Фалун Дафа

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Европа

Ли Хонгджъ


Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Европа

Ли Хонгджъ

30 и 31 май 1998 г., Франкфурт

Някои от вас, тук присъстващите, са дългогодишни ученици, докато голяма част са нови ученици.

Няколко години отлетяха, откакто започнах да преподавам Фа. Отбивал съм се в Германия преди, когато отивах да преподавам Фа във Франция. Дойдох, за да видя обстановката на това място. Това е второто ми посещение във Франкфурт, но ми е първа среща с нови ученици от някои различни региони на Европа. Мисля, че това, което ни е събрало да практикуваме заедно този Дафа, е предопределена връзка. В Буда школата вярваме в предопределените връзки. В такъв случай би трябвало да ценим този Фа. Много от вас, тук присъстващите, не са изучавали Фа задълбочено и често са го разглеждали като обикновен Чигонг. Разпространението на този Фа в Китай доведе до 100 милиона души, които го изучават и практикуват. Броят на хората в места извън Китай също е доста голям. Защо това е така и защо степента на образование на изучаващите този Фа е сравнително висока? Мнозина са видни личности от интелектуални кръгове. В много региони в Китай, както и на други места, има хора с относително високи позиции в обществото, които практикуват. Разбира се, когато обикновеният Чигонг беше представен за първи път пред обществеността в Китай, повечето, които го практикуваха, бяха по-възрастни и хора с болести. Поради това хората го смятаха за вид физически упражнения и нещо, което да им помогне да поддържат здравето си. Разбира се, Чигонг наистина обсъждаше някои свръхестествени явления, които не се виждат лесно в обикновеното човешко общество, и това му придаде известна тайнственост, но нищо повече.

Много хора не са в състояние да разберат напълно какво представлява Чигонг. От времето, когато Дафа беше публично оповестен, съм разкрил някои необясними явления в Чигонг, както и неща, които не са били обяснявани в Чигонг кръговете. Но не това е причината, поради която толкова много хора изучават Дафа. Причината е, че нашият Фа наистина дава възможност на хората да постигнат Съвършенство; наистина спасява хора и ви позволява наистина да се издигнете до високи нива в процеса на самоусъвършенстване. Дали става въпрос за сферата на съзнанието ви или за физическите характеристики на вашето тяло, Фа наистина ви позволява да достигнете стандартите на различни нива. Той абсолютно може да поеме тази роля.

Току-що споменах, че много хора изучават Фа. Добре образованите са с бистър ум и в общия случай няма да изучават нещо слепешката. Веднъж научили Фа, тези хора обикновено са доста усърдни, защото знаят неговата скъпоценност. Книгата разкрива много от небесните тайни и в допълнение на това, нейното вътрешно значение е огромно. Независимо колко висока сфера или колко високо ниво искате да постигнете в самоусъвършенстването, тя е способна да ви направлява. Никой никога не е преподавал този Фа на човечеството преди. Ако не изучавахте Дафа, нямаше да получите това познание, без значение колко книги сте прочели или колко велики са постиженията ви в човешкото общество. Причината е, че това не е нещо, което човек може да научи от книгите или да открие сред човешкото познание. Можете да преровите всяка книга, която съществува – древна или съвременна, източна или западна – и въпреки това няма да можете да го откриете.

Има и нещо друго: за да се самоусъвършенства, човек трябва много да чете книгата. Много хора не отделят внимание на изучаването на Фа в своето самоусъвършенстване. Това не е правилно. Защо имам по-стриктно изискване, когато стане въпрос за това? Често съм казвал, че ако искате да се самоусъвършенствате, трябва да четете книгата много; да я четете многократно. Тя има просто огромно вътрешно значение – то е невъобразимо. Много нови ученици нямат задълбочено разбиране за това и не са му отделили достатъчно внимание. Те мислят, че книгата е просто черно мастило на бяла хартия – „Ще разбера за какво става въпрос в нея, след като я прочета веднъж.“ Разбира се, всички книги в човешкото общество са такива, тъй като са ограничени само до повърхностно познание и им липсва каквото и да било вътрешно значение; знаете за какво се отнасят след само един прочит. Но тази книга е различна, тъй като осигурява напътствие за самоусъвършенстването на хората. Ако искате да се подобрявате в този Фа, трябва да продължавате да четете книгата. Само тогава тя може да напътства вашето самоусъвършенстване.

Вземете под внимание следното: преди, в практиките за самоусъвършенстване учителят е напътствал своя ученик. Когато било време да напреднете, учителят ви казвал как да практикувате, как да се подобрите и какво е състоянието на всяко ниво и във всяка сфера. Но това можело да се прави само в малък мащаб и с малък брой хора. Днес имаме толкова много хора – 100 милиона души го изучават. Невъзможно ми е да преподавам на всеки един индивидуално и да му показвам всяко едно движение от упражненията. Така че, за да се справя с това предизвикателство, написах в тази книга всичко, което мога да ви дам, и всичко, което би ви позволило да подобрите и трансформирате себе си – всичко това е компресирано в тази книга на Фа. Не само подобрението ви ще бъде напътствано от принципите ѝ, но също така зад Фа се намира могъщо скрито значение. Концепциите му са необикновени; те изобщо не са теориите на обикновените хора. Това, с което се занимаваме, надхвърля сферата на обикновените хора. Така че преподаването на тези неща ще засегне форми на живот, които са отвъд тези на обикновените хора, както и състоянието на други измерения. С други думи, въпреки че книгата изглежда като черно мастило на бяла хартия, зад всяка дума има безкрайни измерения на различни нива и зад думите се проявяват дори Буди, Даоси и Богове от различни измерения.

Помислете всички: многократно съм наблягал, че трябва да цените книгата високо. Когато не знаете колко ценна е тя, вие няма да ѝ отделяте много внимание и разбира се, няма да се смята, че грешите. Но ако вече знаете колко много вътрешно значение притежава и въпреки това не я уважавате или вземате на сериозно, тогава бих казал, че това е различен въпрос и не трябва да постъпвате така. Разбира се, от друга страна, когато сте наясно колко много вътрешно значение има книгата, вие ще знаете за себе си, че трябва да я цените високо.

Някои от нашите ученици са казвали: „Наистина е странно – намирам, че книгата е различна всеки път щом я прочета. При следващия прочит тя отново е напълно различна.“ Вие имате много въпроси след първото ѝ прочитане: „Защо това е така? Защо онова е така?“ Но когато я прочетете за втори път, ще откриете, че всичките ви въпроси са разрешени – тя може да отговори на всички тях. При все това ще имате нови въпроси, тъй като самоусъвършенстването е процес на извисяване. Новите въпроси, които възникват, ще са по-висши от въпросите и отговорите, които сте имали, когато сте прочели книгата за първи път. Когато четете книгата за трети път, ще забележите, че всички въпроси, които сте имали и които не сте могли да разберете при втория прочит, са разрешени. И ако продължите да четете, ще продължава да бъде по този начин. Сега има доста хора, които са прочели книгата повече от сто пъти. Те вече не могат да оставят този Фа. Колкото повече четат, толкова повече неща виждат в книгата и толкова по-голямо е вътрешното ѝ значение. Защо това е така? Ако Будите, Даосите и Боговете в измеренията зад думите видят, че ви е време да напреднете, те естествено ще ви позволят да разберете принципите, съществуващи в тази сфера. Тогава ще почувствате, че изведнъж разбирате друго скрито значение на изречението.

Преди, когато обсъждах въпроса за просветлението, изложих една небесна тайна, която никой не беше разкривал: „Самоусъвършенстването зависи от самия човек, докато Гонг зависи от неговия учител.“ В продължение на хиляди години хората смятали, че те самите се самоусъвършенстват и извисяват. Всъщност не можете да постигнете нищо, самоусъвършенствайки се [самостоятелно]. Ако нямате учител, който да се грижи за вас, не бихте могли да разрешите нищо. С други думи, действителните проблеми се решават от вашия учител – те се разрешават от факторите зад Фа. Вашето собствено просветление се отнася само до това, да продължавате да се самоусъвършенствате, след като преодолеете трудности в своята практика. Ето какво имаме предвид под „вашето собствено просветление“. А що се отнася до това, истински да се просветлите за нещо от принципите, ако този Фа не ви позволява да го разберете, вие няма да можете да се просветлите до него, независимо как се опитвате. Така че трябва да изпълните едно условие: трябва истински да практикувате самоусъвършенстване.

Религиите на Запад преподаваха вяра, докато тези на Изток преподаваха просветление. Идеята е, че трябва да сте непоколебими. Без този вид съзнание(1), нищо не можете да постигнете. С други думи, когато нямате добро разбиране на Фа, ще ви е трудно да бъдете непоколебими. Някои хора се чувстват наистина загрижени, когато видят, че други ученици не изучават Фа: „Вие сте получили Фа, но не го изучавате. Какъв срам!“ Наистина е така. Много хора не вземат на сериозно изучаването на Фа и вместо това го приемат като обикновен Чигонг: „Ще направя малко упражнения и ще тонизирам физиката си.“ Разбира се, нашият Фа е необятен, така че е много ефективен, що се отнася до подсилване на физиката, лечение на болести или поддържане на здравето, и промените, които човек претърпява, са много силни. Но ако се стремите единствено да се излекувате или да се поддържате здрави, няма да придобиете нещата, които идват с подобрението ви. В допълнение, това, което правя днес, има ясна цел. Не предавам този Фа, за да излекувам някого или да го поддържам здрав. Моята цел е да водя хората към високи нива и наистина да ви издигна. Ако не можете да следвате този подход, можете да придобиете само тези чисто здравословни подобрения. Но ако сте дошли с някакво друго намерение, различно от това да изучавате истински този Фа, страхувам се, че може да не придобиете дори и толкова. От друга страна, ако сте дошли истински да изучавате този Фа, можете да придобиете всичко. Дори ако дойдете без някаква конкретна цел, ако идвате да учите без намерението да се излекувате или поддържате здрави, или без някакви други мисли, резултатите може да са добри. Това е така, защото в хода на вашия напредък ви е позволено да преминете през процес на постепенно разбиране; затова ви молим да четете книгата. Необходимо е да разберете за какво става въпрос в нея. Тогава можете да решите, дали можете да продължите да изучавате и да се самоусъвършенствате.

Поддържам мнението, че трябва да даваме на всеки нов ученик да прочете книгата веднага щом започне да практикува. След като я прочете, той ще реши, дали това е нещо, с което може да се занимава. Ако му допадне, ще дойде да се самоусъвършенства; ако ли не – не бива да го насилваме. Въпреки че предлагаме спасение на хората, не можем да ги принуждаваме. Преди някой да е способен да се самоусъвършенства, в сърцето си той трябва да има желанието да се подобрява, да се самоусъвършенства и да достигне по-висока сфера. Ако сърцето на човек не трепва, никой не може да направи нищо по въпроса. Това, което произлиза от принудата, не е самоусъвършенстване и принудата не може да накара някого да се самоусъвършенства. Напълно безполезно е, ако сърцето на човек не трепва или ако той не желае да се промени. Вие знаете, че това не са обикновени принципи. Ако желаете да се самоусъвършенствате към високи нива и да повишавате сферата си, как бихте могли да го направите [ако ви насилват]?!

В миналото много хора, които практикуваха Чигонг, възприемаха погрешен начин на мислене: „Ще напредвам, докато правя упражненията усърдно и увеличавам времетраенето им всеки ден.“ Всъщност няма да има никакъв напредък. Тези хора никога няма да могат да преминат отвъд фазата на лечение на болести и поддържане на здравето – тоест, нивото на овладяване на Чи. Но при все това, Чигонг не се ограничава дотам. Просто Чигонг, в усилието си да стори добро за хората, направи публични тези неща за самоусъвършенстване на най-ниското ниво, които могат да лекуват болести и да поддържат здравето. Но неговата цел се състои в друго. Затова често питам: защо Чигонг – нещо, което никога не е било виждано в китайската история и никога преди не се е появявало по света – възникна в днешното [движено от съвременната наука] общество? Хората са само човешки същества. Човешкият разум е ограничен; човешката интелигентност – също. Така че те не могат да осъзнаят тези неща и смятат, че всичко това е естествено и по случайност. Казвам, че нищо не е „естествено“, нито съществува нещо като „случайност“ – всичко си има причина. Това, което дискутирах току-що, бе за да ви кажа, че трябва да приемаме изучаването на Фа сериозно. Докато изучавате Фа, вие ще се издигате в самоусъвършенстването и ще се появяват различни състояния. Но ако не изучавате Фа, няма да придобиете нищо.

Чигонг упражненията не са за нищо повече от лекуване на болести и поддържане на здравето, независимо как ги изпълнявате или колко много се хвалят с тях някои Чигонг майстори. Тези упражнения определено няма да ви отведат до висока и обширна сфера. В миналото е било абсолютно невъзможно за някого – независимо дали той бил от някакъв кръг на самоусъвършенстващи се или от религиозно общество – да познава такъв проникновен и необхватен Фа. Обикновеният Чигонг учи хората само как да се лекуват и поддържат здрави, защото той не съдържа Фа, който да ги направлява в самоусъвършенстването. Това, което казвам, е, че ако искате да достигнете тази сфера и да развиете силни свръхспособности, сферата на вашите мисли трябва да е на съответното ниво.

Знаем, че в миналото ученията от Буда и Дао системите са казвали, че в самоусъвършенстването си човек трябва да набляга на добродетелта. Исус е казвал на хората, че трябва да са добри хора. Какво се има предвид под това, да си добър човек? Какво означава, да се набляга на добродетелта? Означава, че трябва да се държите все по-добре и по-добре. Колко добри трябва да сте? Трябва да сте по-добри от всички обикновени хора – тогава сте някой, който се издига над обикновените хора. Тъй като сте практикуващ, тялото ви ще развие Гонг и вашият Гонг ще израсте толкова високо, колкото е сферата на съзнанието ви. Колкото по-висока е сферата на вашето съзнание, толкова по-високо е и нивото на вашия Гонг. Бих казал, че науката никога няма да може да постигне това, тоест нейното развитие никога няма да се приближи до сферата на Будите. Това е така, защото независимо как се развива науката, хората все пак са обикновени човешки същества. Помислете всички: обикновеният човек има всякакви видове емоции и желания, както и различни видове привързаности. С всевъзможни земни желания вие искате да отидете на Небето – как може да бъде позволено това! Няма ли Небето да стане обикновено човешко общество? Няма ли да стане общество на обикновени хора, в което хората се борят, състезават и мамят едни други? Така че сферата на вашето съзнание трябва да достигне тази висота, преди да можете да отидете там.

Много хора имат религиозни вярвания. Но ако вярвате в днешните религии, от една страна, Боговете вече не се грижат за нещата, така че за вас е трудно да издигнете нивото си. От друга страна, много хора не могат да проумеят истинското значение на казаното от Исус, Йехова или Дева Мария по тяхно време. Някои твърдят, че човек трябва само да има вяра, за да отиде на Небето. Наличието на вяра е само основа. Разбирането на много хора спира до повърхностното значение на думите. Те казват: „Докато имам вяра, със сигурност ще отида на Небето, след като умра.“ Нека ви кажа, че няма да можете да отидете там. Защо няма да можете? Помислете. Какво е истинска вяра? Вие просто казвате с устата си, че имате вяра, но в сърцето си всъщност нямате вяра. Защо казвам това? Защото, когато наистина имате вяра, вашите дела отговарят на думите ви. Когато се изповядвате в църква, казвайки: „Боже мили, моля те, помогни ми. Днес извърших нещо неправилно. Моля те, прости греха ми“, в този момент поведението ви е доста добро. Но веднъж прекрачили отвъд църковните врати, вие постъпвате както си искате и се държите точно като обикновен човек. Правите същите грешки и сред обикновените хора постъпвате дори по-зле от тях. Тогава помислете за момент: каква е била ползата от вашата изповед? Много хора не се задълбочават повече от това, което е на повърхността. Не би трябвало да повтаряте грешките си, след като сте се изповядали. Когато по-късно откриете, че все още правите други грешки, пак ще отидете да се изповядате и ще спрете да повтаряте същите грешки. Докато правите това и непрестанно се откъсвате от грешките, извършвани сред обикновените хора, не сте ли по-добър човек? Не сте ли достигнали по-висока сфера и не сте ли станали добър човек, който далеч надминава обикновените хора?! Не се ли самоусъвършенствате и не повишавате ли своя Шиншин? Тъй като западната култура не съдържа понятието за самоусъвършенстване, нито Исус, нито Йехова са споменавали термина „самоусъвършенстване“ в миналото, когато са преподавали своя Фа; дори не е съществувало такова понятие. Причината е, че те са знаели, че „самоусъвършенстването зависи от човека, докато Гонг зависи от неговия учител“. Докато човек се самоусъвършенствал, всичко било подпомагано от Бога на съответния небесен рай, в който той щял да отиде. Този Бог извършвал промени във вашето тяло, трансформирал го и му давал възможност да придобие могъщата сила, притежавана от един Бог. Всичко това било извършвано от Богове.

Някои казват, че ще отидат на Небето, след като умрат. След като умрат, хората, които не са практикували самоусъвършенстване – по думите на вашата западна култура – са наричани „духове“. Тези духове са всъщност призраци. Помислете всички: какво са те? Хората на Изток имат ясна и определена представа за усъвършенстването на човешкото тяло: човек развива Буда-тяло чрез самоусъвършенстване, тоест божествено тяло. Ако човек няма това Буда-тяло – с други думи, ако човек няма тялото на Бог от небесен рай – неговият дух се страхува от светлина след напускане [на тялото]. Той се разпада на слънчева светлина и дори не може да се прероди. Ето защо хората са покривани с платно, след като умрат – то предпазва от излагане на слънчева светлина – и са заравяни в земята, за да не се разпаднат техните духове. Будите и Боговете са безкрайно сияйни, дори по-ярки от слънчевата светлина. Не би ли се разпаднал човешкият дух, ако види един Бог? Как би могъл да отиде на Небето? Следователно той се нуждае от божествено тяло и същевременно от промяна на съставните елементи на своите интелигентни същества чрез самоусъвършенстване, за да ги преобразува в елементи, състоящи се от високо-енергийна материя. Само с Буда-тяло или с тяло на Бог той може да отиде там. Може ли духът да дойде в човешкия свят? Не, не може. Така че преди да може да остане в този свят, той трябва да има човешко тяло, с което да се прероди, и трябва да бъде роден посредством телата на родителите. Някои хора погрешно смятат, че ще отидат на Небето, ако просто имат вяра. Как е възможно да стане това? То звучи нелепо за тези от нас в средите на самоусъвършенстващите се. Трябва истински да се занимавате със самоусъвършенстване, преди да можете да отидете на Небето.

И така, в западните религии, в процеса на вярване в Бог, Шиншин на човек и сферата на съзнанието му постоянно се извисяват и той става все по-добър и по-добър човек. Тогава не бихте ли казали, че той се занимава със самоусъвършенстване? Формата е нещо маловажно в самоусъвършенстването; има най-различни методи за самоусъвършенстване. В това е и разликата във формите на самоусъвършенстване между западните и източните религии. Защо на Запад не се споменава за самоусъвършенстване, както се споменава на Изток? В действителност и двете са самоусъвършенстване. Просто източната култура е много специфична по отношение на това, докато западната не говори за тези неща. Това е така, защото когато Боговете слизат, за да спасяват хора и да предават своя Фа, те трябва да възприемат културна форма, която да е понятна за хората. Само тогава можете да разберете – само [когато те] използват човешките езици на съответното време, можете да разберете. Казаното от мен имаше за цел и да ви посочи, че практикуването на обикновен Чигонг не може да позволи на хората да достигнат много висока и обширна сфера. Невъзможно е. Само истинското самоусъвършенстване е способно да го направи. Чигонг е само нещо на най-ниското ниво в самоусъвършенстването, така че е ограничен до лечение на болести и поддържане на здравето. Дори когато става въпрос за лечение на болести и поддържане на здравето, за хората има някои изисквания, защото в края на краищата Чигонг е форма на самоусъвършенстване и е различен от какъвто и да било вид медицинско лечение, което съществува сред обикновените хора. Ако искате да научите Чигонг, за да излекувате заболяването си, трябва да отговорите на изискванията на Чигонг принципите.

Какво означава да отговорите на изискванията на Чигонг принципите? Тъй като Чигонг е отвъд обикновеното – ако искате да използвате необикновени средства, за да лекувате болест, без да прибягвате до медикаменти, инжекции или операция, и да се излекувате – не е ли това свръхестествено? Човешките същества трябва да се придържат към принципите на Чигонг, преди заболяванията им да бъдат наистина излекувани. Това е основната причина, поради която много хора не успяват да се освободят от здравословните си проблеми, въпреки че практикуват Чигонг. Тъй като искате да използвате този свръхестествен метод, за да елиминирате заболяването си, трябва да се придържате към свръхестествени принципи. Така че трябва да следвате изискванията на Чигонг, да бъдете добър човек и да прекратите тенденцията да вършите лоши и неморални неща – само тогава вашата болест ще бъде наистина излекувана. Тази е истинската причина, която стои зад възстановяването от болестта. Това не важи, ако изберете медицинското лечение на обикновените хора. Тогава ще трябва да преминете през операция, инжекции или прием на лекарства, за да се възстановите. При все това във Вселената има принцип, наречен „без загуба няма печалба“. За да спечелите, трябва да загубите; когато загубите, ще спечелите. Това е абсолютна истина. Знаете ли защо състоянието ви се подобрява в болницата? Някои хора казват, че болестта е излекувана чрез технологичните средства на съвременната наука. Аз казвам, че това е просто един вид техника в съвременното общество, демонстрирана от съвременните хора – един вид форма на проявление – нищо повече. Истинската причина за вашето подобрение не се ограничава до това. Нещата трябва да се придържат към принципите на Вселената в това измерение. Знаете, че когато сте болни, трябва да похарчите много пари по лекари. Разбира се, в някои държави има добри програми за социално подпомагане и хората в тези общества имат здравни осигуровки, които могат да разрешат този проблем. Но въпреки това, вие страдате – не страдате ли, когато сте болни? Измъчвате се, когато страдате, а страданието само по себе си е начин за изплащане на карма. В допълнение, необходимо е да похарчите пари, да ви поставят инжекции, да взимате лекарства и дори може да бъдете подложени на операция. Не сте ли понесли страдание, преди състоянието ви да започне да се подобрява? Но нека ви кажа, че това възстановяване не е коригирало болестта из основи: изтласкало е болестната карма на друго място или я е отложило за бъдещето.

Това е така, защото болестта не произлиза от най-външната повърхност на физическото тяло на обикновения човек; по-скоро произлиза от равнината на микроскопичните частици под тялото, изградено от най-големите молекули. Човешкото тяло е съставено от молекули, които имат частици на различни микроскопични равнини, и всяка равнина от частици е измерение. Разбира се, измеренията не са скупчени заедно. Те са под формата на по-малки частици, които изграждат по-големи частици. Същевременно сферата на всяка равнина от малки частици е измерение. Има много такива измерения и всъщност там се намират причините за много болести. Болестите не идват от повърхността. Това, което се появява на повърхността на човешката плът или тъкани, е само повърхностното проявление на заболяването.

След като се подложите на операция, си мислите, че туморът ви е бил премахнат. Всъщност това, което е премахнато, е плътта от тъкани, изградена от равнината на най-големите молекули. То е премахнато, тъй като клетките му вече не присъстват в това измерение. При все това не можете да премахнете по-микроскопичните частици, които изграждат клетките. Но тъй като вече не виждате тези клетки на повърхността на тялото, след като са били премахнати, изглежда сякаш сте излекувани. По-късно болестта може да се трансформира и някои заболявания да се появят отново. Тъй като болестта не е била напълно елиминирана, тя може да се премести някъде другаде и на това място да се появи друг тумор. Или може да се трансформира в друга болест или някакво нещастие. Това е истинската скрита причина, която сме наблюдавали. Когато обаче се използват свръхестествени способности за лечение на заболяване, операция не е необходима. Защо една свръхестествена способност може да премахне човешки тумор? Защото премахва болестта от друго измерение; измерение, което е невидимо за човешкото око. Нека използваме една проста илюстрация. Виждате, че този плат има издутина, която се показва тук. Защо? Защото за това има причина – моята ръка е под него. Ако махнете плата, но не и ръката, тя ще дойде от тази страна. Това означава, че ако не се справите с причината, която стои зад това, не можете да елиминирате проблема от корена му. С други думи, човешкото медицинско лечение не може да разреши основния проблем, тъй като разрешава проблемите само на повърхността и не може да елиминира карма.

В този свят това дали човек губи, или печели, дали е щастлив, дали е напълно удовлетворен от начина, по който вървят нещата, дали има късмет и степента на неговото нещастие – всичко това е определено от две субстанции, носени в тялото му. Едната се нарича добродетел (Дъ), а другата – карма. Само тези две субстанции играят роля. Ние натрупваме добродетел, когато вършим добри дела. В миналото хората говореха за натрупване на добродетел. Хората днес смятат това за някаква концепция или нещо от сферата на съзнанието. Всъщност тя е тип материя, истински осезаема субстанция. Кармата, за която говорят хората, е ясно обяснена в източните религии. Какво е кармата? Тя е черна субстанция. Човек генерира този материал, когато постъпва погрешно. Когато се натрупа твърде много от тази материя, на човек ще му се случат неприятни неща, като например да заболее, да се сблъска с нещастия или да преживее трудности. Открил съм, че всичко, което се случва на хората, е в резултат на стореното от тях самите. В този човешки свят това дали сте щастливи и дали се справяте добре, е резултат от вашите собствени постъпки. Тези неща често се проявяват в настоящия ви живот, докато някои от тях ще се проявят в следващия; повечето от тях се проявяват в следващия живот. Какво се има предвид под „проявяване в следващия живот“? Означава, че то няма да се случи в този живот, а ще се появи във вашия следващ живот. Частта, която се проявява в този живот, се нарича „възмездие в същия живот“ в средите на самоусъвършенстващите се от Изтока. [С други думи], след като извършите нещо неправилно, ще се сблъскате с незабавно възмездие. Някои хора падат по лице, когато излязат от вкъщи, след като са извършили нещо лошо. Те не разглеждат това като възмездие за лошата си постъпка, а си мислят, че е случайно или естествено. Твърдя, че няма такова нещо като „естествено явление“, тъй като всички неща следват определен ред – случайността не съществува. В това измерение има много, много неща, които хората не са способни да видят. Разбира се, съвременната наука знае, че има въздух, кислород, водород и други микроелементи, които са изградени от молекули, но това е всичко, което знае. При все това, вашите очи не могат да видят дори тези неща.

