Фалун Дафа

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в източните щати на САЩ

Ли Хонгджъ


Преподаване на Фа на Фа-конференцията в източните щати на САЩ

Ли Хонгджъ

27-28 март 1999 г., Ню Йорк

Поначало тази конференция бе организирана от американските Фалун Дафа практикуващи от Източното крайбрежие за споделяне на разбиране и прозрения от изучаването на Фа, но сега изглежда, че много хора, седящи тук, са всъщност от други страни или региони. Много от вас може да са си мислили, че е възможно Учителят да се появи. Нека ви кажа предварително, че в бъдеще, когато се провежда конференция за споделяне на опит в който и да е регион, може да не присъствам. Казвам ви това, така че да не пътувате напразно [за да ме търсите]. Дафа конференции се провеждат почти всяка седмица по целия свят и аз не съм в състояние да присъствам на всяка една от тях. Бих искал да ви кажа това предварително.

Освен това тази конкретна конференция е организирана доста добре. Много ученици положиха тихо доста усилия и допринесоха в голяма степен за това събитие. От името на всички вас искам да благодаря на тези ученици за това, че ни предоставиха тази среда. Същевременно трябва да направим тази конференция успешна. Една Дафа конференция не трябва да бъде само формалност. Трябва да я превърнете в събитие, което наистина ви дава възможност да се подобрите и да откриете недостатъците си, и истински ви помага да напредвате към Съвършенство. В този случай усилията на учениците, които допринесоха за тази конференция, ще си струват, и нашата конференция наистина ще изпълни своята цел добре. Същото важи и за конференции, проведени в други региони – трябва да направите конференциите като тази наистина полезни за самоусъвършенстването и подобряването на всеки, и да не позволявате да се превръщат във формалност.

Самоусъвършенстването не трябва да се оценява по броя на хората, които практикуват. Казвал съм, че за мен няма значение колко много или колко малко хора практикуват. Дори ако само 1% от хората се занимаваха със самоусъвършенстване, това, което съм направил, не би било напразно, да не говорим за факта, че ние имаме много самоусъвършенстващи се. Всички вие се самоусъвършенствате и постигате значителен напредък – всички вие се намирате в процес на бързо повишение и също така виждам, че сте много усърдни. Сега все повече хора от цял свят са започнали да разбират Дафа все по-добре и ще има все повече и повече хора, които изучават Дафа. Така че съответно това ще доведе до някои проблеми; а именно, че когато първоначално сте започнали да изучавате този Фа, може да сте имали много въпроси или съмнения и да са се появили много проблеми поради недостатъчно разбиране. Мисля, че всички нови ученици, които седят тук, без значение от коя националност или етнос сте, при изучаването на Фа вие трябва да продължавате да четете книгата. Само по този начин може да бъде даден отговор на трудните въпроси във вашето съзнание. Говоря за това на всяка конференция: трябва да четете книгата многократно по време на самоусъвършенстването си. Защо продължавам да повтарям тези думи? Защото всеки ден има новодошли, които се присъединяват. Ето защо тези думи ще трябва да бъдат повтаряни отново в бъдеще. С други думи, целта на моето предаване на този Фа е да се даде възможност на хората да се самоусъвършенстват, да им се даде възможност да се подобрят – няма съмнение в това и реалността е показала, че тази цел може да бъде постигната.

При все това всички ние знаем, че имам само това едно тяло от плът в човешкия свят. Би ми било наистина трудно да кажа на всеки отделен ученик как да се самоусъвършенства, защото има близо 100 милиона души, които изучават това, и в бъдеще ще има още много, много повече. Този Дафа е бил направен обществено достояние и аз не мога да говоря с всеки един от вас и да уча всеки един от вас в човешкия свят лице в лице, и все пак искам да се подобрите – истински да се подобрите, дори да достигнете Съвършенство. Ако не можех да постигна това, нямаше ли да ви мамя? Но реалността показва, че хората не само са се издигнали чрез самоусъвършенстване, но и са се самоусъвършенствали много добре. Така че това потвърждава, че мога да бъда отговорен за всеки и че думите ми не са безоснователни. Това, за което току-що говорих, е, че предвид големия брой ученици, не съм в състояние да се видя с всеки един от вас или да ви уча лично, но докато четете книгата „Джуан Фалун“, ще получите всичко, което ви се полага. (Аплодисменти) Всички вие знаете, че това не е обикновена книга. Това е Фа. Различни закони, теории и идеологии съществуват в нашето човешко общество, но аз ви казвам, че всички те са човешки неща – човешки неща на нивото на обикновеното човешко общество. Но това, което аз преподавам днес, отива далеч отвъд всяка теория в човешкото общество и всеки Фа на нивото на обикновените хора. Така че, бидейки това, което е, то със сигурност има своите величествени и необятни вътрешни значения. С други думи, ако искате да се самоусъвършенствате, този Фа може наистина да ви напътства да се подобрите. На повърхността книгата изглежда точно като всяка друга обикновена книга – с черно мастило върху бяла хартия. Но човешките очи могат единствено да разпознаят нещата в измерението на това обикновено човешко общество и всичко, което отива отвъд тези граници, е невидимо за хората. В момента науката все още не е успяла да се развие до това ниво, нито може да разбере тези неща. Но в други измерения, в по-високи и по-дълбоки сфери, които все още са непознати за нашето човечество, има различни условия на живот и измерения, в които съществуват живи същества. С други думи, в това човешко измерение изглежда, че това е книга, но погледнато от други измерения, не е така. Тя е небесният Фа. Тук не говоря за това колко велик е Ли Хонгджъ. Често ви казвам, че съм просто едно човешко същество и не е нужно да ме смятате за толкова велик. Така е, защото това, което ви преподавам, е този Фа, който ви дава възможност да се събирате заедно, за да се самоусъвършенствате, и ви позволява да се подобрите и да получите разбиране за този Фа.

Тъй като много от учениците не могат да ме видят, често казвам, че трябва да „вземете Фа за ваш учител“. Този Фа може да ви напътства във всичко във вашето самоусъвършенстване. Зад черното мастило, което е отпечатано върху бялата хартия, съществуват безброй Буди, Даоси и Богове. Когато четете книгата и искате да се подобрите или да достигнете определена сфера, Боговете зад всяка дума ще ви позволят да разберете истинското значение зад нея на различни нива, ако това ниво е сферата, където трябва да бъдете. Ето защо, когато изучавате книгата многократно, без значение колко много пъти сте я чели, всеки път ще имате различно разбиране за едно и също изречение. Тези от вас в публиката, които са чели книгата повече от сто пъти, вече не са малко на брой. И сред почти 100-те милиона Дафа ученици, тези, които са чели книгата повече от сто пъти, вече не са малко на брой. И все още продължавате да я четете. Вече не можете да оставите този Фа, защото колкото повече четете, толкова повече неща намирате в него; колкото повече четете, толкова повече разбирате и сте преминали далеч отвъд това, което човечеството може да разбере понастоящем, включително и това, което съвременната науката може да разбере. По този начин можете да се подобрите и да се издигнете. Разбира се, Фа може да ви води към високи нива и да ви ръководи в самоусъвършенстването ви. Фа може също да ви помогне с много, много неща. Но казвам на всички ви, че собственото ви самоусъвършенстване е най-важното. Ако човек няма сърце за самоусъвършенстване, за всичко друго не може и дума да става. Трябва да имате сърце, твърдо отдадено на самоусъвършенстване. Чрез изучаване на Фа постепенно ще разберете тези принципи и впоследствие ще станете по-решителни. Не се страхувайте от това да имате въпроси. Аз съм доволен, че можете да осъзнаете въпросите, които имате. Много от въпросите, на които нямате отговори и които искате да зададете, може всъщност да получат отговор чрез непрекъснато четене на книгата, докато се самоусъвършенствате. Както много дългогодишни ученици вече знаят, ще имате много въпроси, когато четете книгата за първи път: „Защо? Защо?“ Много от мислите ще бъдат дори на най-елементарно ниво, като: „Това истина ли е?“ Може да имате такива мисли. Но когато я прочетете за втори път, на всички тези въпроси и идеи, които сте имали предвид, ще бъде отговорено. Същевременно нови въпроси ще се появят, когато прочетете книгата за втори път. Въпреки това, когато четете книгата за трети път, тези въпроси ще получат отговор. Така че това е такъв постепенен процес на напредък. Изглежда просто, но в действителност мога да ви кажа – това е начинът, по който протича самоусъвършенстването, защото всеки път, когато я прочетете, вие се подобрявате.

Както знаете, повече от 100 милиона души са получили Фа. През цялата история никога не е имало толкова много хора, когато е бил преподаван праведен Фа. Разбира се, искам да спася дори още повече хора. Дългогодишните ученици сред вас знаят, че преподавам толкова велик Фа само защото точно сега сме в специален исторически период. Така че трябва да четете книгата много по време на самоусъвършенстването си. Това е от решаващо значение за вашето подобрение – трябва да го правите. Живеейки в човешкото общество, всичко, с което хората са в контакт, са изглеждащите реални неща на човешкото общество. Ако не се възползвате от времето си, за да четете книгата, мислите и сърцето ви за самоусъвършенстване могат да бъдат отслабени. Може да станете по-малко усърдни в самоусъвършенстването си, дори и до степента да се откажете. Това може да се случи. Но аз често си мисля: вие сте получили Фа, което не е било лесно, така че ако не го цените, ще бъде толкова жалко, защото това никога не е правено през хилядите години история от началото на времето. В миналото как би могло истинският Фа на космоса да бъде разкрит на човешките същества? Това беше абсолютно невъзможно.

Казвал съм, че преподавам това само защото сме в специален период от историята. Човешкото общество в бъдеще ще премине през огромни промени; много специални явления ще се проявят в космоса. Съвременната наука вече е открила нови небесни тела, формиращи се непрестанно, и стари тела, които експлодират. Не съобщават ли вестниците, че нови галактики се появяват там, където ги е нямало преди, и че много от старите небесни тела се разпадат, а много нови се появяват? Това се случва в много далечни космически тела. Бавно то все повече и повече се приближава до измерението, което е видимо за нашите човешки физически очи. Тези гледки ще се появят. Разбира се, причината да споменавам тези неща е да ви кажа, че аз само преподавам този Фа при тези специални исторически обстоятелства. Така че трябва да цените този Фа. Ако не изучавате Фа, със сигурност няма да бъдете в състояние да разберете колко ценен е той. Ако можете да изучавате Фа, колкото повече изучавате, толкова повече ще знаете колко ценен е този Фа.

Религиите в човешкото общество са преминали през времеви период от над хиляда години и в течение на времето са загубили това, което е най-фундаментално и съществено за една религия. С други думи, те вече не могат да постигнат целта за завръщане на хората на небето, като ги издигат, за да посрещнат стандарта за Съвършенство. Това означава, че в днешно време те повече не могат да служат на тази цел и че хората живеят единствено в собственото си въображение. Ето защо избрах да преподавам Дафа сега. Трябва да знаете, че ако при преподаването ми на Фа целта не можеше да бъде постигната, това би довело до ужасен проблем. Никога не съм ви споменавал за това. Преди да заговоря за него, нека първо засегна един социален проблем. Както знаете, в човешкото общество, особено през последните една или две хиляди години, се появиха всякакви теории, били те добри, зли или неутрални; така че съществуват различни религиозни доктрини. В началото няколкото основни праведни религии са имали намерение да превърнат човешките същества в добри хора. Те действително поддържали моралните стандарти на човешкото общество и същевременно позволили на онези, които станали по-добри хора, да се издигнат, дори до степента на завръщане обратно до техните райове. Но в дългия ход на времето тези учения са били постепенно разводнени чрез мисленето и представите на съвременните хора. Хората стават все по-неспособни да приемат тези учения и все по-малко вярват в тях. Те смятат неделното ходене на църква за един вид цивилизован акт, вместо действително да се опитват да се държат в съответствие с учението на Исус, Дева Мария или Йехова. Не може да отидете в рая, ако не можете да правите това. Не можете да отидете в рая, без да следвате учението на Буда. Някои твърдят: „Аз следвам неговото учение.“ В действителност вие дори не знаете как да следвате неговото учение. Това е фундаменталната причина, поради която казвам, че религиите вече не могат да позволят на хората да се самоусъвършенстват и да се завърнат у дома.

Но днес аз съм предал толкова велик Фа, че може дълбоко да разтърси сърцата на всички. Стига да четете книгата, ще узнаете, че той е добър. Стига да четете книгата, ще разберете величието на Фа. Това, което преподавам, са истинските принципи на космоса и всеки ще бъде дълбоко разтърсен от този Фа. Онези хора, които са станали много покварени и напълно са се обърнали срещу природата на космоса, също ще бъдат дълбоко разтърсени от този Фа. Защо? Тъй като са станали напълно противоположни на този Фа, те ще бъдат наистина уплашени и ще го мразят. С други думи, такива хора са напълно обречени! Така че всеки ще бъде разтърсен от този Фа – те или ще приемат Фа, или ще му се противопоставят.

Както казах, моето предаване на този Дафа би могло да доведе до един много сериозен проблем. Нито едно от ученията от древни времена до ден-днешен вече не може да върне сърцата на хората към [състоянието, в което са били в] най-добрия период от време, но все пак реалността е доказала, че този фундаментален Фа на космоса, който преподавам, може да даде възможност на хората да постигнат Съвършенство. Но ако този Фа не е в състояние да ви помогне отново да се издигнете, тогава няма да има друг път – от дълбоката древност на човечеството до наши дни и дори за в бъдеще – който би ви позволил да се издигнете отново, и човечеството повече няма да има надежда. Това би било изключително опасно! Ако този Фа не може истински да изпълни тази цел или ако Фа бъде увреден, не би имало друг начин да се спаси човешкият род. (Аплодисменти) Тъй като това е най-върховният Фа на космоса, няма друг Фа, който би могъл да има същата сила като фундаменталния, велик Фа на космоса. Но истината е, че аз съм ви превел отвъд този етап – аз истински съм дал възможност на учениците да подобрят себе си и на практикуващите истински да се издигнат в своето самоусъвършенстване, и дадох възможност повече хора да разберат този Фа. Въпреки че нравствеността на човешкото общество бързо пропада и е станала лоша, съм открил, че макар хората да извършват лоши неща и неправилни постъпки поради невежество, щом се запознаят с този Фа, те ще се държат съобразно Фа. Това означава, че хората все още притежават Буда-природа и добри мисли, и добросърдечната им природа все още съществува – просто са извършили много неправилни постъпки поради невежество.

Преведох ви през този етап. Това е нещо, което ме прави наистина доволен. (Аплодисменти) За нашите ученици и човешкото общество това е нещото, за което най-много си струва да се радват, защото наистина сте преминали и сте излезли от най-опасната ситуация. (Аплодисменти) Както знаете, в нашата история е имало много пророци, Чигонг майстори и хора, просветлени в религии, които са правили много коментари за различни катастрофи, които ще се случат в човешкото общество в края на този век. Те дори споменават, че човешките същества ще бъдат унищожени. Разбира се, това не са мои думи – просто ви казвам какво са казали тези пророци.

Мога да дам на хората ясен отговор за това дали тези неща ще се случат, или не. Знаете ли, то е точно като онова, което казах – илюстрацията, която използвах в „Джуан Фалун“. Има изгнила ябълка – в тази огромна Вселена Земята изглежда точно като ябълка – една ябълка, която е станала гнила отвътре и отвън. Точно както всяко отделно човешко същество, всяка частица вътре в тази ябълка е изгнила. Тогава не трябва ли тази ябълка да бъде унищожена, изхвърлена или премахната? Ако моралът на човешкото общество е дегенерирал до това ниво, не изглежда ли то в очите на Боговете като гнила ябълка, която трябва да бъде унищожена? Но Боговете, както всички знаем – особено тези в близост до нивото на човечеството – те всички изпитват състрадание към хората, така че искат да спасят хора. Но помислете всички: вие искате да запазите една гнила ябълка, а не да я изхвърлите, така че я оставяте в стаята, но въпреки това тя става все по-гнила, с червеи, пълзящи навсякъде. Сега в безупречната ви стая има гнила ябълка, пълна с червеи – защо ще я оставяте там? Ако настоявате да я оставите там, няма ли да извършвате лошо нещо? Същото важи и за тази Вселена. Земята вече е станала такава. Защо да не бъде унищожена? Ако един Бог не я унищожи, няма ли да направи лошо нещо? Но Боговете са различни от хората. Те притежават сила, която им дава възможност да превърнат ябълката в нова, започвайки от най-първоначалните ѝ частици. Те могат да превърнат ябълката обратно в свежа ябълка; чрез промяна на нейния състав, ябълката става отново добра. Тогава ако някой я изхвърли, не би ли извършил погрешна постъпка? Но това не е нещо, което обичайните Богове могат да направят.

Днес има 100 милиона души, които се самоусъвършенстват, променят своето мислене, стараят се да бъдат добри хора и стават все по-добродетелни. Те наистина работят за това да станат хора, които могат да постигнат стандартите, съществуващи на различните нива на Вселената. Така че може ли Земята да бъде взривена? Би ли могла да бъде унищожена? Възможно ли е пророчествата на тези пророци да се изпълнят? Те вече не могат да бъдат изпълнени. Твърдя, че вече нито едно пророчество не е истина, защото днес Дафа се разпространява в човешкото общество и сърцата на хората се издигат, издигат се бързо. Вчера един журналист ми зададе въпроси и спомена, че в момента 100 милиона души изучават тази [практика]. Освен това, тенденцията бързо се разраства. Ще има повече хора, изучаващи това. Точно сега има 100 милиона души, които подобряват нравствеността си. Ако всеки един от тези 100 милиона души каже на още един човек да дойде и да учи, броят ще стане 200 милиона. Броят ще се умножи много бързо до голяма цифра. Когато всеки се завръща към добротата, ставайки добър човек и подобрявайки собствените си морални стандарти, човешкото общество ще стане това, което току що описах – ябълка, която е станала като нова. Кой би могъл да я унищожи?

Развитието на човешкото общество и всяка ситуация във Вселената са били аранжирани от Богове. Тези неща всички следват определени шаблони. Човешкото общество преживява лоши ситуации, включително войни, земетресения, наводнения, епидемии, зарази и така нататък, а има и много, много други природни бедствия. В действителност всички те имат цел. Те елиминират карма за човечеството. Мислите на човешките същества са направлявани от Богове. Човешките същества никога не мислят относно това, откъде идват техните мисли. Когато искат да направят нещо по определен начин, когато техните мисли се появят, когато дойде така нареченото вдъхновение или когато изведнъж си спомнят нещо, всички те мислят, че това са техните собствени мисли, докато в действителност много от тях не са. Боговете държат всеки аспект на човешкото общество под строг контрол. Въпреки това има едно нещо. Има един принцип в тази Вселена, който гласи: когато става въпрос за това, което едно човешко същество иска да направи – което той иска да направи като отделно същество – все още трябва да гледате мислите на човека. Ако той иска да се самоусъвършенства – чудесно, аз ще му помогна да се самоусъвършенства; ако не иска да бъде добър, ще го оставя и той ще стане много лош човек. Но като цяло, човешкото общество е контролирано от Богове. Така че когато един човек е добър, той ще има светло бъдеще, а ако не е – няма да има, очаква го мрак и зла карма.

Това, за което говорих току-що, бе породено от дискутирането на вашето самоусъвършенстване и на моя Фа. Целта беше да кажа на всички да го ценят. Днес има 100 милиона души, изучаващи Фа. Вие вече сте пренаписали историята. Това не заслужава ли ознаменуване? Не е ли то великолепно? (Аплодисменти) Но все още има много лоши хора, които вършат лоши неща. Така че, въпреки че човечеството няма да претърпи големи катастрофи, както предсказваха пророците, в някои региони все още ще се случват много неблагоприятни неща, тъй като там все още нямат Фа.

Тъй като днес е конференцията за споделяне на разбирания и прозрения от изучаването на Фа, не искам да отнемам твърде много от времето ви. Просто исках да се срещна с вас. Целта на нашата конференция е всички вие да постигнете напредък и да придобиете по-дълбоко разбиране от слушането на изказванията и споделянето на другите ученици. Със сигурност имате много въпроси. Във всеки един момент нови ученици започват да изучават това и новите ученици ще имат въпроси. Дългогодишните ученици също имат някои въпроси. Да направим следното: ще отговоря на въпросите ви утре следобед. Току-що казах на всички ви, че е необходимо да цените Фа и да го изучавате много. Трябва да четете книгата отново и отново, и по този начин се подобрявате. Аз съм придал способностите си в този Дафа. Стига да го изучавате, ще претърпите промени. Стига да го изучавате, ще се подобрявате. Стига да практикувате до края, ще бъдете в състояние да достигнете Съвършенство. (Аплодисменти)

Ще разгледам няколко дребни неща мимоходом. Първо, от сега нататък дългогодишните ученици – докато не сте постигнали Съвършенство, трябва да излезете и да практикувате. Споменавам това още веднъж. Защо го казвам? Защото нашата среда за самоусъвършенстване, средата за изучаване на Фа и това, което учениците обсъждат и казват, когато са заедно, са благородни и формират една рядка и най-чиста среда. Това е много трудно да се намери в човешкото общество и е най-доброжелателното и най-прекрасното парче чиста земя, така че не трябва да губите тази среда. Това е така, защото човешкото общество продължава да пропада и става все по-лошо. Всички вие имате работни места в това обикновено човешко общество, както и социални дейности – всички вие сте в контакт с обикновените хора и обикновеното човешко общество. Следователно това, което виждате и чувате, независимо дали по ваша воля или не, е все свързано с нещата на обикновените хора, които ще се намесват на вашето самоусъвършенстване. Така че е полезно за вас често да изучавате Фа заедно и да използвате този съд с прясна вода, за да изчистите себе си.

