Глава IV – Практиката Фалун Гонг

Фалун Гонг е специален метод за самоусъвършенстване от Буда школата. Той има свои уникални характеристики, които го отличават от другите обичайни методи за самоусъвършенстване от Буда школата. Тази практика е Дафа – висш метод за самоусъвършенстване. В миналото той е бил изключително интензивен метод за самоусъвършенстване, който е изисквал от практикуващите го извънредно висок Шиншин или велика вродена основа. По тази причина беше трудно да бъде разпространяван публично. Но с цел повече практикуващи да се повишат и да се запознаят с този метод, и същевременно да бъдат посрещнати нуждите на огромния брой хора, които искат да се отдадат на самоусъвършенстване, аз систематизирах тази практика в метод за самоусъвършенстване, подходящ за разпространение сред широката публика. Независимо от това, той вече далеч надвишава нещата, преподавани в обикновените практики, както и техните нива.

Самоусъвършенстващите се по Фалун Гонг не само развиват бързо Гонг силата и свръхспособностите си, но и придобиват несравнимо мощен Фалун за много кратко време. След формирането си Фалун постоянно се върти автоматично в долната коремна област на практикуващия. Той непрестанно събира енергия от Вселената и я преобразува в Гонг в Бънти на самоусъвършенстващия се. По този начин се постига целта на „Фа усъвършенства практикуващия“.

Практиката има пет комплекса от движения, а именно: „Буда протяга хиляда ръце“, „Фалун стояща позиция“, „Проникване в двата космически края“, „Небесен кръг на Фалун“ и „Усилване на божествените сили“.

1. Буда протяга хиляда ръце

(Фо Джан Чиен Шоу Фа)

Принципи на упражнението

В основата на „Буда протяга хиляда ръце“ е разтягането, за да се отворят всички енергийни канали. Чрез изпълняването на това упражнение начинаещите могат за кратко време да придобият Чи, а по-опитните практикуващи могат бързо да повишат нивата си. Упражнението изисква всички енергийни канали да бъдат отворени от самото начало, което дава възможност на практикуващите веднага да практикуват на много високо ниво. Движенията на това упражнение са доста прости, защото Великият Дао е изключително прост и лесен. Въпреки че движенията са прости, те диктуват цялостно всичко, което се развива в системата за практикуване. При изпълнението на това упражнение човек ще чувства, че тялото излъчва топлина, и ще изпита специфично усещане за наличието на много силно енергийно поле. Това е причинено от разтягането и отблокирането на всички Чи проходи в тялото. Целта е да се пробие през зоните, където Чи е блокирано, да му се позволи да циркулира без препятствия, да се задвижи мощна циркулация на Чи вътре в тялото и под кожата и да се абсорбира огромно количество енергия от Вселената. Същевременно това позволява на практикуващия бързо да достигне състоянието, при което той има Чигонг енергийно поле. Това упражнение се изпълнява като основополагащото упражнение на Фалун Гонг и обикновено се прави първо. То е един от методите за подсилване на самоусъвършенстването.

Формула(1)

Шън Шън Хъ Ий(2)
Дон Джин Суи Джий(3)
Дин Тиен Дуу Дзуън(4)
Чиен Шоу Фо Лий(5)

Подготовка

(Ю Бей Шъ)

Отпуснете цялото тяло, но не прекалено. Застанете естествено, със стъпала, раздалечени на широчината на раменете. Сгънете леко коленете. Дръжте коленете и бедрата в ненапрегнато положение. Леко придърпайте навътре долната челюст. Опрете върха на езика в небцето. Оставете малко място между зъбите и затворете устните. Полека затворете очите. Запазете спокойно изражение на лицето. По време на упражнението може да имате чувството, че сте много големи и високи.

Фиг. 1-1

Джие-ин позиция на двете ръце

(Лиан Шоу Джие-ин)

Повдигнете леко двете ръце с длани, обърнати нагоре. Допрете леко върховете на палците. Сложете останалите четири пръста на едната ръка върху пръстите на другата, така че да се припокрият. За мъжете лявата ръка е отгоре, за жените – дясната. Образувайте овал с ръцете си и ги поставете пред долната коремна област. Изтеглете мишниците леко напред с леко сгънати лакти, така че подмишниците да са отворени (както на фиг. 1-1).

Фиг. 1-2
Фиг. 1-3

Майтрея(6) протяга гърба си

(Ми Лъ Шън Яо)

Започвайки от позиция Джие-ин, започнете да издигате двете ръце нагоре и заедно с това постепенно изпънете двата крака. Когато ръцете стигнат пред лицето, освободете позицията Джие-ин и постепенно обърнете дланите нагоре. Когато ръцете стигнат над главата, дланите трябва да са напълно обърнати нагоре, като пръстите на двете ръце сочат едни към други, на разстояние от 20-25 см. (фиг. 1-2) В същото време изтеглете главата нагоре и натиснете стъпалата към земята. Натиснете силно нагоре с основата на дланите и изпънете постепенно цялото тяло. Задръжте тялото изпънато за около 2-3 секунди. След това рязко отпуснете цялото тяло. Не забравяйте да върнете коленете и таза до първоначалното им ненапрегнато положение.