Всъщност мога да ви кажа, че в това измерение, на извънредно микроскопично ниво – включително огромната, всепроникваща материя – всичко това са Богове. Те знаят ясно всяко действие и движение, извършено от хората, и нещата, които хората са направили. Когато хората вършат лоши неща, винаги си мислят, че никой не може да види какво са направили. Знаят, че стореното от тях е погрешно, но все още опитват да намерят самозалъгващо извинение, което ще им позволи да се почувстват оправдани и да им олекне. Те изобщо не вярват в Боговете. Ето ви един импровизиран пример. Той не засяга никакви въпроси, свързани с религия или раса; говоря просто за извършването на грешни постъпки от хората. Вероятно знаете, че преди няколко дни една държава извърши ядрени опити, взривявайки последователно пет атомни бомби. Много държави бяха шокирани! Това е така, защото всички хора по света копнеят за мир. Каква беше целта на техните атомни експлозии? Не се въвличам в каквито и да било концепции. Говоря просто за хора, които постъпват погрешно; не коментирам дали тази нация е била права, или не. Нека помислим. Въпреки че атомните бомби бяха взривени под земята, Боговете няма да толерират вредата, която те нанасят на Земята, на човешката околна среда и на материалния свят, който е съставен от различни [по големина] молекули! Когато Небесата наказват хората, те си мислят, че това е природно явление. Температурата в тази страна моментално скочи до най-високата стойност в света. Тя се задържа на ниво, по-високо от 50°C, и много хора починаха от топлината. По-късно се изви буря, която причини много смъртни случаи. Хората не осъзнават, че тези явления са предупреждение на Боговете: „Не може да постъпвате така.“ Хората просто ги приемат като естествени явления. Нищо, което се случва на този свят, не е по случайност. Просто забележете: ако някоя нация, регион или човек извърши нещо лошо, незабавно ще последват някакви специални явления. Бедствията и всичко, което сполетява хората, е резултат от тяхното собствено поведение. Току-що дискутирах накратко някои неща на елементарно ниво. Дългогодишните ученици от публиката вече имат задълбочено разбиране за тези неща. Тъй като много от вас в публиката са нови ученици, просто дискутирах тези ситуации накратко.

Ако искате напълно да разберете тези неща, мисля, че трябва да четете книгата. Книгата „Джуан Фалун“ разтърси научните и технологичните среди по света! Вътрешното значение на „Джуан Фалун“ е наистина огромно и богато. Тъй като практиката за самоусъвършенстване е разделена на различни нива и различни сфери, след един прочит на книгата ще откриете: „О, това е книга, която ти казва как да бъдеш добър човек.“ Но мога да ви кажа, че тя не само ви учи как да сте добър човек. Ако това беше всичко, нямаше да можете да повишите нивото си. Ако искате да се извисите, книгата трябва да съдържа принципи на Фа, които да са на по-високи сфери и които да ви напътстват отвъд това, да сте добър човек. Така че тази книга трябва да съдържа вътрешно значение на тези нива. Когато практикувате самоусъвършенстване към дори по-високи нива, тя ще може да напътства самоусъвършенстването ви към високи, по-високи и дори още по-високи нива. Така че този Фа трябва да има тази способност, трябва да има вътрешен смисъл на различни нива, за да напътства вашето самоусъвършенстване. Ще ви напътства по целия път, докато постигнете целта на самоусъвършенстването – сферата на Съвършенство. Следователно, практикувайки самоусъвършенстване, колкото по-високо ниво достигнете, толкова повече неща ще виждате в книгата. Това, което казвам тук, е основно насочено към новите ученици. Дискутирах тези неща само накратко, но всъщност те са на доста високо ниво. Ще имате различни разбирания. Сега няма да казвам много повече, тъй като тази Фа-конференция е основно за обмяна на опит и разбиране.

Бих искал да чуя учениците да споделят опита и разбирането си, придобити чрез изучаване на Фа в самоусъвършенстването. Ще отговоря на вашите въпроси през втората половина от последния ден преди завършека на конференцията и това също ще бъде преподаване на Фа. Със сигурност ще повдигнете различни въпроси. Въпросите, насочени към самоусъвършенстването, са обичайни сред учениците и са от полза за общия ви напредък. Можете да напишете въпросите си до мен на листчета хартия и аз ще отговоря на тях. Дългогодишните ученици напреднаха много бързо в последно време и сега има доста голяма разлика между тях и новите ученици. Фа беше цялостно преподаден на нашите ученици. Останалото е само въпрос на това как напредвате в самоусъвършенстването.

Току-що говорих за някои от най-основните принципи, предимно заради новите ученици. Щеше да е необходимо да седя тук да преподавам с дни, ако трябваше да ги обясня изцяло. Говорих за тях съвсем малко и в общи линии.

Трудно се удава случай да се срещнем. Постоянно усещате, че се самоусъвършенствате от доста време, но шансовете ви да се срещнете с мен са малко. Всъщност сте до мен всеки ден, само че не го знаете. Но не ви е позволено да го знаете, защото на повърхностното ниво все още сте обикновени хора. Само когато се самоусъвършенствате до определен стадий, ще имате възможност да го узнаете. Казаното от мен току-що означава, че мога да се грижа за вас, ако искате да се самоусъвършенствате. Без значение колко хора практикуват, мога да се грижа за всички. Имам безброй Фашъни. Това понятие не съществува в западните религии, но го има сред източните и по-специално в будизма. В будизма е казано, че Буда Амитаба има много Фашъни. Мога да ви кажа, че моите Фашъни са безчислени – невъзможно е да се преброят. С други думи, независимо колко хора се самоусъвършенстват, мога да се грижа за всички тях. При това, тези Фашъни са самия мен и също така са специфичното въплъщение на [моята] мъдрост. Това не може да бъде разбрано с човешки понятия, тъй като днешната наука е ограничена само до настоящото измерение и до разбирането си за структурата на нивото на най-големите частици.

Съвременната наука е способна да разбере строежа на най-големите молекулярни частици. Свойство на стоманата е, че тя е по-здрава от желязото, защото елементите и структурата на нейните частици са различни. Какво представлява медта? Какво представляват среброто и златото? Науката може да разбере тези неща. И така тя използва материалите, познати понастоящем, и се развива единствено на тази основа. Но нека ви кажа, че това е най-голямото препятствие за съвременната наука в усилието ѝ да опознае други измерения. С други думи, тя не е поела по пътя на разбиране на материята в микроскопичните светове или в тези, които са още по-необятни. В действителност материята е изградена от различни малки молекулярни частици, а те са изградени от атомни частици. Атомните частици от своя страна са изградени от ядрени частици. А ядрените частици са изградени от още по-микроскопични частици. Още по-микроскопичните частици са изградени от дори още по-микроскопични частици. Тези дори още по-микроскопични частици на свой ред са изградени от дори още и още по-микроскопични частици. За хората това изглежда безпределно и безкрайно. То продължава да се развива надолу по същия начин. Колко микроскопично става? Мога да ви кажа, че микроскопичното ниво, до което частиците достигат, е поразително!

Шакямуни видял три хиляди свята в една песъчинка. Трите хиляди свята, за които говорел, не се отнасяли до човешкото общество. Той разисквал своята теория за трите хиляди свята. Нека го кажа на разбираем език: това означава, че в нашия Млечен път съществуват три хиляди физически измерения, подобни по външен вид на нашето човечество. С други думи, има такива небесни тела. Но това, което той имал предвид, било, че има три хиляди такива светове само в една песъчинка. Обсъдил съм това в книгата „Джуан Фалун“. Ако има толкова много човешки светове, както и микроскопични същества, съществуващи в трите хиляди свята на една песъчинка, тогава може би има също реки, езера и морета в световете на тази песъчинка, и в тях също ще има пясък. Тогава, в този пясък, няма ли три хиляди още по-микроскопични свята и още по-микроскопични общества, подобни на човешкото? Шакямуни можел да вижда неща на много микроскопично ниво. Той бил Буда, така че имал тази способност. Но мога да ви кажа, че и това е било повърхностно. Ако продължите да проследявате нещата по този начин, ще откриете, че частиците в тези микрокосмоси са безмерни и безкрайни. Нека ви дам най-простата илюстрация. Казвал съм на хората, че най-големият слой частици, който те могат да видят, не е този на молекулите; най-големият слой частици, който те могат да видят, е този на планетите. Но планетите не са част от слоя на най-големите частици в космоса. Те са само частиците между макрокосмоса и микрокосмоса. Просто помислете колко много огромни планети-частици има.

Вселената е единица, една цялостна частица. Три хиляди вселени, подобни на нашата, съставляват втория слой вселена; тоест, те формират равнина от по-големи частици. Това е просто разширение в една линейна посока. Но разширението на частиците е безгранично и безкрайно – те се разпростират навсякъде и проникват във всичко. Когато електронът се върти около ядрото на атома, не прилича ли на нашата Земя, която се върти около слънцето? Те са точно едни и същи, независимо дали става въпрос за механизма или формата. Колкото по-малка е една частица, толкова по-висока е нейната плътност. Ако можехте да увеличите един електрон до размерите на нашата Земя и погледнехте какво има на повърхността му, какво бихте открили? Би ли могло там да има човешки същества? Това, което съществува на него, и формата на съществуване на частицата, разбира се, са две различни концепции. Просто ви давам една идея. Не би ли изглеждал като планета?

В наши дни човечеството смята себе си за единствената по-висша форма на живот в цялата Вселена. Мога да ви кажа, че в действителност човешкият род е единствената най-нисша форма на живот в цялата Вселена. Има живи същества на всяка планета, освен на Луната. Луната е била конструирана от едно човечество в миналото (човешката история се повтаря циклично). Когато кармата на човечеството стане твърде масивна, човешката раса бива унищожавана. Тогава нова човешка раса отново се заражда и развива. По-късно, когато стане лоша, отново бива унищожавана. Тъй като споменах Луната, ще ви кажа, че тя е била конструирана от предисторическо човечество в една доста отдалечена епоха. В миналото, когато първоначално била конструирана, Луната не била толкова голяма, въпреки че била по-ярка, отколкото е днес. Но за днешното човечество тя изглежда вече доста огромна. Тя е куха и с течение на времето постепенно се покривала с прахта, която постоянно пада от експлозиите на вселенската материя. Прахта от материала, която се получава при експлозиите, когато планетите се създават наново, непрекъснато се е отлагала на Луната; това значително е увеличило дебелината на нейната повърхност. Дебелината на повърхността ѝ е нараснала с няколко десетки километра; това е прахта върху нея. Ако тези километри се премахнат, ще се получи нейният първоначален размер.

Казаното от мен току-що бе, за да ви кажа, че на всяка планета има живи същества. Нещо повече, много от тях са живи същества, чийто облик е подобен на този на хората, само че те не съществуват в това измерение, защото различните частици изграждат различни измерения. Ако искате да влезете в тези измерения, не можете да ги разберете с понятията на днешната човешка наука – тази наука е просто твърде повърхностна. За да влезете в тези светове, трябва да се приспособите към начините на съществуване, формите на живот и начините на мислене в тези светове. Само тогава можете да ги опознаете. При влизане в един от тези светове ще откриете, че частиците му са по-малки от тези в човешкото измерение, но неговото измерение е изключително обширно. Ние, човешките същества, съществуваме между тези два типа частици: молекули и планети.

Въздухът е съставен от молекули, нали? Но не можете да го видите. Цветята, тревата, дърветата, желязото, стоманата, дрехите, които носите, тялото ви от плът, косата ви, всичко, което използвате, и всичко около вас – всичко това е съставено от молекули. Пръстта също е изградена от молекули. Ние хората я наричаме „пръст“. Но всъщност Боговете смятат всичко в човешкото измерение за изградено от пръст. Боговете разглеждат самите молекули като пръст. Някой ме попита за изказването на Йехова, Богът на западните хора, че използвал пръст, за да създаде човека. Всъщност всичко в това измерение, включително въздухът, е пръст от гледна точка на Боговете, само че ние хората не можем да го разберем. Вие просто сте покрити с пръст, обградени сте от пръст. Хората пълзят наоколо в купища пръст. Всичко е изградено от пръст и хората са в тази пръст. Мисля, че след като го обясних по този начин, не би трябвало да е трудно да се разбере историята за човека, създаден от пръст, както е казано от Бога на западните хора.

Ако искате да разберете начина, по който живите същества съществуват в други измерения, трябва да се придържате към начина на съществуване в измеренията на равнините на по-малките частици. Не можете да го разберете, като използвате днешните научни теории; трябва да се отърсите от понятията на съвременната наука, преди да можете да проумеете. Щом го разберете, ще откриете, че това не е понятието за време и пространство на хората. Въпреки че ме виждате да говоря тук, последното изречение, което произнесох току-що, беше чуто и от съществата в други измерения. Аз надминавам всички времепространства, правейки това. В измерение с много бързо време изречението, което току-що произнесох, вече е преминало през милиони години. Това е идеята. Но живите същества в различните времепространства ни най-малко не осъзнават, дали тяхното време е бързо или бавно. Причината е, че съставът на материята в различните измерения е в синхрон с времето на тези измерения и те имат свой начин за отмерването му. За времето, в което просто изказах това изречение, тези измерения вече са преминали през десетки милиони години. Може би продължителността на една тяхна година им се струва по-дълга, отколкото [на нас ни се струва] една година на Земята. С други думи, не може да използвате човешко мислене, за да разсъждавате по тези неща. Така че, ако искате да разберете другите измерения, трябва да се придържате към начините на мислене и състоянието на нещата в тези измерения, преди да можете да ги проумеете. Има многочислени вътрешни значения зад този Фа. Това също ви казва защо Фа има различни вътрешни значения в различните измерения и защо зад този Фа има такава огромна сила, която може да трансформира телата ви и да ви даде възможност да напреднете. Просто ви казвам, че не бива да използвате начина на мислене на обикновен човек, за да разберете техните форми на съществуване. Зад думите има безбройни, слоеве върху слоеве по-висши форми на живот.

Обсъдих това просто във връзка с мисленето и познанието на съвременните хора. Казано просто, когато дискутирам тези неща, аз включвам науката, от която зависят днешните хора. Въпреки че съм включил съвременната наука в обяснението на тези принципи, мога да ви кажа, че не я одобрявам. Най-напред, в светлината на целия необятен космос, тази наука е като детска игра. Но от гледна точка на хората, тя е довела до създаването на модерни машини, правейки нещата да изглеждат толкова по-добри в сравнение с древните времена. Всъщност мога да ви кажа, че тази наука доста изостава в сравнение с науката на предишната човешка цивилизация. Дори най-сложните инструменти са ужасно недодялани в сравнение с тези от последната цивилизация. Освен това, развитието на тази наука е затворено в ограничен обхват; тя самата си е създала ограничения. И така, до каква ситуация е довело това? Тя не смее да признае нищо извън емпиричната наука. Това е най-страшното, най-страшното за човечеството. Защо е така? Помислете всички. Науката е наистина повърхностна. По думите на самите учени, тя все още не е много развита. Хората днес вярват силно в нея и си мислят, че тя е абсолютната истина. Това вярване се споделя от много теории в обществото в днешно време, а също и от западните религии, било то католицизма или християнството. Онова, в което наистина вярвате, не е вашият Бог; онова, в което наистина вярвате, е науката. Дълбоко в костите ви това, в което наистина вярвате, е науката, докато вашата религия е само повърхностна формалност, която се е превърнала в цивилизован акт на хората. Но нека ви кажа, че науката също е религия, и то добре организирана религия.

На второ място, знаете, че религиите обикновено казват на хората как да се държат. Междувременно, науката също има [система, която] започва от основното училище и се простира до гимназията и колежа. В религиите има свещеници, епископи и други духовни лица. Но науката е дори по-развита. Тя има своите учители, хора с бакалавърски, магистърски и докторски степени, след-докторски степени, а също и научни ръководители. Колкото по-висока е научната степен, която някой притежава, толкова повече научни доктрини е усвоил. Имената и титлите на нейните учители и администратори са многобройни. В това отношение науката е добре развита. Обикновено религиите учат хората да вярват в духовното, за да постигнат трансформация на материята, докато науката казва на хората да възприемат материалното, за да може да се сдобие с тяхното духовно доверие и подкрепа. Науката обаче не е нещо, което Боговете са предали на хората. Вместо това тя е била предадена на хората от извънземни същества от Трите сфери с цел човечеството да бъде контролирано. Вярата на хората в науката е надминала всичко. Но ви казвам, че именно заради своята повърхностност тази наука е причинила упадъка на морала в човешкото общество. Това е най-ужасяващото. Тъй като науката не е способна да възприеме специфичните форми на съществуване на микроскопичната материя, тя не знае, че кармата се образува, когато хората извършват лоши деяния, или че тази черна материя им носи нещастие. Науката не знае, че когато хората правят добри дела, това им донася бялата материя, която им носи щастие, носи им състояния и възнаграждения, които те ще изпитат, когато се преродят в различни измерения. Нещо повече, науката не е способна да докаже съществуването на небесните райски места. Така че щом споменете тези неща, хората, които вярват в науката, ще кажат, че разпространявате „сляпа вяра“: „Такива неща не съществуват. Това, в което вярвам, е науката.“ Помислете тогава: не удря ли науката безмилостно, като голяма тояга, по най-жизненоважното нещо, което предпазва човечеството – морала? Това е крайно ужасяващо!

Тъй като хората знаят, че извършването на злодеяния ще им попречи да отидат на Небето и че човек дори може да падне до Ада, за да се отплати със страдание, те имат морални принципи. Хората се въздържат от правенето на погрешни неща, за да поддържат морала на човечеството. Щом спрат да вярват в тези неща, щом спрат да вярват в Боговете (въпреки че Боговете наистина съществуват), когато не вярват в Боговете, помислете: това е крайно ужасяващо! Хората се осмеляват да вършат всякакво зло. Те си мислят, че никой не ги вижда, и така правят лоши неща. Новото поколение, отгледано със съвременната наука, неустрашимо убива, извършва палежи и върши лоши неща. В обществото се появиха гангстери и организирана престъпност; хората използват наркотици, търгуват с наркотици, занимават се с проституция... не се спират пред никакво зло. Има много мръсни и крайно неприлични неща. Хората постъпват, както намерят за добре, правят каквото си поискат. Нека всеки помисли: не е ли едно такова общество ужасяващо?! Това е най-голямото нещастие, което науката ни е донесла. Тъй като тя не може да докаже съществуването на Боговете или на добродетелта и тъй като не знае за кармичното възмездие, когато споменете тези неща, хората ще ви ударят с тази голяма тояга – науката – и ще кажат, че сте „сляпа вяра“. Когато човешкият морал прогресивно се влошава, до момента, в който спира да съществува, обществото стига до състояние, за което никой нищо не може да направи, и хората достигат до най-опасното време, защото Боговете няма да позволят да съществува изродено човечество като това – такова, което е някъде между човека и звяра.

Тук просто ви казвам този принцип. Не съм срещу познанието на човечеството. Но искам да ви кажа да не вярвате сляпо в науката. Науката е способна да доведе до някои подобрения за човешкото общество в ограничените предели на сегашното физическо измерение. Но и последващите бедствия, които също причинява, са доста съществени. Това, което имах предвид, са нещастията, които хората не могат да видят. Нещастията, които хората могат да видят – като замърсяването на околната среда и екологичната разруха – са също доста ужасяващи. Тази наука е причинила цяла серия от социални проблеми. Тъй като е трудно да се преобърне начинът на мислене на хората отведнъж и тъй като тук имаме нови ученици, няма да кажа повече за това. Много социални проблеми са породени от науката – това е направо страховито. Вие не вярвате в Богове, но Боговете наистина, осезаемо съществуват. Те са навсякъде в огромния космос, те са вездесъщи.

Хората падат тук от различни нива заради своите злодеяния. Те падат до най-ниското ниво, до това заблудено общество, и са им дадени очи, изградени от най-големите молекулярни частици. И поради тази причина очите ви не могат да виждат други измерения. Тогава защо по време на нашето самоусъвършенстване някои хора могат да виждат неща, които обикновените хора не могат? Защото на тези хора е било отворено Зрението на мъдростта. Ние го наричаме „отваряне на Небесното око“. Те не виждат с човешките очи, които са изградени от молекули. Въпреки това, някои от тези хора все още чувстват, че използват очите си, за да виждат. Всъщност и двата вида очи могат да функционират едновременно, само че вие чувствате, че използвате очите си, за да виждате. Току-що обясних този въпрос, за да ви помогна да напреднете в самоусъвършенстването.

Следва да поговоря малко повече по въпроса за религията. Когато получават Фа, много западняци са възпрепятствани вследствие на религиозните си вярвания. Всъщност мога да ви кажа, че сред религиите в днешния човешки свят няма праведна религия в света, за която да се грижат Богове. Всякакви специални религиозни явления, чудеса или проявления, които се случват, са в резултат от действията на по-нисши духове в човешкото общество. А те са вредни за хората. За религиите не се грижат Богове.

Така тук имаме проблем. Ако за религиите не се грижат Богове, вие няма да можете да напреднете, докато се усъвършенствате по тях и няма Бог, който да ви слуша, когато се изповядвате в църквата. Тогава как бихте могли да напредвате? Това, което казах, не е, за да нападам религиите – описаното от мен е реално явление. Наистина е така. Защо Боговете повече не си правят труда да се грижат? Причината е в това, което казах току-що: това, в което наистина вярвате, е науката, а не Боговете. Разбира се, в началото не е било напълно така. Някои хора все още са имали част от себе си, която е вярвала в Боговете. По-късно нещата от тази част постепенно отслабвали и отслабвали, докато накрая изчезнали. Така Боговете спрели да се грижат за хората и това е една от причините. Социалните условия в резултат на съвременната наука са причинили израждането на морала на човечеството и са довели дотам, хората да не се спират пред никакво зло. Те са изгубили поведението си на хора, както и предписанията за това какво е да си човек, така че Боговете повече не ги смятат за хора. По тази причина те вече не спасяват хора. Това е основната причина, поради която Боговете са си заминали.

Тук говоря за истинската ситуация на човечеството. Всички знаете, че западняците не разбират защо китайците все още са така резервирани, когато става въпрос за отношенията между мъж и жена. Нека ви кажа, че това е начинът, по който хората би трябвало да се държат. Сексуалната свобода, която е смесила човешките раси и е помътила човешката етика, е абсолютно забранена от Боговете. Така че като самоусъвършенстващи се вие абсолютно не бива да правите такива неща. Може да имате съпруг или съпруга. Това е нормалният начин на живот за човешките същества. Но вие извършвате грях, ако имате сексуален контакт с някой, които не е ваш съпруг или съпруга. Боговете във всяка праведна религия на Изток и на Запад силно са подчертали този момент. Когато са определяли нормите за това, как хората трябва да се държат, Боговете са дискутирали това много сериозно. Има и други проблеми в днешно време, като организираната престъпност, хомосексуализмът и преклонението пред насилието. Това, което споменахме, са само явления, но те разкриват състоянието на обществото. Хората толерират насилието и му се наслаждават, възхищават се на гангстери и дори почитат пиратските главатари от миналото, които са убивали хора и са извършвали палежи. Това означава, че хората вече не могат да различават доброто от лошото; те вече не могат да различават доброто от злото. Това, пред което се прекланят, не са праведни и добри неща, а лоши. Наркоманите и онези морално покварени хора без въздържаност и дисциплина, правят каквото си поискат в обществото. Човешките ценности са напълно преобърнати.

Преди, колкото по-красиво са били направени фигурките за игра в магазините (фигурките, които децата харесват), толкова повече са ги харесвали хората. В наши дни, колкото по-красиво са направени, толкова по-малко ги харесват хората. Ако ги направите да изглеждат като демони и чудовища или колкото по-грозни ги правите да изглеждат, толкова по-бързо се продават. А защо е така? Никой не ви е молил да ги купувате, така че защо тогава се продават толкова бързо? Защото всеки иска да ги има. Това означава, че ценностите на хората са се обърнали наопаки и тяхната демонична природа е станала голяма. Помислете всички: няма ли да е страшно, ако човечеството продължава да постъпва по този начин? Ако се държите много консервативно, вежливо и любезно, или ако сте добросъвестни, ви нападат. Хората смятат такъв човек за скован и старомоден, демодиран, встрани от съвременните тенденции! Ще съществуват ли все още някакви граници, ако тази насока на развитие продължи? Това е ужасяващо. Всичко в човечеството се плъзга надолу в тази посока. Същото важи за произведенията на литературата и изкуството. В миналото картините е трябвало да бъдат рисувани наистина красиво и изящно, за да трогват хората, защото хората са имали добри сърца и са смятали, че такъв тип изкуство е добро. В днешно време човек няма да се развълнува, ако нарисувате една чудесна картина, защото той няма добро сърце. Ако нарисувате нещо диво, като така наречените абстракционизъм, импресионизъм или модернизъм, хората ще го сметнат за доста добро. Но по какъв начин е добро това? Ако наистина приложите човешки доводи, за да го обясните, няма да можете да предложите обяснение. В какво състояние може да го обясни човек? Ще кажете, че е добро, само когато сте объркани или в изменено душевно състояние. А тези състояния са точно проявленията на човешката демонична природа, която излиза на преден план. С други думи, не само човешките ценности са се обърнали наопаки днес – човешката демонична природа е станала толкова силна.