Също така наскоро написах две статии, които вие наричате „писания“. Повдигнатите въпроси са от решаващо значение; те са и по-очевидните проблеми за момента. А именно, има хора, които са достигнали полу-просветление на ниски нива и които поради невисоките си нива нямат много разбиране на Фа и не са в състояние напълно да схванат много от нещата, които съм преподал. Тъй като са в състояние на полу-просветление на ниски нива, те виждат някои същества от високо ниво, които са пропаднали и са избягали в Трите сфери от измерения на високо ниво (тъй като там горе протича Фа-коригиране, старият космос се дезинтегрира, а новият се създава, така че, за да избягат от тази реалност, тези същества са избягали в това измерение на човешките същества – те са дошли в човешкото измерение, за да избегнат бедствието), или някои Богове от ниско ниво, които първоначално са съществували в Трите сфери. Те не могат да видят истинската картина на това, което се случва в този космос. Разбира се, те са знаели за това, преди да дойдат тук, но нямат представа какво се е случило, откакто са пристигнали. С други думи, били са напълно изолирани тук.

Много от тях се противопоставят на Фа-коригирането и на Дафа, но много от тях не знаят истинската ситуация. Дори и Боговете, които първоначално са били в това измерение, не са влизали в контакт с тази реалност и в резултат не са наясно с истината. Така че и те се намесват на Дафа учениците. Някои от тях се намесват умишлено, без да знаят, че се намесват на Дафа на космоса и извършват тежко престъпление – те не могат да разберат това. Тъй като истината на Вселената е скрита от тях, те могат да видят само нещата в рамките на Трите сфери. Сега Дафа е влязъл в Трите сфери – работата в Трите сфери е започнала.

Това създава относително значителна намеса за хората, чието Небесно око е отворено на ниски нива. Чрез отвореното си Небесно око някои ученици виждат великолепен и забележителен Бог, който изрича думи, очернящи Дафа. Разбира се, това са само измислени от него неща. Целта му е да обърка учениците и да ги отсее от Дафа. Някои от тях се замаскират като мои Фашъни и ви казват какво да правите. Който изрично казва на самоусъвършенстващ се практикуващ какво да прави, определено е някой, дошъл да вреди на Дафа и учениците. Защо можете да бъдете използвани? Само защото имате силни привързаности. Вие избирате собствения си път и бъдещата ви позиция е мястото, където е предопределено да бъде вашето същество. Помислете всички: това измерение, преди моето начинание да е пристигнало в него, също е под контрол.

Защо им е позволено да го правят? Защото не може да има попътен вятър по целия път на вашето самоусъвършенстване. В бъдеще, когато се появите в небесния рай като великолепен Бог, който е достигнал Съвършенство, всички Богове ще ви питат: как сте се самоусъвършенствали, за да се завърнете горе? От изключително значение е дали сте преодолели тежките изпитания, дали в самоусъвършенстването си сте преодолели нещата, при които наистина е трябвало да решите дали ще продължите да се самоусъвършенствате в този Фа, и дали сте били непоколебими по време на трудности. Така че сме използвали тази намеса, за да видим сърцето ви. Някои хора не можаха да преминат тези тестове и напуснаха Фа. Някои започнаха да се колебаят. Но тези случаи стават все по-тежки. В резултат на това повдигнах въпроса, като дадох на тези хора, които са напуснали Фа, един последен шанс; в противен случай те ще загубят тази възможност. Помислете всички: по време на Фа-коригирането на космоса много Богове от високо ниво са станали не толкова добри и са били повалени надолу. Те дори са изгубили възможността да бъдат човешки същества. Много от тях дори са били повалени до места по-ниски от това на човешките същества, а някои дори са били унищожени. Така че какво да кажем за хората? Ако загубите тази възможност, никога няма да има друга. Разбира се, вие решавате какво искате. Аз написах статията, за да ви кажа да не пропускате тази възможност.

Другата статия е за някои хора, които са се занимавали с други религии, или хора, които са практикували други неща. Те също са дошли да научат Дафа, защото истината на космоса става все по-очевидна. В края на краищата съществата от високи нива имат определени способности. Тези хора също са осъзнали, че само този Дафа наистина може да даде възможност на хората да се завърнат и че вече никой друг метод за самоусъвършенстване в човешкото общество не е в състояние да постигне това. Така че призоваха своите хора и хора, които нямат много яснота, да дойдат в нашия Дафа. Целта им е да използват нашия Дафа, за да се върнат на позициите, които желаят. В действителност те не могат да изоставят собствените си неща и само използват Дафа и мен, вместо истински да искат да се самоусъвършенстват в Дафа. Не могат да се откажат от тези така наречени Богове в сърцата си, от нещата, към които са привързани, или дори от неща, които вече са били изличени и повече не съществуват.

Те са тук, в човешкото измерение, и изобщо не знаят за тези неща. Искат да използват този Дафа, а това намерение само по себе си е грях. Бих могъл да ги игнорирам и да ги оставя, но мисля, че те, в края на краищата, са дошли да научат този Фа. Въпреки че сърцата и умовете им не са чисти, те са чели книгата. Така че искам да им дам шанс, като изтъкна това ясно и го посоча. Ако все още не можете да се промените, ще загубите тази възможност завинаги. Мога да ви кажа, че такава възможност не бива да се пропуска и този шанс няма да дойде отново. Дафа е величествен и сериозен, а самоусъвършенстването е сериозен въпрос – то не е детска игра. Мислите ли, че можете да го получите, когато си поискате? Мислите ли, че просто можете да го получите по всяко време, когато ви е удобно? Това не зависи от вас. Ако го изгубите, ще го изгубите завинаги.

Искам да поговоря и за още нещо. Има много млади ученици сред нашите практикуващи. Вие трябва да обръщате внимание на личния си живот. По темата за интимността не трябва да следвате поквареното поведение на обикновеното човешко общество. Можете да имате съпруга или съпруг – това е напълно приемливо. Не е проблем да се самоусъвършенствате, като се придържате към обикновеното човешко общество в максимална степен. Да живеете като съпруг и съпруга е в реда на нещата, но ако не сте съпруг и съпруга и имате сексуални отношения, това, което правите, е най-мръсното. Това е нещо, което Боговете абсолютно не могат да приемат – нито един Бог няма да го приеме. Така че със сигурност подсигурете, че обръщате внимание на това. Пътят на самоусъвършенстването на един човек е историята на самоусъвършенстващия се. Неизброими, неизмерими, безброй Богове гледат всяка мисъл и всяко действие на Дафа практикуващите. Като самоусъвършенстващи се, които са решени да постигнат Съвършенство, защо не можете да преминете този тест? Ще спра дотук за днес. Надявам се, че тази конференция ще бъде успешна. Утре следобед ще отговарям на вашите въпроси. Сега можете да продължите с конференцията и да дадете възможност на учениците да споделят своите опит и разбиране.


Добър ден!

Съдейки по последните два дни, тази конференция наистина е много успешна. Никога конференции като тази не могат да бъдат твърде много – те могат да са от полза за нашите ученици, да дадат възможност на всеки да се подобри, да помогнат на хората да се учат едни от други къде имат пропуски и да тласнат хората към непрекъснат усърден напредък. Това е много добре. Именно това е целта на Фа-конференциите. Те могат да ви помогнат във вашето самоусъвършенстване, което е предназначението на Фа-конференциите. В допълнение, може би вече сте открили, че тази конференция има една забележителна характеристика – разбирането на Фа от учениците от Запада става все по-дълбоко. Мисля, че този път те проведоха най-задълбочената си дискусия досега. (Аплодисменти) Това е така, защото продължават да изучават Фа и са все по-способни да разберат рационално този Фа, и са в състояние да говорят за себе си от гледна точка на Фа. Това е наистина отлично. Този следобед е преди всичко за да отговоря на въпросите ви. Добре, сега ще започна да отговарям на вашите въпроси.

Практикуващ: Дафа музиката „Пуду“(1) може да развълнува хората до сълзи. Откъде идва тази трогателна музика?

Учителят: Тази музика звучи по време на конференцията от вчера. Всички вие я чухте, тя е много тържествена и вълнуваща. Това е музиката на нашия Дафа. Реших, че тъй като ще има все повече и повече Дафа ученици, музиката от упражненията ни трябва да се предостави на разположение в обществото чрез издателства. Това включва въпроса за авторските права. Ето защо едновременно възприех два подхода: първо, обсъдихме въпроса за авторските права с композитора; и второ, помолих един практикуващ музикант да композира произведение, което да посрещне необходимостта ни от музика за упражненията. Лично говорих с практикуващия и му казах как да го направи, и той много бързо завърши композирането на музиката. Той композира две музикални произведения – „Джиши“(2) и „Пуду“. По същото това време композиторът на музиката за упражненията, който използвахме първоначално, също изучаваше Фа и предостави музиката безусловно на Дафа. (Аплодисменти) Това със сигурност е нещо, което носи безгранична добродетел. Така че ми се струва наистина чудесно, че ще продължим да използваме първоначалната музика за упражненията, тъй като тя вече е позната на всички ни.

Ще се придържаме към първоначалната музика, когато правим упражненията, тъй като промяната би засегнала всеки доста. Така нищо не е нужно да се променя, което е чудесно. И все пак, новата музика е композирана много добре. След като я чу, всеки почувства, че музиката е превъзходна, само че е много вълнуваща и трогателна. Бидейки толкова вълнуваща и трогателна, тя лесно разчувства хората до сълзи, вълнува ги и ги прави вътрешно емоционални, което прави навлизането им в покой по време на упражненията трудно. Ето защо смятам, че тези музикални произведения могат да бъдат слушани по време на конференции и други Дафа дейности, а в допълнение, те са композирани от наш Дафа ученик, така че са музика на нашия Дафа. Моля, имайте предвид, че ние все още трябва да използваме първоначалната музика за правене на упражненията, тъй като тази музика вече е оказала много силен ефект върху учениците.

Практикуващ: Времето за медитация се различава значително сред практикуващите. Ще съществуват ли все още съответни разлики след постигане не Съвършенство?

Учителят: Не. Без значение до колко високо се самоусъвършенствате, след достигане на Съвършенство тялото ви вече не е ограничено от това човешко измерение или време, или от които и да било елементи от това измерение. Така тялото ви по това време изобщо няма да бъде повлияно, когато медитирате – ще ви бъде лесно, независимо дали сте в седнало или в легнало положение.

Практикуващ: Времето за самоусъвършенстване е ограничено. Много практикуващи са загрижени, че може да няма достатъчно време.

Учителят: Тази мисъл е неправилна – това е друг вид привързаност. Може да имате чувство за неотложност, което може да служи като движеща сила за по-бързото ви подобрение и бързото ви достигане на Съвършенство, но ако сте привързани към тези неща, това със сигурност ще се превърне в пречка. Вместо това то ще забави вашия напредък и ще повлияе на самоусъвършенстването ви. Така че не мислете за нищо, а просто продължете напред и се самоусъвършенствайте. Стига да се самоусъвършенствате, е гарантирано, че вървите към Съвършенство. Стига да можете да преминете тези критични моменти, Съвършенството ще бъде пред вас. В самоусъвършенстването си всеки един от вас може да срещне неща, които ще ви засегнат право в сърцето, и понякога чувството може дори да бъде доста силно. Някои от тези неща може да не се проявят директно около вас, върху тялото ви или в нещата, с които се сблъсквате. Те може да се проявят в нещата, през които преминават други хора, или когато другите ви критикуват, или по време на някакви други конфликти. Всичко това ще ви накара да избирате между това да изучавате Дафа или да не изучавате Дафа, и дали искате този Фа. Ще се гледа какво ще изберете. Всеки ще се натъкне на тези ситуации.

Ето защо, когато се сблъскате с тези неща, това е изпитание за вас, за да се види дали можете да продължите да се самоусъвършенствате и дали можете непоколебимо да се самоусъвършенствате в Дафа. Това е най-решаващото. Трябва да сте наясно, че в процеса на вашето самоусъвършенстване във всеки един момент може да ви бъде предоставена възможност, при която да сте изпитвани дали можете да достигнете Съвършенство, или не. Може би няма да преодолеете това, защото не можете да бъдете твърди в Дафа; или може би ще го преодолеете, защото имате силна вяра в Дафа – ще го преодолеете с решителност. Независимо дали го преодолеете, или се провалите, след това може да имате чувството, че е било нещо съвсем обикновено, но когато сте насред това, няма да мислите, че е съвсем обикновено. Така или иначе, това е тест дали можете да се придвижите към Съвършенство, или не. Това е най-решаващото. Всъщност е много лесно определени привързаности да бъдат премахнати за хората. След като е потвърдено, че този човек може да достигне Съвършенство, той може постепенно да се освободи от останалите си привързаности. Ето защо казвам на всички ви, че по пътя на самоусъвършенстването може да се натъкнете на такива ситуации. Дали можете да се справите с тях добре, дали можете да ги преминете – всичко зависи от вас. Когато някой насред различни трудности засяга сърцето ви по различни начини, което ви кара да се олюлявате, така че да не можете да се справите с належащите въпроси така спокойно, както обикновено – това са моментите, които най-много подлагат човека на изпитание.

Практикуващ: Може ли да добавим паралелен превод на друг език към музиката за упражненията, като същевременно запазим гласа на Учителя?

Учителят: Може. Но е дори още по-добре да не се добавя паралелен превод. Не е погрешно и да го добавите, тъй като това може да бъде полезно за новите ученици. Въпреки това, в лекционните ми записи трябва да бъде добавен паралелен превод и това се извършва понастоящем. Гласът ми трябва да присъства. Както всички знаете, моят глас не е просто глас. Ето защо гласът ми трябва да присъства наред с този на преводача. По този начин вашият процес на слушане и получаване на Фа ще бъде същият, както при китайските ученици, които ме слушат на китайски.

Практикуващ: Когато някой се самоусъвършенства до етапа на позициониране на Тайнствения проход, ще остане ли Небесното му око отворено?

Учителят: Небесното око на някои хора ще остане отворено, а на други – не. Това зависи от отделния човек и конкретните му обстоятелства. Не може да се привързвате към това. Току-що чухте какво каза един ученик от Запада в речта си: „Не мога да виждам нищо, но твърдо вярвам в този Дафа.“ Без да засягаме колко добре се е самоусъвършенствал този човек, тези негови думи бяха наистина забележителни. (Аплодисменти) Достигане на Съвършенство чрез просветляване – това е наистина забележително. Разбира се, това не означава, че хората, които могат да виждат, не са забележителни. Всеки има своя собствена ситуация при самоусъвършенстването. Определено ще ви бъде позволено да видите това, което трябва да видите. Гарантирано е, че няма да ви бъде позволено да видите онова, което не трябва да видите. Някои хора искат да виждат и това само по себе си е привързаност. Така че, тъй като имате тази привързаност, няма да ви бъде позволено да виждате. Някои хора могат да се завърнат на своите места единствено чрез просветляване във Фа, но въпреки това настояват да виждат. За да можете да достигнете Съвършенство, в името на бъдещето ви, не можем да ви позволим да виждате и това е за ваше собствено добро.

Всички подредби, направени за вас, като самоусъвършенстващи се, са за ваше добро. Те в никакъв случай не са за мен, вашия Учител. Всички те са аранжирани за вашето Съвършенство. (Аплодисменти) Така че се надявам да се освободите от всички свои привързаности – не пазете дори и малко от тях. Човек придобива естествено, без стремеж. Когато имате желание, това е привързаност. Можете да се откажете от всичко, което преследват обикновените хора. Това, което искате да придобиете, са по-прекрасни неща, които обикновените хора не могат да придобият, и след като всички вие се отказвате от нещата на обикновените хора, защо все още ги преследвате? Не ги ли преследвате, за да ги използвате сред обикновените хора? Казано честно, не сте ли все още привързани към тези тривиални неща на обикновените хора? Разбира се, може да си мислите: „Колко хубаво би било, ако можех да виждам неща по време на самоусъвършенстването ми.“ Зад „колко хубаво би било“ може да има привързаност. Има и други причини и не е толкова просто, колкото изглежда на повърхността. За да бъда наистина отговорен към вас, трябва да премахна привързаностите, които са дълбоко скрити вътре във вас.

Практикуващ: Идвам от Европа. Имам едно изпитание, което често прави ходенето много трудно за мен. Нещо погрешно ли правя?

Учителят: Много западняци харесват джогинга или ходенето на фитнес. На някои хора им харесва и да вървят, като смятат, че това може да ги направи здрави. Ефективни ли са тези неща? На повърхностното тяло те могат да изиграят роля в предпазването от дребни и не толкова сериозни заболявания. Казано по-просто и по-точно – този вид защитна функция служи, за да пречи на кармата да се завърне на повърхността. Тя кара кармата да остане там. Тя може да има временно защитно действие върху повърхностното тяло срещу болестната карма. Това е типът защитна функция, за която говорим. От друга страна, за самоусъвършенстващите се вероятно ще трябва да накараме цялата ви натрупана болестна карма да излезе на повърхността, да я изтласкаме цялата навън и наистина да ви направим фундаментално здрави, да ви освободим от кармата и да ви направим чисти и незамърсени. Така че това може да предизвика един вид взаимна дисхармония. Може би това е причината, поради която не ви казваме да постъпвате така. Самоусъвършенстването е единственият начин, който позволява на едно същество да постигне наистина здравословен живот. Така че, ако искате да постигнете здраве чрез ходене, честно казано, това показва, че все още не вярвате твърдо в Дафа. Мислите, че Дафа не е в състояние да направи така, че да постигнете здраво тяло, както го прави ходенето. Или може би смятате, че не сте се замисляли за това толкова задълбочено и че просто излизате на разходки по навик. Тогава може би този ваш навик се е превърнал в привързаност, без да го осъзнавате, и вие трябва да премахнете тази привързаност. Може би сте сметнали премахването на тази ваша привързаност за изпитание или пречка. Тогава защо не можете да погледнете на това от друга гледна точка, за да видите дали целта му не е да се премахнат някои от вашите привързаности? Не би ли било по-добре да прекарате времето, което използвате за джогинг сутрин или вечер, в правене на упражненията? Мисля, че когато се натъкнете на проблеми, ако можете да помислите за това какво не е наред от ваша страна, тогава ще можете да се подобрите най-бързо. Когато се сблъскате с трудности, разгледайте себе си и може да откриете проблема.

Практикуващ: Може ли докато четем, да възникне състоянието като по време на изпълнение на неподвижните упражнения – като например тялото да изчезне и само съзнанието да остане да чете книгата?

Учителят: Може да се случи. Тъй като това е Фа, той може да доведе до всякакви състояния. Всякакво състояние може да се появи.

Практикуващ: Имам психологически пречки да участвам в дейности за разпространението на Фа. Какво би трябвало да направя?

Учителят: Значи казвате, че не искате да се занимавате с неща за разпространението на Фа. Тогава се опитайте да намерите коренната причина за това, което ви спира. Всъщност мога да кажа на всички ви: не става въпрос, че всеки от вас трябва да участва в дейности за разпространението на Фа или че трябва да правите това и това. Нямаме такива условия. Аз нямам такива изисквания към вас. Въпреки това, като ученици, когато сте се облагодетелствали от [Дафа] и сте го намерили за добър, и искате да кажете на своите роднини, своите приятели и на повече хора за това добро нещо, това е акт на велико състрадание. Той идва от сърцето ви – самите вие искате да го направите. Ако не искате да го правите, не се насилвайте. Така че се надявам, че когато имате желание да го направите, ще се заемете и ще го направите, тъй като говорим за това да бъдем състрадателни и всички искаме да споделим добрите неща с другите. В този свят нищо, което давате на другите, няма да просъществува много дълго. Ако им дадете пари, те ще ги похарчат за нула време, нали? Без значение колко хубави са нещата, които давате на другите, няма как те да могат да ги задържат завинаги. Когато човек идва на този свят, той идва без нищо и когато си тръгва, е погребан под земята и всичко негово се разлага. Няма да можете да вземете нищо със себе си, така че когато си тръгвате, вие също си тръгвате без нищо. Какво може да просъществува? Само Фа, който даваме на другите, съществува вечно и ето защо той е най-ценното нещо. Така че, да се върна към това, което обсъждахме – вършенето на неща с цел разпространението на Фа е най-святото. Разбира се, не казвам, че всеки трябва да прави това – казвам, че не трябва да се насилвате. Ако искате да го правите, тогава го правете; ако не искате да го правите, няма да кажа, че грешите.

