Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско, 2014 г.

Ли Хонгджъ

16 октомври 2014 г.

(Учителят влиза в залата. Всички практикуващи се изправят и ентусиазирано аплодират.)

Добро утро! Моля, седнете. Много хора от различни региони са дошли на тази Фа-конференция, включително някои от континентален Китай. Много хора са излезли оттам по-рано, преди няколко години, а през последните две години още Дафа практикуващи постепенно излязоха от Китай. Учителят се надява по-скоро да можете да преобърнете начина си на мислене и да придобиете същия начин на мислене като хората от останалата част на света.

През последните няколко десетилетия постепенните и недоловими индоктриниране и влияние на партийната култура на злата ККП са изкривили характера на китайците, включително на някои Дафа практикуващи, като са ги накарали да отиват в крайности в начините си на мислене – дотам, че мисленето им е напълно различно от това на хората зад граница или на тези в древен, традиционен Китай. В континентален Китай има над един милиард души и чрез постепенно индоктриниране съзнанията им са се деформирали, без те да го осъзнават. Те смятат, че всеки е по същия начин, че [в мисленето им] няма нищо нередно и че хората просто са такива. Но това не е така! Понякога, когато една медия ви включи или когато даден проект ви включи, вашият начин на мислене, онези крайни начини на действие, идващи от партийната култура, лъжите ви и половинчатият ви начин на работа наистина изкарват другите от търпение. Ако взаимодействате с американци или с хора от свободните държави по света, те ще ви намерят за странни. Учителят лично е изпитал това. Преди време Учителят също дойде от Китай, но тогава незабавно долових този проблем и видях разликата в хората. Понякога, когато практикуващите извън Китай се колебаят да ви приемат или да ви включат в проектите си, това не е, защото имате проблеми, а по-скоро въпросът е, че наистина е просто невъзможно да се работи с вас.

След като мисленето на човек е било оформено чрез индоктринирането на партийната култура, неговите действия – включително и начинът, по който пише статии – са изпълнени с партийна култура. Понякога си мисля, че „Епок Таймс“, „Минхуей“ и други уебсайтове се нуждаят от работна ръка, а имаме хора, дошли от континентален Китай, които са в разцвета на силите си и имат висши учебни степени. Но ако тези медии наистина ви включеха, те биха се превърнали в медии на китайската партийна култура. Това не е причинено от културна или етническа разлика, а от това, че злата партия изкривява мисленето на хората. Така че е нужно да общувате повече с хората извън Китай, да ги опознаете повече и бързо да преобърнете мисленето си. В противен случай дори и да сте млади, няма да сте способни да допринесете много. Освен това състоянието на съзнанието ви също е различно. Когато правите нещо, винаги се защитавате от другите хора и говорите по много завоалиран и уклончив начин, създавайки у другите впечатлението, че сте неискрени. Уклончиви сте по отношение на всичко, но обичате да разпитвате за всичко. Как тогава другите да комуникират с вас? И как хората да взаимодействат с вас и да работят с вас? Ето защо много Дафа практикуващи извън Китай смятат, че хората като вас са шпиони. Това е впечатлението, с което остават.

Дафа практикуващите са открити и с широки възгледи, така че от какво има да се страхувате? Сега сте в Америка. Тук подлата ККП е смятана за ужасна заплаха, за нещо чудовищно и хората навсякъде мислят по този начин. Това не е нейна територия. Тогава от какво има да се страхувате? Порочната ККП е тази, която се страхува. Ако кажете на хората, че сте член на злата ККП, няма да ви бъде издадена зелена карта, нали така? Това е известен факт. Никоя държава не приветства и не приема злата ККП. Исках да спомена накратко тези неща, след като видях толкова много Дафа практикуващи, които са дошли от Китай.

През цялото време казвах, че да – през последните повече от десет години, с всички онези изпитания и трудности нещата изглеждаха доста хаотични. Дафа практикуващите са преследвани от порочната партия, която арестува хора навсякъде, създава терор и репресира и напада хората, предизвиквайки пълен хаос. Но осъзнавате ли, че зад хаоса има подредба? И мислите и всяко едно действие на всеки практикуващ, на всеки човек по света са наблюдавани много внимателно и се виждат ясно. В „хаоса“ има ред и той е бил аранжиран.

Разбрали сте структурата на Вселената. Казвал съм ви за преминаването от частици към планети – този вид концепция за измеренията. Но всъщност има и още. Съществуват вертикални такива, хоризонтални такива... дори и в пространство, малко колкото върха на кутре, има безчетни милиарди светове и те са [изпълнени с] Богове. В целия космос има толкова много същества и Богове и те са плътно скупчени без никакви празнини, като всички те се взират във вас и наблюдават внимателно мислите на всеки на Земята, защото това дело на Земята засяга цялото космическо тяло. Всяка една мисъл на Дафа практикуващите, посоката на цялостната ситуация и успехът или провалът на Фа-коригирането определят дали космосът може да продължи да съществува или не. Ето колко огромно е това дело. Нещата изглеждат без ред, но в действителност са подредени; разиграват се по хаотични начини, но са внимателно направени за всеки човек.

Разбира се, аз не признавам това преследване. Исках да разреша нещата с напълно доброжелателен подход. Това обаче не могат да го направят нито старите сили, нито някой живот в стария космос, нито пък знаят как; те знаят как да действат единствено по този начин. Ето какво направиха на Исус по негово време и ето какво сториха и по времето на Шакямуни. Същото важи и за по-ранните светци – било то Сократ, Моисей или други – подходът е бил същият във всички случаи. Те знаят как да правят нещата единствено по този един начин. Всички онези светци са дошли, за да положат културната основа, така че човекът да разбере божественото. И тук говоря само за случилото се през последните пет хиляди години. Колко периода от по пет хиляди години е имало в историята на тези сто милиона години? Двадесет хиляди. Във всеки период е имало божествени същества, които слизали и изигравали роля в установяването на култура за човечеството. Те продължавали да коригират цивилизациите, които се развивали в съответните им периоди, и продължавали да оформят мисленето и действията на човека. Едва сега, в съвремието, човечеството е станало такова, каквото е.

Нещата са били аранжирани толкова отдавна и това е толкова основно събитие, че те са наистина добре наредени! Ако ви кажа, че дори всяка една ваша стъпка, докато вървите, и дори големината на крачките ви са били аранжирани, може и да не повярвате. Но дори това колко пъти ще изкрещите, докато сте подложени на преследване, и колко удари ще ви бъдат нанесени, са били аранжирани от тях. Разбира се, наличието или отсъствието на силни праведни мисли у един самоусъвършенстващ се могат да променят тези неща, но не много. Те знаят много добре състоянието на съзнанието ви и дори колко можете да понесете. Така че как биха могли тези неща да бъдат без ред? [Това дело] определя дали безбройни същества, същества в целия космос, могат да бъдат спасени във Фа-коригирането. Така че помислете: може ли да има неща, които не са добре подредени? Ако можехте да видите нещата такива, каквито са, щяхте да откриете, че в самоусъвършенстването ви в каквато и среда да сте, от каквато и социална класа да сте част, каквото и положение да имате, каквито и „случайни“ неща да сте извършили или какъвто и да е „късметът“ ви – всичко това, което е част от пътя ви, е вследствие от вашия обет и нищо не е случайно.

За един Дафа практикуващ самоусъвършенстването е на първо място и само когато сте се самоусъвършенствали добре, може да се каже, че пътят, който сте пропътували, е праведен. В това преследване може да изпитвате омраза към порочната ККП и някои от вас дори може да са склонни да рискуват всичко, за да се борят с нея. Но не си струва. Не осъзнавате, че порочната партия е само тояга, аранжирана от старите сили. Някога сте били величествени Богове и старите сили използват тази тояга, за да избият привързаностите ви. Те искат да направят нещата по този начин – да избият мислите, които не би трябвало да имате, да избият вашите грехове и карма. Въпреки че Учителят не признава този подход, в крайна сметка те са направили, каквото са направили. Както току-що споменах, тези същества на космоса не знаят как да се справят с нещата и познават само този подход, и ето кое причини преследването.

Нищо не е случайно. Не се подвеждайте по това колко хаотични изглеждат нещата, тъй като те ни най-малко не са хаотични. Нещата се проявяват по най-различни начини, прицелвайки се в най-различни привързаности, и с натрупването си като цяло създават впечатлението за хаотичност. Въпреки че изглеждат хаотични, изобщо не са такива. Злото създава бъркотия след бъркотия и е използвало всевъзможни зли средства, като различни случки са насочени към различни самоусъвършенстващи се. И взети заедно, тези свирепи, порочни полицаи изглеждат изключително отвратителни, но нещата ни най-малко не са хаотични – контролиращи ги зад тях са онези Богове, които наричам „старите сили“. За съжаление това е пътят, по който се развиха нещата в крайна сметка. Докато един Дафа практикуващ има достатъчно праведни мисли – ще го кажа по този начин – ако праведните мисли на един Дафа практикуващ са достатъчни, вие можете да осъществите пробив и да се справите.

Някои хора може да разберат нещата по този начин: „Праведните ми мисли по онова време бяха много силни, така че защо бях преследван толкова жестоко?“ Наистина, със сигурност няма да е като произведен продукт, където всеки артикул излиза от калъпа еднакъв. Това е така, защото в дългия ход на съществуването вие сте имали тези привързаности, а друг е имал онези привързаности; в хода на историята хората несъзнателно са натрупали различни дългове; и нивото на Шиншин на всеки човек и неговите привързаности са различни; и така, в резултат на това пътищата на хората се различават и онова, което те трябва да понесат, както и как се справят, също са различни. Дори отношенията на порочните полицаи към хората по време на преследването също са различни.

Не мислете, че в процеса на преследването начинанието се е променило. Може да смятате, че в началото сърцата ни са били отдадени само на самоусъвършенстването, но тогава порочната партия ни е забранила да се самоусъвършенстваме и е подложила Дафа на преследване, така че сме започнали борба с нея. Случаят не е такъв. Никога не съм казвал нищо за борба с ККП. Това не си струва. Просто аз не признавам нещата, аранжирани от старите сили. В бъдеще със сигурност ще се погрижа за това и ще го променя, но засега текущата ситуация е точно такава.

Просто помислете през какъв дълъг, продължителен процес е преминал всеки самоусъвършенстващ се в хода на историята. А принципите в човешкия свят са обърнати: това, което ви изглежда добро, е лошо, погледнато от другата страна. Това, което на вас ви мирише добре, там се смята за противно. Всичко е обърнато. В тази ситуация самоусъвършенстването наистина е трудно, а поддържането на праведни мисли е дори още по-трудно. Но именно защото нещата са по този начин, човешките ви привързаности могат да се проявят. Тези, които се справят добре, ще напредват в положителна посока, докато онези, които се справят незадоволително или които не гледат в себе си, ще се отправят в противоположната посока. Не говоря само за самоусъвършенстващите се – същото важи и за обикновените хора.

