Глава II – Фалун Гонг

Фалун Гонг води своето начало от практиката за самоусъвършенстване по Великия Закон на Фалун от Буда школата. Той е един от специалните Чигонг методи на Буда школата, но има свои специфични особености, които го отличават от обичайните методи на самоусъвършенстване в тази система. Тази система за самоусъвършенстване е специален, интензивен метод за самоусъвършенстване, който в миналото е изисквал практикуващите да имат изключително висок Шиншин и велико вродено качество. За да могат повече практикуващи да се самоусъвършенстват и същевременно да се задоволи потребността на огромния брой отдадени самоусъвършенстващи се, аз преработих и направих публичен този комплекс от методи за самоусъвършенстване, който сега е подходящ за разпространение. Въпреки модификациите, тази практика вече е надминала далеч ученията и нивата на други практики.

1. Предназначението на Фалун

Фалун на Фалун Гонг притежава същата природа като тази на Вселената, тъй като е нейна миниатюра. Самоусъвършенстващите се по Фалун Гонг не само развиват много бързо свръхспособности и Гонг сила, но също така за много кратко време развиват несравнимо могъщ Фалун. След формирането си Фалун съществува като вид форма на живот, притежаваща интелект. Фалун се върти автоматично и без прекъсване в долната коремна област на практикуващия, непрекъснато поглъщайки и трансформирайки енергия от Вселената, като впоследствие я преобразува в Гонг в тялото, постигайки ефекта на „Фа усъвършенства практикуващия“. Това означава, че дори човек да не изпълнява упражненията през цялото време, Фалун постоянно го усъвършенства. Когато се върти навътре, Фалун предлага спасение на самия практикуващ. Той прави човек по-силен и здрав, озарява го с мъдрост и го предпазва от отклонения. Също така той може да предпази практикуващия от вмешателството на хора с нисък Шиншин. Когато се върти навън, Фалун може да лекува болести и да елиминира злини за другите, коригирайки всички неправилни състояния. Фалун се върти непрестанно в долната коремна област, като се завърта девет пъти по посока на часовниковата стрелка и след това девет пъти обратно на часовниковата стрелка. Когато се върти по часовниковата стрелка, той интензивно поема енергия от Вселената и тази енергия е много силна. С увеличаване силата на Гонг се увеличава и силата на въртене на Фалун. Такъв ефект е невъзможно да се постигне с целенасочени опити да се налива Чи през върха на главата. Когато Фалун се върти обратно на часовниковата стрелка, той изпуска енергия и предоставя спасение на всички живи същества, коригирайки анормални състояния. Хората около практикуващия са облагодетелствани от това. От всички Чигонг практики, преподавани в нашата страна, Фалун Гонг е първият и единствен метод на самоусъвършенстване, който е постигнал нивото на „Фа усъвършенства практикуващия“.

Фалун е най-ценното нещо и не може да се размени за никакво богатство и пари. Когато моят учител ми предаде Фалун, той ми каза, че този Фалун не трябва да се предава на никого и че даже онези, които са се самоусъвършенствали хиляда години, също ще искат да го получат, но няма да могат. Тази дисциплина може да се предаде на един-единствен човек само след много, много дълъг период от време, за разлика от онези, които се предават на един човек на всеки няколко десетилетия. Затова Фалун е неимоверно ценен. Той е все така неимоверно ценен, независимо че сме го направили публичен и сме го настроили така, че да няма такава мощ както преди. Самоусъвършенстващите се, получили Фалун, са изминали половината път от своето самоусъвършенстване. Единственото, което остава, е да повишите своя Шиншин и това, което ви очаква, са доста високи нива. Разбира се, хората, за които не е предопределено, може след време да престанат да практикуват и тогава в тях вече няма да има Фалун.

Фалун Гонг е Чигонг от Буда школата, но той далеч надвишава сферата на тази школа: това, по което се самоусъвършенстваме ние, е цялата Вселена. В миналото в Буда школата се преподаваха само Буда принципи, а в Дао школата – само Дао принципи. Нито една от двете не обясняваше напълно Вселената от фундаменталното ѝ ниво. Вселената е подобна на човешките същества по това, че освен материален състав има и собствена природа. Тази природа може да се обобщи в три думи: „Джън-Шан-Жен“(1). Самоусъвършенстването в Дао школата съсредоточава своето внимание върху разбирането на Джън: казване на истината, извършване на честни дела, завръщане към първоначалната, истинска същност, и накрая превръщане в истинен човек. Самоусъвършенстването в Буда школата се съсредоточава върху Шан: развиване на велико милосърдие и предлагане спасение на всички същества. Нашата дисциплина развива Джън, Шан и Жен едновременно. Ние се самоусъвършенстваме директно в съответствие с фундаменталната природа на Вселената, като накрая достигаме асимилиране с Вселената.