Практикуващ: За да помогнем на западняците да получат Фа, „Фалун Гонг“ ли е по-добре да ги посъветваме да четат, или „Джуан Фалун“?

Учителят: Това зависи от местната ви ситуация. Няма всеобщ план, нито пък има някакво правило. Ако мислите, че това да прочетат първо „Фалун Гонг“ може да им позволи да разберат, давайте и го направете. Ако смятате, че учениците имат сравнително добро вродено качество и по-дълбоко разбиране, тогава може да им дадете да прочетат директно „Джуан Фалун“. Тоест, правете нещата в зависимост от собствената ви индивидуална ситуация и обстоятелства. Много е просто, няма някакво правило.

Практикуващ: Многоуважаеми Учителю, как „природата“, спомената от Вас в „Без пропуск в Буда-природата“, е свързана с „вродената състрадателна природа“, спомената в „Буда-природа“(3)?

Учителят: Двете са свързани, но в определен смисъл също така и не са свързани. Причината е, че вашата природа е проявление на сферата, определена от нивото ви. С други думи, тя е проявление на сферата на вашето ниво, или проява и въплъщение на стандартите на Дафа в сферата и нивото, в които първоначално сте родени. Тя може да се прояви по време на самоусъвършенстването; или, докато постоянно се подобрявате в самоусъвършенстването си, състоянията, които непрекъснато се проявяват като резултат от вашето все по-дълбоко разбиране на различни нива – това е вашата природа. Но егоистичната характеристика е това, с което сте били постепенно замърсени в течение на изключително дългата история на Вселената. Ако цялата Вселена и космическите тела са се отклонили от Фа, тогава подобни явления ще се появят навсякъде, без никой да го осъзнава взаимно помежду си. Това е просто като да си сред течението на обикновените хора: въпреки че човешкото общество се е изродило до такава ужасяваща степен, съществата тук не могат да го почувстват и все още мислят, че всичко тук е прекрасно. Това е същата идея. Така че в самоусъвършенстването си вие не само трябва да достигнете нива в различни сфери и да се завърнете към своята природа, но и да се отървете от нещата, с които сте били замърсени през най-различните времена на различни нива и в различни сфери – трябва да премахнете всички тези неща. Това, което искам да ви дам, е способността да достигнете до най-чистата сфера от създаването на Небето и Земята. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато правя петото упражнение, изпълнявам всеки един от трите подсилващи жеста по двадесет минути. Това се различава от словесните инструкции на Учителя...?

Учителят: Ако можете да го правите за по-дълго, отколкото е музиката за упражнения, или с други думи, ако сте в състояние да продължите упражненията, след като музиката за упражнения е завършила, давайте и продължете упражнението. Все едно е дали използвате музиката, или не. Вие слушате музиката, за да може тя да замести хаотичните ви мисли; в противен случай ще имате всякакви мисли. Ще мислите за това, ще мислите за онова... Освен това, тази музика е музиката на нашия Дафа. Зад нея има вътрешен смисъл, зад нея е и величественият Буда Фа. Така че, когато слушате музиката, това е като да слушате Буда музика или глас на Буда – тя изпълнява такава функция. Ако кажете, че можете да постигнете покой и че нямате разсейващи мисли, то тогава ще е същото, ако не слушате музиката. Ако можете да изпълнявате упражненията за по-дълго време, няма проблем да го правите и без да слушате музиката.

Практикуващ: Каква е връзката между навлизането в Дин(4) и навлизането в покой?

Учителят: Покой се постига, когато станете спокойни и не мислите за нищо по време на изпълнението на упражненията. Навлизането в Дин означава, че сте в състояние да се спуснете в Дин – да навлезете в състояние на „забрава на формата и забрава на себе си“. Но трябва да съзнавате, че вие правите упражнението. „Забрава на формата“ е, когато усетите, че дори и тялото ви е изчезнало. „Забрава на себе си“ е, когато не мислите за нищо друго, освен че правите упражнението. Това е добро състояние и то се нарича „стоене в Дин“ или „навлизане в Дин“.

Практикуващ: След дълго време на придържане към състоянието на обикновеното човешко общество, е много лесно да се понесеш по течението, нали?

Учителят: Вярно е. Ето защо съм казвал, че всички ученици трябва да ходите на местата за практика, за да правите упражнения, и да присъствате на груповото изучаване, независимо дали сте начинаещи или дългогодишни ученици. Тази среда ще ви пречисти и постоянно ще пречиства езика, поведението и понятията ви, които са били замърсени от обикновените хора.

Практикуващ: Когато е много тихо по време на упражненията, ако има внезапен шум, винаги се стряскам.

Учителят: Всичко е наред. Има много изказвания в други практики, като например, че хората може наистина да се стреснат и тяхното Чи няма да слезе от главата, и така нататък. Ние нямаме тези проблеми. Но всички – независимо кой практикува – ще се натъкнете на ситуации, при които ви безпокоят шумове. Клаксони на далечни автомобили, врява от съседите ви и дори звуци, които се появяват изведнъж в дома ви, ще ви безпокоят и никой не може да избегне това. Това е така, защото хората имат карма, а където има карма, има премеждия. Но то няма да продължи дълго. Това явление често се случва в началните етапи на практиката. След известно време в самоусъвършенстването ви тези видове явления ще престанат да съществуват.

Практикуващ: Учителю, моля, разкажете ни за произхода на самоусъвършенстването?

Учителят: О, това, което искате да знаете, е обширна тема. Дори и космическите тела, [които съществуват] по време на тази епоха, не са първични. Нямате представа колко огромно е понятието за космоса, за което говоря. Понятието за космоса, което можете да си представите или за което ви казвам – без значение колко огромно е – е все още в рамките на много малък обхват. Така че, ако искате да проследите произхода на самоусъвършенстването, това би било немислимо и невъобразимо. Поради това не би имало смисъл за вас и няма нищо общо с вашето самоусъвършенстване.

Практикуващ: Това, което Учителят предава, е Фа на космоса. Тогава защо Фалун рая не е на високо ниво?

Учителят: Защо Фалун раят трябва да бъде на високо ниво? Вече съм казвал, и трябва да го повторя: аз седя тук като човешко същество, така че ме смятайте за човешко същество. Точно като вас се нуждая от храна и сън. Разбира се, всяко същество има свой произход. Аз също имам свой произход. Последната спирка, преди да дойда тук, за да правя това, бе Фалун раят. Така че отвъд Фалун рая може да съм оставал във или да съм създал други райове на дори по-високи нива. Не се притеснявайте за това, не мислете по този въпрос.

Практикуващ: Боговете на много високи нива не са в образа на човешко тяло. Тогава там при тях все още ли съществува разликата между Буди и Даоси?

Учителят: Спомням си, че съм писал за това в едно писание: космосът е просто изключително огромен. Днес концепцията на хората за „Буда“, която е и предишното ви разбиране за „Буда“, е много ограничена. Концепцията за „Буда“ в действителност е извънредно обширна. Но дори и толкова обширна, тя все още не надвишава обхвата на изключително огромния космос. Концепцията за „Дао“ също не може да обхване необятния космос. Така че, с други думи, те престават да съществуват отвъд определено ниво. И все пак аз избрах да имам образа на Буда; преди не съм имал телесен образ – с това ви казвам нещо на много високо ниво. Споменавал съм ви преди, че избрах да имам образа на Буда и че преподавам Фа на космоса от гледна точка на Буда школата. В действителност аз притежавам всички образи. Мисля, че ако бяхте чели книгата много, щяхте да знаете за това. Говорил съм за него преди.

Практикуващ: Ние сме Ваши ученици. След като достигнем Съвършенство, ще бъдем ли в състояние да знаем, че на най-най-високото ниво е нашият Учител?

Учителят: Някои ще знаят, но това ще бъде всичко, което ще им е известно. Някои няма да знаят, защото нещата над вас няма да ви бъдат разкрити – няма да знаете нито едно от тези неща. Така че във вашата представа няма да има нищо на по-високо ниво. Когато погледнете към нивата под вас, ще знаете всичко с един поглед; всичко ще се появи точно пред очите ви, но над вашето ниво няма да има нищо. Състоянието, проявяващо се в тази сфера, не е нещо, което можете да разберете сега. Въпреки че там горе съществуват Фа-принципи и че съм обсъждал неща от много високи нива, аз все пак използвам човешки език. По това време Фа-принципите, които ще знаете и чуете, абсолютно няма да бъдат на езика, чрез който ви преподавам сега. Всички ваши представи ще се променят и ще ви се струва, че над вас не съществува нищо. Ще си мислите, че може би има неща, съществуващи на по-високи нива, и че може би най-малкото Учителят е там горе, но това ще е всичко. И дори тези мисли ще бъдат слаби. Причината е, че тези неща ще бъдат определени от вашия Статус на достижение, от вашето ниво. Когато сте се самоусъвършенствали до това ниво, ще имате пълна власт над нивата под вас. Но колкото до нивата над вас, вие изобщо няма да имате власт над тях.

Практикуващ: Дали е абсолютно необходимо да се показва голямата емблема на Фалун на здравните изложения?

Учителят: Учениците участват в здравните изложения заради дълбоката си любов към Дафа, тъй като искат да дадат възможност на повече хора да получат Фа. Що се отнася до това, дали трябва да показваме емблемата на Фалун – не мислете за това с човешки понятия. Въпреки това винаги съм съветвал да вземаме под внимание специфичните обстоятелства, когато правим тези неща. Не трябва да стигаме до крайности с нищо. Тъй като в нашето самоусъвършенстване използваме формите на обикновеното човешко общество, трябва да се придържаме към обикновените хора в максимална степен, докато се самоусъвършенстваме. Вашето разбиране на тези думи не трябва просто да намира изражение в начина, по който се самоусъвършенствате, но също и във вашите дейности за разпространяване на Фа, в практиката ви и в цялото ви поведение. Само тогава повече хора ще могат да ви разберат и само тогава ще помогнете на повече хора да получат Фа. Не карайте хората да мислят, че вършите религиозни или суеверни неща, и не ги правете неспособни да ви разберат. Ако това се превърне във фактор, който пречи на хората да получат Фа, не е добре. Така че трябва да правим всичко точно както трябва – необходимо е да бъдем рационални, когато става въпрос за това.

Практикуващ: След като учениците достигнат Съвършенство, ще могат ли да виждат Учителя?

Учителят: Не сте достигнали Съвършенство, а вече мислите за нещата след достигане на Съвършенство. Така че сега трябва да фокусирате вниманието си върху самоусъвършенстването. Казвал съм ви за това преди: мога да се проявя във всяка сфера или ниво. Имам завършени телесни образи на всички нива, от горе до долу, включително и на човешкото ниво – това не е нещо, което можете да разберете. Ще дойда, когато поискам. Спомням си, че написах едно стихотворение: „Безкрайно далечен е Небесният свод, но само с една мисъл той е точно преди очите...“ Независимо колко огромен може да е той, за съществата на различни нива е невъзможно да отидат над собствените си нива. За да преминат през нивата под тях, има прегради, образувани от времеви интервали – тоест, въвлечено е време, това отнема време. Но на мен, вашия Учител, никое понятие за време не може да ми попречи. Разбира се, това не е нещо, което сте в състояние да разберете точно сега.

Практикуващ: Многоуважаеми Учителю, защо е било нужно да се преродите няколко пъти на Земята, за да ни спасите?

Учителят: Защото не всички хора, които седят тук, са човешки същества, и не всички са дошли на Земята в един и същи период от време. Ако се бях преродил само веднъж, за онези, които дойдоха след това, нямаше да има начин да създадат предопределена връзка с мен, и тогава какво можеше да бъде направено? Много, много сложни фактори са били въвлечени в подготовката на това събитие. Също така, аз съм се прераждал в различни държави и в различни етноси. Преди много животи може да съм бил император, крал или генерал на вашата страна, монах, учен или воин. (Аплодисменти) Приемете това като шега. Това, за което говоря, са предопределени връзки.

Практикуващ: Морската вода е сълза на Буда. Моля, споделете с нас защо сълзата на един Буда би се проявила в нашето измерение?

Учителят: То е точно както Боговете в небесата могат да паднат на Земята и да станат хора. Би трябвало да сте способни да разберете това. Морската вода е била една капка от сълзите на Буда. Ако се опитате да занесете тази морска вода на небето, този Буда никога няма да я приеме, защото е твърде мръсна.

С други думи, тя се е превърнала в субстанция от тази сфера.

Практикуващ: Все още съм дете. Родителите ми не ми позволяват да се самоусъвършенствам. Какво да правя?

Учителят: Ако вече сте пораснал достатъчно, за да разбирате, би трябвало да имате своя собствена гледна точка. Дали да се самоусъвършенствате, или не, е ваша собствена работа. Ако наистина искате да се самоусъвършенствате, не мисля, че родителите ви ще създадат пречки за вас – както не биха създали на възрастен. Ключът е в това, дали сте непоколебим. Всеки човек ще се натъкне на изпитания в началото на самоусъвършенстването си и всеки ще има пречки. Вчера един ученик спомена, че искал да участва във Фа-конференция, но училището не отваряло вратите за него, така че не успял да вземе адреса, оставен там. Това е било неговото препятствие. Всеки ще срещне пречки при получаването на Фа, но проявлението на тези пречки е доста незначително. Би било проблем, ако не можете да преодолеете дори тези малки пречки. Фа не е нещо, което можете просто да получите. Въпреки че всички вие седите тук, не знаете колко много може да сте пожертвали за този Фа, за да се установи тази предопределена връзка, включително в различни периоди в историята – не знаете през колко премеждия сте преминали, за да го получите. За някои от тях знаете, за други не знаете. Този момент, когато сте срещнали Фа, ви е изглеждал съвсем естествен, докато в действителност са били изразходвани големи усилия за аранжиране на времето и местоположението на вашето получаване на Фа. Вие не знаете за тези неща.

Практикуващ: Един [Дафа] ученик в Пекин е написал справочно ръководство за превода на Дафа книги от китайски на английски език. Какво би трябвало да направим относно това?

Учителят: Трябва да го поставя по този начин: той иска да направи нещо добро за Дафа, но тази книга в никакъв случай не може да бъде публикувана, защото никое от понятията в Дафа не може да бъде дефинирано с обикновени човешки понятия. Както знаете, всички книги на Дафа са Фа, който съм преподал – те са все мои думи. Лично редактирах всички книги, които са били публикувани. Без моята редакция или съгласие, материали не могат да бъдат публикувани, те не са мои неща и не принадлежат на Дафа. Никой не може да компилира материали по свое желание. Говорил съм за това преди. Разбира се, намерението на този ученик е било добро. Трябва да изтеглим обратно тези материали.

Практикуващ: Човешкото тяло от този цикъл е най-доброто и всеки го иска. Това свързано ли е с подредбите за Фа-коригирането?

Учителят: Човешкото тяло в този цикъл не е най-доброто. Знаете, че човешкото тяло от средните векове на този космос е било най-доброто. Не говоря за Средновековието на тази човешка цивилизация. Това не е нещо, което може да бъде обхванато във вашите представи, така че не мислете прекалено много за тези неща.

Практикуващ: Мислите ми са контролирани от много лоши неща и четенето на книгите и изучаването на Фа изглежда не помагат. Ще ме спаси ли все още Учителят?

Учителят: Трябва да говоря за това от две страни. Ако сте един от онези хора, които споменах в съвсем скорошно писание, които преди не са ме смятали за свой Учител, или ако сте бил контролиран от тези неща през цялото време, както е описано в това писание – тоест, не сте практикували по един-единствен път за самоусъвършенстване – тогава ще трябва да поддържате Главното си съзнание силно и да останете равнодушен, без значение какво се случва. Не се притеснявайте, ако нещо лази навсякъде или ако има болка някъде – просто продължавайте и изучавайте, самоусъвършенствайте се и бъдете усърден, и всичко ще се промени. Като самоусъвършенстващ се, когато чувствате дискомфорт в тялото си, не е ли това само по себе си нещо добро? Ако не се самоусъвършенствахте, тези лоши неща в тялото ви нямаше да бъдат провокирани. Писането и публикуването на писанията е с цел да ви се даде още един шанс. Ако все пак не искате да се промените, ще загубите този шанс. Защо тялото ви се е променило до тази степен? Заради самите вас. Ще трябва да излезете от това сегашно състояние чрез просветление. Може да си мислите: „Веднъж разкая ли се, Учителят веднага ще промени всичко за мен.“ Така няма да се получи – това не би било самоусъвършенстване.

Самоусъвършенстването е сериозно нещо. В процеса си на непрекъснато укрепване на вашата решителност, непрекъснато изучаване на Фа и непрекъснато задълбочаване на вашето разбиране, постепенно ще се промените. Преди не сте се самоусъвършенствал истински в Дафа. Въпреки че сте чел книгата, целта на вашето четене е била да коригирате тялото си или да се отървете от това, което сте смятал за премеждия. Аз предадох Фа, за да спася хората, за да им дам възможност да достигнат Съвършенство чрез самоусъвършенстване. Не за решаване на някакви кризи за хората, за лекуване на заболяванията им или за да ви избавя от нещата, които хората смятат за лоши. Така че само когато наистина искате да се самоусъвършенствате и имате непоколебима вяра в Дафа, всичко ваше ще се промени. Ако изучавате Дафа само заради тези неща, няма да получите нищо. Защо? Не защото нямаме състрадание към хората. А защото това, за което се грижа, са учениците и тяхното самоусъвършенстване, докато хората в крайна сметка трябва да изплатят кармата, която са създали. (Аплодисменти)

Практикуващ: Учителю, моля да ни просветлите за причината зад различните реакции към Дафа от същества на различните нива в космоса?

Учителят: Това изобщо няма нищо общо с вашето самоусъвършенстване. Нито мога да ви разкрия тези тайни на небесата. Нека ви кажа – целият космос се е отклонил от Дафа на космоса в продължение на много дълъг период от време и тъй като всичко се е отклонило, никой не знае, че самият той се е отклонил. Той може да разбере само след като бъде коригиран. Това е точно както при човешките същества, подобно на самоусъвършенстващите се, които седят тук днес – когато погледнете назад към тези обикновени хора, ще видите колко лоши са станали. Въпреки това, преди да започнете самоусъвършенстването си, изобщо не сте го усещали. Идеята е същата. Различни видове илюзии съществуват в различни сфери.

Практикуващ: От този ден нататък и за милиарди години напред, трябва ли всички същества да не забравят да гледат навътре през цялото време?

Учителят: Това е състояние на самоусъвършенстващо се човешко същество, при Боговете не е същото. Самоусъвършенстването не е целта на съществуването на съществата, това е само метод, чрез който хората да се издигат. Как може да се използва човешко мислене, за да си представите нещата на Боговете? Това абсолютно не е същото нещо. Човешките същества... причината, поради която съм казал, че ценя вашата човешка страна, е, че можете да се самоусъвършенствате – не ценя самите човешки същества. За Боговете хората са мръсни. Дори и за мен [сферата] на човешките същества не е нищо повече от необходимото най-ниско ниво на космоса. Ето защо [казвам, че] вашите мисли са винаги ограничени до човешкия обхват, мислейки това и онова за хората и използвайки човешко мислене, за да разсъждавате за Боговете, но вие изобщо не можете да си го представите; това е същата идея като тази, че Боговете не притежават никакви човешки мисли.

Практикуващ: Защо тези хора, които нямат чисти намерения, когато идват да изучават Фа, все пак могат да излекуват заболяванията си и да подобрят здравето си? Защо те все пак получават добра съдба?

Учителят: Защото това е проявлението на Дафа на най-ниското ниво. Защото Фа на космоса не е предназначен за самоусъвършенстване на хората – той създава различни условия на живот за същества на различни нива. Вие сте влезли в контакт с проявлението на Фа на това ниво, в най-ниското, човешкото състояние и в човешката жизнена среда. Разбира се, хората не се самоусъвършенстват, хората са просто хора. Най-доброто състояние за човека е да бъде без заболявания, здрав и с добра съдба. Тъй като вие сте влезли в контакт с Фа, можете да получите само тази малка частица.

Практикуващ: Учителю, вие казахте: „Когато Дафа се разкрива на човечеството, това не са единствените неща, които ще загубите.“

Учителят: Точно така. Колко огромен е този космос! Дори Боговете на различни нива и от различни сфери ще бъдат захвърлени надолу, ако нарушават правилата на Небето. В дългия ход на времето, когато са станали лоши и не са в състояние да останат в своите сфери, те пропадат на по-ниски сфери. Някои са станали особено лоши и ще бъдат захвърлени долу до човешкото ниво. Някои са станали дори по-лоши и от хората, така че даже няма да имат шанс да бъдат хора и може дори да бъдат унищожени. Тогава за човешките същества е дори по-лошо. С други думи, ето какво означава, че „това не са единствените неща, които ще загубите“. Фа се е проявил в човешкия свят до този един етап – сега вие само се самоусъвършенствате – той все още не е достигнал етапа, в който ще разкрие силата си в човешкия свят. Когато наистина се прояви в човешкия свят, тогава той ще коригира Фа на човешкия свят. По това време ще стои проблемът за пресяването на различни дегенерирали хора. Къде ще отидат, ще зависи от това къде се позиционират.

