Глава I – Въведение

Чигонг(1) в Китай съществува от незапомнени времена и е с древна история. Затова китайският народ има благоприятни условия за практикуването му. Двете ортодоксални школи за Чигонг самоусъвършенстване, системите на Буда и Дао, са направили публични много велики методи за самоусъвършенстване, които преди са били преподавани тайно. Методите за самоусъвършенстване в Дао школата са уникални, докато Буда школата също си има свои собствени методи за самоусъвършенстване. Фалун Гонг(2) е метод от Буда школата за самоусъвършенстване на високо ниво. По време на този курс първо ще настроя телата ви до състояние, подходящо за самоусъвършенстване на високо ниво; след това ще внедря във вашите тела Фалун(3) и енергийни механизми и ще ви преподам нашите упражнения. Нещо повече – аз имам Фашъни(4), които ще ви пазят. Притежаването само на тези неща обаче не е достатъчно, тъй като те не могат да постигнат целта на развиване на Гонг – необходимо е и да разберете принципите за самоусъвършенстване на високи нива. Това е съдържанието на тази книга.

Аз преподавам система за практикуване на високи нива, затова няма да дискутирам усъвършенстването на отделен меридиан(5), акупунктурна точка или енергиен проход. Аз преподавам велик път за самоусъвършенстване, Дафа(6) за истинско самоусъвършенстване към високи нива. Първоначално това може да звучи трудно за разбиране. Но стига тези, които са се посветили на практикуването на Чигонг, внимателно да осмислят неговата същност, пред тях ще се разкрият съдържащите се в него загадки и чудеса.

1. Произход на Чигонг

Това, което днес наричаме Чигонг, всъщност първоначално не се е наричало така. То произлиза от методите за уединено самоусъвършенстване на древните китайци и от самоусъвършенстването в религиите. Състоящото се от два йероглифа понятие „Чигонг“ липсва в текстовете на „Дан Дзин“, „Дао Дзан“(7) или „Трипитака“(8). В хода на развитие на нашата сегашна човешка цивилизация, Чигонг е преминал през периода, когато религиите са били в зародишна форма. Той е съществувал преди възникването на религиите. След формирането им, Чигонг придобива определен религиозен оттенък. Първоначалните му названия са били „Велик Път за самоусъвършенстване в Буда“ и „Велик Път за самоусъвършенстване в Дао“. Съществуват и други названия, като „Деветократна вътрешна алхимия“, „Пътят на Архат(9)“, „Ваджра(10) медитация“ и така нататък. Сега хората го наричат „Чигонг“, така че да отговаря по-добре на нашето съвременно мислене и да се популяризира по-лесно. Всъщност той е чисто китайски метод специално за усъвършенстване на човешкото тяло.

Чигонг не е изобретение на тази цивилизация. Той има доста древна история. Тогава кога е възникнал? Някои казват, че той има история от 3000 години и е станал доста популярен по време на династията Тан(11). Други твърдят, че е познат отпреди 5000 години – каквато е възрастта на китайската цивилизация. Трети са на мнение, че съдейки по археологически находки, Чигонг има история от седем хилядолетия. Аз смятам, че Чигонг не е откритие на съвременното човечество – той принадлежи на предисторическа култура. Според проучвания, направени от хора със свръхспособности, Вселената, в която живеем, е тяло, формирано наново, след като е претърпяло експлозия девет пъти. Планетата, която обитаваме, е била разрушавана многократно. Всеки път, след като планетата е била създавана наново, човечеството отново е започвало да се множи. Днес на Земята са открити много предмети, които излизат извън пределите на настоящата ни цивилизация. Според Дарвиновата теория за еволюцията хората са еволюирали от маймуните и възрастта на цивилизацията не надвишава 10 000 години. Въпреки това археологически находки разкриват, че в пещери на Европейските Алпи съществуват скални рисунки отпреди 250 000 години. Те показват много високо ниво на художествено майсторство – далеч отвъд възможностите на съвременните хора. В музея на Националния университет на Перу се съхранява голям камък, на който е гравирана човешка фигура. Човекът държи телескоп и наблюдава небесните тела. Тази гравюра е на повече от 30 000 години. Както знаем, през 1609 г. Галилео Галилей изобретява астрономически телескоп със сила на увеличение 30 пъти. Неговото откритие е на малко повече от 300 години. Но как може да е имало телескопи преди 30 000 години? В Индия е намерен железен стълб със степен на чистота на желязото, превишаваща 99%. Дори съвременната металургична технология не може да произведе желязо с такава висока чистота; това надминава нивото на съвременната технология. Тогава кой е създал тези цивилизации? Как биха могли човешките същества – които трябва да са били микроорганизми по онова време – да създадат тези неща? Тези открития са привлекли вниманието на учени от цял свят. Тъй като се оказват необясними, те са наречени „предисторическа култура“.

Нивото на научните достижения е било различно във всеки времеви период. В някои периоди е било доста високо, надминаващо това на съвременния човек. Но тези цивилизации са били унищожени. Затова бих казал, че Чигонг не е изобретен или създаден от съвременните хора, а е открит и усъвършенстван от тях. Той е част от предисторическа култура.

Всъщност Чигонг не е продукт единствено на нашата страна. Той съществува и в други страни, но те не го наричат „Чигонг“. В западните държави като САЩ, Великобритания и така нататък го наричат „магия“. В САЩ има маг, който е майстор на свръхспособности; веднъж той изпълнил номера на преминаване през Великата китайска стена. Точно преди да премине през нея, той използвал бяло платно за покривало, притиснал се към стената и след това преминал през нея. Защо направил така? По този начин много хора биха решили, че това е фокус. Трябвало е да го направи по този начин, тъй като е знаел, че в Китай има много хора със свръхспособности. Той се опасявал от вмешателство от тяхна страна, така че се покрил, преди да влезе в нея. На излизане повдигнал платното с едната си ръка и излязъл. Както гласи поговорката, „Майсторите гледат заради трика, а любителите – за забавление“. Като го направил по този начин, публиката приела това за фокус. Тези способности са наричани „фокуси“, защото не се използват за усъвършенстване на човешкото тяло, а за сценични представления, които демонстрират необикновени неща и служат за развлечение. От перспективата на ниско ниво Чигонг може да промени състоянието на тялото, постигайки целта на лечение на болести и укрепване на организма. От перспективата на високо ниво той е предназначен за усъвършенстване на собственото тяло – Бънти(12).

2. Чи и Гонг

Чи(13) (氣), за което говорим в наши дни, в древни времена е било наричано Чи(14) (炁). Те са по същество едно и също, тъй като и двете се отнасят до Чи на Вселената – вид безформена, невидима материя, която изпълва Вселената. Чи не се отнася до въздуха. Енергията на тази материя се активира в човешкото тяло посредством самоусъвършенстване, променяйки физическото му състояние, и може да има ефекта на лечение и поддържане на здравето. При все това Чи е просто Чи – ти имаш Чи, той има Чи и Чи на един човек не може да има потискащ ефект върху Чи на друг човек. Някои казват, че Чи може да лекува болести или че може да излъчите Чи към някого, за да го излекувате. Тези формулировки не са много научни, защото Чи изобщо не може да лекува болести. Когато в тялото на практикуващия все още има Чи, това означава, че неговото тяло още не е навлязло в млечнобяло състояние. Тоест, той все още има заболявания.