Било е по този начин през целия ход на човешката история. Ако сте неспособни да разглеждате нещата както трябва, ако сте неспособни да се смятате за самоусъвършенстващ се и да търсите в себе си, наистина няма да има начин да се самоусъвършенствате. И това важи още повече по време на това преследване, но при все това вместо да развиете праведни мисли, вие сте натрупали безмерна омраза. Порочната ККП е изключително покварена и в близко бъдеще със сигурност ще бъде елиминирана. Но знаете ли какво е лош човек и какво е добър човек? Ако съзнанието ви е изпълнено с омраза и злоба, помислете – какво същество ще бъдете? И това ще личи в поведението ви и дори във външния ви вид, и хората ще виждат зло във вас. Не казвам, че някои Дафа практикуващи са се самоусъвършенствали незадоволително. Частта от тях, която е била напълно усъвършенствана, е отделена. Защото докато тук, от тази човешка страна, имате останали човешки неща, ще имате лоши неща и лоши мисли и колкото по-близо са нещата до повърхностното ниво, толкова по-лоши ще изглеждат. Причината, поради която Учителят ви преподава Фа, е да ви каже за тези неща и да ви помогне да разберете.

Нищо не се е променило. Учителят все още е същият Учител, който бе в началото, и Фа на Вселената никога няма да се промени. (Ентусиазирани аплодисменти) Просто по време на това преследване, по време на този така наречен „тест“ някои хора са се избавили от своите привързаности, докато други – не, а някои в действителност са увеличили привързаностите си. Ето как те са се държали по време на този така наречен „тест“. Вие сте тези, които се променят; Дафа практикуващите са тези, които се променят. И ако не се променяте в положителна посока, със сигурност се променяте в отрицателна.

Гледайки настоящата ситуация, нещата като цяло са се променили много. Исторически погледнато, тези, които са заявявали, че ще управляват вечно, никога не са го постигали, нито онези, които са заявявали, че тяхната нация ще бъде непоклатима. Династии и управления са идвали и са си отивали едни след други и приливът на червения режим също е напът да се отдръпне. (Аплодисменти) Никой не може да промени хода на историята, тъй като тя е била аранжирана от Боговете. Който настоява да върви срещу хода на историята, ще стане за посмешище; за това е имало многобройни примери през вековете. Никой не може да спаси порочната ККП. А междувременно, за Дафа практикуващите, колкото по-лесна става средата ви, толкова по-голямо внимание трябва да обръщате на собственото си самоусъвършенстване. Това е така, защото за тези ваши привързаности, които не можете да доловите, ще е по-лесно да влязат в действие и ще е по-вероятно да оставите привързаностите си да нараснат. Със сигурност трябва да запазите бдителността си. Без значение каква е ситуацията, трябва да обръщате внимание на самоусъвършенстването си. Ако можете да продължите чак до края със същото сърце, което сте имали в началото, без съмнение ще успеете. (Ентусиазирани аплодисменти)

Помислете: не сте ли вие самите тези, които се променяте? От човешка гледна точка изпитанията и трудностите, през които са преминали Дафа практикуващите, са героична приказка; а от божествена перспектива пътешествието е процес, при който истинското злато се топи и лее в пещта. В самоусъвършенстването огромните вълни отмиват пясъка. Всичко това ще бъде предадено в историята и е възможно да бъде предавано завинаги. (Аплодисменти) Щом това дело приключи, както и да са се справили Дафа практикуващите през този времеви период – това ще е и няма да има втори шанс, тъй като злото вече няма да съществува. Злите същества постепенно бяха елиминирани до степента, при която са безсилни, така че за тях няма да има друга възможност да ви изпитват отново, нито за вас – да преминете отново през целия този процес. Както сте се справили, вероятно ще бъде фиксирано. За щастие това дело все още не е приключило. Като Дафа практикуващи, без значение в каква среда сте, трябва да се справяте добре, да се справяте дори още по-добре и бързо да елиминирате недостатъците си и нещата, които не би трябвало да имате.

Няма проблем да сте във всяка една професия, да имате висока позиция или да сте в която и да било социална класа – цялото човешко общество е среда за вашето самоусъвършенстване! И не говоря за това метафорично. Осъзнавате ли, че подредбите са били налице от милиони и милиони години? По-малките пътища за самоусъвършенстване са знаели единствено за самоусъвършенстването в храмове и самоусъвършенстването в планини. Те нямат представа, че цялото човечество е среда, аранжирана за Дафа практикуващите. Можете да се самоусъвършенствате навсякъде; въпросът е само как се справяте с нещата.

Политическата нестабилност и промените, които сега се случват или вероятно предстоят, може наистина да привлекат вниманието ви. Но мисля, че тъй като вие, като Дафа практикуващи, сте преминали през най-суровите тестове през последните над десет години, би трябвало да можете да видите нещата такива, каквито са. Нещата, които се случват в човешкия свят, са естествени промени, възникващи в човешкия свят. И разбира се, знам, че всички тези неща са поради систематичните подредби на Боговете. Ето как работи това. Не се замесвайте в човешки политически дела и не се оставяйте да бъдете подбуждани от обикновените хора. През последните години много демократични активисти и политически организации са ни давали подкрепа и [някои] от вас на свой ред са участвали в техни инициативи. Но трябва да останете наясно, че сте самоусъвършенстващ се и че ние не се замесваме в политически неща. Има по-големи, огромни неща, които ви е отредено да правите.

Неотдавнашните събития в Хонконг оказаха огромно влияние и много хора наблюдават внимателно. Медиите могат да предоставят фактическо отразяване на събитията, да пускат редакционни статии и да изобличават порочната партия, която преследва Дафа практикуващите. Безпристрастното и точно отразяване от „Епок Таймс“ на континентален Китай, на текущите въпроси в Хонконг и на други международни събития е спечелило на вестника доста добра репутация и подобрени позиции. Няма проблем една медийна компания да отразява и коментира новините, но като отделни хора не можем просто да правим каквото си поискаме. Вие сте самоусъвършенстващи се, така че би трябвало да обръщате внимание на самоусъвършенстването си, а не на политическите борби. Това е абсолютно; то е нещо, което никога няма да се промени. Ако не останем на верния курс, ако се отклоним дори и малко, с човечеството ще е свършено, цялата надежда за него ще бъде изгубена и същото важи и за космоса. Съществата в целия космос и дори човечеството следят внимателно дали Дафа практикуващите ще останат на верния курс.

Нека поговоря за нещо специфично. Дафа практикуващите са стартирали Дафа проекти един след друг, а някои практикуващи правят бизнес в човешкия свят и искат да подпомагат Дафа, но трябва да ви напомня, че е необходимо финансовите ви дела да бъдат чисти. Причината е, че каквото и да правите, човешката страна на Дафа практикуващия ще бъде тази, която се проявява, а когато хората правят нещо, в действие влизат човешки привързаности. Когато разхлабите стандартите за себе си и действате както си поискате, Боговете не гледат на въпроса както вас. Ако финансовите дела на един Дафа проект не са управлявани стриктно и ако нечии мотиви наистина не са правилни, тогава греховете ще бъдат огромни, защото това, което сте извършили, не е само индивидуално петно, а подкопаване на пътя на Дафа практикуващите.

Имало е такива уроци и сега Боговете гледат на някои хора различно от останалите, но тези хора не го осъзнават, все още не са бдителни по отношение на това и все още се увличат. Трябва да ви кажа следното: във всеки ръководен от Дафа практикуващи проект, където са въвлечени пари, трябва да установите здрава финансова и счетоводна система и не трябва да нарушавате обвързаните с това закони. Направете го по същия начин, по който го правят обикновените компании. Трябва да го направите! Вие абсолютно не трябва да поемате по изкривен път! Ако не беше това преследване, абсолютно не бих ви позволил да се въвличате в тези неща.

Ако искате да учредите компания или да стартирате проект, дори да мислите за това просто като за проект на Дафа практикуващи, трябва да въведете здрава финансова и счетоводна система, преди да започнете! В противен случай, не го правете! Необходимо е да имате стриктна система на управление! Щом Учителят посочи нещо, то трябва да се спазва. Може да е само въпрос на време, преди старите сили да ви навредят. Така че казвам на всички ви, че трябва да се справите добре с нещата.

И нещо друго – някои Дафа практикуващи не правят каквото трябва, след като напуснат континентален Китай. Защо повдигам този въпрос? Защото броят на практикуващите, които са напуснали Китай, е превишил броят на практикуващите, които първоначално са живеели зад граница. След като са напуснали страната, някои хора са получили убежище като практикуващи Фалун Гонг, но след това са продължили, като са се фокусирали върху това да се наслаждават на личния си живот и сега не участват в никакви усилия по спасяването на хора. Спасяването на хора е отговорност на Дафа практикуващите и вие абсолютно не можете да бягате от нея! Когато старите сили наистина ви намерят за неприемливи, ще сте в опасност! Причината е, че вашият живот, съществото ви е дошло тук за това. Някои Дафа практикуващи се справяха незадоволително, докато бяха в Китай, и поначало не се самоусъвършенстваха добре, а след като излязоха зад граница, все още имат толкова много човешки привързаности! Когато са заедно, те причиняват конфликти и усложняват нещата. Все още имат толкова много човешки привързаности, а някои дори ни най-малко не са пристъпили напред, за да правят това, което се очаква от Дафа практикуващите. Но ако не работите по спасяването на хора, вие не сте Дафа практикуващи. Това е отговорност на Дафа практикуващите.

Независимо че казах всичко това, никой няма да ви принуждава. Самоусъвършенстването е личен въпрос. Ако кажете, че не мислите да се самоусъвършенствате, тогава не се самоусъвършенствайте. А колкото до това как ще се отнесат с вас старите сили, това си е тяхна работа. Някои хора не бяха способни да понесат преживяното по време на преследването и пожелаха спокоен живот, така че сега, когато са в чужбина, са си намерили уединено място и са започнали да се радват на лесен и комфортен живот. Няма проблем да оставите нараненото си сърце да се възстанови, но е необходимо да правите нещата, които се очакват от Дафа практикуващите, тъй като времето не чака никого.

Наблюдавайки как се променя цялостната ситуация, можем да видим, че преди порочната ККП да се разпадне или да обяви края на преследването срещу Фалун Гонг, апаратът ѝ ще продължава да действа; механизмите с всевъзможни размери все още се въртят и случаи на преследване срещу Фалун Гонг все още възникват в различни региони. Някои хора, които бяха въвлечени в преследването, са започнали да разбират нещата и са престанали, като сега дори изглеждат доста позитивни. Това състояние на нещата е отражение на по-големи цялостни промени. Не е защото порочната ККП е издала заповед за прекратяване на преследването срещу Фалун Гонг. Тя не го е направила, така че апаратът ѝ все още е в действие. Случващото се е отразено в отношенията на хората към Дафа практикуващите и това е ставало доста често, в много региони. В някои случаи полицаи от Управление 610, яростно преследвали Дафа практикуващи, дори са посещавали практикуващите и са казвали: „Няма да се замесваме повече“ и са изразявали съжалението си. Но мога да ви кажа, че това не е политика, а по-скоро личен акт. Може би е бил провокиран от наличието им на праведни мисли или от лукавия им начин на мислене – страхувайки се, че след като тази кампания приключи, хората ще потърсят отмъщение срещу тях.