Практикуващ: За самоусъвършенстването има краен срок. Ако не сме завършили самоусъвършенстването си до крайния срок...

Учителят: Какво постигате с толкова много мислене? Многократно съм подчертавал този въпрос, че мисленето за това е привързаност. Оставете го и не мислете за това. Времето, дадено ви за самоусъвършенстване, със сигурност ще бъде достатъчно, но няма да се получи, ако не се възползвате максимално от времето си. Ако кажете: „Тогава нека се самоусъвършенствам, без да бързам. Ще имам ли достатъчно време?“ Не, няма, защото Фа е величествен и сериозен.

Практикуващ: Кръвта на самоусъвършенстващия се е много ценна. Как може да бъде позволено да бъде изсмуквана от комарите?

Учителят: Знаете ли колко мръсна е вашата кръв, когато кармата ви е премахвана по време на самоусъвършенстването ви? Знаете ли, че това, което комарите изсмукват, е нещо мръсно? Разбира се, в самоусъвършенстването ни, когато телата ни стават все по-здрави и все по-добри, отколкото на обикновените хора, това все още може да се случи. Да предположим, че комарът е същество, което някога сте убили преди този живот – не трябва ли да се разплатите? И все пак това, което е изсмуквано, определено няма да е нещо ценно. Недейте постоянно да гледате как ви вредят. Защо не помислите как да изплатите кармичните дългове, които дължите? Някои хора са убили много, много хора в предишния си живот и са извършили много лоши неща. Сега днес те искат да се самоусъвършенстват, а дори не позволяват на комарите да ги хапят? Искате просто да си тръгнете оттук, сякаш нищо не се е случило? Как би могло да се получи така? Ако сте се самоусъвършенствали наистина добре или имате много малко карма, ще видите, че комарите няма да се приближават до вас – те ще хапят тези около вас, но не и вас. Това е така, защото, когато нямате черна карма в тялото си, комарите не смеят да влязат в този вид чисто положителна Ян среда. Комарите са в състояние да дойдат, когато има отрицателна Ин среда, която им подхожда и те я харесват. Само когато кръвта ви отговаря на стандарта им, те искат да я смучат. Ако кръвта ви е чиста, комарите всъщност няма да я харесват. Не е ли такъв принципът? (Аплодисменти)

Практикуващ: Тъй като цялата материя в други измерения има реално съществуване, защо съществува проблемът за трансформацията чрез мисловно намерение?

Учителят: Това е така, но не се задълбавайте в детайлите. Казвал съм, че дори мислите на хората са субстанции. Това, което мислите, може да се материализира и вашите думи – това, което казвате – има форма. Просто не можете да го видите. Всичко е с материално съществуване. Материята в очите на хората се различава от тази в очите на Боговете. Формите на съществуване на материята, наблюдавани от хората, не са реални и не са неподвижни. Това е истинското проявление на съществуването на Вселената. Човешките мисли са станали толкова изродени – това, за което мислят хората, са все неща, които са порочни, зли, недобри, егоистични, изпълнени със стремеж и емоция (Чин) и така нататък. Ето защо това, до което те достигат в мислите си, са все фалшиви прояви. Вие винаги дълбаете в биволския рог, изхождайки от една гледна точка. Защо се казва, че мъдростта на Буда е необятна? Той мисли различно от вас, неговите възможности са огромни и той не мисли за нещата само от една гледна точка.

Практикуващ: Аз съм ученик от Запада.Имам чувството, че любовта изглежда е изгубила своето място в „Джуан Фалун“.

Учителят: Нека ви кажа, че любовта, за която Исус, Света Богородица и Йехова са говорили, не е любовта, разбирана от човешките същества – тя е състрадание(5). Тъй като западният език на днешното човечество не разполага с дума за състраданието, хората от по-късните поколения използвали думата „любов“ на мястото на онова, което казали Боговете. За Боговете този вид любов е мръсна, докато състраданието е това, което е свещено. Заради любовта хората са изпълнени със сексуално желание. Заради любовта хората са потопени в греховно, покварено сексуално поведение. Заради любовта хората правят много лоши неща и неща, които Боговете не могат да толерират. Любовта има страна, смятана от човечеството за добра, която включва взаимопомощта. Същевременно тя има лоша, отрицателна страна. Състраданието, от друга страна, е изцяло добро. Така че любовта, за която западните Богове са говорели в миналото – ще ви кажа отново категорично – тя се нарича „състрадание“, а не е любовта, за която говорят хората в този човешки свят. Това е така, защото във вашата култура не е имало концепция за „състрадание“. Вашите предци са използвали думата „любов“, за да запишат думите на Боговете, това е всичко.

Практикуващ: За западняците обладаването от духове е много странно и трудно за разбиране. Как можем да обясним ясно обладаването от духове на западняците?

Учителят: Прераждането е нещо, което съществува и на Запад. То е нещо, от което човек не може да избяга. Просто Исус говорел единствено за ада и не споменавал за прераждането. Исус посочил, че хората имат грехове, но не разкрил, че причината хората да са грешни е това, че имат карма. Това се дължи на различията в човешките култури. Що се отнася до обладаването от духове, не става въпрос, че в западната култура то не съществува. Спомняте ли си, че Новият Завет включва истории за Исус, който прогонва духове, обладали хора? Те действително са записани в Библията. Тези духове му казали: „Това няма нищо общо с теб, Исусе, то не е твоя работа.“ Но Исус настоял да ги прогони. Съдейки по това, вие не разбирате напълно собствената си култура.

Практикуващ: „Не отвръщай на удара, когато те ударят; не обиждай, когато те обидят.“ Но можем ли да кажем на някого: „Това, което правиш, не е правилно“?

Учителят: За самоусъвършенстващите се актът на „Не отвръщай на удара, когато те ударят; не обиждай, когато те обидят“ отразява най-подходящият начин да се справим с това. Причината е, че когато човек ви удря или обижда, винаги е в резултат на спорове или конфликти. Ако му кажете: „Не трябваше да ме удряш“, той може да ви удари още няколко пъти. Ако се аргументирате пред него, тогава ще влезете в конфликт с него. Нещата ще се разрешат само ако не му обърнете никакво внимание. Ето защо „Не отвръщай на удара, когато те ударят; не обиждай, когато те обидят“ се явява най-подходящият начин. (Аплодисменти) Имаме някои хора, които са в състояние да направят това. Бих казал, че те се самоусъвършенстват наистина добре, съвсем не зле. Някои хора действително знаят: „Когато ме удариш, аз няма да отвърна на удара; когато ми крещиш, няма да ти отвърна с крещене.“ Но дълбоко в себе си те все още се чувстват неспокойни и все още искат да добавят няколко думи: „Не трябваше да ме удряш.“ Това е така, защото все още не можете да го изоставите дълбоко в себе си и все още не искате да платите дължимите дългове, или дори когато ги изплатите, все още не желаете да го оставите така в сърцето си. Така че все още искате да добавите още едно изречение, за да се утешите. Разбира се, това, което казвам, изглежда, че има един вид диалектическа взаимовръзка. Искам да попитам: мои белокожи и чернокожи ученици, когато говоря по този начин, можете ли да ме разберете? (Аплодисменти) Добре, благодаря ви.

Практикуващ: Моята професия е преподавател по философия и литература. Мисля, че философията и литературата са ценни за човешкото общество.

Учителят: Казвам на всички, в нашето самоусъвършенстване трябва да се придържаме към състоянието на човешкото общество в максимална степен. Трябва да продължите да вършите работата, която се предполага да вършите, и няма да сгрешите, защото вашата работа е отделна от самоусъвършенстването ви и просто вашият Шиншин ще бъде отразен в начина, по който си вършите работата. Всеки ще каже, че сте добър и че хората, които се самоусъвършенстват в Дафа, са толкова добри, защото сте се държали добре. Колкото до това как [философията и литературата] ще бъдат позиционирани в бъдеще, дори целият космос се е отклонил от Фа, така че къде другаде в човешкото общество съществува парче чиста земя, освен в Дафа? Къде другаде има чисто място? Не искам да говоря за нещата от бъдещето. Във всеки случай всичко в човешкото общество е станало не толкова добро. Може би в бъдеще тези, които не могат да станат добри, ще бъдат елиминирани, и това не се отнася само до хората. Засега можете просто да вървите напред и да продължавате да вършите работата си, защото Фа-коригирането все още не е дошло до етапа на човечеството. Сега Фа просто ви спасява.

Практикуващ: Нещата не вървят добре в семейството ми, което е станало причина родителите ми да са непочтителни към Дафа. Създавам ли карма?

Учителят: Не трябва да бъде разглеждано по този начин. Трябва да гледаме на това от две страни. Една от възможностите е, че собствената ви карма го е причинила. Другата възможност е, че вие не сте елиминирали вашите привързаности в самоусъвършенстването си. И двете причини съществуват, но има и различни ситуации, които се проявяват от липсата на разбиране на Дафа от различните хора.

Практикуващ: Някои християни не вярват в шестократния път на прераждането.

Учителят: Не е ли казал Исус, че ако хората вършат лоши неща, ще отидат в ада? Мога да ви кажа само следното. Някои от вас може да са чели Новия Завет и Стария Завет. Особено в Новия Завет всичко е записано от този или онзи човек, записани думи параграф след параграф – думи, записани по памет. Това означава, че тези, които са слушали ученията на Исус, са ги записали на базата на това, което са си спомняли. Но, помислете всички за това – могат ли думите, изречени от Исус през живота му, да бъдат толкова малко, колкото тези, които се съдържат в тази книга? Толкова малко? Исус е говорил за много неща. Много, много неща са били забравени от хората и в резултат на това не са записани. Така че защо не са записани? Друга причина е, че човешките същества са заслужавали да знаят само толкова.

Тъй като Буда Фа, дори на нивото на Татагата, не може напълно да бъде направен дознание на човешките същества, това, което Шакямуни преподал, когато бил в човешкия свят, било Фа на нивото на Архат и човешките същества можели да знаят само толкова. Това, което Исус казал, било достатъчно, за да позволи на онези, които следвали неговите думи, да достигнат Небето – било достатъчно. Така че Боговете не позволили твърде много от тези неща да останат тук. На Изток, въпреки че има много писания, всички те са откъслечни и непълни записи по памет – със сигурност е така. От друга гледна точка, някои хора от бялата раса са се преродили от азиатци. Така че, ако нямате тези неща, докато сте на Запад, дали сте могли да ги преживеете, когато сте били преродени като азиатци? Освен това, много азиатци и западняци са се прераждали циклично, тоест, прераждали са се един в друг много пъти. Някои хора се чувстват близки до азиатската култура, някои до западната. Възможно е това да е причинено от следите, останали от техните прераждания в различните периоди от време. И все пак, въпреки че може да сте белокож или че може да сте жълтокож или чернокож, бихте могли да принадлежите към всяка една раса.

Практикуващ: Поради лошо зрение възрастните хора предпочитат да слушат лекциите на запис. Толкова ли е ефективно това, колкото четенето на Дафа?

Учителят: Едно и също е. Ако изучавате Фа чистосърдечно, е възможно очите ви да претърпят промени. Слушането е същото като четенето. Не говорете колко сте стари или млади. Това също би могло да бъде ваша собствена привързаност и пречка. В Дафа възрастта няма значение, просто вървете напред и се самоусъвършенствайте. Спомням си как назад в годините, когато преподавах Фа в Пекин, учениците ме наричаха „велик майстор“. По-късно един по-възрастен човек в публиката, който беше вероятно в своите седемдесет или осемдесет години, предаде въпрос към мен, казвайки: „Защо наричате себе си „велик майстор“? Дори аз на тази възраст не се наричам „велик майстор“.“ (Смях) И аз му казах: „Не наричам себе си „велик майстор“. Така ме наричат хората от уважение. Те измислиха термина „велик майстор“.“ Всъщност можете да ме наричате, както пожелаете. Можете да ме наричате по име или да ме наричате „Учител“ или „господин“, всеки един начин става. Не ме е грижа за тези неща, както и не ме е грижа за никакви формалности. Всъщност човешката възраст не се прилага за самоусъвършенстващите се, защото нечий Първичен дух може да бъде на всякаква възраст, а това е истинската ви същност. Говорейки в този смисъл, аз съм най-старият в тази Вселена. Никой от вас не е по-стар от мен. (Аплодисменти)

Практикуващ: „Луню“ обхваща цялото съдържание на „Джуан Фалун“. Моля, кажете ни защо се нарича „Луню“.

Учителят: Знаете, че Конфуций също има „Луню“, но неговите концепции и съдържание са напълно различни. Аз дискутирам (Лун) този Буда Фа с помощта на човешки език (Ю), така че го наричам „Луню“. (Аплодисменти) Това е идеята. Човешкият език е предназначен да бъде използван от Фа, така че както и да го използвам, е добре. Докато нещата могат да бъдат обяснени ясно, докато мога да ви спасявам и докато Фа може да бъде преподаван ясно, аз ще го използвам по този начин. Така съвременните, стандартизирани езици и лексика не ме ограничават.

Практикуващ: Един Дафа ученик работи в болница за раково болни и планира да разпространи Фа там. Уместно ли е това?

Учителят: Зависи какво е намерението. Да предположим, че искате да използвате Дафа, за да лекува болести за хората. Дафа може да коригира всяко неправилно състояние. Неправилно е, че хората се разболяват, но Дафа не е предназначен да коригира неправилните състояния на хората. Целта на преподаването на Фа на хората е да ги спаси. Това е този величествен Небесен Фа, който е създал различни условия на живот за различни същества във Вселената. (Аплодисменти) Ако искате да го използвате, за да лекува болести за човешките същества, ако това е вашето намерение, тогава това не е правилно, нали? „О, Дафа може да излекува рак. Нека да отидем в болниците да лекуваме раковото заболяване на хората.“ Това не е спасяване на хората, а използване на Дафа за лечение на болести – това не е правилно.

Не става въпрос, че не сме състрадателни. Казал съм ви, че независимо дали става дума за Исус, Света Богородица, Йехова (чиито способности дори надвишават тези на предишните двама) или Будите в източните религии, с едно махване на ръката не би имало и един-единствен болен човек на тази малка Земя. Защо те не са състрадателни и не направят това за хората? Защото самите хора извършват лоши неща. Ако направех това за вас днес, вие все още щяхте да вършите лоши неща утре. Разбира се, това не е, за да се наказват хората – именно принципите на Вселената отсъждат всички същества. Тъй като хората са извършили лоши неща, те трябва сами да платят за тях. Да предположим, че сте убили някого и Буда елиминира карма за вас. Тогава това би ли означавало, че ви е позволено да убивате хора, когато пожелаете? Как би могло да бъде приемливо за един Буда да елиминира вашите болести веднага след като сте убили хора и сте генерирали карма? Когато хората вършат лоши неща, те трябва да платят за това и да поемат отговорност. Но когато хората са извършили лоши неща, най-очевидната проява на това в човешкото тяло са болестите, които са използвани за наказание на хората. Аз не съм единственият, който казва това – Исус също е казал, че хората имат грехове. Защо хората имат грехове? Именно защото имат карма в телата си. В западната култура липсва думата „карма“, няма такава дума в западната култура. Така че Исус използвал думата „грях“, за да илюстрира общия смисъл. Фактически не е ли наличието на карма същото като наличието на грехове? Без грехове как би могло да има карма? Идеята е една и съща.

Практикуващ: След постигане на Съвършенство, когато достигнем до собствените си нива, ще носят ли телата ни знаци от почитаемия ни Учител?

Учителят: Не съществува въпросът за знаци по тялото ви, след като сте постигнали Съвършенство. Знаците са за хората в заблудата; вие сте белязани само след като сте паднали тук. След постигане на Съвършенство ще бъдете независимо същество, величествен Бог, който може сам да взема решения. Това, което ви давам, не са ограничения, а [шанс да станете] величествен Бог. (Аплодисменти)

Практикуващ: На хора, които не практикуват Фалун Дафа, им харесва да слушат „Пуду“ и „Джиши“. Учителю, моля, кажете ни дали можем да ги оставим да правят това?

Учителят: Да, това е просто музика. Разбира се, когато чуят нашата Дафа музика, това определено е добре за тях.

Практикуващ: В днешното общество преобладава идеята за равенство между мъжете и жените. Като жени практикуващи, как можем да бъдем нежни и грижовни, докато напредваме усърдно в самоусъвършенстването?

Учителят: В днешно време хората казват, че жените стават все по-освободени и по-освободени и все по-силни като личности. Всъщност вие не сте ръководени от вашата добра (Шан) страна. Не мисля, че силата е непременно отразена във външното изражение на човека. Ако в ежедневието си сте нежна, истинска жена, вашата компетентност ще ви позволи да имате всичко, което заслужавате. Не е задължително да се държите твърдо и като мъже, за да получите тези неща. Разбирате ли за какво говоря? (Аплодисменти) С други думи, ако сте жена, трябва да се държите като такава и да сте мила и нежна. Само тогава можете да спечелите уважение и любов от мъжете. Ако не сте мили и нежни, мъжете ще се страхуват от вас, като ви видят, (смях) и няма да можете да имате любовта или дори семейната привързаност, която ви се полага. И обратното, да не говорим само за жените – ние, мъжете, също така трябва да се държим като мъже. Но в днешно време всички общества на Земята са станали лоши, така че мога единствено да помоля моите ученици да се държат по този начин – това не е постижимо за обществото. Спомням си, че на Запад преди петдесетте години мъжете бяха големи джентълмени и се отнасяха към жените с уважение. И тъй като жените се държаха като жени, мъжете обичаха да им помагат, уважаваха ги и се грижеха за тях. Същевременно, по женски начин, жените се грижеха за своите съпрузи. Това бе човешко поведение. При все това днес вие сте покварили всичко.

В азиатското общество жените са станали прекалено силни, което е станало причина мъжете да станат като жени. Мога да ви кажа, че в костите си вие искате мъжете ви да бъдат силни, но все пак в съзнанието си желаете да ги подчините. Не е ли това противоречие? Ако порядките в обществото станат такива, ще бъдат ли мъжете все още в състояние да вървят със самочувствие и самоуважение? Ще притежават ли мъжествеността си? Двама души не могат да бъдат главата на едно домакинство, точно както не може да има двама крале на една и съща планина. Така че когато два тигъра се бият, единият трябва да пострада (смях) и семейството е обречено да бъде нехармонично. Как може да се получи, ако двама крале живеят под един покрив? Трябва да има една глава на домакинството. Ето защо съществуват разводи и раздори в семейството. Вие постоянно казвате следното: мъжете казват, че жените изобщо не приличат на жени, а жените казват, че мъжете изобщо не приличат на мъже.

Още по-явно е в западното общество, където, когато встъпят в брак, те вече са разделили собствеността си: „Когато се разведем в бъдеще, това принадлежи на мен, а това – на теб.“ Това е още по-явно. Усещането една жена да разчита на мъжа си, когато са женени, просто не съществува. А мъжете не мислят, че след като веднъж жените се омъжат за тях, им поверяват целия си живот и така те трябва да са отговорни пред тях – те вече изобщо не мислят по този начин. Личният интерес и личната свобода са надделели над всичко. Къде тогава ще намерите семейния уют? Хората си съперничат и се опитват да надделеят едни над други – никой не е склонен да отстъпи. Казвам ви, това не е начинът, по който трябва да бъдат човешките същества! (Аплодисменти) Когато дори двойките не се осмеляват да се доверят един на друг и няма място, което може да ви даде чувство на сигурност, топлина и обич, не живеете ли окаян живот? В сърцето си мислите: „Не трябва да е така. Би трябвало да имаме място, изпълнено с топлота и обич.“ Но външното ви поведение унищожава всичко това и вашите егоистични черти правят невъзможно съществуването на такова място. Когато всички се държат по този начин, прекрасните взаимоотношения между хората са загубени. Разбира се, мога да кажа тези неща единствено на моите ученици – на вас, и да ви кажа, че не са правилни. За човечеството вече няма лек и би било невъзможно да се възстанови предишното положение. Днес дискусиите в обществото и тенденциите на медиите всички се отнасят до личната свобода и дават воля на индивидуалността. Мога да ви кажа, че тази освободена индивидуалност може да ви кара да изглеждате свободни, но в действителност вие никога повече няма да сте способни да се насладите на топлина и обич! И никога повече няма да имате някого, на когото да можете да се доверите! (Аплодисменти)

Практикуващ: Ще има ли Дафа практикуващи, които се самоусъвършенстват до световете на Будите, за да станат обикновени същества? (Смях)

Учителят: Не се смейте. Това е концептуален въпрос. Самоусъвършенстващите се имат Статус на достижение, така че със сигурност няма да бъдат просто обикновени същества. Те всички имат Статус на достижение след достигане на Съвършенство.

Практикуващ: Дафа може да промени повърхностното ми аз, както и моето „аз“ на различни нива в различни измерения. Правилно ли е това разбиране?