Фалун Гонг е система за усъвършенстване на съзнанието и тялото; когато Гонг силата и Шиншин на практикуващия достигнат определено ниво, той несъмнено постига в този свят и Просветление (отключване на Гонг), и неразрушимо тяло. Фалун Гонг се разделя основно на самоусъвършенстване по Фа в Трите свята и самоусъвършенстване по Фа отвъд Трите свята, които включват много нива. Надявам се, че всички, които имат намерение усърдно да се занимават със самоусъвършенстване, постоянно ще повишават своя Шиншин и ще постигнат Пълно съвършенство.

2. Форма и структура на Фалун

Фалун във Фалун Гонг представлява въртящо се тяло, което притежава интелект и се състои от високоенергийна материя. Той се върти в съответствие със законите на цялостното движение на необятната Вселена. В известен смисъл Фалун се явява миниатюра на Вселената.

В центъра на Фалун е символът на Буда школата – свастика 卍 (произнася се като Уан(2); на санскрит я наричат „сриваца“; означава „натрупване на късмет и щастие“ – вж. речник „Цихай“). Той е сърцевината на Фалун. Цветът му е близко до златистожълт, а фонът му е яркочервен. Фонът на външния пръстен е оранжев. Четири Тайджи символа и четири свастики от Буда школата са поставени в осем посоки, редувайки се помежду си. Тайджи, които са в червено и черно, са от Дао школата, докато Тайджи, които са в червено и синьо, принадлежат към Великата Първична Дао школа. Четирите малки свастики също са златистожълти. Фонът на Фалун се променя периодично: червен, оранжев, жълт, зелен, син, тъмносин и виолетов. Тези цветове са много красиви (вж. вътрешната корица). Цветовете на централната свастика 卍 и на Тайджи не се променят. Голямата и малките свастики 卍, както и Фалун, всички се въртят самостоятелно. Фалун е вкоренен във Вселената. Вселената се върти, всички галактики се въртят, затова и Фалун също се върти. Тези, чието Небесно око е вече отворено на ниско ниво, могат да видят Фалун да се върти като вентилатор; тези, чието Небесно око е отворено на по-високи нива, могат да видят цялостния образ на Фалун, който е невероятно красив и сияен, и това насърчава практикуващите да се самоусъвършенстват по-усърдно и да напредват по-бързо.

3. Отличителни черти на самоусъвършенстването във Фалун Гонг

3.1. Фа усъвършенства практикуващия

Хората, които практикуват Фалун Гонг, не само са способни да развият бързо силата на своя Гонг и свръхспособностите си, но и да придобият Фалун посредством самоусъвършенстване. Фалун може да се формира в кратък период от време и веднъж формиран, неговата мощ става много голяма. Той може да предпазва практикуващите от отклонения, а също и от намеса от страна на хора с нисък Шиншин. Принципите на Фалун Гонг са напълно различни от тези на традиционните методи за самоусъвършенстване. Това е така, защото след формирането си Фалун се върти самостоятелно и без прекъсване; той съществува като вид форма на живот, притежаваща интелект, която непрестанно събира енергия в долната коремна област на практикуващия. Фалун автоматично абсорбира енергия от Вселената посредством своето въртене. Именно защото се върти непрекъснато, той достига състоянието на „Фа усъвършенства практикуващия“, което означава, че Фалун усъвършенства хората неспирно, дори те да не правят упражненията във всеки един момент. Както всички знаете, хората трябва да работят денем, а вечер да почиват. Това дава ограничено време за упражнения. Непрестанната мисъл за правене на упражненията със сигурност няма да постигне ефекта на непрекъснато практикуване 24 часа в денонощието. Целта на денонощно изпълняване на упражненията не може да се осъществи от никой друг метод. Но Фалун се върти постоянно и когато се върти навътре, абсорбира огромно количество Чи (първоначалната форма на съществуване на енергията). Ден и нощ Фалун продължава да събира и трансформира абсорбираното Чи във всички свои части. Той трансформира Чи в материя от високо ниво, като накрая я превръща в Гонг в тялото на практикуващия. Това е „Фа усъвършенства практикуващия“. Самоусъвършенстването във Фалун Гонг е напълно различно от всички останали системи за практикуване или Чигонг методи за самоусъвършенстване, които развиват Дан(3).

