Фалун Дафа

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сингапур

Ли Хонгджъ


Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сингапур

Ли Хонгджъ

22 и 23 август 1998 г.

Здравейте, ученици! (Аплодисменти. „Здравейте, Учителю!“)

Зная, че в залата има наши ученици от Сингапур, както и много хора, които са пропътували дълъг път от Китай, от други държави и от много различни региони. Целта на тази Фа-конференция е да ви помогне да повишите своите нива възможно най-бързо, като споделяте опит помежду си и откривате пропуските си. Това е основната цел. Но много ученици искат да ме видят, защото чрез дългото си самоусъвършенстване са придобили все по-задълбочаващо се разбиране на Фа, разбрали са много чрез преживяванията си и лично са усетили все повече различни аспекти на самоусъвършенстването. Много от вас не са присъствали на семинарите, които изнесох в Китай още в началото, и много от вас са изучавали и практикували сами, така че наистина имате силно желание да ме видите. Наистина зная как се чувствате. И така, ето защо сте дошли. Има и много други, които споделят тази мисъл и искаха да дойдат. Разбирам чувствата ви много добре, но мисля, че преподаването на Фа беше най-важно в първите години, когато лично преподавах Фа.

Сега, когато Фа вече е представен сред хората и книгите са широко разпространени в обществото, нашите ученици разполагат с тях. Това означава, че всички вие можете да изучавате Фа и да се самоусъвършенствате, и ефектът е същият, както когато лично изнасях семинарите и преподавах Фа в онези години – нищо не е пропуснато. Така че това, което сега е най-важното, е да имате стабилна среда, която да ви помогне да се подобрите в самоусъвършенстването възможно най-бързо. Чрез изучаване на Фа и самоусъвършенстване сте осъзнали, че вашият Учител наистина се грижи за вас и носи отговорност за вас. Тогава подобрението ви е аранжирано системно – всеки има систематичен път на самоусъвършенстване. Вашето желание да ме видите може да провокира мислите ви и да ги отклони, и да ви направи неспособни да се самоусъвършенствате със спокойно съзнание, или може да ви застави да започнете да ме търсите навсякъде. Това би повлияло на процеса на вашето самоусъвършенстване. Фа е бил представен в обществото. Но хрумвало ли ви е, че вашето подобрение и самоусъвършенстването ви са най-важното? Ако не можете да се подобрите, или ако не можете да се самоусъвършенствате, тогава моето преподаване на Фа не би означавало нищо.

Нищо не бива да пречи на самоусъвършенстването ви, защото то е най-важният приоритет. Просто искам да ви кажа, че по време на вашето самоусъвършенстване трябва да успокоите сърцето и съзнанието си и да не позволявате да бъдете повлияни от обикновени човешки привързаности. Ако наистина сте дошли тук за самоусъвършенстване, повишавайки нивото си и откривайки недостатъците си, или ако сте дошли тук, за да видите как учениците в Сингапур се справят в самоусъвършенстването си и да чуете споделените от тях опит и прозрение, така че да насърчите своето подобрение – ако това е в съзнанието ви, тогава аз ще съм много доволен. Разбира се, желанието да видите Учителя не е погрешно. Просто не бива да имате силни човешки емоции. Така или иначе, трябва да се освободите от своите човешки привързаности. В противен случай ще ме приемате с емоциите и съзнанието на обикновен човек и ще разглеждате Фа с обикновени човешки мисли. Това би създало сериозна пречка за вашето подобрение. Трябва да бъдем внимателни с това.

За много от вас идването тук не беше лесно. Някои вероятно са доста ангажирани професионално, но са успели да отделят от времето си и забързано да поемат към Сингапур специално заради това. Хората са поставени пред всякакви обстоятелства. Тъй като сега сте тук, мисля, че трябва да се успокоите и да слушате как учениците в Сингапур се самоусъвършенстват и подобряват. Практикуващите, които са дошли от чужбина, могат да разглеждат това пътуване като шанс за получаване на опит.

Дойдох на тази конференция, за да ви слушам. Но все още имаме много ученици, за които доста въпроси са неясни. Тъй като Дафа се разпространява по целия свят, със сигурност постоянно ще има нови практикуващи и ученици, заемащи се с практиката, и те със сигурност ще имат всякакви въпроси. Всъщност в книгата можете да намерите отговорите на всичките си въпроси. Но някои от нашите ученици все още са несигурни и винаги искат да ми задават въпроси. Така че ви давам възможност за това. Това е двудневна конференция. Аз няма да говоря много и предимно ще ви слушам. Изчакайте до утре следобед и тогава ще прекарам целия следобед да отговарям на вашите въпроси. Тогава можете да ми задавате повече въпроси, свързани със самоусъвършенстването ви, и аз ще ви отговоря. Мисля, че половин ден ще бъде достатъчен. Има общо само два дни и нашите ученици трябва да организират споделянията, а има и други дейности. Трябва да се опитаме да направим тази Фа-конференция напълно успешна. Това е първият път, когато в Сингапур се организира конференция от такъв мащаб, и толкова много хора са дошли от чужбина. Някои аспекти от организацията по никакъв начин не са лесни. Всички вие знаете какво да правите и ще се справите много добре, без да ви казвам много.

Сега ще ви разкажа за цялостната ситуация на нашия Дафа понастоящем. Когато преподавах Фа в Китай, страната беше в период на реформи и отваряне. Имах чувството, че мисленето на хората се променя с развитието на икономиката, така че представих Дафа в онзи момент. Тъй като много хора бяха формирали определени представи в течение на дълъг период от време, те се нуждаеха от преходен процес, за да разберат Фа. Отне им известно време да го изучават, преди да осъзнаят какво предавах. По-късно – и още повече в последно време – открих, че сега новите ученици изглежда надминават по-старите, що се отнася до получаването на Фа. С други думи, те нямат ограничението при разбирането му на възприятийно ниво. Разбират го веднага и незабавно се впускат в него, без да се нуждаят от преходен период, за да го осмислят – „Способен ли съм да науча това?“ „Искам ли да го науча?“ При тях няма такова нещо. Нито „Дали принципите, които разяснихте, са правилни?“ С други думи, въпреки че тези ученици са получили Фа по-късно, открих, че не са изостанали. Чрез собствените си усилия те бързо ще наваксат.

Мисля, че цялостната ситуация на Дафа е, че осъзнаването на Фа от учениците става все по-задълбочено, че разбирането им на Фа е станало по-дълбоко и че те наистина знаят какво представлява този Фа. Това е огромна промяна в сравнение с началото, когато хората разглеждаха Фа с човешки чувства и човешки начини на мислене. Наистина е огромна промяна. Напълно различно е от началото. Така че с други думи, вие наистина се самоусъвършенствате във Фа и не го гледате или оценявате с емоции, дълбока благодарност или различни човешки представи – тези неща стават все по-малко и по-малко. Това означава, че нашият Фа става все по-чист в обикновеното човешко общество.

Какво означава „да приведем Фа в съвършена хармония“? Много от нашите самоусъвършенстващи се може би не знаят. След като този Фа е толкова огромен – той може да ни спаси, може да ни позволи да достигнем различни нива и сфери чрез самоусъвършенстване и може да ни доведе до Съвършенство – защо трябва да бъде хармонизиран от хората? В интерес на истината, може би сте мислили за следното: обикновеното човешко общество също е проявление на необятния Дафа на космоса на най-ниското ниво – това на обикновените хора. Всички форми на проявление в обикновеното човешко общество също са дадени и създадени от този Фа. Така че ние, като самоусъвършенстващи се, използваме тази среда, за да се самоусъвършенстваме. Въпреки че погледнато от други нива, обикновеното човешко общество е лошо, то също е ниво и сфера, създадени от Фа. Тогава, ако в самоусъвършенстването си сте наясно как да се измъкнете от това ниво и как да се освободите от различните поведения и представи на обикновеното човешко общество, ще можете да преодолеете тези пречки и да се издигнете до по-високо ниво. Ето какво трябва да постигнете в самоусъвършенстването.

Ако обаче не можете да изоставите обикновените човешки неща, самоусъвършенстването ви може да бъде сериозно затруднено. Поквареността на нравствените стандарти и упадъкът на човешките морални ценности са променили всичко, което Фа е създал за живите същества на това ниво. Така че за хората наистина е трудно да знаят, че Истината все още съществува като стандарт в обикновеното човешко общество. Без този стандарт хората се осмеляват да правят всичко, смеят да правят каквото и да било и нямат страх от нищо. Това на свой ред води до деградация на нравствеността и ценностната система на обществото, която се проявява като многобройните нездравословни явления и престъпления в обикновеното човешко общество.

За да хармонизирате Фа, преди всичко трябва да сте добри хора. Когато сте добър човек, това е акт на хармонизиране на Фа. Но тъй като се самоусъвършенствате сред обикновените хора, в крайна сметка трябва да се извисите над всички тези неща. Така че когато можете истински да разбирате Фа, да се самоусъвършенствате във Фа и да сте праведен и истински самоусъвършенстващ се, вие привеждате Фа в съвършена хармония. Което означава, че също така съхранявате Фа. Защото поведението на всеки ученик в обикновеното човешко общество представлява образа на Фалун Дафа [в съзнанията на хората]. Не е ли така? Ако поведението ни не е добро, несъмнено ще опетним представата за Дафа и не би могло да се каже, че хармонизираме Фа. Някои хора казват, че трябва да предпазваме и защитаваме Фа и че когато другите кажат нещо лошо за нас, трябва да подходим към това по такъв и такъв начин. По-специално, когато някои клеветят нашия Дафа или се отнасят с нас несправедливо, много от вас често се ядосват и искат да вземат мерки, за да си отмъстят. [Мислите си:] „Те се отнасят зле с нас, така че ще им отвърнем със същото.“ В този случай бъркаме себе си с обикновените хора и не се различаваме от тях.

Всъщност нека ви кажа следното: Предпазването на Фа не означава прибягване до насилие. Доброто и злото съществуват съвместно в човека. Ние отстраняваме злата страна и използваме само добрата, за да предпазваме Фа. Когато другите говорят нещо лошо за нас, можем да им позволим да разберат колко сме добри и да се аргументираме пред тях, изцяло използвайки добрата страна. Често когато обикновеният човек се натъкне на проблем, той е склонен да възприеме отрицателен подход. Така ще предприеме някои крайни действия или ще прибегне до насилие. Не е уместно да правим нито едно от тези неща. Често казвам, че ако някой е освободен от всякакви лични представи, не е мотивиран от личен интерес и истински се стреми да облагодетелства другите, когато посочи недостатък на друг човек или му каже кое е правилно, този човек ще бъде трогнат до сълзи.

Шан(1) е наистина могъщо. Просто когато в обикновеното човешко общество човек казва на някого за нещо добро, той обикновено включва и собствените си разбирания и дори се тревожи, че може да бъде ощетен по някакъв начин, и иска да се предпази. Много неща са примесени в това, което казва, така че то не звучи съвсем както трябва и е нечисто, и обикновено съдържа емоция. Ако това, което казвате, истински идва от вашата добросърдечност и е лишено от всякакъв личен интерес, думите ви наистина ще докосват другите.

Това, за което говоря тук, е как да приведем Фа в съвършена хармония в това обикновено човешко общество и как да предпазим Фа от подронване. Много от нас са обяснили мотивацията ни пред различни правителствени отдели в нашето общество. Мисля, че това е добре. Ако те наистина се вслушат, има голяма вероятност да се присъединят към редиците на добрите хора. Тревожно е единствено ако не желаят да се вслушат. Ако наистина искат да разберат нашия Фа, докато четат книгата, докато научават Фа и наистина се опитват да го разберат, те ще разберат какви сме. Обикновено хората, които казват лоши неща за нас, са тези, които не са се опитали да ни разберат и не ни разбират. Всичко при нас е открито – нямаме какво да крием от хората. Пътят, по който сме поели, е изключително праведен. Често съм казвал, че точно защото пътят, по който сме поели, е изключително праведен, всичко, което не е праведно или не е достатъчно праведно, или е по-малко от перфектно в обществото на обикновените хора, ще ни смята за пречка. Тъй като сме толкова добри, може би недостатъците в някои неща ще бъдат разкрити и тези хора ще извършат някои негативни действия спрямо нас. Това е неизбежно. Ако никой не се противопостави на нещо праведно при предаването му в обществото, бих казал, че е много вероятно то да е порочно. (Аплодисменти)

От друга гледна точка, с разпространяването на нашия Фа в обществото на обикновените хора, когато се сблъскваме с безотговорни атаки от хора и определени [правителствени] отдели, които не знаят какво представляваме, или когато те ни приписват нещо своеволно или се отнасят с нас по наистина безразсъден начин, мисля, че при такива проблеми трябва също така да се вгледаме в самите нас и да се запитаме: „Защо се случват тези неща? Дали защото ние самите, или асистиращите ни центрове, местата ни за практика или някой от нашите ученици не се държим както трябва?“ Ако можете да се вглеждате внимателно в себе си при всяко нещо, на което се натъквате, тогава бих казал, че наистина сте забележителни и нищо не може да ви спре по пътя ви към Съвършенство. При все това, когато се сблъскаме с проблеми, често гледаме навън – „Защо се държиш така с мен?“ – и смятаме, че с нас са се отнесли несправедливо, вместо да се вгледаме внимателно в самите нас. Това е най-голямата и най-фатална пречка за всички живи същества. В миналото някои хора казваха, че е невъзможно да се успее в самоусъвършенстването. Как би могъл човек да успее в самоусъвършенстването? [Те не са можели да успеят], защото това е била най-голямата пречка и при проблеми никой не е бил склонен да търси недостатъци в себе си. Когато човек се чувства наранен или се сблъска с нещастие, за него наистина е трудно въпреки това да се вгледа внимателно в себе си и да види дали е направил нещо погрешно. Ако някой може да постигне това, тогава бих казал, че по този път – по този път на самоусъвършенстване – и завинаги в неговото съществуване, нищо не е в състояние да го спре. Това действително е така. Понякога все още не успяваме да преодолеем тестовете, въпреки че дълбоко в себе си сме наясно. Но в крайна сметка, тъй като сме в състояние да мислим, и с принципите пред нас, дълбоко в себе си знаем кое е правилно и кое – не. Може и да не успеем веднъж или два пъти, но след това ще се справим добре. Ключът е в това как разбирате себе си и дали можете да се изследвате правилно и да намерите в себе си причината за проблема.

Преди, когато много от нашите ученици имаха противоречия с външни на нашия кръг лица, или когато хора или определени отдели с различни функции в обществото се отнасяха несправедливо с нас, не се вглеждахме в себе си за причината, а вместо това наблягахме на проблема на другата страна. Определени неща наистина са много лоши и те се опитваха да ни навредят своеволно. Но замисляли ли сте се, че макар това да бяха лоши и демонични действия, възможно ли е тези неща да се случат просто случайно? Дали отрицателните им аспекти не са били използвани, за да можем да видим собствените си отрицателни страни? Често съм казвал, че когато двама души имат търкания помежду си, всеки един от тях трябва да се вгледа в себе си. Не само двамата, които са в противоречие, трябва да се вгледат в себе си, но и наблюдателите, които са свидетели на инцидента. Ето кога наистина ще се подобрите много бързо.

Знаете, че животът ни се състои от микрокосмична материя от различни нива. Част от материята е извънредно микрокосмична. В нашата практика за самоусъвършенстване вие сте трансформирани на изключително микрокосмично състояние на съществуване – а именно, от първоизточника на вашето съществуване. Трансформацията непрекъснато се разпростира навън – непрекъснато се разпростира до повърхностния ви слой. Щом тя бъде завършена чак до повърхността, вие сте постигнали Съвършенство. Това е подходът, който възприемаме. Така че преди да достигнете до етапа, в който повърхностният ви слой може да бъде асимилиран с Фа, вие по различни начини все още ще имате поведението, мислите и начина на действие на обикновените хора – това е сигурно.

Някои от нашите ученици ме попитаха: „Учителю, самоусъвършенствам се от толкова дълго време и усещам, че понякога моето разбиране на Фа вече не е като на обичайния нов ученик. Тогава защо в съзнанието ми все още се появяват лоши мисли?“ Това е въпрос, който всеки присъстващ тук си е задавал. Нека ви кажа: в хода на самоусъвършенстването си вие сте преобразувани, започвайки от самия първоизточник на вашето съществуване. Мисли на обикновените хора винаги ще присъстват до момента, в който вашата трансформация достигне до най-външния ви слой. Какви са предимствата и недостатъците? Предимството е, че можете да запазите тази среда за самоусъвършенстване тук, сред обикновените хора, и това ви дава възможност да се подобрявате постоянно и по-бързо. Какви са недостатъците? Че никога не можете да кажете в коя сфера се намирате. През определени периоди, когато се справяте добре в самоусъвършенстването или разбирате добре Фа и можете да рецитирате книгата – тоест, когато сте достигнали стандарта за тази конкретна сфера – [тази част от вас] е незабавно отделяна от частта ви, която не е напълно усъвършенствана. Изведнъж ще се зачудите: „Защо моето разбиране на Фа вече не е толкова добро? Защо мислите ми отново са станали лоши?“ Ще имате това чувство.

Вие се самоусъвършенствате сред обикновените хора. Частта от вас, която е напълно усъвършенствана, е благородна, праведна, божествена част. Съответно в обществото на обикновените хора един Бог не може да има същото поведение като обикновения човек – това е абсолютно забранено. В момента, в който той възприеме такова поведение, ще пропадне. За да се подсигури, че можете да се самоусъвършенствате в обикновеното човешко общество и да не пропаднете, щом част от вас достигне стандарта, тя е отделяна. Частта, която е напълно усъвършенствана, винаги ще стои там в покой, неподвижна и свободна от всякакви мисли. Тя не се въвлича в никакви човешки дейности и това гарантира, че няма да пропаднете. Като продължавате да се самоусъвършенствате, само ще продължавате да се подобрявате. Тук ви казах и за още един принцип, а именно, че вие постоянно се преобразувате в самоусъвършенстването си, като се започне от микрокосмичните нива и постепенно се премине към повърхностния ви слой. Когато повърхностният ви слой е напълно асимилиран, постигате Съвършенство.