Човек, който е достигнал високо ниво в самоусъвършенстването, не излъчва Чи, а високоенергийна маса. Това е форма на високоенергийна материя, проявяваща се под формата на светлина с фини частици и голяма плътност. Ето какво представлява Гонг. Само той може да упражнява ефект върху обикновените хора и само с него човек може да лекува другите. Известна е мисълта: „Светлината на Буда озарява навсякъде и коригира всички неправилни състояния“. Това означава, че хората, които истински се самоусъвършенстват, носят огромна енергия в телата си. Където и да отидат, всякакви анормални състояния в пределите на тяхното енергийно поле могат да бъдат коригирани и възстановени до нормално състояние. Например болестта в тялото на човек е анормално телесно състояние и тя ще изчезне, след като това състояние се коригира. По-просто казано, Гонг е енергия. Гонг притежава физически характеристики и чрез самоусъвършенстване практикуващите могат да изпитат и усетят осезаемото му съществуване.

3. Сила на Гонг и свръхспособности

3.1. Силата на Гонг се развива чрез усъвършенстването на Шиншин

Гонг, който истински определя нивото на нечия сила на Гонг, не се развива чрез правене на Чигонг упражнения. Той се развива чрез трансформацията на една форма на материя, наречена Дъ(15), и усъвършенстването на Шиншин(16). Този преобразувателен процес не протича както си го представят обикновените хора: „да се постави гърнето в пещта и да се приготви Дан(17) от събрани лековити билки“(18). Гонг, за който ние говорим, се генерира извън тялото и започва от долната му половина. С повишаването на Шиншин той расте нагоре в спираловидна форма и всичко това е формирано извън тялото ви. При достигането му до върха на главата, след това той се развива в колона от Гонг. Височината на Гонг колоната определя нивото на вашия Гонг. Гонг колоната съществува в скрито дълбоко измерение и за обикновените хора не е лесно да я видят.

Силата на Гонг усилва свръхспособностите. Колкото по-високи са силата на Гонг и нивото на човек, толкова по-големи са неговите свръхспособности и толкова по-лесно могат да бъдат използвани. Хората, чиято сила на Гонг е слаба, имат по-слаби свръхспособности; те могат да ги използват по-трудно, а някои са изцяло неизползваеми. Сами по себе си свръхспособностите не отразяват нито нивото на Гонг силата, нито нивото в самоусъвършенстването на човек. Това, което определя нивото на човек, е силата на Гонг, а не свръхспособностите. Някои хора се самоусъвършенстват в „заключено“ състояние, при което силата на техния Гонг е много висока, но те може да имат само малко свръхспособности. Определящият фактор е силата на Гонг. Тя се развива чрез усъвършенстване на Шиншин – това е и най-същественият момент.

3.2. Свръхспособностите не са това, към което се стремят практикуващите

Всички практикуващи се интересуват от свръхестествени способности. В обществото такива способности са доста примамливи и много хора биха искали да придобият някакви. Но човек с лош Шиншин не може да ги придобие.

Някои свръхестествени способности, които обикновените хора могат да имат, включват отворено Небесно око, Небесно ухо, телепатия, способност за предсказване и така нататък. Но тези способности варират при всеки човек и не всички те ще се проявят през етапите на постепенното просветление. Обикновените хора не могат да притежават някои свръхестествени способности, като например преобразуването на един предмет от това физическо измерение в друг – това не е нещо, което обикновените хора могат да имат. Могъщи свръхестествени способности се развиват единствено чрез самоусъвършенстване след раждането. Фалун Гонг е разработен въз основа на принципите на Вселената, така че всички свръхспособности, които съществуват във Вселената, съществуват във Фалун Гонг. Всичко зависи от това, колко добре се справя човек в самоусъвършенстването си. Мисълта за придобиване на свръхспособности не е неправилна, но прекалено силният стремеж вече не е просто мисъл и ще има лоши последици. Човек на ниско ниво не би имал почти никаква полза от свръхспособности, освен опитите му да ги използва с цел самоизтъкване сред обикновените хора или надеждите му да стане по-силен от другите. Ако е така, това показва точно, че Шиншин на този човек не е висок и че е правилно да не му се дадат свръхспособности. Някои такива способности могат да бъдат използвани за извършване на злодеяние, ако се дадат на хора с нисък Шиншин. Тъй като техният Шиншин не е стабилен, не може да се гарантира, че няма да извършат нещо лошо.

От друга страна, нито една от свръхспособностите, които се демонстрират пред хората, не може да промени човешкото общество или да измени порядките на ежедневието. Действителни свръхспособности от високо ниво не е разрешено да се демонстрират пред хората, защото въздействието и опасността биха били твърде големи. Например никога не бихте могли да изпълните срутването на огромна сграда. Могъщи свръхспособности не е разрешено да се използват, освен от хора със специални мисии, нито могат да се разкриват; това е под контрола на майстори от високо ниво.

Въпреки това някои обикновени хора настояват Чигонг майсторите да правят демонстрации, като ги принуждават да показват своите свръхспособности. Тези, които притежават такива, не искат да ги показват, тъй като им е забранено да го правят; показването им би оказало влияние на цялостното състояние на обществото. На хората, които действително притежават велика добродетел, не е разрешено да използват публично своите свръхспособности. Някои Чигонг майстори се чувстват ужасно по време на представление и след това им се иска да плачат. Не ги насилвайте да демонстрират! Разкриването на тези неща ги разстройва. Един ученик ми донесе списание. Отвратих се в момента, в който го прочетох. Там пишеше, че ще се провежда международна Чигонг конференция и че хората със свръхспособности могат да участват в състезание; конференцията бе отворена за всеки, притежаващ големи свръхспособности. След като го прочетох, бях разстроен дни наред. Свръхспособностите не са нещо, което може да се демонстрира публично на състезания, и който го направи, ще изпита съжаление. Обикновените хора наблягат на практическите неща в мирския свят, но Чигонг майсторите трябва да пазят достойнството си.

Какъв е мотивът зад желанието за свръхспособности? То отразява сферата на мисълта на практикуващия и неговите стремежи. Човек с нечисти стремежи и нестабилно съзнание няма вероятност да придобие мощни свръхспособности. Това е така, защото преди напълно да се просветлите, това, което възприемате като добро или лошо, е само въз основа на критериите на този свят. Вие не можете да видите нито истинската природа на нещата, нито кармичните взаимовръзки между тях. Побоите, скандалите и лошото отношение сред хората са неизбежно причинени от кармични взаимовръзки. Ако не можете да ги доловите, можете само да нанесете повече вреда, отколкото да помогнете. Благодарността и омразата, наред с правилното и погрешното на обикновените хора, са управлявани от законите на този свят; практикуващите не бива да се занимават с тези неща. Преди да сте достигнали Пълно просветление, това, което виждате с очите си, може да не е непременно истината. Когато един човек удари друг, това може да е разчистване на техни кармични дългове. Намесата ви може да попречи на уреждането на тези дългове. Кармата е вид черна материя, обкръжаваща тялото на човек. Тя има физическо съществуване в друго измерение и може да се трансформира в болест или нещастие.

Всеки притежава свръхспособности и идеята е, че е необходимо те да бъдат развити и засилени чрез непрекъснато самоусъвършенстване. Ако, като практикуващ, човек само преследва свръхспособности, той е недалновиден и с нечисто съзнание. Независимо за какво иска свръхспособностите, стремежът му към тях съдържа в себе си егоизъм, което неизбежно ще му попречи да се самоусъвършенства. В резултат на това той никога няма да придобие свръхспособности.

