Фалун Дафа

Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка

Ли Хонгджъ


Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка

Ли Хонгджъ

март 2002 г.

Здравейте, всички! (Аплодисменти)

Не съм ви виждал дълго време. Бих искал да поговоря пред вас за няколко неща. Когато приключа, ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете и аз ще използвам възможността да ви отговоря.

Ще говоря главно за три неща. Първото е, че всеки трябва да направи изучаването на Фа приоритет. Казвал съм ви това често. Но това, за което ще говоря днес, е различно. Ще ви разкажа за по-дълбоките причини. Изключително важно е за всеки Дафа практикуващ да изучава Фа добре. Това е така, защото вие сте много различни от който и да било метод за самоусъвършенстване в миналото и от самоусъвършенстващите се в миналото, тъй като вашите мисии са велики. Фа на космоса се преподава тук – кой би дошъл да слуша Фа? И какво биха направили тези същества, които ще слушат Фа? Всички тези неща имат по-голямо значение. Казвал съм, че Дафа практикуващите са величествени. Всъщност отговорностите, които поемате, са доста големи. Вие знаете само, че някои ученици са сключили договори с мен в миналото. Но истината е, че има много други ученици, които са дошли от други космически колосални небесни твърдини – изключително далечни и изключително огромни, и те дойдоха, за да установят кармична връзка. А има и хора, които влязоха, докато Дафа се разпространяваше този път, защото вратата е широко отворена и много хора със сравнително добро вродено качество също влязоха. Така това са трите категории, към които основно спадат нашите Дафа практикуващи.

Помислете, защо същества от далечни космически тела са дошли тук? Защото Фа-коригирането щеше да се случи в космоса, а те са представители на изключително масивните групи от същества в далечни космически тела и колосални небесни твърдини; те дойдоха тук, за да установят кармична връзка с Учителя, така че да подсигурят, че във Фа-коригирането няма да бъдат оставени извън реконструирането на целия космос; целта им бе да позволят на съзнателните същества по техните места да бъдат спасени. Там има огромни, безбройни групи същества. Тези хора, които успяха да подпишат съглашения с мен, също нямат просто минало – те също са дошли от огромни космически тела. Ако техните нива са наистина високи, помислете, не се ли явяват и те представители на гигантски космически тела? Има и такива, които са ученици, влезли по време на разпространението на Фа този път, и повечето от тях също са дошли от наистина високи нива.

Това, за което говорих току-що, е кой е дошъл да слуша Фа. Ако такива хора са дошли да слушат Фа, тогава помислете: не е ли всеки Дафа практикуващ представител на различно гигантско космическо тяло? Ако случаят е такъв, от това дали един Дафа практикуващ се самоусъвършенства добре или зле, не се ли определя дали съществата от тези гигантски космически тела ще бъдат спасени, или не? Мога да ви кажа, че определено е така.

Причината е, че гигантското космическо тяло е под вас, то е почти като вашето тяло, защото ето колко гигантски сте вие. Там вътре има безбройни съзнателни същества и безбройни космически небесни твърдини. Вашето самоусъвършенстване определя дали тези гигантски групи от същества са добри или лоши и дали те могат да бъдат запазени, или не! Погледнато от микроскопично ниво, вашето човешко тяло, което се проявява в човешкия свят, всъщност също е гигантска система. Докато се самоусъвършенствате, първо тази част от вашето тяло се излекува и остава здрава, а след това постепенно се превръща във високоенергийна материя. Промените на повърхността може и да не са големи. По време на Фа-коригирането космосът прави пробиви от микрокосмоса към повърхността; и по време на своето самоусъвършенстване Дафа практикуващите също се променят от микрокосмоса към повърхността. Докато се самоусъвършенствате, вашите тела в микрокосмоса правят бързи пробиви в нивата. И в хода на самоусъвършенстването им телата на огромното мнозинство от нашите ученици вече нямат много останало на повърхността. Колкото по-високо е вашето ниво, толкова по-огромна е вашата отговорност. Колкото по-високо е нивото ви, толкова по-гигантско е космическото тяло и толкова повече са съзнателните същества, които представлявате, и вие ще бъдете отговорни за това място. С други думи, докато продължавате да се самоусъвършенствате, вашето човешко тяло продължава да се подобрява и става все по-добро и по-добро, и същевременно се превръща в тяло на Бог. Ако не се самоусъвършенствате добре, както сте видели, промените в тялото на повърхността са доста малки. С други думи, гигантското космическо тяло, което представлявате, е същото като вашето тяло – то съответства на вашето тяло. Тогава може би много същества няма да бъдат спасени, защото вие не сте се самоусъвършенствали добре – тъй като не сте се самоусъвършенствали добре, те не могат да станат добри. Това, че не сте изоставили много привързаности, им се намесва и те на свой ред също ви се намесват.

Често казвам, че трябва да изучавате Фа добре. Когато и да се срещам с ученици по време на Фа-конференции или при други обстоятелства, винаги казвам, че трябва да направите изучаването на Фа приоритет и че независимо колко сте заети, трябва да изучавате Фа. По онова време не можех да ви кажа неща на толкова дълбоко ниво и не можех да разкрия това. Но след това изпитание, сега вие сте способни да разберете Фа по-задълбочено и сте станали по-зрели в своето самоусъвършенстване и в утвърждаването на Фа. Днес мога да ви кажа следното: вашето самоусъвършенстване абсолютно не е личен, прост въпрос на достигане на Съвършенство – самоусъвършенстването ви е спасяване на безбройни съзнателни същества в съответстващото ви космическо тяло, които са вложили във вас безкрайна надежда. Самоусъвършенстването на всички вас е спасяване на съзнателните същества във всяка една гигантска космическа колосална небесна твърд.

Защо казвам, че Дафа практикуващите са различни от самоусъвършенстващите се в миналото? Казвам, че Дафа практикуващите са величествени, но само ако сте се самоусъвършенствали наистина добре, вашето постигане на Съвършенство ще е истински величествено. Съвършенството на един Дафа практикуващ не е просто пробивът на едно обикновено същество извън Трите сфери. Помислете, когато се самоусъвършенствате добре, по-малко същества в гигантския космос ще станат лоши и по-малко от тях ще бъдат изличени. И когато се завърнете, те истински ще ви смятат за свой Господар, свой Крал и ще имат безгранична почит към вас, защото вие сте ги спасили, жертвали сте се за тях и сте им дали всичко, което имат. Но ако не се самоусъвършенствате добре, много същества ще бъдат изличени, тъй като не можем да не изличим същества, които вече са неспасяеми. Защо е така? По време на това преследване всички същества в различни измерения играят роля, независимо дали са добри, или лоши. Лошите същества се намесват във Фа-коригирането, преследват нашите ученици и същевременно ви се намесват. Така че трябва да ги елиминирате с абсолютна сериозност. Ако не се самоусъвършенствате добре, много същества ще бъдат изличени и когато достигнете Съвършенство, когато се завърнете на своето място, ще откриете, че изключително голям брой същества, които по някое време са били вложили във вас безкрайна надежда, са били изличени. Тогава в тази космическа колосална небесна твърд е много възможно космическите тела, които представлявате, да бъдат в увредено и непълно състояние и безбройни съзнателни същества да са били изличени.

Знаете, че много ученици не са разбрали ясно нещата по време на това преследване и го смятат за обикновено човешко преследване срещу човешки същества. Всъщност това преследване е напълно безпрецедентен зъл тест за Дафа учениците, организиран от старите сили. И те не позволяват на злите същества, които са използвани, да узнаят истинската ситуация – те наистина нанасят вреда. Макар да не признавам която и да било от тези подредби, в края на краищата те направиха тези неща. Не признавам което и да било от нещата, организирани от тях в историята, и по време на Фа-коригирането напълно им се противопоставям. Така че насред това преследване на съзнателни същества ние трябва да разясняваме истината на хората и същевременно да се самоусъвършенстваме добре и да елиминираме злото с праведни мисли. Макар и да не признаваме нищо тяхно, техните злобни клевети по време на това преследване отровиха съзнанията на безбройни съзнателни същества.

Ако огромното мнозинство от хората в този свят днес наистина са дошли от високи нива, за да получат Фа, помислете – тогава те не са просто обикновени същества. Дори един Татагата е представител на гигантска група от същества. Но те не са ограничени до Татагати – онези, които са дошли в човешкия свят, всички имат велики способности. Много Крале и Господари на космически тела са дошли тук и са представители на гигантски космически тела. Но след като са дошли в обикновеното човешко общество, те са станали заблудени и дори са участвали в това преследване на Дафа. Тогава ако някой такъв е елиминиран, помислете, не само той е елиминиран – това, което е елиминирано, е също гигантско космическо тяло.

Казвал съм, че Дафа практикуващите са забележителни. Насред такова жестоко преследване вие все още разяснявате истината на хората по света и спасявате съзнателни същества. Съществата, които спасявате – помислете – просто обикновени човешки същества ли са те? Ако наистина съответстват на гигантски космически тела, то когато разясните истината на едно от тях, вие спасявате гигантско космическо тяло, гигантска група същества, и спасявате Господар или Крал. Бих казал, не са ли Дафа практикуващите величествени? Нещата, пред които са изправени Дафа практикуващите, са наистина значими. Хората в миналото говореха за спасяване на съзнателни същества; онези, които бяха спасявани, бяха само незначителни човешки същества, обикновени човешки същества. Те не заслужаваха да бъдат спасени от Дафа практикуващи – нямаше нужда това да бъде извършено от моите Дафа практикуващи. Всички неща, които правите, са доста значими. По време на настоящото преследване, ако един съвсем обикновен човек може да каже на друг: „Не преследвай Фалун Гонг, Фалун Гонг е нещо добро“, в резултат на което този човек не преследва Дафа практикуващите и в бъдеще дори има възможността да остане и да получи Фа, ако е дошъл от високо ниво, за да получи Фа, тогава самоусъвършенстването му ще бъде бързо. Тогава помислете за това, неговото Съвършенство ще бъде Съвършенството на огромна група същества и Съвършенството на един Господар или Крал. И при това неговото Съвършенство е било направено възможно от един обикновен човек. Този обикновен човек, съвсем обикновен човек, ще стане дори велик Бог. Тогава дори още повече, какво да кажем за Дафа практикуващите, които правят нещо величествено – те не просто спасяват един или двама души, а постоянно поемат инициативата да разясняват истината на хората по света, постоянно правят тези неща и спасяват дори още повече същества – не е ли това величествено?

Казвал съм преди, че за един Дафа практикуващ достигането на Съвършенство чрез лично самоусъвършенстване не е нещо особено – то е само полагане на основа за Дафа практикуващия в процеса на самоусъвършенстване, която да го подготви за по-големи неща. Ако някой смята индивидуалното Съвършенство за най-важното нещо, бих казал, че той не е достоен да бъде Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането. Тогава кой може да бъде наречен Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането? Знам, че всъщност в света има седем милиарда души. По-рано нашите Дафа практикуващи общо наброяваха едва 100 милиона. Какво съотношение е това? Не могат ли тези други хора да получат Фа? В следващата фаза все още ще има хора, които се самоусъвършенстват, и все още ще има хора, които постигат Съвършенство, но това ще е само лично самоусъвършенстване. Причината е, че тези, които получат Фа по време на първата фаза, се наричат „Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането“. Вие съществувате съвместно с периода на Фа-коригирането и Дафа ви е възложил величествени отговорности и мисии; докато онези хора, които ще получат Фа по-късно, ще извършват само лично самоусъвършенстване. Те няма да имат тази чест и нямат достатъчно късмет, за да бъдат част от нещо толкова величествено. Тогава не е ли нашето спасяване на съзнателни същества нещо истински забележително, нещо истински величествено? Всъщност то е и много спешно.

По-рано казах, че ако не се самоусъвършенстваме добре, за нашите Дафа практикуващи няма да е само въпрос на болезнено съжаление, когато по-късно достигнат Съвършенство. Когато се завърнат, онези, които са се самоусъвършенствали добре, ще имат истински грандиозно постигане на Съвършенство – всички съзнателни същества, които са вложили в тях безкрайна надежда, ще бъдат спасени от тях. Но когато някои от онези, които не се самоусъвършенстват добре, се завърнат, те ще открият своите вселени в увредено и непълно състояние. Колкото до онези, които са преминали на противоположната страна по време на това преследване или дори са извършили ужасни неща – нека ви кажа, че Учителят все още не иска да ги изостави. (Аплодисменти) Нищо тяхно на повърхността вече не може да бъде върнато обратно. Тъй като не са се самоусъвършенствали добре и не са се справили добре, всички онези огромни и многобройни същества са отвъд спасение. Тъй като не признавам подредбите на старите сили и не признавам това преследване, и тъй като старите сили са разделили повърхността и първоначалната природа на Дафа практикуващите, има много неща, за които Дафа практикуващите не могат да направят нищо, и техните повърхности са манипулирани от зли същества и са били накарани да извършат някои лоши неща – защото те имат привързаности, от които злите същества са се възползвали – така че аз ще извлека първоначалната природа на Дафа практикуващите. Междувременно старите сили, които направиха така, че повърхностите на Дафа практикуващите да бъдат манипулирани да вършат лоши неща, и онези зли същества, които бяха използвани от старите сили директно да преследват Дафа, ще бъдат лишени от своите Статуси на достижение и от своите способности. Те ще бъдат натикани в частите на човешките тела на онези преследвани от тях Дафа практикуващи, изградени от карма и всевъзможни придобити след раждането понятия, и тази част от човешкото тяло ще бъде елиминирана в процеса на метаболизъм – тоест частта, от която са се възползвали – и след като са натикани в нея, те ще се спуснат заедно в Ада. Това е така, защото лошите неща са в действителност извършени от старите сили, използващи зли същества и манипулиращи кармата и представите на хората. Те са причина такива мои ученици да се върнат по същия път, по който са дошли, но да не отнесат нищо обратно; междувременно, когато се завърнат, гигантските космически тела, които представляват, ще бъдат празни и вече няма да съдържат всички същества, които са били там. Тъй като те не са се самоусъвършенствали добре, всичко ще е станало лошо и ще е било изличено, и може само да бъде създадено наново. Ето защо казвам, че в личното си самоусъвършенстване е изключително важно да продължавате да упорствате в изучаването на Фа. Ако не изучавате Фа добре, когато вършите Дафа работа, ще има много неща, с които ви е трудно да се справите правилно или да направите добре. Но ако изучавате Фа добре, ще откриете, че много неща са много по-лесни за правене и същевременно възникването на проблеми ще е по-малко вероятно. Ето защо казах, че независимо колко сте заети, трябва да изучавате Фа.