Учителят: Това разбиране не е погрешно. Преди съм казвал следното: Без човешко тяло е невъзможно да се практикува самоусъвършенстване и е невъзможно да подобрите себе си. Тогава как биха могли да бъдат променени телата ви в други измерения? Вие не можете да се самоусъвършенствате без това човешко тяло, така че трябва да се самоусъвършенствате тук, на това човешко място, за да промените себе си. Понякога когато изучавате Дафа книга, вие не се концентрирате и устните ви прочитат пасаж, но вашето съзнание не е там. Това е така, защото Помощното ви съзнание или други фактори са били в действие. Вниманието ви присъства от време на време, само за да изчезне малко след това. Ако често имате този проблем, то е същото като да се отказвате от всички тези неща и да дадете този Фа на някой друг. Не може да правите това и не ви позволявам да се самоусъвършенствате по този начин.

Практикуващ: Как трябва да разбираме разликата между любов и привързаност?

Учителят: Те са две различни понятия. Любовта може да доведе до привързаности, може да предизвика привързаности по време на самоусъвършенстването, но за обикновените хора и в обществото тя все пак е нещо съществено. Без любов човешките същества биха били дори още по-склонни да правят лоши неща и демоничната им природа би била още по-силна. Поради това хората не могат да живеят без любов или емоция. Това е така, защото емоцията е нещо човешко – тя е необходим елемент от жизнената среда, предоставена на човешките същества, но тя не е за Боговете. Като самоусъвършенстващи се вие трябва да се издигнете над нея и чрез самоусъвършенстване да изоставите привързаностите, които произтичат от любовта и емоцията. Това е връзката между тези неща. Ако искате да сте в състояние да обичате, без да се привързвате, това е невъзможно. Но в процеса ви на самоусъвършенстване не е възможно да приемете всичко леко, да изоставите всичко и незабавно да не бъдете толкова привързани. Така че в сегашната си фаза, в каквото и състояние да сте, можете единствено да бъдете в това състояние.

Не се насилвайте: „Дълбоко в себе аз наистина обичам, наистина обичам членовете на семейството ми, но ще се насиля да спра да ги обичам.“ Това би било погрешно, защото вашата сфера не се е повишила и вие само се опитвате да го направите насила. Ако го направите, то в действителност ще накара хората да разбират погрешно Дафа и ще навредите на репутацията на Дафа. Докато любовта намалява със самоусъвършенстването ви, тя ще бъде заменена от състраданието, което се появява. Знаете ли, аз седя тук и – казано с вашите думи – обичам и се грижа за всеки един от вас. Всъщност това е един вид състрадание (Аплодисменти), но то е напълно различно от вашите лични чувства. Сигурен съм, че можете да разграничите любовта помежду ви и това, което имам аз. (Аплодисменти)

Практикуващ: По време на групова практика, когато някой вдига много шум, идвайки късно и тръгвайки рано, което прави навлизането в покой трудно за другите, трябва ли да му обърнем внимание за това?

Учителят: Този въпрос ми напомня за друга моя мисъл. Нека ви кажа, че преди Културната революция китайците бяха известни по целия свят като благоприлични хора и обръщаха специално внимание на това да бъдат цивилизовани, на хигиената и на нещата, показвани на повърхността. Културите на съседните за Китай държави са били взети от китайския народ – те са се учили от Китай. (Аплодисменти) Но знаете ли, че след Културната революция тези неща бяха отхвърлени като „четирите стари“? Вместо това, наличието на мръсотия навсякъде по тялото и дебели мазоли по ръцете бяха неща, достойни за гордост, а въшките дори бяха наречени „революционни буболечки“. Хората смятаха мръсотията за нещо добро. Тази представа бе предадена и по-нататък и в момента, въпреки че условията за живот на хората са се подобрили и те са по-внимателни към нещата, тези понятия, останали от Културната революция, все още не са разбити. Въпреки че сте дошли в западните общества, хората от западните общества смятат, че наистина е доста трудно да ви толерират в това отношение.

Вие не обръщате внимание на детайлите на етикета, не се грижите за външния си вид, изглеждате немарливи, говорите на висок глас, без да вземате предвид обстоятелствата или мястото, и не обръщате внимание на хигиената. Разбира се, казвал съм, че трябва да се придържате към обикновените хора в максимална степен, докато се самоусъвършенствате. Като самоусъвършенстващи се ученици вие трябва да постигнете това. Това би трябвало да не е проблем и не е нещо, което исках да обсъждам. Но знаете ли, че заради вашето поведение някои западни ученици са се страхували да се присъединят, когато разпространявате Фа? Трябва да обърнете внимание на това сега! То не е просто поведенчески проблем. Наистина трябва да обърнете внимание на нещата в това отношение. Не ви моля да се стараете да се обличате по модата. Трябва да сте наясно със самата повърхност на човешката култура. Мога да ви кажа, че вътрешният смисъл на Дафа в действителност обхваща и това, което е на най-ниското ниво. Когато мислите за другите във всичко, което правите, мисля, че ще бъдете в състояние да направите всичко добре. (Аплодисменти)

Практикуващ: Един ученик каза, че е попитал и е получил одобрение от Учителя за определени неща. Но други смятат, че поведението, думите и държанието му не са като на самоусъвършенстващ се.

Учителят: Когато двама души спорят и не могат да постигнат съгласие, много от тях ме цитират и казват: „Учителят каза това“, за да защитят собствените си привързаности и да прикрият привързаностите, от които трябва да се освободят. Това е ужасно. Но от друга страна, не можете да кажете, че той не е ученик или че не се е самоусъвършенствал добре само защото виждате, че някои от думите му и поведението му не съответстват на Дафа. В действителност той вече е елиминирал много от привързаностите си и е много по-добър от обикновените хора. Само привързаностите, които не е премахнал, могат да се проявят. Така че, когато ги видите, като самоусъвършенстващи се ви е трудно да ги приемете. Това означава, че не трябва да съдим човек по това как се държи. Току-що го обсъдих и от двете гледни точки.

Практикуващ: Лицата на някои дългогодишни практикуващи са тъмни и имат много тъмни петна, а някои от тях са много слаби. Нормални ли са тези явления?

Учителят: Самоусъвършенстването действително е сложно. Ако много се интересувате от тези неща, целенасочено ще бъде направено да ги видите, за да се провери дали все още ще се самоусъвършенствате. От друга страна, когато тези хора действително развият такива състояния, трябва наистина да се разгледа въпросът дали те на практика се самоусъвършенстват усърдно. Може би четат книгите и правят упражненията, но как се справят наистина, по същество? Някои хора четат книгите, но минава повече от година и те все още не са прочели „Джуан Фалун“, въпреки че постоянно четат, правят усърдно упражненията и дори насърчават другите да практикуват това. Самоусъвършенстването е сериозно. Нищо в този свят не е по-сериозно от самоусъвършенстването. Трябва наистина да сме в състояние да отговорим на изискванията.

Практикуващ: Ако някой не участва в груповите сутрешни упражнения и не е бил тестван от бурни ветрове, парещо слънце, сурова студена зима или от интензивната жега на лятото, ще се отрази ли това на неговото достигане на Съвършенство?

Учителят: Тези неща всъщност не са факторите. Не съм ли споменавал, че целта на преминаването през трудности е да се премахнат вашите привързаности и да се подобрите? Нищо не значи, когато хората просто издържат трудности – без значение през колко трудности преминават. Ключът е, че средата на самоусъвършенстването в група може да калява и подобрява хората. На най-външната си повърхност човек през цялото време има взаимоотношения с несамоусъвършенстващи се в обикновеното човешко общество. От кого бихте предпочели да бъдете повлияни – от тях или от Дафа ученици, докато сте в Дафа? За това говоря.

Практикуващ: Кой е създал Вселената – Фа или Боговете? Чувал съм, че Богове са създали Вселената, но рядко съм чувал да са я създали Буди или Даоси.

Учителят: Тогава кой е създал Боговете, за които сте чували? Трябва да изучавате Фа повече. Но вашите думи ме подсещат за нещо. Може би много хора са чували, че западните религии твърдят, че техният Господ е създал света, а на Изток будизмът учи, че кармата на Буда е създала Вселената. Тяхната концепция за кармата е, че всяко едно действие е карма, или резултат от карма. В източните митове и древни легенди чуваме, че Пангу е създал Небето и Земята. Да поговорим за преданието как Пангу създал Небето и Земята. Навярно сте чували, че в края на легендата Пангу в един миг превърнал тялото си в небе, земя, планини, реки и звезди в небето. Независимо как е било казано, мога да кажа на всички ви, че на различните нива, без значение Бог от кое ниво сте, е невъзможно да знаете за нещата над вас. През дългия ход на историята [съществата] са се отклонили от Фа много отдавна и много същества вече дори не знаят за Фа; те са го забравили. Защо са го забравили? От всички същества от настоящия цикъл на цивилизация, независимо колко са високи техните нива, повечето са били създадени по време на деветия цикъл. Преди деветия цикъл хората вече не знаели каква форма има Фа. А когато става въпрос за деветия цикъл, те знаят дори още по-малко какво е Фа; знаят единствено, че на различни нива има различни стандарти. С други думи, сега вече първични същества почти не съществуват и ето защо [съществата] не знаят как е възникнала Вселената.

Когато се случват катастрофи на различни нива във Вселената, всъщност се разпадат различни космически тела. Казано с ваши думи, те експлодират. След експлозията един Бог от високо ниво няма да слезе и да позволи на Боговете от най-ниските нива да го видят да създава Вселената. Богът от високо ниво ще създаде Бог от по-ниско ниво и ще направи така, че той да създаде Вселена на следващото ниво, така че на това ниво ще се родят нови Богове. Казвал съм, че същества могат да бъдат създавани на всички различни нива. Един Бог, роден на определено ниво, трябва да има способността да създаде Вселената на този слой. Що се отнася до това, дали има Богове на по-високите нива на Вселената, той няма никаква представа.

Това, което току-що обясних, всъщност е принцип, а именно, че Буди, Даоси и Богове на различни нива всички имат способността да създадат всичко във Вселената на или под собственото им ниво. Но тъй като това е в рамките на неговия обхват, той си мисли, че самият той е създал Вселената. Такъв е случаят с относително първичните. Да предположим, че един Бог създава необятна Вселена, а по-късно друг Бог е роден на определено ниво и през определен период от тази Вселена. Ако след изключително дълго време възникнат проблеми във Вселената, която е в сферата, където този Бог е бил роден, тя бива разложена на части от Богове над него и ще възникнат експлозии. След това, когато по-късно реконструира всичко, той си мисли, че е създал Вселената наново. Той не знае, че съществуват по-големи Вселени над тази. Така че по същата логика такива неща могат да се случат и в слоеве по-малки от неговия. В слоевете, много по-малки от неговия, създаването на Вселени на различни нива също се случва. Разбирате ли това, за което току-що говорих? (Аплодисменти) Обясних това в пета лекция от „Джуан Фалун“: различни Богове създадоха Вселени с различни характеристики. Много от вас имаха въпроси [относно това] нали? Това е именно ситуацията, която току-що дискутирах. Космосът е толкова необятен. Промените, които се случват на различни нива, са само миниатюрни частици в изключително необятните космически тела и това – дори за Боговете – е невъобразимо.

Практикуващ: Боговете, споменати в древните гръцки и китайски митове, измислени ли са или наистина са съществували?

Учителят: Мога да ви кажа, че тласкани от съвременната наука, хората в днешното общество все по-дълбоко и по-дълбоко задълбават в „реалността“. Но тази реалност е фалшива, а истинската и величествена истина на Вселената все повече се прикрива от тази фалшива реалност. Това е причинено от самите хора. Те самите са тези, които са започнали да вярват все повече и повече в тези повърхностни неща. Много от древните митове са истина, но хората ги смятат за истории, измислени от другите. Днес аз преподавам Великия Фа на Космоса. Всичко, до което води това, и всичко, което ще се случи в бъдеще, ще шокира всички същества. В бъдеще ще се разгърнат дори още по-грандиозни събития, защото Фа ще пристигне тук, в човешкия свят. Всичко, в което хората не вярват, ще се случи и това ще бъде толкова шокиращо, че хората ще бъдат оставени безмълвни. Но независимо колко силна реакция ще предизвика това събитие или колко дълго ще продължи, след хиляди или десетки хиляди години хората ще го смятат за мит и след като изминат още повече години, хората по същия начин може да го възприемат като нещо, измислено от други. Ето колко ограничени са човешките същества. Няма ли хора, които отричат появата на Исус? Те казват, че хората са си го измислили. Няма ли и такива, които казват, че появата на Шакямуни на Изток е измислица?

Практикуващ: Моите родители са се самоусъвършенствали в будизма в продължение на много години. Те са сред тези, които са изгубени в илюзия, както е описано в двете скорошни писания на Учителя. Как мога да ги накарам да практикуват самоусъвършенстване по праведен път?

Учителят: Покажете им писанията, които съм написал – това е всичко, което можете да направите. Никой не може да направи нищо от името на някой друг. Можем само да съветваме хората да правят това, което е добро, и не можем да принуждаваме другите за нищо. Не можем да ги насилваме. Това, което хората искат да получат, си е тяхна работа. Не се брои, ако са принуждавани да вършат нещо – брои се само ако го правят сами и ако те самите се самоусъвършенстват.

Практикуващ: Ако нечии условия на живот са били много добри, но сега той умишлено води скромен живот, смята ли се това за привързаност?

Учителят: Може би поради това, че преминаха през много труден период, китайците толкова се страхуват да бъдат бедни и това може да стане причина хората да бъдат прекалено пестеливи. Когато някой отиде в крайност, не е добре. Живейте нормално. Да бъдеш пестелив не е лошо, но ако нещо отиде твърде далеч, то се превръща в нещо лошо. Един самоусъвършенстващ се не трябва да има никакви фиксирани понятия. Няма нищо лошо в това да си пестелив.

Практикуващ: Същият Фашън ли се грижи за един ученик, когато той се самоусъвършенства в Китай или пътува в Европа?

Учителят: Същият Фашън или друг Фашън – има ли някаква разлика? Мога да ви кажа, че всички те са направлявани от същата моя мъдрост. Изобщо няма разлика. В действителност Фашъните съм аз. Фашъните мислят това, което мисля аз.

Практикуващ: Можете ли да ни кажете какво е „Истинско тяло“ и какво е „Гонг тяло“?

Учителят: Те са различни. В очите на Боговете всичко тук, на това човешко място, се смята за нереално и само тялото на един Буда или Бог е реално, така че те наричат тялото на едно такова или по-високо ниво „Истинско тяло“. Гонг тялото е нещо, което притежавам само аз. Нито едно друго същество в космоса го няма. То е моят огромен Гонг, който може същевременно да се формира в моя образ. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато правя упражненията, винаги чувам Учителя да говори.

Учителят: Ако е относно Фа и е същото като това, което е дискутирано в книгите, не е повод за безпокойство. Това е начин, по който се проявяват вашите свръхестествени способности – то е проява на свръхестествените ви способности. Ако не е нещо, което е във Фа, тогава трябва да е намеса.

Практикуващ: Когато учим децата на практиката, освен да им кажем да бъдат добри хора, нужно ли е да им четем писанията?

Учителят: Когато им кажете да бъдат добри хора, вие им казвате само да бъдат добри хора сред обикновените хора. Само Фа може да накара хората да се издигнат. Не е ли така? Децата могат да изпълняват петте упражнения, доколкото са в състояние да ги правят. Ако не могат да ги правят, може да правят упражненията, след като пораснат малко.

Практикуващ: Би ли било уместно да се обясняват принципите на Дафа на деца с думи, които те разбират?

Учителят: Не мисля, че това е проблем. Тъй като вие сте самоусъвършенстващ се, няма да го обясните по неправилен начин. Използвайте аргументи, за да го обясните на децата. Не мисля, че това ще бъде проблем.

Практикуващ: Имах тест, но загубих решителността си. Искам да започна отначало в самоусъвършенстването.

Учителят: Току-що ученик ме попита дали все още може да се самоусъвършенства. С други думи, може да е имало неща, в които той не се е справял добре или където смята, че не е покрил стандартите за практикуващ. След като сте направили грешки, може ли все още да се самоусъвършенствате? Дали можете да се самоусъвършенствате, или не, зависи от вас. Вече сте чули и получили Фа. Разбира се, не сте се справили добре и не сте преминали този тест – това действително е било огромна загуба. Можете да се самоусъвършенствате отначало, да успокоите съзнанието си, да бъдете непоколебими и да започнете отначало. Тъй като вече сте решени да се самоусъвършенствате в Дафа и вече сте осъзнали, че сте сгрешили, защо не подсилите волята си и не започнете да наваксвате отново? Докато имате тази мисъл и искате да го направите, не е нужно да казвате на мен или на някой друг, просто давайте и се самоусъвършенствайте, и мисля, че всичко ще е наред. Всъщност нали всеки от вас е започнал своето самоусъвършенстване само защото е искал да се самоусъвършенства и по този начин сте получили Дафа? Но не може да продължавате да пропускате шансовете си и да допускате грешки. Самоусъвършенстването е сериозно, така че ако продължавате да правите грешки, страхувам се, че в бъдеще няма да имате повече възможности като тази да влезете в този Фа. Тъй като сте имали възможност да влезете във Фа, не я пропускайте отново.

Практикуващ: Много практикуващи, живеещи в Северна Америка, съжителстват с партньорите си, без да са сключили брак. Някои дори имат деца. Трябва ли допълнително да си изкарат удостоверение за сключен брак?

Учителят: Да. Казах ви да се придържате максимално към порядките на обикновеното човешко общество в своето самоусъвършенстване. Да поговорим за това от друг ъгъл. В Китай, когато хората встъпваха в брак в миналото, те се нуждаеха от одобрението и на Небето, и на Земята, ето защо имаше „поклонение пред Небето и Земята“. Те се нуждаеха от одобрението на родителите си, така че трябваше да се поклонят пред своите родители. В западните общества хората се нуждаеха това да бъде признато от техния Господ или Бог, и ето защо отивали на църква и давали обет пред Господ, и Господ или Бог им бил свидетел и свидетелствал за техния съюз. В днешните западни общества тези неща са били прекъснати и [много] хора вече не преминават през никакви формалности. Двама души просто се събират без никакви ограничения; когато са щастливи заедно, ще останат заедно, а когато не са, просто намират друг партньор. Това е неприемливо. Като ученици на Дафа вие трябва поне да знаете тези основни принципи. Сексуалната свобода на Запад е създала огромно количество карма. Струва ми се, че хората от Изтока са дори по-лоши. Трябва да обръщате внимание на тези неща. Ние казваме, че човешките същества са станали лоши, и все пак, когато един самоусъвършенстващ се се държи дори по-зле от обикновен човек, не е ли това проблем? Разбира се, може да си мислите: „Въпреки че не сме подписали документ, в нашите съзнания и поведение е точно като да сме се оженили. И сега, когато имаме деца заедно, раздялата не е много изпълнима за нас на този етап.“ Но вие не сте преминали през съответните процедури. Ако чувствате, че можете да бъдете отговорни един към друг, бих казал, че това е доста добре, но защо не преминете през процедурите? Най-малкото ще позволите на обикновеното човешко общество да ви смята за законно омъжени съпруг и съпруга. Не е ли това начинът, по който трябва да бъде? С други думи, не трябва да бъдете твърде небрежни, когато става дума за тези неща. Няма да отделям повече време на този въпрос. Независимо какво сте правили преди, нека миналото си остане минало. Вървете напред и го направете по правилния начин.

Практикуващ: Как можем да определим дали едно видение е резултат от това, че Първичният дух напуска тялото, или е резултат от постигането на Просветление?

Учителят: Това е дискутирано преди. Знаете, че съм обяснил ясно това в писанието, озаглавено „Защо човек не може да вижда“. Защо не можете да виждате? Дори когато виждате, то няма да е ясно. С други думи, дори когато сте в състояние да виждате неща, няма да е така ясно. Ако е ясно, ще обхваща ограничена сфера. [Вашето виждане] определено няма да бъде неограничено като това на един Бог, където знаете всичко и виждате всичко, все едно гледате филм. Разбира се, има и такива, които имат специални обстоятелства. Илюстрирам общото положение.

Практикуващ: Тръгнах на една Фа-конференция в голяма снежна буря и колата ми се развали по пътя. Семейството ми не разбра моето рисковано поведение.

Учителят: Нищо не може да се напасне към една проста формула, при което всичко да може да бъде направено в съответствие с тази формула. В самоусъвършенстването ситуациите, които всеки среща, са сложни и причината за нещо може да бъде една или друга. Например някои хора имат проблеми, защото не са преминали Шиншин тест, или може да е било, защото други неща са били по-важни. Може също така да е било, защото изпитанието е трябвало да се случи и затова сте се натъкнали на трудности и сте срещнали препятствия. Така че самоусъвършенстването е изключително сложно и не е така просто, както си мислите. Също така е възможно повредата на вашата кола да ви е предпазила от автомобилна катастрофа няколко километра напред. Може да са били въвлечени всевъзможни причини. В самоусъвършенстването всичко, което преживявате, е нещо добро и вие установявате своята собствена могъща добродетел.

Практикуващ: Имаме само два дни, за да проведем семинар за представяне на Дафа. Така става ли?