Във всеки случай нещата се променят цялостно. Но независимо от промените, вие сте самоусъвършенстващи се. Не казах ли в началото на преследването, че само когато сърцето ви не помръдва, ще можете да се справите с всички ситуации? Някои хора решиха, че това означава, че трябва да си стоят вкъщи, без да помръдват, и да не излизат. Цялостното положение се променя. Ужасяващата ситуация на преследването наистина може да провокира човешки привързаности, докато една благоприятна ситуация може да ги стимулира. Ако сърцето и съзнанието на човек лесно се влияят от външни промени, тогава за един самоусъвършенстващ се въздействието е сериозно!

Много ученици може все още да имат въпроси, а са дошли от толкова далече. Учителят може да дискутира нещата само в общ план. Сега ще ви отделя известно време, а вие можете да подавате бележки с въпроси. (Ентусиазирани аплодисменти) Но след като сте Дафа практикуващи, предлагам да не пишете въпроси като „Семейството ми преживява еди какви си трудности“ или „Защо тялото ми преминава през елиминиране на карма“. Ако ме попитате, ще ви кажа само едно: преживели сте това, защото сте самоусъвършенстващи се и след като сте самоусъвършенстващи се, тези неща – били те позитивни или негативни – са все добри. (Ентусиазирани аплодисменти) Това е така, защото те са били поставени за вас, така че да можете да се подобрите по пътя си на самоусъвършенстване.

Добре, сега можете да подадете листчетата си. (Ентусиазирани аплодисменти) (Учителят сяда)

Практикуващ: Неотдавна много практикуващи от нашия регион предадоха на „Екипите за дисциплинарна инспекция“ [на режима] отчети със сведения за преследването, на което те самите са били подложени, с цел да използват формат на обикновените хора, за да работят проактивно срещу преследването. Също така сме осъзнали, че в континентален Китай трябва да имаме многобройни съдебни дела срещу демона тиранин Дзян. Необходимо ли е ние, като Дафа практикуващи, да дадем тласък на тези неща?

Учителят: Като Дафа практикуващи, ако смятате, че нещо ще помогне за изобличаването на преследването и спасяването на хората по света, тогава давайте и го направете. Но ако ще е изцяло поради човешко желание за отмъщение, тогава не може да го правите. И трябва да внимавате за безопасността си, когато предавате на някаква организация на злата ККП материали с изразена позиция срещу преследването, тъй като тези организации съществуват, за да служат на партията.

Практикуващ: Сега много самоусъвършенстващи се използват законите на обикновените хора, за да работят срещу преследването и да спасяват всички същества, но продължаваме да имаме усещането, че сме неспособни да се изправим срещу преследването на фундаментално ниво. (Учителят: „Защо не се изправите срещу преследването? Дори Учителят не го признава.“) Ако можехме да се справим по-добре с изиграването на главната роля, да работим добре с адвокатите, които имат истинско чувство за справедливост, и да постигнем реални резултати...

Учителят: Да, когато действате, за да работите срещу преследването, в действителност разяснявате фактите на хората и спасявате съзнателни същества. Защо порочната ККП иска да промени мисленето на хората? Защо режимът унищожава традиционната култура? Защо индоктринира хората със злите си идеи? Това никога преди не се е случвало с нито един режим в историята и нито една религия никога не е отивала толкова далеч – дори злите религии и култове бледнеят в сравнение. Ако погледнете внимателно, не е ли това демон, който унищожава човечеството? При все това обаче, не е истински демон на космоса. Нито е демон на космоса, нито е нормално същество. То е мутация. Тази мутация конкретно се цели да унищожи начина, по който се е развило човечеството от древността до днес и който прави хората способни да получат и разберат Фа. Какво е атеизмът? Това, само по себе си, е нещо изключително зло. Човешките същества са били създадени от Богове и дори космосът е бил създаден от Богове. [Злата ККП] ви казва да предадете Боговете и по този начин прави така, че те да ви изоставят.

Практикуващ: Координаторите в континентален Китай са преследвани на групи една след друга. Много координатори успяха да излязат от тъмните бърлоги на злото с праведните си мисли, но по-късно починаха от болестна карма. Това наруши непрекъснатостта на координационната дейност в много региони и попречи на хората наистина да образуват едно обединено цяло. Мисля, че ако формираме координационна система чрез различните си проекти...

Учителят: Смятам, че когато Дафа практикуващите измислят начини за действие, тяхната отправна точка е добра, но ако при тези зли обстоятелства се опитвате да се свържете с хора, ще бъде изключително опасно и това ще изложи на опасност практикуващите в тези региони. Трябва да го разгледате от тази перспектива. Всъщност тъй като всички вие имате Фа, независимо дали тези Дафа практикуващи са в контакт с другите, докато знаят текущото състояние на свързаната с Дафа ситуация, ако са способни да минат онлайн и да пробият Интернет блокадата, ще са в състояние да бъдат в крак с обстоятелствата, тъй като Боговете бдят над нещата.

Разбира се, ако можете да действате координирано, това е дори още по-добре, но трябва да вземете предвид безопасността. Най-малкото понастоящем не можете да действате широкомащабно и не можете да съставяте списъци с имена на практикуващите в различни региони в широк мащаб! Който прави това, извършва нещо лошо.

„Някои координатори починаха от болестна карма“... Никога не съм казвал, че координаторите са се самоусъвършенствали особено добре. Никога не съм казвал, че координаторите са се самоусъвършенствали най-добре сред нашите Дафа практикуващи. Има много хора, които са слабо известни или не са забелязвани и които в действителност са се самоусъвършенствали доста добре. На координаторите първоначално им е била възложена задачата, защото са имали сърцето да вложат много мисъл по свързаните с групата въпроси. Разбира се, много от координаторите са се самоусъвършенствали много добре и броят им не е малък, но [по отношение на самоусъвършенстването] аз не ги класифицирам различно само защото са координатори. Има неща, по които координаторите трябва да работят в самоусъвършенстването си, точно както всички останали; в противен случай те щяха да са божествени същества. Докато някой е човек, той трябва да се самоусъвършенства. Координаторите действително проявяват човешки привързаности както всички останали и може да имат много силни привързаности или различни кармични дългове от историята. Пътят на всяко същество е много сложен, както и ситуациите, с които то се сблъсква. В най-критичните моменти, когато сте изправени пред възможността да ги преминете успешно или не, ако не се справите добре, може да загубите живота си, но ако се справите добре, ще успеете да извършите пробив и да го преминете.

Практикуващ: През 2009 г. Учителят спомена, че „Шен Юн“ ще се завърне в Китай. Изминаха няколко години и повечето практикуващи смятат, че не е възможно „Шен Юн“ да се върне в Китай, докато злата партия не се разпадне. (Публиката се смее)

Учителят: „Шен Юн“ определено ще изнесе представления в Китай. (Ентусиазирани аплодисменти) [Кога ще стане това] зависи от начина, по който прогресира Фа-коригирането, и от цялостното синхронизиране на Фа-коригирането.

Практикуващ: Инцидентът с отвлечения Дафа практикуващ привлече вниманието на международната общност и канадското консулство изпрати свой представител в съда, за да наблюдава съдебните процедури, но нашите медии не отразяваха случая регулярно.

Учителят: Говорейки за това, в сравнение с медиите на обикновените хора, ръководените от Дафа практикуващи медии все още изостават по отношение на основната си инфраструктура и нивото на професионализъм. Определено е така. Но по отношение на цялостното усилие за разясняване на истината са оказали голямо въздействие. При все това винаги съм се надявал, че ще видя медиите ни да стават все по-стандартни. Но понастоящем не разполагате с толкова много специалисти. Имате само тези Дафа практикуващи. Само когато успеете при такива трудни обстоятелства, старите сили ще мислят, че имате могъща добродетел. Всичко е толкова трудно. Ако имаше огромно количество талантливи и компетентни хора и ако всичко беше толкова лесно постижимо, те щяха да мислят, че не сте придобили могъща добродетел. А старите сили искат да направят именно това. Ето как те разглеждат нещата и как действат.

Разбира се, по отношение на медиите ви има нещо, което бих искал да спомена мимоходом: понякога не отразявате определени важни новини относно Дафа практикуващите. Трябва да сте наясно какво правите. В миналото нямаше толкова много Дафа практикуващи извън континентален Китай, но нашите медии следяха много отблизо какво се случваше с цялостната ситуация на Дафа практикуващите. Знаете ли какво правите? Трябва да знаете коя медия сте. В последно време донякъде сте изгубили от поглед това, което би трябвало да правите, и не отразявате важни новини относно Дафа практикуващите. Вече многократно съм повдигал този въпрос, но не сте го разглеждали като нещо важно и дори базирате подхода си към медийната работа на личните си чувства. Като Дафа практикуващи това дали в личното си самоусъвършенстване сте се самоусъвършенствали добре, или зле, е едно, но ако не се справяте добре с тези важни неща – с тези неща на Дафа практикуващите, в бъдеще старите сили ще ви погнат безмилостно, за да си разчистят сметките. Непременно трябва да обърнете внимание на това. Не си мислете: „След като съм на тази позиция, сега мога да взимам всички решения.“ Отговорностите ви също са огромни и ако се справите зле, проблемът също ще бъде огромен. Не е приемливо мотивите ви да се отклоняват дори и малко.

Както споменах по-рано, в космоса има безбройни същества. Казвал съм ви, че извършвам Фа-коригиране от средата на космическото тяло и напредвам към двете му страни. Причината, поради която Фа-коригирането все още не е достигнало човечеството, е, че досега не съм стигнал чак до края. Напредвам и в двете посоки; от тази страна не съм достигнал до повърхността, а от онази не съм стигнал до самия връх. Космическото тяло е толкова огромно, че е невъобразимо дори за Боговете. Има толкова много същества, че е просто невъзможно да бъдат измерени или да се добие представа. Понякога дори и аз съм шокиран от това. Толкова много същества ви наблюдават внимателно. Всяка една ваша мисъл и всяко едно действие са наблюдавани от безбройни същества! Това, което казвам, е, че всяка мисъл на човек се наблюдава от неизброими Богове! Никой от тях няма да се намеси, но всички те гледат и накрая ще оценят как сте се представили като същество.

Практикуващ: Централните власти на злата партия в Китай твърдят, че прилагат „информационна откритост“. Дафа практикуващите настояват промиващите съзнания организации в различни региони публично да разкрият информацията относно законовата база за учредяването си, имената и длъжностите на участниците в преследването и източниците на използваните в преследването средства. Уместно ли е да се изобличава преследването чрез този метод?