В миналото скулптурите са били извайвани красиво. Уменията на скулпторите, техниките и художествената им основа са били отлични. В днешно време купчина от струпани заедно боклуци се смята за произведение на изкуството и за шедьовър на велик майстор. Ценностите на хората са се преобърнали до такава степен. Помислете всички: какъв ще стане нашият свят в бъдеще? В една страна попаднах на играчка, направена във формата на човешки изпражнения – дори правят играчки с такава форма и въпреки това все пак има хора, които ги купуват. Какво ценят сега хората? Какво харесват сега? Това не е просто въпрос на социална тенденция или на някакъв модел, това е промяна в човешките ценности. Какво ще се случи с хората, които имат такива ценности? Хора ли са те все още? Само демоните са такива. Демоните са зли, докато хората би трябвало да бъдат добри. Доброто и злото са непогрешимо различни. Колкото до хората, които не харесват красиви, а демонични неща – всичко около тях е демонично, само външният им облик не е преминал през големи промени. Но със засилването на демоничната природа на човек ще откриете, че дори неговите лице, външен вид и тяло се променят и стават все по-отблъскващи и по-свирепи – дори очите му ще разкриват жестокост. Наистина е ужасяващо, ако човечеството продължава така! Ако човечеството не сложи спирачки сега...

Помислете всички, преди малко говорих за един принцип, а именно, че еволюцията на човешкото общество е включвала различни периоди на цивилизация. Сега знаем, че е имало Каменна ера. Нека ви кажа, че каменни ери всъщност е имало десетки пъти на тази земя. Какво е Каменната ера? Тя идва, след като една цивилизация е унищожена и само малък брой сравнително добри хора оцеляват; както е споменато в историята за Ноевия ковчег – само много малък брой добри хора оцеляват. Какво правят хората, когато изгубят своите сечива? Дялат сечива от камък. Тогава човешкият род се развива и започва нова цивилизация. Хората са нарекли този процес „Каменна ера“. Предполагаемата Каменна ера, при която маймуните са се развили в хора, никога не се е случвала – тя никога не е съществувала. При все това хората казват, че са произлезли от маймуните. Това е нещо, причинено от съвременната наука. Не е ли абсурдно? Дарвиновата теория за еволюцията е пълна с пропуски. Ако не вярвате, тогава внимателно я проучете отново. По време на еволюцията от маймуни до хора и от примитивни организми до сегашните организми, междинните звена напълно липсват. Но въпреки това хората са приели тази теория. Ето това е сляпа вяра(2)! И това е най-големият позор и скандал на съвременната цивилизация. Ето кое е наистина странното!

Това, което дискутирах току-що, беше във връзка със състоянието на човешкото общество като цяло. Помислете всички: ако Боговете не смятат хората за хора, тогава не е ли човекът в опасност? Както току-що обсъдих – защо са били унищожавани хората през различни периоди на цивилизация? Защо културата на маите вече не съществува? От археологическите находки може да се види колко пропаднали са били хората по онова време. Белите хора от последната цивилизация на Запада – предците на бялата раса – са били расата на древните гърци; не съвременните гърци, а расата на древните гърци. Има много малко хора от тази раса. Открих, че това са белите индийци в Индия. Има много малко от тях. Защо е била унищожена тяхната цивилизация? В археологическите артефакти и останки от древната гръцка цивилизация са били намерени хомосексуални неща. Начинът на живот по онова време е бил много покварен, изроден и екстравагантен. Не е ли било така? Причината е, че тази цивилизация се е била придвижила до финалния си стадий. Последният цикъл на цивилизацията на белите хора не е бил такъв в началото – ранният период на една човешка цивилизация несъмнено не може да е бил така покварен – но когато цивилизацията се придвижила до по-късните периоди и станала наистина изродена, Боговете видели, че хората вече изобщо не били годни за нищо, така че ги унищожили. Добрите хора, които били оставени, започнали да се развиват наново и станали съвременните бели хора. Помислете: ако хората продължат да се развиват неудържимо по този начин и ако Боговете повече не смятат хората за хора, това е просто ужасно опасно!

Исус говорил за милосърдие към хората и за това, че е дошъл да спаси тези, които вярват в него, когато хората ще се сблъскат с бедствие. Когато никой не вярва истински в него, кого ще дойде да спаси? Унищожението на човечеството в различните времеви периоди винаги е било резултат от упадъка на човешкия морал – нещо изключително ужасяващо. Хората искат да правят неща по такъв и такъв начин, те искат да се развиват по такъв и такъв начин и искат обществото да достигне определено състояние – искат да контролират всичко. Но и до ден-днешен хората никога не са имали тази власт, само са направили обществото по-лошо и са опорочили човешкия морал още повече. Особено през последните няколко години скоростта, с която обществото се плъзга надолу, е невероятно бърза и плашеща. Никога не говоря за големи катастрофи или бедствия, тъй като дискутирането на тези неща би причинило хаос в обществото. Това би било равносилно на правене на безотговорни коментари, така че не говоря за тези неща. Не ме засяга дали съществуват и няма да дискутирам това. Но ще ви кажа едно: това, което предавам днес, е праведен Фа и ви уча да сте добър човек. Ако сте добър човек, може ли някаква катастрофа да има нещо общо с вас? Ето така стоят нещата. Бих казал, че няма да има никакви катастрофи, ако хората в човешкото общество станат добри в широк мащаб. Това е така, защото нищо в човешката история не е случайно – всеки резултат си има причина.

Мисля, че моето обсъждане на този въпрос току-що ще е от полза за вашето самоусъвършенстване, защото представите, които хората са придобили днес, може да затруднят тяхното получаване на Фа. Това, че ви казвам какво е в действителност днешното човешко общество, е полезно за вашето получаване на Фа. Това, което преподавам, е Фа, или принцип. Вие имате собствен разсъдък и можете да прецените сами, за да определите дали според вас е правилен.

Дискутираното от мен току-що е от доста високо ниво и е деликатно, а диапазонът от засегнати въпроси е доста обширен. Но не съм се целил в определени хора или индивиди. Просто се концентрирах върху социални явления. Независимо какъв човек сте и независимо колко лоши неща сте извършили, ще се грижа за вас, докато можете истински да се самоусъвършенствате с искрено сърце. Ако не се самоусъвършенствате, нищо не може да бъде направено.

Това е конференция за обмяна на опит, така че хората ще споделят какво са научили чрез опита си. Накрая ще отделя половин ден, за да отговоря на въпросите ви, и тогава също ще дам разяснения по много Фа-принципи.


Ще използвам следобеда специално за да отговарям на вашите въпроси.

Практикуващ: Как можем да се отървем от лошите мисли?

Учителят: Този въпрос има известна степен на всеобхватност. Всъщност те отразяват състояние в нашето самоусъвършенстване. Например в древните пътища за самоусъвършенстване от миналото, включително и в други религии от миналото, самоусъвършенстващите се умишлено се ограничавали до състояние на пълна изолация с цел да предотвратят възникването на лоши мисли. Някои отивали в манастири, някои – в храмове, а други отивали в планините и оставали в пещери, където били напълно изолирани от света. Нещо повече, те трябвало да медитират в дълбок транс за дълъг период от време. Техните видове медитация в дълбок транс били напълно различни от вида навлизане в покой, който ви преподадох. Те достигали състояние на транс, при което повече нямали осъзнаване за нищо. Дори може да кажете, че са спели. Те искали съзнанието им да достигне покой. Разглеждам състоянието, в което навлизали, за равносилно на това тяхното Главно съзнание да преставало да съществува. Би възникнал сериозен проблем, ако днес все още използвахме тези древни методи за самоусъвършенстване. Тъй като в бъдеще ще имаме хора, които изучават Дафа в по-голям мащаб – стотици милиони – какво би се случило с човешкото общество, ако всички тези хора навлезеха в това състояние? Междувременно този вид метод може да позволи само на Помощния дух да се самоусъвършенства, а не на Главния дух. С други думи, вие сте неспособни да усъвършенствате себе си съзнателно – можете да усъвършенствате само Помощния си дух, докато сте в транс. Този подход не отговаря на изискванията на Дафа, който преподаваме днес, нито е подходящ за днешните работещи хора, които се самоусъвършенстват в общество на обикновени хора.

Намирам, че най-решаващият фактор в самоусъвършенстването на човек е подобряването на Шиншин. Ако неговото мислене наистина се издигне, всичко останало ще се издигне заедно с него. Всичко, което човек прави, всички неща, за които мисли и които иска да направи, се направляват от неговото съзнание и мислене. Истински прогрес настъпва само когато можете наистина да повишите своите съзнание и мислене. Така че днес ние се целим директно към съзнанията на хората – тоест, целим се директно към вас – за да можете истински да подобрите себе си, вместо да поемете по онзи друг път. Ние не поемаме пътя на медитиране в дълбок транс за дълъг период от време, при което човек не е наясно с нищо и позволява на Помощния си дух да поеме контрол над всичко. Знаем, че тъй като всички вие полагате огромни усилия в самоусъвършенстването, ако стане така, че накрая не придобиете нищо, а можете да получите само благословии за следващия си живот като награда, тогава мисля, че бих ви разочаровал и вие бихте чувствали, че сте разочаровали себе си. Ние не поемаме по този път.

Така че, за да ви дам възможност истински да се самоусъвършенствате, докато живеете в обществото на обикновените хора, аз възприех наистина специален метод: да ви преобразувам от най-микроскопичното ниво на вашето съществуване. Пътищата за самоусъвършенстване от миналото преобразували човек, започвайки от слоя на най-големите молекули и напредвайки към микроскопичното. Така ние сме поели по точно обратния път в самоусъвършенстването. Ако започвахме да преобразуваме себе си от повърхността, над 90% от хората, седящи днес тук, щяха да притежават обширни свръхестествени способности и Земята нямаше да може да ви издържи. Това е така, защото когато повърхностният ви слой се е променил, вие можете да преминавате през която и да е част от една сграда. Тухлите и бетонът, които са съставени от слоя на най-големите молекули, не могат да ви възпрепятстват, тъй като слоят на най-големите молекули във вашето тяло е напълно преобразуван във високоенергийна материя – слоевете на по-малките молекули в тялото ви, под най-големите молекули, не са възпрепятствани от тях. Това е точно като въздуха, който е способен да премине през парче плат, когато духнете към него. Означава, че вие бихте могли да преминете. Може би нищо на този свят вече не би имало влияние над вас. Тогава този сценарий е неприемлив, защото цялото човешко общество би се превърнало в общество на Богове.

В общество на Богове човек не може да се самоусъвършенства по този начин. Тоест, в общество, в което илюзията е разрушена и където всеки може да види истинското проявление на Боговете, не можете да се самоусъвършенствате по този начин. Това не означава, че изобщо не бихте могли да се самоусъвършенствате, но най-малкото – че не би било лесно да го направите. С други думи, повече не би имало илюзия. Най-ефективното самоусъвършенстване се извършва сред илюзия, а това измерение е точно измерение на илюзия. Така че ние възприехме противоположния подход: на микроскопично ниво постепенно ви преобразуваме, започвайки от тялото ви, съставено от най-микроскопичните частици на вашето съществуване и напредвайки, слой след слой, към най-големите молекули. С други думи, ние пробиваме към повърхността на вашето тяло, докато най-накрая достигнем телесните клетки, съставени от слоя молекули, видим за очите. Тогава ще постигнете Съвършенство. Това е пътят, който поемаме.

Този ученик попита как можем да се отървем от лошите мисли. Много от нашите ученици се самоусъвършенстват от дълго време. Защо лошите мисли, които преди са се отразявали в съзнанието им, не са били премахнати? Понякога сякаш тези мисли са били премахнати посредством самоусъвършенстване, но въпреки това след период от време те откриват, че лошите мисли отново изплуват на повърхността. Защо е така? Всъщност казаното от мен току-що беше, за да ви кажа, че ние започваме да ви преобразуваме от микроскопичното ниво. Вашата повърхност все още не е достигната. Лошите ви мисли са отслабвани и премахвани слой след слой, но не са били напълно премахнати. Поради естеството на пътя, който сме поели, може да се каже, че вие сте се самоусъвършенствали доста добре, въпреки че тези мисли не са били напълно премахнати. На някои човешки мисли обаче е позволено да останат, така че да можете да продължите да се самоусъвършенствате в обществото на обикновените хора, преди да постигнете Съвършенство. Ако нямахте никакви обикновени човешки мисли, щеше да е трудно да останете сред обикновените хора.

Ако един самоусъвършенстващ се нямаше никакви човешки мисли, той щеше да знае какви мисли преминават през съзнанията на другите. От само една дума, едно действие, един жест, едно движение или дори от един поглед в очите на някого той щеше да знае точно какви са намеренията на този човек. Това, което се появява в съзнанията на хората – особено в съзнанията на обикновените хора в обществото – са все лоши мисли, които не бихте могли да понесете. Нещо повече, щяхте да виждате, че отровните вещества във въздуха са невероятно много! Всички лоши неща в цялото общество щяха да са видими и вие щяхте да ги виждате всичките. Мислите ли, че бихте могли да останете тук? Би ви било просто невъзможно да се самоусъвършенствате тук. Защо някои хора са отишли в отдалечени планини, за да се самоусъвършенстват в уединение? Нямало е начин да останат сред обикновените хора. Това, което казвам, е, че когато вашето съзнание не е достигнало последния етап – тоест, преди молекулите ви да са достигнали последната фаза на преобразуване – вие все още ще имате обикновени човешки мисли, които ще изскачат, и това включва лошите мисли, които човек носи и прикрива сред обикновените хора. Истина ли е тогава, че без значение как се самоусъвършенстваме, докато няма промяна в повърхностното тяло, лошите мисли ще са точно толкова силни, колкото и преди? Не, не е истина.

Вие не осъзнавате, че вече сте се подобрили значително. Много от лошите ви мисли са били премахнати. Онези, които остават, са незначителни. Освен това, вие сте забелязали и осъзнали, че все още имате лоши мисли. Не сте били способни да ги забележите преди. Всичко това е напредък и издигане. Нещо повече – въпреки че нещата, които се появяват във вашето съзнание, са лоши, а понякога дори много лоши, те са много слаби. Докато сте решителни и докато Главното ви съзнание доминира, ще сте способни да ги потискате. Преди не сте били способни да ги потискате. Ето защо хората са водени от тези мисли да изказват лоши думи и да извършват лоши неща. Просто сега вече можете да усещате лошите си мисли, но те трудно ви влияят. С това ви казвам, че това е пътят, по който сме поели. Така че не се плашете. Знаете, че имате тези мисли, така че сте в процес на подобряване. Огромна част от лошите ви мисли вече е била премахната.

Всички вие, които седите тук, сте самоусъвършенстващи се. Разликите в самоусъвършенстването сред вас може и да не са така забележими. При все това, когато сте в обикновеното човешко общество и сред хора, които не се самоусъвършенстват, ще ви се стори непоносимо. Ще откриете, че не харесвате да слушате какво казват и понякога дори ще си мислите, че това, което правят, е глупаво. А защо е така? Защото вече има голяма разлика между вас и тях. Не бихте се чувствали така, ако разликата беше малка или незначителна. Чувствате се така само когато разликата е значителна. Но на вас просто ще ви се струва, че сте само малко по-добри от тях. Това също е състояние в самоусъвършенстването, което създадохме за вас. Само по този начин можете да се самоусъвършенствате сред тях и да работите с тях. Ако сте разбрали това, което току-що казах, ще осъзнаете, че положението е такова. Но от друга страна, все пак трябва да ви кажа, че не бива да казвате: „Аха, сега разбирам. Ето значи как стоят нещата. От сега нататък ще ги оставя на мира. Лошите мисли може да си правят, каквото си поискат, и няма да ме е грижа.“ Тогава вие умишлено ще им се отдавате, което е същото, като да не се самоусъвършенствате. Въпреки че лошите мисли все още съществуват, казах, че това е начинът, по който се самоусъвършенстваме – лошите мисли се премахват постепенно. Ако не ги потискате активно и не ги отстранявате, ако нямате тази воля и не сте решителни, тогава не се самоусъвършенствате. Това е взаимовръзката.

Практикуващ: Ако човек има лоши мисли, означава ли това, че той не може да се самоусъвършенства?

Учителят: Току-що го обясних. Нека ви дам пример. По-точно, вашите лоши мисли са като нишка, от която постоянно режем и се отърваваме, парче по парче, парче по парче. Тя все още ще съществува, преди да е напълно премахната. Защо казвате, че не можете да се самоусъвършенствате? Не е ли нейното рязане и отърваването от нея самоусъвършенстване? Всъщност вие сте постигнали голям напредък в самоусъвършенстването. Така че това е идеята.

Практикуващ: Имам роднина, който е стар и болен. Дали той е един от онези, които могат да бъдат спасени?

Учителят: Това, което питате, е дали по-възрастните хора, които имат заболявания, могат да се самоусъвършенстват. Нашият Дафа се преподава на обществеността и повърхностната му форма не е избирателна. Всеки знае, че ние не вземаме никакви пари за днешната конференция – вратата е отворена и всеки може да влезе. Хората, които не са предопределени, няма да искат да влязат. С други думи, ние не избираме хората. Ако хората наистина дойдат да учат и искат да се самоусъвършенстват, тогава аз трябва да се грижа за тях. Без значение колко стар или млад е този човек, дали е болен или не, аз трябва да се грижа за него. Но ключовият фактор е дали, когато дойдете тук, се отнасяте към себе си като към самоусъвършенстващ се, вместо като към стар или болен човек. Това е най-решаващото. Ако винаги си мислите: „Стар съм, дали все още мога да успея в самоусъвършенстването? Има ли все още достатъчно време да се самоусъвършенствам?“, тази ваша силна привързаност е пречка. Колкото по-дълго се придържате към тази привързаност, толкова по-къс ще става животът ви.

По същия начин имаше хора, които бяха болни и дойдоха. В началото този тип човек си мислеше: „Чух, че хората стават наистина здрави и без болести, след като практикуват Фалун Дафа за известно време.“ Постепенно обаче, в този Фа той получи разбиране и наред с това премахна привързаността към болестта, която беше в мислите му. В това няма проблем. Ако той не се беше отърсил от мисълта за излекуване на заболяването, това щеше да създаде сериозна пречка в неговото самоусъвършенстване, тъй като той щеше винаги да си мисли: „Защо болестта ми все още не е излекувана, докато всички други се оправиха?“ Тогава всъщност тази мисъл по нищо нямаше да се различава от практикуването с цел лекуване на болест. Аз преподавам този Дафа, за да спасявам хора, да разреша фундаменталните проблеми на хората, а не да лекувам техните болести. Ако наистина искате да се самоусъвършенствате, не сте способни да го направите с болно тяло. Така че ако сте истински практикуващ, вашето заболяване ще бъде премахнато по естествен път в хода на самоусъвършенстването. Но целта не е да се излекува болестта ви. Тялото ви бива пречиствано с цел да се положи основата за вашето самоусъвършенстване. Така че няма да постигнете нищо, ако идвате, за да излекувате болестите си. Мисля, че обясних въпроса ясно.

Практикуващ: Как трябва да се отнасям към домашните любимци у дома?

Учителят: „Любимец“ означава да обичате, да държите на нещо. Вие го обичате, държите на него и сте привързани към него, нали така? Не е ли това значението? Така че, когато зададохте въпроса, вие произнесохте своята привързаност. Да се грижим добре за живите същества и за всичко в природата, което съществува за хората, не е погрешно. Но с нищо не бива да се прекалява. Наистина не бива да прекалявате с това. Човешките същества са най-висшият и съвършен живот на Земята – и Боговете също го разглеждат по този начин – докато всички животни (без значение дали големи, или малки) и растения, и всички живи същества са създадени за човека. Тези неща нямаше да бъдат създадени, ако нямаше хора. В някои региони и страни днес обожанието към животните е стигнало до крайност. Някои хора обичат и се грижат за животните повече, отколкото за човешките същества.

Току-що казах, че Боговете са създали човешките същества – те са създали тази земя заради съществуването на човека. Тези живи същества са били създадени за хората – да им се радват, да си играят с тях, да служат за тяхното съществуване и тяхната прехрана. И освен това, те помагат на Земята да процъфти. Всичко е създадено за човека, но ако човек стане по-нисш от животните, тогава това е като престъпване законите на Небето. Разбира се, ние, самоусъвършенстващите се, не бива да сме такива. Ние практикуваме състрадание и сме състрадателни към всички същества. Но абсолютно не бива да отиваме отвъд това състрадание и да развиваме друга привързаност – да сме прекомерно загрижени за тези неща. Прекаленото наблягане върху каквото и да било не е правилно. В днешно време, особено в Европа, хората прекалено много държат на кучетата; открих, че е същото и в Съединените Щати. Нека ви кажа, че Боговете са създали кучетата, за да пазят домовете на хората и със сигурност не са ги създали, за да станат ваши деца или приятели, сякаш са равни с човешките същества. Хората никога не бива да се приравняват с кучетата. Така че никога не трябва да стигате твърде далеч. Запомнете това: хората могат да се самоусъвършенстват в Буди, докато никое животно не го може; хората могат да се самоусъвършенстват в Богове, докато никое животно не го може; и хората могат да отиват в Небесни райски места, докато никое животно не го може. Ако едно животно иска да отиде, тогава то трябва да се прероди като човек в следващия си живот и да се самоусъвършенства, преди да може да отиде. Мисля, че обясних това ясно.

Практикуващ: Може ли обичта ми към други живи същества да се разглежда като уважение към тях и като желание за тяхното опазване?

Учителят: Този въпрос е дискутиран в „Джуан Фалун“. Вие все още не изоставяте привързаността и аз няма да кажа нищо повече. Не съм против защитаването на застрашени животни. Прекомерната вреда, която хората са нанесли на природата, е нещо погрешно, изключително погрешно. Но също така е погрешно и когато хората стигат до крайности. Разрешаването на проблемите на човешкото сърце и морал е това, което е в основата. Ако като самоусъвършенстващ се вие сте привързан към тези неща, тогава те са препятствие във вашето самоусъвършенстване. Когато обикновените хора прекаляват с неща като това да третират хората и животните като равни, това е същото, като да обиждат себе си, да проклинат самия човек и да рушат достойнството на човешките същества.

Практикуващ: Могат ли починалите родители и приятели да се облагодетелстват от моето самоусъвършенстване?

Учителят: Животът на всеки е уреден в момента на раждане: в кой ден ще се случи нещо добро, в кой ден ще се случи нещо лошо, кое училище и колеж ще посещава човек, когато порасне, какво ще работи след завършването... Както го виждам, всички тези неща всъщност са предопределени. Следователно усилията на човек също стават неизбежна част от него. Способни ли са хората да контролират собствения си живот? Можете ли да успеете във всяко нещо, което поискате? Можете ли да станете президент, ако това е желанието ви? Не.

В действителност ние, хората, всички знаем, че не може просто да правим каквото и да е. Въпреки това, водещото влияние на това общество и тази наука ви окуражава да се стремите към разни неща. Така че, когато някои хора придобият нещо, те се чувстват сякаш са го постигнали със собствените си усилия. Всъщност ако не сте били прекалено привързани и сте живели и работили както обикновено, вие сте щели да го получите по същия начин. Просто вашите усилия стават неизбежна част от придобиването му. Нещата са по този начин, защото хората сами си го причиняват. Тъй като хората в цялото общество се „стремят“ и правят страшно упорити опити по този начин, цялото общество е било тласнато в това положение. Така че трябва да правите нещата по този начин, за да получите това, което ви се полага. Въпросът не е в това, че някои определени хора са се променили, а в това, че цялото общество се е променило. И все пак човек не може да промени хода на собствения си живот. Тогава след като не можете да промените собствения си живот, как бихте могли да промените живота на другите? Не можете. Може да си мислите: „Искам да използвам влиянието или парите си, за да направя моите близки роднини, добри приятели и деца щастливи и да имат добър живот.“ Всъщност нека ви кажа, че прераждането на вашите деца в това ваше богато семейство вероятно се дължи на благословиите, които те са натрупали в предишните си животи. Ако нямат благословии, те няма да са способни да наследят вашето богатство. Нито ще са способни да превърнат вашите усилия в реалност. Непременно ще бъде така. Може би прекомерните ви усилия ще станат причина животите им да са кратки и те няма да успеят да удовлетворят очакванията ви, или може би ще отидат да играят хазарт или да играят на борсата и наведнъж ще загубят цялото това богатство, което сте им оставили чрез своите усилия. Или може би нещо друго ще се случи. С други думи, ако те нямат благословиите, не могат да го наследят. Някои родители дават на децата си определена сума пари, надявайки се те да живеят удобно и щастливо. Мога да ви кажа, че това всъщност не е толкова просто. Необходимо е да имат благословиите това да се случи. Изобщо няма да се получи, ако нямат благословиите. [Например] без значение колко пари им давате, те ще се разболеят сериозно и ще похарчат парите за медицински разходи. Ето как са нещата в човешкия свят. Човешките същества не могат да видят през това, но аз го виждам ясно.