3.3. Боравене със силата на Гонг

Някои практикуващи нямат много опит в практиката си, но въпреки това искат да лекуват хора, за да проверят способностите си. Когато човек с неголяма сила на Гонг протегне ръка и опита, той абсорбира в тялото си голямо количество черно, болестно и мръсно Чи от тялото на пациента. Тъй като нямате способността да отблъснете болестното Чи и освен това около тялото ви няма предпазен щит, вие формирате едно общо поле с болния. Без голяма сила на Гонг не можете да се предпазите от болестното Чи. В резултат на това ще изпитате голяма доза неразположение. Ако никой не се грижи за вас, с течение на времето ще натрупате болести в тялото си. Затова онези, които нямат висока сила на Гонг, не трябва да лекуват другите. Само човек, който е развил свръхспособности и притежава определено ниво на Гонг сила, може да използва Чигонг за лечение на другите. Някои хора са развили свръхспособности и са способни да лекуват, но когато са на много ниско ниво, те всъщност използват акумулираната Гонг сила – своята собствена енергия – за да лекуват. Тъй като Гонг е както енергия, така и субстанция с интелект, той не е лесно да се акумулира и когато го излъчвате, е все едно да изразходвате себе си. И когато излъчвате Гонг, колоната му над главата ви се скъсява и изразходва. Това просто не си струва. Затова не одобрявам да лекувате другите, когато Гонг силата ви не е висока. Колкото и велики методи да използвате, пак ще изразходвате собствената си енергия.

Когато силата на Гонг достигне определено ниво, ще възникнат всякакви свръхспособности. Трябва да сте много внимателни, когато ги използвате. Например щом Небесното око се отвори, то трябва да се използва, тъй като ще се затвори, ако никога не се използва. И все пак, човек не трябва да гледа през него твърде често. Ако го използва прекомерно, ще се изразходва твърде много енергия. Тогава това означава ли, че никога не би трябвало да го използвате? Разбира се, че не. Ако не трябва никога да го използваме, тогава защо се самоусъвършенстваме? Въпросът е кога да го използвате. Само тогава, когато сте достигнали определен етап и сте способни да възстановите това, което сте изразходвали. Когато самоусъвършенстващият се по Фалун Гонг достигне определено ниво, Фалун може автоматично да трансформира и възстановява толкова Гонг, колкото е изразходван, като автоматично поддържа нивото на Гонг силата на практикуващия и Гонг не намалява дори за момент. Това е характеристика на Фалун Гонг. Само на този етап свръхспособностите могат да се използват.

4. Небесно око

4.1. Отваряне на Небесното око

Главният проход на Небесното око(19) се намира между средата на челото и точката Шангън(20). Начинът, по който обикновеният човек вижда с физическите си очи, се придържа към същия принцип, на който работи фотоапаратът. Размерът [на отвора] на обектива и размерът на зеницата се променят в зависимост от разстоянието до обекта и интензивността на светлината. Посредством оптичните нерви образите се формират върху епифизната жлеза, намираща се в задната част на мозъка. Свръхспособността на „проникващо зрение“ е просто способността на епифизната жлеза да гледа директно навън през Небесното око. Небесното око на обикновения човек е затворено, тъй като неговият главен проход е много тесен и тъмен. Вътре в него няма Чи есенция и той не може да се освети. При някои хора това място е блокирано, така че те не могат да виждат.

За да отворим Небесното око, в нашето самоусъвършенстване ние разчитаме или на външна сила, или на самите себе си за отваряне на прохода. Формата на прохода е различна за всеки човек – от яйцевидна до кръгла, от ромбоидна до триъгълна. Колкото по-добре се самоусъвършенствате, толкова по-кръгъл ще става проходът. Второ, вашият Учител ви дава око; ако се самоусъвършенствате сами, тогава вие самите трябва да го развиете. И трето, трябва да имате Чи есенция на мястото, където е разположено Небесното ви око.

Обикновено виждаме с нашите две физически очи и точно те са тези, които блокират нашия канал към други измерения. Тъй като те функционират като преграда, можем да виждаме само обектите, намиращи се в нашето физическо измерение. Отварянето на Небесното око ви позволява да виждате без тези физически очи. В резултат от самоусъвършенстването на високи нива може да се появи Истинско око. Тогава ще можете да виждате или с Истинското око на Небесното око, или с Истинското око, намиращо се при точката Шангън. Според Буда системата всяка телесна пора е око – има очи по цялото тяло. В Дао системата смятат всяка акупунктурна точка за око. Главният проход обаче се намира в Небесното око и той трябва да бъде отворен пръв. На курсовете аз посявам във всекиго неща, които могат да отворят Небесното око. Поради различия във физическото състояние на хората резултатите варират. Някои виждат тъмна дупка, подобна на дълбок кладенец; това означава, че проходът на Небесното око е тъмен. Други виждат бял тунел. Ако можете да видите нещо пред себе си, Небесното ви око е напът да се отвори. Някои виждат въртящи се обекти, които вашият Учител(21) е поставил за отваряне на Небесното око. Щом те пробият и отворят Небесното око, ще можете да виждате. Някои хора може да видят голямо око през Небесното си око и смятат, че това е окото на Буда, но всъщност това е тяхното собствено око. Обикновено това са хора със сравнително добро вродено качество.

По наши наблюдения, по време на всеки курс Небесното око се отваря при повече от половината от присъстващите. След отваряне на Небесното око един възможен проблем е, че човек с невисок Шиншин може лесно да използва Небесното око, за да извърши лоши дела. За да предотвратя тази възможност, ще отворя Небесното ви око директно на нивото на Зрението на мъдростта. Или с други думи, на високо ниво, което ви позволява директно да виждате сцени от други измерения, както и да виждате неща, появяващи се по време на самоусъвършенстването, което ще ви позволи да повярвате в тях. Това ще подсили вашата увереност в самоусъвършенстването. Шиншин на хората, които току-що са започнали да практикуват, все още не е достигнал нивото на свръхестествените хора. Щом придобият свръхспособности, те са предразположени да извършват погрешни неща. Ето един забавен пример: ако се разхождате по улицата и попаднете на лотариен щанд, може да си тръгнете оттам с голямата награда. Това не е разрешено – просто илюстрираме смисъла. Съществува и друга причина. Ние отваряме Небесното око на много хора; да предположим, че Небесното око на всеки е отворено на ниско ниво, и просто си представете, че всеки може да вижда през човешкото тяло или през стени – бихме ли могли все още да наричаме това „човешко общество“? Човешкото общество би било сериозно разстроено, ето защо това не е нито позволено, нито постижимо. И освен това то няма да е в помощ на практикуващите и само ще подхранва привързаности. Затова ще отворим вашето Небесно око не на ниско, а направо на високо ниво.

4.2. Нива на Небесното око

Небесното око има много различни нива. На различните нива то вижда различни измерения. Според будизма има пет нива: Телесно зрение, Небесно зрение, Зрение на мъдростта, Фа(22) зрение и Буда зрение. Всяко ниво се подразделя на висше, средно и нисше ниво. Когато някой се намира на нивото на Небесното зрение или под него, той може да наблюдава картини само от нашия материален свят. Само когато нивото достигне Зрението на мъдростта или над него, може да се наблюдават явления в други измерения. Онези, които имат свръхестествената способност на проникващо зрение, могат да видят нещата много точно, дори по-точно от компютърно томографско сканиране. Но това, което виждат те, е само в границите на този физически свят и не излиза от измерението, в което съществуваме. Това не се брои за достигнато високо ниво на Небесното око.

