвършенстването и тогава решите да спрете лекарствата си, ако не се тревожите за това и не отидете да се лекувате, тогава по естествен начин ще има някой, който да ви излекува. Всички вие тук ставате все по-добре ден след ден и всеки ден се чувствате все по-добре. И така, какво става? Моите Фашъни бяха заети да влизат и излизат от телата на много от вас, работейки по тях, и ви помагат, като правят тези неща. Ако в хода на самоусъвършенстването съзнанието ви не е стабилно и възприемете отношението на съмнение или на „да пробваме и да видим“, тогава няма да получите нищо. Това, дали вярвате в Буди, се определя от способността ви за просветление и вроденото ви качество. Ако тук се появеше Буда, който би могъл да бъде ясно видян с човешки очи, тогава всеки би отишъл да изучава учението на Буда и не би съществувал никакъв въпрос за промяна на мисленето ви. Ако ще виждате, първо трябва да повярвате.

Практикуващ: Някои хора искат да поканят Учителя и неговите ученици да извършват лечения. Може ли да се прави това?

Учителят: Не съм излязъл пред обществеността, за да лекувам. Където има човешки същества, има и болести. Някои хора изглежда не могат да разберат това, което казвам, но няма да разяснявам по-подробно. Практиките от Буда школата имат за цел широкомащабното спасение на съзнателни същества и лекуването на хора е позволено. Но когато ние извършваме лечение, това е организирано и с цел популяризиране. Току-що съм излязъл пред обществеността и не съм известен, така че другите не ме разпознават и може би никой не би дошъл да слуша лекциите ми. Чрез даване на здравни консултации и лечение на хора ние позволихме на всеки да види Фалун Гонг и резултатите са отлични. Така че не го направихме изцяло с цел лечение на хора. Използването на мощен Гонг за извършване на лечения през цялото време или като професия е забранено. Замяната на законите в този свят с по-висши не би проработило; то би променило състоянието на нещата и ефективността не би била добра. За да сме отговорни към самоусъвършенстващите се ученици, ние трябва да настроим телата ви така, че повече да нямат болести и само тогава ще можете да се самоусъвършенствате към по-високи нива. Ако постоянно сте загрижени за здравословния си проблем и нямате интерес към самоусъвършенстването, тогава, въпреки че може и да не го изкажете, моите Фашъни са много наясно с мислите ви и накрая няма да получите нищо. В този курс вече сме настроили телата ви. Разбира се, първо е необходимо да сте самоусъвършенстващи се. Няма да започна да лекувам заболяванията ви и да ви искам още пари по средата на курса – не правим такива неща. Ако здравословният ви проблем не е излекуван, това има връзка с просветлителното ви качество. Разбира се, не изключваме хората, които са тежко болни. Реакциите в тялото ви може и да не са забележими, но в действителност са големи и силни. Може би еднократното настройване не е достатъчно, но сме направили всичко по силите си. Въпросът не е в това, че не сме отговорни към вас, а че заболяването е просто твърде тежко. Когато се приберете у дома и се самоусъвършенствате, ще продължаваме да ви лекуваме, докато накрая бъдете напълно излекувани. Но такива случаи са малобройни.

Практикуващ: Как да навлезем в покой по време на упражненията? Смята ли се за привързаност, ако докато ги правим, мислим за проблемите в работата ни?

Учителят: Би трябвало да приемате леко нещата, свързани с личния интерес, и да поддържате винаги ясно и чисто съзнание. Ако можехте да се подготвите и да знаете предварително кога ще дойде дадено изпитание и какво ще представлява, тогава то не би било изпитание. Изпитанията идват най-вече внезапно и от нищото. Ако можете да сте непоколебими и решителни, определено ще се справите и ето как бива оценяван вашият Шиншин. Когато привързаностите ви вече ги няма, Шиншин се е подобрил, вече не се борите и състезавате с другите, неприязънта и търканията ви са забравени, мисленето ви е прочистено – тогава можете да говорите за сила на Дин. Ако все така не можете да навлезете в покой, тогава мислете за себе си като за втори човек и гледайте на тези мисли като на чужди. Колкото и непреодолими да са тези мисли, трябва да пристъпите извън тях и да ги оставите да си вървят по пътя. Някои хора предлагат монотонно повтаряне на името на Буда или броене на числа. Но тези неща са трикове. Когато правим упражненията, не е необходимо да съсредоточаваме мислите си върху нещо, но действително трябва да осъзнаваме, че правим упражнения. Колкото до предизвикателствата на работното ви място, когато не става дума за личен интерес или за нещо, към което сте привързани, тогава това е нещо добро. Познавам един будистки монах, който разбира този аспект на самоусъвършенстването. Той е игумен в храм и има много задачи, но щом седне [да медитира], се откъсва от тези неща. Със сигурност не мисли за тях и това е способност. Когато наистина, истински правите упражненията, няма и следа от собственото „аз“ или разсейващи мисли. Пак можете да вършите добре работата си, когато не привнасяте в нея лични неща.

Практикуващ: Какво да правим, когато по време на упражненията се появят лоши мисли?

Учителят: Възможно е от време на време многобройни лоши неща да излизат на повърхността, докато правите упражненията. Току-що сте започнали да се самоусъвършенствате и не е възможно да достигнете наистина високо ниво за една нощ; нито пък на този етап бихме ви наложили твърде високи изисквания. Не е реалистично да искаме от вас да не допускате дори и една-единствена лоша мисъл в съзнанието си. Това е нещо, което ще постигнете постепенно. В началото е допустимо, но не оставяйте мисленето ви да се вихри. С времето съзнанието ви ще се извиси и би трябвало да се придържате към по-високи стандарти, тъй като се самоусъвършенствате в Дафа. След този курс вече няма да сте обикновени хора. Нещата, които носите, са толкова уникални, че трябва да поставяте стриктни изисквания към своя Шиншин.

Практикуващ: Когато правя упражненията, имам чувството, че главата и коремът ми се въртят, и изпитвам дискомфорт в областта на гръдния кош.

Учителят: Това е нещо от първоначалната фаза, причинено от въртенето на Фалун. По-нататък този симптом може да изчезне.

Практикуващ: Какво да правим, ако привлечем малки животни, докато правим упражненията?

Учителят: Всеки вид Чигонг упражнения може да привлече малки животни, така че просто ги игнорирайте – това е всичко. То е свързано с наличието на положително енергийно поле и важи особено за Чигонг от Буда школата, защото неговият Гонг съдържа фактори на широкомащабното спасение на живи същества. Когато нашият Фалун се върти по часовниковата стрелка, той спасява самия човек, а когато се върти обратно на часовниковата стрелка, спасява другите. След това той се завърта обратно и започва отначало, така че всичко около нас се облагодетелства.

Практикуващ: В упражнението „Проникване в двата космически края“ за един път ли се брои движението на ръката нагоре и надолу? Когато изпълнявам „Буда протяга хиляда ръце“, трябва ли да си се представя като голям и висок, преди да разпъна ръцете си?

Учителят: Когато всяка ръка се е придвижила нагоре и надолу по веднъж, това се брои за един път. При изпълнението на „Буда протяга хиляда ръце“ не мислете за себе си. По естествен начин ще се почувствате голям и висок. Нужно е само да имате усещането, че сте най-голямото същество между Небето и Земята, и просто е достатъчно да стоите там. Ако постоянно преследвате това усещане – това е привързаност.

Практикуващ: Какво да правя, ако по време на медитацията не мога да сгъна краката си в лотосовата позиция?

Учителят: Ако не можете да сгънете краката си, можете да правите медитацията, седейки на ръба на стол, и това ще е също толкова ефективно. Но тъй като сте практикуващи, трябва да упражнявате краката си и да успеете да ги кръстосате. Можете да седите на ръба на стола и бавно да тренирате краката си да се кръстосат, и в последствие би трябвало да сте способни да ги кръстосате.

Практикуващ: Какво да правим, ако членове на семейството ни вършат лоши неща, които не съответстват на „Джън-Шан-Жен“?

Учителят: Ако членовете на семейството ви не практикуват Фалун Гонг, тогава няма значение. Основният въпрос е да усъвършенствате себе си. Просто се самоусъвършенствайте и не усложнявайте нещата. Трябва да сте по-благоразположени и да полагате повече усилия да работите над себе си.

Практикуващ: В ежедневието си понякога правя грешка и съжалявам, но после това се случва отново. Дали е защото имам пропуски в Шиншин?

Учителят: Тъй като сте способен да пишете за това [във въпроса си], това доказва, че сте подобрили своя Шиншин и можете да разпознаете грешките си. Обикновените хора не осъзнават, когато правят нещо погрешно. Така че това означава, че вие вече сте ги надминали. Направили сте нещо погрешно първия път и не сте съблюдавали своя Шиншин, но това е процес. Опитайте отново да се подобрите следващия път, когато се натъкнете на проблем.

Практикуващ: Могат ли хора на 40 или 50 години да достигнат състоянието „Три цвята, събрани над главата“?

Учителят: Ние усъвършенстваме и съзнанието, и тялото, така че възрастта е без значение. Стига да сте фокусирани в хода на практиката си и да следвате поставените от мен насоки за Шиншин, животът ви ще продължава да бъде удължаван, докато продължавате да практикувате. Не ви ли дава това достатъчно време за самоусъвършенстване? Но при методите за усъвършенстване на съзнанието и тялото трябва да се отбележи следното: ако когато животът ви е бил удължен, възникне проблем с Шиншин, животът ви незабавно ще бъде в опасност, защото е бил удължен с цел самоусъвършенстване. Така че, щом във вашия Шиншин се появят проблеми, животът ви веднага ще бъде в опасност.

Практикуващ: Колко сила би трябвало да използваме според „с мекота, но и с твърдост“?

Учителят: Трябва да установите това сами. Например при изпълнението на големите мудри ръцете изглеждат гъвкави, но в действителност се използва сила при изпълнението им. Силата между долната част на ръката, китката и пръстите е доста голяма. Но те изглеждат гъвкави. Това е „с мекота, но и с твърдост“. Когато изпълнявах мудрите, ви дадох това, така че постепенно ще го усетите в хода на практиката си.

Практикуващ: Вярно ли е, че интимните отношения между мъжете и жените са ненужни? Необходимо ли е младите хора да се разведат?