Татагата налива енергия през върха на главата

(Ру Лай Гуан Дин)

Продължавайки от предишната позиция, обърнете едновременно дланите с пръстите навън, като формирате ъгъл от 140 градуса и образувате формата на фуния. Изправете китките и придвижете дланите надолу (фиг. 1-3). Когато дланите достигнат предната част на гръдния кош, трябва да са обърнати към гърдите, на разстояние около 10 см. от тях. Продължете движението надолу, докато ръцете стигнат долната коремна област (фиг. 1-4).

Фиг. 1-4
Фиг. 1-5

Хъ-шъ позиция на двете ръце

(Шуан Шоу Хъ-шъ)

Когато дланите стигнат долната коремна област, обърнете ги с гръб една към друга и без пауза ги вдигнете към гърдите, за да образуват Хъ-шъ (фиг. 1-5). Когато изпълнявате Хъ-шъ, притиснете плътно пръстите и основите на дланите едни към други, като оставяте празнина между средите на дланите. Дръжте лактите високо, така че двете предмишници да образуват права хоризонтална линия. (Винаги поддържайте дланите си в позиция Лотосова длан(7), с изключение на моментите, когато двете ръце са в позиция Хъ-шъ или Джие-ин; същото важи и за останалите упражнения.)

Фиг. 1-6
Фиг. 1-7

Дланите посочват към Небето и Земята

(Джан Джъ Чиен Куън)

Започвайки от позиция Хъ-шъ, разделете дланите на около 2-3 см и същевременно започнете да ги завъртате. Мъжете завъртат лявата ръка (жените – дясната) към гърдите, а другата ръка навън, така че лявата ръка идва отгоре, а дясната – отдолу(8). Предмишниците на двете ръце трябва да образуват права линия (фиг. 1-6). След това разгънете лявата предмишница диагонално нагоре и наляво, с длан, обърната надолу, докато ръката достигне нивото на главата. Задръжте дясната ръка пред гърдите, с длан, обърната нагоре. След като лявата ръка се разгъне, постепенно изпънете вертикално цялото тяло, изтеглете главата нагоре и натиснете с краката надолу. Изпънете лявата ръка диагонално нагоре и наляво (при жените – дясната ръка диагонално нагоре и надясно – бел. прев.), докато дясната ръка пред гърдите се изтегля навън едновременно с вдигнатата ръка (фиг. 1-7). Разтягайте за около 2 до 3 секунди, след което рязко отпуснете тялото. Върнете лявата ръка пред гърдите и я съберете с дясната в позиция Хъ-шъ (фиг. 1-5). След това отново завъртете дланите – дясната ръка (за жените – лявата) да е отгоре, а лявата – отдолу (фиг. 1-8). Дясната ръка повтаря предишните движения, извършени с лявата ръка – разгънете дясната предмишница диагонално нагоре и надясно, с длан, обърната надолу, докато ръката достигне нивото на главата. Задръжте лявата ръка пред гърдите, с длан, обърната нагоре. След разтягането (фиг. 1-9) отпуснете рязко цялото тяло. Придвижете ръцете пред гърдите и ги сключете в позиция Хъ-шъ (фиг. 1-5).

Фиг. 1-8
Фиг. 1-9

Златна маймуна разцепва тялото си

(Джин Хоу Фън Шън)

Започвайки от позиция Хъ-шъ, разделете двете ръце пред гърдите и ги протегнете настрани, образувайки права линия с раменете. Постепенно изпънете вертикално цялото тяло. Изтеглете главата нагоре, натиснете с краката надолу и изпънете ръцете със сила настрани. Разтегнете се силно в четирите посоки (фиг. 1-10) за около 2-3 секунди. Рязко отпуснете цялото тяло и съберете обратно двете ръце пред гърдите в позиция Хъ-шъ.

Фиг. 1-10
Фиг. 1-11

Два дракона се гмуркат в морето

(Шуан Лон Шиа Хай)

Започвайки от позиция Хъ-шъ, разделете двете ръце и ги протегнете диагонално напред и надолу. Когато ръцете са изпънати и успоредни една на друга, ъгълът между тях и краката трябва да е около 30 градуса (фиг. 1-11). Изпънете вертикално цялото тяло. Изтеглете главата нагоре и натиснете с краката надолу. Разтегнете се за около 2 до 3 секунди, след което рязко отпуснете цялото тяло. Върнете ръцете обратно и ги съберете в позиция Хъ-шъ.

Бодхисатва докосва лотосови цветове

(Пу Са Фу Лиен)

Започвайки от позиция Хъ-шъ, разделете двете ръце и ги протегнете диагонално надолу, от двете страни на тялото, така че ъгълът между тях и бедрата да е около 30 градуса (фиг. 1-12). Постепенно изпънете вертикално цялото тяло, като върховете на пръстите се изпъват надолу със сила. После отпуснете рязко цялото тяло и съберете обратно двете ръце пред гърдите в позиция Хъ-шъ.