Тогава някои хора може да си помислят: „Тъй като съм самоусъвършенстващ се, мога ли да им дам щастие чрез моето самоусъвършенстване?“ Значението на щастието е различно в очите на един самоусъвършенстващ се. Щастието сред обикновените хора всъщност не е истинско щастие. То е просто кратко време на спокойствие и удобство, което е купено с пари, и няма да продължи завинаги. Това, което иска самоусъвършенстващият се, е наистина да им даде възможност да бъдат завинаги щастливи, да запазят човешките си тела завинаги и никога да не страдат отново. В Небесните райове няма страдание. Но докато сте самоусъвършенстващ се, който не е успял в самоусъвършенстването, и въпреки това искате да дадете толкова много на другите, това може да бъде само привързаност. А щом се формира привързаност, тя ще засегне вашето самоусъвършенстване. С други думи, трябва да изоставим своите привързаности и да се самоусъвършенстваме. Това не означава, че трябва да престане да ви е грижа за всичко останало. Можете да живеете както обикновено сред обикновените хора и да бъдете заедно със семейството си. Позволил съм ви да запазите достатъчно човешки мисли, за да сте способни да го направите – не е проблем за вас да се грижите за семейството си. Но ако вие като самоусъвършенстващи се искате другите да получат щастие чрез вашето самоусъвършенстване, тогава има само един начин: дайте им да получат Фа. Тогава те също ще бъдат спасени по-късно. Може би ще се самоусъвършенстват дори по-добре от вас и няма да се нуждаят от това да се тревожите за тях. Някои хора може да си мислят: „Мога ли да ги направя щастливи чрез моето самоусъвършенстване или като използвам специалните си способности или свръхестествени способности?“ Не можете. Ако кармата на човека е голяма, ще трябва да заплатите за нея вместо него и тогава няма да можете да постигнете Съвършенство.

Спомням си една история от будизма. Целият роден град на Шакямуни щял да бъде наводнен и всички жители щели да бъдат убити. Така че един от десетте главни ученици на Шакямуни използвал една от своите свръхестествени способности, за да задържи всички жители в ръката си. Било през нощта, когато хората спели. Те не знаели [какво се случва], сякаш били хипнотизирани. Той си мислел, че всички тези хора са в ръката му и няма да умрат. Наводнението дошло, както се очаквало, и потопило града. На следващата сутрин той си мислел, че опасността е преминала и че макар и градът да бил наводнен, хората му били извън опасност. Разтворил дланта си и видял, че всички се били превърнали в пепел. Тъй като неговото ниво в самоусъвършенстването било ограничено, той не знаел за Боговете, които били по-микроскопични и по-огромни от него. Това е същото като връзката между молекулите – големите и малките молекули, за които споменах. Той можел да използва свръхестествената си способност само в рамките на своята сфера; не знаел какво правели Боговете извън неговата сфера. Това означава, че всеки има своя собствена съдба. Освен това, самоусъвършенстващият се трябва да отдаде съзнанието си само на това да се придвижва енергично напред в самоусъвършенстването.

Има хора, които си мислят: „Ако постигна Съвършенство чрез самоусъвършенстване, несъмнено ще се върна, за да спася членовете на семейството си.“ Ако имате тази мисъл понастоящем, няма да кажа, че това е привързаност. Но е силна привързаност, ако винаги мислите по този начин. Ако имате подобна привързаност, когато сте близо до Съвършенството, няма да сте способни да го постигнете. Ако успеете да се самоусъвършенствате във велик Бог или велик Буда, способни ли ще сте да направите това? Ще сте повече от способни. Ще сте способни да държите Земята в длан без никакво усилие, а какво остава за това да спасите членовете на семейството си. Въпреки това, нека ви кажа, че тези неща не могат да бъдат правени произволно поради същия принцип, който току-що споменах. Ако искате да спасите своите хора – ако искате да им дадете спасение – трябва да намерите начин да ги накарате да се подобрят. Ако не можете да им помогнете да се подобрят, отвеждането им до Небесен рай е абсолютно забранено. Всичко в Небесните райски места е изградено от по-микроскопични частици материя. Повърхностите изглеждат много фини и гладки, брилянтно лъчисти. Това е така, защото колкото по-микроскопична е материята, толкова по-голяма е нейната енергия. Ако поставите нещо земно там горе, ще е равносилно на това да сложите боклук в най-свещения и чист дворец. Това не е позволено. Трябва да превърнете боклука в най-доброто нещо, нещо свежо, преди да можете да направите това. С други думи, ако искате да се погрижите за хората, това може да бъде постигнато само като ги накарате да станат добри.

Знаете, че когато Исус слязъл сред обикновените хора, за да спасява хора, той трябвало да страда заради хората и накрая бил прикован на кръст. Вие не знаете какво означава това. Знаете само, че юдаизмът направил това ужасно нещо. Всъщност не е толкова просто. Били замесени и други фактори. Ако следваме логиката, която току-що изразихте, помислете: тъй като Исус имал такива велики способности и неговият баща бил Богът на хората от бялата раса, не можел ли да направи каквото си поиска? Защо положил толкова много усилия на Земята, за да убеждава хората да правят добро, да казва на хората принципите на истината и да страда толкова много заради човешките същества? И по онова време той също така трябвало да понесе потисничество и саботаж от други религии. Защо тогава си направил труда да извърши нещата по начина, по който ги извършил? Това означава, че въпреки че имал такива велики способности, той все пак трябвало да коригира човешкото сърце, за да спаси някого. Ако някой от вас, седящите тук, не може да усъвършенства своя Шиншиндо състоянието на Съвършенство, тогава аз също не мога да направя нищо. Мога да ви преподам принципите на Фа, мога да ви помогна да развиете Гонг, мога да премахна част от вашата карма за вас, мога да ви предпазвам и мога да направя огромен брой неща за вас, за които не знаете, но които са необходими, когато постигате Съвършенство и след това. Но ако сърцето ви не се промени и съзнанието ви не се издигне, тогава всичко това е напразно. Ето какво имам предвид, когато казвам, че ако сърцето на човек не се промени, дори и Буда не може да му помогне.

Неспособността да се накара човек да се подобри не означава, че нищо не може да се направи, когато е станал лош. Как би могло да бъде така? Той може да бъде понижен до по-ниски нива или да бъде унищожен по всяко време. Но тъй като Боговете са състрадателни... „Любящото сърце“, за което Исус е говорил, изобщо не е любовта между човешките същества. Да се взема човешката любов за „любовта“ и „любящото сърце“, за които е говорил Исус, е равносилно на злоупотреба с думите на Исус, богохулстване срещу Исус и срещу Боговете. Любящото сърце, за което Исус е говорил, е „състрадание“ – той само използвал езика на западните хора, за да го изрази. По онова време западната култура нямала идеята за състрадание, нито пък имала термин за състрадание. Това е несъответствие, причинено от различията във времевите периоди и културите в различните региони. Мисля, че дискутирах всички страни на този въпрос, тоест как обикновените хора се справят с тези неща, как да се справяте с тях по време на самоусъвършенстването и как да се справяте с тях, след като накрая успеете в самоусъвършенстването.

Практикуващ: На какви изисквания трябва да отговорим, преди да можем да разпространяваме Фа?

Учителят: Вчера слушах ученици от различни региони, които са свършили работа за Дафа, да споделят опита си заедно. Бях истински щастлив. От една страна, видях вашата решителност във Фа и сърцето да сте отговорни към себе си. И наред с това вие искате и другите да получат Фа. Наистина съм щастлив за вас. Като обменяте един с друг опит и прозрения от ситуации в различни региони, вие можете постепенно да обогатите своите прозрения. Що се отнася до отговарянето на определени „изисквания“, не мисля, че има някакви изисквания. И няма начин да има някакви изисквания, що се отнася до това да имате определени материални притежания или власт. Има само едно нещо: докато сте самоусъвършенстващ се, който има ентусиазма [да разпространява Фа], можете да го правите – всеки може да го прави. Но трябва да се справяте с едно нещо добре: когато говорите с хората, не говорете за неща, които са на твърде високо ниво. Ако им кажете сегашното си разбиране за Фа – включително и това, което казах днес – ако им кажете тези неща, те ще се уплашат. Това е така, защото не сте доловили, че постепенно сте се подобрили до това състояние в самоусъвършенстването, преди да можете да разберете толкова високи принципи. Те все още са обикновени хора и мислите им са все още на нивото на обикновените хора, размишляващи върху това как да правят пари, как да осъществят някакъв стремеж, как да спечелят благосклонността на началника си и така нататък. Тези неща са все още с най-висок приоритет за тях. Те няма да са способни да го понесат, ако им кажете неща, които са на толкова високо ниво. Може просто да им кажете най-простото и повърхностно значение на думите. Мисля, че хората с предопределени връзки ще имат желанието да учат [Фа], веднага щом чуят за него. А хората без предопределена връзка няма да искат да учат, без значение как се опитвате да ги убедите. Трябва да се отбележи едно нещо: подсигурете, че няма да дърпате хора и да ги карате да го учат насила, ако те не искат. [Ако кажете:] „Ти си мой приятел, ти си член на семейството ми – непременно трябва да го учиш, трябва да го научиш“, те не само няма да го повярват, но когато дойдат, ще кажат лоши неща и ще изиграят негативна роля. Така че към всички: моля, подсигурете, че непременно ще обърнете внимание на това.

Практикуващ: Фалун Гонг в съгласие ли е по някакъв начин с християнството във виждането си за човешкия род и Земята?

Учителят: Разбира се, няма да виня новите ученици за това, че не са изучавали Фа в дълбочина. Това, което преподавам, са принципите на космоса. А този Дафа е най-великият, той прониква в космоса от горе до долу и може да създаде жизнени условия за всички същества в космоса, както и за Богове на различни нива и за хората. Как може да съществува някакво сравнение? Този Дафа на космоса е създал жизнени среди и условия на различни нива за живи същества на различни нива. С други думи, живите същества на дадено ниво трябва да се придържат към принципите на това ниво и Фа на космоса на това ниво, за да съществуват там. Казано дори още по-просто, бъдещата среда, в която ще живеете, е определена от височината на нивото, до което можете да се самоусъвършенствате. Принципите, които Исус изложил по свое време, обаче, били принципи, които учили обикновените хора в обществото как да се самоусъвършенстват, за да отидат в неговия рай. Къде се намира неговият рай? За да бъдем точни, намира се в рамките на малко пространство в нашия Млечен път, в небесно тяло, което съответства на нашия Млечен път. Исус е на същото ниво като традиционните Буди, споменавани на Изток, докато Богът, към когото се обръщат хората от бялата раса на Запад, далеч надминава това ниво. Но никой от тях не е излязъл извън тази малка вселена. Въпреки това, нашият Дафа е създал безгранични и безбройни вселени като тази, повече от всичките песъчинки на света. Така че бихте ли казали, че те могат да бъдат сравнявани? Принципите, за които говорил Исус, са само Фа на нивото на Татагата в малката вселена в рамките на необятния Велик Фа. Това е взаимовръзката.

Исус е изключителен Бог. Не само аз казвам това – всички Богове на Небето го смятат за такъв. За да спаси хората, той е бил разпънат на кръст от хората – мислили ли сте някога какво означава това? И въпреки това, християнството приема кръста за символ на Бога, за знак на Небесното царство и символ на Христа. Това е най-голямото неуважение към Боговете. Това е дело на самия човек и определено не е това, което Боговете са казали на хората да правят. Тъй като кръстът се поставя на гробовете, той наистина е символ на смъртта, а не на Бога. Всички Богове във Вселената осъждат хората за това. Нещо повече, християнството е използвало образа на Исус, страдащ на кръста, като свой символ. Това е нещо, което Боговете не могат да толерират – те абсолютно не могат да го толерират! Но хората все още го правят. От стотици години хората правят непочтителни неща като това спрямо Боговете.

Исус има много прекрасни образи. Той е извършил множество чудеса сред обикновените хора. И при все това, вместо да вземете неговите великолепни и величествени образи като символи, вие сте взели разпятието за символ. Уважавате ли този Бог или го мразите – искате ли той да бъде разпнат завинаги? Хора, вие не знаете какво правите вие, хората. Един ден гледах новините по телевизията в САЩ и видях двама стъклари от Тайван, за които се говори, че са известна двойка. Те смятат Буда статуите за форма на изкуство и са направили много стъклени фигурки на Буда. Възприемането на Буда като форма на изкуство само по себе си е богохулство спрямо Буда. И нещо повече, фигурките на Буда, които те правеха, бяха без тяло, само с глава и половин лице. Те са превърнали Буда в нещо модернистично и импресионистично. Но помислете: това са величествени и могъщи Богове. В стари времена, когато хората споменавали Бог или Буда Татагата, те изпитвали чувство на уважение. Биха ли се осмелили да се отнасят към тях по такъв начин? Вие си мислите, че изобразявате Буда, разпространявате будизма и правите добри дела. Но това не е просто обикновената ви неучтивост – това е най-голямото неуважение. Вие всъщност проклинате и очерняте Буда, изкривявайки могъщия му образ. Извършвате най-лошото нещо. Онзи ден казах, че човешките ценности са се преобърнали. Човешките същества просто не разбират какво имам предвид. Те повече не могат да различават доброто от злото, праведното от порочното или доброто от лошото. Всички ценности са се обърнали наобратно.

Практикуващ: Защо не мога да практикувам Фалун Гонг, докато работя в християнството?

Учителят: Нека ви кажа, че вашата работа в християнството е само работа. Със сигурност може да работите там. Така или иначе не смятам днешните религии за самоусъвършенстване. Отнасям се към тях като към религиозни професии, които вече не са способни да спасяват хора. Така е, защото те наистина са се превърнали в професии и не са самоусъвършенстване. Все пак, за да подсигуря, че можете истински да се подобрявате и че мога да ви отведа у дома, изисквам от вас да се концентрирате само върху един път за самоусъвършенстване. Това определено е от полза за вас. Подробно съм обяснил темата за без втори метод за самоусъвършенстване в „Джуан Фалун“. Този Фа е необятен, но при все това вие продължавате да примесвате неща в него. Дори примесването на неща от ниско ниво е неприемливо и подобна постъпка ще обърка тялото, с което се самоусъвършенствате, и всичко, което сте развили чрез самоусъвършенстване, и няма да сте способни да се завърнете у дома. Вие бихте саботирали собствения си път на развитие. Аз съм локомотивът, а всички вие седите в пътническите вагони. Но вие издърпвате релсите – релсите, които са били проектирани за този влак. Ако смените релсите с по-тесни, тогава вижте дали все още можете да се завърнете у дома. Нищо не трябва да се привнася. Само чрез чистото следване на един път за самоусъвършенстване можете да постигнете Съвършенство. Що се отнася до този въпрос, бих ви предложил внимателно да прочетете отново частта за без втори метод за самоусъвършенстване в „Джуан Фалун“, да успокоите съзнанието си и да я прочетете, така че няма да кажа нищо повече за това тук.

Аз наистина се грижа за това да сте добре. Не че искам да укорявам някоя религия. Предопределената връзка е това, което ви е довело тук. Ако не можех да бъда отговорен за вас, това щеше да е мой проблем; ако вие не поемате отговорност за себе си, това е ваш проблем. Така че трябва ясно да ви обясня този въпрос.

Практикуващ: Какво символизира Исус в днешно време?

Учителят: Исус е могъщ Бог в своята сфера. Но той вече не се грижи за нищо, свързано с християнството, нито се грижи за хората. Религията е наименование, дадено от човешките същества. Когато Исус е бил на този свят, той никога не е казвал, че неговият път е християнство. Когато Шакямуни е бил на този свят, той абсолютно не е казвал, че неговият път е будизъм. Хората са тези, които са го направили част от обикновеното човешко общество, дали са му име, което принадлежи на обикновеното човешко общество – „религия“ – и са го замесили в политически дела. Така че те го наричат такава и такава религия. То е загубило способите, които истински позволяват на човек отново да се издигне чрез самоусъвършенстване, да постигне Съвършенство и да отиде на небето. Много от религиозните фигури дори са станали политици, а има и такива, които се стремят към пари. Как може те да отговарят на стандарта за самоусъвършенстващ се? Как може да станат добри хора и да се върнат обратно на небето? С тези порочни мисли, как може Исус да ви даде златно, сияйно тяло на Бог? Как може да ви позволи да замърсите това безкрайно чисто божествено тяло с вашите лоши мисли и изпълнено с карма тяло? Това, което казах, са принципи на Фа и нямам предвид ученика, който повдигна въпроса.

Практикуващ: Имам проблеми с краката и с коленете. Ще мога ли да седна в поза „двоен лотос“?

Учителят: Ако казвате, че имате болест, аз никога не съм признавал концепцията за „болест“, тъй като болестта е причинена от карма, а някои болести са причинени от външни интелигентни същества. Ако казвате, че сте имал нараняване, мисля, че докато се отнасяте към себе си като към истински практикуващ, ще се случват неочаквани чудеса. Имали сме хора, които дори са имали имплантирани в себе си пирони и стоманени пластини, и въпреки това накрая са успявали да седнат в пълната лотосова позиция. Пироните и стоманените пластини са прикрепени само към тялото, което е изградено от най-големите частици. Разбира се, бих казал, че нито едно от тези неща не е проблем в самоусъвършенстването. Оползотворете времето си и практикувайте неотклонно. Дори хора на над осемдесет или деветдесет години най-накрая успяват да седнат в пълната лотосова позиция. Но въпреки казаното, не препоръчвам да се насилвате прекалено, за да го направите. Ако наистина не можете да отговорите на изискването и очевидно сте неспособен да седнете дори в позиция „единичен лотос“, но въпреки това се насилвате да седнете в двойната лотосова позиция и накрая счупите крака си, тогава това не е добре. Привързаностите на човек ще му причинят проблеми, щом станат силни. Да имате силно желание и да сте нетърпеливи да постигнете успех не е добре. Трябва да напредвате в самоусъвършенстването енергично и прилежно – това е правилно, но само по отношение на Фа.

Практикуващ: Може ли насочването на мисълта чрез „три точки на една линия“ да ми помогне да се отърва бързо от разсейващите мисли?

Учителят: Изглежда не сте чел книгата. Нашата книга „Джуан Фалун“ може да отговори на всичките ви въпроси и особено на въпросите от начално ниво. „Три точки на една линия“ е метод, използван в Дао системата за самоусъвършенстване. Сега, когато практикувате Фалун Дафа, не може да използвате тези подходи и методи. Освен това, той не може да позволи на човек напълно да елиминира мислите, които го разсейват. Преднамереното използване на какъвто и да е метод, за да се постигне състояние на покой, просто няма да работи. На този свят не съществува такъв чудодеен лек, който лекува всичко.

Ако искате наистина да постигнете покой, има само един начин: непрестанно подобрявайте себе си в Дафа и елиминирайте различните си привързаности. Когато вашите привързаности станат по-малко, ще забележите, че съзнанието ви става по-чисто и по-бистро, когато изпълнявате медитацията. Най-накрая, когато наближавате Съвършенство, всичките ви привързаности ще са изчезнали и ще откриете, че можете да навлезете в покой веднага щом седнете да медитирате. Подобрението се постига чрез този вид процес. Хората, които се самоусъвършенствали в други религии в миналото или в отдалечените планини в древни времена, усъвършенствали Помощния дух – те правели Главния дух безсъзнателен. Така че те не можели да дадат възможност на хората от обикновеното общество да практикуват самоусъвършенстване, още по-малко да усъвършенстват Главния дух. В Китай към практикуващите от няколко пътя за самоусъвършенстване в Дао системата имало изискване да пият много алкохол. Може да сте чували за това. Те носели винени кратуни и пиели, докато започнат да залитат и да се спъват, и накрая лягали на земята и спели по три до пет дни или седмица, без да стават. Защо са го правили по този начин? Те използвали метода, при който Главният дух изпада в безсъзнание, а вместо това се усъвършенства Помощният им дух. Виждате ги да лежат там пияни и заспали, докато техните Помощни духове са напуснали телата им. Въпреки че тези безсмъртни са оставили след себе си много чудеса и хората си мислят, че те са велики и изключителни, аз смятам, че тези хора са до голяма степен за съжаление. В следващия живот те трябвало да се преродят отново по същия начин. Виждал съм ги да се прераждат отново. Ето как стоят нещата.

Моля всеки непременно да запомни това: вие трябва да се концентрирате върху една-единствена практика за самоусъвършенстване. Не примесвайте идеи от каквито и да било други практики. Примесването им ще ви причини намеса и ще замърси вашия Гонг. За вас няма да има начин да се завърнете и ще е невъзможно да се издигнете в самоусъвършенстването или да постигнете Съвършенство. И не трябва умишлено да възприемате някакъв метод, надявайки се на пряк път към покоя или подобрението. Това би ви донесло проблеми в самоусъвършенстването. Необходимо е да подобрявате съзнанието си солидно. Всички Богове ви наблюдават. В никакъв случай не възприемайте някакви други методи, нито един от които няма да позволи на съзнанието ви да се подобри. Ако съзнанието на човек не се подобрява, нищо друго не се зачита. Упражненията са допълнително средство за постигане на Съвършенство – те определено не са причината, стояща зад истинското подобрение. Когато вашият Шиншин се е подобрил, вашият Гонг ще нарасне съответно. С други думи, преобразуването на Гонг се ускорява от упражненията и така се прави напредък. Ако вашият Шиншин е само на определена височина и вие си мислите: „Нека да засиля практиката и да увелича Гонг“, то Гонг няма да се повиши. Той може да достигне само височината на вашия Шиншин. Така че подобряването на Шиншин е приоритет номер едно. Казано с други думи, Гонг на човек може да бъде само толкова висок, колкото е високо неговото [Шиншин] ниво. Това е абсолютна истина. Без значение по кой път за самоусъвършенстване практикувате, не можете да я избегнете. Това е абсолютно истинен закон на Вселената, закон, който всяка религия или път за самоусъвършенстване трябва да съблюдават.

Практикуващ: Може ли да се добавя насочена мисъл при изпълнение на петото упражнение?

Учителят: Абсолютно не. Ако е заради това, че не можете да постигнете покой, ние имаме метод. Понякога казвате: „Наистина не мога да направя нищо по този въпрос. Безпокоя се толкова много, че изобщо не мога да постигна покой. Като че ли десет хиляди коня препускат в главата ми.“ Защо не можете да се успокоите? Това е състояние на ума, причинено от вашите придобити след раждането представи от обществото на обикновените хора, както и от вашата карма. Това не са истинските ви мисли. Сега, когато се самоусъвършенствате, трябва да ги елиминирате. Ето защо те не ви дават да го направите. Така че карат съзнанието ви да се отклонява като десет хиляди коня, които галопират на воля в главата ви, пречейки ви да постигнете покой и карайки ви да се отдавате на необуздани мисли.

Както знаете, за да се самоусъвършенства, човек трябва да открие себе си и да усъвършенства себе си. Ако сте способни да ги разграничите от себе си и мислите: „Това не съм аз. Мислете си, щом искате, но аз искам да съм в покой. Нека да видим докога ще можете да продължите това препускане“, тогава се отнасяйте към тях като към мисли на някой друг. Ако наистина можете да намерите себе си и да се разграничите от тях, този метод ще работи. Тоест, ако се отнасяте към себе си като към трета страна: „Ще ви гледам как мислите за каквото си искате, нека да видим колко време можете да мислите“, тогава може би нещата ще станат много по-добри. Но това е само метод да разграничите себе си и да подсилите Главното си съзнание – той няма да ви даде способността да навлезете в състояние на абсолютен покой. Защо този начин работи, докато методът, споменат по-рано, не работи? Защото онзи метод принадлежи към една от практиките на малките пътища, които не могат да ви отведат у дома. Всички тези методи се стремят изкуствено да издигнат хората без подобряване на Шиншин. Това не е позволено и така няма да се получи.

Защо ви казвам за този метод? Той няма да ви доведе до състояние на абсолютен покой, но може да изяви една добра страна, а именно, че можете да определите кои мисли са ваши и кои – не. Със сигурност няма да признаете тези лоши мисли [като свои], така че, разбира се, те бързо ще бъдат елиминирани. Това не следва ли също принципа, че „самоусъвършенстването зависи от човека, Гонг зависи от неговия учител“? Защо ви казвам да не ги признавате? Помислете всички: коя част от вашето тяло не сте вие? Дланите ви се движат, както вие искате; ръцете ви се движат, както вие искате; и главата ви се движи, както вие искате; и това е, защото всички те са вас. Тогава защо тези мисли не се успокоят, когато го поискате от тях? Защото те не са вас. Истинското ви аз е непорочно и чисто. Мръсните неща са замърсяване след раждането. Ето защо те трябва да бъдат премахнати и изоставени в самоусъвършенстването и това означава да ги отхвърлите.

Практикуващ: Могат ли хомосексуалисти, които не изоставят своето поведение…

Учителят: Имате предвид: „Може ли той да се самоусъвършенства, ако не изостави своя партньор в това поведение?“

Мога да ви кажа, че вчера споменах нещо: казах, че Боговете вечене смятат хората за човешки същества. Въпреки че вие все още поддържате религии, Исус вече не се грижи за вас. Поначало той не признавал религията – признавал само човешкото сърце, което отново можело да стане добро. Защо той вече не се грижи за хората? Защото хората в наши дни не могат да бъдат наречени хора. Това наистина е така. Никога в историята обществото не е било в такава голяма бъркотия, както е днес. Вчера споменах неща като организираната престъпност, пристрастяването към наркотици, перверзиите, сексуалната свобода, безразборните сексуални контакти, кръвосмешението и смяната на човешките ценности, както и хомосексуалността… Помислете всички: хората са създадени от Богове. На мъжа му е дадена съпруга. Това е било постановено от Боговете. Сега хората искат да намерят партньор от същия пол. Боговете смятат, че хората правят това, защото вече нямат човешки ценности. Вие оставяте мислите си да се вихрят необуздано. Вашите мисли, като онези, които току-що споменах, не са всъщност вас. Манталитетът, който ви прави хомосексуални, произхожда от лоши неща, формирани след раждането. Но самите вие сте били сковани от тях и сте тръгнали заедно с тях, и сте се оваляли в калта. Трябва да откриете отново себе си и да спрете да правите тези мръсни неща. Боговете ги виждат като мръсни. Без значение дали го позволява правителството, законът на вашето правителство не е истината на Вселената. Това е така, защото законът на едно правителство е създаден от хора, а когато хората правят закони, те имат намерението да управляват и наказват другите или създават закони против съвестта си, целейки да предпазят нещо или да придобият власт или гласове. Така че те не са създадени с добри намерения.