Тогава преди да сме постигнали Съвършенство, винаги ще имаме обикновени човешки мисли и поведение по време на самоусъвършенстването си. Нещо повече, ще откриете, че понякога мислите ви стават все по-лоши и по-лоши. Защо е така? Много лоши неща имат корени и съществуват не само на слоя на най-големите частици, но и в частици с различна големина. Така че помислете всички: в хода на самоусъвършенстването ви, докато [вашата трансформация] продължава да пробива към повърхността, в микрокосмичните ви частици продължават да бъдат елиминирани лоши неща. Тогава това, което остава, ще е това, което се намира в най-външния слой, а това, което е в най-външния слой, е най-лошото. При все това най-лошото е и най-слабото. С други думи, докато можете да упражнявате самоконтрол в хода на самоусъвършенстването си, лесно можете да потиснете тези лоши неща и да се освободите от тях, включително и от всички представи в съзнанието ви.

Може би разбирате принципа, който току-що обсъдих: „О, ето защо човек може да има лоши мисли през цялото време, докато се самоусъвършенства. От сега нататък няма да се притеснявам за тях, вече не се плаша от тях. Просто ще ги оставя да си се развиват, както си поискат.“ Това е неприемливо! Тъй като сте самоусъвършенстващ се, ако не упражнявате самоконтрол на повърхностното ниво, все едно не се самоусъвършенствате. Ето как са свързани тези неща. Току-що поговорих за състоянието на самоусъвършенстването на нашите ученици като цяло и попътно засегнах някои теми.

Има и нещо друго. Нашият Дафа се разпространява в обществото на обикновените хора. Защо го правим именно по този начин? Както знаете, имаме много свободна форма на администрация. Нямаме никакви списъци, в които да фигурират имената ви или това кои сте вие, колко сте годишни или къде живеете. Не правим нито едно от тези неща. Аз ще се грижа за вас, при положение че се самоусъвършенствате. Тъй като нещата от самоусъвършенстването не се проявяват в това измерение на обикновеното човешко общество, формите на нещата, които се проявяват на повърхността, са само форми и не носят никаква полза. Ако не се самоусъвършенствате, вписването на името ви в списък се равнява единствено на набиране на бройка – това не е самоусъвършенстване. Ето защо напълно сме изоставили всички формалности на обикновените хора.

Гледаме само сърцата и съзнанията на хората. Докато се самоусъвършенствате, ще се грижа за вас. Докато се самоусъвършенствате, сте наш ученик. Докато практикувате, нашите асистиращи ще организират изучаването на Фа за всеки – това е всичко. Нямаме административна организация като тези в обществото на обикновените хора и не съхраняваме пари или притежания. Всички вие сте дошли на конференцията на собствени разноски. Аз, Ли Хонгджъ, няма да взема дори стотинка от вас. Всяка работа, която вършим, я вършим доброволно и за да облагодетелстваме другите. При нас всичко е с хлабава администрация.

Защо го правя по този начин? Всъщност мога да ви кажа, че Фа, който предавам днес, е необятен – той може да позволи на всички вас да достигнете различни сфери и нива чрез самоусъвършенстване. Това по никакъв начин не е нещо маловажно. Толкова велик Фа е представен в обществото, но ако не може да промени хората или да накара нравствеността им да се повиши отново, тогава е без значение дали той е бил преподаден, или не. Зная, че тъй като този Фа е Истината и Законът на космоса, той със сигурност ще има огромно влияние върху самоусъвършенстващите се. Така че всеки един от нас знае какво да прави и няма нужда да ви казвам конкретно как да се държите.

В миналото, когато Буда Шакямуни е преподавал Дхарма, е имало над сто наставления. Говори се, че Махаяна будизмът вече има повече от двеста наставления. Целта [на всички наставления] е да ви ограничават и да ви накарат да отговорите на стандарта и да действате по съответния начин. Днес ние нямаме никакви наставления – напълно сме открити. Не обръщаме внимание на никакви форми, а вместо това гледаме само сърцата и съзнанията на хората. Това е така, защото нашият Фа има толкова могъща сила. Освен това, от друга гледна точка, никоя форма на проявление в обикновеното човешко общество не е достойна за този Дафа. Ето защо ние истински сме възприели начин, удобен за разпространението на Дафа. Какъв е този начин? Това е „велик път без форма“. (Аплодисменти) Наистина сме избрали този „велик път без форма“ и само той е истински достоен за нашия Дафа. Така че ето как сме подхождали към нещата, откакто преподадох Фа в началото.

Единственото, което човек може да види, e, че хората четат книгите и правят упражненията заедно. Но дори и тези неща са напълно доброволни и свободно организирани. Ако искате да дойдете, сте добре дошли. Ако не искате да дойдете, можете да постъпите както пожелаете. Мисля, че този подход е доста добър, защото нищо, което има форма, не може да промени сърцето на човек. Ако някой не желае да изучава и при все това вие го тикате с вас, той не само няма да е способен да изучава и да разбере, но и ще прави безотговорни коментари и ще окаже увреждащо въздействие отвътре. Ние сме изключително праведни, така че всички нечестиви неща може да ни сметнат за трън в очите, защото всички техни недостатъци и слабости излизат наяве.

Преди в обикновеното човешко общество, особено в Китай, имаше най-различни видове Чигонг. Мисля, че след представянето на нашия Дафа в обществото, особено през последните няколко години, много фалшиви Чигонг практики са изчезнали. Защо? Защото щом нашият праведен Фа бе представен в обществото, всички нечестиви, порочни и фалшиви неща бяха извадени на дневна светлина (Аплодисменти) и по естествен начин изчезнаха. Много хора, които преди са изучавали други форми на Чигонг, дойдоха един след друг при нас да изучават Дафа. Никого не сме дърпали насила. Тези хора дойдоха да изучават, защото са разпознали Фа и са могли да кажат, че това е добър и праведен път.

Замисляли ли сте се за това от друга гледна точка? Когато се предава един праведен Фа, той може да даде възможност на хората да се самоусъвършенстват до различни нива; тогава това включва един въпрос: по кой Фа ще се самоусъвършенствате, за да стигнете там горе? Това е от решаващо значение. Ако този Фа не беше праведен, вие естествено не бихте могли да се издигнете чрез самоусъвършенстване. Ако този Фа нямаше такава могъща сила, тоест ако не беше толкова необятен, не бихте могли да достигнете до толкова високо ниво на самоусъвършенстване. Ако този Фа не беше толкова велик и толкова добър, да ви се позволи да достигнете толкова високо ниво би се равнявало на това, да се обърка целия космос. И дори ако отидехте там горе, щяхте да имате чувството, че не сте достойни да останете там; щяхте да видите там Великите просветлени същества, чиято могъща добродетел е неописуема, и щяхте да се чудите как сте попаднали там и сами бихте се оттеглили, чувствайки се недостойни да останете там. Така че когато нашият Дафа се сблъсква с изпитания в обществото на обикновените хора, ние ги използваме, за да хармонизираме нашия Фа и да установим могъщата му добродетел. Независимо в какви форми се проявява противопоставянето на Дафа в обикновеното човешко общество, никога не сме им отговаряли по същия начин. Винаги използваме добрата си страна (Шан) и се справяме добре с всичко във всяко едно отношение. Издържали сме много и много различни тестове по отношение на Фа. Така че не е ли изградил нашият Фа своята могъща добродетел? Колкото по-праведен курс е поел, толкова по-велик е този Фа и толкова по-забележителни ставате вие, тъй като се самоусъвършенствате по него. Не е ли такава взаимовръзката? Да, такава е. Така че, когато се натъкнем на проблем, трябва да го разглеждаме и от положителната, и от отрицателната му страна и да търсим причините вътре в себе си. При всяко нещо, на което се натъкнем, трябва да се вглеждаме в себе си за причините и да откриваме недостатъците си.

Често съм говорил за един принцип. Когато някои хора се натъкнат на неприятности, докато се намират насред неприятностите, казват: „Защо се отнасят така с мен? Защо нещата вече не вървят добре?“ Нека ви кажа, че в действителност не става въпрос за това, че другите не се държат с вас както трябва. Законите на космоса са в добър порядък. Ако нещо от ваша страна не е наред, ще откриете, че всичко около вас върви против вас. Щом намерите причината в себе си и се коригирате, ще откриете, че всичко отново върви гладко. Обикновено е така.

Друг аспект на въпроса е, че тъй като сме преодолели много трудности и недостатъци и тъй като нашият Фа се развива по все по-положителен начин, ситуацията може единствено да става все по-добра. Понастоящем вече има много хора, изучаващи Фа. Сега има около 100 милиона ученици в Китай и в чужбина. Това са много хора. Също така, нашите Дафа практикуващи имат едно изключително качество: щом започнат да се самоусъвършенстват и разберат Истината, ще се самоусъвършенстват до края. Това характерно свойство е изключително ценно в самоусъвършенстването. Този [Дафа] се различава от всяка доктрина и от всеки тип практика за самоусъвършенстване в историята. При толкова много хора, които го изучават и които се самоусъвършенстват, в обществото това вече се е превърнало в реалност, която трябва да бъде призната. При толкова много хора, които се стремят да бъдат добри, и при положение че нямаме никакви лоши неща, мисля, че положението може единствено да се подобрява.

По-рано Фалун Гонг беше филиал на Китайското Чигонг научноизследователско общество. Открихме обаче, че Чигонг научноизследователското общество не извършваше никакви научни изследвания, нито изучаваше Чигонг практиките, за да се опита да разбере самия Чигонг. Просто правеше пари; използваше Чигонг практиките, за да печели пари. И така, през март 1996 г. се оттеглихме от него. (Аплодисменти) След като напуснахме, те ни нападнаха, но ние не обърнахме внимание на атаките им и ги игнорирахме. Нека не говорим за това сега. С други думи, трябва да поемем по свой собствен път – път за истински самоусъвършенстващи се. Трябва да сме отговорни както към обществото, така и към самоусъвършенстващите се практикуващи.

Ето какво си мисля: имаме такъв огромен брой хора – толкова много хора – и всички те са добри хора, които са от полза за обществото. Ние – в това число и аз, Ли Хонгджъ – нямаме никакво желание да получим нещо за себе си. Избрах да живея зад граница, за да не създавам проблеми на правителството. (Аплодисменти) Мисля, че при толкова много хора, които се самоусъвършенстват и се опитват да бъдат добри, никой не би трябвало да тласка тези 100 милиона души в опозиция на правителството – това мога да ви кажа. Но трябва да се отбележи следното: без значение какво правим, трябва да вървим по пътя си по праведен начин. Не възнамерявах да говоря много. Исках само да ви кажа за ситуацията на Дафа, за това как се самоусъвършенстваме и за нашето разбиране на Фа в хода на самоусъвършенстването, и същевременно да обсъдя неща, свързани със самоусъвършенстването.

Бих искал да използвам тази възможност, за да повдигна още един въпрос: много хора правят снимки, без да се съобразяват с обстоятелствата. Нека поговоря по въпроса за правенето на снимки. Преди рядко можехте да ме видите, така че винаги сте искали да ми направите снимка или да се снимате заедно с мен, вашия Учител. Ако намерението ви е истински базирано на самоусъвършенстването, нямам възражения. Но ако е породено от стремежа на обикновен човек, тогава ще съм истински натъжен! Освен това много от вас не се съобразяват със ситуацията и местоположението, когато снимат, и са направили много снимки с лоши изображения. Това не е добре за никого от нас. Тъй като сте мои ученици, как може да правите такива снимки на своя Учител? След тази конференция можете да кажете на учениците от други региони да изгорят всички онези зле направени снимки, (Аплодисменти) включително и техните негативи. Ако наистина искате да снимате, ще ви предоставя тази възможност. (Аплодисменти) Това е всичко, което ще кажа засега. Ще отговоря на въпросите ви утре следобед.

Не пишете твърде много на бележките с въпроси, които подавате, защото четенето им е трудоемко и отнема много време. Не е нужно да пишете встъпителни думи като: „Учителю, много ми липсвахте“ или „Учителю, казаното от Вас е толкова чудесно... Ето го въпросът ми.“ Не слагайте предисловия. Просто кажете: „Учителю, това са моите въпроси“ и опишете ситуацията. И тогава ще ви отговоря. Отправяйте въпросите си прости и лесни за четене, така че да не губим време и да мога да им отговоря бързо. Добре, а сега ще слушам с вас речите на нашите ученици. (Аплодисменти)

Този следобед ще ви разяснявам Фа. Тези, които имат въпроси, могат да подадат бележките си с тях. Добре, сега ще започна да отговарям на въпросите ви.


Практикуващ: Може ли да разпространяваме в Китай видео- и аудиозаписи от конференцията и речта относно Фа?

Учителят: По принцип не е проблем. Вие обаче винаги искате да разпространявате някакви неща и това е привързаност, от която трябва да се откъснете. Трябва да се самоусъвършенствате по праведен и благороден начин. Защо сте толкова увлечени и защо имате толкова много привързаности? Могат ли те да ви помогнат да постигнете Съвършенство? Можете да гледате записите си сами, но не ги копирайте.

Практикуващ: Учителю, в „Изкореняване“ казвате следното: „...когато поискам от вас да се откъснете от човешкото, вие не ме следвате. Не всяка възможност ще се появи отново.“ Ако някой пропусне възможността, ще повлияе ли това върху нивото му на достижение?

Учителят: Много аспекти на нещата са въвлечени, когато се изправяте пред сериозен тест; това не приема само тази една форма. За нашите ученици това е най-големият и фундаментален тест. Дали можете да се откъснете от човешкото, или не, е стъпка от решаващо значение при определянето на това, дали можете да постигнете Съвършенство, или не – това е стъпка, която трябва да направите. Нашите ученици ще се натъкнат на всякакви изпитания. Ще се провалите ли в постигането на Съвършенство, защото сте пропуснали възможността? Може да има и друг шанс, но смятам, че получаването на друга възможност е наистина трудно, тъй като подобен шанс е възможен единствено при наличието на комбинация от многобройни фактори. С други думи, имам предвид, че без значение колко усърдно се самоусъвършенствате, остава фактът, че в решаващия момент не отговаряте на стандарта. И не просто казвам, че не покривате стандарта – става въпрос, че вие самите не го покривате. Някои си мислят: „Учителю, мога да преодолея всички трудности. Просто ги дайте насам, за да мога по-бързо да се издигна в самоусъвършенстването.“ Но когато решаващият момент настъпи, все още не можете да се справите. Това какво казвате, няма да свърши работа; трябва да видим как се държите по време на действителното самоусъвършенстване.

Практикуващ: Учителю, бихте ли ни казали повече относно другите Фа-принципи, произлезли от Джън-Шан-Жен на различни нива?

Учителят: Не мога. Защо не? Защото небесните закони абсолютно не могат да бъдат разяснявани на хората. Вие все още сте хора, които се самоусъвършенстват. Частта от вас, която е била напълно усъвършенствана, вече е наясно, без да е необходимо да ѝ се казва. Така че човешката част от вас е тази, която винаги проявява любопитство към разни неща. Дори когато се просветлите до неща на по-високи нива, пак не можете да ги казвате на други хора. Когато, използвайки устата си, кажете на другите за истините от високо ниво, до които сте се просветлили, ще откриете, че те не звучат точно по същия начин и са станали много обикновени, земни истини. Иначе казано, законите и истините от високо ниво могат да бъдат разбрани единствено в самоусъвършенстването, но не и да бъдат изразени с думи.

Практикуващ: Как да разграничим демоничната намеса от изпитанията, аранжирани от Учителя?

Учителят: Нищо не е изолирано. Жизненият път на един самоусъвършенстващ се е променен в деня, в който той се заеме със самоусъвършенстване, и нищо случайно няма да бъде примесено в него. Но появяващите се изпитания винаги ще изглеждат случайни и само по този начин можете да бъдете изпитани, може да ви се позволи да се подобрите, да разпознаете собствените си недостатъци и да видите къде изоставате. Има ли тогава истински демони? Да, има. Но и те не съществуват в изолация. Ще изскочат, защото са лоши. И няма проблем, ако изскочат – ще използваме отрицателните им страни, за да подложим нашите ученици на изпитание. Известно ви е, че някои наши ученици починаха. Някои от тях достигнаха Съвършенство, а някои [починаха], за да ни причинят вреда. Така че аз не направих никакъв коментар по въпроса, нито предложих някакво обяснение. При все това смятам, че тези неща бяха тест на живот и смърт за нашите ученици. Въпреки че не се случиха лично на вас, беше почти като да са се случили на вас. Със сигурност сте се почувствали така. Тогава това е един критичен тест на живот и смърт. Ако човек не може да изостави загрижеността си за живота и смъртта, той в никакъв случай няма да може да достигне Съвършенство.

Но не става въпрос, че всеки от нас трябва да премине тест на живот и смърт – случаят не е такъв. Тъй като изграждате основа в течение на дълъг период на самоусъвършенстване, постепенно ще достигнете до тази точка. Докато имате все по-малко и по-малко привързаности и сте способни да изоставите все повече и повече неща, ще откриете, че вече нищо няма значение. Тогава вие всъщност сте готови за това. Така че в критични моменти могат да се появят някои тестове, точно като случилото се в Пекин неотдавна, когато [бяхте тествани, за да се види] дали бихте могли да направите тази крачка. Или когато един ученик внезапно почина, [бяхте тествани], за да се види дали все още бихте могли да продължите самоусъвършенстването си. Тестове от всевъзможни видове и от най-различен характер ще ви изпитват, за да се види дали можете да изплувате нагоре. Тези, които са починали, може да не са били демони, но не са непременно и Буди. Възможно е да е било време този човек да достигне Съвършенство и да сме използвали смъртта му, за да ви изпитаме. Или може да е бил демон. Така че може да сме използвали инцидента, за да видим дали все още ще поддържате самоусъвършенстването си и дали бихте могли да се освободите и да преминете отвъд това – и двете неща са изключително важни. Тогава нищо не е случайно и всичко, което възниква, е пряко изпитание за вас.