Фиг. 1-12
Фиг. 1-13

Архат носи планина на гърба си

(Ло Хан Бей Шан)

Започвайки от позиция Хъ-шъ, разделете ръцете и ги протегнете назад, зад тялото. В същото време завъртете дланите да гледат назад. Докато ръцете минават покрай тялото, бавно прегънете китките. Когато ръцете стигнат зад тялото, ъгълът между китките и тялото трябва да е 45 градуса (фиг. 1-13). Постепенно изпънете вертикално цялото тяло. Когато ръцете достигнат правилната позиция, изтеглете с главата нагоре и натиснете с краката надолу. Дръжте тялото изправено и изпъвайте за около 2 до 3 секунди, след което рязко го отпуснете. Върнете ръцете обратно и ги съберете в позиция Хъ-шъ.

Фиг. 1-14
Фиг. 1-15
Фиг. 1-16

Ваджра(9) преобръща планина

(Джин Ган Пай Шан)

Започвайки от позиция Хъ-шъ, разделете двете ръце и натиснете напред с длани. Пръстите сочат нагоре, а ръцете са на височината на раменете. Щом ръцете бъдат протегнати напред, използвайте сила, за да се изпънете, изтеглете с главата нагоре и натиснете с краката надолу. Дръжте тялото изправено (фиг. 1-14). Изпънете цялото тяло за около 2 до 3 секунди, след което рязко го отпуснете. Съберете обратно двете ръце пред гърдите в позиция Хъ-шъ.

Припокриване на ръцете пред долната коремна област

(Дие Коу Шиао Фо)

Започвайки от позиция Хъ-шъ, бавно спуснете ръцете надолу, обръщайки дланите към коремната област. Когато ръцете достигнат долната коремна област, поставете едната ръка пред другата. При мъжете лявата ръка трябва да е отвътре, а при жените – дясната. Дланта на външната ръка е обърната към гърба на вътрешната. Разстоянието между ръцете, както и между вътрешната ръка и долната коремна област, трябва да е около 3 см. Обикновено ръцете се държат в това положение между 40 и 100 секунди (фиг. 1-15).

Завършете упражнението, като съберете двете ръце в позиция Джие-ин (фиг. 1-16).

2. Фалун стояща позиция

(Фалун Джуан Фа)

Принципи на упражнението

Това е второто упражнение на Фалун Гонг. То представлява неподвижна стояща медитация, съставена от четири колелообхващащи позиции. Движенията са единични и е нужно всяка позиция да бъде задържана доста продължително. Ръцете на начинаещите може първоначално да усещат тежест и болка. След изпълняване на упражнението обаче цялото тяло ще се чувства леко и отпуснато, без чувство на изтощение като след физическа работа. Когато практикуващите увеличат честотата и продължителността на упражнението, те могат да почувстват Фалун, който се върти между ръцете им. Честото изпълняване на Фалун стоящата позиция ще помогне за пълното отваряне на цялото тяло и ще увеличи Гонг силата. Фалун стоящата позиция е широкообхватен способ за самоусъвършенстване, който увеличава мъдростта, повишава нивото на човек и подсилва свръхестествените способности. Движенията са прости, но развитите неща са многобройни и всеобхватни. По време на упражнението правете движенията естествено – трябва да осъзнавате, че вие ги правите, и да не се олюлявате, въпреки че е нормално да помръдвате леко. Както и при другите упражнения на Фалун Гонг, краят на това упражнение не означава край на практиката, тъй като Фалун никога не спира да се върти. Времетраенето на всяко движение може да варира от човек до човек, но колкото по-дълго, толкова по-добре.

Формула

Шън Хуей Джън Лий(10)
Рон Шин Чин Тий(11)
Съ Мяо Съ Уу(12)
Фа Лун Чу Чий(13)

Фиг. 2-1
Фиг. 2-2

Подготовка

(Ю Бей Шъ)

Отпуснете цялото тяло, но не прекалено. Застанете естествено, със стъпала, раздалечени на широчината на раменете. Сгънете леко коленете. Дръжте коленете и бедрата в ненапрегнато положение. Леко придърпайте навътре долната челюст. Опрете върха на езика в небцето. Оставете малко място между зъбите и затворете устните. Полека затворете очите. Запазете спокойно изражение на лицето.

Съберете двете ръце в позиция Джие-ин (фиг. 2-1).

Обхващане на колелото пред главата

(Тоу Чиен Бао Лун)

Започвайки от позиция Джие-ин, бавно издигнете ръцете от долната коремна област, като постепенно ги разделяте една от друга. Когато те стигнат пред главата, дланите трябва да са обърнати към лицето, на нивото на веждите. Пръстите на двете длани сочат едни към други и са на разстояние 15 см. Образувайте кръг с ръцете и отпуснете цялото тяло (фиг. 2-2).

Фиг. 2-3
Фиг. 2-4

Обхващане на колелото пред долната коремна област

(Фуу Чиен Бао Лун)

Започвайки от „Обхващане на колелото пред главата“, бавно придвижете ръцете надолу. Запазете колелообхващащата поза, когато те стигнат долната коремна област. Поддържайте разстояние от около 10 см между дланите и корема. Дръжте лактите напред, оставяйки подмишниците отворени. Дланите са обърнати нагоре, пръстите сочат едни към други на разстояние от 10 см помежду им. Ръцете трябва да образуват кръг (фиг. 2-3).

Обхващане на колелото над главата

(Тоу Дин Бао Лун)

Започвайки от „Обхващане на колелото пред долната коремна област“, бавно издигнете ръцете, като поддържате кръглата форма непроменена. Задръжте колелото над главата с пръсти, сочещи едни към други. Дланите са с лице надолу, с разстояние от 20-30 см между върховете на пръстите им. Ръцете трябва да образуват кръг. Дръжте раменете, ръцете, лактите и китките отпуснати (фиг. 2-4).