Според мен самото задаване на този въпрос означава, че той е осъзнал, че това е неуместно. Хората в днешно време вече не могат да различават правилното от неправилното и това какво трябва и какво не трябва да правят. Всеки се плъзга надолу заедно с тенденциите в обществото. Човешкият морал се плъзга надолу с огромна скорост и продължава да се изражда. Тъй като всички се намират насред буйното течение, те са неспособни да различат доброто от лошото. Стореното преди вашето самоусъвършенстване е сторено; било що било. Като самоусъвършенстващ се най-напред трябва да живеете като човешко същество – благородно и почтено. След това се присъединете към другите самоусъвършенстващи се и станете самоусъвършенстващ се. И в крайна сметка се издигнете и станете по-чист, по-благороден човек – човек, който достига божествени сфери и е като Бог. Боговете никога няма да позволят един самоусъвършенстващ се да прави такова нещо, нито ще позволят на обикновените хора да го правят.

Практикуващ: Има ли някакъв начин да се комуникира с интелигентни същества отвъд Земята?

Учителят: Изглежда, че вашата привързаност не е никак малка. Много от въпросите днес са зададени от онези, които идват за първи път. Гледането на много филми, четенето на много въображаеми истории и влиянието на много неща в обществото са развили у хората изкривено мислене, което се отдава на фантазии. Вие питате как да комуникирате с интелигентни същества. Нека кажа на всички ви, че обикновен човек не може да направи такова нещо и няма тази способност. Ако наистина можехте да комуникирате с интелигентни същества, но не бяхте самоусъвършенстващ се и нямахте енергия, вие щяхте да сте в опасност. Можеше да загубите живота си всеки един момент. Освен това, щяхте да видите страшни духове, а не същества от високо ниво, защото вашето ниво щеше да е твърде ниско и ограничено само до това на хората. Така че ситуацията би била ужасна. Ще бъде още по-страшно, ако искате да комуникирате с живи същества отвъд Земята. Съществата отвъд Земята са просто животи на други планети в рамките на това физическо измерение, което нашите човешки очи могат да възприемат. Но при все това тези животи не смятат хората за човешки същества. Те мислят, че хората са зверове – вид животно. Те колят хора по желание и експериментират върху вас на воля. Отвличат хора на своите планети, заключват ги в клетки и ги излагат на показ като животни. Много от земните хора, които липсват, са били взети от тях.

Мога също да ви кажа, че днешната човешка наука е била създадена от тях. Защо тези извънземни са създали за хората нещо като съвременната наука? Защото онова, което имат на своята планета, е нещо подобно на това. Те искат да го донесат на тази планета и накрая да заменят хората. Открили са, че човешкото тяло е наистина перфектно, без никакви недостатъци. Така че ламтят за човешкото тяло и искат накрая да заменят хората. Те са добавили свои неща в един пласт от молекулярните клетки на хората. Това вече е било направено и се е формирало в голям мащаб. Така че, за да ви спася днес, аз не само трябва да премахна всички привързаности и карма, които трябва да елиминирате, но също и да почистя тези неща за вас. Пътят, по който човешкият род пътува надолу, е ужасен. Един ден компютрите ще управляват хората. Настоящото развитие следва тази траектория. Хората да станат роби на компютрите и машините и накрая да бъдат заместени от извънземни. Защо компютрите се развиха толкова бързо и защо човешкият мозък стана внезапно толкова „остър“? Всичко това се е извършило от извънземни, които контролират човешкото съзнание. Извънземните са регистрирали всеки, който знае как да борави с компютър. Това е истина. Що се отнася до нашите ученици, изчистил съм всичко това за тях, така че няма да им се месят извънземни, когато използват компютър.

Защо съществуват извънземните? Някои извънземни произлизат от свои планети. Защо някои извънземни винаги идват на Земята? Защото някога те са били хора на Земята. Но това не е била днешната Земя. Била е предишната Земя, която е съществувала на същото място като тази Земя. Земята е била заменяна много пъти. Всеки път, когато е била заменяна, имало част от животи – живи същества, създадени от Боговете с различен облик, някои от които били подобни на днешните хора, някои от които имали различни форми – които били относително добри по онова време и поради това били запазвани. Те не били унищожавани, но и не им се позволявало да навлязат в периода на развитие на човечеството на следващата Земя. Така че били изпращани на друга планета. Ето как се постъпвало всеки път. Също така, това съставяло архив на тази Вселена, защото те били хора на Земята в различни времеви периоди. Изпълнява тази цел. Но поради небрежност в наблюдението над тях те са се развили и са създали всякакви видове научни методи съгласно своите схеми; някои са като тези на нашата Земя, някои приемат други форми и има многообразие от методи на развитие. Разбира се, те не използват термина „наука“. Имената, които използват, принадлежат на техния език и техните концепции. Тези неща са се израждали все повече и повече. И с отклонението на Великия Фа на космоса извънземните също са ставали все по-лоши и по-лоши. Ето защо всички извънземни са в процес на пълно елиминиране. Те биват елиминирани из цялата Вселена. Понастоящем онези там горе биват елиминирани. Тези, които са останали, са само онези, които са избягали на Земята, които се смесват сред хората или които са се прикрепили към човешки тела. А има и други видове. Наблюдавам всички тях. Нека за момента ги оставим да вършат безобразията си. Няма да мине дълго време, преди да бъдат елиминирани. (Бурни аплодисменти) Покварата на човешкия род също е директно свързана с тях. Това са грехове и затова те трябва да бъдат ликвидирани.

Практикуващ: Някои хора казват, че Учителят предлага първото упражнение да се прави три пъти, а второто – за половин час.

Учителят: Ситуацията на всеки човек е различна. Колкото и дълго да ги правите, е добре. Упражненията в покой обикновено не работят много добре, ако не се практикуват достатъчно дълго. Ако имате време, е добре да правите упражненията повече. Но няма да се получи, ако спрете да правите всичко останало и просто правите упражненията по цял ден. Когато сферата на мисълта ви не е достигнала определено ниво, вашият Гонг няма да може да нарасне дотам, като просто правите упражненията. Така че на първо място трябва да е усъвършенстването на вашия Шиншин. Защо съм ви казал да четете книгата повече? Повечето четене на книгата ви позволява да разберете безброй принципи; повечето четене на книгата ви позволява да издигнете своя Шиншин. Няма изискване за фиксирано време. Мисля, че резултатът няма да бъде идеален, ако второто упражнение се прави за по-малко от половин час. Но ще има ли ефект? Да, ще има. Правете го съобразно времето, което имате. Така мисля. Трябва да правите петото упражнение съгласно възможностите си. Нереалистично е, ако поискам от вас да практикувате по един час, при положение че можете да седите с кръстосани крака само петнадесет минути, нали? Правете упражненията съобразно своите възможности. Въпреки това, половинчасовият момент е голямо препятствие. Без значение колко добре можете да седите в лотосовата позиция, гарантирано е, че ще има голямо препятствие, когато достигнете половинчасовата граница. Наистина е трудно да преминете през нея. Но веднъж щом преминете през момента на тридесетата минута, [медитацията] няма да бъде толкова трудна, колкото е била в момента на половинчасовото препятствие.

Практикуващ: Всяка страна има своите собствени характеристики. Как можем да дадем възможност на Фалун Дафа да се разраства по-бързо, например в Швейцария?

Учителят: Зависи от това как вие, съобразно собствената си ситуация, давате възможност на повече от вашите хора да получат Дафа. Някои хора казват: „Това, че давам пари на другите, е добра постъпка.“ Ще кажа, че вие просто сте се погрижили за тяхното щастие и комфорт за момента. Дайте им Дафа и те ще се облагодетелстват завинаги, живот след живот. Какво ценно нещо им давате! Има поговорка в Китай: „Ако някой чуе Дао сутринта, той може да умре по здрач.“ Разбира се, това не означава: „Чух Фа тази сутрин, така че ще умра довечера.“ Не е това смисълът. Смисълът е: „Ако съм чул Дао или Фа сутринта, тогава дори и да умра вечерта, наистина няма да се страхувам.“ И защо е така? Защото най-големият страх на умиращ човек е да не отиде в Ада. Но помислете за това: ако Фа е във вашето сърце, ще посмее ли Адът да ви приеме? Ще посмее ли да приеме Дафа? Няма да посмее. Или, с други думи, би ли могла частта от вашето съзнание, която съдържа Фа, все още да е лоша? Ето какво е значението. Как да направим така, че Дафа да се съвмести с характеристиките на различните държави? Зависи от това какво ще направите самите вие. Може да бъде само по този начин – няма специален начин. Например хората от някои националности обичат да слушат музика; хората от някои националности обичат да размишляват, а хората от други страни обичат да живеят охолно без задръжки. Това са техните различни характеристики. Правете нещата, както намерите за подходящо, и действайте според различните характеристики и различните поведения, които имат хората. Мисля, че ще успеете да се справите добре.

Практикуващ: Как да различим добрите от лошите хора?

Учителят: Какво означава „добър човек“? Какво означава „лош човек“? Мислите ли, че само ако човек прави лоши неща, тогава е лош? Не е така. Някои хора, които не правят лоши неща, също изглежда, че са наистина лоши, само че не го показват или го показват по доста неясен начин. Защо е така? Човек няма никакви обикновени човешки мисли, когато се роди от утробата на майка си. Той знае само да суче и да плаче. Всичко на обикновените хора, което е насадено в него, идва след раждането. В старите времена хората са вземали семейното възпитание много на сериозно. Мисля, че родителското възпитание, което са получавали децата в семействата на хората от бялата раса в онези дни, е било отлично. Но в днешно време степента, до която децата са разглезени – особено в САЩ, е неописуема. Тези деца нямат абсолютно никакво възпитание. Цялото им възпитание се е провалило. За да бъдат отговорни към човешкия род, хората трябва да възпитават децата си. Кажете им кое е добро и кое е лошо и те ще поемат всичко в главите си. Това е точно като чанта. Ако чантата е пълна със злато, хората ще кажат, че това, което имате, е злато; ако чантата ви е пълна с боклук, те ще кажат, че е боклук. Така че хората са просто такива. Ако сте поели добри неща в главата си, вие сте добър човек и когато правите нещо, вашите мисли със сигурност ще са добри. Ако напълните главата си с лоши мисли, това, което правите и мислите, ще са все лоши и нездрави мисли. Това е фундаменталната разлика между добрите и лошите хора.

Какво означава „добър човек“? Какво означава „лош човек“? Насилието и порнографията, разпространявани от масмедийните машини на обществото и публикувани във всякакви вестници и списания, са били насадени в главите ви. Въпреки това, на хората им харесва да ги виждат, да ги четат и да ги гледат. Колкото повече попивате от тях, толкова повече ставате като тях. Недейте да гледате, да виждате или да четете тези неща. Трябва да гледате, виждате и четете хубави неща. Като попивате все повече и повече хубави неща, вие ставате добър човек. Поведението ви се контролира от вашето съзнание. Хората не гледат на възпитанието като на нещо важно и не придават тежест на това да възпитават по-младите поколения – това е престъпление към цялото общество. В днешно време е просто плашещо да се мисли за младите хора или да се гледа към тях. Понякога, когато ги видя, по-скоро ми се иска да не гледам. Отвътре навън, от ума до сърцето, от поведението до дрехите – нищо в тях не е праведно.

Разбира се, това не е абсолютно. Все още има някои, чието семейно възпитание е относително добро, и има някои родители, които възпитават децата си по-добре. Необходимо е да разберете, че вие създавате следващото поколение и бъдещото общество. Можете ли да кажете, че не носите отговорност за това, какво ще е следващото поколение?

Практикуващ: Аз съм практикуващ от Швеция. Знам, че четенето на „Джуан Фалун“ на китайски ще ми помогне да разбирам по-задълбочено. Но заслужава ли си да прекарам много време в самоусъвършенстването в учене на китайски?

Учителят: Така, нека поговоря за това на всички. Ако учите китайски посредством „Джуан Фалун“, няма ли да научите китайски и същевременно да изучавате Фа? Истина е, че китайският може да изрази моите оригинални думи без отклонение. Това със сигурност е така, тъй като китайският е езикът, на който преподавам Фа. Защо избрах да се родя в Китай и да преподавам Фа в Китай? Защото този въпрос е бил аранжиран преди много дълго време. Езикът на хората в този регион има по-голямо вътрешно значение. Неговото цялостно развитие в историята е било аранжирано за бъдещото разпространение на Дафа. Много подредби са били направени заради това. По този начин това е било аранжирано много, много отдавна, преди белите хора от този цикъл да са навлезли в цивилизацията. Така че тази нация има доста древна история. Нейният език е най-богатият на света, има най-задълбоченото вътрешно значение и е сравнително по-способен да изрази една толкова необятна концепция на Вселената. Без богат език тя не може да бъде обяснена или описана лесно. Но дори и така този човешки език не може да я изрази по-нататък на този етап във времето – не може да я опише повече, нито може да я обясни ясно. Никой език не може. Въпреки това, на нивото на хората този език е способен напълно да опише всичко на това ниско ниво.

Тогава означава ли това, че без да четете китайската книга, не можете да се самоусъвършенствате, че не можете да достигнете сферата, която се очаква да достигнете или че скоростта [на вашия прогрес] е засегната? Мога да ви кажа, че нещата изобщо не стоят по този начин. Защо? Защото когато преподавам Фа, използвайки този сложен език, много Богове на различни нива слушат този Фа. Вие не сте единствените, които седят тук и слушат Фа – има много, много Богове, които също слушат. Така че вашето самоусъвършенстване сред обикновените хора няма да бъде засегнато, когато четете на английски, френски, немски или други езици. Освен това, повечето от преводачите са наши ученици. Няма проблем. Ако има някаква разлика, тя е само повърхностна, семантична разлика. В хода на самоусъвършенстването ние постепенно ще ги коригираме и преработим, за да ги направим възможно най-перфектни.

Знам, че много ученици искат да четат на китайски и да разбират моите оригинални думи и техните оригинални значения, което, разбира се, е най-добре – това е дори по-добре. Въпреки това, ако не сте способни да го направите, можете да сте сигурни, че докато „Джуан Фалун“ е преведена на вашия език, зад нея има безбройни Буди, Даоси и Богове, които ще ви позволят да разберете принципите в тези сфери по същия начин. Това не е нещо, което се съдържа на повърхността на думите, защото не може да бъде написано – дори и на китайски. Така че вашето самоусъвършенстване няма да бъде засегнато. Но при все това, много чудеса са се случвали на някои практикуващи, които са изучавали китайски. Фа, в края на краищата, е Фа. Наистина са се случвали някои чудеса. Няма да давам примери тук, за да избегна неуместното им подражание от някои от нас и развиването на друга привързаност.

Практикуващ: Как да познаем дали сърцето на един истински самоусъвършенстващ се е незасегнато? Как да различим истинските самоусъвършенстващи се от фалшивите?

Учителят: Вие не сте способни да ги различите, докато все още се самоусъвършенствате. Но мога да ви кажа, че нашият Дафа е отворен за всички. Кой е фалшив? Кой е истински? Фалшивите може да станат истински утре, докато истинските по някаква причина утре може да не изучават Фа истински. Затова моят Фа е отворил такава огромна врата. Но е истина, че някои хора нанасят вреда на Фа. Те са тласкани към лоши постъпки от онези демони, които се съпротивляват на Фа. Такива хора лесно се разпознават, защото те се противопоставят на Фа от дълбините на душата си до думите и делата си. Ето как стоят нещата. Някои ученици спорят за това кой, според тях, е истински самоусъвършенстващ се и кой не е. Мисля, че това наистина не бива да се случва. Всички вие всъщност истински се самоусъвършенствате, защото намерението ви е да пазите Фа.

Знам вашите чувства към Фа: когато си мислите, че някой нанася вреда на Фа, вие просто не можете да толерирате това. Тъй като се самоусъвършенствате, сега вие сте защитници на Дафа. Самоусъвършенствате се в Дафа, така че вие също сте част от Дафа. Въпреки всичко, със сигурност няма да ни липсват конфликти. В хода на самоусъвършенстването случаят определено не е такъв, че практикуващите винаги са в хармония един с друг. И защо е така? Защото тези привързаности, които все още не сте премахнали чрез самоусъвършенстване – тези обикновени човешки привързаности, които се проявяват интензивно – ще се проявяват във вашите действия, докато вече усъвършенстваната част от съзнанието ви не се вижда. Тъй като привързаностите вече ги няма, те не могат да се покажат. Точно частта от вашето съзнание, която все още не е усъвършенствана, е тази, която се проявява. Означава ли това, че този човек не е добър? Абсолютно не. Напротив, трябва да кажем, че той е доста добър, само че неговите все още неусъвършенствани привързаности се излагат на показ. Каква е целта на тяхното показване? Целта е другите да му ги посочат или друг човек с подобни привързаности да влезе в противоречие с него. Целта е всеки един от тях да се откаже от собствените си привързаности.

Винаги когато се натъкнете на проблеми, всеки един от вас трябва да погледне в себе си, за да потърси причината вътре, независимо дали сте виновни, или не. Помнете думите ми: независимо дали проблемът е по ваша вина, или не, трябва да се вгледате навътре в себе си и ще откриете проблем. Ако въпросът няма нищо общо с вас или не включва нито една от привързаностите, които трябва да премахнете, тогава вероятността това нещо да ви се случи е малка. Ако не сте имали привързаност, проблемът нямаше да възникне. Трябва да съм отговорен за вашето самоусъвършенстване. Всеки проблем, който се случва на вас, около вас или сред вас, най-вероятно е свързан с вас и във вас има нещо, което трябва да премахнете. Без значение дали е ваша грешка, или не, когато моите Фашъни ви карат да премахнете ваша привързаност, те не се интересуват дали грешката е ваша или на друг човек. Докато имате привързаност, те ще опитват всичко, за да ви сблъскват с проблеми и да ви накарат да разпознаете привързаността, която е причината да изоставате. Въпреки това, вие все още се оглеждате наоколо: „Това не е по моя вина“ или все още си мислите: „Аз защитавам Фа.“ Междувременно другият човек си мисли: „Аз защитавам Фа.“ Всъщност конфликтът се случва, защото най-вероятно всеки един от вас има собствени пропуски.

Някои ученици окачват снимката ми на видно място, палят свещи, горят тамян и ми се покланят. Моля, бъдете сигурни, че не правите това. Винаги съм бил против въвличането на учениците в религиозни ритуали, докато се самоусъвършенстват сред обикновените хора. Религията се е превърнала в организация в обществото на обикновените хора и не е самоусъвършенстване. Вие ме уважавате и това, че имате такова сърце, е достатъчно, за да ме направи щастлив. (Това не включва практикуващи, които се самоусъвършенстват в Дафа в първоначалните си религии.)

Има друго нещо, за което искам да поговоря с вас. Имаме голям брой хора от бялата раса, чието Небесно око ще се отвори, щом започнат да се самоусъвършенстват. Това ще бъде голям въпрос в бъдеще. Тъй като китайците са придобили твърде много представи от най-различни видове, когато за пръв път преподавах Фа в Китай, трябваше да използвам нещо доста мощно, за да отворя Небесното им око – в началото беше формиран такъв механизъм. Сега при учениците от бялата раса Небесното око се отваря след малко изучаване на Фа. Така че възниква един проблем. Без значение дали сте един от многото хора, видели същества, които обикновените хора не могат да видят, или сте видели други сцени, подсигурете, че ще запомните думите ми днес: не обръщайте твърде много внимание на това. Ако сте видели нещо, просто го оставете. Не се повлиявайте. Запомнете да не се въодушевявате от това. То не е нищо повече от това да видите действително явление на много ниско ниво и по никакъв начин не представлява вашето ниво. Така че независимо дали можете да виждате неща, или не, трябва да впрегнете съзнанието си в изучаване на Фа. Четете книгата и изучавайте Фа. Четете книгата и изучавайте Фа. Почти всеки път, когато преподавам Фа, неуморно ви казвам да четете книгата, да четете книгата и да четете книгата. Докато четете книгата, ще придобиете по-добри неща, отколкото сте очаквали.

Когато виждате с вашето Око, без значение колко виждате, това са само неща, видени на вашето ниво. Не предизвиквайте никакви привързаности. Да можете да виждате е хубаво нещо и аз няма да блокирам Окото ви. Но трябва да знаете, че без значение какво сте видели, трябва да продължите да изучавате Фа. Подсигурете, че ще запомните това: никое от съществата на високо ниво не е ваш Учител. Не приемайте нищо от тях. Ако приемете нещо, това ще причини сериозен проблем по въпроса за „без втори метод за самоусъвършенстване“. Трябва да съсредоточите съзнанието си върху Фа, докато се самоусъвършенствате. Помнете това: Фа е този, който прави възможно за вас постигането на Съвършенство, и Фа е този, който е отворил Небесното ви око. Трябва да се самоусъвършенствате във Фа, за да постигнете Съвършенство. Да сте привързани към нещо извън Фа ще ви накара да се провалите насред пътя.

Практикуващ: Аз имам приятелка китайка. Четейки книгите, разбирам, че не е правилно да се сключва междурасов брак. Реших да се разделя с нея.

Учителят: Никога не съм казвал „не“ на вашето желание да се бракосъчетаете с някого от различна раса. Причината е, че това е проблем, който ни е оставен от историята, и няма нищо общо с вас. Всички онези, които ще останат на Земята в бъдеще, трябва да са чистокръвни. Но вие ще постигнете Съвършенство. Вие сте самоусъвършенстващи се и не сте част от това. Що се отнася до вашето потомство, ако те могат да се самоусъвършенстват, ще отведем и тях. Ще им позволим да отидат там, където техните Първични духове принадлежат и трябва да отидат. Ето как ще разрешим това.

Могъщата сила на Дафа е безгранична. Ние имаме много начини, по които да се справяме с нещата. За нашите ученици разполагаме с всякакви необходими средства. Но не можем просто да правим произволно неща за обикновените хора. Това е взаимовръзката. Що се отнася до вашата ситуация, не съм казал, че не може да го направите, нито съм ви казал, че може. Това е, защото засега ще оставим този въпрос, както си е. Такова е обществото днес. Подобно е на факта, че имате култура на извънземни същества. Нещо повече, това няма да има никакво отношение към вас, когато се заемем с него. Тъй като вие ще сте постигнали Съвършенство, тези, които ще са на Земята в бъдеще, няма да сте вие. Всички вие ще сте отишли в Небесни райове. Такава е ситуацията.

Практикуващ: Има ли външен вид Първичният дух?

Учителят: Първичният дух има външен вид и неговата външност е като вашата. И все пак външността му е по-красива, отколкото тази на вашето физическо тяло. Той е блестящ, защото съставните частици на неговото тяло са по-фини, по-микроскопични и притежават по-силна енергия, отколкото повърхностното физическо тяло.

Практикуващ: Външният вид на човек променя ли се, когато той се преражда?

Учителят: Може да се промени. Но някои силни автентични черти остават. Някои хора казват, че аз не се променям през многото животи на прераждане. Но когато се преродих като бял, имах прав нос, очите ми бяха вдълбани и сини.

Практикуващ: Учителят е казал, че телата в различните измерения са независими същества. Намирам го трудно за разбиране. Каква е връзката между Първичния дух и телата в различните измерения?

Учителят: Това е свързано със структурата на Вселената, а не директно със самите хора. В много измерения съществуват „вие“, които са същите като вас. Те споделят същото име, но са независими. Това е различно от вашите тела в различните измерения. Телата ви в различните измерения са ваши тела, съставени от различни молекулярни частици в различни измерения. Всичките те са „вие“.

Практикуващ: Казвал сте, че демоничната природа на човечеството сега е станала доминираща. Тогава до каква степен моята демонична природа се дължи на човешки фактори и до каква степен произлиза от други измерения?

Учителят: Всеки човек има материални характеристики, половината от които са положителни и половината от които са отрицателни. И наред с това, част от него са придобитите след раждане възгледи и мисловната карма. Често поставям нещата по този начин: човешкото същество е като дреха и вашите тяло и мисли са като шапка. Когато друго същество ги носи, вие ставате същия като него. Ако съзнанието на Главния дух на човек не е силно, той може да бъде носен от други същества по всяко време. Тъй като нещата са станали хаотични до степента, в която са сега, многото различни видове лоши деяния, които извършват хората в днешното общество, са наистина сериозен проблем. В миналото на същества отвъд Трите сфери не им е било позволено да влизат в Трите сфери; на съществата от Трите сфери не им е било позволено да излизат извън Трите сфери; на животите от различни нива в Трите сфери не им е било позволено да се намесват едни на други; и обладаването от духове не е било позволено. Всички тези неща сега са се появили. А това място на човешкия род е най-хаотичното. Много хора... когато мислите им са погрешни, то е, когато техните мисли се придържат към демоничната природа и когато мислите от тяхната демонична природа са силни. Хората постоянно четат, гледат и слушат лоши неща в обществото на обикновените хора, пълнят главите си с лоши неща и така тяхна демонична природа става голяма. Ако вашата демонична природа е голяма, тогава вие се приравнявате към демоните и демоните ще ви харесват. И тъй като вие и демоните си приличате, те ще влязат във вашето тяло. Това е, което се дължи на външни фактори. Тъй като вашите мисли лесно стават като техните, те могат лесно да ви контролират. Това е една ситуация. В измеренията на същото ниво като нивото на хората има безброй покварени животи и те отявлено контролират хората. Защо ги контролират? Те ламтят за земен живот, искат да завземат човешките тела и да присвоят човешките субстанции. Те са от полза за тях след преминаване през трансформация. Затова те избират онези хора, които им подхождат. Човешкият род сега е изправен пред този проблем, но въпреки това хората все още мислят, че са в доста добро положение в днешно време.