Практикуващ: Как може човек да използва тази своя страна, която вече е получила Фа, за да победи демоничната си страна?

Учителят: Дори малко праведност може да покори хиляда злини. Демоничната намеса се появява, защото имаме недостатъци. Когато се държите добре, то вие печелите битката и Учителят ще се погрижи за вас. Не можете директно да се борите срещу демоните. Поне не и понастоящем. Има една статия в „Есенции за усърден напредък“, която написах не много отдавна и която бе написана не за тази ваша страна, а за страната ви, която е била напълно усъвършенствана. В критични моменти тази страна също е необходимо да направи нещо. Разбира се, тя не може да е като вас и да действа като вас – това е абсолютно забранено. Един Бог абсолютно не може да прави същите неща, които прави човекът. Позволено му е да прави това единствено при положение че демони нанасят вреда.

Практикуващ: Учителю, Вие казахте: „Аз не съм в рамките на Джън-Шан-Жен.“ Как може да се обясни това?

Учителят: Не искам да говоря за неща на твърде високо ниво и не искам да говоря за себе си. Изказах го, защото някои ученици са винаги несигурни, така че ви дадох уверение. Как би трябвало да го разбира човек? Просто е, при все това все пак не мога да ви го изкажа директно формулирано. Космосът беше създаден за живите същества. Съответно той трябва да си има природа, която е Джън-Шан-Жен. При все това на различните нива Джън-Шан-Жен поражда Фа за различните нива, като създава среди за живите същества на различни нива, които имат различни изисквания. Това означава, че Фа става все по-сложен на по-ниските нива. Ето каква е взаимовръзката.

Практикуващ: Дори и отправната точка на науката е погрешна. Ние сме учители, които преподават наука, така че как да изберем правилния подход?

Учителят: Днешната наука е наложена на човечеството от извънземни същества. Нито един народ в който и да било исторически период или в която и да било човешка цивилизация никога не е имал такава наука – цялото общество е въвлечено в нея, всеки се обгръща с нея и всеки родител иска да види децата си в колеж. Историята не познава подобно нещо. Боговете аранжират начина, по който да се развива човешкото общество. Например в древен Китай един Бог е бил изпратен долу, за да изобрети направата на хартия, а друг – за да изобрети компаса. Те са направили тези неща за хората. Не е било необходимо да се въвлича цялото общество, нито е била нужна „наука“ като днешната – наука, с която всеки се обгръща и която е създала изкривени типове живи същества като тези, които имаме днес. Това е нещо, което не се е случвало никога преди, но при все това сега то се е превърнало в реалността на днешното общество. Трябва да се придържате към тази реалност, ако искате да оцелеете. Засега трябва да правите нещата по този начин, ако ще си изкарвате прехраната. Като [Дафа] ученици, без значение каква е професията ви, трябва да продължите с това, което правите. Ако сте научен преподавател, тогава преподавайте наука. Не става въпрос какво правите. Това, за което говоря, е принцип. Казвам ви цялата истина.

Ще ви дам един пример. Когато разчиствах извънземните същества, им казах: „Вие сте деформирали човешката раса. Вашата система от неща сериозно е увредила човешкото общество и е изкривила мисленето на хората.“ Тъй като не можеха да представят никакво оправдание, те отвърнаха със следния аргумент: „Но ти също ни използваш.“ Аз действително пътувам с кола и използвам други съвременни средства. „При все това – казах им – дори да исках да се придвижвам на кон в наши дни, няма условия, които да ми го позволят, защото вие сте унищожили всички тях. Не е ли истина?!“ Така че ние можем само да живеем с това, нали така? Засега давайте и продължавайте това, което правите. Науката на бъдещето може да е различна. Забелязал съм, че научните дефиниции, направени в миналото, сега постепенно са оборвани, защото просто не могат да обяснят много неща. С непрестанното откриване на промените в небесното тяло и с непрекъснатото разкриване на мистериите на живота бих казал, че старата наука губи устойчивост.

Практикуващ: Хората са сложни и съзнанията им са разпилени. Човек може да се върне към първоначалното си състояние само чрез самоусъвършенстване, което премахва всички вторични елементи.

Учителят: Когато се раждат, човешките същества са много чисти и нямат никакви придобити представи, защото все още не са влезли в контакт с обществото. Ето защо наистина обичам да наблюдавам децата – те са толкова чисти и естествени. Дори да са малко непослушни, няма значение – те нямат нищо, не притежават установени начини на мислене. С цел да си осигури прехраната и за да предпази собствения си интерес, човек постепенно формира много представи и съзнателно извършва многобройни лоши неща, за да се облагодетелства. В резултат на това, различните представи, които той формира по-късно в живота, ще бъдат в противовес с първоначалната му природа. С други думи, човешките същества стават сложни. Тези ваши чисти, невинни сърце и съзнание стават все по-заразени от различните замърсявания по-късно в живота. За да се завърнете към първоначалното си състояние, трябва да се отърсите от всички лоши неща, сформирани след раждането – и не само лошите неща на човешките същества, но и неща от други сфери, които ви пречат да се завърнете към това състояние. Трябва да изчистите всички тях, за да станете чисти до тази степен. Съзнанието ви, вашият Шиншин, материалният състав на тялото ви и самото ви същество – всички тези неща трябва да достигнат това ниво на чистота.

Практикуващ: Татагата Буда Шакямуни има рая Саха, но се намира и в рая Дафан. Как да разбираме това?

Учителят: Така е наистина. В будизма е казано, че Шакямуни е в рая Саха, и това е истина. Докато Шакямуни слизал на Земята от шестото ниво на вселени, за да предложи спасение на хората, последният от неговите райове, [където пребивавал временно,] бил раят Дафан. След като се спуснал от рая Дафан, за да спасява хора, той така и не се завърнал обратно и оттогава е в Трите сфери и наблюдава своите ученици. В продължение на над 2000 години той през цялото време е наблюдавал учениците си. Чрез многократни прераждания учениците му постоянно са повишавали своите нива и сфери, натрупвайки могъщата си добродетел и очаквайки момента, когато Фа ще бъде впоследствие коригиран, така че да могат да се асимилират с Фа и да постигнат Съвършенство. Раят Саха е в Трите сфери, така че практикуващите от Буда системата са открили, че той е бил в рая Саха, и затова казват, че Буда Шакямуни е в рая Саха. Колкото до рая Дафан, той е бил последният Буда рай по пътя му насам. В действителност това не е единственият рай, който е имал – той има и други райове на по-високи нива. Не мислете за небесни дела и за нещата на Будите с човешкото си съзнание, тъй като никога няма да ги разберете. Точно сега вие имате само човешки мисли, така че не ви окуражавам да питате относно тези неща с цел знание – никога няма да стигнете до никъде. Причината е, че човешката част от човешкото съзнание е наистина неспособна.

Практикуващ: Какво представляват шестте пътя в „шестократния път на прераждане“?

Учителят: В будизма винаги се е говорело за пътищата на Асура, на животните, на хората и на небесата. Нека ви кажа, че независимо какъв е пътят, всички тези неща са прераждания в рамките на Трите сфери сред хората, животните, субстанциите, растенията и живите същества в други измерения в Трите сфери. Преражданията са разплата – или възнаграждения, или премеждия – идващи от причинно-следствените връзки в резултат на това колко добър или лош е бил човек в този свят. С други думи, ако вършите многобройни лоши неща, може да се преродите по пътя на животните или дори да отидете в ада. Ако вършите много добри неща, ще се преродите по пътя на небесата. Небесата, за които става въпрос тук, са различните нива на небеса в Трите сфери, тъй като те са в рамките на Трите сфери и [животите там] все още са подложени на прераждане. Или може да се наслаждавате на спокойствие и комфорт, високопоставена позиция или богатство сред човешките същества. Тези неща се получават чрез извършване на добри дела и това се нарича „изплащане на благословиите“ или „възнаграждение за добротата“.

Практикуващ: Някои координатори на места за практика са на тези свои позиции от дълго време, но все още се придържат към представите на обикновените хора и несъзнателно са повлияли на новите практикуващи в групата за упражнения.

Учителят: Това със сигурност е факт. Много малък брой асистиращи на някои места за практика не са се държали добре и е време да си вземем поука от този проблем. Много от статиите, които написах в „Есенции за усърден напредък“, бяха написани за тях, но те не ги четат. От друга страна, да си асистиращ е трудна работа, тъй като те трябва да работят по това да помагат на другите. И все пак, къде обикновено имат недостатъци? Въпросът е в това, че те не обединяват работата си със своето самоусъвършенстване. И в резултат, когато се натъкнат на проблеми или пречки, не могат да оценят ситуацията според Фа, нито да намерят вината в себе си. [Те пропускат да попитат:] „Направил ли съм нещо погрешно, което може да е причинило тази липса на сътрудничество сред нашите ученици или всички тези пречки?“ Повечето асистиращи не са способни да се вгледат внимателно в себе си по този начин, когато се стигне до това. То е нанесло много вреда на нашия Фа и е създало пречки при получаването на Фа за много нови ученици. Време е да бъдат разтърсени от унеса си.

Някои от нашите асистиращи са груби с учениците ни. Това е абсолютно неприемливо в нашия Дафа. Помислете всички: всеки, който изучава този Фа, е мой ученик. Вие сте мой ученик, както и човекът до вас. Тогава защо сте толкова груби с него? Ние практикуваме добросърдечност – да се отнасяме с другите добросърдечно. Често казвам следното: когато човек разговаря с някой друг, ако посочи недостатъците на този човек или му каже нещо, без да влага никакви свои представи, другият ще бъде трогнат до сълзи. Ако нямате нищо лично, не се стремите да получите нищо, дори не искате да предпазите себе си, наистина имате добри намерения и мислите за другия, тогава той наистина ще види сърцето ви – без значение какъв тип човек е. При все това много от нас често не успяват да вършат работата ни по този начин и разчитат на команди, което е неприемливо! Това не е част от нашия Фа.

Практикуващ: Не разбирам защо определени самоусъвършенстващи се в Дафа не се асимилират с Фа и лъжат.

Учителят: Не е правилно да се лъже. Един самоусъвършенстващ се има обикновени човешки привързаности; докато не е достигнал Съвършенство, той има обикновени човешки привързаности. Но искам да ви кажа следното: независимо дали той е [само] ученик, или [също така] работи за Дафа, именно привързаностите, които все още не са били премахнати, се проявяват най-силно – привързаностите, които той не може да изостави сред обикновените хора, изпъкват. Защо? Защото това, което е било напълно усъвършенствано, както и привързаностите, които са били изоставени, ги няма, така че вече не се проявяват. Тогава оставащите привързаности са особено явни и всички могат да ги видят. Но нека ви кажа, че не можете да кажете, че този човек не е добър. В действителност той вече е доста добър. Просто привързаностите, които все още не е изоставил, играят роля и оказват влияние както на работата му, така и на другите ученици, и много хора виждат поведението му. Така че не оценявайте една ситуация и не съдете някого по същия начин, както го правят обикновените хора. От друга страна, не бива да смятаме, че сме се самоусъвършенствали много добре, и после да се отпускаме в елиминирането на онези оставащи привързаности. Това не би свършило работа. Щом забележим проблем, трябва да търсим причините му в себе си.

Мисля, че от сега нататък всички вие, мои ученици, трябва да се вглеждате внимателно в себе си насред проблеми, в отношенията си или когато възникват проблеми при изучаването на Фа или сред наши практикуващи. [Запитайте се:] „Има ли нещо, което съм направил погрешно?“ Всеки един от вас би трябвало да се държи по този начин и да усъвършенства сърцето си. Ако изразходвате енергията си за външни неща и търсите чуждите недостатъци, вместо да работите здраво над собственото си съзнание, как можете да се подобрите? Другите ще се подобрят и ще напреднат в самоусъвършенстването, след като им посочите недостатъците им, но вие ще сте все още тук. Ето защо ви казвам, че когато и да възникнат проблеми или когато и да се почувствате неспокойни, трябва да гледате в себе си за причини. Мога да ви гарантирам, че проблемът лежи във вас. В будизма е казано, че Буда е в сърцето на човек. Хората всъщност са приели това буквално, все едно в сърцето им има Буда. Те не разбират. Значението е всъщност следното: трябва да усъвършенствате сърцето си – да работите здраво над собственото си сърце – и да откриете собствените си слабости и недостатъци, а после да ги отстраните. Никога няма да можете да постигнете Съвършенство, ако вашият Шиншин не отговори на стандарта. Така че защо не работите здраво над усъвършенстването на сърцето си? Защо не работите здраво над себе си? Да ви карам да разкривате слабостите си по време на търкания помежду ви е начинът, по който ви давам възможност да се подобрите най-бързо. И при все това, щом се натъкнете на проблем, вие го отблъсквате встрани и посочвате недостатъците на другите, вместо да се вгледате внимателно в себе си. Как тогава можете да се самоусъвършенствате? Това е именно най-добрият начин да ви накарам да се подобрите. Така че трябва да преобърнете начина си на мислене. Колкото до това, че наши ученици изричат лъжи, действително има някои хора, които проявяват лош Шиншин. Ако можете да помогнете на такива хора, тогава им посочете тези неща. Но мисля, че все още зависи от тях да направят реален напредък. Ако те самите не изучават Фа, никакъв проблем няма да се разреши. Иначе казано, личното им подобрение си е тяхна собствена работа. Ако изостанат и не желаят да се подобряват, те са тези, които няма да успеят в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Бих искал да попитам относно връзката между божествената и човешката страна, и между Главния и Помощния дух на човека?

Учителят: Един обикновен човек няма божествена страна; само ние, истинските самоусъвършенстващи се, имаме такава и това трябва да са хора, които се самоусъвършенстват в тази форма – тази на нашия Дафа. Това е така, защото ви трансформираме от самия първоизточник на вашето съществуване и се самоусъвършенстваме по обратен начин. Така е относително бързо, защото можете да се самоусъвършенствате в обикновеното човешко общество, като се придържате възможно най-много към начина на обикновените хора и същевременно можете директно да подобрявате своя Шиншин в тази сложна среда. Това е най-бързият начин. Съответно в нашия Дафа частта от тялото ви, съставена от микрокосмични частици – или материята от микрокосмични частици, която е получила Фа и е достигнала стандарта – е вече божествена страна, Буда или Дао страна. Колкото до човешката страна, тя е това ваше аз, което виждате сега. Когато това ваше повърхностно тяло е трансформирано на финалния етап от вашето самоусъвършенстване, или по времето, когато накрая ще постигнете Съвършенство, човешката ви страна вече няма да съществува. Когато човешката ви страна вече не съществува, тя е асимилирана с божествената ви страна и вие постигате Съвършенство. Наред с промените в тялото ви, ще изпитате състояние на Пълно просветление и ще преминете през фундаментална промяна – това е нещо, което изобщо не можете да си представите. То е сцена толкова велика, толкова величествена и толкова грандиозна, че е абсолютно отвъд границите на въображението ви. Колкото до връзката между духа и Помощния дух, дискутирал съм това, когато говорех за структурата на човешкото тяло. Така че сега няма да му отделя време. Четете книгата повече.

Практикуващ: Истина ли е, че в момента, в който възникне зла мисъл, се създава лоша карма, а при възникването на добра мисъл се натрупва добра карма?

Учителят: Не става по този начин. Дискутирах това току-що. Кармата се проявява само в нашето обикновено човешко общество – тоест, в човешкия свят. Положителното и отрицателното съществуват съвместно във всяка материя. Където има Буди, има и демони; където има човешки същества, има и духове; където има добри хора, има и лоши; където има вярващи, има и изпълнени със съмнения; където има подкрепа, има и противопоставяне. Дори когато става дума за човешките същества, има мъже и жени. Всичко съществува в противовес на нещо друго и всичко притежава Ин-Ян взаимовръзка – тоест, взаимовръзка на взаимно пораждане и взаимно потискане. Така че, когато хората извършват лоши дела, те определено създават лоша карма и мислите им са зли. В будизма правят разграничение между добрата и лошата карма. Открил съм, че дори добрата карма, за която говорят хората, има две страни – една положителна и една отрицателна. Така че по мое мнение, строго погледнато, не е уместно [да бъде описвано по този начин].

Няма да говорим за днешния будизъм, защото той е будизъм в периода Краят на Дхарма. Да поговорим за будизма по време на относително добър исторически период. Тогава това е било група за самоусъвършенстване и всеки предпазвал тази група за самоусъвършенстване с добронамереност. Но ако някой се опитал да ѝ навреди или да я нападне, те – подобно на другите – вземали съответни мерки, за да се защитят. Така това имало и отрицателна страна, която е била злата страна: ако навредиш на моя манастир, може да рискувам живота си в борбата с теб; ако навредиш на нашите монаси или практикуващи, ще си отмъстя жестоко. Тоест дори и в добрите дела винаги е съществувала отрицателна, или зла страна. Така че, строго погледнато, тяхната идея за добра и лоша карма не е изчерпателна. Те могат да говорят за това само в общ смисъл.

За да изясним как точно се проявяват положителните и отрицателните субстанции и какво е истинското им проявление, наричаме най-добрата част – която е най-значима за човешките същества и от най-голяма ползва за самоусъвършенстващите се, понеже може да бъде директно преобразувана в Гонг – добродетел (Дъ). И в действителност това наистина е добродетелта, за която обикновено става дума. Колкото до кармата, ние използваме това понятие по отношение на всяка лоша карма, злата страна на „добрата карма“, злата страна на нещата и всички неща, които принадлежат на негативната страна. По-точно е да се отнасяме към тях по този начин. Колкото до намерението на човек, ако в съзнанието на един обикновен човек възникне лоша мисъл, ако той възнамери да направи нещо лошо, но не предприеме действия, или ако няма лош резултат, тогава не е създадена карма. Ако не успее да го направи, не създава карма; ако успее да го направи – създава. И тази карма ще се прояви в тялото му и в полето около него. Но когато човек има лоша мисъл, в съзнанието му се създава мисловна карма. Ето защо мисли за злословене по нечий адрес, за противопоставяне или за съмнение, или за несигурност в собственото ви самоусъвършенстване и така нататък, възникват в съзнанията на нашите самоусъвършенстващи се и им се намесват.