Учителят: Ако смятате, че трябва да го направите – действайте. При всички случаи целта на Дафа практикуващите е да разяснят истината и да спасят хора. Тези неща ги решавате вие. Учителят наблюдава цялостната ситуация и предотвратява възникването на проблеми. По отношение на личното ви самоусъвършенстване, моите Фашъни бдят над нещата и аз не се замесвам директно в конкретни въпроси. В противен случай, ако човешките ви привързаности се проявят силно, може дори да започнете конфликт с мен. (Всички се смеят) Но наистина трябва сами да извървите този свой път на самоусъвършенстване; само тогава се зачита. Ако ви кажа как да го извървите, пътешествието ви в самоусъвършенстването няма да се брои. Ето защо по отношение на някои хора, които винаги искат да питат Учителя – когато правят нещо малко, искат да питат Учителя за него – понякога смръщвам вежди, а понякога практически не им отговарям. Те може да си мислят: „Защо Учителят се държи с мен по този начин?“ Но ако действително ви дам отговора, ще руша пътя ви на самоусъвършенстване! Ако дори и една стъпка от него липсва, няма да се получи! Така че не мога да го руша. (Учителят се смее)

Практикуващ: Сан Франциско е известен туристически град с много туристи от континентален Китай и Китайският квартал е важно място в града за разясняване на истината. В Сан Франциско има стотици практикуващи, но много от тях не смятат за важно да разясняват истината в Китайския квартал или по туристическите места. Така че от дълго време има много оскъден брой практикуващи, разясняващи истината по туристическите места и в Китайския квартал. Често има само по един човек на дадено място.

Учителят: Чухте ли всички това? Истински се надявам, че повече Дафа практикуващи могат да бъдат там и да спасят повече същества. Какво правите? Особено онези, които не са се справили добре – какво правите, откакто сте дошли тук?

Практикуващ: Децата на някои Дафа практикуващи в Китай са пораснали и сега са зрели хора. Влияе ли им все още нашето състояние в самоусъвършенстването?

Учителят: Със сигурност може да им повлияе. Когато са били малки, децата на някои Дафа практикуващи в действителност не са имали никакви представи, правили са упражненията заедно с възрастните и са се държали много добре. Тъй като са били ваши деца, Небесното им око е можело да види някои сцени и това е било полезно и за вас. Но след като са пораснали, са развили свои собствени представи и са станали силно повлияни от обществото; ако сте твърде меки към тях, те просто ще следват тенденциите. Нямаме ли някои деца на Дафа практикуващи, които са се държали наистина зле? В някои случаи те са дори по-лоши от децата на обикновените хора.

Практикуващ: През последните години доста практикуващи дойдоха в нашия регион от континентален Китай. Но много от тях изчезнаха след получаване на легален статус и рядко участват в работата по спасяване на хора. Въпреки че преди днешната Фа-конференция Учителят вече бе преподал Фа относно това, те все още не успяват да осъзнаят [проблема си]. Някои от тях са забравили отговорността си като Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането.

Учителят: Да, наистина. Това се е случвало в различни държави и през последните години постоянно има такива хора: когато преподавам Фа, те се появяват, но не ги виждате цяла година и нямате представа какво правят. Всеки път, когато преподавам Фа, те идват. Но моят Фа не е нещо, което можете да слушате просто инцидентно. Това са небесни тайни, така че ако след като ги чуете не правите това, което правят Дафа практикуващите, не подслушвате ли тайните на Небето?! Биха ли оставили старите сили хора, които не се самоусъвършенстват, да научат небесните тайни? Не е ли опасно?

Практикуващ: Напоследък много практикуващи от континентален Китай използват фалшиви имена сред своите съпрактикуващи.

Учителят: Така. Сега, след като сте зад граница, от какво се страхувате все още? Все още сте неспособни да действате по открит и почтен начин, но Боговете наблюдават всяка една ваша мисъл и действие. В една спокойна среда вие все още сте такива? Ако сте свикнали да се страхувате през цялото време, ако сте развили тази тенденция, тогава побързайте и я коригирайте. Ако продължавате да се придържате към това състояние на съзнанието, тогава това е проблем. Не е ли привързаност? И за другите ще е невъзможно да работят с вас. Ако никой не знае кой сте, няма ли хората да си помислят, че сте шпионин?

Практикуващ: В нашия регион хората нямат желание да споделят мислите си след ежеседмичното ни изучаване на Фа. С времето се е образувала безформена преграда, която ни пречи да формираме едно тяло. Броят на хората, които участват в ежеседмичното ни споделяне относно „Шен Юн“, също е малък. През цялото време местният ни регион се справя зле в продажбата на билети за „Шен Юн“ и много от отговорните лица изглеждат като вцепенени, не знаейки как да променят ситуацията.

Учителят: Отговорните лица действително играят решаваща роля по отношение на това, дали състоянията [в самоусъвършенстването] в един регион са добри, или не. Когато човек има толкова много обикновени човешки привързаности и се страхува от всевъзможни неща, колкото повече се страхува, толкова повече неприятности ще дойдат. При положение, че сте отговорник, Учителят е поверил тези практикуващи на вас, но вие не смятате, че сте по някакъв начин отговорни за това дали те се самоусъвършенстват добре, или зле? Да, отговорни сте. Откривам, че в някои региони състоянията в самоусъвършенстването изглеждат много занемарени. Ако сте във фирма на обикновените хора или работите някъде и действате по този начин, то това се смята за половинчата работа. Могат ли Дафа практикуващите просто да вършат половинчата работа? Колко сериозен е този въпрос. Но разбира се, както казах, състоянията в самоусъвършенстването на хората са различни и степента, до която всеки човек разбира Фа, както и нивата в самоусъвършенстването на хората се различават. Така че различията са доста големи, когато се проявяват. Независимо от това, през последните десет и повече години вие се справихте в едно толкова трудно пътешествие, но при все това не успявате да го цените.

Но независимо че казвам това, ако вие просто не го цените, нищо не може да се направи. Когато един посредствен или дори по-посредствен човек чуе Дао, той просто е по такъв начин. Но много Дафа практикуващи, както и Учителят, всъщност очакват да осъзнаете тези неща, истински да намалите човешките си привързаности и наистина да сте способни да разбирате нещата от перспективата на Фа. Но дори при положение че казвам това и въпреки че сме в очакване, ако наистина не се самоусъвършенствате солидно, ако наистина не искате да приемете това сериозно, тогава нещо трябва да се направи.

Всъщност Дафа практикуващите, които са се справили добре, Дафа практикуващите, които са преминали успешно през това преследване, не са ли го постигнали, защото са изучавали Фа добре и солидно? За онези, които ту се самоусъвършенстват, ту не, е много трудно да извървят добре този път.

Практикуващ: Дойдох тук от Китай само преди година. Работя в медиите, но усещам, че не мога да смогвам физически или по отношение на енергичност. Трябва ли да се аклиматизирам към западното общество за известно време, преди да работя за медиите?

Учителят: Никой не е казвал подобно нещо. Ако физически не се чувствате добре и не сте в добро състояние дори и в Дафа среда, тогава не мисля, че нещата непременно ще се подобрят, ако сте сред обикновените хора. Може би сте твърде зает. В медиите, основани от Дафа практикуващите, има някои ситуации, при които някои хора възприемат твърде много роли. Има ситуации, в които хората нямат време за храна или сън. Но разбира се, тези ситуации не са чак толкова много. Ако случаят не е такъв, би трябвало да вложите повече усилия в самоусъвършенстването си.

Когато много от вас преминават през тест – дали ще е това, което наричате тест на „болестна карма“, или други неприятности – вие не можете да идентифицирате каква е привързаността ви и не можете да разберете точно каква е причината; тогава нека ви кажа нещо: Дафа практикуващите в никакъв случай не могат да не отговарят на стандарта. Когато сте напът да преминете тест, когато почти сте го преминали, но има една привързаност, която не сте отстранили, то тя ще ви пречи да отговорите на стандарта и да преминете теста. Ако се самоусъвършенствате добре, ще сте способни да го преминете, нали? Но вие просто не можете да го преминете и си оставате там. Това нещо обаче може да не е нещо голямо – тази привързаност не е голяма, тя е доста малка. Но тъй като просто не можете да я доловите, не сте в състояние да преминете теста и продължавате да стоите на същото място. С това нямам за цел да ви кажа, че сте се самоусъвършенствали незадоволително. Просто не сте премислили сериозно този въпрос и не сте осъзнали, че това нещо не съответства на самоусъвършенстването! А ако нещо не е в съответствие със състоянието на един самоусъвършенстващ се или с това, което един самоусъвършенстващ се би трябвало да има, тогава това е проблем! (Ентусиазирани аплодисменти)

Практикуващ: Поздрави, Учителю! Бихте ли могъл да ни дадете повече подробности по въпроса относно паричните средства, който споменахте по-рано? Как би следвало да подхождат практикуващите, които са бизнесмени?

Учителят: Това, за което говорих, не важи за бизнесмените. Това е ваша лична работа. Ако сте началник, стига да постъпвате като практикуващ, да не мамите другите и да правите бизнес нормално, в това няма проблем. Говорих за това отдавна. Парите са си ваши (Учителят се смее), така че дали ще ги оставите вкъщи, или ще ги внесете в банка, си е ваша работа. Това, за което говорех, са проектите на Дафа практикуващите.

По отношение на много проекти на Дафа практикуващи, вие ги стартирате като проекти на Дафа практикуващи, но управлението на паричните ви средства е бъркотия. И говоря за мнозинството от тях. Това се е превърнало в проблем. И в този случай старите сили ще гледат да създадат неприятности. При някои от вас този проблем вече се е появил, но вие все още не сте се осъзнали и все още го приемате с безразличие. Ще наблюдавам как ще се справите с това.

Практикуващ: Някои смятат, че [практикуващите] не трябва всички да напускат континентален Китай, а да останат там да спасяват хора. Други мислят, че почитаемия ни Учител никога не е бил против това да бягаме в други държави, така че няма проблем. (Всички се смеят) А има и практикуващи, които казват, че толкова много хора мислят за бягство в други държави и че това е силна привързаност.

Учителят: Колкото до това дали да сте в Китай, или в чужбина – истина е, че Учителят не е съветвал практикуващите по един или друг начин. И защо не е? Защото за всеки човек има направени подредби и защото пътят на всеки човек е различен. Така че не мога да кажа директно дали това е добре, или не. Но като Дафа практикуващи не трябва ли да използвате Фа за преценка?

Когато преди време „Шен Юн“ се опитваше да използва определени хора, се натъкнахме на подобен сценарий – но невинаги беше така – например искахме някого, но той просто не можеше да дойде и независимо какво опитвахме, винаги имаше нещо, което пречеше и възпрепятстваше този човек да дойде. По принцип, тъй като става въпрос за спасяване на хора и Учителят лично ръководи това усилие, това би трябвало да е нещо доста важно, но нещата все пак не се получаваха. По-късно установихме, че този човек все още не е бил спасил хората, които се е предполагало да спаси. Не е бил свършил нещата, които се е предполагало да свърши в живота си, и е имало неща, които се е бил съгласил да направи, но не е направил, така че не е могъл да дойде. Трябвало е да изпълни тези неща, преди да може да дойде. Видяхме, че е въвлечен този въпрос.

Практикуващ: Нямам степен за завършено образование, защото по време на преследването отидох в Пекин, за да защитя Фа. Ако сега намеря време за обучение, мога ли да отговоря на стандарта за прием във „Фей Тиен“?