Това, за което току-що говорих, беше първото нещо. Второто е, че трябва да направим разясняването на истината приоритет. Трябва да знаете, че разясняването на истината е изключително важно за Дафа практикуващите. Вие не просто извършвате лично самоусъвършенстване – вашето собствено самоусъвършенстване се състои в спасяване на съществата в гигантските космически тела, които представлявате. Когато разяснявате истината, вие спасявате дори повече и дори по-големи допълнителни космически тела и съществата в тези космически тела, защото това е отговорността, която Дафа и историята са ви възложили. По-рано казах, че ако много същества в света са дошли с необикновено минало – ако те са Крале, Господари и Богове на огромни космически тела – тогава това, което представляват, са огромни космически тела и многобройни групи от същества. Когато спасите такъв човек, помислете – не спасявате ли един Бог? Вероятно е той да е Бог от изключително високо ниво и да съответства на дори по-големи космически тела и многобройни съзнателни същества. Каква величествена добродетел е това тогава? Просто нещо ли е? Само на Дафа практикуващи могат да бъдат поверени такива велики мисии.

Така че за вас личното Съвършенство е маловажно. Вие сте се самоусъвършенствали много пъти в историята и сте преминавали през подобни пътувания в множество времеви периоди. Настоящият тест на вашето постигане на стандарта за лично Съвършенство изобщо не е нещо особено. Това е стандартът за измерване колко сте усвоили от Дафа. Вашият процес на лично самоусъвършенстване и постигане на Съвършенство всъщност полагаше основа за вашето защитаване на Фа и утвърждаването на Фа по-късно. Това е така, защото трябва да имате определени качества и трябва да имате дълбоко разбиране и усвояване на Фа; същевременно в процеса на лично самоусъвършенстване вие трябва напълно да покриете личния стандарт, който сте способни да достигнете. Само тогава можете истински да утвърждавате Фа и да правите това, което един Дафа практикуващ трябва да прави в критични моменти. Така че отговорностите на Дафа практикуващия не са в името на личното Съвършенство, а за да спасява съзнателни същества, докато утвърждава Фа – това е историческа мисия на Дафа практикуващия и ето защо Дафа практикуващите са истински величествени.

Всъщност бих искал да ви кажа, че хората в този свят... В началото, при създаването на човека от Боговете, Първичният дух вътре в тази човешка кожа беше постепенно оставян в други измерения през последните поколения и не му беше позволено да се преражда тук. Огромното мнозинство от човешки кожи сега са заети от същества от високи нива. С други думи, те искаха да дойдат и да получат Фа и трябваше да използват човешки кожи. Сред тях са и Дафа практикуващите. Ето защо вашето разясняване на истината е изключително важно.

Разбира се, много ученици тихо вършат огромно количество работа за разясняване на истината – раздаване на листовки, телефонни обаждания, използване на Интернет, ходене до консулствата и използване на всякакви медийни форми, за да кажат на хората по света истината за Дафа и да изобличат преследването от злото. Учениците в Китай са дори още по-необикновени – под огромното напрежение от злото те утвърждават Фа и спасяват съзнателни същества. Всичко това е необикновено, величествено е. Нещо повече, вие правите това по своя инициатива. Независимо дали ще е хапещият студ през зимата, силната жега през лятото или когато всичко е покрито с лед и сняг, или в проливния дъжд, и независимо какви са отношенията на хората или колко е трудно, вие не се отказахте. Учителят знае за всичко това. Виждам го и съм щастлив. Знам, че избирате сами да правите това, което трябва. Ето какво прави цялостното тяло от Дафа практикуващи. Разбира се, има малко хора, които не са прилежни, има малко хора, чието разбиране не е задоволително. Но те не могат да представят по-голямата група. Цялостното тяло се справя наистина добре. И освен това, тези, които не бяха пристъпили напред, постепенно пристъпват напред. Много пъти съм потвърждавал всичко, което правите. С други думи, Дафа практикуващите действат в голяма степен съобразно изискванията на Фа-коригирането. Във всичко това няма проблеми и то е изключително добре.

Току-що обсъдих две неща. Третото е вашето изпращане на праведни мисли. Това са трите неща, които Дафа практикуващите трябва да правят понастоящем. Изпращането на праведни мисли е друго наистина величествено нещо за нашите Дафа практикуващи. Това съкрушително преследване на Дафа, на Дафа практикуващите и на хората по света, което се случва от 20 юли 1999 г. насам, е невиждано. В историята преследванията на християнството, на будизма и на други религии никога не са били толкова зли. Преди е нямало такива масови медийни апарати като тези, транспортните средства също не са били развити и преследванията са били ограничени до малки региони. Днес площта на Китай е огромна и броят на съзнателните същества, които са били измамени, е много голям – само в Китай повече от един милиард души са били непосредствено измамени. Но това преследване не е ограничено само до Китай. Това преследване е всъщност в целия свят – клеветите са отровили съзнанията на хората по цял свят. Междувременно лъжите и пропагандата, които са покрили земята, са оказали огромен натиск върху Дафа практикуващите. И което е още по-сериозно, тези лъжи и клевети са отровили съзнанията на хората по цял свят. Това е Фа на космоса. Това е Фа, който е създал целия живот. Ако главата на някое същество съдържа лоши мисли за Дафа – помислете, Фа-коригирането се случва сега и отношението на едно същество към Фа-коригирането определя дали то ще остане, или ще бъде елиминирано – би ли могло това същество все още да бъде запазено, когато Фа коригира човешкия свят? То ще бъде отстранено веднага щом започне Фа-коригирането на човешкия свят. Тогава не е ли това едно преследване на целия свят, на цялата човешка раса?

Дафа практикуващите са забележителни. Когато преследването първоначално започна, вие никога не се бяхте натъквали на нещо такова, не бяхте подготвени психически и в действителност не знаехте какво да правите. После постепенно се съвзехте и постепенно пристъпихте напред, за да утвърждавате Фа. Сега по-рационално разобличавате злото и спасявате съзнателните същества. На този етап ние в общи линии сме запознали всички правителства и огромното мнозинство от хора по целия свят с това, че нашият Фалун Дафа е добър. Всички те знаят, че ние сме погрешно преследвани, всички те са узнали отвратителната същност на злия главен негодник в Китай и изкривеното, противно лице на този тиранин, и всички могат ясно да видят злостта на бандата политически негодници. Това, срещу което сме изправени, е огромната пропагандна машина на една нация, манипулирана от изключително зъл управник, от политически негодник. Ние успяхме да позволим на хората по целия свят да научат истината за преследването и да спасим онези хора, чиито съзнания бяха отровени от клеветите и лъжите. Това е забележително – истински забележително. Практикуващите в континентален Китай правят това дори още повече в лицето на жесток натиск. Те пробудиха китайския народ. И пробудиха хората по цял свят, които сега са узнали злостта на това преследване. Никой не го подкрепя и всички му се противопоставят. Тогава би ли могло злото все още да продължава? Всъщност сега злите фактори, които контролират преследването, са изключително малобройни и старите сили мислят, че не разполагат с достатъчно, за да тестват Дафа. Злото също е видяло, че с него е свършено, че Дафа никога няма да бъде изкоренен.

Помните ли преди, когато в началото започнахте да изпращате праведни мисли? Онези зли същества, които преследваха Дафа практикуващите, идваха веднага, подреждайки се в строй и биейки барабаните си. Посредством изпращане на праведни мисли за известен период от време, вие изчистихте големи количества от тези зли фактори. Сега когато изпращате праведни мисли, вашият Гонг трябва да търси навсякъде тези зли неща. Веднага щом Дафа практикуващите изправят длани, те побягват. Дафа практикуващите са способни да гледат праведно злите хора право в очите и те незабавно се опитват да избегнат зрителен контакт. Това е така, защото праведните мисли изплашват злите същества, които манипулират злите хора, тъй като те знаят, че ако бягат само малко по-бавно, ще бъдат незабавно елиминирани от праведните мисли на Дафа практикуващите. Ето защо сега злото постоянно отстъпва към местата, където се е концентрирало в Китай. Злите фактори, които контролират съзнанията на хората в други части на света, са в последната фаза на елиминиране.

Спомням си, че когато това тъкмо беше започнало на 20 юли 1999 г., в много части на света никой не знаеше какво представлява Дафа – „Такова широкомащабно потисничество се случва внезапно в Китай, за какво става въпрос?“ Медиите по цял свят повтаряха клеветническата пропаганда на Китай. По онова време натискът беше огромен. Разбира се, това беше само външната форма на натиска. Имаше и фундаментален тип натиск. Но дори външният натиск никога преди това не беше виждан в историята. Вие се изправихте срещу този натиск и коригирахте всичко до такава степен. Това е наистина забележително.

По онова време, когато определените за елиминиране зли фактори в космоса натиснаха от горе, те бяха изключително огромни. Те обвиха целите Три сфери и измеренията, съставени от слоеве върху слоеве частици. Злото на целия космос натискаше надолу – нещо толкова огромно затискаше човечеството и Трите сфери. Вие видяхте, че снимката на Земята, публикувана тогава от медиите, изглеждаше като лицето на демон. Но това беше само проявлението на едно повърхностно измерение на Земята. Ако не беше Фа-коригирането, дори и едно същество в Трите сфери нямаше да оцелее, защото това нещо беше достатъчно мощно да унищожи значително голямо космическо тяло. Когато силата на Фа-коригирането унищожи всички същества, които натискаха надолу, факторите, които ограничаваха мислите на хората, като цяло бяха елиминирани и след това ситуацията се промени много. Преди, когато се опитвахте да разяснявате истината, много хора изобщо не желаеха да слушат и поведението им беше лошо. Когато отново се опитахте да разясните истината, след като тези неща бяха унищожени, хората бяха отворени да я приемат и бяха в състояние да ви изслушат. Но те все още не бяха достатъчно рационални, защото онези зли същества, които си бяха проправили път в Трите сфери, все още манипулираха хората – те все още манипулираха хората, които имаха лоши мисли спрямо Дафа. В резултат на клеветническата пропаганда имаше доста такива хора и ето защо натискът върху нас все още бе доста голям. Освен това, много зли същества бяха наистина долни. При тези обстоятелства ви казах да изпращате праведни мисли. След като злите фактори, които манипулираха човешките същества, бяха елиминирани в хода на вашето изпращане на праведни мисли, едва тогава хората по света се пробудиха из основи.

През целия процес на Фа-коригиране моят Гонг идва от микрокосмоса към повърхността. Скоростта е всъщност изключително висока. Ще поговоря за скоростта на Фа-коригирането след минута. Преди силата на Фа-коригирането да пристигне на повърхностното ниво на човешките същества, или с други думи, докато Фа-коригирането продължава да напредва към тази повърхност, през този малък промеждутък от време преди повърхността да премине през Фа-коригиране, злите стари сили излагат на показ всичко свое и използват съществата, които са най-зли, от най-ниско ниво, ужасно сбъркани и със странни форми, за да преследват Дафа и Дафа практикуващите. Дафа практикуващите, за разлика от тях, утвърждават Фа и спасяват съзнателни същества през този период, преди Фа-коригирането да пристигне. Всичко се излага на показ през този период от време.

Силата на Фа-коригирането ще продължи да се движи стремително напред през оставащите измерения, докато Фа-коригирането бъде напълно завършено. Но докато силата на Фа-коригирането достигне повърхностните измерения, старият Фа, изроденият Фа на космоса все още ще съществува в тях. Следователно този стар Фа ще продължава да управлява всички същества в старите измерения, докато Фа-коригирането пристигне. Ако този стар Фа беше унищожен твърде рано, тоест ако старият Фа беше унищожен преди Фа-коригирането да пристигне, помислете, биха възникнали сериозни проблеми: от върха на космоса до дъното му хоризонталните измерения, вертикалните измерения, всички измерения биха били хвърлени в безпорядък, всички времена в космоса биха спрели да съществуват, това би станало най-голямото измерение, най-бързото време, всички същества в старите измерения биха се разпаднали с най-високата скорост в най-бързото време, цялата материя незабавно ще се влоши и с всичко, което остане на повърхността на стария космос и което не е преминало през Фа-коригиране, ще бъде свършено и то мигновено ще се разпадне. Това малко късче от повърхността на стария космос, което не е преминало през Фа-коригиране, също е изградено от безбройни гигантски измерения, безбройни съзнателни същества и безбройни Богове, така че преди да е преминало през Фа-коригиране, то все още не може да бъде унищожено – иначе съзнателните същества там биха се разпаднали преди Фа-коригирането да пристигне и не биха били спасени. Учителят не спасява само вас и хората по света – спасявам и онези същества от високо ниво. Старите същества не са способни да видят как изглежда новият космос, нито им е позволено да го видят. Така че следват старите Фа-принципи и поддържат всичко на стария космос. Ето защо, когато ги придържам към изискванията на новия космос, те не са склонни да се съгласят – те не могат да го видят. Тогава по време на Фа-коригирането старият космос всъщност играе ролята на намеса спрямо мен и Дафа практикуващите. Имам способността да го унищожа. Но както току-що казах, заради спасението на съзнателните същества не мога да го унищожа. Ако бъде унищожен, тези същества не биха могли да бъдат спасени и с всички съзнателни същества в тези космически тела би било напълно свършено. Освен това, главните тела на нашите Дафа практикуващи са все още тук и спасението би било дори още по-трудно.

Така че много неща не може да се разглеждат опростено. Ако този стар Фа не бъде премахнат, това ще направи Фа-коригирането трудно; но ако този Фа бъде премахнат, това сериозно ще повлияе на спасяването на съзнателните същества. Когато Дафа практикуващите изпращат праведни мисли, чисти и праведни мисли, за да разчистят преследването им от злото, това е позволено – старите Фа-принципи също включват такива принципи. Това е същата идея като подхождането към самоусъвършенстването с праведни мисли или като спасяването на съзнателни същества с праведни мисли. Ето защо можете да го правите. Ако Учителят го правеше вместо вас, старите Фа-принципи и старите Богове нямаше да се съгласят с това. Вече съм направил за вас много неща, така че ако прекаля и направя твърде много или ако напълно поема всичко и направя всичко, старите Фа-принципи и съществата в стария космос биха видели това и абсолютно не биха се съгласили. Те биха си помислили, че съм поел всичко ваше и че Дафа практикуващите не са извършили свое собствено самоусъвършенстване. Така че биха се надигнали, за да го блокират.