Фиг. 2-5
Фиг. 2-6

Обхващане на колелото от двете страни на главата

(Лиан Цъ Бао Лун)

Започвайки от „Обхващане на колелото над главата“, бавно спуснете ръцете надолу от двете страни на главата (фиг. 2-5). Задръжте дланите обърнати към ушите, предмишниците – изправени, а раменете – отпуснати. Не дръжте дланите твърде близо до ушите.

Припокриване на ръцете пред долната коремна област

(Дие Коу Шиао Фо)

Започвайки от „Обхващане на колелото от двете страни на главата“, бавно спуснете ръцете и ги припокрийте пред долната коремна област (фиг. 2-6). Завършете упражнението, като сключите двете ръце в позиция Джие-ин (фиг. 2-1).

3. Проникване в двата космически края

(Гуантон Лиан Джи Фа)

Принципи на упражнението

Целта на това упражнение е Чи на Вселената да се смеси и слее с Чи в тялото. Огромно количество от него се изхвърля и поема, като за много кратко време практикуващият може да изхвърли патогенното и черно Чи от тялото си и да приеме огромно количество Чи от Вселената, като позволи на тялото да се пречисти и бързо да достигне състоянието на „чисто бяло тяло“. Освен това, докато ръцете се движат нагоре-надолу, упражнението подпомага „отварянето на върха на главата“ и пробива на каналите под стъпалата.

Преди да пристъпите към упражнението, представете си се като два високи и големи празни цилиндъра, стоящи изправени между Небето и Земята – гигантски и несравнимо високи. С възходящото движение на ръцете Чи в тялото се устремява директно навън през върха на главата към горния край на Вселената; с низходящото движение на ръцете то излиза през стъпалата към долния край на Вселената. След тези движения на ръцете Чи се връща в тялото от двата [космически] края и след това бива изпратено в противоположната посока. Ръцете се придвижват нагоре и надолу в противоположни посоки по девет пъти. На деветото движение лявата ръка се задържа горе (за жените – дясната) и остава там, след което другата ръка също се издига нагоре. След това и двете ръце се спускат надолу заедно, като отнасят Чи към долния [космически] край и после към горния, плъзгайки се покрай тялото. След като ръцете се придвижат нагоре и надолу девет пъти, Чи се връща обратно в тялото. Фалун се завърта с двете ръце по часовниковата стрелка (гледано отпред – бел. прев.) в долната коремна област четири пъти, за да върне Чи, което е извън тялото, обратно вътре. След това ръцете се събират в позиция Джие-ин, за да завършат упражнението, но не и функционирането на Гонг.

Формула

Джин Хуа Бън Тий(14)
Фа Кай Дин Дий(15)
Шин Цъ Ий Мън(16)
Тон Тиен Чъъ Дий(17)

Подготовка

Отпуснете цялото тяло, но не прекалено. Застанете естествено, със стъпала, раздалечени на широчината на раменете. Сгънете леко коленете. Дръжте коленете и бедрата в ненапрегнато положение. Леко придърпайте навътре долната челюст. Опрете върха на езика в небцето. Оставете малко място между зъбите и затворете устните. Полека затворете очите. Запазете спокойно изражение на лицето.

Съберете двете ръце в позиция Джие-ин, а след това в позиция Хъ-шъ.

Фиг. 3-1
Фиг. 3-2

Поединично движение на ръцете нагоре и надолу

(Дан Шоу Чон Гуан)

От позиция Хъ-шъ упражнението започва с поединично движение на ръцете нагоре и надолу, при което те се плъзгат бавно заедно с енергийните механизми извън тялото. Чи в тялото се движи нагоре и надолу непрестанно, следвайки движенията на ръцете. При мъжете нагоре се издига първо лявата ръка (фиг. 3-1), при жените – дясната. Вдигайте ръката бавно, като преминавате пред лицето и продължавате нагоре, над главата. Същевременно бавно спускайте надолу другата ръка. Продължете да сменяте ръцете така по този начин (фиг. 3-2). Дръжте дланите обърнати към тялото, на разстояние не повече от 10 см. от него. По време на упражнението дръжте цялото тяло отпуснато. Едно движение на ръцете нагоре и надолу се брои за един път. Повторете общо девет пъти.

Фиг. 3-3
Фиг. 3-4
Фиг. 3-5

Едновременно движение на двете ръце нагоре и надолу

(Шуан Шоу Чон Гуан)

След деветото поединично движение на ръцете лявата ръка изчаква горе (за жените – дясната), докато другата ръка се издигне, така че и двете ръце да сочат нагоре (фиг. 3-3). След това двете ръце едновременно се спускат надолу (фиг. 3-4). При движението на ръцете нагоре и надолу, дръжте дланите обърнати към тялото, на разстояние не повече от десет сантиметра от него. Едно пълно движение нагоре и надолу се брои за веднъж. Повторете девет пъти.