Тези проблеми са в крайната фаза на своето разрешаване. Ето защо хората в днешно време стават все по-осъзнати и по-осъзнати що се отнася до това как да живеят живота си. Постепенно те откриват себе си. Преди това хората са живели със замъглени умове и са били водени от онези същества, от сложни и огромни фактори. [Трябваше да] освободя напълно човешките същества, напълно да елиминирам онези външни фактори, които ги контролират, и да позволя на хората да поемат контрол над себе си. Иначе Фа, който преподавам днес, щеше да бъде изказан пред тях. Нямаше да се получи, ако всички вие бяхте със замъглени съзнания, не можехте да откриете себе си и ги оставехте да получат всичко. Така че това е първото нещо, което правя за моите ученици. (Аплодисменти) И за обикновените хора също се полага грижа, защото е наистина сериозно, ако обикновените хора в обществото биват възпирани и не могат да получат Фа. Ето защо, когато някои ученици изразиха пред мен своята самокритика за това как не са разпространили добре Фа, аз им казах: „Вие се справихте доста добре, но много ситуации са отвъд вашите способности.“ Не е по ваша вина, че не можете да постигнете резултатите, които желаете. Ако не сте опитали обаче, тогава това е ваш проблем.

Имало е моменти, когато съм поглеждал надолу от високо в някоя сграда и съм наблюдавал как хората се движат оживено. Помислях си: „Как хората днес живеят по такъв начин?“ Докато чувствах съжаление към тях, също така чувствах, че човешките същества сами са разрушили всичко тук, защото са се повлекли с него. Има причини за покварата на обществото, но всеки е допринесъл за проблема, усилвайки течението. Хората не са се държали добре в този мощен поток. Вместо това са се отдавали на желанията си. Един от най-типичните примери за това как хората се отдават на желанията си е огромното отприщване на демонична природа на футболното поле. Когато крещят и викат диво, те не осъзнават, че демоничната природа експлодира свирепо и придобива сила. Когато хората танцуват така диво, докато безразсъдно викат и крещят, това е най-голямото отприщване на демонична природа. Нещата, направени рационално, докато човек знае какво прави, обикновено са направени под влиянието на Шан мисли. Това е истинската същност на човек.

Практикуващ: Винаги съм смятал себе си за силен човек и за човек с умение за самоконтрол. Защо не мога да се сдържа да не проливам сълзи всеки път, когато видя или спомена Учителя?

Учителят: Бих искал да ви кажа, че в различни периоди от историята и в различни страни голяма час от вас, които сте тук в публиката, сте имали значителна предопределена връзка с мен. Това е един аспект на въпроса. Има и друг аспект: „В този объркан свят ти въпреки всичко разпространяваш това прекрасно нещо.“ Тези думи се изричат от Боговете, които не разбират какво правя. Така че за мен е още по-трудно да ви спася. Частта от вас, която се проявява в това измерение, не го осъзнава, докато частта от вас, която е в други измерения, вижда всичко и разбира какво съм ви дал. Вашата неспособност да изразите признателността си към мен с думи, дела или дори с каквато и да било идея става причина тази част от вас необяснимо да пролива сълзи. Вие не знаете просто до каква степен е станало объркано човешкото общество. То е изключително мръсно, кармата в телата на хората е просто огромна и лошите мисли в съзнанията им изобилстват. Има просто толкова много от това. И все пак аз премахвам всичко това за вас и поставям в тялото ви блестящ златен Фалун и несметен брой неща от целия този Фа, така че да можете да се самоусъвършенствате, и пречиствам вашето ужасно мръсно тяло. Това са неща, които никой, от началото на Небето и Земята, не се е осмелявал да направи. (Аплодисменти) От друга перспектива, вие сте попаднали на щастливо събитие, което никой не е виждал, откакто Небето и Земята съществуват. Ето защо правите това. Тъй като ставате все по-осъзнати и по-осъзнати, аз излагам нещата все по-ясно и по-ясно.

Практикуващ: Учителят е казвал, че науката е религия. Това наистина ме шокира. Моля, бихте ли го обяснили в по-голяма дълбочина?

Учителят: Тя е религия, една добре установена религия. Другите религии ви карат да възприемате нещата духовно и след това постепенно, в хода на самоусъвършенстването, ви карат да откриете истински прекрасните неща във Вселената, да откриете неща, които наистина имат материално съществуване. Ето как се развиват нещата [в другите религии]. Междувременно религията на науката ви кара да откриете някои материални неща и чрез това ви убеждава да вярвате в нея все повече и повече. Впоследствие тя ви кара да зависите от нея и да ставате все по-зависими, а вие мислите, че тя изглежда сякаш е истината. Тази религия ви води към духовна вяра посредством материални неща, докато обикновените религии ви насочват от духовно възприятие към истинно възприятие на материални неща. Поела е по обратния път. Така че това не може да бъде забелязано от хората. За да има едно нещо здрава основа в този свят, за да може да се задържи и да се установи, трябва да е наличен един ключов фактор: то трябва да формира поле в това измерение – поле, което съществува материално. Нека вземем религията за пример. Причината, поради която религията може да се установи, е, че в хода на вярата на много хора тяхната непоклатима вяра, докато дискутират, тяхното преклонение и така нататък формират среда. И същевременно тази среда на свой ред защитава религията.

С науката е точно същото. Нейната среда е станала огромна. Повсеместното ѝ присъствие достига почти всеки ъгъл на човешкото измерение, обхващайки всяка сфера на обществото. Може да кажете, че е всеобхватна, както и че не може да бъде сравнявана с която и да е религия. Но щом се формира материалната среда, в човешкото измерение има закон за взаимното пораждане и взаимното потискане: където съществува положително, там има и отрицателно, и където има добро, има и лошо. Така че средата, формирана в това измерение, също има два такива фактора: единият е добър, а другият – зъл. Същото е вярно и за религията, тъй като нейното формиране носи тези два фактора. Когато сте срещу нея, нейният зъл фактор дори иска да ви убие. Това е негативният, зъл фактор в тази среда. Ако вярвате в нея, факторът от другата страна е мил и добър към вас. Това е добрата ѝ страна. Науката също притежава тези фактори. Ако сте срещу науката, въпреки че тя няма да ви убие, хората ще се надигнат заедно, за да ви атакуват. Всеки ще каже, че сте „суеверен“ или всеки ще каже, че сте нелеп. Тя ще ви обезцени в обществото, така че да не струвате нищо. Започвайки от основното училище, ако не вярвате в нея или не я изучавате добре, тя ще ви изхвърли. В колежа, ако не я изучавате добре, няма да получите диплома или да завършите. И ако все пак не я усвоите добре, няма да получите добра работа. Сферите на това общество са изпълнени с нейните професии.

Говорейки от друг ъгъл, всяка професия е пълна с наука. Няма да получите добра работа, ако не я изучите добре. И въпреки това, тази наука не е напреднала. Нейният напредък е ограничен само до границите на настоящото измерение. Тя не е способна да докаже съществуването на Боговете. Нито пък знае за възмездието при извършване на злодеяние. Ако говорите за съществуването на Богове, тя ще ви заклейми като суеверни. Ако кажете, че човек, който върши лоши неща, се изправя пред възмездие, че човек е възнаграждаван за вършенето на добро и че трябва да цени високо добродетелта, за да е добър човек, науката ще обяви вашите думи за еретични и порочни. Всъщност тази наука атакува най-добрата страна на човешките същества – тяхното вродено качество да са истински добросърдечни. Тя не казва на хората да ценят високо добродетелта, нито им казва да са добросърдечни. Окуражава хората да дадат воля на всичките си желания, разрушавайки средата, от която се нуждаят, за да съществуват, наред с вродената природа и стандартите за човечеството. С оглед на това, науката не е праведна религия. Но е осигурила на хората лекота в живота им в човешкото измерение, наред с илюзията за удобство към момента. Дала им е средствата да унищожат сами себе си вследствие създаването на условията на фалшива свобода и фалшив напредък, чрез които ги кара да вярват в нея дори повече. Както го разбират Боговете обаче, прекомерните лекота и удобство не са добри неща за хората. Те увеличават кармата и я карат да се натрупва. А без да чисти кармични дългове, човек накрая ще отиде в Ада. Дори животът му ще бъде унищожен. Едно време вие, западняците, сте знаели този принцип и по-старите хора също са го разбирали – да се понесе малко трудност е добре и не е нещо лошо, защото е добре да калявате себе си в трудна среда. Всички те са разбирали това.

Човек елиминира карма, когато понася трудности. Само когато кармата е премахната, той ще придобие истинско щастие – щастие без карма – в следващия си живот. Ако искате да се самоусъвършенствате, кармичните дългове ще бъдат преобразувани в Гонг, докато биват изчиствани, и ще се завърнете във вашия Небесен рай. Религията на науката ви казва да вярвате само в нея и да не вярвате в истинските Богове. Нещо повече, тя тласка хората в противоположната посока – те постоянно създават карма. Няма ли да се съгласите, че не е праведна? Но това, което дискутирам тук, е цялостната форма на тази наука. Не казвам, че съм против академичните дисциплини, създадени от съвременната наука. Хората живеят по този начин в тази среда и по този начин вършат работа. Тъй като обществото е стигнало до това състояние, ние не можем да направим нищо, освен да го поддържаме във вида, в който е, и аз не възразявам срещу това. Само ви казах истината за науката.

Наред с това, мога да ви кажа, че науката не е абсолютната истина. Защо Айнщайн се е насочил към религията в по-късните си години? Той, човек с велики постижения в науката, открил, че религиите разбират нещата правилно. Хората не разбират Айнщайн, защото не са толкова умни, колкото него. Онези твърдоглави хора не го разбират – хората, чиято мъдрост е по-малка от тази на Айнщайн, наистина не го разбират. Айнщайн накрая открил, че това, което религията преподава, е истина и че религията е истинската наука. Така че той започнал да вярва в праведна религия. Нека да повторя това, което току-що казах. Продължавайте и вършете каквато работа трябва да вършите, защото [космосът] от горе до долу е станал причина цялото общество да стигне до това сегашно положение. Хората го поддържат по този начин. Аз не искам да се намесвам. Тъй като тези, които спасявам, сте вие, засега го оставям, както е. Просто казах на хората за истинското положение. Казах го на самоусъвършенстващите се – не казах тези неща на обикновените хора или на хората в обществото. Нито е необходимо те да знаят. Всъщност аз не съм единственият, който е говорил за това положение. Много интелигентни хора са осъзнали, че науката е религия; някои обикновени хора знаят.

Практикуващ: По какъв начин Дафа практикуващите, които постигнат Съвършенство, ще напуснат този свят?

Учителят: Този въпрос е повдиган няколко пъти досега. Ако на човек му е отредено да отиде във Фалун рая, той ще отиде във Фалун рая; и когато постигне Съвършенство, ще вземе със себе си физическото си тяло, което ще е било преобразувано във високоенергийна материя. Но повечето от вас са от други, различни райове от по-високи нива и в тези райове физическото тяло не е необходимо. Те не смятат човешкото тяло за добро. Ако ви позволят да занесете физическо тяло, това би променило всичко, което вашият рай първоначално е имал. Така че те не биха искали физически тела, дори ако им ги давахте. Но, както вероятно знаете, всеки има тази мисъл: „Аз също искам да имам едно.“ Това е частта от вас, която все още не е завършила самоусъвършенстването, намираща отражение в мисленето на обикновен човек, и която е на най-повърхностното ниво. Ще мислите по друг начин, когато видите истинската ситуация. Ще мислите като един Бог [и ще кажете]: „Аха, ето как стоят нещата.“

Също така, искам да поднеса на човечеството величествена гледка в момента на вашето постигане на Съвършенство. Мисълта ми е следната: всички Дафа практикуващи, независимо дали се нуждаят от тела, или не, да извисят телата си в небето и после да отлетят; телата на онези, които не се нуждаят от тела, ще преминат през светлинна трансформация във въздуха. Това ще създаде великолепие, каквото никога преди не е съществувало в историята, оставяйки на хората дълбок урок. Хората не вярват в Богове, така че нека Боговете истински се проявят пред хората. Това е, което си мисля, но дали е възможно, ще се реши в последния момент. Що се отнася до постигането на Съвършенство, в това няма проблем. Въпросът е каква форма ще приеме.

Практикуващ: Много ученици не знаят как са се справили в самоусъвършенстването и се съмняват дали могат да успеят в него и да постигнат Съвършенство.

Учителят: Това е друга привързаност. Нещо повече, липсата на вяра е сама по себе си най-голямата пречка в самоусъвършенстването. Току-що казах: „Ако някой чуе Дао сутринта, той може да умре по здрач.“ Това означава, че ако вашето съзнание е изпълнено с Фа, лошите неща, които остават, няма да са много или може би дори ще бъдат елиминирани изцяло. Вие ми кажете къде трябва да бъдете поставени. Често ви казвам, че тъй като сте получили Фа, не трябва повече да мислите по тези въпроси. Да мислите още по тях е привързаност. Не е ли привързаност? Това ще повлияе на напредъка ви. В бъдеще ще има повече хора, които ще слушат Фа. И все пак не всеки от тях може да достигне Съвършенство; не всеки ще дойде да слуша Фа. Без значение как някои хора се самоусъвършенстват, те все още не могат да се откажат от привързаността си да бъдат излекувани – без значение как се самоусъвършенстват, те все още не могат да се пробудят до това. Така не се получава. Мисля, че хората, които седят тук днес, нямат тези проблеми. (Аплодисменти) Много хора не заслужават да слушат Фа. Ето защо много от хората по света не могат да седят тук като вас. Този Дафа е величествен и сериозен. Изглежда ви, че случайно сте дошли през тази врата, влезли сте и сте слушали Фа. Вие не знаете каква предопределена връзка имате, която е спомогнала за това „съвпадение“.

Практикуващ: Как да знам дали мога да се самоусъвършенствам?

Учителят: Моята врата е широко отворена. Казвам, че съм отворил огромна врата. Но всъщност нека ви кажа: вратата, която съм отворил, е толкова широка, че вече няма врата – напълно е отворена. (Аплодисменти) Без значение кой сте, ще бъда отговорен за вас, докато можете да се самоусъвършенствате. Разбрахте какво казах току-що, нали? (Аплодисменти)

Практикуващ: Могат ли хомосексуалистите да практикуват Дафа?

Учителят: Да, но те трябва да коригират това лошо поведение, да живеят благородно и праведно като човешки същества, да открият себе си и да се освободят от това тъмно състояние на съзнанието. (Аплодисменти)

В отговор на въпроса на ученика току-що, тъй като говоря на нашите самоусъвършенстващи се относно някои проблеми в самоусъвършенстването, засегнатите въпроси са на относително високо ниво. Може би онези, които са влезли тук неочаквано, или онези, които току-що са дошли, ще намерят някои от тези неща трудни за разбиране. Може би ще ни объркате с някакъв вид религия. Мога да ви кажа, че не сме никаква религия. Аз само казвам на хората за този Фа. Ако искате да се самоусъвършенствате, ще ви помогна. Ако не искате да учите, ще ви оставя. Ние нямаме никаква форма, нито ви ограничаваме по някакъв начин – няма никакви религиозни правила. Няма да вземем дори и стотинка от хората. Когато дойдете, можете да слушате, колкото искате. Ако искате да учите, можете да учите. Ако не искате да учите, можете да си тръгнете, когато пожелаете.

Практикуващ: По професия съм лекар. Ако напътствам пациентите си да се самоусъвършенстват и техните заболявания вече не се нуждаят от лечение, с какво ще изкарвам прехраната си?

Учителят: Значи това е притеснението ви. (Всички се развеселяват) Всъщност бих искал да ви кажа, че не всеки от вашите пациенти е способен да се самоусъвършенства. Някои хора няма да практикуват, дори ако им кажете за самоусъвършенстването. Но същевременно, ако наистина са предопределени – може би много хора със заболяване имат този вид предопределена връзка – те ще дойдат по този начин и ще започнат да се самоусъвършенстват. Може би имат този вид предопределена връзка. Във всеки случай, може да има всякакви видове ситуации. Що се отнася до това да си изкарвате прехраната като доктор, който лекува пациенти, вие все още използвате обикновени човешки понятия, разглеждайки това. В действителност няма да бъде така, както сте си го представяли. Все още ще има пациенти. Когато старите си отидат, ще дойдат нови. Дафа ще вземе тези неща под внимание. Това е, когато се говори от гледна точка на обикновените хора. От гледна точка на високо ниво, ако един пациент трябва да получи Фа и вие не му позволите да получи Фа, защото трябва да изкарвате пари – разбира се, вашата цел не е да изкарвате пари, а да изкарвате прехраната си – мисля, че това би било погрешно. Не е така, както сте си мислили.

Практикуващ: Аз и моят съпруг започнахме да практикуваме Фалун Гонг през септември 1997 година. През март 1998 г. съпругът ми внезапно почина от сърдечно заболяване. Как би трябвало да разбирам смъртта му?

Учителят: Ако той е могъл наистина да се самоусъвършенства, благородно и праведно, и наистина да разглежда себе си като самоусъвършенстващ се, не мисля, че този проблем би могъл изобщо да възникне. Разбира се, ако кажа, че той не се е самоусъвършенствал или че изобщо не е практикувал, вие може да не се съгласите с това. Но трябва да ви кажа, че самоусъвършенстването е просто сериозно нещо. Един нормален обикновен човек да се самоусъвършенства в необикновено същество от високо ниво, да стане Буда, да стане Бог или да му се даде възможност да „отиде на Небето“, както западняците казват – бихте ли казали, че сред хората има нещо по-сериозно от това? Нищо не е толкова сериозно. Така че как трябва да се справя с това един самоусъвършенстващ се, когато се изправи пред него? Не трябва ли да се отнасяте към това наистина сериозно и наистина да се отнасяте към себе си като към самоусъвършенстващ се? Ако дълбоко в себе си човек, който се самоусъвършенства, все още мисли за болестта си, за хубавата страна на живота, за която е копнял, и не е склонен да се откаже от привързаността към тези неща от обществото на обикновените хора, той няма да е способен да напредва усърдно. Всъщност много хора, които са щели да умрат от животозастрашаващи болести, са се възстановили и са станали истински Дафа практикуващи. В повечето случаи животът дори на онези, които не са могли да се самоусъвършенстват истински и са починали, е бил удължен.

Самоусъвършенстването може да удължи живота на човек. Продължителната практика непрекъснато удължава живота на човек. Така че по-възрастните хора би трябвало да имат достатъчно време да практикуват. Това е характеристика на нашия Дафа, който усъвършенства както съзнанието, така и тялото. Тогава защо животът на пациентите сред обикновените хора не може да бъде удължаван по същия начин? Помислете за това: дали животът на човек бива удължен, така че той да може да води живот на обикновен човек, или за да му бъде позволено сериозно да се самоусъвършенства? Как може това да бъде позволено, ако той не може да сложи в ред тази взаимовръзка и практикува отпуснато? Удължаването на живота на човек се прави изцяло с цел самоусъвършенстване. Ако той остане същия като преди, трудно е да се гарантира, че няма да изгуби живота си.

Има безброй раково болни пациенти, които са се възстановили, но има също и раково болни пациенти, които са починали. Защо? Нека ви дам пример. Някои хора наистина не са били привързани към нищо, след като осъзнали, че са получили този Фа. Лежейки в болничното си легло, този човек си мислел: „Умирам, но въпреки това имам шанса да прочета нещо такова. Наистина съжалявам, че не съм го прочел по-рано!“ Той не си мислел да го използва за излекуване на болестта си. Просто използвал времето си по най-добрия начин, за да чете книгата. Казал: „Няма да живея дълго. По-добре да побързам и да прочета книгата, да побързам и да я чета. Ще я чета колкото се може повече и толкова пъти, колкото е възможно, през годините или дните, които ми остават.“ В хода на този процес обаче, той несъзнателно станал способен да напуска болничното си легло, туморите му изчезнали, той можел да ходи, да се изправя и внезапно открил, че се чувства облекчен от глава до пети. Болницата го изследвала отново и открила, че ракът му бил напълно излекуван. Но лекарите често не признават, че Дафа е излекувал болестта на пациент. Да признаят това за тях би било същото, като съвременната наука да отрече себе си. Така че те казват: „О, била му е поставена погрешна диагноза.“ Има толкова много случаи като този.

Разбира се, има ги и следните хора: те чули, че самоусъвършенстването в Дафа може да излекува заболяване, така че си помислили: „Аха!“ И дошли да практикуват. Но той бил научил, че човек, който идва, за да се излекува, няма да бъде излекуван и ще практикува напразно, тъй като нашата цел е да се самоусъвършенстваме, а не да лекуваме заболяванията на хората. Щом получите Дафа, вашата болест ще бъде излекувана, но целта не е да ви лекуваме. Той не искал да се самоусъвършенства съобразно изискванията на нашия Дафа, нито искал да бъде самоусъвършенстващ се. Искал само да се отърве от болестта си. Но може ли този величествен и сериозен Дафа да му бъде предаден с цел лекуване на болест? Не. Така че той също разбрал: „Аха, докато не споменавам лечение на болести и не моля Учителя да ме лекува, той със сигурност ще излекува заболяването ми своевременно.“ Виждате ли, той не го изрекъл на глас и може би дори спрял да споменава за болестта си на когото и да било, но след дълъг период от време дълбоко в себе си все още си мислел: „Докато продължавам да правя упражненията, Учителят със сигурност ще ме излекува своевременно.“ Той все още мислел за това по този начин. Това мъничко отклонение спомогнало за истинска, фундаментална разлика. Това мъничко отклонение разкрило неговата истинска природа: той все още бил загрижен за това да бъде излекуван.

Като цяло ние удължаваме времето за раково болните пациенти, които идват, давайки им шанс след шанс. Според болничната прогноза този човек щял да умре след два-три месеца. Но времето, което ние му дадохме, беше удължено до една година, година и половина и след това до две години. Въпреки всичко, той все пак не променил начина си на мислене. Все още се тревожел за заболяването си: „Ще се повтори ли болестта ми? Учителят наистина ли се е погрижил за мен и напълно ли ме е излекувал?“ Виждате, че той все още имал това в съзнанието си. Не го изказал на глас пред никого, но дълбоко в себе си все още си мислел: „Учителят със сигурност ще ми помогне да излекувам болестта си.“ Така че, макар да изглеждало, че практикува, по същество той е имал намерението да се излекува. Не се ли е опитвал да ме заблуди, да заблуди другите и да заблуди Дафа? Той не би могъл да заблуди никого – наистина заблуждавал себе си. Само истинската трансформация на съзнанието се смята за истинско самоусъвършенстване. Често когато някои от нашите ученици достигнат предопределената си възраст – тоест, когато са изживели предопределените им години и могат да живеят само до тази възраст – ако те все още са неспособни да се възприемат като самоусъвършенстващи се по това време, ще починат. Но обикновено те са живели много над първоначално отреденото им време. Дават им се шансове и време да се променят, но ако те наистина не са способни да се променят, тогава биват оставяни на мира. На повърхността те все още четат нашите книги и правят упражненията, но ще умрат. Подобно е на това, което казах, че не всички от многото хора, които се самоусъвършенстват в Дафа, ще постигнат Съвършенство. Това имах предвид. С други думи, ако не можете наистина да се държите като самоусъвършенстващ се, ако сте неспособни да направите това, тези от вас, които стават на години, ще трябва да си отидат.

Приживе вие вече сте изживели целия човешки живот, който е трябвало да изживеете, така че трябва да използвате времето си по най-добрия начин, за да се самоусъвършенствате. Ако напълно се отдадете на това да сте самоусъвършенстващ се, животът ви ще бъде удължен. Разбира се, вие няма да знаете, че този удължен живот е продължение – ще изглежда по същия начин като живота преди. Вашето постоянно самоусъвършенстване непрекъснато ще удължава живота ви, като по този начин ще удължи вашето време за самоусъвършенстване и ще ви позволи да имате достатъчно време, за да се самоусъвършенствате и да постигнете Съвършенство. Ако тези от вас, чийто живот е бил удължен, не могат да се разглеждат като самоусъвършенстващи се, те може да загубят живота си във всеки един момент. Това е така, защото Дафа не може просто произволно да удължава живота на обикновен човек, който не е способен да се самоусъвършенства. Животът на човек е предопределен. Когато достигне определен момент от времето, той трябва да умре и след това да се прероди. Жената ето там вече е бременна, чакайки го да се прероди, чакайки го да се роди. Ако той не се роди, как би могло да се получи? След като се роди, ще живее определен брой години в обществото на обикновените хора. По-късно ще трябва да изпълнява своята работа и работата му го очаква. Може ли да бъде позволено той да не си отиде? Това би било нарушаване реда на цялото общество. Можем да направим това само за онези, които се самоусъвършенстват в Дафа. Това е така, защото нищо на света не е по-величествено от желанието на човек да се самоусъвършенства и да се издигне отново. Ето защо можем да се погрижим за всичко това за вас и да уредим други да заместят вас, самоусъвършенстващия се. И така ние казваме, че самоусъвършенстващият се не е обикновен човек.

Можем ли да направим такова нещо за един обикновен човек? Не трябва ли да го приемаме на сериозно? Ето как е. Ето защо, въпреки че казах, че Дафа е толкова великолепен и въпреки че това, което казах, звучи добре и вие аплодирахте, когато чухте за Съвършенството, от друга страна, ако не можете истински да усъвършенствате себе си, няма да придобиете нищо. Ако не можете да се възприемате като самоусъвършенстващ се, вие няма да придобиете нищо. Само подобрението на Шиншин се смята за истинско подобрение. Може ли човек да предотврати смъртта само като прави упражненията ежедневно, все едно са обикновени физически упражнения? Бих казал, че това е шега. Ако той прави упражненията всеки ден, без да подобрява своя Шиншин, бих казал, че неговата практика е същата като правенето на вашите обикновени физически упражнения. Но въпреки че разликата е съвсем малка, за него е трудно да се промени. Когато се промените и изоставите човешките представи – когато сте способни да го направите – тогава вие сте Бог. Ако не сте способни да направите това, сте човек. Но може ли да е толкова лесно, колкото звучи? Без психическата основа, положена чрез постепенен процес на самоусъвършенстване, човек не е способен да се откаже от всичко, дори и ако му кажете да го направи!