Разбира се, ако те блокират нещата, аз мога да ги елиминирам. Но как би могло да се получи по този начин? Много неща не са така прости. Ще ви дам пример, за да ви го илюстрирам. На моменти някои ученици в Китай не се държаха твърде добре. Когато бяха арестувани и преследвани, когато онези зли полицаи ги биеха, те ги биеха ужасно. Но в този момент праведните мисли на някои ученици не бяха задоволителни и така преследването, което те понесоха, стана дори още по-жестоко. Когато злото ги биеше, те забравиха, че са Дафа практикуващи, и не помислиха: „Ще помоля Учителя да ми помогне.“ Или когато някои хора наистина молеха Учителя за помощ, те имаха силна привързаност на страх. Когато бяха бити и болката беше голяма, много от тях викаха: „Оох, мамо!“ Те изцяло приемаха това преследване като преследване на обикновени човешки същества срещу други човешки същества. Тогава, ако по онова време се опитах да ги защитя, онези стари сили нямаше да се съгласят, защото те се придържат към принципите на стария космос; те мислят, че това са единствените принципи на космоса, и не могат да видят новия космос. Биха казали: „Това е твой ученик? Мислиш ли, че той те вижда като свой Учител? Смята ли себе си за самоусъвършенстващ се? Има ли праведни мисли? Оставил ли е настрана мисълта за живота и смъртта? Остана ли твърд и непоколебим като диамант?“ В тези моменти Учителят наистина не можеше да им отговори, изправен пред тяхната критика. Разбира се, не можете да кажете, че той не е мой ученик само заради поведението му в един или два случая или по време на един живот. Те също го знаят, така че казват: „Причината да го бием е, за да извадим праведните му мисли. Виж, той дори не те признава за свой Учител. Нито смята себе си за Дафа практикуващ.“

Ето защо понякога Учителят наистина не може да каже нищо. Но тъй като този космос преминава през Фа-коригиране, аз ни най-малко не признавам това преследване. Мога напълно да унищожа Боговете, които манипулират и използват злите същества, както и самите зли същества. Независимо колко високи са техните нива, независимо кой е извършвал побоя, кой е правил манипулациите, кой е използвал другите или кой го е организирал, мога да ги хвана с един замах на ръката си и да ги унищожа. Докато седи тук, Учителят е просто обикновен човек – просто ме смятайте за обикновен човек. Но телата на Учителя във всички други измерения са огромни отвъд сравнение, като всяко е по-голямо от следващото; независимо колко голям е космосът, той все още не е голям колкото мен. (Аплодисменти) Но помислете всички: ако унищожа тези същества, старите принципи и съществата в гигантските повърхностни измерения на космоса, които не са преминали през Фа-коригиране, всички ще видят това и ще кажат: „Какво правиш?“ Така те ще се съюзят и ще нападнат, и ще формират сила, която ми се противопоставя. Дори и така, аз все още бих могъл да ги унищожа – независимо колко много от тях дойдат, бих могъл да ги излича, да ги лиша от техните Статуси на достижение и да ги захвърля долу в Ада. Но помислете всички: аз дойдох, за да спася всички същества. Не са ли тези Богове също същества? Те са същества от дори по-високи нива – същества, които са дори още по-достойни за спасение. Този Дафа практикуващ, от друга страна, не се държи като Дафа практикуващ и въпреки това заради него аз унищожавам безбройни, безбройни Богове – помислете, правилно ли е това? Не, не е. Ето защо ви казвам, че за Учителя е ужасно трудно да се грижи за определени неща. Не че Учителят няма способността; целта е да се позволи на всички съзнателни същества да бъдат спасени. Когато се държите праведно, Учителят може да направи всичко за вас. Ако праведните ви мисли са наистина силни, ако сте способни да оставите настрана мисълта за живота и смъртта и ако сте твърди и непоколебими като диамант, тогава онези зли същества няма да посмеят да ви докоснат, защото знаят, че освен да ви убият, всеки друг тип преследване ще бъде безполезен. Злото няма да има друг избор, освен да ви остави на мира. Ако при този сценарий злото все още ви преследва, тогава Учителят няма да покаже никаква снизходителност. Учителят има безброй Фашъни и освен това съществуват безброй праведни Богове, които ми помагат да действам, и те също директно ще елиминират злото. Не ви ли казах преди, че всеки от вас, Дафа практикуващи, има осем вида небесни дракони – пазители на Фа, които ви предпазват? Единствено поради това, че не се справяте достатъчно добре, всички тези Богове са ограничени от Фа-принципите на стария космос и не могат да направят нищо, въпреки че наистина искат да помогнат.

Тогава каква точно е връзката между мен и старите сили? Нека поговоря за това. Фактически тези стари сили, строго погледнато, не се опитват да унищожат това Фа-коригиране и не смеят да го унищожат. Тяхната цел, макар да е нечиста, също е Фа-коригирането да успее; просто те искат всичко това да следва техните изисквания – те искат Фа-коригирането да следва техните изисквания, което е абсолютно забранено. Това е така, защото всички същества в космоса са се изродили и дори първоначалните елементи, които съставляват техните същества, вече не са чисти – дори елементите на елементите вече не са чисти. Те самите не могат да установят това и независимо какво правят, няма да са способни да станат истински чисти отново. Те самите не могат да покрият изискванията на Фа-коригирането за новия космос – как биха могли да коригират Фа? Как би могло Фа-коригирането да следва техните изисквания? Ако след Фа-коригирането новият космос бъде създаден съгласно стандартите и изискванията на съществата от стария космос, тогава няма ли това да е все още старият космос? Не би ли било това променяне на формата на нещата, без да се засегне същественият въпрос? Никое от съзнателните същества в стария космос няма представа какъв е бил космосът в своето първоначално, най-чисто и най-праведно състояние, така че как това би могло да бъде направено по техния начин? Ето защо не мога да ги призная. Но те не искат да бъдат дезинтегрирани насред старите Фа-принципи на формиране, застой, упадък и унищожение, така че инстинктивно искат да се спасят. Съществата от най-високото до най-ниското ниво на космоса са участвали в това, в тази цялостна система, която върви по целия път надолу; на всяко ниво са участвали двадесет процента от съществата и всяко ниво аранжира конкретно как да ми помогне да извърша Фа-коригирането. Но слоевете над слоеве от същества са станали нечисти и дори последното същество е станало нечисто. Когато ми помагат, същевременно те крият егоистичното си намерение да се предпазят. Всички те искат да променят другите, но не и себе си – никой не иска да промени себе си – и дори се опитват да запазят колкото може повече нещата, към които са привързани и които не желаят да пуснат. В процеса те са направили голям брой неща много зле; някои неща направиха умишлено, докато по отношение на други дори не можеха да осъзнаят, че са лоши. Така че нищо от извършеното от тях не може да покрие стандарта на новия космос, нито дори стандарта на първоначалния етап на стария космос, и така то е далеч от изискванията на новия космос – напълно различно е. Тези същества няма как да знаят какъв е новият космос. В този критичен момент поведението на съзнателните същества спрямо Фа-коригирането определя тяхното бъдеще. С други думи, насред Фа-коригирането всички същества са изпитвани и позиционирани наново, включително и изличавани. Ето защо на тях изобщо не им е позволено да знаят какво представлява новият космос. Всичко, което е преминало през Фа-коригирането, е напълно различно от всичко, организирано от тях.

Докато сме на тази тема, нека първо поговоря малко за времето. Всъщност Фа-коригирането се движи много бързо. Извън космическото тяло всичко от новия космос може да бъде създадено с бързината на едно махване с ръка. Въпреки че това е просто аналогия, наистина е все едно се прави с едно махване на ръката – ето колко е бързо. Тогава защо ми отне повече от десет години да го направя? В действителност в космоса има различни измерения и всяко измерение има различно време. В космоса от най-голямото до най-малкото, от безкрайно микроскопичното до безкрайно макроскопичното има безбройни частици, на всяка частица съществува независимо време и всяко време има различна дължина. Тогава вътре в различните по размер светове, изградени от частици, има времена; в дори по-гигантските космически тела, изградени от безбройни частици, също има времена; и тогава гигантските групи от частици, които са на едни и същи нива и съществуват като едно цяло, също имат дори по-гигантски времена. В космоса има толкова много различни времена, че те са толкова безбройни, колкото са съществата в космоса. И космосът като цяло притежава друго време, съдържащо безбройни, безбройни времена, които имат своите специфични ефекти във всички различни измерения; всички тези времена бяха създадени за начините на съществуване на съзнателните същества в различните измерения. Така времената в някои измерения са много бързи, докато тези на други измерения са много бавни. Например изречението за различните скорости в различни измерения, което произнесох току-що – от началото му досега времената на някои измерения напреднаха със същата скорост като моята тук, в някои измерения вече са изминали няколко дни, в някои измерения вече са изминали десетки хиляди години, а в други – стотици милиони или хиляди милиарди години, толкова бързо. Това е така, защото космосът е невероятно гигантски, частиците в него са безкрайно микроскопични и безкрайно макроскопични и всички те имат свои собствени времена. Помислете, независимо колко огромен е целият космос, ако Фа-коригирането се извършва отвъд всички понятия за време в космоса, отвъд всичко, ако се извършва извън времето на космоса и не е ограничено от нито едно определено време, тогава независимо колко огромен е космосът и колко много различни времена съществуват, извън космическото тяло това се извършва с едно махване на ръката. И тази скорост е по-бърза дори от най-бързото време в космоса. Но мислили ли сте за следното: докато се случва това махване, на някои места вече са изминали стотици милиони години.

В това човешко измерение не е чак толкова зле – изминали са само малко повече от десет години от началото на Фа-коригирането и само малко над две години от 20 юли 1999 г., обхващайки четири календарни години, и моето Фа-коригиране продължава само малко над десет години. Помислете, не е ли бързо? Всъщност е много бързо – всичко това се прави във времето, което отнема едно махване с ръка, и разликата във времето, която се проявява в човешкото измерение, е повече от десет години. Нещо повече, цялостното време на космоса бе забързано дори още повече след началото на Фа-коригирането. Допреди юли 1999 г. един ден се равняваше на една секунда от миналото. Дори сега все още се забързва. Една година в момента се равнява на една предишна секунда – и това е само средна стойност и все още се ускорява.

Помислете всички, при тази висока скорост това е нищо в сравнение с цялата история на вашето съществуване или с вечността на вашето съществуване. В бъдеще, когато погледнете назад към този времеви период, [ще откриете, че] е било само миг, че е било едно нищо. В началото на това преследване всеки ден на всички ви се струваше като година. Дори през настоящия период много ученици се чудят: „Кога ще свърши? Кога ще свърши това преследване?“ Затова някои хора си мислят, че Учителят е написал в стихотворенията си, че пролетта идва (всички се смеят) и си казват: „О, значи ще свърши през пролетта?“ Споменавал съм и есента в моите стихотворения (всички се смеят), така че някои ученици казват: „Това трябва да означава, че ще свърши през есента.“ И когато есента свърши и преследването не приключи, те изглеждат някак разочаровани. Помислете, не е ли това използване на човешко мислене за разглеждане на тези неща?

Ако един, двама или трима души мислят по този начин, това не е голям проблем. Но ако Дафа практикуващите като цяло или ако повече хора мислят по този начин, тогава не е ли това силна привързаност, силна пречка? Вместо истински да използвате добре този времеви период, вие се надявате да свърши скоро. Помислете, ако свършеше днес, колко хора в Китай биха загинали? Много хора съответстват на многобройни същества в дори по-големи космически тела, така че ако това приключеше незабавно, колко същества биха били изличени? Ако сме неспособни да изчистим намиращите се в главите им зли мисли, враждебни към Дафа на космоса, и въпреки това много от тях са представители на гигантски космически тела, тогава колко същества в съответстващите им вселени биха загинали в резултат на изличаването на тези хора? Осъзнавате ли колко много същества биха били изличени? Мислили ли сте за това? Вие сте Дафа практикуващи; историята ви е възложила величествени отговорности. Трябва да използваме добре това време. Тъй като това не е приключило, то е шанс да се спасят съзнателни същества. Остава само още малко; щом започне Фа-коригирането на човешкия свят, позиционирането на хората ще бъде фиксирано. Въпреки че не признаваме подредбите на старите сили, през този период вие се закалихте и установихте могъщата добродетел на Дафа практикуващите. Когато Дафа е преследван, първото нещо, за което трябва да помислят Дафа практикуващите, е спасяването на съзнателни същества и как да утвърдят Дафа. Не е ли това величествено? Ние ни най-малко не признаваме тази подредба на злото, но в края на краищата преследването се случи и в края на краищата злото преследва толкова много съзнателни същества. Не би ли трябвало първата ни мисъл да бъде как да използваме добре времето, за да ги спасим? Да се отнасяте към това като към обикновено човешко преследване срещу други човешки същества, да мислите със съзнанието на обикновен човек: „Кога ще възстановят името ни? Кога ще свърши?“ – помислете, това ли са мислите, които трябва да има един Дафа практикуващ?

Не се тревожете, че ще отнеме дълго време. Мога да ви кажа, че християнството се е изправило след триста години преследване. Да не би Дафа практикуващият, със своята важна мисия, да не е добър колкото обикновения самоусъвършенстващ се? Това, което е определящо, е как разбираме нещата. Нека ви попитам, ако отнемеше още десет години да спасите всички съзнателни същества, бихте ли го направили все още? (Учениците отговарят заедно „Да!“) (Аплодисменти) Ето какъв трябва да бъде един Дафа практикуващ. (Аплодисменти) Разбира се, няма да има още десет години. Не е позволено да отнеме толкова дълго и те нямат толкова време, оставащо в живота им.

Но това, което е от решаващо значение, е как Дафа практикуващите разглеждат нещата. Ако един или двама души мислят по този начин, това не е проблем. Но ако всички Дафа практикуващи мислят по този начин, тогава е проблем. Спомняте ли си как преди 25 април 1999 г. премиерът на Китай каза положителни неща за Дафа? Когато нашите ученици отидоха да апелират на 25 април, той се срещна с някои Дафа практикуващи и каза добри неща. След като преследването започна, това накара някои от нашите ученици да развият голям брой обикновени човешки мисли и да си мислят: „Надявам се главатарят на злото в континентален Китай скоро да умре. Надявам се да падне от власт, така че премиерът да може да заеме неговото място. А ако премиерът е на власт, няма ли нашето име да бъде възстановено?“ Не ви ли мина през ума, че това е Фа на космоса, така че ако човешки същества искат да го нападнат, могат ли да го нападнат просто така? И ако човешки същества искат да възстановят името ни, мислите ли, че могат да го възстановят просто така? Човешките същества не са достойни за това! Как може да вложите надеждите си в един обикновен човек? Вие сте Дафа практикуващи! Всеки един от вас, Дафа практикуващи, е представител на огромно, гигантско измерение. На какво се равнява човечеството? Просто старите сили го използват и са блокирали по-великите ви способности. Как може да разсъждавате за нещата по този начин? Ако всички мислите така, старите сили ще видят това и ще си кажат: „Как може всички те да имат тези мисли? Тези мисли трябва да бъдат премахнати, така че нека накараме премиера да стане лош.“ Те по-скоро ще го накарат да стане лош, за да премахнат човешките ви мисли. Не е ли така? Старите сили не се съобразяват с човешкия живот – ако искат да убиват, просто ще убиват. В процеса на Фа-коригирането те са привързани само към собствените си подредби.