Фиг. 3-6
Фиг. 3-7
Фиг. 3-8

Завъртане на Фалун с двете ръце

(Шуан Шоу Туей Дон Фалун)

След приключване на едновременните движения на двете ръце, ги спуснете надолу покрай лицето и гърдите, докато стигнат долната коремна област. Завъртете Фалун в долната коремна област (фиг. 3-5, 3-6, 3-7). При мъжете отвътре е лявата ръка, а при жените – дясната. Разстоянието между ръцете и между вътрешната ръка и корема е около 4 см. Завъртете Фалун четири пъти по часовниковата стрелка (гледано отпред – бел. прев.), за да върнете енергията, намираща се извън тялото, обратно в него. Докато въртите Фалун, ръцете не трябва да излизат извън рамките на долната коремна област.

Съберете двете ръце в позиция Джие-ин (фиг. 3-8).

4. Небесен кръг на Фалун

(Фалун Джо Тиен Фа)

Принципи на упражнението

Това упражнение позволява енергията в човешкото тяло да циркулира на обширна площ – вместо да преминава само по един или няколко енергийни канала, тя циркулира неспирно от цялата Ин-страна до цялата Ян-страна на тялото. Това упражнение стига далеч отвъд обичайните методи за отваряне на енергийните канали или Големия и Малкия небесен кръг. То се класифицира като упражнение от междинно ниво на Фалун Гонг. С предишните три упражнения като основа, изпълнението на това упражнение има за цел да отвори изключително бързо всички енергийни канали на цялото тяло (включително Големия небесен кръг), така че те постепенно да се свържат по цялото тяло – от горе до долу. Най-отличителната черта на това упражнение е използването на въртенето на Фалун за коригиране на всички неправилни състояния в тялото. Това позволява на човешкото тяло – една малка Вселена – да се завърне към своето първоначално състояние и дава възможност на циркулацията на Чи в каналите на цялото тяло да бъде свободна и безпрепятствена. Когато се достигне това състояние, практикуващият е постигнал много високо ниво в самоусъвършенстването по Фа в Трите свята и ако притежава велика вродена основа, той може да премине към самоусъвършенстване по Дафа. По това време неговата Гонг сила и свръхспособности ще нараснат драстично. По време на това упражнение ръцете трябва да следват енергийните механизми. Всяко движение трябва да е плавно, бавно и полегато.

Формула

Шуен Фа Джъ Шюй(18)
Шин Чин Ссъ Юй(19)
Фан Бън Гуей Джън(20)
Йоу Йоу Съ Чий(21)

Подготовка

Отпуснете цялото тяло, но не прекалено. Застанете естествено, със стъпала, раздалечени на широчината на раменете. Сгънете леко коленете. Дръжте коленете и бедрата в ненапрегнато положение. Леко придърпайте навътре долната челюст. Опрете върха на езика в небцето. Оставете малко място между зъбите и затворете устните. Полека затворете очите. Запазете спокойно изражение на лицето.

Движения

Съберете двете ръце в позиция Джие-ин, а след това в позиция Хъ-шъ.

Фиг. 4-1
Фиг. 4-2
Фиг. 4-3

Разделете ръцете от Хъ-шъ. Придвижете ги към долната коремна област, обръщайки дланите към тялото. Разстоянието между тях и тялото трябва да около десет сантиметра. След като подминат долната коремна област, спуснете ги още по-надолу покрай вътрешната страна на краката. Същевременно се наведете надолу и приклекнете (фиг. 4-1). Когато върховете на пръстите наближат земята, ръцете описват кръг, започвайки от върха на ходилата, покрай външната им част и достигайки зад петите (фиг. 4-2).

Фиг. 4-4
Фиг. 4-5
Фиг. 4-6
Фиг. 4-7
Фиг. 4-8
Фиг. 4-9
Фиг. 4-10

След това, като сгъвате леко китките, започвайки от петите постепенно издигайте ръцете нагоре по задната страна на краката (фиг. 4-3). Изправете се в кръста, докато издигате ръцете нагоре покрай гърба (фиг. 4-4). По време на упражнението „Небесен кръг на Фалун“ ръцете не трябва да се докосват до която и да е част от тялото, иначе енергията от тях ще се върне обратно в него. Когато ръцете не могат да отидат по-нагоре по протежението на гърба, свийте кухи юмруци (фиг. 4-5), след което ги изтеглете отпред, минавайки през подмишниците. Кръстосайте ръцете пред гърдите (няма специфични изисквания за това коя ръка да е отгоре и коя отдолу – зависи как ви е по-удобно; това важи и за мъжете, и за жените) (фиг. 4-6). Разтворете юмруците и придвижете ръцете над раменете (като оставяте отстояние). Веднага след това започнете да придвижвате двете длани по външните (Ян) страни на ръцете. Когато стигнете до китките, извъртете ръцете така, че дланите да са една срещу друга на разстояние 3-4 см. Тоест палецът на външната ръка да бъде отгоре, а този на вътрешната – отдолу. В този момент дланите и лактите трябва да образуват права линия (фиг. 4-7). Завъртете двете длани, все едно държите топка, така че външната ръка става вътрешна, а вътрешната – външна. След това, докато движите дланите по протежение на вътрешните (Ин) страни на горната и долната част на ръцете, ги издигнете над главата и след това ги спуснете зад нея (фиг. 4-8). Ръцете трябва да образуват „X“ зад главата (фиг. 4-9). След това продължете да ги придвижвате още по-надолу, към гръбнака. Разделете ги, обръщайки върховете на пръстите надолу, за да се осъществи свързване с енергията на гърба. След това изтеглете успоредно ръцете над главата и ги спуснете пред гърдите (фиг. 4-10). Това е един пълен небесен кръг. Повторете го девет пъти. След деветия път спуснете ръцете покрай гръдния кош до долната коремна област.