Главната отличителна черта на Фалун Гонг е развиването на Фалун, а не на Дан. Досега всички методи за самоусъвършенстване, които са били правени публични, независимо от коя система или път за самоусъвършенстване идват – били те клонове на будизма, даоизма, Буда школата, Дао школата, всеки един от народните методи или много от нетрадиционните пътища за самоусъвършенстване – всички те са развивали Дан, затова ги наричат „Чигонг по Дан-метода“. Монаси, монахини и даоисти – всички те се самоусъвършенстват по пътя на развиване на Дан. Ако техните тела се кремират, остават Сарира(4). Те са изградени от много твърда и красива материя, която съвременната научна апаратура не може да определи. Всъщност това е високоенергийна материя, която е събрана от други измерения; не е материя от нашето измерение. Това е Дан. За тези, които практикуват Чигонг по Дан-метода, е трудно да постигнат просветление в рамките на живота си. В миналото много практикуващи по метода на рафиниране на Дан опитваха да издигат своя Дан, но не можеха да го прокарат през двореца Ниуан(5) и умираха от задушаване. Някои искаха да го взривят преднамерено, но нямаха начин да го направят. Имаше и такива случаи: дядото не успява в самоусъвършенстването и умирайки, изплюва Дан и го предава на бащата; бащата също не успява в самоусъвършенстването и в края на живота си предава Дан на своя син. Дори тогава последният не постигал много – ето колко труден е този път. Разбира се, има много методи на самоусъвършенстване, които са много добри. Не е лошо, ако можете да получите истинско обучение, но едва ли ще ви предадат нещо от високо ниво.

3.2. Усъвършенстване на Главното съзнание

Всеки човек има Главно съзнание. Обикновено когато действа или мисли, той разчита на него. Освен Главно съзнание, човек също има едно или повече Помощни съзнания и унаследени духове от своите предци. Главното и Помощното съзнание носят едно и също име, но обикновено способностите и нивото на Помощното съзнание са по-големи от тези на главното. Помощното съзнание не може да бъде заблудено от нашето човешко общество и може да види своето конкретно измерение. Много методи за самоусъвършенстване поемат по пътя на усъвършенстване на Помощното съзнание, при което физическото тяло и Главното съзнание на човек изпълняват само ролята на носител. Тези практикуващи обикновено не знаят това и често дори са самодоволни. Неимоверно трудно е за човек да скъса с практичните неща, докато живее сред обществото, и най-вече с нещата, към които е привързан. Затова много методи за самоусъвършенстване подчертават, че практиката трябва да протича в състояние на транс – в състояние на абсолютен транс. Когато става трансформация в състояние на транс, Помощното съзнание всъщност бива трансформирано в обществото в неговото измерение, като чрез този процес то се повишава. Един ден Помощното съзнание ще приключи самоусъвършенстването си и ще си замине с вашия Гонг. За Главното ви съзнание и тялото ви няма да остане нищо и самоусъвършенстването, с което сте се занимавали през целия си живот, ще е било напълно напразно. Това е много жалко. Някои известни Чигонг майстори разполагат с всевъзможни велики свръхспособности, а заедно с тях идват престиж и уважение. Те обаче все още не знаят, че техният Гонг всъщност не е растял върху собствените им тела.

Нашият Фалун Гонг директно усъвършенства Главното съзнание; ние подсигуряваме, че Гонг действително расте върху вашето тяло. Разбира се, Помощното съзнание също ще получи дял; то също се подобрява, макар и намирайки се във второстепенно положение. Нашият метод за самоусъвършенстване има стриктни изисквания за Шиншин, които ви позволяват да закалите своя Шиншин и да се подобрите сред човешкото общество, в най-сложните условия – като лотос, изникващ от калта. Поради това можете да успеете в самоусъвършенстването си. Ето защо Фалун Гонг е толкова ценен. Ценен е, защото вие самите сте тези, които получавате Гонг. Но също е и доста труден. Трудността се състои в това, че сте избрали такъв път, който ще ви калява и изпитва в най-сложната среда.

Тъй като целта на нашата практика е да усъвършенства Главното съзнание, то е това, което трябва винаги да направлява нашето самоусъвършенстване. Главното съзнание трябва да взема решенията, а не да ги оставя на Помощното. В противен случай ще дойде ден, когато Помощното съзнание ще завърши самоусъвършенстването си на по-високо ниво и ще вземе Гонг със себе си, докато собственото ви тяло и Главното ви съзнание ще останат без нищо. Когато искате да се самоусъвършенствате към високи нива, Главното ви съзнание не трябва да губи представа какво правите, сякаш е заспало. Трябва да сте наясно, че вие сте този, който изпълнява упражненията, който се издига чрез самоусъвършенстване и повишава своя Шиншин – само тогава контролът ще е във ваши ръце и ще сте в състояние да придобиете Гонг. Понякога когато сте разсеяни, може да извършите нещо, без дори да знаете как е станало. Всъщност това е било Помощното ви съзнание, което е поело контрола. Ако по време на седенето в медитация отворите очи и видите срещу себе си да седи друго ваше „аз“, тогава това е Помощното ви съзнание. Ако седите в медитация с лице на север, но изведнъж забележите, че седите откъм северната страна и се запитате: „Как съм излязъл от тялото си?“, то в действителност истинското ви „аз“ е излязло, а това, което седи там, е вашето физическо тяло и Помощното ви съзнание. Тези неща могат да бъдат разграничени.