Ако Фа-коригирането наистина бъде увредено, космосът наистина би спрял да съществува и със старите сили също ще е свършено; нито едно същество не би съществувало и всичко би се разпаднало. Въпреки че старите сили искат да обновят космоса, на практика те не могат да го постигнат. Така че са привързани към всичко, което искат да направят, и ролята, която играят в опитите си да контролират Фа-коригирането, е сто процента лоша. Цялата намеса във Фа-коригирането е организирана от тях, така че когато нещата не се правят съгласно техните подредби и желания, те вършат лоши неща. Във Фа-коригирането тези същества ще бъдат изличени. Докато разяснявате истината сте видели, че сега някои хора са наистина трудни за спасяване. Всъщност мога да ви кажа, че много хора в света са вече напълно отвъд спасение. Спомняте ли си онзи ред, който написах: „Кой знае колко могат да бъдат спасени чрез милосърдие?“ Дафа практикуващи, независимо колко много жертвате, докато разяснявате истината, трябва да ви кажа, че накрая пак ще има много същества, които не могат да бъдат спасени – те са обречени на изличаване. Знам колко хора в континентален Китай ще бъдат елиминирани и е ужасяващо – броят е просто огромен.

Нека се върна на темата. Говорех за връзката между старите сили и мен. Старите сили видяха, че според Фа-принципите на формиране, застой, упадък и унищожение космосът ще се запъти към финалния си стадий. За да се спасят, те започнаха да организират това още от далечна епоха. Никой не знае кой съм. И аз не знам кой съм. Никое същество никога не ме е виждало и никое същество никога не ме е наричало с каквото и да било име. Нямам нито форма, нито име и съм различен от всичко, което изгражда което и да било същество в космоса. От гледна точка на съзнателните същества в космоса аз нямам нищо. Може би когато космосът го няма, само аз ще съм там. Аз нямам нищо. Никое същество не знае кой съм. Но без мен космосът не би съществувал. Причината, поради която съм дошъл тук, е да спася всички съзнателни същества по време на Фа-коригирането в момент, когато колосалната небесна твърд на космоса се разпада.

Всъщност всичко, което старите сили направиха, се явява естественият инстинкт на съществата в космоса да се опитат да се спасят. Но това е безполезно. Всеки път преди колосалната небесна твърд да приключи съществуването си, всички същества по това време правеха същото, но те всъщност забързваха разпадането. С други думи, по време на Фа-коригирането всичко, демонстрирано чрез поведението на съзнателните същества, е тяхното отношение към Фа-коригирането и това определя дали те ще бъдат запазени или не – това, колко добри са отношенията им към Фа-коригирането, се оценява и използва за повторното им позициониране. С други думи, това не са нищо повече от представянията на съзнателните същества по време на финалния стадий от формиране, застой, упадък и унищожение.

Когато се появих директно на ниво на колосалната небесна твърд, по-ниско от средното, съществата от високо ниво в колосалната небесна твърд видяха това. От това да нямам нищо, аз се сформирах в нещо – но не в композиция от частици, тъй като нямам частици. Знаете, че не можех да дойда тук, където са човешките същества, само с една стъпка; ако строежът на нечие тяло е много микроскопичен, това повлиява на всичко във Вселената. С други думи, независимо от нивото на едно същество, ако то влезе във вселена на по-ниско ниво, тази вселена ще бъде унищожена, защото колкото по-микроскопична е материята, толкова повече енергия притежава и толкова повече е нейната радиация. Въпреки че енергията на един Бог има интелигентност и е милостива, тя все пак ще промени всичко. Така че той трябва да се преражда ниво по ниво и само когато притежава повърхност на това ниво частици, може да остане на това ниво. Но помислете всички, тогава това отнема изключително дълго време. Ето как аз влязох стъпка по стъпка.

Не съм единственият – много Богове в колосалната небесна твърд слязоха долу в човешкия свят и те също трябваше да се спускат стъпка по стъпка по този начин. Много Богове от различни нива дойдоха от космоса, дойдоха с целта да спасят колосалната небесна твърд. За хората те са същества на изключително високи нива. Те дадоха обет да спасят всичко това и наистина много от тях се спуснаха долу. Първоначалното им намерение беше добро, но бяха неспособни да го осъществят. Не само не можеха да го направят, но и вече не можеха да се върнат обратно. Всъщност без значение за кого става въпрос, щом веднъж влезе в Трите сфери, за него вече е невъзможно да се върне. Но независимо колко много дойдоха, съществата на най-високото ниво на колосалната небесна твърд видяха, че никой от тях не може да го осъществи. Те наблюдаваха и мен през цялото време и видяха това много ясно от горе – „Ах, този може да го направи.“ Те си помислиха, че строежът на моето същество е различен от този на всички други същества в космоса и че нищо не може да промени същността ми. Така че решиха да изберат мен. Всъщност много Богове са дошли на Земята.

Въпреки че ме избраха, те не знаеха кой бях в действителност. Тогава защо все пак се съгласих с някои от подредбите, които направиха в историята? Защото това въвлича важен въпрос. Както знаете, току-що говорих как сред Дафа практикуващите има три категории хора и една от тях е дошла, за да установи кармична връзка. Броят на Дафа практикуващите в тази група е доста голям. Те са дошли от далечни космически тела, за да установят кармична връзка, и представляват многобройни съзнателни същества в много далечни и гигантски космически тела; като представители, изпратени от съзнателните същества, те са дошли на Земята да установят кармична връзка, тъй като Фа-коригирането щеше да бъде извършено тук. Ако не бях взел участие в това, помислете, тогава тези същества на най-високото ниво на космоса щяха да изберат някой друг, с когото да установят кармична връзка, и многобройните Богове от далечни космически тела щяха да изберат някой друг, с когото да установят кармична връзка. Това не е малко нещо. Ако старите сили бяха аранжирали внимателно за друго същество неща на всяко ниво за обновяването на колосалната небесна твърд, това щеше да доведе до ужасна ситуация. Нямаше ли да установят кармична връзка с погрешния човек? Разбира се, дори това да се беше случило, те пак нямаше да са способни да блокират моето Фа-коригиране. Но щеше да възникне сериозен проблем: когато дойдеше време спасението да започне, избраният от тях човек щеше да започне да го прави, макар да не е способен; междувременно аз щях да започна да извършвам истинско Фа-коригиране; тогава те определено щяха да помислят, че им се меся, и щяха да мобилизират всички същества в целия стар космос, за да ме унищожат – определено щяха да си помислят, че съм някой, който подрива техните дела, и щяха да се опитат да ме унищожат. Но никой не би могъл да ме унищожи и никой не би могъл да блокира моето Фа-коригиране. Така че помислете, какво щеше да се случи? Скоростта на Фа-коригирането абсолютно не може да бъде повлияна, така че ако те я възпрепятстваха, бих ги елиминирал. Те ще бъдат унищожени мигновено и независимо колко от тях участват, те всички биха били унищожени. Тогава помислете за момент – не дойдох ли да спася всички съзнателни същества? Ако всички са унищожени, кого ще спасявам? Ето защо преди в историята, когато те ме избраха, аз го прецених от перспективата на тяхното спасяване и не възразих, но и не можех да им позволя да узнаят кой съм. Ето как те организираха всичко в колосаната небесна твърд, включително всичко случило се в историята на човечеството. Смятах, че когато Фа-коригирането започне, то ще бъде тест и за тях. И тъй като нищо, което щяха да направят, не би могло да покрие стандарта на новия космос, щях да гледам на всичко, което правят, като на игра. „Ако искате да играете, и аз ще играя.“ И това е всичко. Колкото до това, какво представлява Фа-коригирането в действителност, това е различен въпрос. На тях абсолютно не им е позволено да знаят какъв е новият космос. Никое същество няма да бъде пропуснато от Фа-коригирането. Те мислят, че са ме избрали, че това е равнозначно на това да ме спасят и че са направили огромен принос. Колкото до това какъв ще бъде космосът и какви ще бъдат те самите след Фа-коригирането, те искаха да имат каквото те самите искаха и да запазят каквото те самите искаха да запазят. Нека помислим за това. Да кажем, че новият космос е от чисто злато: ако в него е влязло едно нечисто същество, няма ли той да стане нечист? Как може това да бъде позволено? Нито едно същество не може да избегне Фа-коригирането – никой не може. Всичко в космическото тяло, в колосалната небесна твърд, е част от него. Така че с други думи, независимо как старите сили са организирали нещата, аз ги оставям да ги организират, но накрая това начинание абсолютно не може да бъде направено съобразно техните изисквания. Ето защо се случиха всички тези препятствия днес; те са в резултат от настояването на старите сили да следвам техните подредби. Независимо колко големи са тези препятствия, това всъщност не е повлияло на същността на моето Фа-коригиране. И скоростта е пак толкова бърза. То се извършва съгласно моите изисквания така или иначе – новият космос установява всичко изцяло съгласно стандартите на Дафа. Всъщност старите сили просто действат през този промеждутък от време, преди Фа-коригирането да пристигне; и през това време Дафа практикуващите също защитават Фа и спасяват съзнателните същества; злите, долни същества, които са използвани от старите сили, междувременно вършат тук неща, които подлагат на преследване Дафа практикуващите и съзнателните същества; а порочните хора, които са манипулирани от долните, зли същества, вършат зло през същото това време.

От колко дълго старите сили организират тези неща тук, където са човешките същества? От две Земи време. Преди казах, че в миналото Дафа е бил преподаван в човешкия свят. Много ученици тогава ме попитаха кога е бил преподаван. Бил е преподаван на предишната Земя. Защо? Предишната Земя беше експеримент, извършен за тази Земя. Старите сили експериментираха с последната Земя, за да са сигурни, че накрая няма да има проблеми с техните подредби за обновлението. Целта бе да се подсигури, че няма да възникнат никакви проблеми, и да се предотврати отклонение. Тогава защо трябваше да правят такъв дългосрочен експеримент? Защото тук, на това местонахождение на Земята, никога преди не е имало същества като човека. Защо винаги говоря за извънземните същества? Защото независимо колко много Земи са били обновявани в миналото, главните същества тук, в местонахождението на тази Земя, са били като извънземни форми на живот. Имало е разлики във всеки времеви период, но никое от тях не е имало човешки образ.

Защо Боговете в историята са създали човека по свой собствен образ? Това е загадка и за кръговете на самоусъвършенстващите се. Ще ви кажа, че е така, защото Фа щеше да се преподава тук и съзнателните същества, които слушат Фа, се нуждаят от външен вид, който да е достоен за слушане на Фа. Довеждането на група животни тук да слушат Фа би било обида към Дафа и това просто не е позволено. Ако не беше заради преподаването на Дафа, ако един Бог създадеше тук същества с човешки образ, всички Богове щяха да го елиминират, тъй като това щеше да е същото като обида към Боговете. Заради Фа-коригирането Боговете създадоха човешки същества на Земята по свой собствен образ. Азиатците бяха създадени от Богове, които наподобяват азиатци, западняците бяха създадени от Богове, които наподобяват западняци, Богове, които наподобяват чернокожите, създадоха хората от черната раса, а други раси хора бяха създадени от други Богове. По онова време всички човешки същества наричаха тези Богове, които ги бяха създали, „Господ“. Но сега деветдесет процента от човешката раса са същества от високи нива и повечето от тях са от много високи нива. Те просто използват човешките кожи, създадени преди от Боговете; в действителност нямат пряка връзка с Боговете, които са създали човешкото същество. Преди, когато преподавах Фа на първата Земя, не преподавах Фа от такава величина, защото това беше само за експериментални цели. Този Фа, който беше преподаван, единствено спаси съзнателни същества в Рая Фалун, така че съзнателните същества, които бяха спасени през този период, са всички в Рая Фалун. На онази Земя бе позволено да съществува до последната фаза. Технологията по онова време беше доста напреднала; тогава Луната беше изпратена там горе. При все това високоразвитият индустриален сектор накара въздуха, водата, почвата, растенията и храната на хората – всичко по онова време – да се изродят. Накрая дори човешките същества станаха изродени, енергията на Земята се изчерпа напълно и хората от този период достигнаха до своя край.

Така този период на Земята започна преди сто милиона години. Някои от вас, присъстващи тук, може да си помислят: „Но това, което съм научил от учебниците, е, че са изминали между 3,5 и 4,5 милиарда години.“ Мога да ви кажа, че периодът на всяка Земя е продължавал сто милиона години и предишната Земя също е продължила сто милиона години. Но в „Джуан Фалун“ също така ви казах, че археологическите находки на Земята датират от стотици милиони години и че някои от тях са на повече от два милиарда години. Само се опитвах да кажа на хората, че са съществували предисторически цивилизации. На хората им е позволено да знаят ето толкова; тоест, че в рамките на историята на тези сто милиона години човечеството е създало и много предисторически култури. Планетите, които преди са се намирали на мястото на Земята, също са преминали многократно през разпадане и пресъздаване. В космоса много планети се разпадат и останките им се носят наоколо, образувайки прах и малки звездоподобни обекти. В гигантското космическо тяло планетите непрекъснато се разпадат и непрекъснато се формират наново, и се разпадат от експлозии. Земята също е била формирана наново от предишни Земи, последователно експлодирали и след това оформили се наново в следващата Земя – една експлодира, следващата се формира наново. В космоса има много прах. Той може да е огромен, може да е като големи скали, може да е с големина от няколко квадратни километра, а може да е дори и 100 квадратни километра. Имало е цивилизации на всяка планета и предишните Земи също са имали цивилизации. Така на многобройни големи парчета, които не са били напълно унищожени от експлозиите, има останки от цивилизациите на предишни създания. Когато Земята бе пресъздадена, това беше направено чрез струпване на този космически прах и ето защо има останки на артефакти и на цивилизации от предишни Земи и от други планети. Така, ако не бях разкрил това днес, геолозите и историците не биха могли да разберат от кои периоди е материята на тази Земя, независимо какви методи използват. Тази Земя, както току-що казах, има история от сто милиона години; броейки до настоящето, това са точно сто милиона години и тя е достигнала възрастта на предишната Земя, която е била тук. Разбира се, през тези сто милиона години човечеството е преминало през няколко цивилизации и е било многократно унищожавано от Боговете заради моралния си упадък. Така наречената цивилизация, която човечеството има точно сега, беше умишлено аранжирана от старите сили – тя не е истинска човешка култура.