Когато седите в медитация и откриете, че съзнанието ви препуска бясно и е смущавано от всякакви неща, това е точно защото тези неща оказват ефект. Изказвам ви този принцип ясно. Установил съм, че монасите в древни времена основно са стояли в храмовете и не са имали контакт със сложното общество, така че съзнанията им са били относително прости. Освен това те често стояли в медитация, без да излизат от транс, което направило съзнанията им много прости и им позволило да бъдат свободни от мисли за бранене на личния си интерес. А това на свой ред намалявало появата на мисловна карма и намесата от нея. Така те често седели в дълбока медитация и медитирали в усамотение, като истинската цел на това била да се самоусъвършенстват в покой. Тъй като самоусъвършенстването зависи от човека, а Гонг – от неговия майстор, майсторите от техния път на самоусъвършенстване или от съответния рай се грижели за тях и премахвали мисловната им карма в хода на самоусъвършенстването им в покой. Това е нещо, което и аз правя за вас. Не можете да го направите сами.

Практикуващ: Потискам мисловната си карма, но това понякога отнема много време. Как можем да я елиминираме по-ефективно?

Учителят: „Как можем да я елиминираме по-ефективно?“ Думите ви показват, че искате да намерите кратък път, по-прост начин. Никоя ситуация не е изолирана. Вие сами сте си навлекли кармата, така че в самоусъвършенстването си трябва да страдате, за да я елиминирате. Вие се подобрявате насред страдания и сте изпитвани дали сте непоколебими. Ако тя бъде отстранена наведнъж, не бихте имали много за усъвършенстване. Абсолютно неприемливо е, ако не се промените действително и истински. Ако не можете да достигнете този стандарт, когато отидете в небесен рай и видите онези велики и величествени Просветлени същества, седящи там, сърцето ви би трепнало: „Ах, не съм се самоусъвършенствал достатъчно, не мога да остана тук.“ Сами бихте разбрали, че не можете да останете там. Така че трябва да се самоусъвършенстваме решително и солидно на всяка една крачка от пътя. Ако не достигнете стандарта, това абсолютно не е позволено и не можете да успеете.

Какво трябва да направите, ако не можете да се освободите от мисловната карма? Нека ви кажа, че представите на човек не са формирани само в един живот, а са натрупвани живот след живот. Те съществуват дори в изключително дълбоки части от тялото ви, не са само на повърхността. Какво можете да направите по отношение на тях? С непрестанното си самоусъвършенстване вие ги отслабвате и се освобождавате от тях. Вече го правите. Тогава докато постигнете Съвършенство, мисленето ви все още ще създава карма и това нещо ще съществува. Така че трябва да намерите начин да го ограничите и преодолеете – това е самоусъвършенстване! Не се самоусъвършенствате, ако си позволявате да се отпускате. Намесата на мисловната карма при хората е изключително тежка. Когато мисловната карма на човек е силна, тя може да му се намеси до такава степен, че той повече да не може да практикува. Четете книгата повече – Фа е в книгата и всичко, което мога да използвам, за да ви помогна, е във Фа – така че кармата ви да бъде елиминирана.

Практикуващ: Ако човек не може да поддържа Шиншин, когато настъпят изпитания, ще бъде ли следващото изпитание по-голямо от предишното?

Учителят: Това е разяснено в „Джуан Фалун“. Тоест, в самоусъвършенстването си [някои хора] не могат да се разглеждат като самоусъвършенстващи се, не могат да преодолеят препятствията, аранжирани от учителя с цел да подпомогнат прогреса им, и стоят на едно и също ниво дълго време. Но самоусъвършенстването не ви чака. Ако не преминете изпитанието, ще дойде следващото – трябва да ви накараме да се подобрите по някакъв начин. Така че, ако не преминете едно изпитание и дойде следващото, как ще ги преодолеете двете заедно? Ако станете по-заблудени, по-вероятно е да не го преодолеете. Тогава идва друго изпитание и то става смъртоносно препятствие, което е невъзможно да бъде преодоляно. Освен ако не направите фундаментална промяна, наистина ще бъде трудно за преодоляване. Освен това, изпитанията могат да се натрупват. Ако натрупате повече от тях, как ще ги преодолеете? Ето защо ви казвам, че трябва да се разглеждате като практикуващ.

Някои хора първоначално дойдоха да изучават нашия Дафа, за да излекуват заболяванията си. Не сме против това, тъй като е необходим преходен период за разбиране на Дафа. По-нататък те осъзнаха: „Дафа не е за лечение, но с болести в тялото ми аз, като самоусъвършенстващ се, не мога да се самоусъвършенствам и да развия Гонг.“ Тогава какво следва да се направи? Те разбраха: „О, тогава няма да мисля за това. Няма да моля Учителя да ме излекува и няма да мисля за коригирането на здравословния ми проблем. Но зная, че докато се самоусъвършенствам, Учителят със сигурност ще ме излекува.“ Част от съзнанията им все още мислят [за тяхното заболяване]. Променили ли са се фундаментално? Не. Това, което на повърхността изглежда добро, е фалшиво. Ако човек не може да направи фундаментална промяна в себе си, не може да достигне стандарта. Животите от високи нива, като Просветлените същества, виждат нещата много ясно, нищо не може да бъде скрито от тях. Този човек не е достигнал стандарта, не се е променил фундаментално и все още се държи за тази привързаност, просто тя е станала по-прикрита. Но съществото, което се грижи за самоусъвършенстването му, вижда ясно това. Тогава кого мами той? Мами себе си. Така че човек трябва да се откъсне от привързаността и истински да отговори на стандарта за самоусъвършенстващ се. Ако човек не може да се освободи от нея, проблемът ще се проточи още и още и той постоянно ще се намира в това изпитание. Това е нещо много сериозно. Винаги е имало такива ученици.

Практикуващ: Самоусъвършенстващите се не са привързани към богатството. Те само пазят добродетелта си, вместо да се опитват да я натрупват. Дали статията на Учителя „Богатство с Дъ“ дискутира минималните изисквания за онези практикуващи, които не са усърдни в своята практика?

Учителят: Един самоусъвършенстващ се не е привързан към това. Да не сте привързани към нищо не означава, че не притежавате нищо. Да елиминирате желанието си към богатство и трупане на състояние, и да елиминирате привързаността си към парите не означава, че няма да имате богатство. Самоусъвършенстващите се пазят своята добродетел, но не я натрупват, защото като самоусъвършенстващи се времето, с което разполагаме в този живот, поначало е доста ограничено. Ако трябваше да тичате наоколо, опитвайки се да правите добри дела, как биха могли тези изпълнени с намерение действия да ви помогнат да подобрите своя Шиншин и истински да се самоусъвършенствате? Не биха могли да го направят. Така че можете да постигнете Съвършенство единствено ако побързате и се самоусъвършенствате, и се промените фундаментално. Освен това, много неща в обикновеното човешко общество имат кармични връзки и с времето са се натрупали негодувание и благодарност. Много е възможно да можете да видите само повърхността на делата, а не кармичните им връзки, така че намесата ви в нещата вероятно би била погрешна. Ако един обикновен човек се намеси погрешно – така да бъде, понеже за обикновените хора е нужно само да се придържат към принципите на нивото на обикновеното човешко общество. Но вие сте самоусъвършенстващ се и се придържате към по-висок стандарт. Ако се намесите по погрешния начин, това в никакъв случай не е нещо маловажно. Ще трябва да понесете отговорност за това и така вашият Гонг и нивото ви ще паднат. И ако продължите да правите това, как ще постигнете Съвършенство? Ето защо казваме, че не бива винаги да мислите за натрупване на добродетел. Нужно е само да се самоусъвършенствате и всички субстанции, които са нужни в самоусъвършенстването ви, ще бъдат трансформирани чрез понасяне на трудности, самоусъвършенстване и правене на жертви. Всички субстанции, които не достигат, могат да бъдат компенсирани, така че не е необходимо да правите тези неща. Само сърцето ви е от значение.

В истинското самоусъвършенстване само сърцето и съзнанието са от значение. За вас може да бъде направено всичко, докато сърцето ви е с Буда и съзнанието ви отговаря на стандарта за самоусъвършенстване. Колкото до човек, който е обгърнат от карма, от това, което мога да видя, дори костите му са черни. Как би могъл един обикновен човек да се промени фундаментално и да достигне сферата на Буда? Без значение колко добродетел сте натрупали или колко много добри дела сте извършили, бихте ли могли да промените всички онези неща, които сте направили живот след живот? Ни най-малко не можете да ги промените. Натрупването на добродетел не е самоусъвършенстване. Това няма да свърши работа. Така че можете единствено да използвате времето си възможно най-добре и да ускорите самоусъвършенстването си. Гледаме само сърцето и съзнанието ви. Докато се самоусъвършенствате, можем да превърнем всеки проблем в нещо добро – лошите неща могат да бъдат превръщани в добри. Трябва да понесете отговорност за всички кармични дългове, които дължите, но ние можем да се погрижим за тези неща за вас. Да предположим, че в минали животи сте убили и навредили на много същества и трябва да им се изплатите обратно. Дори да плащахте с живота си, живот след живот, непрестанно прераждайки се, за да платите с живота си, пак не бихте могли да изплатите дълга. Така че как бихте могли да се самоусъвършенствате? След като постигнете Съвършенство и доведете до съвършенство рая си, ако всички животи, на които сте навредили, бъдат спасени в рая ви, за да станат живи същества там, няма ли това да е нещо добро? И кармичните ви дългове ще бъдат уредени. Но кой ще направи това за вас? Само човекът, който ви спасява – трябва да бъде някой с такава способност – може да направи това за вас; трябва да изплатите дълга си и тази подредба се смята за изплащане. Ако обаче не можете да се самоусъвършенствате в Буда, никога няма да успеете да изплатите всички онези свои кармични дългове. Ето как работят тези неща. Тоест, просто се фокусирайте върху самоусъвършенстването си и не бъдете загрижени за онези свои неща – вашият учител ще се погрижи за всичко за вас.

Практикуващ: Някои ученици са чули и повярвали на неща, които вредят на Фа, но сега са осъзнали грешката си и се разкайват за това. Могат ли те все още да достигнат Съвършенство?

Учителят: По пътя на самоусъвършенстването никой не може непременно да премине всеки тест наистина добре – всеки прави грешки. Ако можехте да преминете всеки тест добре, бих казал, че няма нужда да се самоусъвършенствате, тъй като вече можете да постигнете Съвършенство. Вие преминавате някои тестове добре, а някои не успявате да преминете добре, но съжалявате и се опитвате да се справите добре следващия път. Преминавате един тест добре, а друг – не, закалявайки се в процеса. Ето това е самоусъвършенстване. (Аплодисменти) Но ще ви кажа, не се радвайте все още. Може да си кажете: „О, значи няма значение дали преминавам тестовете добре, или не. Просто ще я карам, без да бързам напред и това ще бъде самоусъвършенстване.“ Това е неприемливо! Трябва да сте прилежни. Ако се отпуснете и не сте усърдни, мога да видя и сърцето ви тогава, и това е да не сте отговорни към себе си. Така че трябва да се разглеждате като истински самоусъвършенстващ се и да приемете това сериозно. Само тогава ще можете да повишите нивото си възможно най-бързо.

Практикуващ: Ще повлияе ли на самоусъвършенстването на практикуващите в манастири, ако посещават сутрешните и вечерните религиозни служби?

Учителят: Ще намеря най-ефективните начини да ви предпазя от това, да бъдете повлияни. Имаме много монаси и даоистки свещеници в манастири и храмове, наред с хора от други религии, които изучават Дафа. Нека ви кажа този принцип: ние не обръщаме специално внимание на никакви религии или всякакви други форми, установявани от хората в обикновеното общество. Смятаме ги само за работа на обикновените хора. Тъй като Будите вече не се грижат за хората и не ги спасяват, не са ли тези неща само форми, използвани в обикновеното човешко общество? Така че аз просто ги разглеждам като професии. Поради тази причина не им обръщаме специално внимание. Никога не съм казвал, че трябва да ходим в храмовете, за да сменяме вярата на монасите. Обръщаме внимание единствено на сърцата и съзнанията на хората. Без значение от коя сфера, ниво или социална класа идвате, гледаме само сърцето и съзнанието ви. Някои хора смятат: „Ако убедим високопоставени чиновници да научат [Дафа], те ще доведат насам много хора.“ Това не е, което искам. Хората, които биха дошли под тяхно нареждане, не биха дошли истински с цел да получат Фа. Не желая това. Така че не ме е грижа от коя социална класа идвате; гледам само сърцето и съзнанието ви. Не ме е грижа дали сте към някоя религия, гледам само сърцето и съзнанието ви. Всички вие сте съзнателни същества. Ще съм отговорен към всеки, който може да се самоусъвършенства. Ако някой не се самоусъвършенства, в това също няма проблем.

Същото е било и с религиите в по-ранните времена. Будите не са признавали религиите. Религиите са били названия, измисляни от обикновените хора. В първоначалния период, когато Шакямуни установил своята форма на самоусъвършенстване с монашеска общност, той също не я назовал религия. Така че Будите гледат само съзнанията на хората, а не формалностите, които те поддържат. Поддържането им само по себе си е привързаност – то е нещо, от което обикновените хора не могат да се откажат, и не е истинско самоусъвършенстване в Буда. В самоусъвършенстването в Буда, докато човек се самоусъвършенства, ще съм отговорен към него, без значение кой е. Смятам сърцето му за най-чистото сред живите същества – сърце наистина за самоусъвършенстване и доброта. Ще съм отговорен за него, след като видя това сърце. Колкото до присъстването на сутрешните и вечерните служби и четенето на стари писания или на Библията, ако сте светски будист или обикновен човек, бих ви препоръчал да спрете да го правите и да се съсредоточите върху практикуването на Дафа, понеже това е сериозно нещо. Но за момента монасите и духовните лица могат да правят тези неща. Просто ги приемам като ваша професия. Така или иначе, никой Бог или Буда не се грижи за нещата. Когато достигнете определено ниво, ще знаете за себе си какво да правите. Отворил съм най-удобната врата за вас и гледам само съзнанията на хората. (Аплодисменти)

Практикуващ: След като практикуващите са постигнали Съвършенство там горе, ще могат ли все още да слушат Учителя да преподава Фа?

Учителят: Вие все още използвате човешки мисли, за да си представите начина, по който съществуват Боговете. Нека ви кажа, че по това време ще имате свои собствени ученици, които да ви слушат как преподавате Фа. Историята на вашето самоусъвършенстване установява могъща добродетел за бъдещето ви и ще се превърне във велик и величествен Фа. На външен вид нещата изглеждат много прости, тъй като се самоусъвършенствате в обикновеното човешко общество. Но неща, за които не сте наясно, са записвани. Независимо дали можете да ги доловите, или не, всички те са записвани. Така че всички те ще се превърнат в могъщата добродетел, която създавате. В действителност Будите също преподават Фа в своите райове. Наред с преподаването на принципите, които живите същества в онези сфери би трябвало да следват, те основно разказват историите от самоусъвършенстването на Буди в различни небесни райове. Историите са толкова вдъхновяващи, че дори живите същества в небесните райове са трогнати до сълзи, когато ги чуят. Ето защо казах, че всеки трябва да постигне стандарта в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Член на моето семейство, който не е практикуващ, си е купил книга, атакуваща Дафа. Иска ми се да я унищожа, но в нея има много снимки на Учителя.

Учителят: Няма проблем да унищожите книгата. Тази наша книга също приема формата на обикновена книга с черни букви, принтирани на бяла хартия. Без присъствието на мои Фашъни, една книга е просто принтиран материал и зад нея няма вътрешни значения. Не е проблем да я изгорите. Това е всичко. Разбира се, огънят не може да изгори нещата, които са от другата страна. Как би могъл огънят на обикновените хора да достигне другата страна? Така че това не е проблем.

Практикуващ: Учителят ни е разяснил толкова много принципи на Фа, че от това човек има чувството, че не знае откъде да започне в самоусъвършенстването си.

Учителят: Може би сте нов ученик и сте малко объркан. Всъщност е доста просто. Няма никакви правила или табута. Докато четете книгата, ще знаете какво трябва да правите и постепенно ще ставате все по-наясно. Когато възприятийното ви разбиране постепенно се издигне до истински рационално разбиране за Дафа, ще знаете дори по-добре какво да правите. Не става въпрос, че трябва да започнете самоусъвършенстването си с нещо конкретно: „Дали би трябвало да усъвършенствам първо Жен, или първо Шан?“ Това не е начинът, по който става. Може би не можете да се справите с всичко добре. Но самоусъвършенстването не може да бъде извършено за една нощ, точно както човек не може незабавно да напълнее чрез преяждане. Невъзможно е да се превърнете в Буда за един ден. Ще знаете какво да правите, докато четете книгата.

Практикуващ: Отдавна съм загрижен и разстроен, че не мога да трогна другите до сълзи с тона, състраданието и доводите си. Как да се подобря?

Учителят: Не се насилвайте да правите нещо. Не може да настоявате да достигнете някакво ниво. В действителност всичко ще дойде по естествен начин. Помолил съм, когато посочвате недостатъци на другите, да давате всичко от себе си, за да го правите по този начин. Това, което ви казах, беше само този принцип и ако го следвате, ще ви донесе добри резултати. За вас е трудно да изоставите всичко, да се освободите от всякакво намерение и да придобиете Шан или този тип чистота. Това е така, защото съзнанието ви постоянно е пречиствано и онези ваши мисли, които тепърва трябва да бъдат пречистени, излизат навън с речта ви. Всякакви информации(2) излизат навън, като нищо не остава пропуснато. Така че различните хора ще имат различни реакции към това, което казвате. Със сигурност ще е така. При все това, като продължаваме да се самоусъвършенстваме и да изискваме от себе си да се държим по този начин, мисля, че вероятно ще се справяме все по-добре. С повече добронамереност и състрадание вие ще сте надминали обикновените хора. А когато сте надминали обикновените хора, дори ако това, което казвате, не е толкова чисто, то все пак ще окаже влияние и ще докосне хората.