Припокрийте двете ръце пред долната коремна област (Дие Коу Шиао Фо) и след това ги сключете в позиция Джие-ин.

5. Усилване на божествените сили

(Шън Тон Джя Чъ Фа)

Принципи на упражнението

„Усилване на божествените сили“ е упражнение на Фалун Гонг, изпълнявано в покой. То е многофункционално упражнение, което цели усилване на божествените сили (включително и на свръхестествените способности) и на Гонг силата посредством използването на Буда мудри(22) за завъртането на Фалун. Това упражнение е над средното ниво и първоначално е било пазено в тайна. За да удовлетворя потребностите на онези, които са достигнали едно основно ниво, аз специално направих публичен този метод за самоусъвършенстване, за да го предам на практикуващите с предопределена връзка. Изпълнението му изисква медитация в позиция лотос(23). Двойната лотосова позиция е за предпочитане, макар че единичната(24) също е приемлива. По време на това упражнение потокът на Чи е силен и енергийното поле около тялото е голямо. Ръцете се движат заедно с енергийните механизми, поставени от вашия Учител. Когато движението на ръката започне, сърцето следва движението на мислите. Когато засилвате божествените сили, дръжте съзнанието празно, с лек фокус върху двете длани. Центровете на дланите може да се усещат топли, тежки, наелектризирани, изтръпнали или все едно държат нещо тежко. Но не се стремете умишлено към тези усещания – оставете ги да дойдат естествено. Колкото по-дълго краката стоят кръстосани, толкова по-добре. Това зависи от издръжливостта на човек. Колкото по-дълго се стои, толкова по-интензивно е упражнението и толкова по-бързо нараства Гонг. Не мислете за нищо, когато правите това упражнение – мисловна дейност не се използва – и навлезте в покой. Постепенно навлезте в Дин от динамичното състояние на изпълнение на упражненията, което изглежда в покой, но не е в Дин. Главното ви съзнание обаче трябва да знае, че вие сте този, който прави упражнението.

Формула

Йоу Ий Уу Ий(25)
Ин Суей Джи Чи(26)
Съ Кон Фей Кон(27)
Дон Джин Ру Ий(28)

Фиг. 5-1
Фиг. 5-2

Джие-ин позиция на двете ръце

Седнете с крака, кръстосани в лотосовата позиция. Отпуснете цялото тяло, но не прекалено. Дръжте кръста и врата изправени. Леко придърпайте навътре долната челюст. Опрете върха на езика в небцето, оставете малко място между зъбите и затворете устните. Леко затворете очи. Изпълнете сърцето си със състрадание. Запазете спокойно изражение на лицето. Съберете ръцете в позиция Джие-ин в долната коремна област и постепенно навлезте в покой (фиг. 5-1).

Фиг. 5-3
Фиг. 5-4
Фиг. 5-5
Фиг. 5-6

Първа мудра

(Когато движенията на ръцете започнат, сърцето следва движението на мислите. Движенията трябва да следват енергийните механизми, заложени от вашия Учител. Те трябва да се изпълняват плавно, бавно и полегато.) От позиция Джие-ин издигайте съединените ръце бавно нагоре, докато стигнат пред главата. След това постепенно обърнете дланите с лице нагоре. Когато дланите са обърнати нагоре, ръцете ще са достигнали най-високата си точка (фиг. 5-2). След това, разделяйки ръцете, опишете дъга над главата, като ги завъртате навън и настрани, докато достигнат предната част на главата (фиг. 5-3). Веднага след това бавно спуснете ръцете по-ниско. Опитайте се да държите лактите колкото може по-навътре към тялото, с обърнати нагоре длани и сочещи напред пръсти (фиг. 5-4). След това изправете китките и ги кръстосайте пред гърдите. При мъжете лявата ръка се движи отвън, при жените – дясната (фиг. 5-5). След кръстосването предмишниците образуват хоризонтална линия. Завъртете китката на външната ръка навън, като същевременно завъртате дланта с лице нагоре. Направете четвърт кръг и обърнете дланта да гледа нагоре, като пръстите сочат назад. Ръката трябва да притежава определена сила. Същевременно постепенно придвижете надолу дланта на ръката, която е била от вътрешната страна при кръстосването пред гърдите. Разгънете ръката, така че дланта да е с лице навън. Ръката, изпъната надолу, трябва да се постави на 30 градуса спрямо тялото (фиг. 5-6).

Втора мудра

Тръгвайки от предишната позиция (фиг. 5-6), лявата ръка (ръката горе) се прибира навътре. Обърнете дланта на дясната ръка навътре към тялото и същевременно я придвижете нагоре. Движението е същото, както и в първата мудра, като лява и дясна ръка са обърнати. Позициите на ръцете трябва да са огледални на предишните (фиг. 5-7).