Тогава защо директно да не се създадат човешки кожи по времето, когато Фа се преподава, и Боговете не слязат тук долу да слушат Фа? Защо вместо това да се създава човекът толкова по-рано в историята? Трябва да знаете, че когато Боговете създават човешки същества, те не могат да включат в тях мислите и начините на мислене на Боговете, тъй като това би ги направило завършени Богове, а не човешки същества. А това не е позволено. Въпреки че човешките същества имат външния вид на Богове, Боговете не могат да разглеждат хората като свои родственици, тъй като хората се държат напълно различно от Боговете. Тогава какви са били човешките същества първоначално? Телесната структура на човешките същества е била създадена от Боговете, така че тя е най-съвършената система на човешко тяло в това измерение. Всички извънземни същества въздишат с възхита, когато я видят! Разбира се, тя включва също човешките три души и седем духа и съвкупността от това формира цялостно човешко тяло. Без трите души и седемте духа то би било само повърхност на човешко тяло, или „човешка кожа“. Понятието „човешка кожа“ е различно от кожата, за която знаят човешките същества. Боговете смятат всичко от човешкото тяло на най-външната повърхност, направено от молекулярни частици – включително неговите кости, кръв, вътрешни органи и така нататък, структурата на цялото човешко тяло на повърхността или казано по друг начин, погледнато от микрокосмоса, човешкото същество, изградено от молекулярни клетки на повърхността, всичко, което е видимо за човешкото око, когато тялото е разрязано – Боговете наричат цялата тази структура на повърхността „човешка кожа“. Те нямат предвид кожата на човешките същества.

Но човек, на когото му липсва способността да разбира космоса и всички неща в човешкия свят или да разбира как се проявява животът, и на когото му липсва способността да понася промените в големия и разнообразен свят, който няма никакви формирани идеи и който не може да разбере или да се адаптира към космоса, земята или природния свят – как би се държал той? Ще ви кажа, че когато се случат щастливи неща, той ще се покачи на дърво и ще избухне в безкраен смях, смеейки се толкова истерично, че е страшно. Когато му се случи нещо тъжно и болезнено, ще се закопае в земята и няма да е способен да го преодолее дни наред. Когато се натъкне на нещо, което го разгневи, ще отприщи гнева си без каквато и да е мисъл за последствията. И ще умре от щастие, гняв, тъга или радост. Помислете, би ли могъл такъв човек да слуша Фа? При все това, при първоначалното си създаване човешките същества бяха такива; нямаха никакво вътрешно съдържание, нямаха никаква издръжливост и понятията и разбирането им за нещата в това измерение бяха непълни. Така че хората трябваше да преминат през дълъг период от време, за да обогатят постепенно човешкото съзнание и да им бъдат дадени вътрешно съдържание и издръжливост. Това не беше нещо, което може да се направи за кратко време, така че през тези сто милиона години се извършваше именно това. Начинът, по който хората действат днес, е такъв, че те не изпадат в паника, когато им се случи нещо, остават сдържани и спокойни, мислят рационално и дори имат творчески способности. Фактът, че човешките същества имат такива съзнания и мислят нормално, е резултат от това, че Боговете целенасочено са създали това за хората в течение на невероятно дълъг период в историята. И този процес, мога да ви кажа, продължи допреди пет хиляди години.

Когато той стигна до този времеви период на последните пет хиляди години от полу-божествената култура на Китай, започна систематично нормализиране на човешкото съзнание, така че то да е в състояние да приеме Фа. Макар принципите в човешкото измерение да са обърнати, Дафа на космоса е праведен. Когато преподавам Фа, вътрешните значения на Фа-принципите, думите и начините, по които той е изразен, се чуват различно на различни нива над Трите сфери, но при все това Фа-принципите са последователни във всяко едно отношение. Причината за разликите им са различните сфери, до които са се издигнали различните същества, но те не са несъответстващи. Ако преподавах по един начин тук и по друг в Небесата, помислете, този Фа нямаше да е всеобхватен – а ние не можем да допуснем това – защото във Фа-коригирането Фа, преподаван тук сред човешките същества, трябва да съответства на целия космос. Когато преподавам Фа, моите „аз“ на ниво след ниво също преподават Фа и съзнателните същества на ниво след ниво го слушат.

Тогава как е трябвало да бъде формирано и нормализирано мисленето на човека по начин, който да му позволи да разбере Фа, когато го чуе? Както щях да преподавам Фа, така трябваше да бъдат формирани културата на човечеството и човешкото съзнание. Всички хора по света знаят какво е добродетел, какво е вяра, какво е доброта, какво е зло и какво е добро и лошо – това е най-основното. В Китай те се проявяват по-конкретно и вътрешните им значения са по-дълбоки. Тъй като Фа щеше да се преподава там и това начинание щеше да се извърши там, беше нужно там да се създаде богата култура, която истински да позволи на хората да разпознаят и разберат Фа. Преди съм ви казвал, че в хода на историята формирах кармични връзки с много от моите Дафа практикуващи. Установяването на кармични връзки беше само външната цел; след създаването на кармични връзки Дафа практикуващите и аз трябваше да поемем и отговорността за създаване на човешките цивилизация и култура, които Дафа ще изисква. Това е така, защото ако в историята един редови, обикновен човек поиска да остави в човешката история – която бе създадена за преподаване на Дафа – цивилизация, исторически останки или теория, това абсолютно не би било позволено. Така цялата култура, предадена в историята, беше създадена от Дафа практикуващите; и разбира се, там беше и Учителят, който ви водеше. Историята на човечеството е като пиеса и вие изиграхте всички роли – от крале до обикновени хора, от герои до злодеи (смях), от интелектуалци до известни хора, до герои. Не се смейте! Ако никой не играеше ролята на злодей, то когато преподавах Фа днес, никой нямаше да знае какво е злодей, какви са действията на злодеите, как мисли той и какво чувства, или как изглежда. Във Фа не може да има празни петна.

Знаете за „Роман за трите кралства“, нали? „Роман за трите кралства“ демонстрира „справедливост“. Вътрешното значение на справедливостта се проявява напълно по времето на тази една династия и в съревнованието за демонстриране на мощ между трите сили. Освен това дълбокото значение на справедливостта бе изложено в течение на дълъг колкото една династия период и само след това днес, когато Фа е преподаван, човечеството има дълбоко разбиране за справедливостта и знае какво е справедливост, обширната връзка между повърхностното и вътрешното ѝ значение и как се проявява справедливостта на по-дълбоки нива. Хората не може да знаят само повърхностното значение на тази дума – те трябва да разберат цялото ѝ вътрешно значение. Разбира се, „Роман за трите кралства“ също така демонстрира находчивостта на човека и други качества.

Юе Фей от династията Южен Сон демонстрирал какво е „лоялност“. Какво е лоялността? Не можете само да го кажете и да дадете обяснение. Едва след цяла една династия хората са били способни наистина да разберат истинското ѝ вътрешно значение, с какво е свързана тя на по-дълбоки нива и как се демонстрира в действие.

В историята е имало и различни школи на мисълта и са съществували и понятията за доброжелателност, справедливост, етикет, изучаване, доверие и така нататък, заложени от Конфуций чрез неговото учение за златната среда. Едва след идването на Шакямуни, Лао Дзъ и Исус хората днес могат истински да знаят какво е праведна вяра и какво е самоусъвършенстване, какво е Буда, Дао и Бог и така нататък – такива неща. През историята мисленето на днешното човечество е било обогатявано и това е позволило на хората да разпознаят и разберат Фа и да получат Фа. Целият ход на човешката история бе полагане на тази основа. С други думи, хората и човешката култура бяха създадени за преподаването на Фа – не става въпрос, че Фа е преподаван в съответствие с културата на човечеството, и дори още по-малко е продукт на човешката култура. И така, ето какво направихме през тези пет хиляди години.

Докато сме на тази тема, нека ви го илюстрирам най-образно: човешкото общество е като пиеса – династия след династия, точно както завесата се вдига и една династия започва да се разиграва, а когато една династия приключи, голямата завеса се спуска; после се вдига отново и друга династия заменя старата. Династия след династия, една след друга те шестваха по този начин, формираха кармични връзки, оставяха история и създаваха културите, нужни на човечеството, изпълнявайки сцена след сцена. Защо в Китай ги наричат „династии“, а навсякъде другаде – „държави“? Защо техните лидери са наричани „крале“, докато в Китай ги наричат „императори“? Нека ви кажа, че това не е разлика в терминологията или културите. Тъй като човечеството бе създадено за Дафа, Дафа е главната тема на тази пиеса и съществуването на всички съзнателни същества се върти около тази главна тема. Просто хората са погълнати от конфликтите и сблъсъците, разигравани в детайлите на пиесата, и са забравили главната ѝ тема и целта на живота. Сцената на пиесата е Китай.

Династия след династия, хората във всяка една династия бяха династия от небесни хора. Те са представители от далечни космически тела, представящи безбройните съзнателни същества там и дошли тук да формират кармична връзка, така че онези съзнателни същества да не бъдат пропуснати по време на Фа-коригирането. Докато формираха кармична връзка по време на своята династия, те оставяха културата, която носеха със себе си. И след като формираха кармичната си връзка, в следващия живот се прераждаха в други региони и чакаха деня, в който Дафа ще бъде преподаван. Всяка династия беше по този начин и всички етноси в света се преродиха в Китай – и това включва хората във всяка страна. Освен големия брой същества от по-високи сфери, които дойдоха, след като започнах да преподавам Фа в неотдавнашни времена, хората във всяка държава се преродиха в Китай в определен етап от историята. Независимо в коя държава сте, вие сте били първо китайци на тази Земя, защото първото ви прераждане е било там. След като казах толкова, трябва да ви кажа, че формата и вътрешното значение на Китай като държава всъщност не съществуват. Шокирани ли сте от това, което казах току-що? Всъщност китайската култура бе оставена от всички хора по света през различните династии; и тези хора се преродиха в други региони, след като формираха кармична връзка. Например днешните американци бяха хора от Великата династия Мин. Днешните американци много харесват даоизма и все още демонстрират ценностите на онова време. Преди, когато даоизмът достигна пика си на популярност през династията Мин, в някои градове почти всяко семейство имаше пещ в дома си. Англия беше Великата Тан, Франция беше Великата Чин, Италия беше Юан, Австралия беше Ся, Русия беше Джоу, Швеция беше Северен Сон, Тайван беше Южен Сон, а Япония беше Суй. В онези времена хората от всяка династия напуснаха Китай и се преродиха на места, в които сегашните държави все още не съществуваха – те бяха все още дива пустош. Така повечето хора се прераждаха разпръснато по целия свят и се завърнаха по своите места едва в последно време. Хората от една династия отидоха на едно място, а хората от друга династия – на друго; ето как стана. Така че, строго погледнато, къде е „Китай“? И кои са „китайците“? В най-истинския смисъл на думата, „Китай“ не съществува.

„Но сега съществува, нали? Защото сега той също се нарича „държава“ и вече няма династии.“ Всъщност той все пак не съществува, защото когато последната сцена трябваше да се изиграе, когато Фа щеше да бъде преподаден, съзнателните същества по целия свят, които бяха формирали кармична връзка с мен, хората, които беше най-вероятно да получат Фа, и онези, които щяха да играят отрицателна роля при широкото разпространение на Дафа, всички се преродиха обратно в Китай. Било то онези, които дойдоха да получат Фа, или онези, които дойдоха да нанесат вреда, всички те дойдоха за този Фа, бяха родени за Фа и бяха формирани за Фа – всеки е на мястото си. Ето защо днес хората в Китай са най-еклектичните; причината е, че положителните и отрицателните същества от цял свят, които дойдоха за периода на Фа-коригирането, са се събрали там. Но независимо дали едно същество е дошло да изиграе положителна или отрицателна роля, тъй като Фа-коригирането не признава подредбите на старите сили, докато едно същество може да разглежда и да се отнася към Фа-коригирането правилно, все още има надежда, че няма да бъде изличено. И ако може да получи Фа, аз ще го спася. Има нещо, което съм ви споменавал преди. Попитах дали знаете защо демокрацията се е появила на света. Фундаменталната причина е, че Кралете на всяка една етническа група, които дойдоха от онези космически тела, всички се преродиха в Китай, така че кой в онези региони би могъл да се обяви за крал отново там? Накрая съществата сред онези стари сили от високо ниво решиха: „Нека тези човешки същества избират сами своите лидери.“ Когато някой е избран, той не може да бъде наречен „крал“. „Тогава нека го наречем президент.“ При всички случаи, дори след като стане техен лидер, той пак не може да бъде третиран като крал; когато стане лош, хората могат да кажат лоши неща за него, а ако стане дори по-лош, може да бъде отстранен от длъжност и ще бъде избран някой друг. Това е истинската причина, поради която съществата там горе планираха демокрацията. Има и други фактори. Това, което се проявява на това човешко място, включва и принципи на човешкото ниво. Човешките същества нямат представа какво става. Така, макар хората в Китай да не изглеждат особено поразително – което се дължи на голямото количество карма в последно време – въпреки че тази човешка обвивка вече не е толкова хубава, същността вътре е значима. Помислете колко страшно ще бъде, ако съзнателните същества там бъдат унищожени. Независимо дали тези, които те представят, или измеренията и съзнателните същества, на които те самите съответстват – всички те са важни групи същества.