Нивото на Небесното око на човек зависи от количеството на Чи есенцията, както и от ширината, яркостта и степента на блокиране на главния проход. Чи есенцията, намираща се във вътрешността, е от решаващо значение за степента на отваряне на Небесното око. Това се явява решаващ фактор. Особено лесно е да се отвори Небесното око при деца под шестгодишна възраст. Дори няма нужда да правя нещо, тъй като то се отваря, щом заговоря. Това е така, защото децата не са много повлияни от нашия физически свят и не са извършили много лоши неща в живота си. Тяхната Чи есенция е добре запазена. Отварянето на Небесното око при децата над шест години става постепенно по-трудно, което се дължи на увеличаването на външните влияния в хода на растежа им. По-конкретно недоброто възпитание, разглезеността и нравственият упадък могат да доведат до разсейване на Чи есенцията. И тя ще изчезне цялата, ако човек достигне определен етап. Човек, чиято Чи есенция е напълно изгубена, може да я възстанови постепенно чрез самоусъвършенстване, но това изисква много дълго време и огромни усилия. Така че Чи есенцията е изключително ценна.

Не препоръчам Небесното око на човек да се отваря на нивото на Небесното зрение, защото, когато силата на Гонг на практикуващия е ниска, той губи повече енергия в наблюдаването на обекти, отколкото е акумулирал чрез самоусъвършенстване. Ако се загуби твърде много Чи есенция, Небесното око може отново да се затвори. Когато това стане, повторното отваряне няма да е лесно. Затова обикновено отварям Небесното око на хората на нивото на Зрението на мъдростта. Независимо от яснотата си на виждане, практикуващите ще могат да виждат обекти, намиращи се в други измерения. В зависимост от вродените си качества някои виждат ясно, други – на пресекулки, а трети виждат неясно. Но най-малкото ще сте способни да виждате светлина. Това подпомага напредъка на самоусъвършенстващия се към високи нива. Тези, които не могат да виждат ясно, могат да коригират това чрез самоусъвършенстване.

Хората, които имат по-малко Чи есенция, виждат само черно-бели образи през Небесното око. При тези, чиято Чи есенция е сравнително повече, образите са цветни и изображението е по-ясно. Колкото повече е Чи есенцията, толкова по-голяма е яснотата. Но всеки човек е различен. Небесното око на някои хора е отворено по рождение, докато при други може да е плътно запушено. Когато Небесното око се отваря, картината наподобява разцъфване на цвят, разтварящ се слой след слой. По време на седящата медитация първоначално ще забележите сияние в областта на Небесното си око. В началото светлината не е много ярка, докато по-късно постепенно почервенява. Небесното око на някои хора е плътно затворено, така че техните първоначални усещания може да са доста силни. Те ще чувстват, че мускулите около основния проход и точката Шангън се напрягат, като че ли са притискани и натискани навътре. Ще започнат да усещат слепоочията и челата си, сякаш се подуват и болят. Това са симптоми на отварянето на Небесното око. Хората, чието Небесно око се отваря лесно, могат от време на време да видят някои неща. По време на моите лекции някои неволно виждат моите Фашъни. Видението обаче изчезва, когато се опитат да се вгледат, защото тогава те всъщност вече гледат с физическите си очи. Когато видите нещо със затворени очи, опитайте да останете в това състояние и постепенно ще видите нещата по-ясно. Ако поискате да погледнете по-отблизо, вие всъщност превключвате към вашите физически очи и използвате оптичния нерв. Тогава няма да видите нищо.

В зависимост от нивото на Небесното око измеренията, които то вижда, също са различни. Някои научно-изследователски организации не разбират този принцип, което е попречило на много Чигонг експерименти да постигнат очакваните резултати. А понякога експериментите дори достигат до противоположни заключения. Например един институт разработил метод за проверка на свръхспособности и предложил на Чигонг майстори да определят съдържанието на плътно затворена кутия. Поради различия в нивата на Небесното око на Чигонг майсторите техните отговори се различавали. Поради това научният персонал отчел Небесното око за несъществуващо и за заблуждаващо понятие. Тези, чието Небесно око е на по-ниско ниво, обикновено дават по-добри резултати при такъв вид експерименти, защото Небесното им око е отворено на нивото на Небесното зрение – ниво, подходящо само за наблюдаване на обекти в това физическо измерение. Така хората, които не разбират Небесното око, мислят, че такива хора имат най-големите свръхспособности. Всички обекти, органични или неорганични, се проявяват в различни форми и образи в различните измерения. Например в момента, в който една чаша бъде произведена, в друго измерение възниква живо същество с разум. Нещо повече, преди появата си като това същество, то може да е било нещо друго. Когато Небесното око е на най-ниското си ниво, човек ще види чашата. На високо ниво той ще види живото същество, намиращо се в друго измерение. На още по-високо ниво човек ще види материалната форма, която то е имало преди съществуването си като това разумно същество.

4.3. Далечно виждане

След отваряне на Небесното око при някои хора може да се появи свръхестествената способност на далечно виждане, с помощта на която е възможно да се видят обекти, отдалечени на хиляди километри. Всеки човек заема свои собствени измерения. В тези измерения той е голям колкото вселена. В едно определено измерение пред челото си той има огледало, което е невидимо в нашето измерение. Всеки човек има огледало, но огледалото на непрактикуващите гледа навътре. При практикуващите това огледало бавно се обръща обратно. Когато това стане, то може да отрази това, което практикуващият иска да види. В своето специфично измерение човек е много голям. Тъй като тялото му е огромно, огледалото му също е такова. Всичко, което самоусъвършенстващият се иска да види, може да бъде отразено в това огледало. Щом обаче образът бъде уловен в огледалото, той все още не може да го види, тъй като е необходимо отражението да остане на огледалото за миг. Тогава огледалото ще се обърне към вас и ще ви позволи да видите отразения обект. После отново ще се обърне обратно. Така то се обръща бързо напред-назад, въртейки се непрестанно. Кинолентата се движи със скорост от 24 кадъра в секунда, за да създаде движеща се картина. Скоростта на въртене на огледалото е много по-висока от тази, така че образите изглеждат непрекъснати и ясни. Това е свръхестествената способност на далечното виждане и принципът ѝ на действие е ето толкова прост. Всичко това се смяташе за тайна на тайните, а аз я разкрих само в няколко реда.

4.4. Измерения

От наша гледна точка измеренията са много сложни. Човечеството познава само измерението, в което хората живеят понастоящем, докато други измерения все още не са изследвани или открити. Що се отнася до другите измерения, ние, Чигонг майсторите, сме видели десетки измерения на различни нива. Те могат да бъдат обяснени теоретично, макар науката все още да не може да ги докаже. Въпреки че някои не признават съществуването на определени неща, те действително вече са се проявили в нашето измерение. Така например има място, наречено Бермудски триъгълник, известно също и като „Дяволския триъгълник“. Кораби и самолети са изчезвали там и се появяват години по-късно. Никой не може да обясни причината за това, тъй като никой не е излязъл извън пределите на човешкото мислене и теории. Всъщност „триъгълникът“ е врата към друго измерение. За разлика от нашите нормални врати, които имат постоянно местоположение, тази се появява непредсказуемо. Ако се случи корабът да мине оттам, когато вратата е отворена, той лесно може да навлезе в друго измерение. Хората не могат да доловят разликите между измеренията и влизат в другото измерение мигновено. Времепространствените различия между това измерение и нашето не могат да се изразят в километри – в една точка тук може да се съдържа разстояние от хиляди километри. С други думи, те могат да съществуват на едно и също място и по едно и също време. Корабът влиза вътре за момент и инцидентно излиза обратно. В този свят обаче вече са изминали десетилетия, тъй като в тези две измерения времето тече различно. Освен това във всяко измерение съществуват и самостоятелни светове. Това е подобно на нашите модели на атомни структури, където една сфера е свързана с друга чрез връзка, като са включени много сфери и връзки – много е сложно.