Трета мудра

След това мъжете трябва да изправят дясната китка (жените – лявата), дланта се обръща към тялото и след като ръката се придвижи през предната част на гърдите, обърнете дланта ѝ надолу и я спуснете към долната част на тялото, при пищяла. Дръжте ръката изпъната. Мъжете обръщат навътре лявата китка (жените – дясната), докато я издигат нагоре, и се разминават с другата ръка, като дланта е обърната към тялото. Същевременно придвижете дланта към лявото рамо (за жените – дясното). Когато ръката стигне до това положение, дланта се обръща нагоре, като пръстите сочат напред (фиг. 5-8).

Четвърта мудра

Това е същата мудра като трета, но движенията са огледални на нея. Мъжете придвижват лявата ръка (жените – дясната) от вътрешната страна; дясната ръка при мъжете (лявата при жените) се придвижва отвън. Движенията са просто с разменена лява и дясна ръка и позициите на ръцете са огледални (фиг. 5-9). При изпълнението на всичките четири мудри движенията са последователни, без паузи.

Фиг. 5-7
Фиг. 5-8
Фиг. 5-9
Фиг. 5-10

Усилване на сферичните божествени сили

Продължавайки от четвъртата мудра, придвижете горната ръка от вътрешната страна, а долната от външната страна. Мъжете постепенно обръщат дясната длан (жените – лявата), придвижвайки я надолу към областта на гърдите, и издигат лявата ръка (жените – дясната). Когато двете предмишници стигнат до гърдите и образуват хоризонтална линия (фиг. 5-10), издърпайте ръцете настрани (фиг. 5-11), обръщайки дланите надолу. Когато ръцете подминат коленете, разгънете ги хоризонтално, така че височината им да е на нивото на кръста, като предмишниците и китките са в една равнина. Отпуснете ръцете (фиг. 5-12). Тази позиция придвижва божествените сили от вътрешността на тялото навън към ръцете за усилване. Това са божествени сили със сферична форма. При усилването им центровете на дланите може да се усещат топли, тежки, наелектризирани, изтръпнали или сякаш държат нещо тежко. Но не се стремете умишлено към тези усещания – оставете ги да дойдат естествено. Колкото по-дълго стоите в тази позиция, толкова по-добре. Задръжте я, докато не можете да издържите повече.

Фиг. 5-11
Фиг. 5-12

Усилване на колонообразните божествени сили

Започвайки от предишната позиция, завъртете дясната ръка (жените – лявата), така че дланта да се обърне с лице нагоре, като същевременно я придвижвате към долната коремна област. След като пристигне там, задръжте дланта в долната коремна област, обърната нагоре. Едновременно с движението на дясната ръка издигнете лявата ръка (жените – дясната), като същевременно я придвижвате към брадичката. Задръжте ръката на височината на брадичката, с обърната надолу длан. Предмишницата и дланта трябва да са на едно ниво. В този момент центровете на двете длани трябва да са един срещу друг и да се задържат в тази позиция (фиг. 5-13). Това усилва колонообразните божествени сили, като „Гръмотевица от дланта“ и така нататък. Задръжте тази позиция, докато не почувствате, че вече не можете да издържите повече. След това с горната ръка опишете полукръг напред и надолу, спускайки я към долната коремна област. Същевременно вдигнете долната ръка нагоре, обръщайки дланта надолу, докато стигне под брадичката (фиг. 5-14). Ръката трябва да е на нивото на раменете, като центровете на двете длани са един срещу друг. Това също усилва колонообразните божествени сили, само че позицията на ръцете е огледална. Задръжте това положение, докато ръцете не станат прекалено изморени, за да издържите повече.

Фиг. 5-13
Фиг. 5-14

Самоусъвършенстване в покой

Продължавайки от предишната позиция, опишете полукръг с горната ръка напред и надолу към долната коремна област. Съберете ръцете в позиция Джие-ин (фиг. 5-15) и навлезте в самоусъвършенстване в покой. Навлезте в Дин. Колкото по-дълго, толкова по-добре.

Фиг. 5-15
Фиг. 5-16

Завършваща позиция

Притиснете ръцете една към друга пред гърдите в позиция Хъ-шъ (фиг. 5-16). Излезте от Дин и свалете краката си от лотосовата позиция.

6. Някои основни изисквания и бележки относно самоусъвършенстването по Фалун Гонг

1. Петте упражнения на Фалун Гонг могат да се изпълняват последователно или по избор. Но обикновено се изисква да започвате с първото упражнение. Също така е най-добре да го изпълнявате три пъти. Разбира се, другите упражнения пак могат да се изпълняват, без да се прави първото. Всяко едно може да бъде изпълнявано самостоятелно.

2. Всяко движение трябва да се изпълнява точно и в ритъм. Дланите и ръцете трябва да се движат полегато и гладко нагоре и надолу, напред и назад, наляво и надясно. Следвайки енергийните механизми, движенията трябва да бъдат плавни, бавни и полегати. Не ги правете твърде бързо или твърде бавно.

3. По време на упражненията трябва да сте под контрола на Главното си съзнание, тъй като Фалун Гонг усъвършенства него. Не търсете умишлено поклащане. Възпирайте олюляването на тялото, когато то възникне. Може да отворите очи, ако се налага.