След като обсъдих тези неща, ще поговоря за нещо друго. Току-що споменах, че историята на тази Земя е дълга само сто милиона години. В основни линии стоте милиона години на тази Земя са разделени на два главни периода, всеки от по 50 милиона години. Първите 50 милиона години бяха период, в който съвместно съществуваха великани, джуджета и средни по големина хора. Великаните имаха средна височина от пет метра; средните по големина хора бяха същите като съвременните хора, със средна височина по-малка от два метра; а джуджетата бяха високи само няколко палеца. Когато Боговете създаваха хората, защо създадоха тези три вида едновременно? Целта беше да се изпробва кой от тези три вида хора ще бъде подходящ да живее на Земята до финалната фаза и да получи Фа. По време на тези 50 милиона години способността на човек да разбира света беше постоянно оформяна, докато същевременно беше определяно кой вид човек ще бъде запазен. Накрая беше установено, че великаните не са подходящи. Тъй като имаха големи тела, за тях разстоянията бяха по-къси по отношение на съотношението им със Земята. Относително казано, те съкратиха и времето, защото потреблението на материални ресурси от великаните не беше пропорционално спрямо Земята. По-късно беше установено, че джуджетата също не бяха с подходящата пропорция – горите бяха навсякъде по Земята и за тях беше трудно да разчистват дърветата. По онова време нямаше разчистена земя и щеше да им е трудно да основат цивилизация като днешната. Междувременно за джуджетата времето на Земята изглеждаше да е прекалено дълго и разстоянията бяха твърде огромни; пресичането на океаните щеше да се окаже твърде трудно за джуджетата. Така че те не бяха подходящи. Тогава великаните и джуджетата бяха изличени. Те не бяха изличени веднага – 50 милиона години изминаха, преди да започнат постепенно да бъдат изличавани от историята. Преди два века великаните окончателно изчезнаха от погледа ни; с други думи, едва преди две столетия великаните окончателно се изгубиха от поглед. Междувременно джуджета все още бяха забелязвани само допреди седемдесет или осемдесет години. Едва в последно време изчезнаха и не става въпрос, че са изчезнали напълно – някои отидоха в други измерения, други влязоха в земята. Те знаят, че са хора, които са били изличени, така че не осъществяват контакт със съвременните хора.

Сега, след като сме на тази тема, ще разкрия две загадки от миналото. Човечеството не може да обясни как са били построени пирамидите. Как хората са превозвали такива огромни камъни? За няколко човешки същества с петметрова височина преместването им не е по-различно от местенето на голяма скала от днешния човек. За петметровите хора построяването на тези пирамиди е било същото като това ние да построим сграда днес. Друга загадка е защо е имало големи животни като динозаврите. Истината е, че те бяха подготвени за великаните. Няма разлика между начина, по който един петметров човек гледа на големи животни като динозаврите, и начина, по който нашите хора днес гледат на кравите. Различни видове трябваше да бъдат подготвени за различните човешки същества. Всичко на Земята беше създадено за човека, формирано за човека. Мога също така да ви кажа, докато съм на тази тема, че животните абсолютно не могат да бъдат приравнявани с човешките същества – вие абсолютно не можете да мислите за тях като за равни с вас. Можете да имате милост към тях и можете да се грижите за тях, но абсолютно не можете да ги третирате като човешки същества. Човекът е бил създаден от Боговете; сравнението на животни с човешки същества е същото като обида към човека и сквернословие срещу Боговете. Истината за историята скоро ще бъде показана на хората и по това време човечеството ще има истински, правилни възгледи за космоса, живота и материята. Днес, когато някои хора извършват археологическа работа, те ходят и напасват човешки кости към тела на динозаври и по отношение на построяването на пирамидите също използват съществуващите, ограничени разбирания, за да разсъждават за това и да правят заключения. Истината е, че много разбирания, които науката има относно този непосредствен физически свят, са погрешни и дори отправната им точка е погрешна. Дори теорията за гравитацията е погрешна. Ще кажа на хората за тези неща, когато има възможност.

Току-що повдигнах капака, покриващ човешката история. (Аплодисменти) Това не беше с цел да дискутирам историята, а защото човечеството бе създадено и формирано за Дафа. Така аз ви преподадох Фа, докато ви разказвах тази история, тъй като всичко това е свързано с Фа. Много неща са наистина важни за Дафа практикуващите, особено след като всички тези неща и всичко, което сега правите, са преплетени с отговорностите ви към Дафа и след като те включват личните дълбоки и решаващи фактори на Дафа практикуващите. Обяснявам това с надежда, че от този момент нататък ще се справяте дори по-добре във Фа-коригирането. Трябва да опитате здраво и трябва да се справяте добре, защото това, което искате, е да доведете до съвършенство всичко, и имате отговорности – дошли сте с мисията и отговорността да спасите съзнателните същества. През историята хората са обявявали, че ще спасяват съзнателни същества. Но кой е знаел истинското значение на спасяването на съзнателни същества? Вие истински спасявате съзнателни същества и само вие сте достойни да правите нещо толкова величествено. Абсолютно не губете тази възможност!

Мисля, че няма да кажа повече. Сега, ако все още имате въпроси, които е необходимо да зададете и които смятате за важни, можете да ги зададете и аз ще използвам времето, с което разполагаме, за да ви отговоря на тях. Що се отнася до специфичните неща в работата, живота или самоусъвършенстването ви, това са фактори и условия, които ви позволяват да напредвате в личното ви самоусъвършенстване; те са това, до което трябва да се просветлите, и тестове, които трябва да минете сами. Мисля, че трябва да ви оставя да получите великата добродетел, която ще имате от просветляването до тях сами. Ако ви дам отговорите, тя няма да бъде ваша.


 

Практикуващ: Когато изпращаме праведни мисли, съответстват ли си по определен начин формулите и позициите на ръцете?

Учителят: Не, от вас зависи коя от двете позиции на ръцете ще използвате с коя от двете формули.

Практикуващ: По време на Фа-коригирането [някои хора] слушат какво казват ученици, чието Небесно око е отворено, вместо да използват Фа за преценката на всичко.

Учителят: По всяко време, независимо дали вършите неща като група, или утвърждавате Фа самостоятелно, всичко трябва да бъде центрирано върху Дафа, всичко трябва да бъде преценявано чрез Фа и вие абсолютно не можете да се водите по каквото и да ви каже някой, който вижда с Небесното си око. Причината е, че макар повечето от това, което виждат практикуващите, да е вярно, то е само едно парче от цялата картина и същевременно е ограничено до техните нива, а понякога е фалшиво видение в резултат от техни привързаности. Нека ви кажа, че независимо колко високо е един Бог в този космос, за него този космос е все още мистерия и той все още е същество, което трябва да бъде спасено по време на Фа-коригирането на космоса. Това, което той може да види и узнае, са само нещата на нивата, на които се намира, а не истинската ситуация на целия космос, а още по-малко е реалната, окончателна и истинска картина на това, което Дафа практикуващите трябва да правят по време на Фа-коригирането. Независимо какво виждате да правят тези Богове или какво ги чувате да казват, не вярвайте. Просто правете нещата съгласно Дафа и изискванията на Учителя. Трябва да правите всичко по праведен начин – това е изключително важно и изключително величествено! Не можете да вземате това, което някой вижда, за свой пътеводител.

Когато правите нещо с други Дафа практикуващи, е неизбежно да имате спорове и е неизбежно да имате различия в мненията. Защо? Вашите привързаности трябва някак да бъдат изявени, за да се избавите от тях. Но ако отказвате да отстъпите след дълъг спор, тогава това е проблем и то е защото не сте се вгледали навътре и не сте погледнали към собствения си проблем. Всички искате да сте отговорни към Дафа и намеренията ви са добри. Но често не обръщате внимание на себе си и е много възможно да имате някои обикновени човешки привързаности. Гледайте да обръщате внимание на тези неща.

След като днес сме достигнали тази фаза на Фа-коригирането, Дафа практикуващи, Учителят утвърждава всичко, което сте направили по време на Фа-коригирането. Към 20 юли 1999 г. вече бях изтласкал всички ученици отпреди 20 юли до техните позиции – изтласках ви до най-високите ви позиции. Казвал съм ви преди, че вашите промени започват от най-микроскопичната и първоначална природа. Някои ученици почувстваха: „Самоусъвършенствам се толкова бързо.“ Всички се чувствахте така преди. Процесът на достигането ви на Съвършенство, както и окончателното ви издигане в самоусъвършенстването бяха за целта на вашето утвърждаване на Фа по-късно. Така че ако сте някой, който е изучавал добре Фа в периода на личното самоусъвършенстване, вие ще се справяте добре с утвърждаването на Фа и със спасяването на съзнателни същества в условията на преследването; и тялото ви на повърхността продължително ще се асимилира към високи нива във Фа-коригирането и това, което остава на вашата човешка повърхност, ще става все по-малко. Но що се отнася до тези, които не са се справили добре, които са отишли на противоположната страна или които не пристъпват напред – ние виждаме, че техните тела от божествената им страна се разпадат слой по слой. Разбира се, това начинание все още не е завършено, Фа-коригирането не е приключило, така че все още има шанс отново да се справите добре. Наистина, докато все още има и един ден, в който преследването не е свършило, този ден е възможност. Използвайте го добре, справяйте се по-добре, върнете се по-скоро и не пропускайте повече възможности. Не мислете за миналите си грешки – ако сте допуснали грешки, тогава се справяйте добре от сега нататък. Не мислете за нещата, които са се случили. Мислете как да се справяте добре от сега нататък и станете истински отговорни към себе си и към съзнателните същества.

Бих искал да спомена и нещо друго. Когато в работата си някои от нашите ученици имат различия в мнението, те обичат да се обаждат на членовете на семейството ми и търсят мнението им. Нека ви кажа, че членовете на моето семейство са също самоусъвършенстващи се и те също не могат непременно да отсъждат нещата правилно през цялото време. Те също може да направят нещо погрешно или да кажат нещо погрешно – казаното от тях не е Фа. Не правете това повече. Не отблъсквайте встрани възможностите си да установите своята могъща добродетел и да напреднете в самоусъвършенстването. По време на Фа-коригирането всеки човек върви собствения си път и това е историята, която всеки Дафа практикуващ създава.

Това е всичко, което ще кажа. Сега, ако имате още въпроси, можете да ги зададете.

Практикуващ: Защо Учителят често върши нещата в Небесата, използвайки малки практикуващи?

Учителят: Защото те не притежават формираните след раждането понятия, които имат възрастните, тяхната природа е по-чиста и енергията, която изпращат, не е повлияна от мисли на обикновените хора. От друга гледна точка, степента на нечии способности не е ограничена от възрастта му на обикновен човек.

Практикуващ: Как можем да помогнем на хората да получат Дафа в Хонконг, където хората са обсебени от пари и материално богатство?

Учителят: Вие сте Дафа практикуващи и спасявате съзнателните същества, отровени от лъжите на злото. Докато човек не е срещу Дафа, той може да се справи с опасността да бъде изличен, когато Фа коригира човешкия свят. Колкото до онези същества, които не са се опитали да навредят на Фа, но не са добри или не са толкова добри, точно сега не правим нищо по отношение на тях. Причината е, че в следващата фаза все още ще има хора, които се занимават със самоусъвършенстване, и съзнателните същества в следващата фаза все още ще трябва да се позиционират, докато Фа коригира човешкия свят. Точно сега фокусът на нашето спасение е върху онези хора, чиито съзнания са били отровени от лъжите на злото. Онези изключително зли същества, които са елиминирани, докато ние спасяваме съзнателни същества, са на прицел единствено защото вредят на Фа. Има много други същества, които са на същото ниво като тях, но които не са се опитали да навредят на Фа и които не са взели участие в това дело – не правете нищо по отношение на тях. Защо? Следващата фаза на Фа-коригирането също ще бъде възможност за онези, които не са се опитали да навредят на Фа. И същевременно хората от следващата фаза все още ще трябва да се самоусъвършенстват. Тези неща са част от следващата фаза.

Това, което Дафа практикуващите трябва да правят днес, е да са отговорни към Дафа. Не засягайте нещата в обикновеното човешко общество. Когато разяснявате истината, не казвайте неща от високо ниво; главното не е в това, хората да разберат какъв е дълбокият Фа от високо ниво. Е, хора, които са особено добри, са изключение и можете да им кажете за това. Но когато разяснявате истината на обичайния, редови човек, просто му кажете, че сме преследвани, че само правим упражнения и се опитваме да бъдем добри хора, и те ще са способни да разберат. След като научат истината, хората ще видят, че цялата пропаганда се явява лъжи, и по естествен начин ще видят колко е жалка и зла. След като станат наясно, те ще се възмутят: „Как може едно правителство да действа като група хулигани? Вие сте преследвани толкова лошо и то само заради това, че се опитвате да бъдете добри хора.“ Просто използвайте най-простите идеи, когато говорите с хората. Те не само ще бъдат способни да го приемат, но и ще е по-малко вероятно да разберат погрешно. Вие сте се самоусъвършенствали толкова дълго време и разбирането ви за Фа е доста дълбоко. Ако говорите за своето разбиране на Фа от високо ниво, за обикновените хора ще бъде трудно да разберат и има вероятност да го разберат погрешно; вие сте достигнали до днешното си разбиране на високо ниво само след дълъг процес на самоусъвършенстване. Искате хората веднага да разберат неща на толкова високо ниво, но те няма да са способни, така че не им говорете на твърде високо ниво. Дори когато разяснявате истината на религиозни хора, не бива да говорите на високо ниво. Просто говорете за преследването, което сме преживели. Ако не искат да слушат за други духовни вярвания, не им говорим за духовни вярвания; кажете им, че просто правим упражнения. Трудно е да се спасяват хора в наши дни. Трябва да им обяснявате нещата, следвайки логиката на техните привързаности. В името на тяхното спасение, не им създавайте каквито и да било пречки.

Практикуващ: Аз съм практикуващ, който получи Фа преди няколко месеца. По какво се различавам от другите ученици, получили Фа преди 20 юли 1999 г.?

Учителят: Старите сили също уредиха някои Дафа ученици да влязат в Дафа по време на преследването. Те мислеха, че ако някой влезе, докато преследването е толкова жестоко, неговата могъща добродетел се изстрелва право нагоре. Но има и някои хора, които са част от следващата група, която ще постигне Съвършенство и които не са включени в това, така че точно сега е трудно да се каже точно кой в каква ситуация е. Независимо от всичко обаче, да сте получили Дафа е най-щастливото от най-щастливите неща, така че трябва да използвате добре този период от време, истински да се самоусъвършенствате и истински да получите Фа, и да се издигнете в самоусъвършенстването. Не всеки може да получи Фа и не всеки може да влезе, защото това е Дафа на космоса. Преди, когато преподавах Дафа, защо старите сили бяха твърдо решени да ограничат броя на хората, които щяха да получат Фа през първия етап, до 100 милиона? Дори тези 100 милиона са резултат от моето настояване. По онова време броят, до който ги ограничиха, беше 70 милиона, докато аз исках 200 милиона души. Те знаеха, че ако 200 милиона души получеха Фа през първия етап, нямаше да бъдат способни да накарат този зъл така наречен „тест“ да се случи, затова бяха твърдо решени да ги ограничат до 100 милиона. Голяма група от тези хора тъкмо бяха получили Фа, когато те вече не можеха да чакат да започнат така нареченото изпитание. Това беше нечестно спрямо тези хора. Онези от вас, които получиха Фа неотдавна – не съм ви казвал към коя категория принадлежите. Вие също не бива да мислите за това. Просто правете, каквото се очаква да правите.