Учителят: Обсъдихме сексуалния въпрос по-рано. На настоящото ви ниво не сме ви казвали да станете монаси или монахини – вие сте тези, които искат да станат такива. Ключовото е да се освободите от тази привързаност! Трябва да се освободите от всяка привързаност, която не можете да изоставите. За обикновените хора това е вид желание, но ние, самоусъвършенстващите се, трябва да сме способни да се освободим от него, да го приемаме леко. Някои просто целеустремено го преследват, това нещо изпълва главите им и би било сметнато за минаване на границата дори ако бяха обикновени хора. И все пак, сега те са самоусъвършенстващи се, така че има дори още повече основание да не са такива. Но тъй като вие се самоусъвършенствате, а членовете на семейството ви – може би не, на настоящия етап е приемливо да водите нормален живот. Когато достигнете по-високо ниво, ще знаете какво да правите.

Практикуващ: Допустимо ли е да спя, когато правя медитацията? Как да се справя по отношение на това? Понякога губя осъзнатост за около три минути и не зная какво става.

Учителят: Спането е проблем. Може ли човек да спи, докато медитира? Когато заспите по време на медитация, това е форма на намеса от зли същества. Казвате „губя осъзнатост“? Това няма да се случи. Може би не сте формулирали въпроса си ясно? Ако загубите осъзнатост за три минути, това не означава, че нещо се е объркало. Хората, които могат да навлязат в дълбок покой, често губят осъзнатост за нещата. Но ако е за дълго време, тогава действително е проблем.

Практикуващ: Вярно ли е, че всеки, който е решен да постигне Пълно съвършенство чрез самоусъвършенстване, може да го направи? Ами ако вроденото му качество е недостатъчно?

Учителят: Всичко зависи от непоколебимостта ви – решаващият фактор е това, колко сте непоколебими. Колкото до тези, чието вродено качество е недостатъчно – все още зависи от непоколебимостта им и просветлителната им способност.

Практикуващ: Мога ли да правя упражненията, когато съм настинал или с температура?

Учителят: Мога да ви кажа, че след като завършите този курс, няма да имате болести, колкото и да е трудно за вярване. Тогава защо моите ученици понякога имат симптоми като тези на настинка или треска? Това е преминаване през изпитание, през трудност и означава, че е време да се издигнете до друго ниво. Всички те разбират това, не му позволяват да ги тревожи и по този начин то отминава.

Практикуващ: Могат ли бременни жени да практикуват Фалун Гонг?

Учителят: Няма проблем, тъй като Фалун е поставен в друго измерение. В нашата практика няма енергични движения, които биха могли да повлияят отрицателно на една бременна жена. В действителност тя е от полза за тях.

Практикуващ: Когато Учителят е далеч от нас, има ли някакво пространствено разстояние?

Учителят: Много хора си мислят неща, като: „Учителят не е в Пекин. Какво да правим?“ И когато човек прави други видове упражнения, е така – учителят не може да бди над вас всеки ден. Но сега съм ви преподал Фа, предоставени са ви принципите му, научил съм ви на упражненията и ви е даден пълен комплекс от неща. Сега това, което остава, е да се самоусъвършенствате. Не може да кажете, че присъствието ви до мен гарантира нещо, а това, че сте далеч – не. Можем да го илюстрираме, като поговорим за учениците на Буда. Изминали са над две хиляди години, откакто Шакямуни не е на света, а тези ученици все още продължават да се самоусъвършенстват без колебания. Така че самоусъвършенстването е във ваши ръце.

Практикуващ: Ще доведе ли практикуването на Фалун Гонг до Бигу(1)?

Учителят: Не, няма, защото методът Бигу принадлежи към самоусъвършенстването по Първичния Велик Дао, съществувал дори преди будизма или даоизма; той датира отпреди възникването на религията. Този метод често е част от самоусъвършенстването в уединение. Причината е, че по онова време е нямало манастири, трябвало е да се самоусъвършенстват нагоре по склоновете на планините и никой не е можел да им носи вода там. Така че те възприели този подход именно през този период, когато трябвало да се самоусъвършенстват в уединение, при което се изисквало да седят неподвижно за шест месеца или година. Днес нашето самоусъвършенстване не се нуждае от Бигу. Това е метод, използван при специални обстоятелства, и определено не е някаква свръхспособност. Някои хора го преподават. Но бих казал, че ако всеки по света престанеше да яде, състоянието на обикновеното общество би било нарушено, а това би било проблем. Ако никой не ядеше нищо, това би ли било човешко общество? Така няма да се получи, не трябва да е така.

Практикуващ: До какво ниво могат да ни отведат тези пет упражнения?

Учителят: Тези пет упражнения могат да направят възможно самоусъвършенстването ви до изключително високо ниво. Разбира се, вие ще знаете до кое ниво би трябвало да се самоусъвършенствате, когато му дойде времето. Това е така, защото за нашата практика няма лимит и когато наистина сте достигнали този етап, за вас ще има друга предопределена подредба и ще получите Дафа на едно дори още по-високо ниво.

Практикуващ: „Фа усъвършенства практикуващия“ – означава ли това, че тъй като Фалун винаги се върти, не е необходимо да правим упражненията?

Учителят: Правенето на упражненията е различно от монашеското самоусъвършенстване. Когато човек се самоусъвършенства в манастир или храм, в действителност той трябва да седи в медитация като вас. Това е умение, което е необходимо да се практикува – не можете просто да кажете, че искате да увеличите своя Гонг и да го накарате да порасне над главата ви, без да направите нито едно упражнение. Това самоусъвършенстващ се ли е? Всяка школа има свой собствен комплекс от унаследени неща и той трябва да бъде развит чрез упражнения.

Практикуващ: Хората, които се занимават с други практики, твърдят, че практиките, които не използват насочване чрез мисълта, не са пътища за самоусъвършенстване.

Учителят: Хората говорят всякакви неща, но никой не ви е преподал Дафа, както го направих аз. Буда школата вярва, че метод за самоусъвършенстване, който използва намерение, не може да е от много високо ниво; когато казвам „метод за самоусъвършенстване, използващ намерение“, нямам предвид движенията в практиките. Медитацията и Джие-ин са движения, така че въпросът не е в размера или броя на движенията. „Намерение“ и „без намерение“ се отнасят до вашите мисли и стремежи. Ако преследвате нещо и имате намерение, това са привързаности. Ето какъв е смисълът.

Практикуващ: Шиншин и Дъ не са едно и също нещо. Споменахте, че Дъ определя нивото на човек, но след това казахте, че нивото на Шиншин определя нивото на Гонг. Противоречат ли си тези твърдения?

Учителят: Може би не сте го чули ясно. Шиншин покрива широк обхват от неща, като Дъ е част от него. Той включва също и толерантността, способността за понасяне на трудности, просветлителната способност, как се справяте с конфликти и така нататък. Той е обширно нещо. Количеството на вашето Дъ не е показател за това, колко Гонг имате. Вместо това, то предполага колко Гонг можете да развиете по-нататък. Само посредством тестове, подобряващи вашия Шиншин, Дъ може да бъде трансформирано в Гонг.

Практикуващ: Всички членове на семейството ми практикуват различен тип Чигонг. Ще оказват ли взаимна намеса?

Учителят: Не [или поне не на Фалун Гонг]. Но не мога да кажа дали няма да оказват взаимна намеса помежду си. Колкото до нашия Фалун Гонг, никой не може да му се намесва. И ще облагодетелствате семейството си, защото ние се занимаваме с праведно самоусъвършенстване, така че няма да се отклоните.

Практикуващ: В обществото циркулират всевъзможни идеи, като онези във верижните писма. Как да подхождаме към тях?

Учителят: Ще ви кажа, че това е чиста измама. Не отговаряйте на писмата им, това са просто безсмислици – можете да го игнорирате. Само с един поглед се вижда дали е праведно. Нашият Фа има стриктни изисквания за усъвършенстването на Шиншин. Наричам някои Чигонг майстори „Чигонг търговци“, тъй като те разглеждат Чигонг като някакъв търговски артикул и го превръщат в стока, която да разменят за пари. Тези хора нямат нищо истинско, което да преподават, и дори да имаха нещо малко, то не би било от високо ниво. Също така някои от тези неща са зли.

Практикуващ: Ако ученик на Фалун Гонг е приел официално будизма в храм, какво би следвало да направи? Трябва ли да анулира това?

Учителят: Това няма много отношение към нас. Въпреки че сте го приел, е било само формалност.

Практикуващ: Неколцина от нас са почувствали главата си подута и замаяна, след като са започнали да изучават [Фалун Гонг].

Учителят: Може да е, защото сте нови ученици, чиито тела не са били напълно настроени. Излъчваната от мен енергия е мощна. Главата ви ще се чувства подута, когато болното ви Чи се изкарва навън. Това се случва, когато лекуваме заболяването в главата ви, и е нещо добро. Но колкото по-бързо е елиминирана болестта, толкова по-силна е реакцията. Когато провеждахме седемдневни занятия, някои хора не можеха да го понесат и щяха да възникнат проблеми, ако бяхме съкратили [курса] още повече, защото излъчената навън енергия е мощна и реакциите са наистина силни; главата се чувстваше толкова подута, че някои хора едва можеха да го понесат. Изглежда, че един десетдневен курс е по-безопасен. Реакциите ще са малко по-силни за хората, които са дошли по-късно.

Практикуващ: Можем ли да пушим и пием алкохол, след като сме започнали да практикуваме? Какво да правим, ако трябва да пием поради естеството на работата ни?

Учителят: Ето как гледам на това. Ние практикуваме Чигонг от Буда школата и трябва да спрем алкохола. Възможно е, след като изкарате известно време без да пиете, пак да ви се прииска. Тогава се откажете постепенно, но не се бавете прекалено, защото ще получите наказание. Колкото до пушенето, мисля, че това е до сила на волята. Стига да искате да се откажете, можете. Обикновените хора често си мислят: „Днес ще откажа пушенето“. Но няколко дни по-късно не могат да се придържат към това. После, след няколко дни, пак им хрумва тази мисъл и още веднъж се опитват да го откажат. Те никога няма да могат да откажат пушенето с този подход. Обикновените хора живеят тук, в този свят, и няма как да избегнат социалния контакт при общуването си с другите. Но тъй като сте се заели със самоусъвършенстване, повече не би трябвало да се разглеждате като обикновен човек. Стига да имате сила на волята, ще постигнете целта си. Разбира се, някои от моите ученици все още пушат. Когато са сами, могат да откажат пушенето, но когато някой им подаде цигара, са твърде учтиви, за да откажат. Искат да пушат и усещането от няколко дни без пушене не е добро, но когато отново запалят цигара, не се чувстват добре. Трябва да упражнявате самоконтрол! Някои хора са в сферата на връзки с обществеността и това налага често да пият алкохол с клиенти. Този проблем е труден за разрешаване. Направете всичко по силите си да пиете възможно най-малко или измислете начин как да разрешите това!