Практикуващ: Една вярваща християнка е чула, че в рая на Исус има само бели хора. На кое ниво или в кой рай ще намери покой душата й, след като тя си отиде от този свят?

Учителят: Религиозната ѝ практика ще бъде напразна. Тя е точно като обикновен човек. Добротата ѝ ще бъде възнаградена единствено с благословии и тя все още ще се преражда на нивото на обикновените хора. Ето как е.

Практикуващ: Дали сферата на „Шю“ („пустота“) от „Шуан Фа Джъ Шю“ („Проникновеният Фа достига пустотата“)(3) е в рамките на Джън-Шан-Жен?

Учителят: Всичко се намира в рамките на Фа-принципите на космоса. В миналото Дао системата е говорила повече за Пустотата. Първо, това всъщност е проявление на състоянието на дадена сфера. Когато били създадени небето и земята, това било наречено „Великата пустота“. В очите на различните Богове сътворението на небето и земята не се проявява на едно и също ниво. Процесът на обновление на различни райове и различни вселени в космоса също е наричан „сътворение на небето и земята“. Дао системата смята това за най-високата сфера. И второ, във вашето състояние на самоусъвършенстване тази „пустота“ означава, че е необходимо да изоставите човешката си страна. Човешките същества разглеждат хората като най-реалните. Когато Главният дух е изоставил всичко, човешката страна е пуста. За хората, които усъвършенстват Помощните си духове, се казва, че знаещият им дух (Шишен) умира и техният дух (Юеншен) се ражда. В миналото са наричали Помощния дух „духът“.

Практикуващ: Частта от нас, която е била напълно усъвършенствана, ще бъде отделена. Тогава при какви обстоятелства ще изгубим тази част?

Учителят: Щом тази част от вас е постигнала стандарта в самоусъвършенстването, тя незабавно преминава оттатък с висока скорост. Скоростта на частта, от която на микрокосмичното ниво е създаден животът ви, е по-бърза от ракета – тя се придвижва с огромна скорост. Но обикновено когато стигне до човешката страна – тялото, което е образувано от субстанции в Трите сфери – процесът веднага се забавя, като че ли са натиснати спирачки. Наистина е трудно да се направи дори само една крачка напред. Причината е, че за човешките същества наистина е трудно да изоставят привързаностите си. Обикновено изпитваме усещане, когато се случва отделяне. Какво е усещането ни? Ето няколко примера. Някои хора може да са научили Фа наизуст, но след това внезапно го забравят. Някои може да усещат, че се справят много добре в самоусъвършенстването си, че са в много добро състояние и че виждат нещата ясно. Но внезапно нещата се променят към по-зле. Някои хора са задавали въпроса: „Паднал ли съм?“ Не, случаят не е такъв. Просто в този момент частта, която е достигнала стандарта, е отделяна. Така че това, което остава, е частта, която не е била напълно усъвършенствана, и ето защо чувствате, че не се справяте добре. Ето как работи самоусъвършенстването в Дафа.

Практикуващ: Защо е толкова трудно да се получат видео- или аудиозаписите на Фа-лекциите, които Учителят е изнесъл в чужбина?

Учителят: Защо сте толкова привързан? Вие сте много привързан. Книгата „Джуан Фалун“ съдържа всичко. Всъщност всички неща, за които съм говорил, се съдържат в „Джуан Фалун“. Просто съм говорил с повече конкретност на учениците в различни региони въз основа на ситуациите им. Не бъдете привързани към тези неща, успокойте се и се самоусъвършенствайте неотклонно. „Джуан Фалун“ е основната книга, докато другите неща са допълнителни четива. Колкото до „Есенции за усърден напредък“, това е книга, която нашите асистенти и координатори би трябвало винаги да помнят и да четат редовно.

Практикуващ: Нашият Гонг, развит чрез самоусъвършенстване, е складиран във всяка клетка на телата ни, чак до елементите на частиците от изначалната материя на крайно микрокосмичното ниво. Тогава дали материята на този Гонг е дори по-фина от частиците на изначалната материя?

Учителят: Колко микрокосмично е нивото на вашия Гонг и колко високо е нивото ви в самоусъвършенстването – тези неща вървят ръка за ръка. Нивото, което постигате чрез самоусъвършенстване, е вашият Статус на достижение. Каквото получите при Статуса си на достижение – това ще бъде. Онези, които са се самоусъвършенствали до ниво, по-високо от вашето, определено ще имат по-високо ниво на Гонг и по-висок Статус на достижение. Техният Гонг със сигурност ще бъде по-микрокосмичен и по-мощен от вашия. Всичко идва от Статуса ви на достижение, всичко идва от могъщата ви добродетел и всичко е свидетелство за самоусъвършенстването ви, продължило цял живот.

Практикуващ: Кое е възникнало първо – космосът или Буда Фа?

Учителят: Буда Фа представлява законите, до които се просветляват Будите от Великия Фа на космоса. Без космоса, откъде би дошъл Буда или Буда Фа? Вие никога няма да узнаете окончателната структура на космоса. Без значение колко високо е нивото, което достигнете чрез самоусъвършенстване, никога няма да я узнаете. Така че спрете да преследвате познания.

Практикуващ: Когато човек е напът да постигне Съвършенство, 80% от неговия Гонг и мерилото на неговия Шиншин ще бъдат снети, за да обогатят неговата собствена малка вселена. Как ще бъде измерван неговият Шиншин по това време? Само 20% от първоначалното ниво ли е той?

Учителят: Всичко, което е доведено до Съвършенство, свидетелства за Шиншин на човека. Гонг колоната преди достигането на Съвършенство не се смята за истинския Статус на достижение на човек; тя е изражение главно на нивото на неговия Шиншин. След като някой достигне Съвършенство, нивото на неговия Шиншин ще бъде нивото на Статуса на достижение, който ще достигне. Ако нивото е Бодхисатва, той ще бъде Бодхисатва; ако нивото е Архат, той ще бъде Архат; ако нивото е Буда – ще бъде Буда. Това е нивото му. Всичко, което ще е било доведено до Съвършенство от него, е мерилото за могъщата му добродетел и Статусът му на достижение е свидетелство за всичко, което той има. Почти всяка една система за самоусъвършенстване работи по този начин. Докато сте живо същество в този космос, не трябва да се тревожите за това, понеже човек трябва непременно да се самоусъвършенства по този начин. Как би могъл някой да се изкачи в небесата и след това да не притежава нищо там горе?

Практикуващ: Някой каза, че според Вас е твърде бавно да се прочете „Джуан Фалун“ за ден и половина.

Учителят: Никога не съм го казвал! Бих казал, че е твърде бързо. (Аплодисменти) Казах ви да използвате възможно най-добре времето си, за да четете книгата, но този човек незабавно е отишъл в другата крайност. Той чете, чете, чете и чете, чете с всички сили, без дори да знае какви думи прочита. Тогава какво четете? Не се ли предполага да изучавате Фа? Какво стана с частта за „изучаване“ от „изучаване на Фа“? Ако дори не знаете какво четете, как можете да се самоусъвършенствате? Трябва да знаете какво е пред очите ви! Трябва да знаете повърхностното значение на думите, които четете. Ако не, как би могло това да се брои за изучаване на Фа? Каква би била ползата от четенето на книгата тогава? Бихте могли също така да вземете книгата, да я прелистите и да си кажете, че сте готови. Нали така? Разбирате ли какво казвам?

Практикуващ: Когато правим първите четири упражнения, трябва ли да държим ръцете си сключени на края на всяко упражнение, или да разделяме ръцете и после да ги съединяваме отново?

Учителят: Ръцете се сключват веднъж между упражненията. Не разделяйте ръцете си – просто продължете към следващото упражнение.

Практикуващ: Статията „Разясняване на Фа“ е трудна за разбиране.

Учителят: Предполага се да е така, защото намерението ми бе всички да я разберете постепенно. Освен това тя не беше написана директно за частта от вас, която не е била напълно усъвършенствана. Но независимо от дълбочината на разбирането ви, няма да сгрешите. Просто нивата ви на разбиране са различни. Колкото и да можете да разберете, е добре. Ако можех да я направя идеално разбираема за вас, нямаше да я напиша по този начин. Така че просто си дайте време, за да я изучавате, и постепенно ще я разберете. Не сте единствените, които я намират трудна за разбиране – всички останали, по целия свят, я намират трудна за разбиране.

Практикуващ: Има ли разлика в това как човек разбира Фа-принципите преди и след Просветлението си?

Учителят: Няма никаква разлика по отношение на Джън-Шан-Жен. Но, общо казано, след като човек постигне Съвършенство, той внезапно става наясно по отношение на много детайли от Фа-принципите, принципите на неговото ниво и принципите на всяко едно ниво под него. Фа, който ви показах, бе написан в общ смисъл. Трябва да изчакате, докато постигнете Съвършенство, за да видите действителните принципи на Фа.

Практикуващ: Знаят ли Боговете, които са били запазени, така че да могат да останат, че в космоса съществува Фа? Защо не са знаели това в миналото?

Учителят: На живите същества в космоса не е позволено да узнаят истинското проявление на космическия Фа. На нито едно ниво на космоса животите не са знаели, че в космоса съществува Фа. Фа, който ви разкрих, е изразен с човешки език, но той все още не е същият като специфичното изражение на истинското проявление на Фа. Дори след като сте достигнали Съвършенство по-нататък, вие все още няма да сте способни да видите формата на съществуване на Фа; много от неразбираемите чудеса на космоса не могат да бъдат узнати от животите в космоса. Но всички сцени в този необятен космос ще бъдат достатъчни, за да направят живота ви интересен. По това време няма да спирате да се дивите на сцените от обикновеното човешко общество, когато отворите очи и ги видите, да не споменаваме величествената гледка – на толкова високо ниво – на съзнателните същества, на всичко, което съществува и на структурата на космоса. Тази гледка просто не може да бъде описана. При все това определени неща, като основите на космоса, все още не могат да бъдат узнати от съзнателните същества, защото те не притежават достатъчно могъща добродетел – нещо, което е ограничено от нивото, което достигате чрез самоусъвършенстване.

Практикуващ: Човек не бива да се опитва умишлено да губи или да печели и трябва да следва естествения ход на нещата – само по този начин може да отговори на изискванията на по-високите Фа-принципи. Правилно ли е това разбиране?

Учителят: По принцип е правилно. При все това, когато можете да го направите, то е защото вашият Шиншин е достигнал това състояние. Но това, което се изисква от един самоусъвършенстващ се, е нещо отвъд самоконтрола на обикновения човек. В самоусъвършенстването някои хора винаги искат да възприемат определени подходи. Казвам ви да се самоусъвършенствате по този начин, но те настояват да измислят нещо различно, като да не ядат и да не пият и да практикуват Бигу. Или са немарливо облечени по цял ден, като мъжете не приличат на мъже и жените не изглеждат като жени, без да ги е грижа за вида им и действайки лекомислено. Когато и да помислят за самоусъвършенстване, те мислят за формите на самоусъвършенстване в миналото; щом си помислят за самоусъвършенстване, се сещат за Джан Санфен, който се разхождал в парцаливи дрехи. Не трябва да е така. Това, което съм ви казал, е да се самоусъвършенствате, докато се придържате възможно най-много към порядките на обикновеното човешко общество. Ако всеки един от вас се облече развлечено в обществото на обикновените хора, това би нарушило принципите на Фа на нивото на обикновеното човешко общество. Никога не съм се държал по такъв начин пред вас. Знаете, че винаги се обличам спретнато, когато изнасям Фа-лекция. Давам ви пример. Трябва да обръщате внимание на тези неща.

Практикуващ: Може ли космическият закон на формиране, застой и упадък да стане още по-съвършен с помощта на безкрайната мъдрост на Учителя?

Учителят: Този въпрос въвлича нещо на много високо ниво. Характеристиката на нашият Фалун е такава, че той може автоматично да коригира всичко, което не отговаря на стандарта. С други думи, той непрекъснато привежда всичко в хармония. Целта на Фа-коригирането е да направи нещата по-прекрасни.

Практикуващ: Можем ли да отидем да спим веднага след медитация?

Учителят: Разбира се, това не е проблем. Можете да отидете да спите, ако искате. Можете да станете посред нощ, за да направите медитацията, и когато веднага след това си легнете да спите, ще спите наистина добре.

Практикуващ: Ако човек, който е изглеждал като истински практикуващ Фалун Дафа, внезапно почине вследствие на автомобилна катастрофа, може ли да бъде разглеждан като демон?

Учителят: Няма да обсъждам този конкретен инцидент. Няма да отговоря директно на въпроса ви. Раждане, старост, болест и смърт са просто начинът, по който са нещата в човешкото общество. През настоящия времеви период не можете да кажете по външния вид дали човек е самоусъвършенстващ се или дали може да постигне Съвършенство. Току-що казах, че съзнанията на хората са постоянно изпитвани, когато са изправени пред критични въпроси. Когато някой умре, докато практикува, вие сте изпитвани, за да се види какво ще направите. Може би този човек е постигнал Съвършенство, а може би е бил демон. Нищо не се случва изолирано. Всички тези неща са използвани да тестват съзнанията на учениците, за да се види дали те все още могат да се справят в критични моменти. Има хора, които са направили жертви заради това. Те са достигнали нивото на Съвършенство и са създали такава възможност за другите ученици. Има такива случаи, но по принцип не ги одобрявам. И освен това, има и такива, които са дошли, за да нанесат вреда. Те ви се намесват именно по този начин, като ви нанасят удар в критичен момент. Независимо от това, ние ги използваме, за да изпитаме съзнанията на хората. Използваме ги, за да изпитаме съзнанията на хората в критични моменти и да видим дали всички вие все още можете да се самоусъвършенствате. Самоусъвършенстването е изключително сериозно.

Практикуващ: Какво е понятието „Богове“, като в „Буди, Даоси и Богове“?

Учителят: Знаете, че Будите имат пазители на Фа – осем легиона небесни дракони; сред тях има много Богове. Това са Боговете, известни в будизма. При все това Боговете в космоса не са ограничени само до тези. В различните сфери има различни небесни Богове. Те са пряко отговорни за живите същества в космоса и съществуват на всяко различно ниво. Будите са специален тип Богове. Те са станали Богове чрез усъвършенстване на състрадание и Шан, те са Буди. Колкото до Даосите, те усъвършенстват Джън, приемайки Джън от Джън-Шан-Жен за фундаменталното. Затова не предлагат спасение на всички съзнателни същества, след като успеят в самоусъвършенстването. Но те държат, че Джън е всичко – това е техният Дао, Дао на Джън. И в действителност те също са Богове. Боговете включват и видовете Богове, които току-що споменах – които управляват всички дела на живите същества в космоса; има и такива като Буди и Даоси. И освен това има много различни по-висши същества – всякакви видове. В общ смисъл говоря за тях като за Буди, Даоси и Богове.

Практикуващ: Когато времето за самоусъвършенстване завърши, ако някои хора все още не са достигнали Просветление и Отключване на Гонг, ще бъдат ли снети и 80% от развития им Гонг?

Учителят: За онези, които не постигнат Съвършенство чрез самоусъвършенстване, този въпрос не стои. Ако човек не успее да се самоусъвършенства до Съвършенство, въпросът за довеждане на неговия рай до Съвършенство не съществува – това не се отнася до него. Има само няколко възможности за онези, които не постигнат Съвършенство. Първата е, че ако наистина са изоставили главните си привързаности, могат да отидат на ниво под първоначалното им място. Или, ако искат да продължат самоусъвършенстването си, е възможно да донесат със себе си всичко свое, което е било изолирано и запазено за тях, и да се преродят отново в света, за да продължат да се самоусъвършенстват. В друга ситуация обаче, ако човекът вече не желае да се самоусъвършенства, това, което е придобил в самоусъвършенстването си, ще бъде преобразувано в благословии и добродетел; вероятно то ще се превърне във възнаграждения като богатство, сполука, слава и висока позиция, на които той да се радва в следващия си живот.

Практикуващ: Молекулите са съставени от атоми. Атомите се намират в молекулите. Как така цялостната структура на атомите е по-голяма от тази на молекулите?

Учителят: Молекулите не са независими частици, те съществуват на групи. Казано със съвременните научни понятия, те съществуват на групи. Тоест, в рамките на собствената им сфера на съществуване те са разпръснати навсякъде в това пространство. Всъщност това „навсякъде“ си има лимит и граница. С други думи, обемът на обсега, в който съществуват атомите, далеч надхвърля обема на обсега, в който съществуват и се разпростират молекулите. „Атомите се намират в молекулите“ е това, което е възприето чрез настоящите научни и технологични средства. Но това всъщност не е правилната представа.

Практикуващ: Буда Фа на Джън-Шан-Жен е Фа на тази огромна вселена. Дали той е и Фа на други огромни вселени?

Учителят: Да, така е. Всъщност вие никога няма да разберете колко огромна е тази вселена, колко далеч могат да стигнат представите ви за нея и колко обширна е границата на вселената, за която говорите. Нито капацитетът на съзнанието ви е достатъчно голям. Така че можете единствено да говорите за това. Всичко е изградено от Джън-Шан-Жен.

Практикуващ: Как Джън-Шан-Жен генерира законите на други вселени?

Учителят: Другите вселени имат същите закони. В същата сфера, независимо колко отдалечена може да е една вселена, подобно на всяка друга и тя се придържа към закона на това космическо тяло, Джън-Шан-Жен. Всички те се придържат към закони от същото ниво. Независимо колко необятна си представяте, че е Вселената, тя все още е само частица в рамките на тази сфера. Така че една частица трябва да отговори на стандарта на тази сфера, за да съществува в нея. И този стандарт е проявление на конкретния Фа на това ниво.