Практикуващ: Здравейте, Учителю. Бих искал да задам един въпрос, а именно, в една от статиите си говорите за „обновяване на трите кралства“. Вашият ученик не го разбира. Би ли обяснил Учителят?

Учителят: Всъщност хората на вашата възраст би трябвало да знаят. По време на обучението си онези, които са били образовани от частни преподаватели в миналото или които са ходели на училище преди 1950 г., всички изучаваха „Класиката на трите йероглифа“. В „Класиката на трите йероглифа“ и в китайската култура винаги е съществувало понятието за трите кралства. То се споменава много и в даоистката култура. „Трите кралства“ всъщност се отнасят за Небесата, Земята и човека. „Обновяване на трите кралства“ се отнася до новите Небеса, новата Земя и новия човек.

Практикуващ: Здравейте, Учителю. Бих искал да задам един въпрос. Конфуцианското мислене минава през всяка от династиите на Китай. Така че бих искал да попитам каква е връзката между конфуцианското мислене и разпространението на Дафа в Китай.

Учителят: Конфуцианството, както току-що казах, беше просто полагане на основа за мисленето на човека – това е всичко. То позволи на хората да научат какво означава златната среда и специфичните неща, в които човешките същества трябва да вярват и които да следват, като доброжелателност, справедливост, етикет, изучаване и доверие, и това до голяма степен е неговият обхват. Културата във всеки един от периодите на човечеството полагаше основа за мисленето, което човешките същества трябваше да имат, когато получат Фа, позволявайки им накрая да схванат Фа и да го разберат, когато го получат.

Практикуващ: Понастоящем вършим много Дафа работа и времето ни е много ограничено. Трудно ми е да гарантирам два часа упражнения всеки ден. Чудя се добре ли е, ако ги правя по-малко?

Учителят: Дафа практикуващи, Учителят каза, че работите усилено – вие наистина работите усилено. Нямам сърцето повече специално да ви казвам да правите нещо. Знам, че много хора поемат инициативата да се нагърбят с много неща и дори спят по малко всеки ден, а трябва да ходят и на работа – наистина е тежко. Но независимо колко е тежко, мисля, че вие все пак трябва да намирате време да изучавате Фа и да правите упражненията. Мисля, че един самоусъвършенстващ се не може, без да прави упражненията. Макар правенето на упражненията да е само допълнително за вашия напредък, то също е част от Фа и е свързано с всички промени в тялото ви. Разбира се, ако имате твърде много неща за правене и сте твърде заети и практикувате по-малко или не практикувате изобщо няколко дни, няма проблем да компенсирате по-късно. Ако наистина сте много заети и наистина имате много малко време да правите упражненията, Учителят също има начини да направи това за вас. Но мисля, че това, че сте малко заети и понасяте малко трудности, е вашата могъща добродетел на Дафа практикуващи. В бъдеще, когато погледнете назад, ще го намерите забележително!

Практикуващ: Как са били създадени най-висшите същества в космоса?

Учителят: В бъдеще ще ви преподам най-високия Фа. Ще говоря как е възникнал космосът и този въпрос ще бъде обсъден. Сега все още е малко рано да говоря за това.

Практикуващ: Когато изучавах Фа, прочетох как хората в Небесата преминават през прераждане на всеки петстотин години, а тези на Земята – на всеки сто години. За какво става въпрос?

Учителят: Трите сфери са най-ниската сфера в космоса. Трите сфери са разделени на три главни нива, така че са наречени „Трите сфери“. Във всяко ниво има три нива на велики Небеса, така че общо има девет нива на Небесата. И тези девет нива на Небесата са разделени на многобройни по-малки Небеса, така че някои хора ги наричат „тридесет и трите нива на Небесата“, но всъщност има повече. Всички същества в този обсег преминават през прераждане, докато съществата извън Трите сфери – не. Съществата в Трите сфери имат сравнително кратка продължителност на всеки живот: хората на Земята живеят само няколко десетилетия; съществата на едно ниво по-високо могат да живеят едно или две столетия; тези на едно ниво по-нагоре могат да живеят две до три столетия; тези на още едно ниво по-нагоре могат да живеят три до четири столетия; а онези на най-високото ниво могат да живеят около хиляда години. Но независимо колко години са това, накрая те трябва да паднат надолу и отново да преминат през прераждане. Щом едно същество мине отвъд Трите сфери, то вече не преминава през прераждане.

Практикуващ: Когато има преработка на Дафа книгите, по коя версия да се водим?

Учителят: Когато намерим неправилни думи, е необходимо да правим преработки. С Учителя тук, Фа не може да бъде саботиран. За китайските книги се водете по това, което беше неотдавна публикувано в Тайван.

Практикуващ: Мисля, че сегашната училищна система се отклонява все повече от Джън-Шан-Жен. Все едно учат децата да бъдат роботи, разглезват ги, не ги учат на принципите и идеите за поведението им, не наблягат на добродетелта и не ги учат на доброта (Шан) и търпение (Жен). Така че не искам да изпращам детето си на училище. Искам да го оставя у дома за самостоятелно обучение. Явява ли се крайност тази постъпка? Надявам се, че в бъдеще ще има Дафа училища.

Учителят: Понастоящем, когато преподавам Фа, аз също включвам днешната наука, тъй като човечеството вече е такова, каквото е. Въпреки че в наши дни образованието, давано в училищата, не може да научи децата да бъдат добри и разглезва мисленето им, по-нататък наличните знания все пак може да им помогнат в разбирането на Фа. Разбира се, по-добре е да има училища, ръководени от Дафа практикуващи, но докато това стане, мисля, че е по-добре да ги оставите да получат някакви знания. И след това, когато детето се върне у дома, можете да му четете „Джуан Фалун“ и да го учите как да се държи. Това е всичко, което можете да направите понастоящем. Преходният период ще бъде кратък.

Практикуващ: Защо има много корекции на думите в новите статии?

Учителят: Информирах ги по телефона за шестте статии, които бяха публикувани неотдавна; диктувах им и от уебсайта „Минхуей“ набраха текста, така че имаше грешки. Обикновено след като кажа на „Минхуей“ да публикува статия, не я проверявам отново и едва когато някои хора забележат нещо и ме попитат за него, поглеждам. Това се случи главно защото бях зает и нямах време да проверя.

Практикуващ: Аз съм от Корея. Моето разбиране е, че в Дафа всеки е равен. Но много нови ученици имат културни различия. Бихте ли говорили малко за това?

Учителят: Всъщност когато „Джуан Фалун“ е превеждана на различни езици, това не влияе на вашето разбиране на Фа на повърхностното ниво. По-специално, в хода на самоусъвършенстването вътрешното значение на Фа не се проявява в повърхностните думи. Докато непрекъснато четете книгата, ще откриете, че непрекъснато имате нови разбирания за Фа-принципите, и ще виждате все повече Фа-принципи. Това е всъщност Фа, който изкарва навън вашата мъдрост. Така че напредъкът ви не е повлиян. В континентален Китай много хора, които бяха неграмотни, се научиха да четат чрез изучаване на Фа и техният напредък също не беше повлиян.

Практикуващ: Някои нови ученици имат културни бариери и са неспособни да разберат Фа.

Учителят: Новите ученици постепенно ще разберат. Не им казвайте неща на твърде високо ниво. Просто им говорете каквото е на повърхността, като как да подобрят своя Шиншин и как да придобият и запазят добро здраве. С времето те ще дойдат до свои собствени разбирания чрез повече четене на книгата.

Практикуващ: Много западняци дойдоха да научат упражненията от нас, включително хора от различни възрастови групи. Може ли да запишем касети с музиката за упражненията, подобни на касетите с Фа-лекциите, в които да запазим инструкциите на Учителя, но да добавим превод на английски език?

Учителят: Да, можете. Но не превеждайте формулите. Формулите са това, което обикновените хора наричат „мантри“. Звукът и проявлението на всеки йероглиф имат съответстващ ефект в специфични космически тела. Щом се преведе, правилните звуци и вътрешните фактори са изгубени.

Практикуващ: Искам да попитам нещо. Мисля, че е сравнително често срещано – а именно, мисля, че много Дафа практикуващи се чувстват доста добре, когато излизат навън да разпространяват Фа, и намират комуникацията с хората за много лесна. Но изпитанията им у дома изглеждат много големи. Например съпрузите на някои хора не ги разбират. Вземете за пример моите родители: те имат определен социален статус в Китай, така че се намират под силен натиск. Мисля, че роднините на много Дафа практикуващи в Китай смятат, че Фалун Гонг е добър, но се страхуват, че ние можем да се натъкнем на опасност извън Китай. Но смятам, че тези роднини на Дафа практикуващите също са понесли някои неща. Бих искал да знам какво ще стане с тях, когато Фа коригира човешкия свят?

Учителят: Тази привързаност трябва да бъде изоставена. Фа преценява действията на всички същества в това време. Ако някой не е навредил на Фа, тогава няма проблем. Но ако някой има лоши мисли към Дафа, тогава от перспективата на спасяване на всички съзнателни същества първо трябва да обясните нещата на членовете на вашето семейство; трябва да опитате максимално добре да им обясните нещата и да им помогнете да се отърсят от тези мисли.

Практикуващ: След тази Фа-конференция ще има представление и ще присъстват някои обикновени хора. Можем ли да пеем песни от обикновеното общество, които са сравнително праведни?

Учителят: Обикновените хора могат да дойдат да слушат нашите представления – ние спасяваме всички същества. Позволено им е да дойдат да слушат дори нашите Фа-конференции. Речите на нашите ученици по време на Фа-конференциите са благотворни за тях. Така че това не е проблем. Колкото до това, дали песни на обикновените хора могат да бъдат пети в големите зали на нашия Дафа, отговорът е „не“. (Аплодисменти) Защо не? Ако участвате в представление в обикновеното общество – тоест ако Дафа практикуващи участват в представление от типа на обикновените хора – стига песента да не е по лош вкус и изобщо да не е политическа, тогава няма значение. Но ако става въпрос за изцяло наш Дафа концерт, мисля, че трябва да го направим по-чист и праведен. Когато не е организиран от нашия Дафа, няма значение. Трябва да правите ясно разграничение. Попитахте дали е добре, когато песента е праведна. Точно сега е трудно да знаете дали композиторът на песента е участвал в преследването на Дафа. Откъде знаете, че не е написал песни, които преследват Дафа в Китай? Не можете да отсъдите това понастоящем. Ако композиторът е Дафа практикуващ и самата песен не е по никакъв начин политическа, тогава става. Но понастоящем е трудно да се преценят тези неща.

Практикуващ: Ако учениците в континентален Китай излязат навън да разпространяват Фа, със сигурност ще бъдат арестувани. Но ако не разпространяват Фа, те се страхуват, че това ще повлияе на техните нива в хода на Фа-коригирането. Как практикуващите в континентален Китай да се справят с това?

Учителят: Нито един от тези два начина на мислене не е правилен. Ако човек не излезе навън да разпространява Фа, се страхува, че това ще повлияе на нивото му, страхува се, че това ще повлияе на неговия напредък, и се страхува, че ще повлияе на неговото Съвършенство. Страхува се от това, страхува се от онова – вместо истински да гледа на нещата като Дафа практикуващ. Дафа практикуващите абсолютно трябва да утвърждават Фа и трябва да спасяват съзнателни същества. Точно заради тези обикновени човешки привързаности има вероятност да се появяват проблеми – ето защо възникнаха много проблеми.

Напълно наясно съм със ситуацията в Китай – съвсем наясно съм. Ако един Дафа практикуващ не утвърждава Фа, не мисля, че това е правилно. Не мога да говоря за нещата твърде специфично. Много неща са подредби на старите сили. Нещо повече, те ги аранжираха в големи детайли и проявленията са изключително сложни. Ситуацията в континентален Китай изглежда хаотична, докато всъщност е много добре подредена.

Има две обстоятелства, при които те не могат да докоснат един Дафа практикуващ. Едното е, когато той е твърд като скала. Те не смеят да го докоснат, защото по това време знаят, че ако този практикуващ е поел по праведен път и се държи добре, и някой все още смее да го преследва, няма значение, че това са старите сили или какви са старите принципи – аз абсолютно няма да ги пожаля. На моя страна има и безбройни праведни Богове! И също така имам безбройни Фашъни, които извършват Фа-коригиране. Единственото ми опасение е, че самите Дафа практикуващи няма да бъдат твърди вътрешно; когато има някаква привързаност, някакъв страх или каквото и да е, тогава старите сили виждат това, възползват се от пропуските и ги преследват. И ако нечии праведни мисли не са достатъчни, докато е преследван, той ще бъде преследван дори по-лошо. Случаят винаги е такъв. Също така, огромното мнозинство от тези ученици са такива, които не са установили пряко кармична връзка с мен в историята. Този път, докато Фа се разпространява, вратата е широко отворена и старите сили не бяха способни да ги спрат да влязат. Но огромното мнозинство от тези ученици се държат добре. Те не смеят да преследват твърде зле онези, които са установили кармична връзка в историята, защото в историята тези ученици са страдали по този начин. Ако всеки Дафа практикуващ – независимо към коя категория принадлежи – беше способен да се държи добре, това преследване щеше да е приключило отдавна. Говорейки за това да се държите добре, по-лесно е да се каже, отколкото да се направи – не е като да казвам на всички, че трябва да се държат добре, и тогава те да са способни да го направят. То идва от изграждането на солидна основа в самоусъвършенстването и е изградено чрез изучаване на Фа от дълго време. Всъщност огромното мнозинство от нас се държат наистина добре. Онези, които не са се държали добре, са от третата група ученици. И тъй като те не се държаха добре, преследването стана дори по-свирепо, правейки ситуацията на Дафа да изглежда така, сякаш той е преследван изключително опасно и ожесточено. Всъщност независимо към коя група принадлежи човек, Учителят се отнася към всеки по един и същи начин. Когато говорим за оставяне настрана мисълта за живота и смъртта извън континентален Китай, това е абсолютно различно от когато учениците в този вид среда, при този вид натиск и в този вид ситуация говорят за оставяне настрана мисълта за живота и смъртта. Не искам да казвам още твърде много за тези неща. Ако обаче в тази среда те могат наистина да оставят настрана мисълта за живота и смъртта, ситуацията ще бъде различна. Например след като някои Дафа практикуващи са арестувани, те са способни да поддържат непоклатимо спокойствие и нямат никакъв страх. Ще видите, че старите сили не смеят да ги преследват. Това е така, защото знаят, че освен да ги бият до смърт, никакво преследване няма да свърши работа, така че не ги докосват. Колко ученици могат да направят това? Непоколебимостта им в Дафа ужасява злото. Обратно, онези, чиито човешки привързаности са твърде силни и които не са изучавали Фа в дълбочина, са си навлекли много страдания, които не би трябвало да понасят. Някои от тях са писали така наречените „декларации за разкаяние“ или са подписали нещо. Тъй като аз не признавам това преследване, ще им дам още шансове, преди това начинание да приключи. Виждал съм от действията на повечето ученици, че след като са били преследвани, те започват да разбират с по-голямо спокойствие и рационалност сериозността на Дафа и на самоусъвършенстването. Същевременно те виждат по-ясно сериозността на това преследване и вече не действат с толкова много човешки привързаности, както преди. Постепенно се освободиха от тези привързаности, така че нещата, които правят, са все по-чисти и праведни и все по-добри. Те стават все по-непоколебими и по-рационални. Не гледайте само на повърхността на преследването. Когато Фа коригира човешкия свят, цялата истина ще се разгърне пред очите на хората. Дафа практикуващите в континентален Китай са наистина забележителни.