Практикуващ: Когато все още не можем да видим Фалун да се върти и например си мислим, че се върти по часовниковата стрелка, ще му повлияем ли, ако се случи той да се върти обратно на нея?

Учителят: Фалун се върти автоматично. Той не се нуждае от насочването на вашата мисъл. Подчертавам това отново: не използвайте намерение. В действителност намерението поначало не може да го контролира. Не мислете, че можете да използвате намерението си, за да го принудите да се върти в обратна посока; Фалун, разположен в долната коремна област, не се контролира чрез намерение. Фалуните, използвани външно за настройване на тялото ви, може да приемат намерението ви, ако искате да ги накарате да се въртят по определен начин; възможно е да можете да доловите това. Но ще ви кажа: не го правете. Не можете да се занимавате с нашата практика, ако използвате намерение. Няма ли практикуването с намерение да се превърне в „практикуващия усъвършенства Гонг“? Би трябвало Фалун или Фа да усъвършенстват практикуващия. Защо никога не можете да се освободите от това да използвате намерение? Всяко едно самоусъвършенстване – дори даоисткото – което е достигнало високо ниво, не е направлявано от намерение.

Практикуващ: Кое е най-доброто време, място и посока за практикуване на Фалун Гонг? Колко пъти на ден е подходящо? Има ли значение дали правим упражненията преди или след хранене?

Учителят: Фалун е кръгъл и е миниатюра на тази Вселена, така че той усъвършенства според принципите на Вселената, а тя е в движение, така че Фа е този, който усъвършенства практикуващия. Когато не се самоусъвършенствате, той ви усъвършенства и това е различно от който и да било принцип или теория в самоусъвършенстването, които са били правени публични. Моята система е единствената, при която „Фа усъвършенства практикуващия“. Всички други методи за самоусъвършенстване поемат по пътя на Дан – те не са като нашия, развиват Гонг с извършени от човека усилия и натрупват Дан. Нашата система може да се практикува по всяко време, защото когато не практикувате, Гонг ви усъвършенства. Няма нужда да избирате време. Правете упражненията, колкото можете, правете ги в зависимост от количеството време, с което разполагате. В този смисъл нашите упражнения са много свободни, но наистина имаме стриктни Шиншин изисквания. Нашата практика не е обвързана и с посока. В която и посока да изберете да се обърнете – така може, защото Вселената се върти и е в движение. Ако се обърнете на запад, това само по себе си не е наистина запад. Ако се обърнете на изток, това само по себе си не е изток. Помолил съм учениците си да се обръщат с лице на запад по време на упражнения просто в знак на уважение. Но всъщност това не оказва никакво влияние. Можете да правите упражненията на всяко едно място, в дома си или извън него. Но все пак си мисля, че би трябвало да намерим място с относително добра заобикаляща го среда и въздух. И да е далеч от мръсни неща като контейнери за боклук или тоалетни. Нищо друго обаче няма голямо значение. Самоусъвършенстването в Дафа не обръща внимание на времето, мястото или посоката. Можете да правите упражненията преди или след хранене, но ако сте преяли и ги направите веднага, няма да се чувствате добре. По-добре си починете малко. Също така, когато сте толкова гладни, че стомахът ви къркори, ще ви е трудно да успокоите съзнанието си. Трябва да действате съобразно собствените си обстоятелства.

Практикуващ: Има ли нещо, което се изисква да правим след приключване на упражненията – като например търкане на лицето?

Учителят: След приключване на упражненията не се притесняваме от студена вода и такива неща, нито е необходимо да търкаме лицето или ръцете си. Тези неща са предназначени за отваряне на енергийните канали и акупунктурните точки на тялото и са извършени на първоначалния етап. Ние се самоусъвършенстваме по Дафа, в който няма никое от тези неща. Сега вече сме отвъд етапа, в който се изменя само човешкото тяло. За един обикновен човек изглежда ужасно трудно да стане самоусъвършенстващ се и някои пътища за самоусъвършенстване не са способни директно да променят човешкото тяло. Някои от изискванията им са сложни. При нас ги няма, нямаме такива концепции. Не отделяйте внимание на това, за което не съм говорил – просто продължавайте да се фокусирате върху самоусъвършенстването. Тъй като се самоусъвършенстваме по Дафа, за броени дни тялото ви ще премине през първоначалния етап, в който се бои от различни неща, или през процеса, в който то има различни изисквания. Не бих казал директно, че това се равнява на няколко години практика по другите методи за самоусъвършенстване, но е почти същото. Не говоря за неща на по-ниски нива, като еди-коя си посока, еди-кой си енергиен канал и така нататък. Преподаваме само по-висши неща. В самоусъвършенстването в Дафа – или истинското самоусъвършенстване – акцентът е върху закаляването ви чрез самоусъвършенстване, а не върху правенето на упражнения.

Практикуващ: Можем ли да използваме тоалетната веднага след приключване на упражненията? В урината ми има много мехурчета. Дали Чи изтича навън?

Учителят: Това не е проблем. Тъй като се самоусъвършенстваме на по-високи нива, урината или екскрементите ни действително съдържат енергия, но тя е само малко количество и не оказва влияние. Самоусъвършенстването по Дафа означава предоставяне на спасение на съзнателните същества. Това малко количество не е нищо особено; това, което получаваме обратно, е много по-голямо. Енергията, която излъчвам, докато водя този курс, е неизмеримо мощна и впоследствие остава навсякъде по стените.

Практикуващ: Можем ли да разпространяваме и популяризираме Фалун Гонг? Можем ли да го преподаваме на хора, които не са присъствали на курса? Може ли хора, които не са присъствали на курса, да практикуват в асистиращите центрове? Допустимо ли е да изпращаме по пощата аудиозаписи и книги на роднини или приятели, живеещи извън града?

Учителят: Няма да се отклоните, като разпространявате практиката ни и помагате на повече хора да се облагодетелстват от нея. Казал съм ви много принципи, тоест позволил съм ви да узнаете Фа, както и да разберете и видите нещо от по-високи нива. Казах ви нещата предварително, тъй като се опасявах, че ако изчакам, не бихте ги разбрали, когато ги видите или се сблъскате с тях. Можете да учите други хора да правят упражненията, но нямате способността да поставяте Фалун. Какво се прави тогава? Казвал съм, че моите Фашъни ще ви напуснат, ако се самоусъвършенствате с прекъсвания и не практикувате истински. Докато ако наистина се самоусъвършенствате, Фашъните ще се грижат за вас. Така че, когато учите някого на упражненията, вие носите информацията, която съм ви преподал, а тя носи енергийния механизъм, формиращ Фалун. Ако човекът, когото учите, положи усилия да практикува, ще бъде формиран Фалун. Ако човекът има предопределена връзка и добро вродено качество, той може да получи Фалун веднага. Книгата ни е много подробна. Човек може да се самоусъвършенства добре и без да е обучаван лично.

Практикуващ: Преподава ли се дишането като част от Фалун Гонг? Как регулираме дишането?

Учителят: Няма нужда да регулирате дишането си, когато се самоусъвършенствате по Фалун Гонг. Не обръщаме внимание на дишането. То е нещо, което се изучава на входящото ниво. Тук не се нуждаем от него, тъй като регулирането и контролирането на дишането е свързано с развиването на Дан и включва „добавяне на въздух“, „подхранване на огъня“ и така нататък. „Обратното“ дишане, „естественото“ дишане, поглъщането на слюнка и така нататък – всичко това е за развиване на Дан, а ние не го развиваме. Всичко, от което се нуждаете, ви е предоставено от Фалун. А някои по-висши и по-трудни неща се осъществяват от Фашън на вашия учител. Нещата на нито една школа за самоусъвършенстване – и това включва дори тези от Дао школата, която ги разисква в големи подробности – не са развити с направени от човека усилия. В действителност учителят от високо ниво в дадена школа е този, който помага на човека да развие и преобразува тези неща, като това се прави без знанието на човека. Вие не бихте могли да ги постигнете с човешкото си усилие, освен ако не сте достигнали Просветление или отключване на Гонг.

Практикуващ: Необходимо ли е да използваме фокусиране на съзнанието, докато правим упражненията? Къде би трябвало да бъде вниманието на човек по време на тях?

Учителят: Тук не използваме фокусиране на съзнанието. Казвах на всички ви да не използвате фокусиране на съзнанието и да се откажете от привързаностите си. Не се стремете към някакъв вид мисъл. В третото упражнение, където двете длани носят Чи, така че то да се придвижва от единия космически край до другия, всичко необходимо е една бърза мисъл. Не мислете за нищо повече.

Практикуващ: Събирането на енергия същото ли е като събиране на Чи?

Учителят: Защо бихме искали да събираме Чи? Това, по което се самоусъвършенстваме, е Дафа и по-нататък няма да сте способни дори да излъчвате Чи. Това, което развиваме, не е Чи, което е на по-ниско ниво. Вместо това ние излъчваме светлина и енергията се събира от Фалун, а не от нас. Например упражнението „Проникване в двата космически края“ няма за цел събирането на Чи, а задвижването му през тялото; то може да има и ефекта на събиране на енергия, но това не е основната цел. Колкото до това, как се събира Чи, в самоусъвършенстването по Дафа е нужно само да махнете с ръка и ще можете да почувствате тежест над главата си, тъй като ще дойде голямо количество Чи. Но каква е ползата от него? Освен това не е нужно умишлено да ходите да събирате енергия.

Практикуващ: Фалун Гонг включва ли „изграждане на основа по сто начина“ и „ембрионално дишане“?

Учителят: Всичко това е на по-ниско ниво и не го практикуваме. Отдавна сме преминали тези нестабилни, начални етапи.