Четири години преди Втората световна война един британски пилот изпълнявал мисия. По време на полета си той попаднал в силна гръмотевична буря. Благодарение на опита си успял да намери изоставено летище. В момента, в който летището се появило пред очите му, се разкрила напълно различна картина: слънце и чисто безоблачно небе, като че ли току-що бил излязъл от друг свят. Самолетите на летището били боядисани в жълто и хората били заети с различни неща. Всичко това му се сторило много странно. След като се приземил, никой не му обърнал внимание; дори контролната кула не се свързала с него. Тогава пилотът решил да излети, тъй като небето се било прояснило. Излетял и когато бил на същото разстояние, откъдето видял летището само преди малко, отново попаднал в гръмотевична буря. Най-накрая успял да се върне в своята база. Докладвал за случая и дори го описал в летателния дневник. Но неговите началници не му повярвали. Четири години по-късно започнала Втората световна война и той бил изпратен на същото това изоставено летище. Пилотът незабавно си спомнил, че това е същата тази картина, която видял и преди четири години. Ние, Чигонг майсторите, знаем как да го обясним. Пилотът предварително е направил това, което е щял да направи четири години по-късно. Преди събитието да е започнало, той отишъл там и изиграл ролята си предварително. След това нещата се върнали към правилната последователност от събития.

5. Чигонг лечение и болнично лечение

На теоретично ниво Чигонг лечението и болничното лечение са абсолютно различни неща. Западната медицина използва методи от обикновеното човешко общество. Даже и със средства като лабораторни или рентгенови изследвания тя може да наблюдава само източника на болестта в това измерение и не може да види фундаменталната причина, която съществува в други измерения. Така че не може да разбере причината за заболяванията. Ако болестта не е сериозна, лекарството може да отстрани или прогони причинителя ѝ (наричан „патоген“ в западната медицина и „карма“ в Чигонг). Лекарството няма да е ефективно, когато болестта е сериозна, тъй като е възможно пациентът да не може да понесе увеличени дози. Не всички болести са ограничени в рамките на Фа в Трите свята(23). Някои са много сериозни и излизат извън пределите на Фа в Трите свята, ето защо болниците са неспособни да ги излекуват.

Китайската медицина е традиционната медицинска наука в нашата страна. Тя е неразделна част от свръхестествените способности, развити чрез усъвършенстване на човешкото тяло. В древни времена хората са обръщали специално внимание на усъвършенстването на човешкото тяло. Конфуцианската школа, Дао и Буда школите и дори учениците на конфуцианството – всички те придавали значение на седенето в медитация. То се е смятало за умение. С времето те развивали своя Гонг и свръхспособностите си, без дори да правят упражнения. Защо китайската акупунктура може с такава точност да определи меридианите по човешкото тяло? Защо акупунктурните точки не са свързани хоризонтално? Защо не се пресичат и защо са свързани вертикално? Как може да са описани с такава точност? Съвременните хора със свръхестествени способности могат да видят със собствените си очи същото, което е описано от онези китайски лекари. Това е така, защото известните китайски лекари от древността обикновено са притежавали свръхспособности. В историята на Китай лекари като Ли Шъджън, Сун Съмяо, Биен Цюе и Хуатуо в действителност са били велики Чигонг майстори със свръхспособности. При предаването си до днес китайската медицина е загубила частта си за свръхестествените способности и е съхранила само техниките за лечение. В миналото китайските лекари са използвали очите си (въоръжени със свръхспособности), за да поставят диагноза. По-късно те развиват и специалния метод за диагностика по пулса. Ако свръхспособностите се добавят обратно към китайските методи на лечение, може да се каже, че и след много години западната медицина няма да може да догони китайската.

Чигонг лечението премахва коренният причинител на болестта. Аз разглеждам болестта като вид карма и лекуването на болестта означава да се помогне на човек да отстрани тази карма. Някои Чигонг майстори лекуват болестта, като помагат на пациента да отстрани черното Чи, използвайки методите на отстраняване и попълване на Чи. Тези майстори, които са на доста ниско ниво, отстраняват черното Чи, но не знаят коренната причина за появяването му. Така че то ще се завърне и заболяването ще се появи отново. Истината е, че черното Чи не е причинителят на болестта – съществуването на черно Чи предизвиква само неразположението. Коренната причина за заболяването на пациента е разумно същество, което съществува в друго измерение. Много Чигонг майстори не знаят това. Тъй като това разумно същество притежава сила, обикновените хора не могат да го докоснат, нито биха се осмелили. Лечението на болести при Фалун Гонг се съсредоточава върху и започва с това разумно същество, отстранявайки коренната причина за болестта. Нещо повече, в тази област се поставя щит, така че болестите да не могат да проникнат отново.

Чигонг може да лекува, но не може да влияе на състоянието на човешкото общество. Ако се използва в широк мащаб, това ще повлияе на състоянието на обикновеното човешко общество, а това не е позволено и целебният му ефект няма да е добър. Както може би знаете, някои хора отвориха Чигонг клиники, Чигонг болници и Чигонг възстановителни центрове. Леченията им може и да са били доста ефективни, преди да започнат този бизнес. Щом стартират бизнес за лечение, ефективността рязко намалява. Това означава, че на хората е забранено да използват свръхестествени методи, за да заместват функциите на обикновеното човешко общество. В противен случай тяхната ефективност със сигурност ще спадне до нивото на неговите методи.

С помощта на свръхспособности може да се изследва вътрешността на човешкото тяло слой по слой, подобно на медицинските напречни разрези. Могат да се видят меките тъкани и всяка друга част от тялото. Въпреки че чрез съвременния компютърен томографски скенер може да се вижда ясно, е необходимо да се използва апаратура; отнема време, използва се голямо количество филм и е много бавно и скъпо. Той не е така удобен и прецизен, както са човешките свръхспособности. Затваряйки очи за едно бързо сканиране, Чигонг майсторът може да види директно и ясно всяка част от тялото на пациента. Не е ли това висока технология? Тя е дори по-напреднала от това, което днес се смята за висока технология. Такова ниво обаче е съществувало още в древен Китай – било е „висока технология“ в древен стил. Лекарят Хуатуо видял тумор в мозъка на Цао Цао(24) и искал да го оперира. Цао Цао го арестувал, защото не повярвал и погрешно сметнал това за заговор срещу него. В края на краищата Цао Цао умрял от тумора в мозъка си. В историята много велики китайски лекари наистина са притежавали свръхспособности. Просто хората в това съвременно общество пламенно преследват материални неща и са забравили древните традиции.

Нашето Чигонг самоусъвършенстване на високо ниво би трябвало да преразгледа традиционните неща, да ги унаследи и развие в процеса на практиката и да ги използва наново за облагодетелстване на обществото.