Когато правите упражненията на Фалун Гонг, не трябва напълно да забравяте себе си. Да забравяте себе си не съответства на Великия път за самоусъвършенстване на Фалун Гонг. По време на упражненията трябва да поддържате съзнанието си будно. Ако Главното ви съзнание е силно, отклонения по време на практиката няма да се появят, тъй като нищо няма да е в състояние да ви навреди. Но ако то е слабо, някои неща може да дойдат върху тялото ви.

3.3. Изпълняване на упражненията независимо от посоката и часа

Много методи за самоусъвършенстване се отнасят сериозно към това, коя посока и кое време са най-добри за изпълнение на техните упражнения. Ние обаче ни най-малко не се интересуваме от тези неща. Самоусъвършенстването по Фалун Гонг се извършва в съответствие с характеристиката на Вселената и принципите на еволюция на Вселената. Затова посоката и часът не са важни. Всъщност изпълняването на упражненията е равносилно на това, да се намираме във Фалун, който се върти непрестанно и се обръща във всички посоки. Нашият Фалун е синхронизиран с Вселената. Вселената е в движение, Млечният път е в движение, деветте планети се въртят около Слънцето, а и Земята се върти около оста си. Къде са север, юг, изток или запад? Хората, живеещи на Земята, са измислили тези посоки. Затова по време на практика, в която и посока да сте застанали, вие сте обърнати с лице към всички посоки.

Някои хора казват, че упражненията е най-добре да се правят в полунощ, докато други казват по обяд или по някое друго време. Ние не се интересуваме и от това, защото Фалун продължава да ви усъвършенства дори и когато не правите упражненията. Фалун ви помага да се самоусъвършенствате във всеки един момент – Фа усъвършенства практикуващия. В Дан-методите на Чигонг човек развива Дан. Във Фалун Гонг Фа е този, който усъвършенства практикуващия. Ако имате повече време – правете упражненията повече, ако имате по-малко време – правете ги по-малко. Това е доста удобно.

4. Усъвършенстване на съзнанието и тялото

Фалун Гонг усъвършенства и съзнанието, и тялото на човек. Практикуването на упражненията преобразува Бънти на практикуващия, което няма да бъде изоставено. Главното съзнание и физическото тяло се сливат в едно, постигайки в цялост успех в самоусъвършенстването.

4.1. Преобразуване на Бънти

Човешкото тяло е изградено от тъкани, кръв и кости, имащи различни молекулярни структури и компоненти. Самоусъвършенстването превръща молекулярния състав на човешкото тяло във високоенергийна материя. След това човешкото тяло вече не е изградено от първоначалната си материя, тъй като е претърпяло изменение на основните си характеристики. Практикуващите обаче живеят и се усъвършенстват сред обикновените хора и не може да нарушават състоянието на човешкото общество. Затова тази промяна не засяга първоначалната молекулярна структура и реда на подреждане на молекулите, а само изменя първоначалния им състав. Тъканите на тялото си остават меки, костите – твърди, кръвта – течна. Човек пак ще кърви, ако се пореже с нещо остро. Според китайската теория за Петте елемента всичко, в това число и човешкото тяло, е изградено от метал, дърво, вода, огън и земя. Когато Бънти на практикуващия се е изменило, при което високоенергийна материя заменя първоначалния състав на молекулите, тогава човешкото тяло вече не се състои от първоначалната си материя. В това се състои и смисълът на израза „излизане извън Петте елемента“.

Най-отличителната черта на методите за самоусъвършенстване, усъвършенстващи и съзнанието, и тялото, е, че те удължават живота на човек и забавят стареенето. Нашият Фалун Гонг също притежава тази видима особеност. Той работи по следния начин: фундаментално променя молекулярния състав на човешкото тяло, съхранява събраната високоенергийна материя във всяка клетка и накрая ѝ позволява да замени клетъчните компоненти. Тогава метаболизмът се прекратява и човек излиза извън Петте елемента. Тялото му ще се е превърнало в тяло, изградено от материя от други измерения. Такъв човек ще остане завинаги млад, защото той вече не е ограничен от нашето времепространство.