Практикуващ: Интересува ли се Фалун Гонг от баланса на Ин и Ян?

Учителят: Всичко това се отнася до практикуването на Чи, което е нещо на по-ниско ниво. Когато пробиете през това ниво, вече няма да съществува въпросът за баланс на Ин и Ян в тялото ви. Няма значение по коя система се самоусъвършенствате – стига да получите истинско учение от учител, гарантирано е, че когато оставите по-ниското ниво зад гърба си, всичко, което сте развили преди, ще бъде напълно премахнато – нищо не се запазва! След това нов комплекс от неща се развива на новото ниво. След като това ново ниво бъде преминато, отново се развива друг нов комплекс от неща и така нататък. Ето как става.

Практикуващ: Можем ли да правим упражненията по време на гръмотевици? Трябва ли човек, който се занимава с Фалун Гонг, да се бои от звуци?

Учителят: Ще ви дам пример. Веднъж обучавах ученици в двора на голяма сграда в Пекин. Щеше да вали и гръмотевиците бяха интензивни. По онова време те правеха упражнения, които сам преподавах на моите ученици, и вървяха, изпълнявайки „подвижна поза върху Фалун“. Видях, че скоро ще вали, но те не бяха завършили упражнението. Силният дъжд обаче не можа да се изсипе. Облаците бяха много ниско, кълбещи се над сградата, и беше много тъмно, с падащи и трещящи светкавици. В този момент мълния удари ръба на Фалун, но не ни беше нанесена ни най-малка вреда. Можехме ясно да видим къде тя беше ударила земята и все пак бяхме невредими. Това илюстрира, че нашата практика ни дава защита. Когато правя упражненията, обикновено не се интересувам какво е времето и когато си помисля за упражнения, просто ги правя. Стига да имам време, ги правя. Не се боя и от звуци. В другите методи се страхуват от звуци, защото когато човек е в дълбок покой, в спокойно състояние и изведнъж чуе силен звук, усещането е, все едно Чи в цялото тяло е напът да избухне, като затрептява и потича извън тялото. Но не се тревожете, нашето самоусъвършенстване не се отклонява така. Разбира се, все пак се постарайте да намерите тихо място за практика.

Практикуващ: Трябва ли да си мислим за образа на Учителя?

Учителят: Няма нужда да го правите. Когато Небесното ви око е отворено, ще видите моя Фашън до вас.

Практикуващ: Има ли някакво изискване при правенето на петте упражнения? Трябва ли да се изпълняват всички заедно? Може ли да броим наум, когато правим тези, изискващи девет повторения? Ще има ли негативен ефект, ако направим повече от девет повторения или не запомним с точност дадени движения?

Учителят: Можете да правите което пожелаете от петте упражнения, но смятам, че е най-добре да направите първото преди другите, тъй като то отваря цялото тяло. Трябва да го направите веднъж, преди останалите. После, след като цялото ви тяло е било напълно отворено, можете да преминете към другите упражнения и така е по-ефективно. Практикувайте колкото можете, според наличното ви време. Можете да изберете да направите и някое конкретно упражнение. Движенията на третото и четвъртото трябва да бъдат повторени по девет пъти и, както е написано в книгата, можете да броите наум. След като се приберете вкъщи, може да пробвате да помолите детето си да стои наблизо и да брои, докато практикувате. След като направите деветте повторения, няма да сте способни да доловите енергийния механизъм, дори и да опитате, тъй като моите неща работят по този начин. В началото ще ви е необходимо да мислите за това, но щом си изградите навика, по естествен начин ще спрете да го правите. Ако не помните някои движения правилно или правите прекалено много, или прекалено малко повторения, просто ги коригирайте и би трябвало да няма проблем.

Практикуващ: Защо приключването на движенията не слага край на практиката?

Учителят: Фалун се върти автоматично и веднага разбира, че сте спрели да правите упражненията. Той има огромно количество енергия и може незабавно да поема обратно излъченото от него по-добре, отколкото вие някога бихте могли да го направите чрез намерение. Той обаче не прекратява практиката, тъй като просто поема енергията обратно. Други форми на практикуване всъщност действително спират на минутата, в която упражненията им са приключени. Но в нашата система практикуването е през цялото време – дори и след прекратяване на движенията – така че практиката не може да бъде приключена. Дори ако поискате да спрете въртенето на Фалун, не можете. Дори да дискутирам това на по-дълбоко ниво, не бихте го разбрали. Ако можехте да спрете въртенето му, щеше да се наложи и аз да спра, а бихте ли могли да спрете мен?

Практикуващ: Може ли да изпълняваме Джие-ин и Хъ-шъ като упражнение в стояща позиция?

Учителят: Първото упражнение, „Буда протяга хиляда ръце“, не може да бъде изпълнявано като упражнение в стояща позиция. Ако използвате твърде много сила при разтягането, това ще създаде проблеми.

Практикуващ: Трябва ли подмишниците да бъдат държани по-отворени по време на упражненията? Когато правя първо упражнение, подмишниците ми се усещат напрегнати. Какво става?

Учителят: Имате ли заболяване? По време на първоначалния етап, когато тялото ви е настройвано, може да изпитате редица явления. Ще имате някои симптоми, но те не са предизвикани от правенето на упражненията.

Практикуващ: Могат ли хората, които не са посещавали лекциите на Учителя Ли, да практикуват заедно с другите в парковете?

Учителят: Да. И всеки ученик може да учи другите на упражненията. Когато учениците преподават упражненията на други хора, то не е по начина, по който аз ви обучавам тук, като директно настройвам тялото ви. Но има хора, които получават Фалун веднага щом се заемат с практиката, защото зад всеки ученик има мои Фашъни и те могат да се справят директно с тези неща. Всичко зависи от кармичната връзка на човека. Когато кармичната му връзка е силна, той може да получи Фалун на момента; ако кармичната му връзка не е силна, тогава с времето, практикувайки, той самият може да развие въртящ се механизъм. А чрез по-нататъшна практика, с помощта на този механизъм ще формира и Фалун.

Практикуващ: Какво е значението на мудрите при упражнението в покой „Усилване на божествените сили“?

Учителят: Нашият език не може да го обясни. Всяка мудра съдържа многобройни значения. В общи линии в тях се казва: „Ще започна да правя движенията и да се самоусъвършенствам по Буда Фа. Ще настроя тялото си и ще навляза в състояние за самоусъвършенстване“.

Практикуващ: Вярно ли е, че когато човек се самоусъвършенства до състоянието на Млечнобяло тяло, всички пори са отворени и се образува „телесно дишане“?

Учителят: Вижте дали всички вие можете да го доловите – вече сте преминали това ниво. За да настроя телата ви до състоянието на Млечнобяло тяло, трябваше да преподавам Фа за над десет часа – не по-малко. Ние незабавно ви довеждаме до състояние, достигането на което би ви отнело десетилетия или по-дълго време, ако практикувахте по други пътища за самоусъвършенстване. Тъй като за този етап няма изискване за Шиншин и всичко се извършва според способностите на учителя, това ниво е било преминато, преди да сте го доловили; може би е продължило само няколко часа. Може би един ден ще сте много чувствителни, но не след дълго няма да сте толкова чувствителни. В действителност едно голямо ниво е било преминато. При другите методи за самоусъвършенстване обаче вие бихте стояли в това състояние за година или повече. Всъщност такива неща са на по-ниско ниво.

Практикуващ: Може ли да си мислим за всяко от движенията на Фалун Гонг, докато пътуваме в автобуса или чакаме на опашка?

Учителят: Нашите упражнения не изискват нито насочване с мисъл, нито някаква конкретна продължителност на ежедневната практика. Разбира се, колкото по-дълго ги правите, толкова по-добре. Но когато не ги правите, практиката ви усъвършенства. И все пак обаче, по време на първоначалния етап е по-добре да ги правите повече, подсилвайки [механизмите]. Някои ученици откриват, че когато заминат на бизнес пътувания за няколко месеца, нямат време да практикуват и все пак това не оказва никакво влияние. Когато се върнат, Фалун все още се върти, тъй като никога не спира. Стига в сърцето си да се смятате за самоусъвършенстващи се и да съблюдавате добре своя Шиншин, той ще продължава да се върти. Но има едно нещо: ако не практикувате и се бъркате с обикновен човек, тогава той ще изчезне.

Практикуващ: Могат ли Фалун Гонг и тантризмът да се практикуват заедно?

Учителят: В тантризма също се използва Фалун, но той не може да бъде практикуван заедно с нашия метод за самоусъвършенстване. Ако сте се самоусъвършенствали по тантризма и неговият Фалун вече е бил формиран, можете да продължите да се самоусъвършенствате по тантризма, тъй като той също е праведен път за самоусъвършенстване. Те обаче не могат да бъдат практикувани едновременно. Тантрическият Фалун развива централния енергиен канал и се върти хоризонтално. Неговият Фалун се различава от нашия и на неговото колело има мантри. Нашият Фалун е поставен вертикално в долната коремна област с плоската си страна навън. Тъй като пространството в коремната област е ограничено, моят Фалун сам заема цялата площ. Ако се постави и друг, нещата биха се объркали.

Практикуващ: Можем ли да практикуваме и други системи за самоусъвършенстване от Буда школата, докато практикуваме Фалун Гонг? Можем ли да слушаме аудиозаписи, които повтарят монотонно името на Бодхисатва Гуанин? Могат ли светските будисти да повтарят монотонно писания, след като са започнали да изучават Фалун Гонг? Можем ли да практикуваме и други упражнения наред с тези?

Учителят: Мисля, че не. Всеки метод е път за самоусъвършенстване. Ако истински искате да се самоусъвършенствате, а не просто да бъдете излекувани или да подобрите здравето си, тогава трябва да се посветите на една-единствена дисциплина. Това е сериозен въпрос. Самоусъвършенстването към по-високи нива налага да се придържате към един път за самоусъвършенстване. Това е абсолютна истина. Дори различните пътища за самоусъвършенстване от Буда школата не могат да бъдат смесвани. Самоусъвършенстването, което извършваме тук, е от високо ниво и е било предавано надолу векове наред. Да практикувате, позовавайки се на това, което можете да доловите, няма да сработи. Погледнат от друго измерение, трансформационният процес е изключително задълбочен и сложен. Това е точно както при прецизен инструмент – ако отстраните един от компонентите му и го замените с нещо друго, той незабавно ще се повреди. Същото е и при самоусъвършенстването – нищо не трябва да се примесва. То неминуемо ще се обърка, ако примесите неща в него. Същото важи за всички пътища за самоусъвършенстване – ако искате да се самоусъвършенствате, трябва да се посветите на една дисциплина. Няма да имате абсолютно никаква надежда за самоусъвършенстване, ако направите противното. Изказването „да се взима най-доброто от всяка школа“ е приложимо само на нивото на лечение на заболявания и подобряване на здравето. То няма да ви отведе на по-високи нива.