Учителят: Ако имате само два дни, за да проведете семинар за представяне на Фалун Дафа, времето е твърде кратко. Ако някой не може да прочете „Джуан Фалун“ изцяло, без да се отклонява, ще му бъде трудно да вземе книгата отново. Защо е така? Защото хората имат мисловна карма. Именно понятията в съзнанието на човек са това, което причинява карма. Когато четете книгата, кармата в съзнанието ви се елиминира. Кармата е жива и знае, че я елиминирате, така че започва да се опитва да не ви позволи да се докоснете до книгата. Дори когато имате време, тя ще ви накара да забравите да четете книгата. Тя ще направи всичко възможно да не ви позволи да имате време за четене на книгата. Ето защо много хора вече не разполагат с време да продължат четенето на книгата, ако не успеят да я завършат първия път. Същото се отнася и за гледането на записите. Ако не можете да завършите цялата серия, ще изглежда трудно да намерите време да гледате още от тях. Намесват се демони. Те не ви позволяват да разполагате с време и използват всякакви методи, за да не ви оставят да се докоснете до нея отново. Ето защо съществува този проблем. От друга страна, не разполагате с много време за разпространяването на Фа. По този въпрос мога само да ви кажа да подходите според собствената ви ситуация.

Практикуващ: Ако някой приема добронамерени подаръци от приятел практикуващ в продължение на дълъг период от време, това безгранична загуба на Дъ ли е?

Учителят: Ще ви дам един пример. Семейството на един ученик внезапно изпада във финансови затруднения. За един самоусъвършенстващ се е много вероятно това изпитание да се е случило в резултат на това, че той има такъв дълг от миналото. По време на процеса на елиминиране на кармата той трябва да понесе нещо подобно, но то няма да трае дълго. Казвам, че случаят може да бъде такъв. Тогава някои ученици мислят, че тъй като той преминава през толкова труден период – „Ние трябва да му помогнем“. Как да му помогнат? Всеки спомага с по малко пари, дава му пари и обезпечава семейството му. И той престава да върши каквото и да било оттам насетне. С изключение на изучаването на Фа, той просто остава у дома и живее с техните пари. Малко по-късно спира и да изучава Фа: „Само ми донесете парите и аз просто ще живея по този начин.“ Помислете всички. Вие действително имате състрадание, но не можете да се справяте с тези неща по този начин. Всеки има своите собствени изпитания. Можете да му помогнете от състрадание, като му помогнете да си намери работа или като временно се грижите за някои извънредни ситуации, но абсолютно не можете да правите това за дълъг период от време. Вие бихте нарушили пътя, който съм аранжирал за него, и за него би станало невъзможно да се самоусъвършенства. Накрая той ще спре да се самоусъвършенства. Ще престане да търси работа и няма да иска да реши проблема, тъй като има пари за харчене, и ще каже: „Просто ми носете пари всеки месец.“ Тогава, бих казал, какво всъщност правят учениците?

Даване на подаръци? Какво е даването на подаръци? Някой дава на някого нещо друго? Защо някой, който не познавате, би ви давал неща? Добре, значи се познавате и всички вие сте ученици. Но трябва ли един ученик небрежно да дава на друг ученик скъпи неща? Защо бихте направили това? Трябва да има някаква причина! Дори ако тези неща не са скъпи, защо те продължават да ги дават толкова дълго време? Защо? И защо вие ги приемате? Дали е защото не можете да изоставите привързаността си към алчност? Или има и други причини? Защо не се опитате да ги откриете? Това е неприемливо. Този наш Дафа не въвлича пари или материални притежания и ние не натрупваме парични или материални притежания. Вие сте дошли да се самоусъвършенствате и от всички вас, седящи тук, аз няма да поискам и стотинка. Защо когато другите хора ви дават неща, вие сами не можете да се откажете? Тук ще отбележа нещо по един конкретен проблем: всички онези, които работят за Дафа, и всички, които работят за Учителя – независимо от причината, вие абсолютно не можете да приемате нищо от учениците. Нещата, които трябва да бъдат предадени на Учителя, трябва да бъдат дадени на Учителя, за да вземе съответните решения. Не си позволявайте да се отнасяте с тези неща по своему, да ги запазвате за себе си, да ги задържате или да отваряте писма или други неща, предназначени за Учителя.

Практикуващ: Дали упадъкът на едно същество е в резултат на това, че Първичният дух е замърсен с привързаности, или че природата на Първичния дух се е променила?

Учителят: Аз не разглеждам нещата по този начин. Съществото на човек е едно цяло и не може да се каже, че вашият Първичен дух, вашият Помощен първичен дух или тялото ви са станали такива и такива. Ако е направено нещо погрешно, всички те са направили нещо погрешно, защото всяка една ваша мисъл въвлича всички „вас“ на различните нива. Ако коригираш грешките си, значи си добър човек. Ако някой е способен да се самоусъвършенства, той е способен да се издигне нагоре.

Практикуващ: В малката вселена на човешкото тяло всички същества ли са на същото ниво като Първичния дух, който контролира човешкото тяло?

Учителят: Не са на същото ниво. Вие сте по-висши от всички същества във вашето тяло. Същевременно във всичките ви клетки има система за управление с идентични мисли.

Практикуващ: Аз съм на тринадесет години и съм роден в Япония. Поради езиковата бариера нямам представа как да се самоусъвършенствам.

Учителят: Възрастните [около него] следва да му помогнат за разрешаването на този проблем. Тъй като е роден в Япония, той не разбира китайски. Бидейки толкова млад, не може напълно да разбере и някои от нещата на японски и не познава всички йероглифи, така че може да има трудности. Когато не разбирате определени части, просто попитайте възрастните и постепенно ще разберете всичко. Децата, в края на краищата, са доста бързи. Знаете ли, в Китай има възрастни хора, които не са ходили на училище, но четат „Джуан Фалун“ и след като са я изчели отново и отново, са могли да прочетат цялата книга. Има доста такива хора сред Дафа практикуващите. Няколко десетилетия или дори по-голямата част от живота им е изминала и те никога не са си представяли, че ще могат да разпознават йероглифи. И все пак, чрез изучаване на Дафа, те са били в състояние да прочетат „Джуан Фалун“ за много кратък период от време и дори са се запознали доста добре с текста чрез четене. Това наистина е чудо! Това в края на краищата е Фа, така че тези неща могат да се случат. Разбира се, децата може и да нямат упоритостта на възрастните, но аз ще взема това под внимание. Децата, в крайна сметка, са деца. Ако направите известно усилие и с малко помощ от възрастните проблемът може да бъде решен.

Практикуващ: Какви предопределени връзки имат Помощните първични духове помежду си?

Учителят: Те може да имат предопределени връзки или да нямат, тъй като няма формула. Всеки е имал своите собствени уникални ситуации в предишните си животи и това са предопределените връзки на хората. Те нямат пряка връзка с вашето самоусъвършенстване. Достатъчно е, че Главният първичен дух получава Фа тук в пълно съзнание, а Помощните първични духове естествено ще ви последват в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Може ли да популяризираме Фа в училище за бойни изкуства?

Учителят: Не мисля, че има проблем да помагате на хората да получат Фа в каквато и да било среда. Но има едно нещо: някои бойни изкуства са даоистки бойни изкуства, които принадлежат към категорията на Чигонг. Другите бойни изкуства няма да предизвикат никаква намеса. Много хора, които практикуват Дафа, практикуват и бойни изкуства, и нищо от това не ни засяга.

Практикуващ: След като Учителят разкри какво наистина представлява науката, както и различните недостатъци на човешкото общество, съзнанието ми стана много объркано по отношение на преценката ми за нещата и не мога да разреша това.

Учителят: Позволете ми да повторя следното: в самоусъвършенстването си вие трябва да се придържате към порядките на обикновеното общество в максимална степен. Ще ви кажа, че съм разкрил истинските фактори зад науката, но не съм против науката. Нека отново повторя това – разкрил съм какво представлява науката в действителност, но не съм против нея, защото тя, в края на краищата, е нещо, притежавано от една форма същества измежду всички същества в космоса. Тук съм посочвал, че човечеството не трябва да бъде в това състояние, както и причината за упадъка на човешкия род. Аз не се противопоставям на науката. Продължавайте и вършете работата, която вършите. Просто в сравнение с Буда Фа тя е много ограничена. Постепенно ще разберете това с повече самоусъвършенстване.

Практикуващ: Бях изключително развълнуван, когато получих Фа в началото, но тъй като бях изгубен твърде дълбоко в илюзия, извърших някои много лоши неща. Свършено ли е с мен?

Учителят: Самоусъвършенстването в Дафа все още продължава и учениците все още постоянно напредват усърдно. Вие успяхте да предадете тази бележка дотук и аз дори я прочетох за вас, така че вашата предопределена връзка е доста силна. Не губете време. (Аплодисменти)

Практикуващ: Аз съм от Ливан. Останалата част от семейството ми е религиозна. Аз не съм, но съм притеснен, че мога да бъда повлиян.

Учителят: Няма да бъдете повлиян. Изучавайте вашето, а те могат да вярват в своето. То няма да ви повлияе. Причината е, че за това, в което вярват те, не се грижат Богове и тъй като няма Богове, които да се грижат за това, е дори по-малко вероятно то да има някакво влияние.

Практикуващ: Няколко големи изпитания за моя Шиншин възникнаха точно преди да присъствам на Фа-конференции. Дали те бяха аранжирани от вашите Фашъни?

Учителят: Докато сте ученик, аз ще бъда отговорен за вас. Що се отнася до това, дали аз съм уредил за вас да преминете през Шиншин изпитания, или това се дължи на някакви други специфични причини, бидейки ваш Учител, аз съм абсолютно отговорен за вас относно тези неща. Всичко, което се случва на един самоусъвършенстващ се, е добро. Просто вървете напред и се самоусъвършенствайте. Може да не сте забелязали, че вчера сутринта, когато един ученик сподели своя опит, той спомена, че [в един момент,] без значение колко усилия влагал в самоусъвършенстването, не усещал да прави някакъв по-нататъшен прогрес. И тогава един ден внезапно осъзнал: „Време е да се променя в това отношение.“ И след като продължил да се самоусъвършенства по-нататък, тази стена мигновено била разбита и друга сфера незабавно се появила точно пред очите му. Мисля, че трябва да помислите повече за речта на този ученик.

Практикуващ: Фалун Дафа е спасил хората в предисторически период. Защо всички същества са забравили Фа?

Учителят: Хората или Боговете имате предвид? Тези, спасени от Дафа, всички са отишли в Небесата. Тогава откъде знаете, че съществата са забравили Фа? Мога да ви кажа, че когато човек е достигнал Съвършенство чрез самоусъвършенстване, всичко негово е изковано от Фа и всичко е асимилирано с Фа. Когато сте в Дафа, вие сте част от Дафа. В действителност всички същества в целия космос са част от Дафа. Просто те постепенно са се отклонили от Фа. Когато едно същество се е отклонило, то пропада и пада до нивото, на което принадлежи. Когато обаче всички същества са се отклонили, тогава този сегмент трябва да бъде разграден и след това се пресъздават нови същества.

Практикуващ: Да се самоусъвършенстваш е да задълбочиш разбирането си и запомнянето на Дафа. Може ли да се каже по този начин?

Учителят: Не е по такъв начин. Това, което запаметявате сега, е просто най-ниската форма, в която Фа се изразява – тази, която преподавам сред обикновените хора. Но Фа, който ще узнаете, когато постигнете Съвършенство в различни сфери, с изключение на вътрешните значения ще бъде различен от Фа, който ви преподавам сега – дори и една-единствена дума няма да бъде същата. Можете ли да разберете какво ви казвам? (Аплодисменти) Значи все още не можете да избегнете да мислите за нещата на Боговете с човешки понятия.

Практикуващ: Открих, че съм преминал през процес на преодоляване на привързаности и че тези привързаности не са повърхностното правилно и погрешно, а по-скоро вътрешният смисъл е различен.

Учителят: Това е така. Тъй като Дафа ви направлява в самоусъвършенстването на различни нива, вие сте в състояние само да го разберете в съзнанието си, но не можете да го изразите с думи. То става изкривено веднага щом влезе в езиковото мислене на обикновените хора – преди дори да изречете думите, щом попадне в процеса на съставяне на езиковите мисли на обикновените хора, то вече е различно. Ето защо щом веднъж заговорите за това, то вече не е истинското значение на тази сфера. Може би вие също сте го осъзнали. Така че можете да го разберете само в съзнанието си, но не можете да го изразите с думи. Но защо сте в състояние да говорите за своите опит и разбиране? Защото това, за което говорите, са неща от най-ниското ниво и на най-външната повърхност, или неща от миналото ви. Разбира се, това, за което говорят новите ученици, са текущите им преживявания, защото това, за което говорят новите ученици, е гарантирано да са неща от повърхността.

Практикуващ: Учителят ми е давал знаци доста пъти, но аз не искам да имам твърде високо мнение за себе си. Има ли привързаност зад тази мисъл?

Учителят: Не е задължително, защото понякога човек се страхува да не развие привързаността самодоволство, така че се опитва да се контролира и да се предпази да не стане самодоволен или да има твърде високо мнение за себе си. Мисля, че това е добре, но не се привързвайте твърде много към това или то може да се превърне в нова привързаност. Просто се самоусъвършенствайте по достоен и открит начин.

Практикуващ: Някои хора критикуват другите с думите: „Това е твоя привързаност“ и „Онова е твоя привързаност“. Но не са ли самите тези хора привързани?

Учителят: И двете са възможни. Повдигнатият въпрос е доста интересен, но е възможно човекът, който го е повдигнал, да е привързан към нещо. Когато някои от вас казват, че другите са привързани, не е ли причината в това, че собствените ви привързаности биват засегнати, така че се обръщате и прикривате собствените си привързаности, казвайки, че другите са привързани? (Аплодисменти) И тези, на които им е казано, че са привързани: вместо да изоставите привързаностите си, не казвате ли, че онези, които казват, че сте привързани, са привързани, защото не можете да се откажете от своите привързаности?

Практикуващ: Ако човек, който е на отговорна позиция, се откаже от позицията, за да може да я заеме някой по-способен, не допринася ли той за установяването на Дафа?

Учителят: Гледайки повърхността на вашите думи, всеки би се съгласил, че сте прав. Това не е проблем. Ако другия човек не само се самоусъвършенства добре, но също така е много способен, а не върши работа, това ще бъде загуба за Дафа. Ако сте в състояние да го погледнете от тази гледна точка, от гледна точка на това, което е добро за Фа, бих казал, че това е наистина отлично. Но разбира се, от друга гледна точка, ако имате други дълбоко скрити мисли и дори не смеете да си помислите, че те могат да бъдат привързаности, и ако всеки път, когато вашите мисли се докосват до тях, вие ги прикривате и ги оставяте да се изплъзнат, тогава това също не е правилно.

Практикуващ: Често си казвам да отдам напълно сърцето си и всичко, което имам, за финансовото осигуряване на Учителя.

Учителят: Разбирам чувствата на всеки. Нека ви кажа, че това е наследство от религиите. Тъй като учениците му трябвало да просят милостиня, Шакямуни наистина казал, че даването на храна на монасите е нещо, което ще донесе безгранични заслуги. Но той никога не е казвал, че ако осигуряват него или му дават пари, това ще донесе безгранични заслуги. Религиите вече не са в състояние да следват изискванията на Буда. Ето защо някои монаси днес са много алчни. Те искат много, много пари, така че пропагандират тази идея: „Само ако ме осигурявате финансово, ще имате безгранични заслуги.“ И така, как се очаква да ги осигурявате? Предполага се, че колкото повече им давате, толкова по-добре. Те дори смятат, че е чудесно, ако ги осигурявате до степен на изчерпване на всички ваши парични ресурси. Помислете, това е изключително егоистично. Тези егоистични мисли, дори до степен, при която се взимат всички притежания на другите и все още липсва удовлетворение, са дори по-лоши от зли демони. Как е възможно да бъдат самоусъвършенстващи се?

Дафа не може да се измерва с пари. Вие също сте самоусъвършенстващ се, така че защо някой друг трябва да осигурява финансово вас? Защо приемате парите на другите? (Аплодисменти) От друга страна, лицето, което искате да ви осигурява финансово, също се самоусъвършенства в Буда. В противен случай защо ще ви осигурява? Той може да се е самоусъвършенствал по-добре и от вас! Какво ви дава правото да търсите финансово осигуряване от него? Вие би трябвало да го осигурявате. Разбира се, в днешно време хората са свикнали да виждат религиите да преследват пари и власт и да участват в политиката, така че вече не го намират за изненадващо. Лъжите може да изглеждат като истина, след като са повторени три пъти, така че колкото повече ги слушат, толкова по-приемливи стават и хората спират да мислят за това дали са верни. Разбира се, някои ученици са загрижени за жизнените условия на Учителя и често си мислят да помогнат за решаване на някои от проблемите, свързани с живота на Учителя. Няма нужда да мислите за това. Знам как се чувствате.

Практикуващ: Единствената цел на живота е да се асимилираме с Джън-Шан-Жен. Ако се отклоня от това, ще помоля моите тяло и душа да бъдат напълно унищожени.

Учителят: Вие вече имате много дълбоко разбиране на Фа и вашата решителност да достигнете Съвършенство е непоклатима като скала. Мисля, че това е наистина добре. И смятам, че само човек, който има много солидна основа в самоусъвършенстването си във Фа, може да напише тези думи.

Практикуващ: В бъдеще ще продължи ли някой да разпространява Дафа след Учителя?

Учителят: След като това приключи, ще е свършено. Вие се намирате в момент на преход в космоса. След края на Фа-коригирането бъдещото човечество ще се развие наново. Те няма да знаят за Дафа, но ще знаят, че нещо като това се е случило в историята. Що се отнася до принципите на този Дафа, те няма да видят нито една дума от тях. Когато е установена тяхната нова цивилизация, ще има нови Буди, Даоси или Богове, които ще слизат в човешкия свят, за да спасяват хора, така че съществата в бъдеще също ще чуят Буда Фа. Може би по това време в западното общество един Бог като Исус отново ще дойде в човешкия свят. Тези неща ще се случат в новата ера и нямат нищо общо с вас.

Практикуващ: Еднаква сила на Фа ли притежават „Джуан Фалун“ и другите книги, публикувани от Учителя?

Учителят: Точно така е. Всяко нещо, стига да принадлежи към Дафа, има същия безграничен вътрешен смисъл. [Но] ще ви кажа, че ако искате да се самоусъвършенствате по систематичен начин, ще трябва да се фокусирате върху една книга – „Джуан Фалун“. Всички други книги са ви само за справка. Допълнителните книги имат различна спомагателна стойност на различните нива, тъй като съществуват различни вътрешни значения на различните нива. И все пак, ако искате да се самоусъвършенствате систематично, придържайте се към „Джуан Фалун“. Ето защо трябва да четете „Джуан Фалун“ многократно.

Практикуващ: Вярно ли е, че всички практикуващи, които достигнат Съвършенство, ще бъдат издигнати до изключително високи нива – в противен случай те не биха се нуждаели от толкова необятен Фа?

Учителят: С други думи, вие казвате: „Учителят ни е преподал толкова дълбок Дафа от високо ниво. Ако въпреки че сте ни преподал толкова висши неща, ние не можем да достигнем толкова високо ниво, тогава напразно ли сте ни ги преподал?“ Нека ви кажа – и някои ученици може да са го виждали – на всяка Фа-конференция тези, които слушат Фа, не се ограничават до вас, човешките същества. Разбира се, вътрешните значения на едно и също изречение, което те чуват от мен, са различни от това, което чувате вие, и от това, което разбират самоусъвършенстващите се на това ниво.

Практикуващ: Когато друг ученик каза в речта си: „Желая да се завърна у дома си“, по някаква причина не можех да се сдържа да не заплача от дъното на сърцето си.

Учителят: Вероятно това е докоснало вашата най-основна част, най-микроскопичната ви част.

Практикуващ: Свастиката е символът за нивото на Буда. Тогава има ли символ за нивото на Дао?

Учителят: Не можете да прилагате формула за нещата на Небето – въпросът не стои по този начин. Всъщност проявленията на различните Богове не се основават на това какви или колко символа имат. Свастиката е само едно от проявленията на Буда – тя представлява Буда. Разбира се, това е начинът, по който се проявява един Буда; Будите имат този символ, който отразява тяхното ниво. Всъщност с един поглед можете да кажете нивата на Боговете в небесата – с един поглед вие ще знаете техните нива.

Практикуващ: В миналото във всички пътища за самоусъвършенстване Помощният първичен дух е получавал Гонг. Тогава кой е получавал Гонг в методите за самоусъвършенстване на западните религии?

Учителят: Все още ли има нужда да се задава този въпрос? Не е ли същото в западните методи за самоусъвършенстване – Помощният първичен дух си заминава, след като физическото тяло умре? И един човек не може да липсва на Земята. Така че Главният първичен дух продължава да се преражда.

Практикуващ: Западняците смятат, че Бог е единственият Творец на Вселената. Как можем да преодолеем тази бариера?