В историята е имало много дълголетни монаси, достигнали високи нива. И днес по улиците има хора, които са на стотици години, само че не можете да ги разпознаете. Те изглеждат много млади и се обличат като обикновени хора, затова и не можете да ги различите. Продължителността на човешкия живот не би трябвало да е толкова кратка, колкото е сега. Съгласно съвременната наука човек би трябвало да може да живее повече от 200 години. Според историческите записки в Англия е имало човек на име Фемкет, който е живял 207 години. В Япония човек на име Митсу Тайра е живял до 242 години. В Китай по времето на династията Тан е имало монах, наречен Хуей Джао, който е живял 290 години. Според областните анали на Йонг Тай от провинция Фудзиен, Чен Джън е бил роден в първата година на периода Джонг Хе (881 г.), по време на управлението на императора Ши Зон от династията Тан и умира в периода Тай Дин от династията Юан (1324 г.), след като е живял 443 години. Всички тези данни са подкрепени с документи и могат да бъдат проверени – те не са истории от приказките. Благодарение на самоусъвършенстването нашите практикуващи Фалун Гонг започват да имат забележимо по-малко бръчки, появява се руменина и лицето им излъчва здраве. Те се чувстват енергични и изобщо не усещат умора при ходене или работа. Това е често срещано явление. Аз съм се самоусъвършенствал от няколко десетилетия и другите казват, че лицето ми не се е променило много за двадесет години. Сега знаете защо. Нашият Фалун Гонг съдържа много мощни неща за усъвършенстване на тялото. По отношение на възраст практикуващите Фалун Гонг изглеждат доста различно от обикновените хора – те не изглеждат на годините, на които са. Затова най-характерната черта на методите за самоусъвършенстване, усъвършенстващи и съзнанието, и тялото, е, че те могат да забавят биологичните процеси, да забавят стареенето и да удължат живота на човека.

4.2. Небесен кръг на Фалун

Нашето човешко тяло е една малка Вселена. Циркулацията на енергията в човешкото тяло се нарича „циркулация на малката Вселена“ или „циркулация на Небесния кръг“. Говорейки от гледна точка на нива, свързването на двата главни енергийни канала Рен и Ду е само повърхностен Небесен кръг, който не играе роля в усъвършенстването на тялото. Истинският Малък небесен кръг циркулира вътре в тялото, движейки се от двореца Ниуан до Дантиен. Посредством тази вътрешна циркулация всички енергийни канали в тялото на човек се отварят и разширяват отвътре навън. Нашият Фалун Гонг изисква всички енергийни канали да се отворят от самото начало.

Големият небесен кръг е циркулация по осемте допълнителни канала(6) и преминава през цялото тяло, за да завърши един пълен цикъл. Отварянето на Големия небесен кръг ще доведе до състояние, при което човек ще може да лети във въздуха. Именно това е значението на „летене посред бял ден“, както е написано в книгата „Дан Дзин“(7). При все това обаче, обикновено някоя част от тялото ви ще бъде заключена, така че да не можете да левитирате или летите. И все пак това ще ви доведе до следното състояние: при ходене ще чувствате лекота, при изкачване ще се чувствате, сякаш някой зад вас ви бута. Отварянето на Големия небесен кръг може да доведе и до един вид свръхестествена способност: то може да позволи на Чи от различните вътрешни органи да сменя местата си – Чи от сърцето да отиде в стомаха, Чи от стомаха да се придвижи в червата и така нататък. С увеличаване на силата на Гонг тази способност ще може да се изнесе извън човешкото тяло, което представлява свръхспособността телекинеза. Такъв Небесен кръг се нарича още „меридианен Небесен кръг“ или „Чиенкуън(8) въртене“. Неговото движение обаче все още не е в състояние да постигне целта на трансформиране на тялото. Необходимо е съществуването на друг вид Небесен кръг, който да му съответства. Той се нарича „Небесен кръг Маойоу(9)“. Движи се по следния начин: започва или от точката Хуейин(10), или от Байхуей(11) и преминава по страничната част на тялото, където Ин граничи с Ян.

Небесният кръг във Фалун Гонг е много по-мащабен от движението по осемте допълнителни канала, с които се занимават в обикновените методи за самоусъвършенстване. Това е движението на всички пресичащи се енергийни канали, разположени по цялото тяло. Необходимо е всички енергийни канали по цялото тяло да бъдат напълно отворени отведнъж и да се задействат едновременно. Тези неща вече са заложени в нашия Фалун Гонг, така че не е необходимо да ги правите целенасочено или да ги ръководите с мислите си. Ако вършите това, ще се отклоните от пътя. По време на моите лекции аз поставям енергийни механизми около тялото ви, които циркулират автоматично. Енергийните механизми са нещо присъщо само за самоусъвършенстването на високо ниво и се явяват съставна част на това, което прави нашите упражнения автоматични. Също както Фалун, те се въртят непрестанно и привеждат във въртене всички вътрешни енергийни канали. Дори и да не сте практикували Небесния кръг, тези енергийни канали всъщност вече са приведени в движение и се движат заедно в дълбините на тялото и извън него. Ние използваме упражненията, за да засилим енергийните механизми, които съществуват извън тялото.