Учителят: Нямате степен за завършено образование... Истина е, че много Дафа практикуващи са били принудени да изоставят образованието си. Това преследване е много зло и за децата. Има много случаи, в които на млади Дафа практикуващи им е отказвано да посещават училище. Ето как действа злото. Ако сте млад и искате да намерите време за обучение, в това няма нищо погрешно. Но би трябвало и да участвате в Дафа проекти и да правите някои неща, и същевременно да използвате добре времето си, за да учите. Няма нищо погрешно в това.

За прием във „Фей Тиен“ трябва да отговорите на изискванията. „Фей Тиен“ е специализирано училище, училище по изкуствата, така че в него се допускат само хора с таланти в изкуствата. Това не е обикновено училище. В бъдеще обаче „Фей Тиен“ ще основе учебно заведение в обществото. „Фей Тиен“ се подготвя да основе учебно заведение в обществото. То ще бъде всеобхватен университет, който ще предлага други области за обучение. Ще бъде основан в обществото и ще набира студенти от обществото, а не само измежду Дафа практикуващите. По това вече се работи. (Аплодисменти)

Практикуващ: Частният бизнес попада ли в обсега на проблема, който споменахте?

Учителят: Не, частният бизнес не попада в този обсег. По отношение на частния бизнес, при всички случаи трябва да го ръководите добре; трябва да го ръководите добре при всички случаи. (Учителят се смее) В противен случай, няма ли да фалира? (Всички се смеят)

Практикуващ: Има един практикуващ, който се е самоусъвършенствал повече от десет години, но все още кандидатства за социални помощи по болест. Не знаем как да споделим мислите си с него, тъй като той няма заболявания, откакто е започнал да се самоусъвършенства, работи в строителството в планината и всъщност е доста способен. (Всички се смеят)

Учителят: Човешките привързаности ще се проявяват по един или друг начин, било то по отношение на едно или друго нещо, но това не значи непременно, че този практикуващ не се е самоусъвършенствал добре. Що се отнася до човешките привързаности, много е вероятно човекът да има привързаност в някакво отношение. Може би си мисли, че [с тези помощи] няма да му се налага да работи и така ще може да прави повече Дафа неща, така че защо да не ги приеме. Но въпреки всичко ние, самоусъвършенстващите се, все пак трябва да вървим по праведен път.

Практикуващ: При вида на хората по света, чиито ценности са съсипани или които нямат абсолютно никаква морална основа, е много трудно да имаме състрадание. Дали като практикуващи би трябвало да не обръщаме внимание какви са хората и просто да се фокусираме върху спасяването им?

Учителят: Да! Поведението, което хората демонстрират при различни обстоятелства, наистина може да е много различно. Наблюдавам в момента, че нравствеността и характерът на хората от континентален Китай са западнали наистина бързо. Изминаха повече от десет години, откакто напуснах Китай, и наблюдавах промените в континенталните китайци, защото това е пряко свързано както с Фа-коригирането, така и със спасяването на хора. Установих, че хората се променят изключително бързо! Но когато ги разгледам внимателно, откривам, че в действителност все още имат доброта в себе си. Просто мисленето им е станало толкова изкривено; порочната ККП го е изкривила с необичайна скорост. Въпреки всичко, това, дали те могат да бъдат спасени, зависи от наличието у тях на добри мисли. Без значение как са били замърсени континенталните китайци, под повърхността има подобен на мембрана разделителен слой и щом той бъде повдигнат, се разкрива човекът отдолу с нравственост и характер като на хората от 60-те години. В бъдеще ще повдигна и отстраня това нещо. (Ентусиазирани аплодисменти)

Практикуващ: Често се чувствам обезсърчен и немотивиран. Една от причините е, че съм малко объркан по отношение на смисъла на живота след достигане на Съвършенство, а друга е, че усещам, че не остава много време и независимо колко усилено опитвам, никога няма да мога да компенсирам за това, което съм изгубил, като не съм бил прилежен. След много изучаване на Фа става по-добре, но не съм успял да стигна до точката, при която се „самоусъвършенствам със сърцето, което някога съм имал“. Учителю, бихте ли посъветвали практикуващ като мен, който не е успял да изпълни очакванията Ви?

Учителят: Ако човек няма праведни мисли дори по отношение на Боговете или на постигането на Съвършенство, трябва да е поради продължителна намеса в съзнанието му от зли неща, едно от които е кармата. При нормални обстоятелства, ако искате да знаете какво е състоянието на съществата в небесата, на този етап вие всъщност ще използвате човешко мислене, за да разсъждавате за положението на Боговете, и няма да сте способни да си го изясните. Така че с този подход ще бъде много трудно да породите праведни мисли. Но някъде дълбоко в съзнанията си всички наши Дафа практикуващи, а също и хората по света, имат спомени за идване на Земята в търсене на Дафа; Дафа практикуващите са дошли, за да асистират на Учителя във Фа-коригирането. Понякога наблюдавам, че в много ситуации начинът, по който действат някои Дафа практикуващи, е наистина тревожен. Но когато наистина се стигне до въпроси, свързани с принципите на Дафа практикуващите, наистина можете да видите, че – „А, това е Дафа практикуващ“.

Когато нечии човешки привързаности са силни, няма да можете да видите праведната му страна; само когато праведните му мисли са силни, ще усетите, че Дафа практикуващите са различни. Ето защо често не можете да видите ясно състоянията на други практикуващи. Човешките привързаности няма непременно да се проявяват по един и същ начин. Така че те могат да ви накарат да се чувствате безсилни, унили или да ви направят лениви и мудни; това нещо се опитва да ви попречи да бъдете енергични. Нека ви кажа, че много от тези лоши, микроскопични същества покриват вас и мисленето ви като прах, но всъщност са едно нищо и когато изпращате праведни мисли, можете да елиминирате тези прогнили неща. Много хора просто се отнасят нехайно, когато изпращат праведни мисли. Ако не изчистите тези неща в тялото си, самоусъвършенстването ви ще бъде повлияно. Но тези неща могат да бъдат елиминирани с една мисъл. Когато праведните ви мисли не са достатъчно силни, когато не могат да се проявят, няма да проработят.

Ставам все по-непреклонен спрямо старите сили, които преследват Дафа практикуващите. Старите сили са започнали да осъзнават колко голям е този грях, така че вече не се осмеляват да преследват така необуздано и вече дори не смеят да направляват онези различни Богове или обикновени същества директно да преследват Дафа практикуващите. Сега те контролират онези червеи и подобни хаотични и объркани неща – тези низки и прогнили неща, които със сигурност ще бъдат изличени – и ги карат да преследват Дафа практикуващите. Толкова са слаби в сравнение с преди. Но много Дафа практикуващи просто имат слаби праведни мисли и действат, все едно са безсилни [да променят нещата]. Понякога в самоусъвършенстването си сте неспособни да преминете тест или да идентифицирате свои привързаности и причината е, че не сте погледнали сериозно на някои малки проблеми. Но всъщност без значение колко малък е даден проблем, не е приемливо, ако не можете да отговорите на стандарта. С течение на времето човекът ще се обезсърчи и те ще подсилят това усещане. Елиминирането на карма, което се проявява точно сега, също е причинено от тези низки, прогнили неща.

Трябва да приемате сериозно изпращането на праведни мисли. Всички вие би трябвало да изпращате праведни мисли и да ги разчиствате. (Ентусиазирани аплодисменти) Освен това, аранжировките на старите сили са достигнали до този етап; те са много слаби, но много лоши. Трябва да погледнете на това сериозно. Всъщност, ако се замислите, когато преследването беше много ожесточено, всички вие бяхте изпълнени с енергия и бяхте готови да се справите добре с каквото и да поиска от вас Учителят. Забравили ли сте устрема, който имахте преди няколко години? По онова време бяхте много енергични и се справихте независимо от огромния натиск. Знаете ли колко огромен беше натискът? Но сега вместо това сте се отпуснали. Това, че не сте усърдни, наистина може да ви попречи да имате силни праведни мисли. Придвижвайки се към настоящето, тези лоши неща в действителност стават все по-безсилни и при все това сега вие имате чувството, че не можете да направите много, за да промените положението.

Разбира се, при все че казах това, човешката ви страна въпреки всичко също е достигнала етап, при който способностите ѝ на повърхността са слаби. (Учителят се смее) С прогресирането на нещата към най-повърхностната част на човешките същества силата ви изглежда по-слаба от преди. Но ако имате силни праведни мисли, все още можете да съберете същото количество сила и ето защо е още по-необходимо да придадете значение на изпращането на праведни мисли. По-рано казвах, че всичко следва определени закони; нещата изглеждат в безпорядък, но всъщност са много добре подредени. Ако можехте да поддържате предишния си устрем, сега злото щеше да изчезне на мига, въпреки че може би старите сили не биха позволили това и не биха аранжирали нещата по този начин.

Практикуващ: Как можем да върнем литературата към една традиционна и правилна форма?

Учителят: Всъщност и аз мисля по въпроса, който повдигнахте. Това е нещо, което и програмата на „Шен Юн“ се опитва да постигне. Когато хората говорят за връщане на традиционната култура, е лесно да се каже, но какво е традиционната култура? Как я връщате? Какви са стандартите? И какви конкретни подходи би трябвало да се използват?

В началото на Република Китай, тоест някъде към края на династията Чин и когато започва републиката, литературата е била в наполовина народен и наполовина класически стил. По-нататък стилът на писане станал по-народен, но все още съдържал частица литературна изтънченост. Още по-нататък, когато станал напълно народен, може да се види, че традиционните неща изчезнали. Интерпретацията на китайските понятия също се била променила и сега значенията на китайските понятия в съвременния език са дори още по-съвременни и вече не са като първоначалните. Така че, ако ще навлизаме в това, тези въпроси не са прости. Да се постигне напълно [описаното от вас] е доста трудно за днешните хора. Но шеговито съм казвал на другите, че аз имам начини да го направя. (Аплодисменти)

Злите идеи, с които порочната ККП е индоктринирала хората, сега са приемани за нормални в съзнанията на континенталните китайци. Някои млади хора са били индоктринирани по този начин от раждането си, така че за тях тази изкривена, зла култура е естествена и когато видят нормалното, те вместо това го намират за нелепо или не могат да го разберат. Как тогава бихте могли да ги промените? Те никога не са изучавали китайската история и култура сериозно и систематично и са изучавали китайската история само повърхностно и от критична [към традицията] перспектива. При все това дори и Боговете възхваляват славната петхилядолетна история на китайската цивилизация! Но след пристигането на злата, демонична ККП културата бе съсипана, а културните останки бяха унищожени от порочната партия. Кампанията за „унищожение на Четирите старини“ бе трагедия като никоя друга преди в човешката история! Дори и сега все още индоктринират учащите с идеята, че древен Китай е бил назадничав, че никой от императорите, генералите, министрите, учените или изтънчените дами не е бил добър човек и че единствено партията е най-доброто. Изпитвам съжаление към цялото това поколение китайци.