Практикуващ: Дали безкрайната могъща добродетел се получава чрез понасяне на страдания или е нещо, което човек е притежавал първоначално?

Учителят: Част от нея първоначално е създадена в сферата на този човек. Някой се намира в сфера на определена височина – ето колко високо ще е нивото на това същество. Същото важи и за човешките същества: ако сте родени сред човешките същества, децата ви ще бъдат родени и ще израснат като човешки същества и определено няма да са други животни. Много усъвършенствани, Велики просветлени същества в космоса са необикновени и сред тях са тези, които са се издигнали чрез самоусъвършенстване.

Практикуващ: Раздавал съм книги, аудиокасети и видеозаписи на много хора. Някои от тях вече не практикуват. Трябва ли да си взема обратно тези книги и записи?

Учителят: Можете да си ги вземете обратно, ако тези хора вече наистина не практикуват. Ако не е удобно да ги вземете обратно, може би някой с предопределена връзка ще ги намери в дома на човека и ще ги вземе. Можете да си вземете обратно онези, за които това би било удобно. Разрешете ситуацията, както намерите за добре.

Практикуващ: Как би трябвало да се разбира „по-микроскопичната материя, която уврежда човечеството“ в статията „Диалог с времето“?

Учителят: Както и да го разберете, е добре и няма да го разберете неправилно. Нека ви го изкажа по следния начин: отвъд определена точка в това необятно космическо тяло вече няма никакви живи същества с форма. Там съществуват само живи същества без форма. Те насищат цялото космическо тяло, така че просто ги наричам „материя“. При все това, те са Богове. Могат да придобият всякаква форма, но не желаят да добиват форма. Просто съществуват по този начин. Така че, ако Вселената е дегенерирала, цялата материя – която има както положителна, така и отрицателна страна – също е дегенерирала. Положителната страна е дегенерирала, да не говорим за отрицателната.

Практикуващ: „Ваша собствена отговорност е да усъвършенствате сърцето и съзнанието си, да изоставяте желанията си, да постигнете мъдрост и да елиминирате объркването.“ „Ваша собствена отговорност“ до личната отговорност на човек ли се отнася?

Учителят: Правилно. Самоусъвършенстването зависи от вас, нали така? Ето какво означава. Самите вие трябва да се самоусъвършенствате. „Да усъвършенствате сърцето и съзнанието си, да изоставяте желанията си“ означава, че трябва да усъвършенствате своя Шиншин и да изоставите светските си стремежи – стремежи към получаване на това, стремежи към получаване на онова и желанието да получите всичко. Ако вие самите не извършите самоусъвършенстването си, кой ще го направи за вас? Ако аз го направех за вас, не би могло да се брои за ваше самоусъвършенстване, нали? „Да постигнете мъдрост и да елиминирате объркването“ означава, че когато сте се освободили от всички онези неща чрез самоусъвършенстване, ще видите по-високите принципи във Фа и ще постигнете по-високо ниво, впоследствие достигайки състоянието на Съвършенство. Повече няма да бъдете повлиявани от неща от ниско ниво или да бъдете водени от обикновени човешки привързаности. Не трябва ли всички тези неща да бъдат извършени от вас? Ето какво означава това.

Практикуващ: Божествата в Трите сфери от атоми ли са съставени?

Учителят: Живите същества от която и да било сфера трябва да отговарят на стандартите за съответната сфера. При все това, някои Богове в Трите сфери надхвърлят нивата на сферите, в които са. Когато казах, че телата им са изградени от атоми, безспорно нямах предвид видимите за нас атоми, които са обвивките на атомите. Този космос е наистина чудесен и тайнствен.

Практикуващ: При разследване на съдебен случай и при опит за намиране на доказателства, ако възприемем суров подход към заподозрян, който отказва да каже истината, противоречи ли това на Джън-Шан-Жен, които практикуваме?

Учителят: Когато този човек не казва истината, ваша работа е да го накарате да я каже. Можете да говорите със суров тон, но не трябва да се ядосвате. Не трябва да сте оскърбителни и никога не бива да използвате насилие. Съществува определено разминаване между това как ние, [китайският народ,] се справяме със случаите, и как го правят другите държави. В другите държави доказателствата са важни, докато ние понякога караме хората да правят признания дори и при липсата на доказателства. При всички случаи, справете се с това както трябва. Тоест, справете се с него добре, със стандарта на практикуващ.

Практикуващ: Защо хората, за които има вероятност да получат Фа, са тези, които не са толкова успешни в живота?

Учителят: Какво ви кара да мислите, че случаят е такъв? Много от нашите практикуващи, които са получили Фа, са успешни бизнесмени и мнозина имат висок социален статус. Млади и добре образовани хора са голямото мнозинство от нашите Дафа практикуващи. Има много чиновници с високи рангове и висши ръководни кадри с висок социален статус. Много хора в публиката сега са успешни бизнесмени и са се самоусъвършенствали наистина добре. Има много лекари, както и адвокати. Немалък брой хора сред нас, които са получили Фа, са от финансовия сектор, имат висши правителствени позиции или са от индустриалния и търговския сектор. Мога да ви кажа обаче едно: когато става дума за самоусъвършенстване, се отнасяме еднакво към всички. Нашият Дафа няма да чака някого, защото той се наслаждава на слава и престиж. Никога няма да стане по този начин.

Практикуващ: Какъв смисъл, намерение и история има монашеската роба, която е носел Учителят?

Учителят: Мога да ви кажа, че когато Шакямуни е бил на този свят, неговите ученици са носели такива одежди. Климатът принудил монасите от региона Хан [на Китай] да започнат да носят дрехи в местния стил, тоест стила на светските хора. В действителност стилът на облеклото, носено от днешните монаси, е този на светските хора от династиите Тан и Сон. Единствената разлика е в цвета. В миналото хората обичали да носят ярки дрехи. По-късно монасите открили, че това е привързаност, така че започнали да носят сивкави и кални на цвят дрехи. При все това истинските практикуващи от системата на Буда и Будите в небесните райове носят същия тип дрехи като тези, които носех аз – само материята е различна. Също така те ходят боси и оставят едното рамо открито. Тъй като се самоусъвършенстваме в Буда, ние разбира се, харесваме облеклото на Буда системата. Това е всичко. Ако помолите един даоистки самоусъвършенстващ се да носи такива дрехи, той определено не би го направил, нали така?

Практикуващ: Майка ми е на 84 години. Живее сама и рядко излиза навън. Всеки ден, освен когато се храни, тя изучава Фа и прави упражненията винаги когато има време. Така че няма много възможности да повишава своя Шиншин.

Учителят: По-възрастните хора се самоусъвършенстват при свои собствени обстоятелства. Сега тя може да няма никакви трудности, но докато седи там, ще бъде направено така, че да си припомни неща, които са я разгневили преди осем или десет години. Със сигурност ще бъде накарана да си припомни тези неща, което е с цел да се види дали съзнанието ѝ ще остане равнодушно или тя все още ще се ядоса заради тях. Някои хора седят там и излизат извън себе си от ярост. Тоест, тя нищо няма да изпусне. По някакъв начин ще направя самоусъвършенстването ѝ възможно. Някои от нашите ученици, млади или стари, са имали подобни преживявания, в които са били заставяни да си припомнят дразнещи случаи, и целта е да се види дали все още се ядосват поради тях. Те ще бъдат накарани да си припомнят всички свои минали неприятности, за да се види, по един или друг начин, как ще се справят с тях.

Практикуващ: Преди шест дни сънувах Учителя, който беше с нас по време на изучаването на Фа и отговаряше на въпросите ни. Учителю, Вие бяхте облечен със същите дрехи както вчера сутринта, когато се срещнахте с малка група хора.

Учителят: Тогава сте видели неща, преди да се случат. Всъщност аз скривам всички тези неща за вас, така че да ви предпазя от фокусиране върху тях или от това да им обръщате прекалено внимание, и за да ви накарам да усещате по-малко, така че да се самоусъвършенствате по-бързо. Иначе щяхте да задавате такива въпроси всеки ден. Щяхте да имате толкова много въпроси: „Защо е това? Какво значи онова?“ В тази Вселена има невероятен брой чудеса – има толкова много от тях.

Практикуващ: Дали силната воля на човек и способността му да издържа са по рождение?

Учителят: Не са по рождение. Нека да поговорим за човешките същества и да вземем за пример нашето повърхностно, човешко тяло. Ако човек се е калявал чрез много изпитания в обществото на обикновените хора, той може да е по-малко загрижен за тези неща. Или ако е преминал през много неща, волята му става силна и е по-малко загрижен за тях. Човек може да стане по-силен и чрез самоусъвършенстване. Когато нечие ниво се повиши, способността му да издържа се повишава.

Практикуващ: Можем ли по време на процеса на самоусъвършенстване да изоставим всички свои лоши неща?

Учителят: Трябва да го направите. Някои от нашите ученици си мислят: „Учителю, толкова сме лоши в обикновеното човешко общество. Когато сме се самоусъвършенствали нагоре до нивото на Буда, наистина ли ще забравим всичко за времето, когато сме живели като хора?“ [Разсъждавате по този начин,] защото си мислите какви са Будите, докато живеете сред обикновените човешки същества. Всички ваши човешки мисли ще се променят и това включва структурата на мисленето ви и начина ви на разсъждение. Когато сте свободни от ограниченията на емоциите на това ниво и от ограниченията на други видове материи в тази сфера на обикновените хора, ще се разграничите от тази среда и ще престанете да бъдете каквито сте. Когато сте се самоусъвършенствали дотам, тази ваша малка повърхностна човешка форма ще остане само спомен, докато мислите ви ще са се издигнали до сферата на Буда, Дао или Бог и ще бъдат най-добрата част от вас. Няма да искате да докосвате тази най-повърхностна човешка част [от вас] – дори няма да искате да извикате спомена за нея.

Практикуващ: Когато новият Космос бъде изграден, ще съществуват ли все още демони на различни нива?

Учителят: Едно мога да ви кажа: ако имаше само положителни и никакви отрицателни неща, нито едно живо същество нямаше да намира живота за интересен. Ако можехте да успеете лесно във всичко, което правите, да получите каквото поискате и да нямате трудности при извършването на каквото и да било, нямаше да цените или да отдавате значение на нищо. Нямаше да изпитвате онова чувство на щастие, което човек получава при преодоляването на нещо, нито радостта от триумфа. В такъв случай нямаше да цените или да придавате значение на нищо и щяхте да намерите живота за безсмислен. Хората се съревновават и си съперничат в обикновеното човешко общество и намират това за интересно. Те смятат, че ще е интересно да погледнат назад към него в края на живота си. Ето как са те. При все това ще има отрицателни елементи на различни нива – със сигурност. Те не са породени от самоусъвършенстването, а са аранжирани от Фа.

Практикуващ: Какво трябва да направя, когато в състояние на покой видя неща, които не желая да виждам?

Учителят: Ако ги видите, оставете нещата така. Въпреки че не желаете да ги виждате, сте ги видели. Не им обръщайте внимание. Те не могат да ви навредят или докоснат. Просто ги оставете и не се тревожете за тях. Това е така особено когато започнете от нивото на обикновените хора. Когато Небесното ви око може да вижда неща, това, което ще виждате, със сигурност ще са неща от ниско ниво, които са наистина лоши, и ще се изплашите. Но докато четете книгата много, изучавате повече Фа и ускорявате самоусъвършенстването си, ще пробиете бързо през това ниво. Тогава това, което ще виждате, вече няма да са тези неща, а добри такива.

Практикуващ: Когато човек от семейството ми изпълнява упражненията на друг Чигонг, се чувствам много зле, когато правя упражненията на Фалун Гонг на мястото за групова практика. Дали нещата, които понякога виждам, са по някакъв начин пророчески?

Учителят: Когато видите нещо, просто го оставете така. Не го смятайте за нещо важно. Дори ако можете да виждате някои неща, които предстои да се случат, мисля, че би трябвало да ги игнорирате. Поддържайте своя Шиншин и се самоусъвършенствайте. Колкото до намесата на други хора в самоусъвършенстването ви или до това, че някой в семейството ви практикува друг Чигонг, обикновено тези неща не оказват влияние върху нас. Ако чувствате, че тези неща ви смущават, възможно е да ви изпитват, за да се види как реагира съзнанието ви. Тъй като практикуваме праведен път, велик път, нищо не може да ви се намесва. Ако собствените ни съзнания не са стабилни, това е проблем на нашия Шиншин и ще възникнат необичайни ситуации.

Практикуващ: Практикувам Фалун Гонг от няколко месеца и го намирам за наистина добър. Но преди изповядвах една религия и сега съм пред дилема. Учителю, моля, дайте ми съвет.

Учителят: Самоусъвършенстването е лична работа на човек. Вие избирате кой път на самоусъвършенстване да предпочетете. Ако искате да се самоусъвършенствате в религия, тогава можете да го направите. Ако искате да се самоусъвършенствате в Дафа, можете да се самоусъвършенствате в Дафа. Трябва да направите тази крачка сами. Тъй като аз също виждам, че сте пред дилема, трябва да видя как ще направите тази крачка. От вас зависи какво изучавате. При все това съм обяснил ясно много принципи. В Трите сфери няма праведни Богове, които да се грижат за човешките същества, и няма праведни Богове, които да спасяват хората. Ето какво мога да кажа на всички ви.

Практикуващ: Струва ми се, че нямам достатъчно време, така че често съкращавам времето си за сън. Смята ли се това за привързаност?

Учителят: Не, не се смята за привързаност. Ако искате да намерите някакво време вечер, за да си направите упражненията, защото времето ви е наистина оскъдно и сте заети през деня, бих казал, че това е отлично. Телесното ви състояние няма да се влоши поради това, че правите упражненията, нито ще страдате от липса на сън. Тези неща няма да се случат. Напротив, ще спите по-добре, след като сте направили упражненията, и ще се чувствате по-енергични. Гарантирано ще е така.

Практикуващ: Християните и католиците вярват, че там горе има само един Бог – Исус. Как да им помогнем да повярват, че има повече от един Бог?

Учителят: Това зависи от тях самите. Разяснил съм принципите. Всъщност както в Стария, така и в Новия Завет пише, че Исус не е единственият Бог. Най-малкото, преди Исус е съществувал Йехова. Много други небесни Богове са споменати в Новия и в Стария Завет. В древна Гърция много Богове са преподавали Фа тук, сред хората. От самите хора зависи как ще разбират тези неща. Всъщност будизмът по подобен начин е преподавал, че Шакямуни не е единственият Буда. Разбира се, Шакямуни е споменавал Буда Амитаба и шестте първични Буди. Той е казал, че Татагатите са безбройни като песъчинките в реката Ганг и т. н., и че има неизброими Велики Бодхисатви. При все това някои монаси настояват, че Шакямуни е единственият Буда. Как може да са толкова тесногръди, че да смятат Шакямуни за единствения Буда? Можем да ги помолим да прочетат Фа, за да знаят какво е. От тях зависи дали ще го научат. Ако настояват да се придържат към собственото си разбиране, тогава ги оставете. Ние само съветваме хората да бъдат добри и никога няма да влачим насила някого тук. Нужно е да запомните това.

Практикуващ: След като Гонг на човек приема неговия образ, защо един фалшив Буда, създаден от преклонението на хората, може да отнема Гонг от човека?

Учителят: Той не може да отнеме Гонг на даден човек. Може да вземе само Чи на обикновен човек. Ето как е. Не може да отнема никаква енергия. Тогава защо би взел нещо от някого? Защото е създаден от преклонението на обикновените хора и така сферата на мисълта му е на същото ниво като обикновените хора. Защо хората крадат? Защото имат този начин на мислене.

Практикуващ: При достигане на Съвършенство могат ли практикуващите, които отиват в други райове, да вземат със себе си Фалун в корема си?

Учителят: Нужно е само да се концентрирате върху самоусъвършенстването. Вие не знаете какво представлявате. Просто практикувайте усърдно и правете постоянен прогрес. Би трябвало да сте загрижени как да постигнете Съвършенство, защото това е главният ви приоритет. Да се самоусъвършенствате и да се завърнете възможно най-бързо е най-важното за вас. Не мислете за други неща. Аз, вашият Учител, определено ще ви дам най-доброто. (Аплодисменти) За кого са създадени новата Вселена и всичко в бъдещето? Не са ли създадени за всички същества? Не е ли така? Родителите винаги искат да дадат на децата си най-доброто. Особено искат да им дадат по-добро бъдеще. Всички те имат това намерение. (Аплодисменти)

Практикуващ: Тъй като постигането на Съвършенство става за един миг, как човек ще знае инструкциите на Учителя?

Учителят: Когато сте напът да постигнете Съвършенство, с вас ще бъде осъществена връзка. Много неща ще ви бъдат казани директно. Не е като това, което казват някои хора, които твърдят, че са постигнали Съвършенство. Всички онези, които твърдят, че са постигнали Съвършенство, не са го постигнали.

Практикуващ: Когато Фа се разпространява на хората от Запада, как да се справяме с въпросите, свързани с религиите?

Учителят: Покажете им книгите, просто им дайте да прочетат книгите. В тях съм обяснил много ясно нещата, свързани с религиите. Когато ви зададат въпрос, просто отговорете според това, което е в книгите – направете го по този начин и няма да има проблем.

Практикуващ: Изпитвам огромна болка, когато седя в медитация. Добре ли е това, или е понеже имам толкова много карма, че трябва да понеса подобно възмездие?

Учителят: Не, случаят не е такъв. Никой не е освободен от болка, когато медитира. Някои от нас са играли аеробика, били са танцьори или поначало са можели да седят в лотосовата позиция. Тези хора са можели да изпълняват лотосовата позиция с лекота. Но нека ви кажа, че по това време не сте се самоусъвършенствали. Ще почувствате болка скоро след като започнете да се самоусъвършенствате. Определено няма да пропуснете провокираното от упражненията елиминиране на кармата само защото можете да седите в лотосовата позиция. Ако се самоусъвършенствате, трябва да ви се оказва помощ в личното ви подобрение.

