Ли Хонгджъ

Джуан Фалун


Съдържание

 1. Лекция първа
  1. Истинско напътствие на хората към високи нива
  2. Различните нива имат различен Фа
  3. Джън-Шан-Жен е единственият критерий за различаване на добрите и лошите хора
  4. Чигонг е предисторическа култура
  5. Чигонг е самоусъвършенстване
  6. Защо вашият Гонг не се повишава с практиката ви
  7. Отличителни черти на Фалун Дафа
 2. Лекция втора
  1. Въпросът за Небесното око
  2. Свръхспособността далечно виждане
  3. Свръхспособността ясновидство
  4. Излизане от Петте елемента и Трите сфери
  5. Въпросът за преследването на разни неща
 3. Лекция трета
  1. Аз се отнасям към всички практикуващи като към свои ученици
  2. Чигонг от Буда школата и будизъм
  3. Практикуване само на един метод за самоусъвършенстване
  4. Свръхестествени способности и сила на Гонг
  5. Самоусъвършенстване по обратен път и заемане на Гонг
  6. Обладаване от духове или животни
  7. Космическият език
  8. Какво е дал Учителят на практикуващите
  9. Енергийно поле
  10. Как практикуващите Фалун Дафа би трябвало да разпространяват практиката
 4. Лекция четвърта
  1. Загуба и печалба
  2. Преобразуване на кармата
  3. Повишаване на Шиншин
  4. Гуандин
  5. Позиционирането на Тайнствения проход
 5. Лекция пета
  1. Изображението на Фалун
  2. Школата Чимън
  3. Практикуване по зъл път
  4. Двойно усъвършенстване на мъж и жена
  5. Усъвършенстване на съзнанието и тялото
  6. Фашън
  7. Освещаване
  8. Джуйоу Къ
 6. Лекция шеста
  1. Чигонг лудост
  2. Демонична намеса в самоусъвършенстването
  3. Демонична намеса от собственото съзнание
  4. Вашето Главно съзнание трябва да доминира
  5. Съзнанието ви трябва да е правилно
  6. Чигонг на бойните изкуства
  7. Манталитетът за самоизтъкване
 7. Лекция седма
  1. Въпросът за убийството
  2. Въпросът за яденето на месо
  3. Завист
  4. Въпросът за лекуването на болести
  5. Болнично лечение и Чигонг лечение
 8. Лекция осма
  1. Бигу
  2. Кражба на Чи
  3. Събиране на Чи
  4. Който се самоусъвършенства, ще придобие Гонг
  5. Небесен кръг
  6. Привързаността разпаленост
  7. Усъвършенстване на речта
 9. Лекция девета
  1. Чигонг и физически упражнения
  2. Насочена мисъл
  3. Ясно и чисто съзнание
  4. Вродено качество
  5. Просветление
  6. Хора с велико вродено качество

На повърхността „Джуан Фалун“ не е елегантна, що се отнася до езика. Дори може да не се придържа към съвременната граматика. Ако използвах съвременната граматика, за да организирам тази книга на Дафа, щеше да възникне сериозен проблем: въпреки че езиковата структура на книгата щеше да бъде стандартна и елегантна, тя нямаше да обхване по-дълбоко и по-висше съдържание. Това е така, защото съвременната, стандартизирана терминология не може да изрази напътствието на Дафа на различни високи нива и проявлението на Фа на всяко ниво, нито е способна да донесе на практикуващите преобразуване на Бънти и Гонг или други такива фундаментални промени.