Практикуващ: Ще се намесваме ли едни на други, ако правим упражненията заедно с хора от други методи за самоусъвършенстване?

Учителят: Няма значение какъв метод за самоусъвършенстване практикува друг човек – било то от Дао школата, свръхестествена практика, от Буда школата – стига да е праведен, той няма да има никакво влияние върху нас. И вие няма да му оказвате намеса. За него е облагодетелстващо да практикува близо до вас. Фалун е форма на живот, притежаваща интелект, и не развива Дан, така че може да помага на другите автоматично.

Практикуващ: Можем ли да се обръщаме към други Чигонг майстори да настройват телата ни? Ще окаже ли някакво влияние, ако слушаме речи на други Чигонг майстори?

Учителят: Вярвам, че след този курс ще доловите какво състояние е достигнало тялото ви. След известно време не е позволено да имате болести. Когато проблемите действително се появят отново, може да се усещат като простуда или стомашни болки, но в действителност вече са нещо различно. Вместо това са премеждия и изпитания. Ако потърсите други Чигонг майстори, това означава, че не разбирате или не вярвате на казаното от мен. Ако имате мисли за получаването на нещо, ще привлечете порочни информации, които ще се намесват в самоусъвършенстването ви. Ако Гонг на този Чигонг майстор идва от това, че той е обладан, тогава и вие може накрая да привлечете тези същества. Същото се отнася и за слушането на речи: не означава ли желанието да слушате, че търсите нещо? Трябва да се просветлите до това сами. То е въпрос на Шиншин и аз няма да се намесвам. Ако той говори за принципи от високо ниво или по Шиншин въпроси, тогава може и да няма проблем. Но вие посещавате моя курс и чрез огромно усилие тялото ви е било настроено. Първоначално информациите от други практики в тялото ви са били омесени всички заедно и са го обърквали. Сега всичко е нагласено до най-доброто състояние, като лошото е било отстранено, а доброто – запазено. Разбира се, не възразявам да изучавате други практики; ако чувствате, че Фалун Гонг не е добър, можете да изучавате други практики. Но мисля, че ако изучавате прекалено много различни неща, това не е добре за вас. Самоусъвършенствали сте се по Дафа и Фашъните са точно до вас. Придобили сте по-висши неща, а сега искате да се върнете към търсенето!

Практикуващ: Ако практикуваме Фалун Гонг, можем ли да изучаваме други методи – като масаж, самозащита, метода „Един пръст“, Тайджи и така нататък? Ако не ги практикуваме, а само четем свързани с тях книги, ще окаже ли това някакво влияние?

Учителят: Няма проблем да изучавате масаж и самозащита, но когато започнете да изпитвате това чувство на агресия, ще се чувствате некомфортно. Методът „Един пръст“ и Тайджи са класифицирани като Чигонг. Ако ги практикувате, ще прибавяте неща и ще направите нечисти моите субстанции, съществуващи в тялото ви. Няма проблем да четете книги, които говорят за Шиншин. Но някои автори правят заключения, преди дори да са разбрали тези неща, и това ще обърка мисленето ви.

Практикуващ: Когато изпълнявам „Обхващане на колелото пред главата“, на моменти ръцете ми се докосват. Допустимо ли е това?

Учителят: Не оставяйте ръцете да се докосват. Необходимо е да поддържате малко разстояние. Ако ръцете се докоснат, енергията върху тях ще се върне обратно в тялото.

Практикуващ: Ако по време на второто упражнение повече не можем да държим ръцете, може ли да ги спуснем надолу [за кратко] и после да възобновим упражнението?

Учителят: Самоусъвършенстването е тежко нещо. Не е ефективно, ако в мига, в който се почуствате уморени, ги свалите долу. Ръководният принцип е този: колкото по-дълго, толкова по-добре. Но трябва да подходите съобразно собствените си сили.

Практикуващ: Защо в двойната лотосова позиция при жените левият крак е под десния?

Учителят: Защото нашето самоусъвършенстване взема под внимание един съществен фактор: женското тяло е различно от мъжкото. Така че, ако една жена иска да използва своето Бънти, за да се преобразува, самоусъвършенстването би трябвало да съответства на женската физика. При жените обикновено левият крак поддържа десния, което отговаря на състоянието им. Мъжете правят обратното, тъй като основата им е различна.

Практикуващ: Можем ли по време на упражненията да слушаме аудиозаписи или музика, или да рецитираме формулите?

Учителят: Ако е хубава будистка музика, можете да слушате. Но в истинското самоусъвършенстваме не искате никаква музика, тъй като способността за покой е важна. Когато слушаме музика, това е с цел да се заменят безбройните мисли само с една.

Практикуващ: Когато изпълняваме „Проникване в двата космически края“, трябва ли тялото ни да е отпуснато или е нужно да използваме сила?

Учителят: По време на „Проникване в двата космически края“ е необходимо да стоите естествено и отпуснато – не както при първото упражнение. За разлика от него, другите упражнения изискват тялото ви да е отпуснато.

3. Усъвършенстване на Шиншин

Практикуващ: Искам да постъпвам съгласно „Джън-Шан-Жен“, но вчера сънувах, че споря ожесточено с някого и когато поисках да съм толерантен, не успях. Това бе с цел да ми помогне да подобря своя Шиншин ли?

Учителят: Със сигурност. Казвал съм ви какво представляват сънищата, така че помислете за това и достигнете до собствено разбиране. Нещата, които ще ви позволят да подобрите своя Шиншин, идват внезапно и неочаквано. Те не чакат да станете психически подготвени да ги посрещнете. За да откриете дали някой е добър, или лош, трябва да го изпитате, когато не е психически подготвен.

Практикуващ: Означава ли „Жен“ от „Джън-Шан-Жен“ във Фалун Гонг, че трябва да толерираме всичко, независимо дали е правилно, или не?

Учителят: „Жен“, за което говоря, се отнася до подобряването на вашия Шиншин по отношение на личния интерес и на всички онези привързаности, които не сте искали да изоставите. Всъщност „Жен“ не е нещо лошо, дори и за обикновените хора. Нека ви разкажа една история. Хан Шин бил главнокомандващ генерал, който обичал бойните изкуства още от младостта си. По негово време хората, които изучавали бойни изкуства, обичали да ходят с мечове. Докато Хан Шин си вървял по улицата, към него се приближил един побойник и го предизвикал с думите: „За какво носиш този меч? Осмеляваш ли се да убиваш хора? Ако е така, убий първо мен“. И казвайки това, протегнал врат. „Ако не смееш да ме убиеш, тогава пропълзи между краката ми!“ И тогава Хан Шин пропълзял между краката му. Способността му за търпение („Жен“) била огромна. Някои хора смятат Жен за слабост. В действителност тези, които са способни да прилагат Жен, имат силна воля. Колкото до правилността или погрешността на нещата, трябва да погледнете и да видите дали те наистина се придържат към принципите на Вселената. Може да си мислите, че нямате вина за нещо и че другите са ви разстроили, но в действителност няма как да знаете истинската причина. Така че казвате: „Знам, това е просто заради някаква дреболия“. Но аз говоря за различен принцип – такъв, който не може да се види в това материално измерение. Казано на шега, може би сте дължали на други в свой предишен живот – в такъв случай можете ли да кажете дали нещо е правилно, или погрешно? Така че трябва да сме толерантни. Можете ли първо да разстроите и обидите другите, а после да проявявате толерантност? Би трябвало не само да сте толерантни към хората, които истински ви разстройват, но и да сте благодарни. Да предположим, че някой ви наругае, а после се оплаче от вас на учителя. Вие все пак трябва да му благодарите в съзнанието си. Може би се чудите: „Няма ли да се превърна в А Кю?“. Така си мислите вие. Ако подходите към цялата ситуация по различен начин от него, тогава сте подобрили своя Шиншин. Той печели в това материално измерение, но ви дава неща в друго измерение, не е ли така? Вашият Шиншин се е подобрил и черната материя се преобразува. Спечелили сте по три начина. Защо да не сте му благодарни? Това е трудно за разбиране от позицията на обикновените хора, но аз не говоря на обикновените хора. Обръщам се към самоусъвършенстващите се.

Практикуващ: Хората, които не са обладани, могат да подобрят своя Шиншин, за да избегнат обладаване. А ако някой е вече обладан? Как може да се избави от това?

Учителят: Едно праведно съзнание може да покори сто злини. Днес получихте Дафа. От сега нататък, дори ако обладаващи духове ви донасят облаги, не бива да ги приемате. Когато те ви носят пари, слава и печалба, вие се чувствате щастливи и си мислите: „Вижте колко съм способен“ и се самоизтъквате пред другите. След това, когато не се чувствате добре, искате да се откажете и търсите Учителя за помощ. Когато ви е носило изгода, тогава защо не сте искали да се откажете? Така че не можем да се погрижим за този ваш проблем, защото сте приели всички облаги, които те са ви донесли. Не става, ако искате само да придобивате. Би трябвало да не искате нищо от него – дори и облагите, които то носи – и просто да се самоусъвършенствате по метода, който вашият учител ви е преподал. Щом успеете да сте праведни и щом съзнанието ви е непоколебимо, те започват да се страхуват; когато не приемате хубавите неща, които ви носят, е време да си вървят. Ако останат върху вас, извършват зло и тогава ще се намеся и ще се справя с това. С едно махване на ръката те ще са изчезнали без следа. Но няма да се получи, ако искате да имате облагите, които ви носят.

Практикуващ: Могат ли хората да си навлекат обладаване, ако практикуват навън в парка?