Практикуващ: Когато поставям ръце на корема си, лежейки в леглото, мога да усетя как се разпростирам навън като надигащи се вълни. Тревожа се дали това не е индикация, че практикувам по неправилен начин.

Учителят: Това е така, защото можете да почувствате как тялото ви се трансформира от микрокосмичното ниво към повърхността. Както ви казах по-рано, ние ви трансформираме от микрокосмичното ниво към повърхността. Така че някои чувствителни хора го усещат. Това, което усещате, е само една малка част. Има още много, което не можете да доловите. Някои от усещанията могат да бъдат много болезнени.

Практикуващ: Когато бях млад, имах много изпитания. Сега, когато съм получил Фа, ще ми помогнат ли те в самоусъвършенстването ми?

Учителят: Някои от тях могат да бъдат полезни. Тъй като не за всеки е лесно да получи Фа, ако човек е предопределен да го получи, може би поради това е изтърпял трудности в много, много предишни животи. Така че не мислете, че ви е било лесно да получите Фа днес. При все това, някои хора са понесли трудности в многобройни животи само за да получат този Фа, а когато настъпи моментът наистина да го получат, не го правят. Толкова е жалко! Дошли са само заради това... не мислите ли, че е срамота?

Практикуващ: В началото, когато започнах да изучавам Фа и когато по време на сън се натъквах на опасност, винаги се сещах да извикам името на Учителя. Но в последно време често забравям да го правя и вместо това се боря с тях. Защо е така?

Учителят: Тази ситуация е рядка, много рядка. Но има наистина изключителни случаи. Ще премине след известно време. Ако го игнорирате, то няма да има значение. При всички случаи нещата ще се оправят след известно време. Ако викате Учителя си всеки път, когато се натъкнете на проблем, не е ли това друга привързаност? Освен това трябва да гледате в себе си за причините за нещата, които се случват в сънищата ви. Те са отражение на това, че сте в определено състояние. Тази ситуация възниква често в пътищата за самоусъвършенстване от Дао системата. Особено често срещана е в типовете системи, при които хората практикуват вътрешно и външно самоусъвършенстване; тоест, занимават се с вътрешно самоусъвършенстване и с бойни изкуства.

Практикуващ: Ако човек, който е страдал от депресия и е имал психически проблеми, истински се самоусъвършенства, може ли да постигне Съвършенство?

Учителят: Ако се самоусъвършенства истински, той може да постигне Съвършенство. Но човек в тази ситуация не би трябвало да прави упражненията публично, както заради себе си, така и заради Фа. Ако не може да се държи както трябва и нанесе вреда на Фа, той ще е направил нещо погрешно. Така че е най-добре да прави упражненията у дома. Докато се самоусъвършенствате, ще се грижа за вас, където и да правите упражненията. Но това важи само за хора, които са способни да се самоусъвършенстват. Тоест, те трябва да имат трезво съзнание и да са способни да преодоляват пречки.

Практикуващ: Когато погледна назад, към първата половина от живота си, изпитвам съжаление и се обвинявам. Как мога да се справя с този проблем като Дафа практикуващ?

Учителят: Не се тревожете за нищо – нека миналото си остане минало. Гледам само желанието ви за самоусъвършенстване. Учителят ви ще се погрижи за останалото. Ако продължавате да мислите за неща, които са се случили преди, това само ще се превърне в още една пречка и привързаност. Така че повече не бъдете загрижени за това. Просто се променете фундаментално отвътре навън и ще сте нов човек. Ето какво трябва да направите. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато чета „Джуан Фалун“, понякога имам усещането, че лицето ми е само една обвивка и това, което чете книгата, е вътрешното ми лице. Защо се получава това?

Учителят: Причината е, че душата ви и микрокосмичната част от вашето тяло са доминиращи. Това е нещо добро.

Практикуващ: Как да разбираме понятията „Шиншин“ и „сфера“? Каква е връзката между двете?

Учителят: Каквото и ниво да сте достигнали в самоусъвършенстването, това е височината на вашия Шиншин, както и вашата сфера. Каквито и мисли и идеи да се пораждат в тази сфера на съзнанието, те ще отговарят на Шиншин на това ниво. Но случаят не е съвсем такъв, когато се самоусъвършенстваме сред обикновените хора. Ние сме прогресивно преобразувани от микрокосмичното ниво навън, към повърхността. Така че докато на повърхността човешката ни страна все още възприема човешки облик, все още ще имаме сърца на обикновени хора, докато впоследствие постигнем Съвършенство, по което време всичко ще се промени. Независимо от всичко, в самоусъвършенстването си трябва да бъдем стриктни към себе си и нашият Шиншин трябва да надмине този на обикновения човек.

Практикуващ: Ако правя второто упражнение в стояща медитация два часа и половина сутрин, а медитацията два часа и половина вечер, прекалено много ли ги правя?

Учителят: Нямам против, ако имате време да правите упражненията повече. Изпълняването на упражненията е нещо добро. Но ако отнемате от времето за четене, то бих казал, че не е правилно. Това е така, защото четенето и изучаването на Фа са пръв приоритет и подсигуряват, че можете да бъдете фундаментално и истински трансформирани, а това е фундаменталната причина да можете да се издигнете. Изпълняването на упражненията е допълнително средство за достигане на Съвършенство. Не трябва да ги превръщате в свой пръв приоритет и да смятате четенето за второстепенно. Не можете да правите това – абсолютно не можете. А ако не можете да достигнете тази сфера, как ще стигнете до където и да било с практиката си? Въпреки че [механизмите] са автоматични, няма да имате напредък, независимо колко силно се опитвате. Когато вашият Шиншин достигне това ниво и започнете да разбирате Фа-принципите чрез четене на книгата, вашият Гонг моментално ще се изстреля нагоре. Ето защо не сме наблягали твърде много на увеличаване времетраенето на упражненията. Но въпреки това правенето им е необходимо.

Практикуващ: Учителю, вие казахте, че при определени методи Помощният дух на човек напуска тялото, за да практикува, след което бива убит и се преражда наново. Главният или Помощният дух се самоусъвършенстват с това тяло?

Учителят: Нека ви кажа следното: често казвам, че можете лесно да виждате през това измерение на човечеството, но би ви било трудно да откриете колко много измерения съществуват. [Помощният дух] е завършил всички тези неща във времевото поле на друго измерение. Във времевото поле на друго измерение има и още времеви полета на други измерения. Там той е завършил всичко това. И разбира се, усъвършенствал се е Помощният дух!

Практикуващ: Нашата преводаческа група е превела Ваши писания на английски език, за да ги четат някои практикуващи от западните страни.

Учителят: Ако искате да направите публични някакви преведени материали, да ги публикувате или да ги разпространявате сред други ученици, те трябва да бъдат прегледани от главната асоциация, която да вземе решение. Причината е, че много проблеми могат да повлияят на нашия Дафа като цяло и това включва неща от огромно значение. Така че тези материали трябва да бъдат прегледани от тях. Това важи особено за записите на моите Фа-лекции, тъй като много неща нямат всеобщо приложение, след като съм говорил за тях. Ако ще бъдат публикувани, трябва да ги редактирам и организирам във формат на книга, за да ги четат всички. По този начин те могат да помагат на учениците да се самоусъвършенстват и да се подобряват. Така че на никого не е позволено да [разпространява неща самостоятелно]. Изяснил съм го. Въпреки че възнамеряваме да вършим добри неща за Дафа във всичко, което правим, все още е необходимо да преценяваме ефекта им върху Дафа като цяло. Така че би трябвало да се отнасяме сериозно към този въпрос.

Практикуващ: В статията „Разтваряне във Фа“ Учителят казва, че не трябва да прекарваме много време в дискусии. Някои хора са интерпретирали това в смисъл, че човек не би трябвало да участва в групови четения.

Учителят: Би трябвало да провеждате групови четения и изучаване на Фа в допълнение към самостоятелното си четене и изучаване на Фа. И двете са необходими. Не преминавайте от едната крайност в другата.

Практикуващ: Усещам, че някои писания са по-трудни за наизустяване от други. Дали това е само фалшиво впечатление?

Учителят: Някои от нещата, които съм писал, наистина не са така лесни за разбиране – със сигурност. Има причина да са написани по този начин. До каквато и степен да можете да ги разберете, е добре. Както и да ги разбирате, няма да се отклоните. Разликата е само в дълбочината на разбиране.

Практикуващ: За да запомня писанията наизуст, си създадох навик да ги записвам по памет. Какво би трябвало да правя с тези написани текстове?

Учителят: Когато прави подобни неща, човек трябва да поддържа съзнанието на практикуващ и да изпитва уважение към Учителя и Фа. При този сценарий можете да ги изгорите. Огънят на обикновените хора никога не би могъл да достигне Боговете. Така че просто ги изгорете, ако повече не са нужни. Можете да го направите по този начин, тъй като това е специален момент в историята. Но Дафа книгите категорично не трябва да се изгарят.

Практикуващ: Привързаност ли е дългогодишните практикуващи постоянно да искат да виждат Учителя? И друга привързаност ли е, ако когато го видят, не могат да сдържат сълзите си, нито да изрекат и дума?

Учителят: Във вашето желание да ме видите не бива да има никакви привързаности. Но мисля, че причината повечето от вас да искат да ме видят е, че сте практикували самоусъвършенстване в Дафа и че Фа, преподаден от вашия учител, ви е спасил. Ето защо искате да ме видите. Колкото до това защо не можете да кажете нищо, щом ме видите, то е поради промените във вас и трансформацията на тялото ви. Не можете да видите промените на повърхността. Но частта от вас, която е била усъвършенствана добре, Първичният ви дух и незаблудената част от вас могат да ги видят. Те се надигат веднага щом ме видят. Дори когато се надигнат съвсем малко, човешката ви страна става наистина слаба. Повърхностното ви аз не знае защо тази част от вас плаче. Тази друга част от вас вижда всичко, което съм направил за вас и за което не можете да се отплатите с никакви думи или средства. (Аплодисменти) Вашият плач е отражение на искрената ви признателност, която не може да бъде изразена.

Практикуващ: Мога да понеса огромната болка от седенето в позиция „двоен лотос“. Но разни части от тялото ми постоянно трепват силно и това ми пречи да навляза в концентрация по време на медитация.

Учителят: При седенето в позиция „двоен лотос“ винаги ще има период на болка. И това важи особено когато някои от вас никога преди не са седели в тази позиция и материалната структура на тялото ви на повърхността не е свикнала с нея, а освен това и кармата ви се унищожава, като всичко това го прави изключително болезнено. Дори когато сте способни да седите в позиция „двоен лотос“ за половин час, все още ще чувствате огромно количество болка след преминаването на половината час. Заедно с болката идва и мъчителна липса на покой. Затова въпреки че на вид монасите, които се самоусъвършенствали в миналото, само седели в медитация, те същевременно подобрявали своя Шиншин. Просто техният начин за подобряване на Шиншин не бил толкова директен, колкото нашия. Така че те напредвали бавно; самоусъвършенстването им било бавно. Когато чувствате мъчителната липса на покой, кармата ви се опитва да ви накара да свалите краката си. Ако сте решителни, проявите силна воля и не свалите краката си, в този процес съзнанието ви се подобрява. Това е друг начин да се подобрите чрез трудности. Понякога човек може да усеща мъчителна болка, гадене или да му се повръща. На моменти реакциите са силни.

Практикуващ: Някои практикуващи смятат, че вече сме на етапа на „финалния спринт“ и трябва да използваме цялото си налично време за изучаване на Фа.

Учителят: Никога не съм казвал нищо за „етап на финалния спринт“. Ако някой иска да прекара цялото си време в изучаване на Фа и да напусне работа, за да си стои у дома, бих казал, че той нанася вреда на Фа. Който разпространява тези идеи, който го прави, е безотговорен както към Фа, така и към себе си. Кой ви научи да правите неща като това да напуснете работата си или дори да не работите повече? Не бихте ли нанасяли вреда на Фа? Казах, че хората също привеждат Фа в хармония. Разбира се, някои се чудят: „Как може хората да хармонизират Фа?“ Помислете всички. Фа може да ви спаси и това е сигурно. Така че как могат хората да приведат Фа в хармония? На това ниво – нивото на обикновените хора – ако всички вие се държахте лошо, като обикновените хора, те щяха да кажат: „Вижте как се държат онези практикуващи Фалун Гонг.“ Ако всички ние се държим добре, в състояние сме да се придържаме към стандарта за практикуващи и сме праведни и благородни практикуващи, които се самоусъвършенстват – помислете – хората ще си помислят: „О, те са практикуващи Фалун Гонг. Толкова са добри.“ Ако на вас може да се има доверие, където и да отидете, и ако можете да сте добър човек, където и да сте, хората ще кажат, че Фалун Гонг е наистина добър и че този Дафа е наистина добър. Тогава не хармонизирате ли Дафа в тази форма сред обикновените хора? Не е ли такъв принципът? Така че, ако собственото ни поведение не се придържа към Дафа, ние не само не можем да хармонизираме Фа, но също така го петним и му нанасяме вреда. Фа може да ви спаси, при все това вие му вредите – как съпоставяте тези неща? Как ще бъдете оценени? Самоусъвършенстването е сериозно. Как може човек, който е обвит в карма, да се усъвършенства до Съвършенство, ако не го приема сериозно? Има ли нещо в този свят, по-велико или по-сериозно от това?

Практикуващ: Някои интелектуалци не се чувстват комфортно при четенето на „Джуан Фалун“. Те не са свикнали със стила на книгата, който е различен от този на академичните текстове. Свързано ли е това по някакъв начин с предопределената връзка на човека или с неговата карма?

Учителят: За интелектуалците, които са такива, това е пречка за получаването на Фа, така че те трябва да я преодолеят. Те са възпрепятствани от изградените си представи. Някои хора може и да не се съгласят, ако нарека представите, формирани в съвременната литература, нов багу(4) стил. Но те наистина са фиксирали значенията на думите и фразите, като са им дали определения, така че думите и фразите губят по-дълбоките си вътрешни значения. Това е случаят за днешния народен език, един прост и повърхностен език. С фиксираните си дефиниции той може да изразява единствено най-повърхностните значения и е далеч от адекватното за изразяването на Фа. Някои хора казват, че книгите на Учителя не се придържат към съвременната граматика. Напълно съм съгласен. Те действително не се придържат към съвременната граматика. Но мислили ли сте за следното: Фа е създал жизнени условия и среди за съществата на различни нива, включително човешките езици и писменостите им. С други думи културата, която човечеството притежава днес, е била създадена от Фа. Ако случаят е такъв, как би могъл Дафа на космоса да бъде ограничен от граматическите стандарти на един човешки език? Ние просто използваме човешките език и граматика, за да изразим Фа. Колкото до това как да го използваме – зависи от нас. Използвам всеки начин, който ми позволява да изразя по-дълбоките значения на Фа. Така че напълно съм разбил ограниченията на съвременната граматика и не съм следвал нейните правила и норми. Същото важи и когато преподавам Фа – не следвам стандартизирания език. Само по този начин мога да изразя ясно Фа. Ето как е. Фа – Фа на космоса, който е толкова необятен – не може да бъде ограничен до граматиката на човешкия език. Аз просто използвам човешкия език. Колкото до това как го използвам – моделирам го както пожелая. Стига Фа да може да бъде изразен, аз го моделирам по всякакъв начин, позволяващ ясното му изразяване. И Фа създава нов език и култура за бъдещото човечество. Всичко ще бъде върнато до оптималното му състояние. Затова е просто естествено, че сега, в момента, хората не са свикнали [с начина, по който използвам езика].

Практикуващ: Преди време кракът ми беше наранен, но успявах да седя в позиция „двоен лотос“. При все това напоследък не успявам да седя по този начин, независимо колко усилено се опитвам. Каква е причината?

Учителят: Всъщност трябва да попитате самия себе си за причината. Дали не е, защото не сте прилежни в изучаването на Фа? Или сте извършили нещо погрешно, но не желаете да се коригирате или не сте разпознали проблема? Ако днес се справяте добре с нещата и това, което сте направили, отговаря на стандарта на Фа, със сигурност ще можете да удължите седенето си в позиция „двоен лотос“ до 20 минути, ако преди сте успявали само за 10 минути. Много от нашите ученици са преживели това. Нещата не са абсолютни. [Описаният от вас] сценарий може да възникне и ако е необходимо да елиминирате много карма по това време.

Практикуващ: Получил съм някои информации. Как да различа дали те идват от просветлени същества или са плод на собствените ми мисли?

Учителят: Не обръщайте внимание на каквито и да било информации, които получавате. Ако го направите, ще развиете привързаност към тях. Тогава те ще се опитат да ви обезпокоят, да ви изпращат информации по един или друг начин и да ви се намесват. Добре е, че имате тази способност и че тя не е била заключена. Но трябва да се държите добре. Не обръщайте внимание на каквито и да било информации, които получавате. Ако ги чуете или видите, просто ги оставете така и не им обръщайте внимание. Просто се дръжте здраво към самоусъвършенстването в Дафа. Принципите са написани с думи – защо все още бихте се интересували от някакви информации? Ще паднете, ако бъдете измамени от фалшива информация. Ето колко е просто. Така че бъдете нащрек за това.

Практикуващ: Ако едно същество, което е било създадено в измерение на високо ниво, пропадне надолу, но се самоусъвършенства обратно нагоре, различно ли ще е то от начина, по който е било първоначално?