Практикуващ: Имам два въпроса. Единият е, че семействата и приятелите на някои Дафа практикуващи извън Китай практикуваха, но след като преследването започна, постепенно се отказаха. Те искат да знаят какво би трябвало да правят сега. Другият въпрос е, че някои практикуващи, които са много прилежни, понякога все още изпитват нещо, което изглежда като сравнително сериозна болестна карма. Те биха искали да знаят дали това е тяхната собствена карма, или злото нанася вреда. Как би следвало да се справят с това?

Учителят: Що се отнася до първия въпрос, какво искат да правят, зависи от тях – наистина зависи от тях. Колкото до втория въпрос, когато се натъкнете на нещо, първо погледнете себе си – това е най-отличителната черта, която разграничава Дафа практикуващите от обикновените хора. Ако истински нямаме проблеми от наша страна, тогава трябва да е злото, което преследва Дафа практикуващите. Особено през този период на Фа-коригирането кармата на Дафа практикуващите вече не стои като въпрос. Вие трябва съзнателно и ясно да разпознавате преследването от злите същества. Те наистина вършат лоши неща. Най-добре е Дафа практикуващите да вървят по собствените си пътища праведно и да не позволяват на злото да се хване за каквото и да било извинение, за да ви преследва.

Практикуващ: Може ли да си представя малко какъв е новият космос?

Учителят: Човечеството също ще претърпи промени. Така космосът претърпява промени по целия път надолу до човечеството. Новият космос води до съвършенство всички видове несъвършени елементи на стария космос. Новият космос е по-завършен и това е нещо, което изобщо не би могло да се разреши в миналото без използването на формата на Фа-коригирането. В миналото всеки път, когато един цикъл на космоса вече не беше достатъчно добър, той се разпадаше, биваше пресъздаден и започваше да се развива отново; когато станеше лош, просто беше пресъздаван. Фа-коригирането се случва за пръв път изобщо в колосалната небесна твърд от началото на времето. Така че използвах възможността на това Фа-коригиране, за да променя много неща. Не мога да говоря за тези неща. Но мога да ви кажа, че тъй като човечеството е част от космоса и тъй като Дафа е бил разпространен тук... В миналото тук е нямало човешка раса; независимо колко много Земи са били реконструирани след разпад, главните същества тук винаги са имали външния вид на извънземни същества. Техният външен вид беше много различен всеки път, но никое от тях нямаше външния вид и вътрешните системи на човешките същества, да не говорим за човешкото съзнание. Но днешните човешки същества бяха създадени за разпространението на Дафа. Така че след като тези хора, които са съгрешили срещу Дафа, са елиминирани, хората, които останат, ще имат благословии. Така в бъдещето хората на Земята наистина ще имат външния вид на човешки същества. С други думи, бъдещата човешка раса наистина ще започне в следващата фаза. Този път формата на живот беше създадена за разпространението на Дафа. В бъдеще все още ще има Буди, Даоси и Богове, идващи долу на Земята да спасяват хора, съзнателните същества все още ще са способни да слушат Фа и отново ще бъдат спасявани. Но неща като това, един Бог да дойде да спасява хората и да бъде разпнат, никога няма да се случат отново.

Практикуващ: Искам да попитам следното: понякога когато разясняваме истината, споменаваме някои исторически фигури. Тъй като не знаем многото кармични връзки, трябва ли да сме по-внимателни с определени неща?

Учителят: По време на Фа-коригирането вие просто утвърждавате Фа с човешкия език и с доводите, които могат да бъдат широко разбрани от човечеството. Просто го правете съгласно това какво човечеството може да разпознае в наши дни като добро и лошо, или правилно и погрешно. Когото и да споменете в историята, не е проблем.

Практикуващ: Бих искал само да дам няколко примера за това, което току-що казахте, че ситуацията в континентален Китай е доста добра. От това, което научавам, почти всички мои роднини и приятели, с които имам контакт, са наистина непоколебими. Някои от тях са отишли на площад „Тиенанмън“ открито и с достойнство. Тръгнали сутринта и се върнали вечерта; хванали самолет сутринта и взели обратен полет вечерта. Не само скандирали „Фалун Дафа е добър!“, но издигнали и банери и нищо не им се случило. Също така, има един възрастен човек, който е на деветдесет и няколко години и който ходи да разпространява Фа всеки ден, и нищо не му се е случило. Така че всички са много твърди. Само един човек, когото познавам, е бил арестуван, но се е държал доста добре. Чрез разговорите си с тях можех да доловя, че ситуацията е отлична. Те ми казаха: „Добре е, справяме се чудесно.“ След като чух това, се почувствах добре.

Учителят: Сега ситуацията е такава. Причината е, че вече няма толкова много зли същества, които старите сили да използват. И в секундата, в която видят Дафа практикуващите да изпращат праведни мисли, те побягват. Когато отивате пред китайските консулства, за да апелирате, консулствата изглеждат наистина уплашени. Всъщност не човешките същества са изплашени, а онези зли същества, които ги манипулират. Когато това се прояви тук, в това човешко измерение, хората изглеждат наистина уплашени, докато всъщност злите фактори са тези, които се страхуват. Ако злото е напълно елиминирано и ако по това време дори хората в консулствата излязат да научат Фалун Гонг от нас, това би било просто твърде ужасяващо за този главен политически негодник в Китай. Ето защо злите същества се опитват така усилено да контролират онези, които работят в консулствата, и да поддържат всичко, което злото прави. Но въпреки това, те вече не могат да го поддържат. В Китай освен в града, където живее главата на злото, в други региони то вече не контролира целия регион. Злите същества са елиминирани до такава степен, че не са останали много от тях и ситуациите в големите региони се подобряват. Ако изпращате праведни мисли към главата на злото от близо, злото няма да продължава да го попълва и да го предпазва достатъчно бързо и това същество ще поеме последния си дъх. Причината е, че не са останали никакви от човешките му неща и кожата му е изцяло поддържана от злите същества – изпращането на праведни мисли ги елиминира. Ако това попълване не може да се поддържа, то ще умре. Последния път, когато учениците изпращаха праведни мисли в близост до него в Малта, то почти колабира. Ето как е. То вече няма нищо човешко в себе си. Сега е изгубило разсъдъка си и няма нормални човешки мисли. То е живо заради нас. Човешкият му разсъдък става все по-малко рационален. Всъщност служителите на консулствата в някои региони вече започнаха да излизат и да осъществяват контакт с нашите ученици, някои вече тихо взеха материали и поверително ни казаха: „Добра работа!“ (Аплодисменти) Това не беше възможно преди. Защо се случи така? След като злото, което контролираше хората, беше елиминирано, хората започнаха да мислят спокойно. Сега те разсъждават сами: „Какво точно е Фалун Гонг? Защо преследват Фалун Гонг така?“ И те разпознаха преследването от злото и всички лъжи, които бяха изобличени. Хората са шокирани и сега активно се опитват да научат истината.

Практикуващ: Имам два въпроса. Работим върху телевизионните програми на FGM. Преди време получихме отзиви от някои зрители, че новинарското ни предаване изглежда твърде сковано.

Учителят: Всъщност мисля, че тонът на предаването ви е доста добър. (Аплодисменти) В него липсва усещането за класови борби, сравнително неутрален е. Ако тонът е твърде мек обаче, това също не е добре. Всъщност казах на телевизиите и радиостанциите в много региони, че тонът на учениците в Лос Анджелис в техните предавания е доста подходящ – не е твърде скован и не е твърде мек, доста е умерен. Разбира се, това не беше, за да ви хваля – не ставайте самодоволни. Казвам, че трябва да дадем най-доброто от себе си, за да го направим по-умерено. Това би било по-добре. Обикновените хора казват всякакви неща и е трудно да направиш нещо, което да подхожда на всички вкусове; някои хора харесват пикантни неща, някои харесват кисели, а други – сладки. Трябва просто да представим един умерен образ – просто го направете по този начин. Разбира се, можете да бъдете малко по-естествени и малко по-отпуснати. Когато сте пред камерата, вие сте актьори, така че можете да помислите да подобрите малко начина, по който изглеждате.

Практикуващ: Имам друг въпрос. Наред с изготвянето на Дафа предавания, правим и някои предавания за обикновените хора, които нямат Дафа съдържание. Как да балансираме това по подходящ начин? Колко време би трябвало да заемат Дафа предаванията? И колко време да оставяме за тези предавания, които нямат връзка с Дафа?

Учителят: От вас зависи как организирате това, от вас зависи как да се справяте със спецификите. Просто правете каквото сметнете за подходящо, след като го обсъдите едни с други. Истината е, че във вашето утвърждаване на Фа днес, в процеса на разясняването на истината от Дафа практикуващите формите, които сте възприели, различните методи, които сте използвали, и всички различни неща, които сте извършили, са направени много добре. Не подценявайте изпращането на дори един флаер или на една брошура до Китай, телефонирането дотам или изпращането дотам на факс или на всякаква информация – ефектът е доста значим и ефектът му на сплашване и елиминиране на злото е огромен, наистина огромен. Заради клеветническата пропаганда на злото хората имат лоши мисли в съзнанията си. Когато те станат с ясно съзнание, тогава онези зли неща са елиминирани и се разпадат. Ако един човек наистина е представител на гигантско космическо тяло, промяната в този човек означава, че многобройни съзнателни същества са спасени – влиянието е огромно! Наистина, всички тези неща се правят истински добре. Не подценявайте тези неща. Разбира се, колкото до това как да направите нещата конкретно, трябва да прецените сами какво е уместно и как да го направите приемливо за хората. Ако една медия ще е във формата на медиите в обикновеното човешко общество, тя трябва да бъде направена приемлива за обикновените хора. Ако в нея няма нищо друго освен статии, които изобличават преследването, тя всъщност няма да постигне най-добрите резултати в изобличаването на злото и спасяването на съзнателните същества, защото целевата публика, в крайна сметка, не са самоусъвършенстващи се. Така че трябва да направим тези програми по-разнообразни и по-интересни за хората, за да искат да ги гледат. И тогава допълнете и с Дафа предавания. По този начин ще има по-голямо влияние върху обикновените хора. Няма да стане, ако няма никакво съдържание от типа на обикновените хора, тъй като вие се опитвате да направите това като в обикновеното човешко общество. Колкото до това, колко такива да включите, трябва да използвате собствена преценка; количеството трябва да е подходящо.

Практикуващ: Поздрави на Учителя от учениците в родния град на Учителя, Чанчун! Кога можете да се върнете да ги видите?

Учителят: Не мисля, че ще бъде след много време. Династия след династия в Китай, императорът на всяка династия бил наричан „някой, който живее десет хиляди години“. Но никой от тях не можел да живее толкова дълго. Всяка династия искала да направи своята държавна мощ непоклатима, но в крайна сметка не били непоклатими. Ние нямаме никакво желание да сваляме режима в Китай, нямаме такъв тип политически стремежи. Преследвани сме неоправдано. Просто изобличаваме злата банда мошеници, които ни преследват. Много хора в китайското правителство всъщност са срещу това преследване. Просто под този интензивен натиск не смеят да кажат нищо. Но това, което правят хората, определя бъдещето им. Дафа преценява всички хора. Ще го кажа още веднъж: човешкото общество е било създадено за Дафа и в цялата история нищо, което няма нищо общо с Дафа, абсолютно не би могло да се случи. Главата на злото беше този, който започна да говори как „комунистическата партия трябва да победи Фалун Гонг“. Защо комунистическата партия иска да победи Фалун Гонг? Хората по цял свят намират това за странно – „Комунистическата партия контролира цялата армия, полицейската сила и правителството на Китай. Защо ще иска да победи група невъоръжени хора, които са под нейно управление и които само искат да бъдат добри хора? Колко ирационално!“ Всъщност, докато Дафа се разпространяваше широко, човешките сърца ставаха добри и социалната стабилност се подобряваше. Кой се облагодетелства от това? Който е на власт, нали? Не е ли напълно ирационално? Ние не се интересуваме от политическа власт. Всъщност преди преследването да започне, членове на семействата на всички седем членове на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на ККП практикуваха Фалун Гонг и всички седем членове на Постоянния комитет бяха чели книгата. Те знаеха много добре какво е Фалун Гонг. Завистта, която се разви в политическите борби, развъди тези неща, при които хората се атакуват едни други, и тя го накара да изгуби разсъдъка си и да е неспособен да изтърпи каквото и да било. Широтата на съзнанието му е невероятно малка, докато желанията му са невероятно големи; смелостта му е невероятно малка, докато завистта му е невероятно голяма. Той не знае нищо за управляването на една държава и способността му да върши реални неща е по-малка от тази на началника на малък отдел в местна фирма. Когато стане ирационален, не е по-различен от демон. И на всичко отгоре, Първичният му дух е крастава жаба. Трудно е да се намери някой като него! В тази пиеса в човешкия свят, къде можете да намерите такъв актьор? Намирането му отне дълго време на търсене в цялата история! (Аплодисменти) Старите сили не искат да го оставят да отиде в Ада незабавно и казват, че това е, защото никога няма да могат отново да намерят такъв типаж.