Ако днес се изправите пред смъртта – без значение какъв вид смърт – и сте напълно освободени от страх, ако по никакъв начин не сте загрижени за това и си мислите: „Може би ще отида в Рая, след като умра“, тогава смъртта наистина няма да настъпи. Ключът е в съзнанието на човек. Нашето самоусъвършенстване в Дафа се цели точно в съзнанието на човек – да се самоусъвършенстваш означава да усъвършенстваш човешкото съзнание. Ако съзнанието ви не се промени, всичко останало, което правите, не означава нищо. Външните действия не означават нищо.

Не се обръщам към ученика, който повдигна този въпрос. Говоря за принцип – използвам този въпрос, за да ви обясня един принцип.

Практикуващ: Ако искам да реша проблем или да изоставя грешна идея, помага ли, ако докато правя упражненията, поддържам мисъл, за да се окуражавам?

Учителят: Не съм против това да поддържате една мисъл наум, докато изпълнявате упражненията, за да подсилите волята си в началната фаза, нито мога да кажа, че грешите. Но самоусъвършенстването е величествено и сериозно нещо. Защо да използвате „една мисъл“, за да се възпирате?! Мисля, че е най-добре да се самоусъвършенствате с мисъл като тази: „Просто искам да постигна Съвършенство; искам просто да достигна висока сфера.“ Причината за това се състои в една поговорка от света на самоусъвършенстващите се: „Не преследвайте нищо и печелете по естествен начин.“ Това е най-доброто състояние на ума. Защо онези раково болни пациенти, които току-що споменах, са се възстановили? Те не са си мислели за това, да бъдат излекувани болестите им, нито са си мислели, че ще бъдат излекувани, след като прочетат книгата. И въпреки това са били излекувани. Това е в съгласие с „не преследвайте нищо и печелете по естествен начин“. Без никакви привързаности и препятствия те са се възстановили бързо. Това е причината.

Практикуващ: В момента има много хора, които идват в Европа да разпространяват будизма. Каква е разликата между нашия Фалун Дафа и другите будистки практики?

Учителят: Разликата е невероятно значима. В будизма почитат Буда Шакямуни – вярват, че Буда Шакямуни е основал будизма. Разбира се, Махаяна будизмът почита и други Буди, докато тантристкият ламаизъм – тибетският ламаизъм в Китай – е напълно различен от будизма, който Шакямуни е основал. Ето защо е наречен „ламаизъм“. Най-висшият Буда, който той почита, е Татагата Великото Слънце. Бялата школа на ламаизма почита Миларепа. Всички те са различни. Така че са станали напълно различни от будизма на Шакямуни. Това е будизмът. В хода на предаването си той се е развил в религия с храмове, различни религиозни ритуали, правила и така нататък. Това го прави религия.

Ние тук нямаме нищо. Не ви казвам да правите това или онова, или че трябва да се държите по този или онзи начин. Няма нищо от това. Вие четете и изучавате Фа самостоятелно и сам ставате добър човек. Така че това е напълно различно от религия. Колкото до формата сред обикновените хора, нашата е форма за самоусъвършенстване, която е напълно необременена и свободна от всякакви ограничения. Защо го правим по този начин? Защото имаме Дафа, от който се учим и знаем как да вършим нещата. Тъй като има много хора, които го изучават, ако всички ние се струпаме заедно, за да се самоусъвършенстваме, това би създало бедствие в бъдещето – би създало бедствие за човешкия род. Ако вече никой не работеше и стотици милиони хора станеха монаси и монахини, просто не би се получило. Това би довело до проблеми за обществото, за човешкото общество, и нямаше да се получи. Така че вие трябва да си вършите работата. Не само трябва да си вършите работата, но трябва и да я изпълнявате добре. Ако не изпълнявате работата си добре, е същото, като да не отговаряте на критерия за самоусъвършенстващ се, тъй като един самоусъвършенстващ се най-напред трябва да е добър човек сред обикновените хора. Какво означава „добър човек“? Това е някой, който е добър, където и да се намира. Тъй като вие получавате заплата от вашия началник, ако не вършите добра работа за него, не мисля, че той ще каже, че сте добър човек. Вие ще взимате парите му, без да вършите работата. И така това означава, че трябва да вършим нещата добре. Където и да сте, хората трябва да казват, че сте добър човек.

Казвал съм, че религиите в днешно време вече не са способни да спасяват хора. Не съм казал, че са зли религии. Но много хора в религиите са водени от пари. Някои са в храмовете или църквите само за да могат да трупат много пари. Говори се, че има монах, който е първият по богатство човек, най-богатият човек в страната си. И тези хора изпращат пари вкъщи, щом като натрупат много. Това не е ли същото като да ходиш на работа? Монасите в Китай дори са класифицирани на отдели и подотдели и в съответствие с това печелят определена сума пари. Дочух, че има даже и ниво Управление. Това означава, че това вече не е самоусъвършенстване – аз не го признавам за самоусъвършенстване.

Също така има някои религии, които говорят специално за Деня на Страшния съд и се фокусират над тези неща. Тези религии са сто процента зли. Те причиняват социален смут и са безотговорни към обществото. Така че не е трудно да различите тези зли религии. Също така мога да ви кажа, че освен оригиналните, праведни религии, всички останали са зли. Под оригинални, праведни религии имам предвид католицизъм, християнство, будизъм, даоизъм и юдаизъм. Тези са оригиналните, праведни религии. В по-късни исторически периоди, особено в по-късните периоди на християнството, 99.9 процента от религиите, които са се появили, са били зли религии. Защо е така? Дори и да не са извършили ужасно грешни неща, те са възпрепятствали праведните религии що се отнася до спасяването на хора по времето, когато праведните религии все още са били способни да го направят; те са попречили на хората да практикуват по праведен Фа, попречили са на вярата на хората в праведните религии. Не са ли навредили на хората, като са ги отклонили и са се намесили на праведния Фа? Не са ли зли? Само тези грехове, сами по себе си, са огромни. С достигането на религиите до последната фаза днес, те вече не могат да спасяват хора. Много хора в религиите са станали политици.

Практикуващ: Може ли страданието, причинено от привързаности, да преобразува карма?

Учителят: Когато се опитвате да се откажете от привързаностите си по време на самоусъвършенстването, но не можете, вие можете да трансформирате карма по време на това болезнено премеждие. При какви обстоятелства няма да трансформирате карма? Когато знаете много добре, че това е привързаност, но въпреки това просто искате да сте привързани към нея и просто искате да правите нещата по този начин, тогава няма да преобразувате карма посредством страданието. Това е така, защото вие съзнателно правите грешки и си причинявате неприятности! Колкото до обикновените хора, същият принцип важи и за тях, така че нещата са същите и за тях. Но ние не се интересуваме от делата на обикновените хора. Това как се развива обществото на обикновените хора, е тяхна работа. Тук само преподаваме Фа на самоусъвършенстващи се.

Практикуващ: Имат ли хомосексуалистите много карма? Може би те могат постепенно да се откъснат от своите привързаности и да се самоусъвършенстват в Дафа?

Учителят: Не би трябвало да има никакъв проблем за тези, които са хомосексуални, при условие че те изоставят това, заживеят достойно и праведно като човешки същества и започнат да се самоусъвършенстват. Не мислете за проблема с кармата – не мислете за него повече. Не съм ли ви казвал, че докато сте способни да се самоусъвършенствате, мога да използвам каквито средства са необходими? (Аплодисменти) Ако питате само дали има много карма, вземете предвид следното: често по време на отделителния процес човешкият отделителен орган изхвърля кармата надолу, бидейки точно такъв орган. Така че тази карма ще повлияе, ако имате непристоен контакт.

Практикуващ: Учителят каза, че три хиляди малки вселени съставляват вселената от втори слой и три хиляди вселени от втори слой съставляват вселената от трети слой. Защо винаги е „три хиляди“?

Учителят: Знаете какво съм казал: „Нищо не се случва по случайност и това, което е наречено „естествено“, не съществува.“ Когато науката не е способна да опознае или разбере нещо, тя го определя като „естествено явление“. Този термин сам по себе си спира мисълта на хората. Те не се замислят повече, тъй като си мислят, че науката е, в края на краищата, наука. Намирам това за наистина смешно. Науката е неспособна да обясни нещата, но е способна да заблуждава хората. В действителност не съществуват „естествени явления“. Животи, които са със или без форма, съществуват заедно в тази необятна Вселена. Огромните безформени животи проявяват своето влияние и балансират всичко във Вселената, и създават всичко във Вселената. Помислете: защо молекулите на желязото са подредени толкова правилно? Защо молекулите на златото са подредени по начина, по който са? Защо [молекулите на] медта са подредени по начина, по който са? Защо [молекулите на] алуминия са подредени по начина, по който са? И защо подредбите са толкова гладки и методични? Ако подредбата не е гладка и методична, ще настъпи промяна. Каква промяна? Ако златото не следва тази конкретна молекулярна подредба на металните елементи, ще се превърне в нещо друго – разликата е само на повърхността. Така че всичко това следва една закономерност и тази закономерност изобщо не е формирана по естествен начин, само че днешната наука не знае това и е неспособна да го открие. Има по-микроскопични животи и огромни същества от високо ниво, които правят различни неща, диктуват различни въпроси и балансират всичко.

Искам също така да ви кажа нещо. Не исках да го споменавам преди, защото човешките представи са толкова детински, че са абсурдни в очите на съществата от високи нива и Боговете. Когато достигнете високи нива, ще откриете, че всяка теория, която тази наука е установила за хората, е доста нелепа. Науката сега вярва, че хората, които живеят на Земята, са способни да стоят на нея, без да падат във въздуха или без да изпадат от нея, заради гравитационната ѝ сила. Всъщност ние сме открили, че нещата не работят според това, което твърди теорията за „всемирната гравитация“. Не преподавам Фа на обикновените хора в обществото – преподавам на моите ученици тук, които се самоусъвършенстват, казвайки ви истината на Вселената и истинската ситуация на живота и материалното съществуване. В тази Вселена, заобикаляща Земята, има огромна, изключително микроскопична материална среда, съставена от материални животи, слой след слой, които изграждат тази среда, в която хората могат да живеят. Също така, микроскопичната вода на различни нива, която вашите очи не могат да видят, създава многобройните фактори, които позволяват съществуването на растенията, животните и материята и които позволяват на човешкия род да има жизнеспособност тук и да може да живее.

Има вид материя, която позволява на хората да стоят на Земята вертикално и която ги предпазва от това да се накланят странично; има и вид материя, която действа като налягане и която натиска хората и обектите надолу, за да ги предпази от издигане нагоре. Има друг вид материя, която осигурява цялостната стабилност на човешкия мозък и другите органи. Ако вашият мозък и различните ви органи не са стабилни, то когато стоите нормално, ще се чувствате, сякаш лежите – или без значение колко изправено стоите там, ще имате усещането, че никога не можете да застанете изправени. Това по никакъв начин не е гравитация, генерирана от въртенето на Земята. Пясъкът в една чиния ще се разлети, ако я завъртите. Така че нещата изобщо не са по този начин. Но ако човек се издигне отвъд средата на живот на Земята, то когато достигне отвъд тази среда, той ще е излязъл извън границата на средата, която се поддържа за хората от съществата на високи нива, и този човек ще се е откъснал от това състояние. Съвременната наука е нарекла това „нулева гравитация“ или „състояние на безтегловност“. Вие знаете, че макар и обект, голям колкото Луната, да има „нулева гравитация“, той все още е задвижван от Земята, въпреки че е толкова далеч. Как може човек, който не е отишъл толкова далеч, колкото е Луната, да има „нулева гравитация“?

Хората имат своята среда на живот. Всяка планета е на мястото си и тя е поставена там от огромните животи във Вселената. Това е точно като стоманата, желязото и златото, които имаме днес, чиито модели на молекулни и атомни подредби отвътре не се променят. Казвам, че „естествени явления“ не съществуват. Въпреки че всичко, което науката не може да обясни, се категоризира като „естествено“, тя все пак е постигнала успех в заблуждаването на хората. Този термин по някакъв начин е заблудил всички. Защо винаги е „три хиляди“? Току-що обсъдих това, за да ви кажа, че зад това число – три хиляди – има определена закономерност и че то е аранжирано. Но не е абсолютно три хиляди всеки път, защото това, което казах, са обобщени числа с цел да изразя нещата с човешки език по начин, който максимално ви позволява да разберете.

Практикуващ: Нашите усилия да разпространяваме Фа не бяха плодотворни. Дали това се дължи на ентусиазма ни и на това как сме се справили с нещата, или на липсата на задълбочено изучаване на Фа? Някой каза: „Пробудената, вродена природа на човек ще знае какво да направи.“ Правилно ли е това?

Учителят: Тези думи са правилни. Въпреки всичко, това все още не може да се постигне при сегашните обстоятелства. Така че при сегашните обстоятелства е необходимо да правите нещата съобразно съществуващите условия. Ако искате другите да получат Фа, просто им кажете за принципите на Фа на най-ниското и повърхностно ниво и вижте дали ще искат да учат, тъй като вашето намерение е да уведомите другите за най-доброто нещо. Ако те искат да учат, ще учат; ако не искат да учат, не се опитвайте да ги убеждавате да учат. Причината е, че ако сърцето на човек не се променя и вие въпреки това се опитвате да го убеждавате и го принуждавате да дойде да учи заради вашите взаимоотношения, това изучаване ще е фалшиво. Фалшиво е, когато човек идва от загриженост към приятелството, и той няма да получи нищо. Няма специфични или конкретни правила за получаването на Фа, тъй като сме поели пътя на „велик път без форма“. И разпространяването на Фа се извършва доброволно. Ако хората искат да се научат, нека да се научат. Ако не искат да се научат, оставете ги така. Изискванията, които поставяте за себе си, зависят изцяло от вас. Разбира се, като самоусъвършенстващ се трябва просто да издигате своя Шиншин и вашият учител ще се погрижи за останалото. Учителят ви ще създаде благоприятни условия, щом вашият Шиншин се повиши.

Проблемът не е в липсата на задълбочено изучаване на Фа от ваша страна. Моята най-голяма грижа е следната: след период на самоусъвършенстване между вас и обикновените хора се оформя доста голяма разлика по отношение на сфери и възприятия. Така че ако говорите от сфера, висока колкото вашата, няма да постигнете добри резултати, тъй като другите са все още обикновени хора. Обикновеният човек гледа нивата на акциите всеки ден, плете интриги срещу другите, бори се и се състезава с другите за лични интереси, радва се много на дребни печалби и е засегнат от дребните загуби, прави каквото си поиска и притежава всичките човешки емоции и желания. Ето как се държи обикновеният човек. Ако внезапно му кажете за неща от самоусъвършенстването на високо ниво, неговото мислене със сигурност няма да може да ги приеме. Би трябвало да му казвате само най-очевидното значение на Дафа и да го оставите да прочете сам за себе си вътрешните значения. Мисля, че ще му бъде по-лесно да приеме нещата по този начин.

Практикуващ: Някой каза, че късогледството е противоестествено състояние. Той предложи онези, които носят очила, да ги свалят. Каза, че това ще помогне на човек да изплати кармичния си дълг.

Учителят: Не съм казвал това. Моля, не правете това масово. Не съм постановил тук специфично как всичко трябва да бъде извършвано. Така че, моля, не правете това, което аз не правя, защото ситуацията на всеки е различна. С някои аспекти от кармата на човек е лесно да се справим по време на неговото самоусъвършенстване и така те са преобразувани за него. Но за някои хора ситуацията не е толкова проста. Ако този аспект от кармата на човек е просто обикновен, той ще бъде елиминиран бързо и човекът вече няма да може да носи очила. Зрението му ще е замъглено, ако ги носи. Щом си свали очилата, зрението му ще е добро – толкова добро, колкото при нормални очи. Това показва на тези хора, че те не трябва да продължават да носят очила и че очите им са добре. Спомням си как последния път в Ню Йорк, когато тъкмо бях приключил с преподаването на Фа, някой завъртя ръката си и удари контактната леща на друг практикуващ (лещите, които човек носи под клепачите). Лещата падна и се смачка, но окото му не беше наранено. Всъщност това му показваше, че очите му са се нормализирали. Но той не се пробуди до това и настоя да носи другата леща. При все това, окото, което нямаше контактна леща, имаше същото зрение, каквото би имало с леща, и виждаше нещата много ясно. Въпреки че тогава можеше да вижда ясно и зрението му бе станало отлично, той все още носеше другата леща. Забеляза разлика между двете очи и почувства дискомфорт. Това означаваше, че лещата вече не можеше да коригира неговото зрение и той трябваше да я свали. Той обаче не я свали и настояваше да я носи. Но се просветли до половината от това: знаеше, че това око не трябва да носи лещата, но все още неловко носеше другата леща. Всъщност и двете очи се бяха възстановили.

Въпреки това, някои хора са различни. Късогледството на някои е свързано с други сложни фактори, които трябва да се уредят постепенно, докато те продължават да се самоусъвършенстват, така че то не изчезва бързо. Ако му дойде наум мисълта, че: „Други хора свалиха очилата си скоро след като започнаха да практикуват, така че аз също трябва да сваля моите“ или: „Трябва да ги сваля, дори и да не мога“, тогава той може да си навлече неприятности в работата и в ежедневието. Тъй като принуждава себе си да го направи, има това намерение и иска да го направи по този начин, той може да го направи. Но това му създава неудобство. И той може да си причини неприятност, ако се насилва, като така просто няма да се получи. Така че по този въпрос мисля, че трябва да постъпваме според ситуацията. Защото за разлика от други здравни проблеми, които могат да повлияят на самоусъвършенстването ви, този не може. Човек, който носи очила, може да чете книгата и да прави упражненията. Ако това наистина влияе на самоусъвършенстването ви, тогава наистина ще трябва да разрешим проблема специално. Така че не постановявайте нещо строго и не въвеждайте единен стандарт – не трябва да правите това.

Практикуващ: Когато човек внезапно разбере някакъв принцип, докато изучава Фа, дали това е, защото Будите, Даосите и Боговете на определено ниво пробуждат мъдростта на това ниво, тъй като неговият Шиншин е достигнал това ниво?

Учителят: Можете да го разбирате по този начин. Тъй като самоусъвършенстването зависи от самия човек, докато Гонг зависи от учителя, вие всъщност не правите нито едно от тези неща и те не са нещо, което можете да направите. Помислете. Някои от вас са прочели книгата повече от сто пъти в хода на самоусъвършенстването в Дафа. Колкото повече четат, толкова повече откриват в книгата. Но тези неща не съществуват на повърхностното ниво на думите. Защо тя съдържа такива дълбоки принципи? Те не могат да го обяснят. Всъщност това е точно защото зад думите има безграничен Фа. Когато определено ниво е достигнато – когато се самоусъвършенствате до определено ниво и трябва да знаете принципите на това ниво – вие ще разберете принципите мигновено, когато прочетете този ред. С други думи, време е Будите, Даосите и Боговете зад думите да ви покажат принципите на това ниво. Така че те ви ги посочват. Ето защо в този случай вие се чувствате така: „Аха, сега разбирам.“ Но има и друго положение, което не сте забелязали: в момента, в който разберете принципите на това ниво – принципите зад тези думи – вашето тяло преживява различни реакции. Някои хора чувстват треперене в телата си; някои чувстват топлина на върха на главата, която бързо прониква надолу до основата на стъпалата; а някои чувстват топло течение, сякаш тялото им внезапно се увеличава, като чувство на вълнение. Съществуват различни усещания. Цялостното състояние на човек се променя драстично в този момент, но това, което получава повърхността на тялото – тялото, съставено от молекулите на най-големия слой – е, въпреки всичко, много слабо. Така че то се превръща в това обикновено усещане.

Въпреки това, частта от вашето тяло, която е съставена от по-микроскопични частици, преминава през огромни промени – промени, които наистина отиват чак до вашата същина. Ако искате да навлезете в това ниво, трябва да се подчините на телесните стандарти за животите на това ниво и да отговорите на изискванията за сферата на вашето съзнание. Ето защо се случват такива огромни промени. Но когато се предадат към повърхността на тялото ви, те стават наистина слаби. Това е така, защото ние преобразуваме вашето тяло от неговата фундаментална природа, усъвършенствайки ви на най-микроскопичното ниво. Нещо повече, ние разделяме частта, която сте усъвършенствали, от частите, които не сте. Те изглеждат, сякаш са едно тяло, докато всъщност са прекъснати в средата и не са свързани. Но не са напълно отделени. Главните части не са свързани и като минимум усъвършенстваната част от вашето тяло, която е на повърхността, остава непокътната. Какво е предимството? Вие се самоусъвършенствате сред обикновените хора, така че все още имате обикновено човешко поведение и поведение, което е водено от различни обикновени човешки желания. Дори може да кажете всякакви неща, които обикновените хора казват. Един Бог не може да казва или да прави тези неща. Ако частта, която сте усъвършенствали, ви следваше, за да говори, или следваше човешкото тяло, за да прави човешки неща, тогава тя нямаше да заслужава да бъде божествена част и тази част също щеше да е човешка. Виждате ли причината зад това?

За да ви предпазим от свличане надолу, докато частта от вас, която все още не е напълно усъвършенствана, се поддържа сред обикновените хора и частта, която сте усъвършенствали, остава непокътната, нищо от вашето поведение няма да се намесва там, в съзнанието ви или в тялото ви. Ето защо те са отделени. Това е методът, който сме възприели. Вие не само можете да работите, учите и живеете сред обикновените хора – това също така означава, че можете и да се самоусъвършенствате. Частите от вас, постигнали Съвършенство, постоянно биват отделяни. Някои хора казват, че в съзнанието им все още има лоши мисли, които изплуват, и дори такива, които са по-мръсни. Не се страхувайте. Това е така, защото самоусъвършенстването ви не е достигнало повърхността. Но вие все пак трябва да ги потискате и отхвърляте, защото точно това представлява самоусъвършенстването. От друга страна, дори ако само малка част, дори и една клетка от човешкото тяло да е достигнала сфера отвъд Трите сфери (човек става Архат, когато са надминати Трите сфери, така че клетката достига сферата на Архат), тя ще доминира над цялото ви тяло – така че това ще важи дори още повече, когато голяма част от тялото ви е напълно усъвършенствана. Причината е, че останалата част от вашето тяло ще е в Трите сфери и ще е слаба, докато тази клетка е живот от високо ниво и е силна. Така че тя ще доминира над цялото ви съзнание и вашите реч и поведение няма да са човешки – те ще са божествени.

Тогава защо не сте достигнали тази точка, след като сте се самоусъвършенствали толкова дълго време? Всъщност това е така, защото сме отделили тази част. Ето защо не можете да го постигнете. Ако можехте наистина да го постигнете – да предположим, че днес отключа всички ви – на вашето сегашно ниво Земята не би била способна да ви издържи. Всеки един от вас ще притежава безмерни божествени сили. Имало леки земни трусове по време на просветлението на Шакямуни. По онова време хората мислели, че това са земетресения, свлачищa и цунамита. Голяма географска област се разтърсила. С толкова много хора [днес] – помислете – Земята не би могла да го понесе. Причината е, че телата на човек в други измерения могат да са безкрайно големи – те може да са безкрайно големи на нивото, на което сте вие. Какво означава това? Например нека кажем, че сте се самоусъвършенствали до определено ниво, че сте достигнали първия слой на Небесата – вашето тяло ще се увеличи до размерите на първия слой на Небесата, но също така може и да се свие и да стане наистина малко. От друга страна обаче, сегашните ни човешки физически тела са съставени от най-големите молекулярни частици; те не притежават духовна природа, така че изглеждат фиксирани. Но всъщност не са фиксирани. Молекулите във вашето тяло са в движение. Под много силен микроскоп тялото ви е като пясък – всички молекули в него мърдат и са в движение. Но тъй като очите ви са съставени от молекули на това ниво, не можете да видите това. Защо Шакямуни е можел да вижда неща на толкова микроскопични нива? Неговите очи били очи на Буда и били съставени от материя от много, много високи нива. Така можел да вижда през много материи.

Практикуващ: Дали Будите, Даосите и Боговете на безчетни нива и в дори по-високи сфери са конкретното въплъщение на мъдростта на Учителя, проявена на тези нива?

Учителят: Не може да се каже така. Когато успеете в самоусъвършенстването, вие все още сте себе си. Но за необятния Фа и за Вселената, създадена от Фа, вие също сте част от Вселената. Виждате, че човешкото тяло има завършен ум и уста, с която говори, но [същевременно] знаете, че това тяло е изградено от безбройни клетки върху безбройни клетки, че тези клетки са съставени от молекули и че дори още повече безбройни микроскопични частици формират молекулите. Можете ли да кажете, че те не са вас? Така че тези частици са част от вас. Това е различно от съществуващите в различни измерения ваши тела, за които говорих. Вашите клетки не извършват големи движения, каквито правят ръцете и краката ви. Но трябва да знаете, че в своите сфери те се движат по съвсем същия начин, само че са наистина микроскопични в тези сфери и вие не можете да ги доловите, и така не изглежда, че се движат. Ето защо цялото ви тяло изглежда да е под вашия собствен контрол, под контрола на Главното ви съзнание. Но вие сте и част от цялостното тяло на Вселената, а Вселената е създадена от Фа. Това е взаимовръзката.

Практикуващ: Времето е ограничено. Макар и да искам да прочета книгата от начало до край, искам и да я запаметя. Но тогава усещам, че запаметяването на книгата ще засегне четенето ѝ. Как мога да балансирам двете неща?