4.3. Отваряне на каналите

Целта на отварянето на каналите е да позволи на енергията да циркулира и да променя молекулярния състав на клетките, превръщайки ги във високоенергийна материя. При непрактикуващите каналите са запушени и тесни, а при практикуващите те постепенно стават по-светли и запушените участъци се отварят. Каналите на дългогодишните практикуващи се разширяват, като ще се разширят дори още повече по време на самоусъвършенстването на по-високи нива. При някои хора каналите са широки колкото пръст. Но отварянето на каналите само по себе си не е показател нито за нивото на самоусъвършенстване на практикуващия, нито за височината на неговия Гонг. Каналите ще стават по-светли и по-широки чрез практикуване на упражненията, докато накрая се слеят в едно цяло. След този момент човек няма да има нито канали, нито акупунктурни точки. Или казано по друг начин, цялото му тяло ще представлява канали и акупунктурни точки. Но дори това състояние не означава, че този човек вече е завършил самоусъвършенстването си. То е само проявлението на дадено ниво в процеса на самоусъвършенстването във Фалун Гонг. Достигането на този етап само показва, че този човек е стигнал до края на самоусъвършенстването по Фа в Трите свята. Същевременно това довежда до доста забележително на вид състояние: „три цвята, събрани над главата“. Тогава Гонг колоната ще бъде доста висока и ще са развити много свръхспособности, всички от които ще притежават облик и форма. Над главата ще се появят три цвята – един наподобяващ хризантема, а друг – лотос. Трите цвята се въртят около оста си и същевременно един около друг. Над всеки цвят има извънредно висок стълб, който се извисява към небето. Тези три стълба също се въртят заедно с цветовете и човек ще усеща главата си тежка. В този момент той просто ще е направил последната си стъпка в самоусъвършенстването по Фа в Трите свята.

5. Насочена мисъл

Самоусъвършенстването във Фалун Гонг не включва използването на насочени мисли. Насочената мисъл сама по себе си не може да направи нищо, въпреки че може да дава команди. В действителност това, което извършва работата, са свръхспособностите, които притежават интелекта на разумно същество и могат да приемат команди от мозъчните сигнали. Много хора обаче, и най-вече тези от Чигонг кръговете, имат различни теории относно това. Те смятат, че насочените мисли могат да осъществят много неща. Някои казват, че насочената мисъл може да се използва за развиване на свръхспособностите, за отваряне на Небесното око, за лекуване на болести, за преместване на предмети и така нататък – всички тези представи са неправилни. На ниски нива насочените мисли на обикновените хора управляват техните крайници и сетивни органи. На високи нива насочените мисли на практикуващия се извисяват и управляват свръхспособностите да изпълняват различни неща. С други думи, свръхспособностите се управляват от насочената мисъл. Ето как я разглеждаме ние. Понякога виждаме Чигонг майстор да лекува болни. Още преди да си е помръднал пръста, болният казва, че вече е излекуван. Хората тогава решават, че болестта е излекувана от насочената мисъл на майстора. А всъщност той пуска в действие вид свръхспособност и я направлява да извърши лечението или да направи нещо. Свръхспособностите действат в друго измерение, така че обикновените хора не могат да ги видят с очите си. Тези, които не са наясно, си мислят, че лечението е извършено от насочената мисъл. Някои смятат, че мислите могат да се използват за лекуване на болести, и в резултат на това са заблудили хората. Този възглед трябваше да се изясни.

Човешките мисли са един вид информация, вид енергия и форма на материално съществуване. Когато човек мисли за нещо, мозъкът произвежда честоти. Понякога повтарянето на мантри е доста ефективно. Защо? Защото Вселената си има своя собствена честота на трептене и когато честотата на вашата мантра съвпадне с тази на Вселената, тогава ще се произведе ефект. За да бъде това ефективно обаче, тя със сигурност трябва да е от благородна природа, защото във Вселената не е позволено да съществуват зли неща. Насочената мисъл представлява също така специфичен вид мислене. Фашъните на Чигонг майстор от високо ниво се контролират и диктуват от мислите на неговото главно тяло. Един Фашън има също свои собствени мисли, способен е да разрешава проблеми и да изпълнява задачи самостоятелно. Той е напълно самостоятелна същност. В същото време Фашъните знаят мислите на главното тяло на Чигонг майстора и постъпват в съответствие с тези мисли. Например, ако един Чигонг майстор иска да лекува болестта на определен човек, Фашъните ще отидат да го направят. Те няма да отидат да направят нещо, ако майсторът няма такава мисъл. Когато обаче видят възможност да направят нещо извънредно добро, те може да го свършат по своя инициатива. Някои Чигонг майстори не са достигнали Просветление и има неща, които все още не знаят, но техните Фашъни вече ги знаят.