Учителят: Казвал съм го многократно: ние се самоусъвършенстваме по праведен път и едно праведно съзнание може да покори сто злини! В праведното самоусъвършенстване съзнанието е чисто, така че нищо не може да дойде върху вас. Фалун е нещо невероятно. Злите неща не само няма да има как да се прикрепят към вас, но и ще се страхуват, когато са близо до вас. Ако не вярвате, можете да правите упражненията другаде. Всички те се боят от вас. Ако ви кажа колко много обладаващи духове има, всички вие ще се изплашите – много хора са обладани. Тези хора продължават да практикуват, след като са постигнали целта си да излекуват заболявания и да подобрят здравето си, така че какво се надяват да получат? Неправедното сърце веднага предизвиква такива проблеми. И все пак, не би трябвало да ги обвиняваме, тъй като те не знаят принципите. Една от целите, които имах при излизането ми пред обществеността, бе да помогна за коригирането на тези погрешни неща.

Практикуващ: Какви свръхестествени способности ще развие човек в бъдеще?

Учителят: Не искам да говоря за това. Всеки човек си има свои собствени условия, така че е трудно да се каже. На различните нива ще бъдат развити различни способности. Определящият фактор е какъв ще е вашият Шиншин на всяко ниво. Ако сте изоставили дадена привързаност в определен аспект, то там може да се появи някаква способност. Но тя ще е в началния си етап, така че няма да е много силна. Когато вашият Шиншин не е достигнал много високо ниво, не може да ви бъдат дадени способности. И все пак на нашите лекции някои хора действително имат много добро вродено качество. Някои са развили способност, която ги предпазва от дъжда при вървене, а други – способността телекинеза.

Практикуващ: „Усъвършенстване на Шиншин“ и „освобождаване от всички привързаности“ до постигането на будистката „празнота“ и даоистката „пустота“ ли се отнасят?

Учителят: „Шиншин“ и „Дъ“, за които говорим, не се съдържат в будистката „празнота“ или даоистката „пустота“. По-скоро будистката „празнота“ или даоистката „пустота“ са включени в нашия Шиншин.

Практикуващ: Един Буда завинаги ли ще остане Буда?

Учителят: След като сте постигнали Дао в самоусъвършенстването, след като сте се просветлили, се броите за просветлено същество – тоест за същество от по-високи нива. Но няма гаранция, че никога няма да извършите нещо нередно. Разбира се, в обичайния случай няма да направите нещо нередно на това ниво, тъй като сте видели истината. Но ако действително направите нещо лошо, също ще пропаднете надолу. Ако винаги вършите добри дела, ще останете там горе завинаги.

Практикуващ: Какво е човек с „велика вродена основа“?

Учителят: Определящите фактори са както следва: (1) човекът да има добро вродено качество; (2) просветлителното му качество да е изключително; (3) способността му да понася да е отлична; (4) привързаностите му да са малко и да приема леко светските неща. Това е да имаш велика вродена основа. Такъв човек е трудно да се намери.

Практикуващ: Могат ли хора без добро вродено качество да развият Гонг, ако практикуват Фалун Гонг?

Учителят: Хората без добро вродено качество могат да развият Гонг, защото всеки носи някакво количество Дъ. Не е възможно да няма никакво Дъ – такъв човек не съществува. Дори да нямате от бялата материя върху себе си, все още имате от черната, а чрез самоусъвършенстване тя може да бъде преобразувана в бяла. Това е просто една допълнителна стъпка. Когато сте понесли трудности в хода на самоусъвършенстването, подобрили сте своя Шиншин и сте се жертвали, ще сте придобили Гонг. Самоусъвършенстването е необходимото условие. Фашъните на учителя извършват преобразуването в Гонг.

Практикуващ: Когато човек се роди, целият му живот е вече определен. Могат ли големите усилия да променят нещо?

Учителят: Разбира се, че могат. Големите ви усилия също са били нещо планирано, така че не ви остава нищо друго, освен да работите усилено. Вие сте обикновен човек и важните неща не могат да бъдат променяни.

Практикуващ: Когато Небесното око не е отворено, как да преценим дали получаваните от нас информации са добри, или лоши?

Учителят: Трудно е да го направите сами. Много проблеми са заложени в процеса ви на самоусъвършенстване, за да изпитат вашия Шиншин. Защитата, оказвана ви от моя Фашън, е с цел да предотврати животозастрашаваща опасност. Фашън може и да не се погрижи за определени проблеми, които е нужно да бъдат преодолени, разрешени и проумени от вас. Понякога когато дойдат зли информации, може би ще ви кажат какви са числата от лотарията, но тези числа може и да не са верните; или пък може да ви кажат други неща, като всичко това е с цел да се види как ще реагирате. Когато съзнанието ви е праведно, зли неща не могат да нахлуят. Няма да има никакви проблеми, докато удържате добре своя Шиншин.

Практикуващ: Може ли да правим упражненията, когато сме емоционално нестабилни?

Учителят: Когато сте в лошо настроение, ви е трудно да седнете и да успокоите съзнанието си. В него ще препускат необуздани мисли за лоши неща. Когато правим упражненията, съществуват информации и когато имате лоши мисли в главата си, тези неща ще влязат по време на упражненията и ще сте се занимавали с лоша практика. Упражненията, които правите, може да са ви били преподадени от известен майстор, от някой велик учител или от жив тантрически Буда, но ако не следвате стриктно техните Шиншин изисквания, тогава това, с което се занимавате, не е тяхната практика, независимо че са ви я преподали. Да помислим всички за следното: ако практикувате стоящата позиция и се чувствате изтощени, но съзнанието ви е все още активно и си мисли: „Защо еди-кой си в моята компания е толкова лош? Защо ме докладва?“, „Какво мога да направя, за да ме повишат?“ или „Цените се вдигат, трябва да направя повече покупки“, тогава не практикувате ли по зъл път по собствена инициатива – подсъзнателно и неволно? Така че ако настроението ви е лошо, най-добре е да не правите упражненията.

Практикуващ: Какъв е стандартът за „изключително висок Шиншин“?

Учителят: Шиншин идва от самоусъвършенстването и за него няма някакъв установен стандарт. Това е оставено изцяло на вас да го проумеете. Ако трябва непременно да се говори за някакъв стандарт, тогава той е следният: когато се натъкнете на нещо, би трябвало да се опитате да помислите: „Ако едно просветлено същество беше изправено пред това, какво би направило?“. Разбира се, моделите за подражание са изключителни, но те все пак са само примери, предназначени за обикновените хора.

Практикуващ: Не би трябвало да сме подозрителни спрямо всяка една реч или изказване на Чигонг майстор, но какво да правим, ако попаднем на мошеници, които мамят хората за пари?

Учителят: Може би няма да попаднете на такива. Ако действително попаднете на мошеник, би трябвало първо да погледнете какво казва и да прецените за себе си. За да определите дали един Чигонг майстор е добър, или лош, можете да погледнете неговия Шиншин. Колкото е висок Шиншин на човека, толкова е висок и неговият Гонг.

Практикуващ: Как елиминираме кармата или, както се казва в будизма, „кармичния дълг“?

Учителят: Самоусъвършенстването само по себе си е форма на елиминиране на карма. Най-добрият начин е да подобрите своя Шиншин, защото това може да превърне черната материя в бяла – Дъ, а след това Дъ ще бъде преобразувано в Гонг.

Практикуващ: Ако практикуваме Фалун Гонг, има ли някакви наставления, които да следваме?

Учителят: По-голямата част от това, което се забранява в будизма, са неща, които и ние не бива да правим, но нашата гледна точка е различна. Ние не сме монаси или монахини и живеем сред обикновените хора, така че е различно. По отношение на някои неща е достатъчно просто да ги приемаме леко. Разбира се, с непрестанното нарастване на Гонг силата ви и когато достигнете изключително високи нива, изискването към вашия Шиншин също ще бъде изключително високо.

4. Небесното око

Практикуващ: Когато Учителят изнасяше лекцията си, видях над главата му златен ореол от около 90 см., а зад него имаше много златни ореоли с големината на главата.

Учителят: Небесното око на този човек [който е задал въпроса] е достигнало високо ниво.

Практикуващ: Видях, че докато учениците на Учителя пръскаха вино към хората по време на провежданите лечения, в него имаше примесена златна светлина.

Учителят: Бих казал, че този човек се е самоусъвършенствал много добре – той е могъл да види излъчените способности.

Практикуващ: Ако Небесното око на едно дете е отворено, ще окаже ли това някакъв ефект върху него? Излъчва ли енергия отвореното Небесно око?

Учителят: Небесното око на децата, които са на шест години или по-малки, е лесно да се отвори. Ако Небесното око на едно дете се отвори и то не практикува, това ще доведе до изтичане на енергия; но все някой в семейството трябва да практикува. Най-добре е да го карате да гледа през Небесното си око веднъж дневно, което ще предотврати затварянето му и същевременно няма да позволи прекомерното изтичане на енергия. За малките деца е най-добре самите те да се самоусъвършенстват. Колкото повече използват Небесното си око, толкова повече енергия ще изтича и това влияе не върху физическото им тяло, а върху най-фундаменталните им неща. Ако обаче тези неща са добре запазени, това няма да окаже никакво влияние. Току-що казаното от мен се отнася за малките деца, а не за възрастните. Небесното око на някои хора е широко отворено и те не се боят от изтичане на енергия, но не могат да виждат неща от много високо ниво. Други междувременно могат да виждат много високи нива и когато гледат, енергията се предоставя от Фашън или от по-висш учител, така че това не е проблем.

Практикуващ: Видях златно сияние върху тялото на Учителя, както и върху неговата сянка, но те изчезнаха за едно мигване на окото. Какво стана?

Учителят: Това е бил моят Фашън. Докато говоря тук, имам Гонг колона над главата си и това е състоянието за нивото, на което съм. Изчезнало е за един миг, защото не сте знаели как да използвате Небесното си око. Използвали сте физическите си очи.

Практикуващ: Как да използваме свръхестествените си способности?

