Луню(1)

Дафа(2) е мъдростта на Създателя. Той е основата на сътворението на Небето и Земята, на създаването на Вселената. Той обхваща всичко, от най-микроскопичното до най-необятното, като има различни проявления на различните нива на космическото тяло. От дълбините на микрокосмоса до там, където най-малките частици се появяват за първи път, има нива след нива от безбройни частици, вариращи от миниатюрни до огромни, достигайки до тези от повърхностните нива, които човечеството познава – атоми, молекули, планети и галактики – и до дори по-големи, като частици от различни размери образуват животи от различни размери и светове от различни размери, които се разпростират навсякъде из космическото тяло. Животите на всяко от различните нива на частици възприемат частиците от следващото по-голямо ниво като планети в своите небеса и това е така ниво след ниво. За животите на всяко ниво на Вселената това изглежда, че продължава безкрайно. Дафа е създал също времето, пространството, многобройните форми на живот и всичко съществуващо; няма нищо необхванато, няма нищо пропуснато. Всичко това са конкретни проявления на различни нива на характеристиката на Дафа – Джън-Шан-Жен(3).

Колкото и да са напреднали човешките средства за изследване на Вселената и живота, полученото познание е ограничено до определени части на това пространство, намиращо се на ниско ниво във Вселената, където съществуват човешките същества. По време на много цивилизации, предшестващи историята, човечеството е изследвало други планети, но колкото и високо или далеч да е летяло, то никога не е успявало да напусне измерението, в което съществува. Истинската картина на Вселената никога няма да бъде действително позната от човечеството. Ако един човек иска да разгадае загадките на Вселената, времепространството и човешкото тяло, той трябва да се самоусъвършенства по праведен Фа(4) и да достигне истинско просветление, повишавайки нивото си на съществуване. Чрез самоусъвършенстване нравствената му същност също ще се повиши и когато започне да разграничава наистина доброто от наистина злото, хубавото от лошото и премине отвъд човешкото ниво, той ще види и ще влезе в досег с реалността на Вселената и животите на различни нива и в различни пространства.

Човешката изследователска дейност е задвижвана от технологичната надпревара, използвайки като претекст подобряването на условията на живот. И в повечето случаи това е базирано на отхвърлянето на божественото и изоставянето на човешките морални норми на въздържаност. Именно по тази причина цивилизациите от миналото многократно са се сблъсквали с унищожение. Изследователската дейност също е неизбежно ограничена до този материален свят и методите ѝ са такива, че един обект няма да бъде изучаван, докато не бъде признат. Но вследствие на това, че хората са отхвърлили божественото, те никога не се осмеляват да се докоснат до нещата, които са неосезаеми или невидими в човешкото пространство, но които наистина съществуват обективно и действително се проявяват в реалността на човешкия свят – неща като духовност, вяра, божествено слово и чудеса.

Ако човечеството е способно да извиси поведението и мисленето си, като ги изгради върху нравствени ценности, ще бъде възможно цивилизацията на човешкото общество да просъществува дълго време и дори чудеса да се случат отново в човешкия свят. Много пъти в миналото в този свят са се появявали култури, които са били наполовина божествени и наполовина човешки, и са помагали на хората да достигнат до истинно разбиране за живота и Вселената. Когато хората показват подобаващото уважение и почит към проявлението на Дафа в този свят, те, техният етнос или тяхната нация ще се радват на благословии, чест и слава. Космическото тяло, Вселената, животът и всичко съществуващо са създадени от Дафа на Вселената. Всеки живот, който се отклони от него, е истински покварен. Всеки мирски човек, който е способен да бъде в съответствие с него, е истински добър човек и това ще му донесе възнаграждения, щастие и дълголетие. И всеки самоусъвършенстващ се, който е асимилиран с него, е просветлен – божествено същество.


(1) Луню – изявление; коментар - бел. прев.

(2) Дафа – Велики Принципи, Велик Закон, Велик Път - бел. прев.

(3) Джън-Шан-Жен – Джън (истина, истинност); Шан (доброта, състрадание, великодушие); Жен (въздържаност, търпение, търпимост, издръжливост) - бел. прев.

(4) Фа – Принципи и Закон в Буда школата - бел. прев.