Насочената мисъл има и друга форма, наречена „вдъхновение“. Вдъхновението не идва от Главното съзнание на човека. Знанията на Главното съзнание са доста ограничени. Нищо няма да се получи, ако разчитате единствено на него да измисли нещо, което все още не съществува в това общество. Вдъхновението идва от Помощното съзнание. Когато някои хора, които се занимават с творческа или научно-изследователска дейност, изразходват всичките си умствени сили и почувстват, че нищо не се получава, те оставят нещата настрана, вземат си малка почивка или отиват да се поразходят навън. И изведнъж вдъхновението идва, без да мислят. Те бързо записват, каквото им е дошло на ума, и нещо бива създадено. Това е така, защото, когато Главното съзнание е силно, то контролира мозъка и идеите не могат да се проявят, независимо от усилията. Щом Главното съзнание се отпусне, помощното започва да действа и да контролира мозъка. Помощното съзнание е способно да създаде нови неща, тъй като принадлежи към друго измерение и не е ограничено от това измерение. Въпреки това, Помощното съзнание не може да надмине или да се намеси в състоянието на човешкото общество; не му е разрешено да нарушава хода на развитието му.

Вдъхновението идва от два източника. Единият е Помощното съзнание. То не е заблудено от този свят и може да създава вдъхновение. Другият източник са напътствията и указанията на същества, намиращи се на високо ниво. Насочвано от същества на високо ниво, съзнанието на хората се разгръща и е способно да създаде неща, полагащи ново начало. Цялостното развитие на обществото и на Вселената следва свои собствени специфични закони. Нищо не става случайно.

6. Нива на самоусъвършенстване във Фалун Гонг

6.1. Самоусъвършенстване на високи нива

Тъй като самоусъвършенстването във Фалун Гонг става на действително високи нива, Гонг се генерира много бързо. Великият път за самоусъвършенстване е винаги извънредно прост и лесен. Разгледано в по-широк мащаб, Фалун Гонг има много малко движения, но те управляват всички аспекти на тялото, включително многото неща, които трябва да се формират. Стига Шиншин на човек да се повишава, неговият Гонг ще расте много бързо. Няма нужда от целенасочено усилие, от използването на някакъв специфичен метод, от „поставяне на гърне в пещта“ и „приготвяне на Дан от събрани лековити билки“ или от еди-какво си „усилване на огъня“ и еди-какво си „събиране на лековити билки“(12). Много е сложно да се разчита на ръководството на насочените мисли, а и това може лесно да доведе човек до отклонение. Това, което ви давам тук, е най-удобната и най-добрата дисциплина, но същевременно и най-трудната. За да може самоусъвършенстващият се да достигне състоянието на млечнобяло тяло, използвайки други методи, се изисква повече от десетилетие, няколко десетилетия или дори още по-дълго време, а ние ви довеждаме до това състояние веднага. Това ниво може да е вече отминало, преди дори да сте го почувствали. Може да е продължило само няколко часа. Ще има ден, когато ще усетите, че сте доста чувствителни, и само малко по-късно няма да сте така чувствителни. Всъщност вече ще сте преминали едно значително ниво.

6.2. Форми на проявление на Гонг

След като учениците на Фалун Гонг преминат през настройване на телата, те ще достигнат състоянието, подходящо за самоусъвършенстване по Дафа: състоянието на „млечнобяло тяло“. Едва след като тялото е настроено до това състояние, ще може да се развие Гонг. Хората с високо ниво на Небесното око могат да видят, че Гонг се развива на повърхността на кожата на практикуващия и след това се абсорбира в тялото му. Този процес на генериране и абсорбиране на Гонг продължава да се повтаря, преминавайки ниво след ниво, понякога много бързо. Това е първият етап от развитието на Гонг. След първия етап тялото на практикуващия вече не е обикновено. След достигане етапа на млечнобяло тяло практикуващият вече никога няма да се разболява. Болката, която може да се появи тук или там, или неприятното усещане на определено място не е болест, въпреки че може да прилича на такава – то е причинено от карма. След втория етап на развитие на Гонг разумните същества у практикуващия ще са пораснали много големи и ще могат да се движат наоколо и да говорят. Понякога възникват нарядко, друг път по много наведнъж. Те могат да разговарят помежду си. В тези разумни същества е събрано огромно количество енергия, предназначена за изменението на Бънти на човека.