Учителят: Някои хора наистина мислят по този начин. Можете да го обсъдите с тях или да им дадете да прочетат книгата. Няма друг подход, освен този. Не можете да ги принудите да вярват в това. Ако те самите не го вярват, точно сега няма друг начин. Казвал съм, че Боговете на различни нива в космоса – независимо колко високи са нивата им или към кои нива принадлежат – нямат представа какво съществува над тях. Днес, в принципите на Фа, които преподавам, аз ви казвам, че тези високи сфери съществуват и вие просто слушате всички тези принципи, докато сте насред човешка заблуда. И все пак, когато наистина се слеете с Фа, вие ще бъдете част от това ниво на Фа и същевременно когато някой ви разказва за по-високи сфери, също няма да му повярвате. Това е така, защото точно пред очите си наистина ще виждате всичко на и под вашето ниво без никакъв пропуск и в това състояние абсолютно няма да вярвате в съществуването на нищо, което не можете да видите. Сега си мислите: „Тъй като Учителят ни е казал това, ще го вярвам и в бъдеще.“ Нека ви кажа, че по онова време нито езиковият стил, нито формата на Фа, който сега ви преподавам, ще бъдат такива, каквито са сега.

Практикуващ: Имат ли Боговете Първичен дух?

Учителят: Не можете да сравнявате Боговете с хората, защото хората са в заблуда. Боговете нямат Първичен дух, Помощен дух или други форми на съществуване – Боговете са просто себе си. Но те имат божествени тела, въпреки че начинът, по който това тяло съществува, не е със същата взаимовръзка, както са Главният първичен дух на човека и неговото човешко тяло. Тъй като са единно цяло, те знаят за всички тези неща кристално ясно, докато хората не знаят нищо за тях.

Практикуващ: Аз съм новодошъл. Не мога да повярвам истински в съществуването на Боговете и Небесата. Ако изучавам Фа усърдно, усъвършенствам съзнанието си и практикувам упражненията, мога ли да бъда Ваш ученик?

Учителят: Да, можете. Всички вие можете. Просто давайте и се самоусъвършенствайте. Има много хора, чието мислене е било по-сковано от вашето, и все пак впоследствие всички те са издигнали нивата си чрез самоусъвършенстване. Не се притеснявайте за това и просто се самоусъвършенствайте. Всъщност от вашите думи [разбирам, че] сте започнал да мислите да изучавате Дафа, което е само началото. Предвид настоящата основа на мисленето ви, не е реалистично всичко да се промени, така че чрез изучаване на Фа вие постепенно ще разберете нещата в принципите на Фа и в крайна сметка ще се издигнете до точката, при която усещате, влизате в контакт и виждате неща.

Практикуващ: Виждам, че много хора имат едновременно съществуващи образи. Означава ли това, че те са успели в усъвършенстването на Истинско тяло?

Учителят: Тъй като Дафа променя хората с невероятна скорост, вие сте видял образите на техните тела, съществуващи в други измерения.

Практикуващ: Харесва ми да слушам аудиозаписите на лекциите на Учителя, преди да заспя, но често заспивам преди края им. Неуважително ли е това към Учителя?

Учителят: Ето какво мисля: ако искате да практикувате усърдно, трябва да се отнасяте сериозно към изучаването на Фа. Ако не можете да заспивате и можете да заспите само докато слушате този Фа, тогава използвате Фа, за да ви помогне да заспите. Къде сте вложили сърцето си? Въпреки това, някои хора наистина заспиват, когато слушат Фа. Защо се случва това? Как може да не разглеждате това, което ви кара да заспивате и да не чувате Фа, като демон? И ако е така, защо не го надмогнете?

Практикуващ: Раменете на един практикуващ се тресат бурно, когато прави упражненията, и състоянието се запазва дори ако държи очите си отворени.

Учителят: Помолете го да прекарва повече време в изучаване на Фа и в четене на книгите и наистина да се подобри въз основа на Фа. Когато човек не може да се съсредоточи върху един метод на самоусъвършенстване, ще се случват неща от този род. Или ако в самоусъвършенстването си човек има проблеми с раменете, те може да се тресат по този начин, докато заболяванията му биват лекувани. Ако това продължава за дълъг период от време, то означава, че той все още е в начален етап на лечението на заболяването и не е направил никакъв напредък. Самоусъвършенствайте се с чисто съзнание. Когато той наистина подобри разбирането си на Фа, това ще премине бързо и той ще се издигне над това ниво. Когато чувствате физически дискомфорт по време на самоусъвършенстването си и той не преминава дълго време, защо не изоставите привързаностите си и не се самоусъвършенствате в Дафа истински? Когато искате единствено да се отървете от болестите си чрез упражненията или ако искате да се самоусъвършенствате, но не четете книгите, как можете да се трансформирате? И как може да не заседнете там и да не останете в това състояние?

Практикуващ: Във всекидневния си живот се отнасям към много неща несериозно. Дали това е причина да се отнасям несериозно и към тестовете по време на самоусъвършенстването ми?

Учителят: Ако по време на вашето самоусъвършенстване Дафа не може да ви разтърси и изглежда не по-различно от всички други обикновени неща, тогава мисля, че това наистина е проблем. В този случай трябва да прекарате повече време, фокусиран върху четенето на Фа, и да преодолеете това препятствие. Когато то е като желязна стена, която не може да бъде пробита и възпрепятства сериозно просветлителното ви качество и разбирането ви на Фа, защо не я пробиете и не я отворите?

Практикуващ: Направих нещо ужасно. Мога ли все още да се самоусъвършенствам?

Учителят: Вие наистина не трябва да продължавате да правите грешки по този начин отново и отново, след като сте получили Фа! Привързаностите, които не сте били в състояние да изоставите, ви карат съзнателно да правите грешки. Ако не научите уроците си и не ги превърнете във вдъхновение с цел да се промените коренно и да започнете наново, ще пропуснете тази възможност.

Практикуващ: Често имам нови разбирания на Фа-принципите. Само на теоретично ниво ли е това?

Учителят: Когато имате ново разбиране, вие се подобрявате. Чувствате голяма разлика, а когато чувствате разлика, тогава се повишавате. Обикновените хора не виждат нищо погрешно в себе си. Разбирането, до което се просветлявате в това състояние, не е само на теоретично ниво – не е така. Тъй като микроскопичните трансформации не могат да се проявят в обикновеното човешко общество, бихте могли да разберете или да почувствате единствено това, в което са се проявили за вас Фа-принципите. Ето как е.

Практикуващ: „Ако завистта не се премахне, всички мисли, които сте усъвършенствали, ще станат крехки.“ За какви „мисли“ (Шин) се отнася това?

Учителят: „Шин“, споменато тук, разбира се, се отнася за всички праведни мисли по време на вашето самоусъвършенстване. Праведните мисли са всъщност и праведни разбирания. Това означава, че тази част от вас, която е била напълно усъвършенствана, става много крехка.

Това ми напомня за нещо. Новата книга „Преподаване на Фа на Фа-конференцията на асистиращите в Чанчун“, публикувана в Хонконг, съдържа думите „Фа на човешкия род“ на третия ред от дванадесетата страница. Сменете „човешкия род“ с „Космоса“, така че да се чете „Фа на Космоса“. За книгата, която бе публикувана в континентален Китай, това е може би на четиринадесета страница.

Практикуващ: Груповото изучаване и индивидуалното изучаване у дома на книгата „Джуан Фалун“ преминават с различна скорост. Възпрепятства ли това самоусъвършенстването?

Учителят: Ако изучавате внимателно, това няма да ви засегне. Ще ви кажа следното: когато четете „Джуан Фалун“, четете от началото до края. Ако не можете да я завършите днес, утре започнете оттам, докъдето сте спрели; ако отново не я завършите, следващия път продължете да четете от точката, до която сте спрели преди това. Четете по този начин и не бъдете селективни в четенето си. Най-лошо е, когато хората четат „Джуан Фалун“ за първи път и преценяват Фа с човешките си понятия: „О, това тук е добре казано. Относно онова място имам леки съмнения.“ Тогава той ще е прочел цялата книга напразно – няма да е придобил нищо, колко жалко! Това е така, защото този Фа е сериозният и величествен Фа на Небето. Едно човешко същество няма никаква представа колко много карма има или откъде идват мислите му. Тъй като преценява Фа по този начин, с човешко съзнание, той няма да е способен да види нищо. Прочетете книгата без никакви предубеждения. Може да я прецените, след като сте я прочели. Не я преценявайте по време на процеса на четене.

Практикуващ: През зимата трябва да носим много тежки дрехи, когато правим упражненията на открито, и ръцете ни много лесно докосват дрехите ни. Това ще попречи ли на енергийните механизми?

Учителят: Когато ръцете ви се докосват до тежките дрехи, носени при студено време, това няма да засегне вашата практика. Когато стане твърде студено, трябва да носите ръкавици за упражненията и да не мръзнете. Всъщност практикуващите няма да измръзнат, но някои хора са измръзвали, докато правят упражненията. Защо се е случило това? Помислете: в Дафа никой не е принуден да се самоусъвършенства – самият човек трябва да иска да го прави. По време на самоусъвършенстването в Дафа много нови ученици идват да учат Фа. Те все още нямат такова добро или високо просветлително качество или такива високи нива и все още не са били тествани, така че ние все още не можем да кажем, че са дошли тук, за да се самоусъвършенстват. С други думи, тъй като ние все още не можем да ги третираме като истински самоусъвършенстващи се ученици, ако измръзнат, няма ли това да има тежки последици за Фа? Тъй като са само на начално ниво и току-що са се присъединили, все още не е решено, че са самоусъвършенстващи се. Ако измръзнат, когато пробват, какво огромно влияние ще има това. Новите ученици продължават да идват, за да се заемат със самоусъвършенстване, така че всички вие не трябва да правите такова нещо. Някои ученици са получили измръзване, тъй като настояват да го правят. Всъщност от една страна, това им помага да премахнат карма; от друга – то е начин да бъдат накарани да се просветлят до това.

Практикуващ: Движенията на някои хора са много неточни. Ще се отрази ли това на енергийните механизми и на Фалун?

Учителят: Проблем е, ако движенията са много неточни. Ако отклонението е незначително, не можем да очакваме всички да бъдат съвсем еднакви, като излезли от един калъп. Тъй като те не са абсолютно същите, като произведени от машини, гарантирано е, че ще има разлики помежду им. Дори и да нямаше разлики, не биха ли съществували вариации, ако сте по-голям от другия човек? Тоест, невъзможно е всичко да бъде напълно еднакво, нали? Но ако движенията ви се отклоняват прекалено много, това е проблем. Трябва да направим движенията ни възможно най-точни.

Практикуващ: Дали кармата се елиминира по-бързо, когато правим упражненията на открито в студа през зимата или в лятната жега, вместо да ги изпълняваме на закрито?

Учителят: Точно както казах преди малко, със сигурност е добре да се правят упражненията на открито, но не може умишлено да търсите трудности. Ако живеете на север и през зимата става много студено, трябва да носите палта и ръкавици. Честно казано, студът не елиминира много карма. Издигането на вашия Шиншин е това, което е от решаващо значение за подобрението ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Нямаме възможност да видим Учителя в Китай. Други практикуващи от моя регион многократно ме помолиха да предам поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти) Много добре разбирам как се чувстват учениците в Китай. Както можете да видите, доста е лесно да се проведе конференция за споделяне на опит извън Китай. Току-що проведохме една в Лос Анджелис, а не след дълго отново се виждаме тук. За практикуващите в Китай е доста трудно. Има десетки милиони, почти 100 милиона практикуващи в Китай и за тях наистина е станало много трудно да ме видят. Щом научат къде ще бъда или къде ще отседна, изглежда всички ученици ще искат да отидат там. Самолетите и влаковете ще бъдат претоварени, улиците ще бъдат задръстени и правителството ще го сметне за неприемливо. Така че, за да поддържам стабилна среда за тях, да им позволя да се самоусъвършенстват без намеса, да не обезпокоявам обществото и да не създавам неудобство за правителството, не мога да се срещам с тях по този начин.

Практикуващ: Ще има ли възможност Учителят да посети Белгия? По време на инициативите ни за разпространяване на Фа сме срещали ситуации, при които други хора събират такси за организиране на класове или семинари.

Учителят: Ще имам възможност да посетя Белгия. (Аплодисменти) Който събира такси за провеждане на класове или семинари, не е Дафа ученик – това е безспорно. (Аплодисменти) Тъй като той заменя Дафа за пари, това не е малък проблем. Но ако учениците доброволно помогнат, за да осигурят място за провеждане на дадена дейност, тогава не съм против. Всичко друго е неприемливо.

Практикуващ: Напоследък чувствам, че тази година времето отминава дори по-бързо, в сравнение с миналата. Какво означава това?

Учителят: Разбира се, говорил съм за това преди. На хората може да им е трудно да повярват на думите ми, тъй като това трябва да бъде дискутирано на високо ниво, и все пак вие продължавате да питате за тези неща... В действителност аз съм преминал отвъд всички времена в това дело. В противен случай – помислете: когато едно същество навлезе в едно поле на времето, то е ограничавано от това време; когато навлезе в друго поле на времето, тогава е ограничавано от това поле на времето. Дори да изразходвам живота си или десет, сто, хиляда или десетки хиляди от моите животи, не би било достатъчно, за да завърша това. Тъй като съм преминал отвъд всички времена в това дело, аз не съм ограничен от никое време. За да ускоря това, трябваше да ускоря времето на целия космос. Така че най-големият Фалун все още ускорява своето въртене и задвижването си от самия връх. Целият космос е свързан заедно като едно цяло от горе до долу, така че времето става все по-бързо и по-бързо. Колко бързо може да стане, приблизително? Съществата в различните времепространства не усещат, че е бързо, защото без значение колко бързо става, всичко в техните измерения се ускорява заедно с него. Можете ли да разберете какво искам да кажа? Все още денят е двадесет и четири часа и хората отиват на работа по същия начин. Времето в цялото това измерение е било тласнато напред толкова по-бързо, но часовникът все още тиктака по скалата от двадесет и четири часа на ден, така че хората не чувстват, че е бързо. И виждат изгрева и залеза на слънцето да се повтарят, както обикновено.

Когато всичко се ускорява, всичко тук също се ускорява – метаболизмът ви, всеки ваш жест, всеки поглед и начинът ви на мислене – всички те стават по-бързи заедно с него. По подобен начин средите, обитавани от същества на различни нива, също се ускоряват. Всичко се ускорява и ето защо никой не чувства ускорението. И така, колко бързо е станало? Днес това, което е приблизително продължителността на един ден, е една секунда. Всъщност, като се замисля, човешките същества са доста жалки, но въпреки това все още са наистина погълнати в правенето на човешки неща и все още смятат себе си за възхитителни. Човечеството все още иска да продължи развитието си. Човешките същества са просто човешки същества. Дори не осъзнават, когато се самоунищожават от невежество. Денят, когато те наистина клонират човек, ще е денят, в който извънземните официално ще започнат да заменят човешки същества. Боговете няма да аранжират за едно клонирано човешко същество да има Първичен дух, така че човекът, който е създаден по този начин, ще бъде точно като труп. Без душа, той е мъртъв по рождение. Какво се случва тогава? Извънземните ще се възползват от това, като влязат в тези тела, и ще станат техните души.

Практикуващ: Можем ли все още да изучаваме „Джуан Фалун“, след като достигнем Съвършенство?

Учителят: Богове в небесата също изучават Дафа, но думите не са като тези. Вместо това те са проявления на Фа на техните нива.

Практикуващ: Учителят е аранжирал нашите пътища за самоусъвършенстване. Ако ние изкуствено сменим работата и средата си на живот, ще се отрази ли това на нашето самоусъвършенстване?

Учителят: Не искам да търсите трудности умишлено. Но има едно нещо – ако условията позволяват, благоприятни са и искате да си намерите по-добра работа, аз приветствам тази ваша постъпка. Ако условията са назрели и други фактори също са благоприятни, не мисля, че търсенето на друго място за живеене ще засегне нещо, и може би това също е част от вашето самоусъвършенстване. Но разбира се, ако настоявате да правите неща, които е невъзможно да се постигнат, или дори настоявате да търсите трудности, тогава може и да съсипвате нещата. Когато се опитвате да се просветлите от Фа-принципите в Дафа, действително трябва да премислите нещата и да не сте в разрез с естествения ход на събитията.

Практикуващ: Учителят е казал, че не трябва да коментираме или да анализираме Фа. Някои хора смятат, че не можем да говорим за нашите разбирания, нито за разбирането ни на Фа.

Учителят: Как би могло да бъде така? Тогава би било погрешно да седим тук днес и да обсъждаме нещата? Не можете да го разбирате по този начин. Ако дори не можете да говорите за собствените си разбирания и опит, подобно на това, което правим на днешната конференция, тогава бих казал, че това е погрешно. От друга страна, ако искате да изнесете реч за неща, към които сте привързани и не сте били в състояние да изоставите, и привързаността причини определени неразбирания на Фа или окаже проблематично влияние върху посоката на [неща, свързани с] Дафа, тогава трябва да помислите защо другите не ви позволяват да говорите. Ако нямате тези проблеми, тогава другата страна греши. Ако на тази свята конференция искате да използвате моята уста, за да критикувате някого, няма да успеете, защото мога да видя произхода на вашите мисли.

Практикуващ: Един ден изведнъж осъзнах, че на думата „Учител“ са дадени изцяло нови значения.Това е най-святата дума.

Учителят: Това е така, защото смисълът зад думата е бил разкрит пред вас. Не подценявайте нито една дума в Дафа. Съществуват Буди зад всяка една дума и всяка една дума е Фа. Ето защо, когато някои хора казват: „Аз чета Фа избирателно“ и пропускат една или друга част, или казват, че могат да разберат една част, но не са съгласни с друг параграф, те няма да са в състояние да видят нищо от това.

Практикуващ: Вие сте създали различни райове на много различни нива. Какви са имената на тези райове?

Учителят: На човешките същества е позволено да знаят единствено за Татагатите на нивото на Шакямуни. Не ви е позволено да знаете нищо за Боговете на по-високи нива. Говорил съм за това много пъти преди – дискутирах това дори в най-началния период. На човешките същества не е позволено да знаят. На хората не им е позволено да знаят имената на Боговете на по-високите нива. На хората не им е позволено да произнасят имената им, тъй като това ще се равнява на богохулство. Това е така, защото за тях човешките същества са просто твърде нисши. Мога да ви кажа, че Боговете никога не са смятали хората за свои родственици. Въпреки че съжаляват хората и изпитват милосърдие към тях, това, към което имат милосърдие, е човешката форма на живот. Въпреки всичко те смятат човека за животно (което обаче не е същата концепция, както е дефинирано в теорията на еволюцията).

Практикуващ: В предисторически период Фалун Дафа е спасявал хора в голям мащаб. В този цикъл на човечеството това е първият път, когато се преподава Фа от толкова високо ниво. Бил ли е Фа, преподаван в миналото, същият като Дафа, преподаван в момента?

Учителят: Първо, кой е бил първият човек изобщо, от най-стари времена, който да е преподавал този Фа на космоса? И второ, ако впоследствие в историята съм преподал част от този Дафа на космоса, не съм ли преподавал този Фа? Когато преподавам Фа на човешките същества, необходимо ли е да говоря за Фа от толкова високо ниво? Не. Ако в историята не бях дошъл да коригирам Фа и единствено преподавах частта от Фа, която може да спасява хора, тогава не е ли било това Фа на космоса? Аз преподавах само на нивото, на което е позволено човешките същества да знаят – не по-високо. Не беше ли и това същият Фа? Беше същият Фа.

Практикуващ: Защо съществата са създадени в космоса?

Учителят: Точно както микроорганизмите не могат да използват своите начини на мислене, за да разберат хората, човешкото съзнание никога няма да бъде в състояние да разбере начина, по който Боговете съществуват и мислят. Човешките същества дори не разбират космоса и нямат представа какъв е, така че как могат да питат за неща в космоса? Този въпрос е равнозначен на въпроса: „Защо трябва да съществува Вселената?“ Нека не се занимаваме с това защо има космос или защо има живот, тъй като това не са неща, които можете или трябва да знаете. Дори когато сте се самоусъвършенствали до високо ниво, без значение колко високо е то, това не са неща, които ще знаете. Разбира се, би било безсмислено да се създава празен космос без живот или каквото и да било в него, не е ли така? Използвайки човешки думи, Всевишният (Кралят на многобройните Крале), или Многоуважаваният Повелител на всички Буди, Даоси и Богове в единство, е бил този, който го е пожелал по този начин.

Практикуващ: Какъв е крайният смисъл на съществуването на съществата?

Учителят: Вие използвате човешки начин на мислене, за да разсъждавате за Вселената и смисъла на живота – изобщо не е така, както го разбират хората. Да поговорим за хората: ако всички хора живееха, без да притежават желанието да живеят, тогава не би имало нужда да идвам да преподавам Фа. Всъщност всеки иска да живее. Говоря ви за хората като цяло. В действителност вие изобщо не можете да разберете по-висшите вътрешни значения, преподавани от мен; вътрешни значения, които са по-висши от това, което сте осъзнали. Съществата на различни нива всички имат своя смисъл на съществуване и всички те имат свои собствени истински разбирания за своето съществуване. Истинските разбирания на техните нива са напълно различни от вашето разбиране. Това е така, защото разбиранията на човешките същества са обърнати, те не могат да видят истината, не могат да видят своето бъдеще, не са в състояние напълно да разберат нещата и не могат да видят нищо ясно. Без значение колко е напреднала науката, тя все още пълзи в това измерение. Ето защо имате толкова много странни мисли. Ако можехте да прецените нещата без никакви предубеждения, щяхте да бъдете един изключително необикновен Бог. Но това е непостижимо за човешките същества.