В древен Китай е имало толкова богата материална култура. Тогава всяка област е имала по няколко храма и е имало безброй домове на исторически личности, каменни скулптури по улиците и по алеите, древни градски стени и различни стилове жилищни сгради, а градовете са носели усещането за простота и античност! Тогавашните човешки отношения и поведение са били напълно различни от сегашните. Артефактите, калиграфските произведения и древните картини, предавани през петте хилядолетия, са били изгорени и унищожени. В наши дни влагат много усилия да разкопават и ограбват гробове и гробници, но се опитват да възхваляват това като „археологично проучване“. Това е ограбване на гробници! То е просто по-нататъшното унищожение на останалото от древните. А когато попаднат на нещо чрез грабежа си, обявяват: „Под ръководството на нашата партия открихме еди-какви си неща.“ Порочната ККП е унищожила толкова много от китайските ни наследство и история! Не са ли извършени тези неща под нейното „ръководство“? Когато изровят нещо от един гроб и дори не могат да проследят на кого е принадлежало, те все пак твърдят, че [е било открито] под „ръководството“ на партията.

Ще спра дотук. Когато говорим за тези неща, отнема време. Можете да положите максимални усилия и да вземате за справка това, което все още е налично от традиционната култура.

Практикуващ: Милиони Дафа практикуващи са загубили живота си, но сайтът „Минхуей“ е отразил само няколко хиляди смъртни случая. Как можем да открием доказателства за преследването над тези милиони Дафа практикуващи?

Учителят: Много Дафа практикуващи са били убити в преследването. Бидейки медия, репортажите ви трябва да имат солидни доказателства. Необходимо е да проследите кой е бил човекът и да намерите информация за него, за да направите репортажите си убедителни. Така че като медия, като сайта „Минхуей“, това е единственият ви възможен подход. В случаите, в които не можете да удостоверите самоличността на човека, не можете да използвате тази информация официално.

Как проследявате тези неща? Понастоящем няма време за влагане на много усилия в това. Боговете обаче бдят над нещата и независимо дали един Дафа практикуващ си отиде по-рано, или по-късно, той ще постигне Съвършенство. Но независимо от всичко, всеки човек ще бъде държан отговорен за това, което прави по време на преследването, и това включва и извършителите. Човечеството също ще трябва да плати цената за своите действия.

Практикуващ: Обикновените хора не разбират кой ще уреди сметките с порочната партия, тъй като не вярват, че са замесени Богове.

Учителят: Можете да говорите за небесни закони и божествени същества само в общ смисъл. Говорейки просто по отношение на морал, не преследва ли порочната ККП добри хора? Хората може да не знаят как тя е унищожила и прикрила китайската история, нали така? Може да не знаят как е преследвала елита на Китай във всяко едно от политическите си движения, нали? Може да не знаят историята за преследването на Фалун Гонг, нали? И може да не знаят какво представлява порочната ККП, нали? Когато обяснявате на хората колко порочен е този зъл демон, те ще разберат.

Колкото до това, че Боговете бдят над нещата, ако при разясняването на фактите говорите на твърде високо ниво и кажете, че Боговете действат или бдят над нещата, не всеки ще е способен да разбере всичко това. Мисля, че ако говорите на твърде високо ниво, те няма да го приемат. Ще е все едно да им казвате: „Не ме слушайте как разяснявам фактите, аз просто говоря безсмислици.“ Разбира се, някои китайци действително вярват в Богове – в този случай можете да им споменете това в общи линии и за тях то ще има смисъл.

Практикуващ: Аз съм англоговорящ практикуващ и понастоящем продавам реклами за китайскоезичния „Епок Таймс“. Бих искал да попитам дали е по-важно да подкрепям „Епок Таймс“ в моя регион, или да подкрепям английския „Епок Таймс“ в Ню Йорк?

Учителят: Е, Учителят не може да ви отговори на този въпрос. Необходимо е всеки да извърви собствения си път. Направете каквото смятате, че ще свърши работа. Колкото до медията, там трябва да решат тези специфични въпроси сами; но ако се справят незадоволително, ще ги държа отговорни. Как да се справят със спецификите обаче, зависи от тях.

Практикуващ: Бих искал да попитам за казаното в Пета лекция, че „Ние, от друга страна, директно се целим в съзнанието на човек и се самоусъвършенстваме съобразно най-висшата характеристика на Вселената и формата на Вселената“. Не разбирам за каква „форма“ на Вселената става въпрос. Благодаря, Учителю.

Учителят: „Форма“? Не става ли дума за формата на движението на Вселената, галактиките и частиците? Вие се придържате към характеристиката на Джън-Шан-Жен, която е и стандартът на Вселената. Нов ученик ли сте? Или сте някой, който е изпаднал по време на преследването и после се е върнал обратно? Ако сте някой, който се е върнал обратно, тогава е възможно да зададете подобен въпрос. Всички онези, които през годините не са могли да бъдат в крак с прогресирането на нещата и са изпаднали напълно, след което са се върнали, са като нови практикуващи, но задаваните от тях въпроси са странни и не са като въпросите от новите практикуващи.

Изучавайте Фа. Всичко се съдържа в него. Всички тези хора тук са станали наясно с нещата чрез изучаване на Фа. (Ентусиазирани аплодисменти)

Практикуващ: При миналогодишното рекламиране на концертите на оркестъра на „Шен Юн“ в Ню Йорк не се справихме толкова добре, колкото се надявахме. Как да се справяме по-добре?

Учителят: Същото важеше [първоначално] и за „Шен Юн“. С времето обаче хората в този свят научиха за него и сега „Шен Юн“ дори се е превърнал в нещо добре известно; постигнали сме това най-малкото в САЩ. Когато чуят за него, хората осъзнават: „Шен Юн идва“ и тогава за нас е лесно, защото сега [„Шен Юн“] е доста известен. Най-малкото, сега това вече не е предизвикателство за нас. Вместо това хората се опитват да разрешат неща като: „Как да намеря пари, за да купя билети“, „Как да стигна дотам“ или „Да видим как да вместя това в графика си“.

Симфоничният оркестър „Шен Юн“ изпълнява само музика. Точно сега музикалната индустрия е в застой. Симфоничният оркестър „Шен Юн“ не е така известен като „Шен Юн“, така че много хора изчакват и наблюдават и не знаят как звучи вашата музика. По отношение на сценичната компания „Шен Юн“ хората поне знаят, че представлението е магическо. Но не знаят какво представлява изпълнението на симфоничния оркестър „Шен Юн“. Така че това е предизвикателство, което се появява в ранните етапи. Все пак обаче, това в крайна сметка е симфоничната музика на „Шен Юн“. Когато те свиреха в Ню Йорк, Нюйоркската филхармония имаше концерт в същия ден в Линкълн Център, докато симфоничният оркестър „Шен Юн“ изнасяше концерт в Карнеги Хол. Чух, че някои от публиката са отишли и на двата концерта и по думите им те не са имали толкова хора в публиката, колкото ние. А някои, които са чули и двата концерта, казаха, че музиката, изпълнявана от симфоничния оркестър „Шен Юн“, е много хубава и е имала силна енергия (аплодисменти), и че програмата е била много богата и оригинална. Това бяха коментари на посетителите.

Практикуващ: Аз съм практикуващ, който разяснява истината на туристическо място в Нова Зеландия. Неотдавна на мястото ни бе оказана много голяма намеса. Един екскурзовод ни снима и ни засне на видео, което ни попречи да разясняваме истината и да съветваме хората да се оттеглят от ККП в близост до туристическите автобуси.

Учителят: Тогава е необходимо да разясните изчерпателно истината на този екскурзовод. Преди няколко години различни региони всъщност се сблъскаха със същата ситуация и всички те я преодоляха по този начин. По онова време някои екскурзоводи не позволяваха [на туристите] да гледат [материалите] за разясняване на истината, но сега някои водят хората да гледат материалите. Макар и не всички задължително да действат така, като Дафа практикуващи вие трябва да разяснявате истината и да спасявате хора. Този екскурзовод също е човек, така че трябва да разясните истината и на него. Може би са въвлечени и други проблеми. Във всеки случай можете да прецените ситуацията [и да решите какво да правите], тъй като разясняването на истината действително не е лесно. Тъй като това е самоусъвършенстване и то включва установяването на могъщата ви добродетел, когато старите сили видят, че ежедневно убеждавате толкова много хора да се оттеглят от ККП и двете ѝ принадлежащи организации, те мислят, че ви е твърде лесно, така че ви създават неприятности. (Учителят се смее) И всъщност ето как сте проправили пътя си по време на своето пътешествие.

Практикуващ: Като цяло самоусъвършенстването на практикуващите в Италия не е в крак с прогреса на Фа-коригирането. Как можем да направим пробив?

Учителят: Регионите с много нови практикуващи трябва да използват добре времето, за да изучават Фа, и да правят така, че новите хора да изучават Фа повече. И в допълнение на личното самоусъвършенстване, да ги окуражават да участват активно в инициативи. Трябва да правите повече, за да ги напътствате и да им помагате да наваксат, и те постепенно ще започнат да разбират нещата. Колкото по-отпуснати ги оставяте да бъдат и ако те не осъзнаят важността на това, да бъдат усърдни, ще се отпускат все повече и повече и е възможно да не могат да започнат да се самоусъвършенстват истински. Трябва да правите повече, за да ги напътствате.

Практикуващ: Имаме ли все още достатъчно време да спасим половината китайски народ? Ако ККП се разпадне преди Фа-коригирането да пристигне, ще имат ли все още шанс онези хора, които не са се оттеглили от партията?

Учителят: Разбира се, че на този етап вече няма да имат шанс. Ето защо казвам, че времето е ограничено. Старите сили така или иначе не искат да спасите толкова много хора, но аз им се противопоставям. В противен случай те щяха да приключат нещата миналата година. Но какво щяхме да правим, ако почти не останеха хора? Светът би бил празен. Човечеството се предполага да създаде славна ера за Дафа, но ако никой не остане, как би могло това да се случи?

Практикуващ: Тази година на 13 май, в Деня на Дафа, Дафа практикуващи от Дзинан отидоха до централния градски площад, за да изпълнят упражненията и да разпространяват Фа, но много от тях бяха арестувани от полицаи под прикритие. Много сме разтревожени за тях. Понастоящем доброто изпълнение на трите неща и бързането за спасяване на хора са от най-голямо значение за нас. Ако отидем на площада, за да правим упражненията и да разпространяваме Фа, но всички бъдем арестувани, как можем да спасяваме съзнателни същества?

Учителят: Те са действали малко нетърпеливо и прибързано. Организирането на толкова много практикуващи да ходят да разясняват истината публично в Китай ги излага на риск. Все още би трябвало да вземате сигурността под внимание. В някои региони нещата наистина са се облекчили и съм чувал, че си правят упражненията навън и полицията се държи, все едно не ги вижда; някои полицаи дори наблюдават мястото и ги пазят. Ситуацията във всеки регион е различна. Не става въпрос, че сега порочната ККП има ново отношение; апаратът, който преследва Фалун Гонг, все още е в действие. В [определени] области отношението е по-спокойно, защото [практикуващите] там са се справили добре с разясняването на фактите и защото хората се променят. Така че е нужно да имате необходимите условия, преди да можете да действате публично. Без тези условия недейте да действате публично, или ще причините неприятности на практикуващите и ще доведете до ненужно преследване.