Когато самоусъвършенстването във Фалун Гонг достигне определено напреднало ниво, по цялото тяло на практикуващия понякога се появяват култивирани младенци. Те са палави, обичат да играят и са добросърдечни. Чрез самоусъвършенстване може да се развие и друг вид тяло: Безсмъртният младенец. Той седи върху трон от лотосов цвят, който е много красив. Безсмъртният младенец, развит чрез самоусъвършенстване, е създаден от сливането на Ин и Ян на човешкото тяло. И мъжете, и жените са способни да развият Безсмъртен младенец. В началото той е много малък и постепенно нараства, докато накрая израсне до размера на практикуващия, изглеждайки точно като него и действително намирайки се в тялото му. Когато някой със свръхспособности го погледне, ще каже, че този човек има две тела. А всъщност той е успял да усъвършенства своето същинско тяло. Освен това, посредством самоусъвършенстване могат да бъдат развити много Фашъни. Накратко, всички свръхспособности, които могат да бъдат развити във Вселената, могат да бъдат развити и във Фалун Гонг; всички свръхспособности, които могат да се развият в другите практики за самоусъвършенстване, са също включени във Фалун Гонг.

6.3. Самоусъвършенстване по Фа отвъд Трите свята

Чрез изпълняване на упражненията на Фалун Гонг каналите на практикуващите стават все по-широки и по-широки, докато се слеят в едно цяло. Тоест човек се е самоусъвършенствал до състоянието, в което няма нито канали, нито акупунктурни точки – или с други думи, навсякъде в тялото има канали и навсякъде има акупунктурни точки. Но това все още не означава, че той е достигнал Просветление – това е само едно от проявленията в процеса на самоусъвършенстване по Фалун Гонг и отражение на нивото на човек. Когато сте достигнали този етап, вие вече сте стигнали края на самоусъвършенстването по Фа в Трите свята. Гонг, който сте развили, ще е доста мощен и вече ще има своя форма. Гонг колоната също ще е станала наистина висока и над главата ви ще са се появили трите цвята. Но в този момент вие просто ще сте завършили последната си крачка от самоусъвършенстването по Фа в Трите свята.

Когато се направи още една крачка напред, вече нищо няма да е останало: всички свръхспособности ще бъдат захвърлени в най-дълбокото измерение на тялото и практикуващият ще навлезе в състояние на Чисто бяло тяло, при което тялото е прозрачно. Още една крачка напред и той ще навлезе в самоусъвършенстването по Фа отвъд Трите свята, също известно като „усъвършенстване на Буда тяло“. Свръхспособностите, които ще се развият на този етап, принадлежат към категорията на божествените сили. По това време практикуващият ще има неограничени способности и ще е станал невероятно могъщ. Когато достигне още по-високи сфери, той ще се е самоусъвършенствал във Велико просветлено същество. Всички тези неща зависят от това, как усъвършенствате своя Шиншин. Каквото ниво достигнете в самоусъвършенстването, това ще е и нивото на вашия Статус на достижение. Практикуващите, които наистина са се посветили на това, намират праведен път на самоусъвършенстване и постигат Праведно достижение – то е и Съвършенството.


(1)Джън-Шан-Жен – Джън (истина, истинност); Шан (доброта, състрадание, великодушие); Жен (въздържаност, търпение, търпимост, издръжливост) – бел. прев.

(2)Десет хиляди – 万 / Уан – бел. прев.

(3)Дан – енергийно струпване в тялото на практикуващия, събрано от други измерения – бел. прев.

(4)За Сарира се говори в множествено число – бел. прев.

(5)Дворецът Ниуан – даоистки термин за епифизната жлеза – бел. прев.

(6)Осемте допълнителни канала – в китайската медицина това са меридианите, съществуващи като допълнение на дванадесетте основни меридиана. – Бел. прев.

(7)„Дан Дзин“ – класически китайски текст за самоусъвършенстване – бел. прев.

(8)Чиенкуън – „Небе и Земя“ – бел. прев.

(9)Маойоу – границите между Ин и Ян страните на тялото – бел. прев.

(10)Хуейин – акупунктурна точка, намираща се в центъра на перинеума – бел. прев.

(11)Байхуей – акупунктурна точка, намираща се на върха на главата – бел. прев.

(12)Даоистки метафори за процесите на вътрешно самоусъвършенстване, възприети в някои практики – бел. прев.