Учителят: Съществата от високи нива не пропадат така лесно, както си го представят хората. Как може да е толкова просто? Но тази ситуация действително съществува. Колкото до самоусъвършенстването обратно нагоре, то е дори по-трудно – то по никакъв начин не е така просто, като няколкото написани от вас думи. Знаете ли как сте успели да получите Фа? Трябвало е да се преродите на Земята, трябвало е да се родите в правилния времеви период, когато се е раждал човекът, който е щял да ви спаси, необходима ви е била възможност да попаднете на Великото просветлено същество, което спасява хора, и е трябвало да успеете да чуете този Фа. Това изобщо не е било лесно. А веднъж щом истински сте получили Фа, все още трябва да успеете да упорствате в самоусъвършенстването. В древни времена някои от учениците на Шакямуни имали съмнения относно преподавания от него Дхарма. Някои слушали учението му и в същия този ден решавали да надянат расото, но през нощта, когато ставали отегчени, захвърляли расото си и побягвали. Това се случвало от време на време. Много години, след като Буда напуснал този свят, хората все повече осъзнавали, че това било истината, и започнали да я ценят. Няма разлика, ако някой може истински да се самоусъвършенства обратно нагоре.

Практикуващ: Моля, обяснете специфичното вътрешно значение на „един изключителен човек може да достигне Съвършенство чрез просветляване“ и „Когато истината бъде разкрита“.

Учителят: Един изключителен човек може да достигне Съвършенство чрез просветляване. Нека ви кажа следното: до голяма степен всички вие, седящи тук, зависите от своето просветляване. Не ви показвам истината, защото се опасявам, че тогава може да развиете привързаност. Така че ето как се прави това. Ако можете да упорствате, да продължите със самоусъвършенстването си и да продължите да се самоусъвършенствате усърдно и да се подобрявате, тогава бих казал, че сте наистина удивителни. Всеки ще ви се възхищава, когато в бъдеще най-после сте се самоусъвършенствали дотам. Това се нарича „достигане на Съвършенство чрез просветляване“. Ако всички свръхестествени способности се проявят и виждате всичко, тогава не просто ще се самоусъвършенствате бавно; ако всичко наистина бъде показано, самоусъвършенстването ви не би се брояло. Ако разкриех дори и малко от тази заблуда, онези, които са дошли от много високи нива, не биха могли да се завърнат. Така че независимо от кое ниво сте дошли, трябва да го направим по този начин. Самоусъвършенстването ще бъде трудно, след като истината бъде разкрита, тъй като изискванията към хората ще бъдат много високи, формата на самоусъвършенстване ще бъде строга и хората няма да напредват толкова бързо.

Практикуващ: Смята ли се чупенето на яйце за убийство?

Учителят: Човек трябва да се самоусъвършенства благородно. Всъщност по-рано съм ви обяснил този принцип доста ясно. Вие водите човешки живот. Може и да не ядете месо, но може би семейството ви го консумира. Вие се самоусъвършенствате, но може би членовете на семейството ви – не. Можем да се самоусъвършенстваме, докато се придържаме към обикновените хора във възможно най-голяма степен. Съсредоточете се върху основните неща и се самоусъвършенствайте благородно, и ще се справяте с тези неща с лекота. То е точно като това, дали човек би могъл да стане Буда чрез вегетарианство – това е шега. [Като не яде месо,] човек изоставя само една привързаност. Тоест, той не е привързан към месото или месния хранителен режим, което е само една привързаност. Но има толкова много привързаности, които човек трябва да изостави. Как би могъл някой да стане Буда, като се откаже само от една привързаност? Това е напълно невъзможно. Така че, за да ви позволим да се самоусъвършенствате нормално сред обикновените хора, в това отношение сме отворили най-удобната врата. Ако искате да ядете яйца, можете да го правите, докато сте в състояние. Но това не се отнася за самоусъвършенстващите се монаси, монахини и отшелници.

Практикуващ: Как можем по-бързо да се освободим от добре скритите дълбоко в нас привързаности?

Учителят: Аз ще ви ги посоча. Единственото ми опасение е, че няма да ги изоставите по това време. Несъмнено ще ви ги посоча. Всички ваши привързаности ще ви бъдат разкрити. Дори ако самият аз не ви ги посоча, ще накарам други да го направят. Би могло да се случи, когато имате проблем, по време на който е ударена ваша привързаност. Тревожа се само, че вместо да мислите за тези привързаности, ще търсите причината извън себе си. Определено ще ви ги посоча, можете да разчитате на това.

Практикуващ: Като Ваш ученик съм готов да тръгна с Вас във всеки един момент. Ще знам ли кога ще настъпи величественият момент на достигане на Съвършенство?

Учителят: Тези, които трябва да достигнат Съвършенство, няма да го пропуснат. Просто се концентрирайте върху самоусъвършенстването и не се тревожете за нищо друго. Разказах ви историята за онзи Архат, нали? Човек не може да достигне Съвършенство, ако се страхува или е силно зарадван. Така че ако искате да постигнете Съвършенство на дори още по-високо ниво чрез самоусъвършенстване, изискванията са дори още по-високи. Изоставете всичките си привързаности. Ако в този момент във вас се надигнат нечисти мисли, ще бъдете дръпнати назад и наистина няма да можете да постигнете Съвършенство.

Практикуващ: Учителят ни разясни Фа все по-подробно. Вече не ни е необходимо да се просветляваме до разни неща. Може ли това да се брои за Самоусъвършенстване?

Учителят: Макар че седите тук и слушате това, което ви казвам, всеки от вас определено има различно разбиране, съответстващо на различните ви нива. (Аплодисменти) То е точно както ви казах: въпреки че това, което съм ви казал, са истини на толкова високи нива, аз все още ви казвам повърхностното им значение. Не ви е позволено да знаете истинските неща. Дори и да знаехте за тях, все още щеше да ви е трудно да се самоусъвършенствате. Говорил съм само за принципи, не съм ви разкрил истината. Така че вие все още сте в заблуда. Има както хора, които вярват, така и хора, които се съмняват.

Практикуващ: Добре ли е да имаме групово четене на „Джуан Фалун“ три пъти седмично, без да прекарваме време в дискусия?

Учителят: Може. За какво ви трябва толкова много време за обсъждане? Четете книгата от корица до корица и използвайте цялото си време, за да изучавате Фа. (Аплодисменти) Разбира се, необходимо е и да намерите време, за да обсъждате своите опит и разбиране. Можете да обменяте мисли след ежедневните си упражнения.

Практикуващ: Какво значение има нивото на образование на човек по отношение на способността му за разбиране?

Учителят: Донякъде това има значение. Ако сте неграмотни, не можете да четете книгата. Ако не знаете всички думи, ще ви е трудно да я прочетете. Съвременните хора са оформени от съвременните понятия, така че нямам друг избор, освен да включвам съвременната наука и съвременната култура, когато обяснявам нещата. Ако не разбирате смисъла на термините, ще има значение и ще ви е по-трудно да изучавате [Фа]. Но няма да пропуснете нищо, докато влагате сърцето си в това.

Практикуващ: Романтична любов ми създава проблеми. Всеки път, когато се скарам с приятеля си, незабавно ми се иска да се разделя с него. После усещам, че се опитвам да избегна проблема. Ако се съберем обратно, ще бъде ли това привързаност към романтичната любов?

Учителят: Това са две отделни неща. Нека ви кажа следното: Докато не се откъснете от обикновеното човешко общество, докато не сте постигнали Съвършенство, вие винаги ще имате емоции. Това е един начин да се подсигури, че можете да се самоусъвършенствате в обикновеното човешко общество. И тъй като имате емоции, сърцето ви ще бъде повлиявано от тях. Това, което можете да направите, е да дадете всичко от себе си, за да ги потиснете, и да дадете всичко от себе си, за да се поддържате в състоянието на практикуващ и да не действате като обикновен човек, който прави каквото си поиска. Най-малкото би трябвало да сте добър човек и това ви разграничава от обикновения човек. Тогава, ако искате да си намерите приятел или приятелка и да встъпите в брак, разбира се, че няма да сте повлияни. Ето как са свързани тези неща. Казвали сме, че трябва да се самоусъвършенстваме, докато се придържаме към порядките на обикновеното човешко общество възможно най-много. Ако просто не желаете приятел или приятелка и не искате да встъпвате в брак в този живот, тогава това е личен избор. Ако не желаете да встъпвате в брак – тогава недейте. Няма да ви насилваме. С други думи, ето как работят тези неща. Но като практикуващи трябва да упражнявате самоконтрол и да съхраните чистотата си.

Практикуващ: Ако приятелите ми ме попитат за лични неща, мога ли да ги излъжа?

Учителят: Ако не желаете да им казвате, тогава недейте. Опитайте се да не казвате нищо относно тях. Всичко, за което говорят хората, са тези неща. Просто се справете с това по начин, който ви позволява да се самоусъвършенствате, докато се придържате към порядките на обикновените хора възможно най-много, и същевременно да посрещате стандарта за практикуващ.

Практикуващ: Може ли човек да излъже, за да избегне излишни неприятности, при положение, че никой не пострада?

Учителят: Нещата в човешкия свят са много сложни. И проблемите, създадени при различните, сложни обстоятелства, са изключително сложни. Но мога да ви кажа, че един самоусъвършенстващ се не лъже. Ако трябва да кажете лъжа, за да предотвратите нещо като убийство или палеж – е, тогава не може да се каже, че сте сгрешили. Така че колкото до това, как да уцелите правилния баланс, не мисля, че за практикуващ това е трудно. Всъщност има много неща, за които няма нужда да говорим, ако не искаме.

Практикуващ: Самоусъвършенствам се вече една година, но все още не мога да седя в позиция „двоен лотос“. Колкото по-дълго не мога да го направя, толкова повече се тревожа.

Учителят: Не се притеснявайте. Ако наистина не можете да седнете в позиция „двоен лотос“, няма да ви забраним да постигнете Съвършенство само заради това. Но след като сте самоусъвършенстващ се, би трябвало да седите в позиция „двоен лотос“. Нека ви кажа – и това не е шега – че ако един самоусъвършенстващ се се е усъвършенствал много добре, но не може да седи в позиция „двоен лотос“, Бодхисатвите отгоре закриват уста и му се смеят. Истина е. Но не се тревожете. Това ще дойде постепенно. Никога не съм казвал, че времето изтича.

Практикуващ: Защо долната част на гърба ми се затопля, когато правя упражненията или изучавам Фа?

Учителят: В хода на самоусъвършенстването човек ще изпита всякакви различни състояния – десетки хиляди от тях – и ще възникнат всякакви ситуации. Ще можете ли все още да се самоусъвършенствате, ако ме питате за всяко едно от тях? Щяхте ли все още да сте самоусъвършенстващ се? Така че не бъдете загрижени за тези неща, просто ги оставете да се развиват по естествен начин. Един самоусъвършенстващ се не се притеснява нито от горещина, нито от студ. А вятърът не може да ви разболее.

Практикуващ: Предопределено ли е това, дали съпруг и съпруга ще имат добра връзка?

Учителят: Това не е нещо предопределено, но може да е в резултат от кармична разплата или нечия карма. В повечето случаи бракът е резултат от предопределена връзка, формирана в предишен живот. Това се отнася за по-голямата част от случаите, но не е абсолютно.

Практикуващ: Може ли един Дафа практикуващ да боготвори Бодхисатва Авалокитешвара?

Учителят: Четете книгата. Няма да отговоря на въпроса ви. Много ученици ме питат: „Учителю, защо не дойдете в нашата страна? Защо не дойдете в региона ни?“ Не става въпрос, че не искам да дойда. Чакам момента, в който разбирането ви на Фа ще достигне определено ниво и ще станете по-зрели. След това ще дойда. Тогава ползата за вас ще бъде по-голяма. (Аплодисменти) Ако дойда някъде и вие ме попитате какво е Фалун Гонг, пътуването ми ще е било напразно, нали така? Точно като този въпрос. Времето ни е оскъдно. Ако вместо да четете книгата, искате да ме питате дали можете да боготворите Авалокитешвара, тогава за мен е безполезно да ви преподавам Фа. Не е ли истината това?

Практикуващ: Веднъж Учителят каза: „Аз не съм в този Фа.“ Как да разбираме това?

Учителят: Защо е трудно да го разберете? Не мога ли да се намирам извън космоса? (Силни аплодисменти)

Практикуващ: Веднъж наблюдавах звездите в около три часа сутринта. Видях ги да се приближават отдалече в небето, докато стигнаха на няколко десетки метра от мен. Стана ми нервно и те изчезнаха.

Учителят: Погледнато от друго измерение, никой обект в тази вселена не е фиксиран и всички форми на съществуване на обектите не са както тук. Също така структурата на времевото поле на онова измерение е различна от тази на нашето измерение. Така че не можете да го обясните с никое от понятията на това измерение. Добре е, че сте видял това, което сте видял.

Практикуващ: Някои ученици направиха копия на книгата „Джуан Фалун (том II)“, принтираха ги за своя сметка и ги разпространиха на местата за практика.

Учителят: Ние спряхме издаването на „Джуан Фалун (том II)“, защото част от съдържанието ѝ засегна чувствително място в будизма. Така че направихме всичко възможно да не се въвличаме в това. Както и да е, спряхме да я принтираме. Няма проблем, ако сте успели да се снабдите с копие, за да четете сами. Но не може да принтирате копия и да ги раздавате или разпространявате сред другите.

Практикуващ: По-рано палех пръчици, докато свирех на китайска цитра. Мога ли все още да го правя?

Учителят: Можете, тъй като това не е част от самоусъвършенстването. Паленето на пръчици по време на свирене на китайска цитра – подобно на музиката, шаха, калиграфията или рисуването – е вид изтънчено хоби от древните китайци. Нямам възражения срещу него. При все това, с издигането на нивото ви в самоусъвършенстването постепенно ще откриете, че обикновените ви човешки интереси отслабват все повече и повече. Но не си налагайте нищо за момента.

Практикуващ: Някои хора смятат, че по-малко дискусия и повече изучаване на Фа означава четене на „Джуан Фалун“ и другите книги на глас отново и отново. Мисля, че това е ограничено разбиране.

Учителят: Всъщност би трябвало просто да четете Фа повече. Няма проблем да направите почивка, когато сте изморени от четенето и после да поговорите за това, което сте научили. Но ще ви кажа, че не трябва да коментирате дали Фа е добър, или не. И не губете толкова много време в приказки за себе си. Трябва да четете Фа много, да четете книгата повече. Не е ли така? Човек е като контейнер и е това, което съдържа. Ако съдържа Фа, той се е асимилирал с Фа; ако е изпълнен с мръсотия, той е мръсотия.

Практикуващ: Завършването на пето упражнение изисква много време. Как да преценяваме времето?

Учителят: Няма някакво определено изискване. Правете го съобразно способността ви, няма никакво специфично изискване. Ако правите всички пет упражнения едно след друго, наистина отнема много време. Така че ако все още не можете да го направите, можете да спрете на половината, да си починете малко и после да продължите. Но е нужно да се придържате към висок стандарт и с все сили да се опитвате да издържите.

Практикуващ: Времето за самоусъвършенстване е ограничено. Как да разпределим правилно времето за правене на упражненията и изучаване на Фа?

Учителят: Няма никакво конкретно съотношение. [Когато казвам, че] времето за изучаване на Фа е ограничено, това има за цел да ви насърчи да бъдете усърдни и да продължавате да напредвате. Никога не съм казвал нищо относно това, какво ще се случи по-късно. Просто изучавайте и се самоусъвършенствайте. Колкото до разпределянето на времето за упражнения и изучаване на Фа, достатъчно е, ако изучавате Фа много и правите упражненията сутрин или вечер. Някои хора стават посред нощ, за да практикуват медитацията, и така също става.

Практикуващ: След като правенето на упражненията вкъщи или в група постига еднакви резултати, необходимо ли е все още да шофираме в продължение на час и половина, за да участваме в седмичните групови упражнения?

Учителят: Правенето на упражненията у дома или навън постига еднакви резултати. Но за разлика от изпълняването им навън, когато ги правите вкъщи, ви липсва външният фактор, който ви заставя да ги направите. Например когато всички седят в лотосовата позиция и вие чувствате много болка, може да видите, че никой не сваля краката си, и така ще ви е неудобно да свалите вашите. Това ви заставя да удължите времетраенето на упражнението. [На мястото за практика] всеки говори и се държи съобразно Дафа, като практикуващ. Тази наша среда е най-ценна. Никоя друга среда на света не е така чиста, както нашата. Не можете да получите това у дома. И хората са склонни да се отпускат повече вкъщи. Понякога може да правят упражненията повече, а друг път – по-малко; понякога може да са усърдни и да правят стабилен напредък, а в други случаи не са усърдни. Може да се отпуснат до определена степен. Ако истински се дисциплинирате относно самоусъвършенстването, тогава резултатите са еднакви. Но тъй като все още имате обикновени човешки мисли и ви е невъзможно да се дисциплинирате така добре, ви казвам да излизате и да правите упражненията заедно.

Също така постоянно говорим за представянето на Фа на другите, така че повече хора да могат да го получат. Хрумвало ли ви е, че гледката на голям брой от нас, правещи упражненията заедно, е най-добрият начин да представите Фа на другите? Защо не подкрепите това и не го приведете в съвършена хармония? Разбира се, онези от вас, които живеят надалеч и намират за неудобно да идват, можете да правите упражненията у дома. По-нататък, когато има повече хора, можете да организирате място за практика в близост до дома ви. Тогава това би било по-удобно.

Отговорих на всички ваши въпроси. Някои хора ме помолиха да изпълня големите мудри(5). (Аплодисменти) Силните ви аплодисменти изглежда казват, че искате да го направя, нали така? Добре. Тогава ще изпълня за вас комплекс от големите мудри.


(1)Шан – доброта, състрадание, великодушие (като „Шан“ от „Джън-Шан-Жен“) – бел. прев.

(2)Информации – използваният тук китайски термин може да се отнася до определени видове недоловима енергия, влияния или информации, които се предават – бел. прев.

(3)Това е част от формулата, произнасяна в началото на четвъртото упражнение – бел. прев.

(4)Багу – специфичен стил на писане, който е особено строго ограничен – бел. прев.

(5)Мудри – жестове с ръце, изпълнявани в източни практики и религии – бел. прев.