Учителят: Четенето на книгата от корица до корица допринася неимоверно за вашето подобрение. Ако искате да запаметите книгата, трябва за период от време да положите известно усилие за запаметяването ѝ. Това ще ви спести по-късно необходимостта да четете с книгата в ръка. Но ще трябва да отделите известно време, за да се концентрирате върху запаметяването ѝ. В противен случай, ако искате да я прочетете, след това искате и да я наизустите, а след това се върнете към желанието си да я прочетете, тогава, ако мислите така през цялото време, това ще ви държи заседнали по този начин. Запаметяването на книгата няма да засегне последователното ѝ четене, нито ще попречи на напредъка ви поради липса на последователно четене. Това е така, защото когато запаметявате книгата, зад всяка дума има безбройни Буди, Даоси и Богове и всяка дума може да ви позволи да разбирате принципи на различни нива.

Практикуващ: Аз принадлежа към поколението, което е виждало нацисткия символ. Бих искал да попитам защо този символ е бил присвоен? Как трябва да разбираме неговото истинско значение?

Учителят: Знаете, че символът „卍“ от Буда системата е бил познат в будизма по времето на Шакямуни. Оттогава са изминали повече от 2500 години. С други думи, той далеч предшества времето на нацистите. Говори се се, че хората са го открили в [руините на] гръцката цивилизация. Тогава той би предшествал будизма с повече от 1000 години. Това означава, че историята му е доста дълга. И това е просто което може да се знае от хората. Всъщност символът принадлежи на Будите. Колко стари са Будите? Това не може да се измери с време – в смисъл, с времето на Земята. Така че този техен символ е доста древен за космическото тяло и за Вселената. Доста древен е дори и за Вселената, да не говорим за човешкото време!

Тогава защо нацистите са го използвали? Споменавал съм, че нищо не е случайно и че „естественото“ не съществува. Този въпрос е много чувствителен в обществото на хората от бялата раса. Аз само преподавам Фа на моите Дафа ученици. Не го преподавам на обикновените хора от обществото – не уча обикновените хора. Казвам ви тези неща само защото съм отговорен за вас в самоусъвършенстването.

Нищо, което се случва на Земята – тоест нищо, което се случва в човешкото общество – не е случайно. Знаете, че за да предпазят човечеството от преждевременно израждане до точката, в която да бъде унищожено – [с други думи,] за да поддържат човешките животи и да дадат максимална възможност на хората да се завърнат отново, когато се прераждат, а не да се спуснат в Ада и накрая да се изправят пред унищожение – Боговете в миналото непрекъснато помагали на хората да изплащат кармата си. Това не се знае от хората. Когато Боговете помагали на човека да изплаща кармата си, те също помагали на обществото, материята и всички същества да изплатят кармата си. Някои материи също имат карма. Например да кажем, че човек е извършил лоши деяния. Той умира и кармата му го следва – тя следва неговото същество. Тогава той няма да може да се прероди като човек в следващия си живот. Ако се прероди като дърво, това дърво ще има карма. Ако се прероди като животно, това животно ще има карма. По същата логика, това означава, че ако той се прероди като някакъв вид материя, тази материя също ще има карма. Бих казал, че ако можехте да си отворите очите и да погледнете света, вие почти нямаше да можете да живеете тук – има карма, носеща се навсякъде. Какво става, ако кармата на човек стане твърде масивна? Боговете няма да дойдат в човешкия свят, за да елиминират директно кармата за човешките същества. Елиминирането на кармата не може да бъде безусловно – във Вселената съществува този закон. Така че Боговете се придържат към законите на Вселената в действията си.

Вселената има закон. Как се нарича той? Казва се „без загуба няма печалба“. За да спечели, човек трябва да загуби. Така че, ако искате да елиминирате карма за хората, те трябва да понесат страдание. Ако не им помогнете да изплатят кармата си, те ще трупат все повече и повече от нея. Ако кармата стане огромна, това се нарича „зло отвъд опрощение“. Унищожение е това, което следва след достигане на състоянието „зло отвъд опрощение“. Съществуването на човека ще бъде унищожено и няма да му бъде позволено да продължи – ще бъде напълно унищожено. Така че, ако искате да елиминирате карма за хората, за да ги предпазите, те трябва да понесат страданието от изплащането на кармата си. Как трябва да страдат? Трябва да понесат природни бедствия, причинени от човека катастрофи и болести. Всъщност нека ви кажа една истина: ако човек не се разболява, ако този човек не се разболее веднъж в живота си, сто процента е гарантирано, че ще се спусне в Ада, след като умре. Това е така, защото човек създава карма, докато е жив. Точно като казаното от Исус: хората имат грехове. Хората са в опасност, ако само създават карма и не я изплащат. Ето защо те се разболяват и имат нещастия. Какво става, когато хора в голям мащаб са натрупали карма? Земетресения, пожари, наводнения и дори епидемии и войни.

Говорейки за войни, се върнахме към нашата тема. Въпросът става чувствителен, ако го развиваме по-нататък. Това, което казах, е всъщност истината на Вселената. Така че нека спра дотук. Нищо в света не е случайно. Тъй като не искам да се въвличам в политика или да се намесвам в обществото на обикновените хора и тъй като аз съм отговорен само за вас, самоусъвършенстващите се, ще спра дотук. Искам да оставя на вас да го анализирате сами.

Практикуващ: Хора от други практики често ни безпокоят на нашето място за упражнения.

Учителят: Ако никой не ви се намесва, докато практикувате по праведен Фа, няма да успеете в него. Ако никой не ви създава проблеми, няма да имате средата за подобряване на вашия Шиншин. Невъзможно е да успеете в самоусъвършенстването, ако не се сблъсквате с никакви проблеми. Това е принципът в действие. Въпреки това, когато някои от нашите ученици се сблъскат с тези дразнения, те често отблъскват проблема настрана в името на нашия Дафа. Вместо да потърсят причината в себе си, те разчитат на Дафа да отблъсне проблемите настрана. Например казват: „Той е тук, за да навреди на нашия Фа!“ Те не търсят причината в себе си и не се запитват защо нещата са се случили по този начин: „Дали е, защото сме направили нещо неправилно? Дали не е, че самият аз не съм направил нещата добре? Това дали не ни предупреждава за нещо и дали не ни изпитва?“ Истината е, че външни хора никога не могат да въздействат на Фа. Тези неща най-вероятно се случват, за да подобрят нашите ученици. В определен регион ученици, които имаха две различни гледни точки, започнаха спор. Първоначално те не разглеждаха това като среда за подобрението, което трябва да постигнат, или като добра възможност да открият къде изостават. В резултат на това утежниха проблема. И накрая се справиха с нещата така, както обикновените хора. Така поне по отношение на това, те паднаха до сферата на обикновените хора. Така че подобни проблеми ще се случват отново в бъдеще, защото трябва да ви дам възможност да преминете това премеждие. Не можете да пропуснете – трябва да го преминете. И така, казвал съм, че това е начинът, по който протича самоусъвършенстването: не ви е позволено да запазвате никакви привързаности. Ако можем да сме истински непоклатими дори когато удари гръм, ще видите как тези хора сами си тръгват.

Все пак има и друга ситуация. Самите ние, като човешки същества, имаме карма. Искате да се самоусъвършенствате, но в Трите сфери има толкова много същества, които не са достигнали Праведно достижение. Ако те имат някакъв дълг за уреждане с вас или ако сте им дължали в някой от предишните си животи, те наистина ще дойдат за отмъщение. Наистина ще се опитат да ви попречат да се самоусъвършенствате и ще прибегнат до всякакви методи, за да ви се намесват. Дори може да накарат странни неща да ви изплашат. Въпреки това трябва да останете незасегнати. Сега се самоусъвършенствате, така че от какво има да се страхувате? Самоусъвършенствате се достойно и праведно. Нещо повече, самоусъвършенствате се в праведен Фа. Така че след като ви се намесят по един или друг начин, тези непочтени, порочни неща ще намерят това за безсмислено и ще си тръгнат. Те не могат да повлияят на нищо. Тъй като много хора ще се сблъскат с подобно нещо, съм го засегнал и в „Джуан Фалун“.

Практикуващ: Какво означава „унищожение на тялото и духа на човек“?

Учителят: Това е нещо наистина ужасяващо – ужасяващо до крайност! Ако ви кажа подробностите, няма да можете да понесете степента на неговата страховитост. Това е просто твърде страшно! Хората си мислят, че имат само един живот, докато всъщност този живот е просто като сън, защото истинското ви Аз приема малка роля. Когато излезете извън черупката на физическото си тяло, ще откриете, че сте леки и плаващи. Ще откриете, че вашето съзнание е напълно отворено, защото тогава ще сте свободни от ограниченията на човешкия мозък. При влизането ви в това измерение времето ще се промени от времето в измерението на обикновените човешки същества. Това е като събуждане от сън – внезапно ще откриете, че всичко, което сте извършили в хода на живота си, е ясно и ярко пред очите ви. Всяко едно малко нещо ще се появи, сякаш току-що сте го направили – толкова ясно ще бъде. Мозъкът внезапно ще бъде освободен. Ще знаете всички добри и всички лоши неща, които сте направили. Можете ли да кажете, че нещата, които сте извършили сред обикновените хора, не са ваше собствено дело? Не можете просто да се преродите отново и да продължавате да вършите лоши неща. Боговете гледат на вашето същество в неговата цялост, а не само на един ваш живот. Съответно вие като същество трябва да заплатите за всичко, което сте извършили. Това е принципът. Така че ако човек извършва лоши деяния, той трябва да заплати за тях.

Ако трябва да се случи унищожение, това е просто ужасяващо! Ако тялото и духът трябва да бъдат напълно унищожени, как биват унищожавани? Извършва се посредством убиването и унищожаването на материалните същества на целия живот на този човек. В момента, в който тялото е убито, Първичният му дух и всички негови интелигентни същества, които могат да съществуват в сферите на същото това ниво, всички ще бъдат убити. Но той не е наистина мъртъв, след като е убит. Просто е напуснал това ниво и неговите по-микроскопични същества все още съществуват. Тогава по-микроскопичните същества биват убити в същото време. И той трябва да заплати на всяко ниво за кармата си, докато бива убиван. Как заплаща за нея? Заплаща посредством болката от това, че бива унищожаван, и чрез цялото страдание – същото като да се страда от всякакви мъчения в Ада, например обгаряне от нагорещено до червено желязо. Накратко, всичко трябва да бъде заплатено чрез мъчения и тогава той бива убиван ниво след ниво. Но неговото съществуване все още не е приключило, след като бива убит, защото той все още има същества, съставени от още по-микроскопични частици. Съществата на тези нива трябва да продължат да страдат, да продължат да бъдат убивани. И тогава неговите тела на дори още по-микроскопични нива ще продължат да страдат и ще продължат да бъдат убивани, докато всички са напълно унищожени. Тази агония е крайно ужасяваща!!! Някои хора казват: „Когато умра, с всички лоши неща, които съм направил, ще бъде приключено.“ Как може да е толкова лесно?! Трябва да заплатите за всичките лоши неща, които сте направили, преди да е „приключено с тях“. Все пак това „приключване“ не е наистина приключване – вие сте захвърлени надолу до място, където е извънредно отвратително – най-отвратителното място в космоса. Боговете всички казват, че човешката слюнка е най-отвратителното нещо. Ще бъдете хвърлени в гърне със слюнки. Имате чувството, че слюнката на болен човек е мръсна, най-мръсното нещо. Но нека ви кажа, че тя не може дори да бъде сравнявана с тези най-отвратителни от най-отвратителните места. Този човек ще бъде захвърлен надолу до най-отвратителното от най-отвратителните места, но въпреки това ще има мъждеещо съзнание и ще знае, че е отвратително. Вие ми кажете какво ще е чувството от това! Той ще остане там завинаги и никога няма да може да се измъкне. Ето това е нещо наистина ужасяващо! Шакямуни не го е дискутирал до такава степен. Той само говорил за Ада и споменал за осемнадесетте нива на Ада. Всяко ниво на Ада е по-злочесто от предишното. Понякога казвам, че дори и осемнадесет нива на Ада не са достатъчни да измерят греха на човек за това, че вреди на Дафа. Току-що ви казах за нещо ужасяващо!

Практикуващ: Щастлив съм да участвам в работата по превода на книгите на Учителя. В „Джуан Фалун“ Учителят споменава за „луд монах помита Чин“. Това име на човек ли е, или е от исторически анекдот?

Учителят: Анекдотът за „луд монах помита Чин“ е действителен. Историята се е случила в храма Линин в Ханджоу, Китай. Коварният министър Чин Хуей от периода на Южния Сон отишъл в храма да пали тамян. Там един монах на няколко пъти използвал метла, за да намете боклук върху коварния министър Чин Хуей. Тоест, Чин Хуей отишъл в храма, докато монахът метял земята. Тогава той използвал метлата си, за да намете към Чин Хуей, замитайки боклук върху него до такава степен, че очите на Чин Хуей изскочили от гняв. Тъй като той бил премиерът, поискал от хората си да заловят монаха, но тогава видял, че монахът бил умопобъркан. Може да кажете, че той е бил луд и той наистина изглеждал такъв, но всъщност не бил луд. В действителност бил доста разумен. Методите за самоусъвършенстване в миналото са били странни. Ние не можем да ви караме да следвате такива пътища. Мисля, че това общество би било в беда, ако всички вие бяхте умопобъркани. В този случай състоянието на монаха било предизвикано от състояние в самоусъвършенстването. „Чин“ означава Чин Хуей, този Чин Хуей, който станал причина за смъртта на Юе Фей(3). Това е история от самоусъвършенстването от древен Китай.

Практикуващ: Колко време минава, преди човек да може да се прероди отново?

Учителят: Аха, вие питате: „След смъртта, колко дълго стои човек там, преди да се прероди отново.“ Малко прекалено сте притеснен за неща, които изобщо не са ваша грижа. Тези неща са аранжирани от онези определени Богове, които са отговорни за прераждането и за делата в човешкия свят. Всичко се прави от тях в съответствие с положението на човек и неговата кармична ситуация. Въпреки това съществува определено положение, при което някои хора трябва да чакат дълго време, преди да се преродят; други чакат кратко време. Защо? Предположете, че когато човешките същества се прераждат в обществото, те обикновено идват на групи. Тогава вместо произволно да се преродят някъде, те често идват като група. Хората в една група формират определени социални взаимовръзки помежду си в даден живот, а в следващия отново е така аранжирано, че да са свързани в обществото. Често тези, които не са свързани с групата ви, изглежда, че нямат нищо общо с вас. Хората, които живеят в този свят, всички имат чувството, че някои хора в обществото не изглежда да имат нищо общо с тях, докато някои други хора винаги изглежда като да имат някаква връзка с тях – тези хора е много вероятно да са в тяхната група. Така че една група често се преражда заедно, когато дойде време за прераждане. Но те може да не живеят на едно и също място, нито всички ще дойдат по едно и също време. Вие идвате първи, по-късно идва той – някои са стари, някои са млади. Както и да е, това е начинът, по който идват. След като дойдете тук, вие му се отплащате в този живот за това, което сте му дължали в предишния. Ето как стоят нещата. Ако сте били добър към него в предишния му живот, в този живот ще имате неговата помощ и той ще ви се отплати с нещо добро. Нещата са просто по този начин. Това се отнася до някои от нещата, които се случват по време на прераждане, за тези, които не са натрупали много карма. Онези, чиято карма е масивна, може да са неспособни да се преродят отново като човешки същества. Те се прераждат като растения, животни или евентуално като вещества. Елиминирани са само най-накрая.

Практикуващ: Казвал сте, че човек не може да поеме от кармата на другите, дори от тази на собствените си деца. Моето 21-годишно дете става морално покварено. Какво мога да направя, за да го накарам да придобие чувство за отговорност?

Учителят: Нека най-напред отговоря на първия ви въпрос. Значението е, че човек абсолютно не може да промени живота на другите. Вие дори не можете да контролирате собствения си живот, какво остава за живота на другите. Без значение колко усърдно опитва човек, той просто извървява пътя на собственото си съществуване. Може би изглежда, че сте придобили нещо чрез своите усилия, докато всъщност то е било неизбежно. Ако не сте полагали усилия, е нямало да го придобиете. Това е така, защото полагането на усилия също става нормална част от вас и вие със сигурност ще постъпите по този начин, когато моментът настъпи. По същия начин вие извършвате престъпление, ако не възпитавате децата си и не ги учите как да се държат добре. Родителите споделят част от кармата, създадена от техните деца, когато децата са извършили лоши неща в резултат на това, че са били лошо отгледани. Но въпросът е различен, ако детето не може да бъде научено от ранна възраст, тъй като всичко е предварително наредено. Тогава защо все пак трябва да ги възпитавате? Ако ги научите да бъдат добри хора, те вече няма да създават много карма, качеството на живота им ще бъде различно и дори може да станат самоусъвършенстващи се.

Що се отнася до заплащането на чужда карма, това е нещо страшно! Причината е, че ако добавехте чужда карма към вашата собствена, дори нямаше да можете да живеете повече от няколко дни, преди да умрете. Кармата би била огромна – не е, както хората си го представят. Аз ви разкрих неща от високо ниво, но вие често ги разбирате с човешко мислене. Така не се получава. Що се отнася до детето, което става лошо, като родители ние наистина имаме отговорност да го възпитаме добре. Но това дете вече е зрял човек и изобщо няма да слуша. Вие не сте го възпитали стриктно, когато е бил малък, и сте го разглезили. Било е неизбежно да стане покварен, когато порасне. Мисля, че е трудно да го възпитате сега. Ако ви слуша, може да му предложите мила дума за съвет, когато има желание да слуша. Най-добре е да не казвате нищо, когато е раздразнен, защото да кажете нещо в такъв момент е равносилно на това да не кажете нищо и дори може да се обезсърчите и ядосате. Не е ваша вината, ако той изобщо не може да бъде дисциплиниран. Но ние все пак сме отговорни за това, че не сме го възпитали добре в миналото – със сигурност е така. Ако следващото поколение на човешкия род продължава по същия начин, старото поколение ще е извършило грях.

Ако човек все още може да бъде с ясно съзнание и е способен да намери себе си – тоест, когато е уравновесен – може да му дадете да чете книгата. Ако той може да я чете, може би все още има изход. Някои от онези, които са извършили престъпления в миналото, са се поправили чрез самоусъвършенстване в Дафа. Има също и наркозависими, които са били излекувани от зависимостта си, откакто са се присъединили към нас в практиката. Но ще ви кажа следното: в никакъв случай не водете наркозависими на нашето място с цел да изчистите техните зависимости – ще навредите на моя Дафа. Нашата практика не прави такива неща за хората. Хората сами извършват лоши неща, така че трябва да страдат заради това. Тук ви казваме, че мощта на нашия Дафа е безгранична, но е предназначена за самоусъвършенстването на хората. Ако наистина се самоусъвършенствате, няма да се получи, ако имате такива мръсни тяло и съзнание. Ето защо ви пречистваме. Това означава, че ще се чувствате по-добре физически, здравословният ви проблем ще изчезне или може би лошите ви навици ще бъдат премахнати. Ще се появи такъв ефект. Това се прави заради самоусъвършенстването, а не за лекуването на хората или за тяхното прочистване от отрови.

Практикуваш: Казвал сте, че всичко на света има живот. Защо някои хора са способни да си спомнят неща, които са направили в предишните си животи, но малко хора си спомнят, че преди са били растения или животни?

Учителят: Това е така, защото не сте чули за такива хора. То не означава, че те не съществуват. Всъщност има доста от тях. Някои хора могат да си спомнят неща от предишните си животи, защото мозъците им не са били напълно почистени. По време на прераждането им техните мозъци не са били почистени както трябва или частта с паметта им не е била здраво заключена. Останало е малко, така че имат спомени от предишния си живот. Що се отнася до растенията, когато изнасях лекции да преподавам Фа в Китай, след десетдневно изучаване и самоусъвършенстване учениците ми писаха какво са научили чрез преживяванията си и много хора споменаха неща от този род. Те знаеха от какъв вид растение са се преродили. Но нека ви кажа: това не е образът на тяхното истинско същество – това е само техният образ в онзи конкретен живот. Човек може да се прероди във всичко по време на цикъла на смъртта и прераждането. Какво сте наистина, зависи от това какъв е вашият Първичен дух – само това е вашият истински образ.

Практикуващ: Може ли да представим „Джуан Фалун“ на свещеници и монахини в голям мащаб?

Учителят: Всъщност аз разглеждам всички тях като обикновени хора. Те ще станат Богове само ако истински успеят в самоусъвършенстването. Сега са все още човешки същества, обикновени човешки същества. Просто имат различна работа. Ето как гледам на това. Въпреки това, тяхната работа е, в крайна сметка, свързана със самоусъвършенстване, така че религията е пречка за тях. Те упорито се придържат към своята религия и са неспособни да се откажат от нея – това е най-голямата пречка пред това да получат Дафа. Но няма начин да им се кажат принципите на Фа. Ако сърцата им не се развълнуват от този необятен Фа на Вселената, няма нужда повече да се занимавате с тях. А те имат и друга огромна пречка: дори не четат книгата [на Дафа]. Трудно е да се справите с това. То е най-голямата им пречка. Има ли начин да се премахне тази пречка? Може да говорите с тях. Ако те разберат това, което казвате, ще ви чуят. Ако нямат желание да го разберат, повече нищо не можете да направите.

Практикуващ: Животните не могат да отидат на Небето, така че не би трябвало да има никакви животни в небесните райове? Правилно ли е това заключение?

Учителят: Аз не се опитвам да измисля нещо – аз преподавам принципите на Фа на космоса и неговото истинско положение. Така че съзнанието ви трябва да е наясно с това. На животните им е строго забранено да отиват на Небето. Ако те искат да отидат в небесни райове, необходимо е да се преродят като хора и тогава да се самоусъвършенстват, преди да могат да отидат. Хората също не могат да отидат на Небето – те също трябва да се самоусъвършенстват. Тогава има ли животни в небесните райове? Да. Всички те са послушни и мили. Има слонове и лъвове, както и дракони и феникси. Те не могат да бъдат сравнявани с животните в човешкия свят – те са Богове, също като драконите, които се боготворят на Изток. Но има и други организми и животни, голямата част от които са родени в онези измерения. Те са създадени от Фа за съществата на онези нива и са създадени, за да се обогати средата на възвишените същества на онези нива. Но има и такива, които са отишли горе от Земята, въпреки че не са отишли там посредством самоусъвършенстване. Райските места на някои Буди имат животни. Как са се качили там? Има и други начини. Например може да са отишли там горе посредством спасение от Буди, въпреки че може да са били нещо различно от животни, докато са били на Земята. Може би са били хора. Няма да давам допълнителни подробности за това. С други думи, трябва да спрете да мислите за тези божествени неща. Те наистина нямат нищо общо с вашето самоусъвършенстване. По време на самоусъвършенстването трябва да побързате да се отървете от лошите си мисли. Трябва да станете необикновен човек, да промените себе си в дори по-добър човек и най-накрая да постигнете стандарта за Бог.

Практикуващ: В кое измерение е Главният дух? Дали той контролира едновременно телата във всяко измерение?

Учителят: Правилно. Но не е съвсем така, защото частта от него, която е объркана и блокирана от илюзиите на обикновеното човешко общество, е неспособна да вземе участие.

Мисля, че тази Фа-конференция е голям успех. Докато споделяхте опита и разбиранията си, през повечето време слушах там горе. На тази конференция открих, че учениците от бялата раса в Европа са напреднали бързо и тяхното разбиране на Фа е дълбоко. Това не се е случвало никога преди – забележително е. С други думи, тази Фа-конференция беше пълен успех и постигна своята цел. Мисля, че тази конференция, най-малко сред учениците, които имаме в момента, ще предизвика подем в изучаването на Фа. Ще цените този Фа дори повече и наред с това ще разпространявате този Фа и ще дадете възможност на повече хора да дойдат да го изучават. Вие все повече и повече разбирате ценността на този Фа и това е, защото сте разбрали принципите на Фа на различни нива чрез непрекъснатите си самоусъвършенстване и напредък. Това ви е позволило да разберете какво е той. Колкото повече изучавате Фа, за толкова по-ценен ще го намирате. Така че това, което ни позволява да напредваме най-добре, е да четем книгата много. Четенето на книгата по много ни позволява да напредваме най-бързо.

От началото всеки един от нашите ученици, седящи тук, имаше възможността наистина да слуша с внимание и наистина да обмисли и да съотнесе нещата към себе си. Това е отлично. Също така се надявам, че посредством тази Фа-конференция ще напредвате дори по-бързо в близкото бъдеще – ще напредвате дори по-бързо, черпейки от силата на този Дафа и от силата на Дафа конференцията. Когато ви видя следващия път, със сигурност ще сте направили дори по-големи пробиви и ще сте се променили дори още повече. Това няма нужда да се споменава, няма съмнение в това. Вие можете само да напредвате все повече и повече и да се приближавате все по-близо до Съвършенството.

Не искам да казвам нищо повече, тъй като вече говорих много. Всички вие – особено учениците ветерани – знаете какво да правите. Само се надявам, че можете да балансирате изучаването на Фа, работата си и другите неща, които правите сред обикновените хора. Надявам се, че ще се самоусъвършенствате с достойнство и по праведен начин и ще се стремите към скорошно постигане на Съвършенство.


(1)Тук и на много други места, където се появяват „сърце“, „съзнание“ или и двете, китайският термин „шин“ (xin) може да бъде преведен като сърце/съзнание или и двете заедно. – бел. прев.

(2)Китайският термин, употребен тук – „mi xin“ – обикновено е превеждан като „сляпа вяра“ или „суеверие“ и в Китай е често използван да критикува или омаловажава духовни практики и/или вярвания. – бел. прев.

(3)Юе Фей – китайски герой на войната, който живял през периода 1102 – 1141 г. Той бил прочут с храбростта и лоялността си към държавата – бел. прев.