Може да кажете: „Мога да го направя. Виждате ли, това, което казвам, е все за благото на другите, без никакви други мисли, но другите не го харесват.“ Истина ли е действително, че думите ви не съдържат никакви други мисли? Осъзнавате ли ефекта от смесицата от вашите формирани след раждането представи, от представите ви, формирани в различни времеви периоди, и от мисловната ви карма, която влиза в действие, когато заговорите? Човешките мисли никога няма да бъдат чисти. Някои такива мисли може да ви бъдат разкрити, така че да знаете; някои не са ви разкрити, така че не знаете за тях. Някои хора дори не осъзнават, когато тези мисли се проявяват. Така че факторите в това, което казвате, включват прекалено много сложни неща. За хората думите на Боговете са абсолютно чисти. Вие казвате, че сте състрадателни, но в действителност състраданието ви е примесено с много фактори от човешките представи, формирани през различни времеви периоди. Вашето мислене е човешко мислене и то съдържа всякакви неща. Мислите, излъчвани от вашето съзнание, съдържат всевъзможни неща. Именно за да премахне всичко, което е нечисто и е под стандарта, човек усъвършенства себе си.

Практикуващ: Плачът би трябвало да е състояние за определен период от време, но защо не мога да преживея това състояние, след като е изминала година?

Учителят: Това би могло и да е намеса. Защо не можете да го преодолеете след дълго време? Би било погрешно, ако плачете толкова много, че дори не можете да чуете Фа. Разбира се, не насочвам това към този ученик. Когато става дума за определени неща, ако изпитвате това състояние – при условие че това не пречи на вашето самоусъвършенстване – тогава е възможно да има и други причини. [Например] направили сте грешки в миналото, виждате как сте се променили – всички промени, които са настъпили, които са отвъд най-смелите ви фантазии – или [виждате, че] сте били загребани от ада, пречистени сте и дори са ви дадени всички тези великолепни неща. Как може да не плачете?

Или може би сте били свързани с мен в определен живот. Съществуват всякакви възможности. Ето защо е.

Практикуващ: Когато например същества, които са създадени в свят от 18-каратово злато, вече не са чисти, ако след Фа-коригирането те искат да се завърнат в този свят, в който златото ще бъде 24-каратово, те могат да достигнат Съвършенство само като се придържат към високи стандарти. Правилно ли е това?

Учителят: Правилно е. Но това не е нещо, което може да се постигне незабавно; по-скоро се постига постепенно чрез непрекъснат процес на самоусъвършенстване. По това време всичко ще бъде много плавно и естествено и няма да сте принуждавани да правите каквото и да било. Говорейки за това, си спомням нещо, което се случи, когато се грижех за някои неща за вас в ранните години. След като приключих с работата по всичко на най-микроскопичния слой на вашето съществуване, почувствах, че нещо все още не е наред. Открих, че в дори още по-дълбоко скритите места, където е бил създаден животът ви, дори тази фундаментална материя е дегенерирала, като упорито е сформирала всички неща така, че да не могат да бъдат променени. На този етап в очите на другите Богове дори фундаменталната природа на съществата вече не беше достатъчно добра и вече бе невъзможно тази Вселена да бъде запазена по-дълго. Но аз промених всичко това за вас. (Аплодисменти) Беше наистина нещо трудно изпълнимо. Всяко едно отклонение или недоброто извършване на това в най-незначителния смисъл би повлияло на всеки аспект от вашето бъдеще. Беше изключително трудно да се направи. Накрая си спомних, че когато току-що бях започнал да работя по Фа-коригирането, беше наистина трудно. Това, за което говоря, е феноменът на съществуването ви тук, но не съществуват ли същите и все пак много по-микроскопични ситуации на по-високи нива? Така че това беше нещо много трудно постижимо, но го направих, отговорих на стандартите и надминах най-добрите стандарти, които са съществували някога. (Аплодисменти)

Също така открих, че упадъкът на човечеството е бил причинен от материя на много високи нива, която е дегенерирала. И тези деформирани неща са много упорити. Начинът, по който това се проявява директно тук, сред човешките същества, може да бъде видян във външното поведение на днешните младежи, които са безотговорни, немарливи и правят каквото си поискат. Викат и крещят силно, подскачат на музика в странно изглеждащи танци и играят електронни игри. Накратко, съзнанията им са пълни с тези неща от така наречения модерен начин на живот.

Практикуващ: Медитирам в поза единичен лотос. Острата болка, която изпитвам в краката си, е непрекъсната, а не периодична.

Учителят: Разбира се, периодичната болка, която имам предвид, е когато човек е способен да направи позата двоен лотос – тогава се появява периодичната болка. Когато току-що сте успели да кръстосате краката си, болката ще бъде постоянна и това е така, защото не сте кръстосвали краката си двойно или защото току-що сте успели да ги кръстосате. Болката ще бъде наистина без прекъсване, като че ли е непоносима дори за секунда, и вие трябва да пуснете краката си веднага. Това е чувството, което имате отвътре. Треперите от болка, която е трудно поносима и която пронизва и безпокои сърцето ви. Разбирам дълбоко всичко, през което преминавате. Ако ще говорим за тази ситуация, трябва да говорим за нея от две страни: може би никога не сте кръстосвали краката си преди и така костите на краката ви са сковани и сухожилията не са гъвкави; или може би е в резултат от карма. И двете са възможни.

Практикуващ: Постоянно усещам, че не отговарям на изискванията на Дафа, и постоянно имам чувството, че не разполагам с достатъчно време. Привързаност ли е това?

Учителят: Последната част е привързаност. Първата част беше изказана правилно. Изобщо не се тревожете за времето. Докато продължавате да се самоусъвършенствате, вие се движите към Съвършенство. Но има едно нещо: трябва да напредвате усърдно! Ако кажете: „Ще я карам бавно; десет години, осем години или двадесет години – ще го правя малко по малко“ – тогава няма да мога да ви чакам.

Практикуващ: Имат ли предопределени връзки със самоусъвършенстващите се съществата, които ще бъдат спасени и доведени в райовете на онези, които са успели в самоусъвършенстването?

Учителят: Всички същества във вашия рай може да са имали предопределени връзки с вас в човешкия свят. Това, което гледам, е сърцето ви. Когато постигнете Съвършенство, какво ще стане с дълговете, които дължите? Докато вие се самоусъвършенствате, аз довеждам до Съвършенство вашия свят. Някои от съществата, на които дължите, ще станат обикновени същества във вашия рай и тогава, разбира се, те ще се радват на това. Това е отражение на вашето милосърдие и могъщата ви добродетел и същевременно вие сте ги спасили, превръщайки това в нещо добро. (Аплодисменти)

Практикуващ: Правилно ли е да се каже, че просветляването до Фа по време на самоусъвършенстването е с цел просветляване до специфичното вътрешно значение на Джън-Шан-Жен, което е на най-високото ниво?

Учителят: Това не е така. Просветлението, за което говоря, се отнася до това дали сте в състояние да се справите с всичко с праведни мисли по време на вашето самоусъвършенстване. Изречението, което произнесох току-що, описва точно вида просветление, което трябва да се случи по време на самоусъвършенстването в Дафа. Не става въпрос да седите тук, мислейки с намерение, или да се опитвате да извлечете някакъв смисъл, стоящ зад определена дума. Не е така. Някои хора осъзнават тези неща бавно. Когато чувстват малко дискомфорт, ме питат защо не се чувстват добре: „Учителю, как така не се чувствам добре?“ Или може да попитат някой друг: „Какво се случва с мен днес?“ На следващия ден, когато се натъкнат на неща, които ги разстройват, [ще кажат:] „Защо винаги ми се случват разстройващи неща?“ Тогава казваме, че тези хора имат лошо просветително качество. Всъщност, когато чувстват физически дискомфорт, тогава заболяванията им са премахвани или това е проява на развитието на техния Гонг. И все пак те го вземат за нещо лошо. Когато се сблъскат с премеждия, това е една възможност за тях да подобрят своя Шиншин. Те трябва да се самоусъвършенстват. Без такива условия, как биха могли да постигнат това? Как биха могли да се самоусъвършенстват, ако не могат да приемат това и не могат да понесат онова? За тях би било невъзможно да се самоусъвършенстват. Това показва, че просветлителното качество на тези хора е просто толкова слабо. Това е просветлението, за което говоря.

Практикуващ: Има много хора в Китай и по света, които не се самоусъвършенстват. Учителю, моля, кажете им няколко най-важни думи.

Учителят: Целият Фа, за който говоря, има смисъл и целият има цел. Човешките същества са просто човешки същества. Какво искате да кажа на човешките същества? Нека ви кажа... ще ви кажа, че не гледам на вас като на човешки същества, защото вие сте човешки същества, които се самоусъвършенстват, и сте в божествено състояние. (Аплодисменти)

Практикуващ: Асистиращият център позволява на [Дафа] учениците само да правят упражненията в своя квартал и не позволява групови дейности за разпространение на Фа или изпълнение на упражненията.

Учителят: Ситуацията, която описахте, може да бъде ваше собствено погрешно разбиране; също така може да бъде нередност в работата на координатора на този асистиращ център. И двете са възможни. Не мога да коментирам конкретно това за вас. Но трябва да запомните нещо, което съм казвал: когато двама души имат конфликт и трети човек го вижда, дори и този трети човек трябва да помисли дали има някакви проблеми от негова страна – „Защо се случи така, че да го видя?“ Това важи още повече за двамата души, въвлечени в конфликта. Те би трябвало да се вгледат в себе си дори повече, тъй като е необходимо да се самоусъвършенстват вътрешно. Така че, когато откриете, че не сте съгласни с нещо, дали става въпрос, че то не е в съответствие с вашите представи, или че не е в съответствие с Дафа? Трябва да разгледате и това. Ако сте прав, тогава, изхождайки от отговорността си към Дафа, можете да повдигнете своята основателна и правилна гледна точка пред координатора. Мисля, че тъй като той е самоусъвършенстващ се, ще я вземе под внимание. Ето как би трябвало да бъде.

Практикуващ: В писанието „Решителност“ Учителят казва, че намесата от други измерения използва различни средства, за да влезе в контакт с учениците и да нанесе вреда.

Учителят: Нека го кажа по този начин – не трябва да правите нищо, което ви е казано да правите, ако то е в противоречие с Дафа; не трябва да учите никакви движения, които са ви преподадени, ако те не са движенията на Дафа; и не трябва да следвате и да правите нищо, което не е каквото трябва да правим в Дафа. Това е достатъчно. Някои порочни неща се представят за мои Фашъни. Дръжте се добре и преценявайте нещата, използвайки Дафа. Ако някой разчита на Фашъни, които да му кажат какво да прави, това е привличане на демони.

Практикуващ: Учителю, бихте ли ни казал за някои от нещата, които сте извършил, когато предавахте Фа?

Учителят: Това, което мога да ви кажа, е този Фа и как да се самоусъвършенствате нагоре. Просто съсредоточете вниманието си върху това. Всички останали неща, които искате да знаете, са били отложени за след постигане на Съвършенство. Сега не губете времето си да фантазирате.

Практикуващ: Има по-дълбок смисъл в даването на Фалун от Учителя на учениците и той е, че след като достигнем Съвършенство и се завърнем на първоначалните си позиции, никога няма да паднем отново.

Учителят: Това е, което смятам да направя. (Аплодисменти)

Практикуващ: Учителю Ли, може ли да озарите Африка със своето сияние и да дойдете там?

Учителят: Определени неща не са такива, каквито си ги представяте. В интерес на истината, в предишния си живот някои китайски ученици са били чернокожи; някои наши ученици от бялата раса вероятно също са били чернокожи. С други думи, нещо толкова огромно не е така просто, колкото повърхностната форма, в която вие си го представяте. Няма да оставя никого, който е трябвало да бъде спасен. (Аплодисменти) Надявам се да четете книгите и да изучавате Фа по много и непрекъснато да се подобрявате.

Практикуващ: Моля, обяснете как можем да предотвратим превръщането на Фалун Дафа в религия, когато спрете да преподавате Фа.

Учителят: Не е нужно да се тревожите за това. Ще бъда тук заедно с този Дафа през цялото време, докато не завърша всичко в този човешки свят. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато се занимавам с неща, които ми носят радост и забава, изпитвам чувство на вина. Защо е така?

Учителят: Ще ви кажа следното: много забавни неща не са непременно добри. Защо? Защото в днешно време хората са се адаптирали към тенденциите на съвремието и са неспособни да разпознаят съществуването на негативната страна на нещата. Ако можете да преценявате нещата с древните ценности на хората от миналото, ще установите, че [днешните неща] са неправилни. Ако ги оцените чрез Дафа, ще откриете, че те са дори още по-грешни и несъвместими с Фа. Освен това, силното желание да се забавлявате е привързаност, която ще се отрази на самоусъвършенстването ви в Дафа.

Практикуващ: Понякога през съзнанието ми проблясва сцена на подобрението на моя Шиншин, която ме кара да се чувствам, сякаш това наистина се е случило.

Учителят: Прекрасната сцена на подобряването на вашия Шиншин със сигурност е нещо добро и е истинска. В момента това, което усещате, може да бъде доловено само по този начин от вашето разбиране и все още не може да се прояви в действителността на обикновените хора. Това е така, защото вие все още се самоусъвършенствате, все още се самоусъвършенствате с човешко тяло. Все още има много лоши неща, съществуващи в човешките тела, така че не може да изглеждате като Богове, докато ги имате. Между другото, ще спомена нещо отново. В последно време много хора, включително нови и дългогодишни практикуващи, са развили силни привързаности към Небесното око. Нека ви кажа нещо, което е много вярно и което е основна причина зад всичко това: имате много лоши мисли и представи в съзнанието си и когато окото на мъдростта на вашето Небесно око види сцените, които са отвъд човешкото измерение, тези неща също виждат тези сцени. Но на тези лоши неща не може да бъде позволено да видят истинския образ на Боговете. Разбирате ли? Ето защо за момента много хора не могат да виждат.

Практикуващ: Наясно съм със състоянието на моя Шиншин и в същото време усещам, че имам демонична природа. Как да елиминирам демоничната си природа?

Учителят: Това всъщност е отлично състояние. С други думи, способни сте да усетите лошата си страна, така че трябва да я отблъснете, да ѝ устоите и да я отхвърлите. Трябва да я отстраните от съзнанието си, да не следвате тези мисли и да спрете да вършите тези лоши неща. Тогава се самоусъвършенствате и подобрявате – това се нарича самоусъвършенстване.

Практикуващ: По време на групова практика по-добре ли е просто да слушаме формулата, произнасяна на глас от Вас преди всяко упражнение, или да я прочетем на глас заедно?

Учителят: Достатъчно е да я изрецитирате наум – ние винаги си казваме тези формули наум, нали? Но нямам против да ги кажете на глас. Разбира се, ако ги рецитирате на глас, по-добре да го правите едновременно по време на груповата практика. Зависи от вас. Не обръщам внимание на формалностите. Но когато сте по-синхронни по време на груповата практика, това ще остави хората с добро впечатление, нали? Правете го в съответствие със собствената си ситуация. Аз няма да възразя и не мога да ви налагам каквито и да било правила. Правете го според собствените ви обстоятелства – направете това, което сметнете за добро.

Практикуващ: Учителю, моля, кажете няколко думи на всички практикуващи в Китай. Това ще бъде безценно за изучаването ни на Фа и за усърдността ни в нашия напредък.

Учителят: Всъщност всичко, за което говорих току-що, беше предназначено и за практикуващите в Китай, тъй като знам, че видео- и аудиозаписите, които сте направили, ще бъдат предадени в Китай. (Аплодисменти)

Практикуващ: Споменахте елиминирането на привързаността към емоции. Тогава защо Боговете ронят сълзи?

Учителят: Това са сълзи от състрадание. Освен това, чувствата и разбиранията на Боговете са напълно различни от тези на хората. Те изобщо не са на същото ниво, нито са същата концепция. В допълнение, Боговете от дори още по-високи и по-високи нива не биха ронили сълзи за човешките същества. Те биха ронили сълзи само за съществата под тях, тъй като в техните очи хората са просто хора.

Практикуващ: В съзнанието си не искам да правя нищо. След като прочета писанията на Учителя, се чувствам шокиран и изпитвам чувство на неотложност, но въпреки това не мога да настроя съзнанието си да побързам.

Учителят: Това е така, защото мързелът е започнал да ви изтощава, така че трябва да пробиете през него. Всеки ще се сблъска с това. Понякога се проявява доста силно, в други случаи изглежда относително слабо. Ето какво ви пречи да правите упражненията или да бъдете усърдни в самоусъвършенстването си. Пробийте през това! Разбийте го. Може би решаващият фактор – или ключът към това препятствие – е привързаността ви и ако отключите това, вероятно ще го преодолеете и ще пробиете през него незабавно. (Аплодисменти)

Практикуващ: Вселената на бъдещето се нуждае от изначални същества, така че Учителят е дошъл. Дали причината е, че на Земята има много такива изначални същества?

Учителят: Не дойдох тук, за да спася няколко „изначални същества“. Тази представа не е правилна. Когато преподавам Фа на това човешко място, всички други измерения също могат да чуят Фа, така че съм дошъл тук, за да преподавам Фа. В противен случай, ако преподавах Фа на друго ниво, съществата под това ниво нямаше да са способни да го чуят, включително и човешките същества. Разбира се, на всички нива има изначални същества.

Практикуващ: Китай активно се занимава с някои свързани с будизма неща. Какво ще кажете за това?

Учителят: Нека не се занимаваме с тези неща – всички те са въпроси на обикновените хора. Причината да се занимават с тези свързани с будизма неща е да получат благословии или да спечелят пари от това. Те строят манастири, за да правят пари или заради туризъм. Човешките същества просто правят човешки неща. Ние не се занимаваме с това. Тъй като будизмът е станал част от човешките същества, каквото и да правят човешките същества, просто ги оставете да го правят.

Практикуващ: Всички практикуващи, които присъстват на тази конференция от деветнадесет различни провинции, градове или окръзи и тридесет и три области на Китай, предават своите най-добри пожелания към Учителя от името на практикуващите в техните съответни региони.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти)

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи, които присъстват на тази конференция от други страни, предават своите най-добри пожелания към Учителя от името на практикуващите в съответните им страни и региони.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти)

Някои ученици ме помолиха да направя големите жестове с ръце. Наистина ли искате? (Аплодисменти)

Добре, ще изпълня за вас комплекс от големите жестове с ръце. След това нашата конференция ще приключи.

Тази Фа-конференция скоро ще приключи. Тя беше наистина успешна. Зная, че чрез тази конференция всички ученици се подобриха до известна степен, намериха къде изостават и осъзнаха, че трябва да се самоусъвършенстват по-усърдно. (Аплодисменти) Конференцията изпълни целта си добре. Това е отлично. Освен дългогодишните ученици, в публиката има и някои хора, които са дошли тук, за да слушат Фа за първи път. Надявам се, че всеки, който е влязъл в тази конферентна зала, може да получи копие от „Джуан Фалун“, да види какво представлява този Дафа и да придобие някакво разбиране за него, тъй като мога да ви кажа, че има над 100 милиона души, които го практикуват. (Аплодисменти) Желанието ми е тази Фа-конференция да послужи като стимул, който да ви подтикне да се самоусъвършенствате по-усърдно и да се издигнете по-бързо и който да накара тези, които са изостанали, да побързат и да наваксат, а онези, които са тръгнали по грешен път, да побързат и да се върнат обратно! (Аплодисменти) По-добре не пропускайте тази възможност, тъй като моментът няма да настъпи отново. Не можете да позволявате на възможностите да се изплъзват отново и отново. Зная, че тази конференция ще послужи като движеща сила за източното крайбрежие, за целите САЩ и за други региони. Ще има повече хора, които ще дойдат да се присъединят към Дафа, ставайки добрите хора в света, ставайки дори по-добри хора, чак докато станат добри хора в дори по-високи сфери. (Аплодисменти) Ще спра дотук. Това е всичко, което ще кажа. Благодаря на всички ви. Надявам се, че всеки ще достигне Съвършенство възможно най-скоро. (Аплодисменти)


(1)„Пуду“ – „Всеобщо спасение“ (от китайски език) – бел. прев.

(2)„Джиши“ – „Спасяването на света“ (от китайски език) – бел. прев.

(3)„Буда природа“ – статия от книгата „Джуан Фалун – том II“ – бел. прев.

(4)Дин – състояние на будно, но празно съзнание – бел. прев.

(5)Китайският термин, използван тук, е Цибей – състрадание, милосърдие – бел. прев.