6. Чигонг от Буда школата и будизъм

Много хора мислят по следния начин, когато споменем Чигонг от Буда школата: тъй като целта на Буда школата е да се развие Буда-същност, те започват да свързват това с неща от религията будизъм. Бих искал най-сериозно да заявя, че Фалун Гонг е Чигонг от Буда школата – праведен, велик път за самоусъвършенстване, който няма нищо общо с религията на будизма. Чигонг от Буда школата е Чигонг от Буда школата, докато будизмът е будизъм. Те поемат по различни пътища, въпреки че целта на самоусъвършенстването им е една и съща. Те са различни дисциплини с различни изисквания. Споменах думата „Буда“ и по-късно отново ще я споменавам, когато обяснявам самоусъвършенстването на високи нива. Думата „Буда“ сама по себе си не носи никакъв суеверен характер. Когато чуят думата „Буда“, някои хора не могат да толерират това и заявяват, че разпространяваме суеверия. Но това не е истина. „Буда“ е бил първоначално санскритски термин, произхождащ от Индия. В превод на китайски звучи като „Фо Туо“. По-късно хората изпуснали „Туо“, запазвайки „Фо“, което преведено на китайски означава „просветлен“ – тоест човек, достигнал просветление (вж. речник „Цихай“).

6.1. Чигонг от Буда школата

Понастоящем са разпространени два вида Чигонг от Буда школата. Единият от тях се е отделил от будистката религия и в процеса на своето хилядолетно развитие е произвел много монаси от високо ниво. Когато те достигали високо ниво в своето самоусъвършенстване, майстори от високо ниво ги учели на определени неща, така че те получавали истински напътствия от още по-високи нива. В миналото в будистката религия тези неща се предавали само на един-единствен приемник. Едва когато наближавал края на живота си, монахът от високо ниво предавал тези неща на един последовател, който щял да се самоусъвършенства по доктрините на будизма, подобрявайки се цялостно. Този тип Чигонг изглежда тясно свързан с будистката религия. По-късно неговите монаси били прогонени от храмовете, както е случаят по време на Великата културна революция(25). Тогава тези методи за самоусъвършенстване се разпространили широко сред народа и броят им се увеличил многократно.

Има и един друг тип Чигонг от Буда школата. През вековете той никога не е бил част от будистката религия. Винаги е бил практикуван незабележимо сред населението или дълбоко в планините. Тези видове практики са уникални по свой собствен начин. Те изискват избиране на един добър ученик – някой с огромно Дъ, който да е наистина способен да се самоусъвършенства до високо ниво. Такъв човек се появява на този свят само веднъж на много, много години. Тези практики не могат да бъдат направени публични, тъй като изискват много висок Шиншин и Гонг при тях расте бързо. Този вид практики не са малко. Същото се отнася за Дао школата. При все че принадлежат все към Дао школата, даоистките видове Чигонг са допълнително разделени на Кунлун, Емей, Удан и така нататък. Във всяка група съществуват различни подразделения и методите на самоусъвършенстване между подразделенията са много различни един от друг. Те не могат да се смесват и практикуват заедно.

6.2. Будизъм

Будизмът е система за самоусъвършенстване, до която Шакямуни се просветлил преди повече от 2000 години на базата на съществуващите тогава в Индия методи за самоусъвършенстване. Тя може да се обобщи в три думи: наставления, Самадхи(26), мъдрост. Наставленията са за навлизане в Самадхи. В действителност в будизма има упражнения, въпреки че в него не се говори за тях изрично. Когато будистите седнат и навлязат в Самадхи, те в действителност изпълняват упражнения. Това е така, защото когато човек се успокои и усмири съзнанието си, в тялото му ще започне да се събира енергия от Вселената, постигайки ефекта на Чигонг упражнения. Наставленията в будизма са за изоставяне на всички човешки желания и отстраняване на всичко, към което е привързан обикновеният човек, така че монахът да може да достигне състояние на покой и неподвижност, което да му позволи да навлезе в Самадхи. Непрекъснато подобрявайки се в медитацията, практикуващият накрая достига просветление и мъдростта му се отключва. Тогава той ще опознае Вселената и ще види нейната истина.

В началото на разпространението на Дхарма Шакямуни се занимавал всеки ден само с три неща: преподавал Фа (основно Архат Фа) на учениците си, носел паница за събиране на подаяния (просел храна) и се самоусъвършенствал чрез седене в медитация. След като Шакямуни напуснал този свят, започнала борба между браманизма и будизма. По-късно тези две религии се слели в една, наречена хиндуизъм. В резултат на това днес в Индия будизмът вече не съществува. Чрез по-нататъшни изменения и развитие се появява Махаяна(27) будизмът, който се разпространява в Китай и се превръща в днешния будизъм. Махаяна будизмът не почита Шакямуни като свой единствен основател, а вярва в много Буди. Вярва в много Татагати(28), като Буда Амитаба, Буда Лечителя и така нататък. Наставленията стават повече, а целта на самоусъвършенстването – по-висока. По свое време Шакямуни преподавал Бодхисатва(29) Фа на отделни ученици. По-късно тези преподадени от него неща били систематизирани и преобразувани в днешния Махаяна будизъм, който е за самоусъвършенстване до сферата на Бодхисатва. До ден-днешен в Югоизточна Азия се е запазила традицията на Хинаяна(30) будизма и се изпълняват церемонии, като се използват свръхспособности. В процеса на развитие на будизма, един път за самоусъвършенстване се отделя към района на Тибет в нашата страна и е наречен „тибетски тантризъм“. Друг път за самоусъвършенстване се разпространява в региона на Хан(31) през Синдзян и е наречен „Тан тантризъм“ (той изчезва по време на преследването на будизма в годините на Хуейчан(32)). Трети клон в Индия се развива в йога.

В будизма не се говори изрично за упражнения, нито се практикува Чигонг. Така се запазва традиционният метод за самоусъвършенстване на будистката религия. В това се състои и една важна причина за просъществуването на будизма без упадък в продължение на повече от 2000 години. Той не приема чужди методи и именно така по естествен начин е съхранил своите традиции. Съществуват различни начини за самоусъвършенстване в будизма. Хинаяна будизмът набляга на личното спасение и личното самоусъвършенстване; Махаяна будизмът се е развил до това, да предлага спасение както на себе си, така и на другите – спасение на всички живи същества.

7. Праведни и зли пътища

7.1. Странична врата и тромав път (Панмън Дзуодао)

Панмън Дзуодао е също наричан „метод за самоусъвършенстване Чимън“(33). До появяването на религиите са съществували различни Чигонг методи за самоусъвършенстване. Съществуват много практики извън религиите, които са се разпространили сред населението. Повечето от тях нямат систематични доктрини и затова не са успели да се развият в завършени системи за самоусъвършенстване. Практиките за самоусъвършенстване Чимън обаче имат свои собствени систематични, завършени и необикновено интензивни методи за самоусъвършенстване, които също са разпространени сред хората. Тези практики често са наричани „Панмън Дзуодао“ (странична врата и тромав път). Защо ги наричат така? Буквално „Панмън“ означава „странична врата“, а „Дзуодао“ – „тромав път“. Хората смятат, че будистките и даоистките пътища за самоусъвършенстване са праведни, а всички останали са Панмън Дзуодао или зли пътища. Но това не е така. В историята методите Панмън Дзуодао са били практикувани тайно и предавани на един-единствен ученик. Не е било позволено да се разкриват публично. Веднъж разкрити, хората не биха ги разбрали много добре. Практикуващите по тези методи също не причисляват себе си нито към Буда школата, нито към Дао школата. Техните принципи за самоусъвършенстване имат строги Шиншин изисквания. Те се самоусъвършенстват в съответствие с природата на Вселената, като наблягат на извършването на добри дела и съблюдаването на Шиншин. Всички майстори от високо ниво в тези школи притежават уникални способности и някои от техните техники са могъщи. Аз срещнах трима такива майстори от високо ниво от Чимън школата и те ми предадоха някои неща, които не могат да се намерят нито в Буда школата, нито в Дао школата. Всяко от тези неща беше доста трудно да се практикува в процеса на самоусъвършенстване, така че развитият Гонг беше много специфичен. Обратно, сред някои така наречени методи за самоусъвършенстване от Буда и Дао школите липсват стриктни изисквания към Шиншин и така техните практикуващи не могат да се самоусъвършенстват до високо ниво. Затова трябва да разглеждаме всяка школа за самоусъвършенстване обективно.