Практикуващ: Негативните мисли на практикуващите един към друг са „огромни сиви планини“ – ето как беше формулирано в статия за обмяна на опит на сайта „Минхуей“. Не мога да виждам други измерения, но когато имам конфликти с други практикуващи, действително усещам много напрежение и че съм погълнат от лоши субстанции. Мисля, че лошите мисли на другите към мен са външни субстанции и не могат да ми навредят и че докато коригирам себе си според Дафа, мога да се измъкна от тази гъста мъгла. Но знам, че за мен това е тежък процес.

Учителят: Конкретната ситуация на всеки човек е различна. За един самоусъвършенстващ се ситуациите, които вижда, могат да бъдат символичен знак, но това не е непременно действителното състояние на нещата. Така че онова нещо може да е като огромна планина; само по себе си то не е демон, но е нещо негативно. Ако един Дафа практикуващ иска да пробие през него, ще е нужно известно усилие, преди той да може да го премине. И в действителност не е ли това как сте успявали да се справите през тези години? Помагайте си и си сътрудничете повече едни с други, проявявайте повече разбиране едни спрямо други и се фокусирайте повече върху положителните страни на другите; тогава нещата би трябвало да са добре.

Практикуващ: Аз съм втора година в гимназията и бих искал да отида в „Шен Юн“. По стечение на обстоятелствата неотдавна започнах да изучавам инструмент. Твърде късно ли е за мен? Трудно ми е да балансирам учебните си занятия и правенето на трите неща. Винаги имам чувството, че не ми достига време.

Учителят: Наистина, вие искате да изучавате инструмент, а трябва и да учите, така че сте много зает. Нека го кажа по този начин. В началото, когато „Шен Юн“ беше стартиран, наехме група деца на Дафа практикуващи, включително и за оркестъра, и не наложихме строги критерии. Нивото на уменията им (Учителят се смее) беше наистина далеч от днешното. Понастоящем квалификациите за присъединяване към сценичната компания „Шен Юн“ са много високи. Може да сте видели, че когато наемаме хора от обществото, самоусъвършенстването трябва да е преди всичко – човекът трябва да желае да се самоусъвършенства. И второ, хората без магистърска степен или които не са на това ниво, не са наемани. Хората в публиката твърдят, че концертите на симфоничния оркестър „Шен Юн“ са изключителни. Разбира се, че е така – това са музиканти с високо майсторство. А учащите са млади Дафа практикуващи. В началото те нямаха преподаватели, така че не повишаваха нивата си и това ограничи аспирациите им. Но от момента, в който музикантите с високо майсторство се присъединиха и станаха преподаватели, учениците направиха изключително бърз прогрес. Много от учениците са надминали възрастните. Сега нещата са напълно различни.

Практикуващ: Някои практикуващи казват, че независимо дали идеите на ръководителя на Дафа асоциацията са правилни, или не, и дори когато нещо ще окаже негативен ефект върху спасяването на хора или върху цялостното ни подобрение, ние не би трябвало да ги поставяме под въпрос и би трябвало да осъществим идеите им.

Учителят: [Проблемите] не са толкова сериозни, нали? Ако наистина има проблеми, можете да се допитате до ръководителя на глобалната Дафа асоциация. Отговорните лица също са самоусъвършенстващи се. Просто те организират хората да участват в груповите дейности на Дафа практикуващите. Много е възможно понякога да не помислят за всичко. Когато нещо не достига, мисля, че ако вие, като Дафа практикуващи, поемете инициативата да компенсирате недостига, тогава това е, каквото би трябвало да направи един Дафа практикуващ. Когато сте заети, можете да пропуснете определени инициативи, а когато имате време, би следвало да се включите. Без значение каква е инициативата, аз съм сигурен, че е била организирана, защото допринася за спасяването на хора или за противопоставянето на преследването – в противен случай координаторът не би го направил.

Но често когато се работи по тези неща, сред нас има хора, които казват, че това не е добро или че онова не работи, като усложняват нещата и понякога дори ги задържат. Ако смятате, че нещо някъде липсва, тогава можете да го коригирате сам, нали? Направете го. Ако отговорникът не е помислил за нещо, тогава вие можете да направите малко повече и да коригирате това, и с въпроса ще се приключи, нали? Това е самоусъвършенстване, така че Боговете гледат сърцето на човек, а не дали той е планирал някаква инициатива подробно или изчерпателно. Боговете не гледат това. И когато нещата не са много изчерпателни, те всъщност са щастливи, защото искат да видят кой сред вас ще ги коригира при наличието на недостатък. Това е така, защото самоусъвършенстването ви е част от всичко, което правите. Това, което гледат те, е вашето самоусъвършенстване! Не е като само да изучаваме [Фа], но да не го използваме. Това, дали се самоусъвършенствате проактивно, или просто пасивно следвате другите, отразява дали се самоусъвършенствате.

Практикуващ: По туристическите забележителности в Хонконг липсва човешки ресурс. В Тайван има практикуващи, които са поели инициативата да организират различни хора на нерегулярна база, които да ходят в различни области и градове [в Тайван], за да споделят разбиранията си [относно важността на това] с други практикуващи и да ги окуражават да ходят до Хонконг, за да разясняват фактите по туристическите места. Някои практикуващи казват, че техните действия подронват Фа.

Учителят: Разясняването на истината не е подронване на Фа. Разясняването на истината на хората е все още важно. Ако целта на споделянето е да се помогне на хората да се подобрят и е за спасяването на хора, и подходът им не е ирационален, тогава [няма проблем, защото] спасяването на хора все още е това, което е важно. Ако в подхода или в мисленето им има проблеми, тогава това със сигурност ще предизвика съпротивление.

Практикуващ: В нашия регион има практикуващи, които публикуват статии, като използват псевдоними, и ги разпространяват вътрешно сред нашите практикуващи по имейл. Дафа асоциацията предложи да използват истинските си имена, но някои практикуващи настояват, че [използването на псевдоними] не е проблем.

Учителят: Ако е извън континенталната част, е по-добре да използвате истинското си име, така че ако хората имат въпроси или проблеми, да им е по-лесно да комуникират с вас. Ако използвате фалшиво име, никой няма да знае кой сте и ако има проблем, няма да има как да комуникират с вас относно него.

Може би вече ви е минавало през ума, че „[ако използвам псевдоним], мога да правя каквото поискам и да не ме е грижа за последствията, и няма да можете да ме откриете“. Не е ли така? Но не наблюдават ли Боговете вашите мисли? Казвате, че се самоусъвършенствате, но какво е самоусъвършенстването? Да правите неща, които за другите да изглеждат, все едно се самоусъвършенствате? Това е фалшиво! Това, което наистина се брои, е какви са мислите ви. Тогава кой може да види вашите мисли? Може ли някой да види мислите на други практикуващи? Другите могат да видят единствено действията в резултат от вашите мисли, но не и какъв е най-съкровеният ви мотив. Тогава кой може да го види? Боговете могат да го видят! Фашъните на Учителя могат да го видят! И безбройните същества в космоса могат да го видят!

Всичко, което правите, е напълно открито за другите! – Като изключение правят само човешките същества, които не могат да го видят. Осъзнавате ли, че когато правите нещо, то е дори по-открито, отколкото когато хората гледат филм? Целият космос знае мислите ви и всички същества в космоса ги наблюдават. При такова главно събитие, как биха могли безбройните Богове да бъдат безгрижни? И това включва и старите сили – не трябва ли те да наблюдават нещата?! Тъй като оцеляването на всеки един живот в космоса е заложен на карта, не трябва ли те да следят отблизо? Толкова много същества ви наблюдават!

Практикуващ: Рекламите на наш клиент не бяха ефективни. Каква е причината? Дали е, защото разясняването ни на истината не е достатъчно, защото не сме достатъчно професионални или защото старите сили се намесват?

Учителят: Ефективността на една реклама е в тясна връзка и със самия рекламодател, както и със състоянието на икономиката в момента. Хората не могат да очакват да имат повече клиенти, след като пуснат реклами. Няма непременно да се случи това. Рекламите са просто реклами.

Практикуващ: Има практикуващи, които популяризират пирамидални схеми и продукти за директна продажба сред практикуващите и отказват да слушат добронамерените предложения на другите [да престанат].

Учителят: Който разпространява сред практикуващите неща, които не са свързани с Фа-коригирането, се намесва на Дафа практикуващите и вреди на формата на Фа-коригирането! Този грях е по-голям от този на демоните. По думите на старите сили, той е по-тежък от това, което са сторили демоните. Това наистина нанася вреда. Повдигал съм този въпрос преди: кой може да увреди формата на самоусъвършенстването на Дафа практикуващите? Бяха ли способни външни фактори да ѝ нанесат вреда чрез преследването? Те само закалиха Дафа практикуващите и ги направиха зрели, отсявайки пясъка. Кой може наистина да навреди на тази група за самоусъвършенстване, или да навреди на Дафа? Никой не може, както опитът показва. Както съм казвал, ето как стоят нещата и онези, на които им е оказвана намеса, са хора с привързаности – но нищо не може да увреди Фа. Само хора вътре в групата могат да имат лош ефект. Който прави тези неща, не е Дафа практикуващ, така че не го разглеждайте като Дафа практикуващ, без значение колко дълго се е самоусъвършенствал.

Практикуващ: Трябва ли нашата телевизия да предоставя по-богато разнообразие от телевизионни програми, за да привлича зрители? По отношение на продуктовото съдържание обикновените медии наистина стимулират хората и това е много привлекателно за днешните обикновени хора.

Учителят: Има всякакви медийни компании и форми на изкуството. Просто ги игнорирайте. Хората с нисш характер харесват треторазрядни неща. Но онези, които са основната сила на обществото, не харесват треторазрядни неща. След като сте работили по „Шен Юн“, сте осъзнали, че колкото и популярни да са модерните танци и музика, основната сила на обществото гледа балет и ходи на симфонични концерти. Ако вие, като медийна компания, която се цели във водещата част от обществото, искате да станете престижна, водеща медийна компания, никога няма да се издигнете до тази точка, ако тръгнете от онези треторазрядни неща. Ако излъчите тях пред водещото общество, хората ще сметнат компанията ви за треторазрядна. Въпреки че сте китайскоезична медийна компания, качеството ви трябва да е високо.

Вашата компания има свои собствени силни страни. Сега хората ги знаят и целият свят се интересува от репортажите на „Епок Таймс“ и НТДТВ, тъй като понастоящем само вие имате куража да отразявате нещата, каквито са. Новинарските ви репортажи, както и много други неща са важни и интересни за хората. Опитайте се да направите съдържанието си по-богато и разнообразно. Това включва формите на изкуството, които представяте, художествените събития, които излъчвате, и съдържанието на предаванията ви – те трябва да са качествени. Когато хората веднага могат да кажат, че това е висококачествена, заслужаваща доверие медийна компания, репутацията ѝ ще нарасне още повече.