4. Отпуснете цялото тяло, особено зоните на колената и бедрата. Ако стоите твърде сковано, енергийните канали ще са запушени.

5. По време на упражненията движенията би трябвало да са спокойни и естествени, свободни и невъзпрепятствани, леки и незатруднени. Те трябва да са с мекота, но и с твърдост, в тях да има известна сила, но без напрегнатост или скованост. Ако това се прави, резултатите ще са по-забележими.

6. Всеки път, когато приключите изпълнението на упражненията, вие спирате движенията, но не и механизмите на практикуването. За да завършите упражненията, е необходимо само да направите Джие-ин. Завършването със сключени длани означава завършек на движенията. Но не спирайте механизма на практикуването чрез намерение, защото въртенето на Фалун не може да бъде спряно.

7. Тези, които са слаби или хронично болни, могат да практикуват според състоянието си. Те могат да правят упражненията по-малко или да изберат да направят някое от петте. Колкото до онези, които не могат да изпълняват движенията, те могат вместо това да седят в лотосовата позиция. Каквато и да е ситуацията, би трябвало да продължавате да практикувате.

8. За упражненията няма специални изисквания по отношение на местоположение, време или посока. Но чистото място и тихата среда са препоръчителни.

9. Тези упражнения се изпълняват без никакво насочване чрез мисъл и по този начин никога няма да се отклоните. Не смесвайте Фалун Гонг с никоя друга система за самоусъвършенстване. В противен случай Фалун ще се деформира.

10. Когато откриете, че е наистина невъзможно да навлезете в покой по време на упражненията, може да произнасяте името на своя Учител. С течение на времето постепенно ще сте способни да навлезете в състоянието на покой.

11. По време на упражненията може да възникнат някои предизвикателства. Това е един начин за изплащане на карма. Всеки има карма. Когато усетите дискомфорт в тялото си, недейте да го смятате за болест. За да бъде елиминирана кармата ви и да бъде изчистен пътят ви за самоусъвършенстване, някои трудности може да дойдат бързо и на ранен етап.

12. Ако не можете да кръстосате краката си за медитацията, първоначално можете да я правите, като седите на ръба на стол, и ще постигнете същия резултат. Но един практикуващ трябва да е способен да изпълни лотосовата позиция. С времето със сигурност ще успеете да го направите.

13. Ако по време на упражненията в покой видите някакви образи или картини, не им обръщайте внимание и продължете практиката си. Ако ви се намесват някакви ужасяващи сцени или се чувствате заплашени, трябва незабавно да си спомните: „Предпазван съм от Учителя на Фалун Гонг. Не се страхувам от нищо“. Или може да извикате името на Учителя Ли и да продължите практиката си.


(1)Формулите се рецитират само веднъж – на китайски, преди започване на упражнението. Всяко упражнение има своя собствена формула, която може да рецитирате на глас или да слушате на звукозаписа с музиката за упражнения. Предоставеният по-долу техен превод е просто за справка и не следва да бъде рецитиран. – Бел. прев.

(2)„Тяло и дух се сливат в едно“ – бел. прев.

(3)„Движенията и статичните позиции следват механизмите“ – бел. прев.

(4)„Висок до Небето и несравнимо възвишен“ – бел. прев.

(5)„Хилядоръкият Буда се издига“ – бел. прев.

(6)Майтрея – в будизма това е името на бъдещия Буда, който ще дойде на Земята след Буда Шакямуни, за да предложи спасение на хората. – Бел. прев.

(7)Лотосова длан – формата на дланта, която трябва да се поддържа по време на упражненията. При тази форма дланта е отворена и пръстите са отпуснати, но прави. Средният пръст на всяка ръка е отпуснат, така че леко се прегъва към центъра на дланта. – Бел. прев.

(8)При жените е обратно – бел. прев. – бел. прев.

(9)Ваджра – тук този термин се отнася до военните служители на Буда. – бел. прев.

(10)„Мъдростта расте и силата се увеличава“ – бел. прев.

(11)„Сърцето се хармонизира, а тялото олеква“ – бел. прев.

(12)„Като прекрасно и просветлено състояние“ – бел. прев.

(13)„Фалун започва да се въздига“ – бел. прев.

(14)„Тялото е пречистено“ – бел. прев.

(15)„Фа отваря върха и низината“ – бел. прев.

(16)„Сърцето е доброжелателно, а волята – силна“ – бел. прев.

(17)„Преминава през Небето, пробива през Земята“ – бел. прев.

(18)„Въртящият се Фа достига пустотата“ – бел. прев.

(19)„Сърцето е чисто като нефрит“ – бел. прев.

(20)„Завръщайки се към своята първоначална, истинска същност“ – бел. прев.

(21)„Лек, като реещ се във въздуха“ – бел. прев.

(22)Мудри – жестове с ръце, изпълнявани в будизма – бел. прев.

(23)Двоен лотос – седяща позиция с кръстосване на двата крака един върху друг – бел. прев.

(24)Единичен лотос – седяща позиция с кръстосване на единия крак върху другия – бел. прев.

(25)„Като с намерение, но без намерение“ – бел. прев.

(26)„Движенията на ръцете следват енергийните механизми“ – бел. прев.

(27)„Сякаш празно, но не празно“ – бел. прев.

(28)„Движение или навлизане в покой с лекота“ – бел. прев.