7.2. Чигонг на бойните изкуства

Чигонг на бойните изкуства има дълга история на развитие. Със своята цялостна система от теории и методи за самоусъвършенстване, той е формирал независима система. Ако трябва да бъдем точни обаче, при него се проявяват само свръхспособности, които са генерирани от вътрешното самоусъвършенстване на най-ниско ниво. Всички свръхспособности, които се появяват при самоусъвършенстването в бойни изкуства, се появяват и при вътрешното самоусъвършенстване. Самоусъвършенстването чрез бойни изкуства също започва с практикуване на Чи. Например, за да се разбие камък, в началото ръцете на практикуващия бойни изкуства трябва да правят кръгови движения и Чи да се придвижи до необходимото място. С времето Чи променя своята същност, преобразувайки се в енергийна маса, която се проявява под формата на светлина. При достигане на този етап Гонг ще започне да функционира. Гонг притежава интелект, тъй като е висша материя. Тя се поддава на контрола на мислите и съществува в друго измерение. При схватка не е нужно специално да се придвижва Чи – нужна е само една мисъл и Гонг ще е вече там. В процеса на самоусъвършенстване Гонг непрестанно се усилва, неговите частици стават все по-фини, енергията му расте и се появяват такива способности като „желязна длан“ и „цинобърна длан“. От филми, списания и телевизионни предавания научаваме за такива способности като „щит на златната камбана“ и „желязна ризница“, появили се в последните години. Те произлизат от съвместната практика на вътрешно самоусъвършенстване и бойни изкуства. За да се усъвършенства вътрешно, човек трябва да цени Дъ и да усъвършенства своя Шиншин. Това може теоретично да се обясни така: когато човек достигне определено ниво, Гонг ще започне да се излъчва от вътрешността на тялото навън. Поради високата си плътност той ще се превърне в защитен щит около тялото. Принципно най-голямата разлика между Чигонг на бойните изкуства и нашето вътрешно самоусъвършенстване се състои в това, че бойните изкуства се практикуват в процес на интензивно движение и практикуващите не могат да успокоят съзнанието си. Липсата на притихнало, концентрирано съзнание кара Чи да се движи под кожата и да преминава през мускулите, вместо да навлезе в Дантиен(34). Затова [в Чигонг на бойните изкуства] не развиват живот – не са способни да го направят.

7.3. Самоусъвършенстване по обратен път и заемане на Гонг

Някои хора никога не са практикували Чигонг, но една нощ изведнъж придобиват Гонг, при това доста силен, и дори могат да лекуват. Хората ги наричат Чигонг майстори и те започват да обучават и други. Независимо че някои от тях никога не са учили Чигонг или пък са научили само няколко негови движения, те започват да правят модификации и да обучават хората на тях. Такъв човек не е достоен за званието Чигонг майстор. Той няма нищо, което да предаде на другите. Това, което преподава, със сигурност не може да се използва за самоусъвършенстване към високо ниво; в най-добрия случай може да помогне за освобождаване от болести и укрепване на организма. Откъде идва този Гонг? Нека първо да поговорим за самоусъвършенстването по обратен път. Самоусъвършенстването по обратен път се отнася до добри хора, които имат извънредно висок Шиншин и които обикновено са по-възрастни, над петдесетгодишни. Времето е недостатъчно, за да се самоусъвършенстват от началото. При това е доста трудно да се срещне добър учител, който да преподава усъвършенстване на съзнанието и тялото. В момента, в който такъв човек иска да се самоусъвършенства, майстор от високо ниво ще му даде огромно количество енергия в съответствие с неговия Шиншин. Това дава възможност за самоусъвършенстване по обратен път, от горе надолу – този начин е много по-бърз. От друго измерение, майсторът от високо ниво извършва трансформацията и непрекъснато добавя Гонг в тялото на човека отвън; това става най-вече, когато човекът извършва лечение и формира енергийно поле. Енергията, дадена от майстора, тече като по тръба. Някои и сами не знаят откъде идва енергията. Това е самоусъвършенстването по обратен път.

Друга форма се нарича „заемане на Гонг“ и при нея няма никакви възрастови ограничения. Освен Главно съзнание, човек има и Помощно съзнание, което най-често е на по-високо ниво от главното. Помощното съзнание при някои хора е достигнало толкова високо ниво, че може да общува с просветлени същества. Когато такъв човек пожелае да се самоусъвършенства, Помощното му съзнание също ще поиска да повиши нивото си и веднага ще се обърне към просветлените същества, за да вземе назаем Гонг. След заемането на този Гонг, една нощ човекът ще го получи, след което вече ще може да лекува болни и да облекчава тяхната болка. Обикновено той използва способа на образуване на енергийно поле. Той ще е способен да дава енергия индивидуално на хора и да ги учи на някои техники.

Обикновено в началото такива хора са доста добри. С появата на Гонг те стават известни и придобиват слава и пари. Привързаността им към слава и лична изгода започва да заема значителна част от тяхното мислене – дори надвишава тази за самоусъвършенстване. От този момент нататък техният Гонг започва да спада и става все по-малко и по-малко, докато накрая изчезне напълно.

7.4. Космически език

Някои хора са в състояние изведнъж да проговорят специфичен език, и то доста свободно, но той не е език от човешкото общество. Как се нарича? Нарича се „космически език“. Така нареченият космически език всъщност е просто един от видовете езици на живи същества, намиращи се на не много високо ниво. В момента този феномен се появява у доста Чигонг практикуващи в Китай, някои от които могат да говорят дори няколко различни езика. Разбира се, езиците в нашето човешко общество са също много сложни, с повече от хиляда разновидности. Смята ли се космическият език за свръхестествена способност? Според мен – не. Той не принадлежи към собствените свръхспособности, нито пък е вид способност, която ви се дава отвън. По-скоро това се случва, когато човек попадне под контрола на чужди същества. Тези същества се намират на малко по-високо ниво – или поне по-високо от нивото на човечеството. Едно от тях е това, което говори, тъй като човекът, който говори на космическия език, само изпълнява ролята на посредник. Повечето хора дори сами не знаят какво казват. Само човек, притежаващ телепатични способности, може да схване общия смисъл на думите. Въпреки че това не е свръхспособност, много хора, които са заговаряли на тези езици, чувстват превъзходство и изпитват задоволство, приемайки това за свръхспособност. Всъщност онези, чието Небесно око е отворено на високо ниво, могат ясно да видят, че зад човека, който говори на космическия език, над главата му се намира живо същество, което говори, използвайки устата на човека.

Това същество учи човек да говори космически език и едновременно му дава част от своя Гонг. От този момент обаче човек попада под негов контрол. Поради тази причина това не е праведен път. Въпреки че е в малко по-високо измерение, това същество не се самоусъвършенства по праведен път и затова не знае как да обучи практикуващите да поддържат здравето си или да лекуват болести. Ето защо то използва този метод на изпращане на енергия чрез речта. Тъй като тази енергия е разпръсната, тя има много малка сила. Ефективна е за лечение на леки заболявания и неразположения, но не действа при сериозни болести. Будизмът говори за това, как тези горе не могат да се самоусъвършенстват, тъй като нямат страдания и конфликти; нещо повече, те не могат да се каляват и да повишават нивото си, затова търсят начини да помагат на хората да подобрят здравето си и тогава на свой ред да се повишат. И ето за какво се използва космическият език. Той не е свръхспособност, нито пък е Чигонг.