Учителят: Мисля, че би било проблем, ако използвате тези способности в сферата на военната наука, други високи технологии или шпионаж. Нашата Вселена си има характеристика. Ако използването [на способностите] се придържа към нейната характеристика, те работят, а ако не – няма да действат. Дори ако човек е помолен да направи добри неща, той няма да е способен да повлияе на нещата от високо ниво. Единствено ще може да ги почувства. Когато прилага само малки способности, това не нанася вреда на обичайния ход на развитие на обществото. Ако човекът иска да промени нещо, когато става въпрос за наистина огромни неща, не той определя дали има или няма нужда да направи това, тъй като развитието на обществото не следва неговата воля. Той може да иска да постигне определени неща, но окончателното решение не зависи от него.

Практикуващ: Как съзнанието на човек влиза и излиза от тялото му?

Учителят: Съзнанието, за което говорим, обикновено излиза през върха на главата. Разбира се, пътят му не е ограничен до този и то може да излезе през всяко едно място. Не е, както казват някои други практики – че трябва да излезе през върха на главата. То може да напусне тялото през всяко едно място. Същото важи и за влизането в тялото.

Практикуващ: Има червена светлина в областта на Небесното око, с черна дупка в средата. Тя разцъфва бързо слой след слой. Това отваряне на Небесното ми око ли е? Понякога е съпроводено със звездна светлина и светкавици.

Учителят: Когато видите звездна светлина, Небесното око е близо до отваряне. Когато видите светкавици, то е почти напълно отворено.

Практикуващ: Видях червени и зелени ореоли около главата и тялото на Учителя. Но когато затворих очи, не можех да видя нищо. С периферното си зрение ли съм ги видял?

Учителят: Не сте използвали периферно зрение. Просто не сте знаели как да виждате със затворени очи, така че сте успели само с отворени. Често хората не знаят как да използват вече отвореното си Небесно око. Понякога виждат случайно с отворени очи, но когато поискат да погледнат по-добре, всъщност започват да използват очите си, така че видяното отново изчезва. Когато не обръщате внимание, отново ще го видите.

Практикуващ: Дъщеря ми вижда някакви кръгове в небето, но не може да обясни това ясно. Помолихме я да погледне изображението на Фалун и тя казва, че е то. Небесното ѝ око наистина ли е отворено?

Учителят: Небесното око на децата, които са на шестгодишна възраст или по-малки, може да бъде отворено просто с един поглед към изображението на нашия Фалун. Но вие [възрастните] не би трябвало да правите това. Децата могат да го виждат.

Практикуващ: Не знам как да използвам отвореното си Небесно око. Би ли могъл Учителят да обясни?

Учителят: Когато Небесното око е напълно отворено, ще знаете как да го използвате, дори и преди да не сте знаели. Когато е ярко и лесно за използване, дори онези, които не знаят как да го използват, ще разберат. Гледането чрез Небесното око става неумишлено. Когато искате да погледнете по-внимателно, вие неумишлено сте превключили към очите си и сте използвали оптичния нерв. И ето защо вече не можете да виждате.

Практикуващ: Когато Небесното око е отворено, ще можем ли да видим цялата Вселена?

Учителят: По отношение на отварянето на Небесното око има нива. С други думи това, колко от истинското състояние на нещата можете да видите, зависи от нивото ви. Отварянето на Небесното ви око не означава, че можете да видите всичко във Вселената. Но постепенно ще повишавате нивото си чрез по-нататъшно самоусъвършенстване, чак докато достигнете Просветление. На този етап ще сте способни да видите повече нива. И все пак дори и тогава няма гаранция, че ще видите истината на цялата Вселена. Шакямуни постоянно повишавал нивото си, докато проповядвал по свое време, така че всеки път, когато достигал ново ниво, откривал, че преподаденото от него по-рано не е окончателно. Когато отново се повишавал и поглеждал надолу, то отново било неправилно. Ето защо накрая той казал: „Никой Фа не е окончателен“. Всяко ниво си има свои собствени Фа. Дори и за него било невъзможно да види истината на цялата Вселена. Както го виждат обикновените хора, идеята, че някой в този свят би могъл да се самоусъвършенства до нивото на Татагата, е немислима. Те знаят само за нивото на Татагата и не знаят, че има и още по-високи нива, така че не могат да узнаят или приемат неща от по-висше естество. Татагата е само едно много малко ниво от Буда Фа, Дафа е безграничен – ето какво се има предвид.

Практикуващ: Нещата, които виждаме върху тялото Ви, наистина ли съществуват?

Учителят: Разбира се, че наистина съществуват – всички измерения са изградени от материя. Просто техните структури са различни от нашата.

Практикуващ: Предчувствията ми за бъдещето често се сбъдват.

Учителят: Това е способността за предсказване, за която сме говорили. Тя всъщност е по-ниското ниво на способността ясновидство. Гонг, който развиваме, е в друго измерение, където не съществува понятие за време или пространство; едно и също е, без значение колко голямо е разстоянието или колко дълго е времето.

Практикуващ: Защо по време на упражненията се появяват цветни хора, небе и образи?

Учителят: Небесното ви око е било отворено. Видяното от вас е от друго измерение. Това измерение си има нива, така че може да сте видели едно от тях. Ето колко е красиво то.

Практикуващ: По време на упражненията чух силен звук и изпитах усещането, че тялото ми се пропука и отвори. Внезапно разбрах много неща. Защо?

Учителят: За някои е по-лесно да изпитат това и то е процес, при който част от тялото бива отворена „с взрив“. Достигнали сте Просветление в някои отношения. Това се определя като постепенно просветление. Когато приключите с дадено ниво на самоусъвършенстване, една част се взривява и отваря. Всичко това е съвсем нормално.

Практикуващ: Понякога изпитвам усещането, че не мога да помръдна. Защо е така?

Учителят: По време на първоначалния етап от самоусъвършенстването може внезапно да усетите, че не можете да движите ръката или някоя част от тялото си. Защо? Защото сте придобили способност, наречена „замразяващ Гонг“. Това е една от вродените ви способности и тя е мощна. Когато някой е извършил нещо лошо и бяга, можете да кажете „замръзни“ и тогава той няма да може да се движи.

Практикуващ: Кога можем да започнем да лекуваме други хора? Преди лекувах заболяванията на другите с определена ефективност. След като съм започнал да изучавам Фалун Гонг, ако хората идват при мен за лечение, мога ли да ги лекувам?

Учителят: Мисля, че онези от вас в този клас – независимо какви упражнения сте практикували, за колко дълго или дали сте достигнали нивото, при което сте способни да лекувате хора – на това по-ниско ниво не желая да лекувате, тъй като дори и самите вие не знаете какво състояние сте достигнали. Ако преди сте били способни да излекувате някакви хора, това може да е било поради праведните ви мисли, които са изиграли роля в онзи момент, или поради минаващ наблизо учител, който ви е подал ръка, защото сте извършвали добро дело. Но макар енергията, която сте развили чрез самоусъвършенстване, да ви помага да направите нещо, тя не може да ви предпазва. Когато лекувате някого, вие сте в едно и също поле с пациента. С времето черното Чи на пациента ще ви направи по-болни от него. Ако го попитате: „Възстанови ли се?“, той ще каже: „Малко по-добре съм“. Що за лечение е това? Някои Чигонг майстори казват: „Ела пак утре и вдругиден. Ще проведем няколко сесии на лечение“. И го правят „на серии“. Не е ли измама това? Не би ли било по-добре, ако се въздържите от провеждането на лечения, докато достигнете високо ниво? Когото и да лекувате, ще се възстанови. И колко хубаво ще е чувството от това! Ако сте развили Гонг на не чак толкова ниско ниво и ако е абсолютно наложително да извършите лечение, аз ще отключа ръцете ви и ще извадя на повърхността способността ви да лекувате. Но ако ще се самоусъвършенствате към по-високи нива, смятам, че е най-добре да стоите настрана от такива неща. Някои от учениците ми извършват лечения и това е с цел популяризиране на Дафа и участие в някои обществени инициативи; те са до мен и са обучени от мен, така че са предпазвани и няма да има проблеми.

Практикуващ: Ако сме развили свръхестествени способности, можем ли да кажем на другите?

Учителят: Не е проблем да кажете на другите, които практикуват Фалун Гонг, при условие че сте сдържани. Причината да практикувате заедно е да можете да споделяте опит и да обсъждате. Разбира се, ако попаднете на външни хора, които имат способности, можете да им кажете. Това всъщност няма значение, ако не се хвалите. Проблеми ще възникнат, ако искате да се хвалите колко сте способни. Ако се хвалите дълго време, способностите ви ще изчезнат. Но ако вместо това просто искате да поговорите относно Чигонг явленията и да дискутирате, и не сте примесили в това никакви неуместни свои мисли, тогава бих казал, че няма проблем.

Практикуващ: Будистите говорят за „празнотата“, а даоистите – за „пустотата“. Как да го формулираме ние?

Учителят: Будистката „празнота“ и даоистката „пустота“ са уникални за техните пътища за самоусъвършенстване. Разбира се, ние също трябва да достигнем това ниво. Ние говорим за преднамерено самоусъвършенстване и непреднамерено придобиване на Гонг. Усъвършенстваме Шиншин и се освобождаваме от привързаности, така че крайните резултати пак са празнота и пустота. Но не поставяме специално ударение върху тях. Тъй като живеете в материален свят, необходимо е да ходите на работа и да се трудите – няма как да не вършите разни неща. Вършенето на разни неща неизбежно включва въпроса дали направеното от вас е добро, или лошо. Какво би трябвало да направим? Това, което усъвършенстваме, е Шиншин – най-ясно изразената характеристика на нашия метод. Докато мислите ви са праведни и нещата, които правите, отговарят на изискванията ни, няма да има проблеми с Шиншин.

Практикуващ: Как усещаме нарастването на свръхестествените ни способности?

Учителят: Ако през първоначалния етап от самоусъвършенстването развиете способности, ще сте способни да усетите това. Ако все още не сте развили способности, но тялото ви е чувствително, тогава има вероятност да сте способни да го усетите. Ако не е нито един от двата случая, тогава няма как да разберете. Единственото, което можете да направите, е да продължавате да се самоусъвършенствате, без да сте наясно по отношение на тях. Небесното око на 60-70% от нашите ученици е отворено. Зная, че те могат да виждат. Макар и да не казват нищо, те гледат с широко отворени очи. Защо ви карам да практикувате заедно? Искам да обменяте опит и да дискутирате в групата. Но за да сте отговорни към нашата практика, не би трябвало да говорите нехайно извън групата. Можем да споделяме помежду си и да се подобряваме заедно.