7.5. Обладаване от духове или животни

Най-вредният вид обладаване от духове или животни е обладаването от низши същества. То е предизвикано от самоусъвършенстване по зъл път; сериозно вреди на човека и последствията от него са ужасяващи. Скоро след като започнат да практикуват, някои хора са обзети от мисълта за лекуване на пациенти и забогатяване; те мислят за тези неща непрекъснато. Отначало тези хора може да са били доста порядъчни или да са имали учител, който вече да се е грижел за тях. Но нещата тръгват на зле, когато започнат да си мислят за лекуване на болести и забогатяване. Тогава привличат този вид същества. Въпреки че не се намират в нашето материално измерение, тези същества действително съществуват.

Такъв практикуващ изведнъж усеща, че Небесното му око се е отворило и се е появил Гонг, но всъщност обладалият го дух контролира мозъка му. Той отразява в него картините, които сам вижда, карайки човека да си мисли, че Небесното му око е отворено. Но в действителност то изобщо не се е отворило. Защо обладаващият дух или животно иска да дава на този човек Гонг? Защо иска да му помага? Защото в нашата Вселена на животните е забранено да се самоусъвършенстват. Тъй като животните не обръщат внимание на Шиншин и не могат да се подобряват, не им се разрешава да получат праведен Фа. Затова те искат да се прикрепят към човешкото тяло, за да се сдобият с неговата есенция. Във Вселената съществува и друг принцип: без загуба няма печалба. Така те ще задоволят вашите желания за слава и изгода, ще ви направят богати и известни, но няма да ви помогнат за нищо; те също искат да получат нещо от вас. Искат да вземат вашата есенция. Когато ви напуснат, няма да ви е останало нищо. Ще изнемощеете или ще изпаднете във вегетативно състояние! Това е предизвикано от лош Шиншин. Едно праведно съзнание ще покори сто злини. Когато сърцето ви е праведно, няма да привлечете зло. С други думи, трябва да сте добросъвестни практикуващи, да не искате никакви объркани неща и да се самоусъвършенствате по праведен Фа.

7.6. Дори праведна практика може да бъде практикувана неправедно

Въпреки че системата за практикуване, която някои хора изучават, идва от праведни пътища за самоусъвършенстване, всъщност те може несъзнателно да практикуват по зъл път, понеже са неспособни да си наложат стриктни изисквания, не наблягат на своя Шиншин и подхранват лоши мисли по време на упражненията. Например човек практикува в стояща поза или седи в медитация, но мисли за пари, слава и лична изгода, за това как, ако у него се появят свръхспособности, той ще си отмъсти на тези, които са се отнасяли лошо с него, или пък мисли за различни свръхспособности и така нататък. С това той добавя нещо лошо към своя Гонг и всъщност вече практикува по зъл път. Това е много опасно, тъй като може да привлече някои лоши неща, като същества от ниско ниво. И може би човекът не осъзнава какво си е навлякъл. Неговите привързаности са толкова силни, а Дао не може да се изучава със стремеж към нещо, и намеренията му не са правилни, така че учителят му няма да може да го защити. Затова практикуващите непременно трябва да съблюдават своя Шиншин по стриктен начин, да бъдат с праведно съзнание и да не преследват нищо. В противен случай може да възникнат проблеми.


(1)Чигонг (цигун, чигун) – форма на традиционни китайски упражнения, които развиват Чи (Чи – „жизнена енергия“) – бел. прев.

(2)Фалун Гонг – „Чигонг на Колелото на Фа“. И двете имена Фалун Гонг и Фалун Дафа се отнасят до тази практика за самоусъвършенстване. – Бел. прев.

(3) Фалун – колело на Фа – бел. прев.

(4)Фашън – Фа-тяло; тяло, изградено от Гонг и Фа – бел. прев.

(5)Меридиани – мрежата от енергийни канали в човешкото тяло, смятани за проводници на Чи – бел. прев.

(6)Дафа – Велики Принципи, Велик Закон, Велик Път – бел. прев.

(7)„Дан Дзин“ и „Дао Дзан“ – древни класически китайски текстове за самоусъвършенстване – бел. прев.

(8)„Трипитака“ – сборник с будистки свещени текстове – бел. прев.

(9)Архат – просветлено същество със Статус на достижение в Буда школата, което е отвъд Трите сфери – бел. прев.

(10)Ваджра – може да се преведе като „мълния“, „диамант“ или „неразрушим“. – Бел. прев.

(11)Династията Тан – един от най-великите периоди в китайската история (618 - 907 г.) – бел. прев.

(12)Бънти – човешкото физическо тяло и телата в други измерения – бел. прев.

(13)Чи – в китайската култура се вярва, че това е жизнена енергия; сравнена с Гонг, тя е по-нисша форма на енергия. – Бел. прев.

(14)Чи – различен йероглиф, но със същото произношение – бел. прев.

(15)Дъ – добродетел, заслуга; вид бяла субстанция – бел. прев.

(16)Шиншин – природа на съзнанието или сърцето; нравствен характер – бел. прев.

(17)Дан – енергийно струпване в тялото на практикуващия, събрано от други измерения – бел. прев.

(18)В даоистката традиция външните алхимични процеси отдавна служат като метафори за описанието на вътрешното усъвършенстване на човешкото тяло. – Бел. прев.

(19)Небесно око – (Тиенму), известно и като „третото око“ – бел. прев.

(20)Шангън – акупунктурна точка, която се намира между веждите – бел. прев.

(21)Учител – китайският термин, използван тук, „Шифу“, е съставен от два йероглифа: единият означаващ „учител“, другият „баща“. – Бел. прев.

(22)Фа – Принципи и Закон в Буда школата – бел. прев.

(23)Трите свята – в будизма се твърди, че човек трябва да премине през Самсара (цикъл на прераждане), ако не е достигнал самоусъвършенстване по Фа отвъд Трите свята, или отвъд Трите сфери. – Бел. прев.

(24)Цао Цао – император на едно от трите кралства, 220-265 г. от н. е. – бел. прев.

(25)Великата културна революция – масова комунистическа политическа кампания на насилие и терор, която отрича традиционните ценности и култура на Китай (1966-1976) – бел. прев.

(26)Самадхи – състояние на концентрация, неподвижност на ума – бел. прев.

(27)Махаяна – будизъм „Голяма колесница“ – бел. прев.

(28)Татагата – просветлено същество със Статус на достижение в Буда школата, което е над нивата на Бодхисатва и Архат – бел. прев.

(29)Бодхисатва – просветлено същество със Статус на достижение в Буда школата, което е на ниво по-високо от Архат, но по-ниско от Татагата – бел. прев.

(30)Хинаяна – будизъм „Малка колесница“ – бел. прев.

(31)Хан регион – Хан е най-голямата етническа група в Китай и Хан регионът се е отнасял до мястото, населявано от нея; това са най-централните провинции и райони на Китай. – Бел. прев.

(32)Периода на Хуейчан – времето на император Уо Зонг от династията Тан, 841-846 г. от новата ера – бел. прев.

(33)Школата Чимън – „неконвенционална школа“ – бел. прев.

(34)Дантиен – „поле на Дан“; долната коремна област – бел. прев.