Практикуващ: Как изглежда Фашън? Аз имам ли Фашъни?

Учителят: Фашън на човека изглежда също като него. Сега вие нямате Фашъни. Когато самоусъвършенстването ви достигне определено ниво, ще сте приключили със самоусъвършенстването по Фа в Трите свята и ще навлезете в изключително високо ниво. Едва тогава ще развиете Фашъни.

Практикуващ: Още колко време ще останат с нас Фашъните на Учителя след завършване на този курс?

Учителят: Когато един ученик внезапно започне да развива по-висши неща, за него това е голяма повратна точка. Нямам предвид промените в мисленето, а целия човек. Така че когато един обикновен човек получи това, което не се е предполагало да получи като обикновен човек, става опасно и животът му ще бъде застрашен. Моите Фашъни трябва да му предоставят защита. Ако не можех да го направя и въпреки това разпространявах Фа, би било същото като да вредя на хората. Много Чигонг майстори се страхуват да преподават самоусъвършенстване и да правят това, тъй като не могат да се справят с отговорността, която то изисква. Моите Фашъни ще ви предпазват чак до вашето Просветление. Ако спрете на половината път обаче, Фашъните ще ви оставят по своя инициатива.

Практикуващ: Учителят казва: „Хората като цяло се самоусъвършенстват не чрез упражненията, а чрез Шиншин“. Правилно ли е да се каже, че стига Шиншин на човек да е висок, той може да достигне най-високия си ранг, без да прави упражнения?

Учителят: Теоретично е правилно. Стига да усъвършенствате своя Шиншин, Дъ може да бъде трансформирано в Гонг. Но трябва да се смятате за самоусъвършенстващ се. В противен случай единственото, което можете да постигнете, е непрестанното натрупване на Дъ. Може да сте способни да натрупате огромно количество Дъ – да натрупвате Дъ, като постоянствате в това да сте праведен човек. В този случай, дори да се смятате за самоусъвършенстващ се, не бихте могли да продължите по-нататък, тъй като няма да сте научили Фа от по-високи нива. Както знаете, аз съм разкрил много неща. Без защитата на Учителя е трудно да се самоусъвършенствате към по-високи нива. Не бихте могли да се самоусъвършенствате към по-високи нива дори и за ден. Така че достигането на Просветление не е толкова лесно. След като вашият Шиншин се е подобрил обаче, можете да се асимилирате с характеристиката на Вселената.

Практикуващ: Какъв е принципът на лечението от разстояние?

Учителят: Просто е. Вселената може да се разширява или стеснява, могат го и свръхестествените способности. Аз оставам на първоначалното си място и не се движа, но излъчените способности могат да достигнат болни хора чак в САЩ. Мога или да излъча способности до мястото, където се намира човекът, или директно да извикам Първичният му дух да дойде тук. Ето как работи лечението от разстояние.

Практикуващ: Можем ли да разберем колко вида свръхспособности ще бъдат развити?

Учителят: Има над десет хиляди вида способности. Не е от значение да знаете точно колко има. Да разберете тази идея, този Фа – това е достатъчно. Останалото е оставено на вас да го усъвършенствате. Да знаете твърде много не е нито необходимо, нито добре за вас. Един учител се грижи за ученика и го приема, но ученикът не знае нищо. Нито пък би му било казано. Проумяването на нещата зависи изцяло от него.

Практикуващ: Когато затворя очи по време на лекцията, Ви виждам да преподавате на сцената. Горната част на тялото Ви е черна. Бюрото също е черно. Платът зад Вас е розов. Понякога сте заобиколен от зелена светлина. Какво става?

Учителят: Това засяга нивото, на което се намирате. Когато Небесното око току-що се е отворило, ще възприемате бялото като черно и черното като бяло. После, след като нивото ви се е подобрило малко, всичко, което виждате, ще е бяло. След още по-нататъшно подобрение ще сте способни да разграничавате всички цветове.

5. Изпитания

Практикуващ: Дали изпитанията, с които се сблъскваме, са тестове, уредени от Учителя за неговите ученици?

Учителят: Би могло да се каже, че е така. Те са планирани така, че да подобрят вашия Шиншин. Да предположим, че вашият Шиншин не е достигнал необходимото ниво – тогава бихте ли могли да се просветлите и да постигнете успех? Ще се получи ли, ако изпратите ученик от основното училище в колеж? Не мисля! Ако ви оставехме да се самоусъвършенствате към по-високо ниво, когато вашият Шиншин не се е подобрил истински, когато все още не бихте могли да приемете леко нищо и когато не бихте могли да се откажете от нищо, тогава може би бихте започнали кавга с просветлените за някаква тривиална дреболия. Това е неприемливо! Ето защо поставяме толкова голямо ударение на Шиншин.

Практикуващ: Каква е разликата между изпитанията на един самоусъвършенстващ се и тези на обикновените хора?

Учителят: Няма голяма разлика. Вашите изпитания са аранжирани според пътя ви на самоусъвършенстващи се. Обикновените хора изплащат кармата на обикновени хора, така че всички те имат изпитания. Това, че сте самоусъвършенстващи се, не означава, че вие ще ги имате, а един обикновен човек – не. И в двата случая е едно и също. Просто вашите изпитания са с цел подобрението на вашия Шиншин, докато неговите са за изплащане на кармичния му дълг. Истината е, че изпитанията са собствената карма на човек, която използвам, за да подобря Шиншин на ученика.

Практикуващ: Изпитанията подобни ли са на онези 81 изпитания, възникнали по време на пътешествието на запад с цел сдобиване с будистки писания?

Учителят: Има някои сходства. Животът на един самоусъвършенстващ се е вече добре аранжиран. Няма да имате твърде много или твърде малко трудности и няма да са непременно осемдесет и една. Зависи до каква височина можете да се самоусъвършенствате с вроденото си качество; било е планирано съобразно нивото, което бихте могли да достигнете. Трябва да изоставите всички тези неща, които обикновените хора имат и които вие като самоусъвършенстващи се трябва да премахнете. Наистина е тежко. Ще измисляме начини да ви накараме да се откажете от всички неща, които намирате за трудно да изоставите, и по този начин ще подобрявате своя Шиншин чрез изпитания.

Практикуващ: Какво да правим, ако докато по време на упражненията има хора, които се опитват да ни навредят?

Учителят: Фалун Гонг не се бои от вреда от други хора. В първоначалния етап имате моите Фашъни, които да ви предпазват, но това не означава, че съвсем няма да се натъкнете на нищо. Не е като да можете да развиете Гонг, просто седейки на дивана по цял ден и пиейки чай. Понякога когато се сблъскате с трудност, вие извиквате името ми и ме виждате точно пред вас, но е възможно и да не ви помогна, тъй като това изпитание е нещо, което е нужно да преодолеете. Но когато наистина сте в опасност, ще ви помогна. Обикновено обаче реална опасност няма да съществува, тъй като пътят ви е бил променен и нищо не е позволено да се случва случайно.

Практикуващ: Как да се справяме с изпитанията?

Учителят: Подчертавал съм го отново и отново: пазете своя Шиншин! Ако смятате, че не постъпвате лошо в подхода си към нещата, това вече е доста добре. И то важи особено в случаите, когато някой засяга интересите ви по някаква причина, защото ако отвърнете на удара като обикновен човек, действително сте обикновен човек. Вие сте самоусъвършенстващи се, така че не би трябвало да постъпвате по този начин. Нещата, с които се сблъсквате и които подлагат на изпитание вашия Шиншин, имат за цел да го подобрят. Всичко това е, за да се види как се справяте с тях, дали ще пазите своя Шиншин и дали ще го повишите чрез тях.

6. Измеренията и човечеството

Практикуващ: Колко нива на измерения има във Вселената?

Учителят: Доколкото знам, във Вселената има безброй нива на измерения. Колкото до съществуването на други измерения, какво съществува в тези измерения и кой ги обитава – това наистина е трудно да се разбере чрез настоящите научни средства; съвременната наука тепърва има да привежда материални доказателства за тях. При все това някои Чигонг майстори и хора със способности могат да виждат други измерения. Това е така, защото другите измерения могат да бъдат видени единствено чрез Небесното око, а не с човешките физически очи.

Практикуващ: Всяко измерение ли съдържа характеристиката Джън-Шан-Жен?

Учителят: Да, всяко измерение съдържа характеристиката Джън-Шан-Жен. Хората, които се придържат към тази характеристика, са добри, докато онези, които я нарушават, са лоши. Онези, които се асимилират с нея, постигат Дао.

Практикуващ: Откъде произлиза първоначалното човечество?

Учителят: Първоначалната Вселена не е имала толкова много вертикални или хоризонтални нива. Тя е била доста еднородна. В хода на нейното развитие и движение е бил породен животът, който е това, което наричаме „най-изначалния живот“. Той бил в съответствие с Вселената и не съществувало нищо лошо. „В съответствие с Вселената“ означава, че той бил същият като Вселената и имал същите способности като нея. С развитието на Вселената се появили някои небесни райски места. По-нататък се появили все повече и повече животи. Изказано с понятията на нашето ниско ниво, били сформирани социални групи, в които се развили взаимодействия. В хода на този еволюционен процес някои хора се променили, като се отклонявали все повече от характеристиката на Вселената. Те станали не толкова добри и свръхспособностите им отслабнали. Ето защо самоусъвършенстващите се наблягат на „завръщане към истината“, което означава „завръщане към първоначалното състояние“. Колкото по-високо е нивото, толкова по-асимилирано е с Вселената и толкова по-големи са способностите. По онова време някои животи станали лоши с развитието на Вселената и все пак не можели да бъдат унищожени. Ето защо били направени планове, така че те да могат да се подобрят и отново да се асимилират с Вселената. Те били изпратени на по-ниско ниво, за да понесат някои изпитания и да се подобрят. По-нататък хората продължили да идват на това ниво. Тогава на него се появило разграничение. Хората, чийто Шиншин се бил влошил, повече не можели да останат на това ниво, така че било създадено друго, дори още по-ниско. Това продължило по този начин, като постепенно се разграничавали все по-ниски и по-ниски нива, чак до създаването на нивото, обитавано от днешната човешка раса. Ето какъв е произходът на човечеството.


(1)Бигу – древен термин за въздържание от храна и вода – бел. прев.