Практикуващ: Понастоящем в Хонконг се разпространява вид флаш карта със звукозаписи, произведена от китайските практикуващи от континенталната част, която съдържа записи на ранните лекции на Учителя, включително от Дзинан, Далиен и други. Тя включва и музика за упражненията, която не е публикувана на сайта „Минхуей“, както и други статии за споделен опит и разясняване на истината от „Минхуей“. Продава се за 70 юана на бройка. Чух, че Дафа асоциацията е казала на практикуващите да престанат да я разпространяват и продават, но някои хора все още го правят. Сега е достигнала и САЩ. Бих искал да попитам дали може да се разпространява?

Учителят: Намесата в самоусъвършенстването на Дафа практикуващите се проявява във всички форми и размери. Когато нещата бяха най-хаотични, когато преследването беше най-жестоко, се появиха всякакви неща. [Някои] изглеждат положителни, но в действителност оказват намеса. По 70 юана на бройка – къде отиват парите? Кой прави това? Дафа практикуващите са предоставяли на другите много неща безплатно. С изключение на [това, което се продава в] официалните книжарници, в общи линии няма такса и всичко е налично и онлайн. Какво е тяхното намерение [с продажбата на тези флаш карти]? Дори ако е с цел всеобщото улеснение на изучаването на Фа, трябва да получите съгласието на Дафа асоциацията и на практикуващите, които отговарят за издаването [на материали].

Практикуващ: В Сингапур трябва да подаваме молба в полицейското управление, преди да можем да излагаме разясняващи истината табла на обществени места, но никога не сме получавали одобрение. Някои практикуващи са упорствали в разясняването на фактите над десет години и поради това са били многократно отвеждани на съд от полицията въз основа на безпочвени обвинения. Сега сред практикуващите има обширни дебати [как да се справим с тези въпроси].

Учителят: Когато Учителят говори тук, говоря в публична обстановка, така че не искам да говоря за тези неща публично. Разясняването на истината трябва да се прави, но колкото до това, как да го правите, практикуващите във всеки регион трябва да действат съобразно собствената си ситуация. Начинът, по който Сингапур се отнася към Дафа практикуващите през последните години, е станал твърде подобен на [отношението на] порочната ККП. По отношение на преследването срещу Фалун Гонг практически той се е превърнал в провинция на Китай.

Практикуващ: Какво ще кажете по въпроса с играенето на видеоигри от младите практикуващи?

Учителят: Видеоигрите са наистина вредни за хората, и не само за децата на Дафа практикуващите. Те наистина привличат хората и имат отрицателен ефект и върху обикновените хора. Карат ви да вършите зле работата си, да спите зле и да си почивате незадоволително. Карат ви да сте лишени от човешки чувства, карат ви да пренебрегвате семейството си, карат учащите да пренебрегват обучението си, примамват ви и ви привличат. Те подпомагат унищожението на хората. За да популяризират видеоигрите, онези бизнесмени постоянно измислят нови видове и ги рекламират в широк мащаб. Какво ще правят хората, след като са създали такова огромно количество карма? Те покваряват човечеството.

Практикуващ: Как да разрешим проблема с взаимната задлъжнялост сред компаниите, създадени от Дафа практикуващи?

Учителят: Как да го разрешите? Трябва да платите на кредиторите си. Ако отпечатате вестници, но не платите за тях, какво ще прави печатницата? Вашият е Дафа проект, но такъв е и техният – тогава какво би трябвало да се направи? Когато не управлявате бизнеса си добре, причината е, че не сте се справили добре, така че трябва да работите здраво по това. Ако Дафа практикуващите имат дългове помежду си, трябва да изплатите обратно парите. „Всички ние сме Дафа практикуващи, така че каквото е твое, е и мое“ – що за представа е това? (Всички се смеят) Би ли могло да е приемливо? Като независимо същество вие сте си вие, а той си е той. Той не може да заеме вашето място в самоусъвършенстването, точно както и вие не можете да заемете неговото. И това важи за родителите, братята и сестрите, съпрузите и децата – никой не може да заеме мястото на някой друг.

Практикуващ: Работната среда в медийната компания е много сложна и практикуващите, които работят там с мен, имат същото усещане. Понякога вътрешните борби и интригите са по-лоши, отколкото при обикновените хора.

Учителят: Когато не се доверявате едни на други и не сте истинни в това, което казвате, и никой не може да приема никаква критика или да се вгледа в себе си, тогава, разбира се, нещата са сложни. Кажете ми, какъв тип медийна компания сте вие? Кажете ми вие, хора, какво правите? Самоусъвършенствате се? [Имате] толкова силни привързаности! Било то в телевизията, в „Епок Таймс“ или в други медийни компании, от сега нататък променете състоянието, в което се намирате. Вие не се държите като самоусъвършенстващи се! Повдигнах тези въпроси отдавна. Кога ще направите нещо относно това? Кога ще направите нещо относно това?! Времето изтича. (Ентусиазирани аплодисменти)

Дафа практикуващи, всички вие сте били някога крале и сте дошли в човешкия свят с огромни благословии. Но сте се отказали от тях, защото сте искали да помагате на Учителя във Фа-коригирането. Сега обаче не влагате сърцата си в него. Ако наистина бяхте поискали пари, ако наистина бяхте поискали позиции във властта, ако наистина бяхте поискали да имате последната дума, наистина щяхте да сте елитът на човешкото общество – щяхте да бъдете способни да го постигнете. Но вие не поискахте тези неща. След като сте стигнали толкова далеч, защо не можете да се освободите от онези тривиални неща?! Освободете се от всичко и открито и с широта на съзнанието действайте като самоусъвършенстващи се. От този момент, когато се огледате наоколо, [ще видите, че] онези, които са променили състоянието си, са направили това, което е казал Учителят; а онези, които не са се променили, не са направили, каквото е казал Учителят! (Ентусиазирани аплодисменти)

Но дори и след като Учителят е отправил такова изискване, щом се завърнете в реалността, отново взаимно ще се намерите за неприятни. Щом се завърнете в реалността и бъдете повлияни от облагите на тази реалност и личните си привързаности, състоянието на съзнанието ви вече няма да е, каквото е сега! Трябва да имате предвид, че сте самоусъвършенстващи се и че отговорността ви е огромна! В бъдеще ще го осъзнаете, но по това време всичко, което ще можете да направите, ще е да съжалявате!

Практикуващ: Обикновените хора изтъкват, че човек трябва да се опитва да избягва да казва неща, които носят лош късмет. В последно време сред практикуващите е станало модерно да казват само положителни неща, а не отрицателни. Те казват, че това е начинът, по който го прави „Шен Юн“. Но ако споделяме по този начин, много проблеми не могат да бъдат разрешени.

Учителят: Колкото до обикновените хора, казвайте им това, което искат да чуят, тъй като се опитвате да ги спасите. Не можете да ги разглеждате като практикуващи и да премахвате привързаностите им. Ако сега се опитвате да отстранявате привързаностите им, няма ли да избягат? (Всички се смеят) За да ги спасите, трябва да кажете това, с което те биха се съгласили. Трябва да го правите по този начин, защото е трудно да се спасяват хора. Но нужно ли е вие, самоусъвършенстващите се, да сте такива? Който не желае да изслушва различни гледни точки, не е самоусъвършенстващ се. Но който не говори, подтикван от доброжелателство, също не се държи като самоусъвършенстващ се.

Практикуващ: Над 50 държави и региони извън Китай и над 80 китайски градове и провинции изпращат поздравите си до Учителя.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти) Помолих ги да не ми предават никакви бележки с поздрави, така че са написали една обща. (Всички се смеят) О, тук все още има много написано. Няма да ги чета, тогава.

Практикуващ: Живея в малък град във Виетнам. Неотдавна се разнесе слух, че Фалун Гонг е стартирал дарителска кампания за целите на изграждане на храмове в Америка и подкрепа за НТД. Неотдавна по-малката ми сестра замина за Южна Калифорния на посещение при семейството си. Тя се срещнала с практикуващ, който ѝ казал, че е отговорно лице за дарителската кампания, и сестра ми направила дарение. Необходимо ли е практикуващите във Виетнам да откликнат [на кампанията]?

Учителят: Няма подобно нещо. Няма подобно нещо. Някои практикуващи може да имат желанието да го направят, но в никакъв случай не го правете, в никакъв случай! Ако беше нужно, щях да съм го направил. Щеше просто да е необходимо да кажа: „Нека всеки да предостави на Учителя малко пари, за да построим храм.“ Знам, че всички вие щяхте да предоставите някакви пари. Би ми било лесно да го направя, нали? Така че защо да ви карам вие да го правите? (Ентусиазирани аплодисменти) Не го правете. В никакъв, никакъв случай не го правете.

Някои от нашите практикуващи, които са бизнесмени, и някои други, които се справят изключително добре финансово, са предоставяли финансова помощ и когато го правят, това наистина може да разреши някои проблеми. Но не го приемаме от другите. Знам, че през тези години Дафа практикуващите са плащали от собствения си джоб неща, които изисква разясняването на истината, което си е доста голям товар. Знаете ли защо академията „Фей Тиен“ дава пълна стипендия на толкова много ученици? Защо всичко е поемано от планината, когато един ученик ходи на училище там? Защото искам да намаля финансовото бреме на Дафа практикуващите. (Аплодисменти) Понякога когато децата в планината се държат зле, знам, че техните родители не са се самоусъвършенствали добре. (Аплодисменти)

Практикуващ: Достигнах до разбирането, че Дафа практикуващите са се прераждали живот след живот, но всъщност не по шестократния път на прераждане, и че всички други същества освен Дафа практикуващите са преминали през шестократния път на прераждане. Правилно ли е това разбиране? Тъй като някои религиозни вярващи не вярват в шестократния път на прераждане, а смятат, че след смъртта душата се преражда в човешко същество, как да разясняваме фактите и да напътстваме религиозните вярващи да получат Фа?

Учителят: Не може да лъжете, за да помагате на хората да получат Фа. Човешките същества преминават през шестократния път на прераждане. Преди винаги е било така. В общи линии всички същества на Земята минават през това, включително и Дафа практикуващите. Просто [Дафа практикуващите] са се прераждали по-често като човеци или като небесни хора.

Практикуващ: Аз съм от Япония и работя в медиите. Доста е трудно да се поддържа уебсайтът и до този ден сме разчитали на пари от практикуващи за неговата поддръжка.

Учителят: Медийните компании не могат да карат практикуващите да правят това дългосрочно. Ако не работите по продажбите и разчитате изцяло на финансовия принос на практикуващите – това е начинът, по който действате с флаерите, а не по който управлявате медийна компания, и в дългосрочен план ще се появят проблеми. Практикуващите трябва да работят на работно място и да припечелват за себе си. Във всеки случай, една медийна компания не може да разчита на дарения от практикуващи дългосрочно.

Понастоящем хората по света наблюдават отблизо медийните компании, създадени от Дафа практикуващите, и репутацията на тези медии нараства. Тогава какъв момент е този? Един обикновен човек, който разпознава бизнес възможностите, ще осъзнае, че това е отличен момент да се възползва от възможността. В момент, когато хората имат благоприятно впечатление [за вашите медии] и имат доверие в тях, ако не стабилизирате клиентската си база и не я направите постоянна, и ако не заложите много работна ръка в маркетинга, тогава какво чакате? Да падне манна от небето? Какво представлява една компания? Тя е нещо, създадено по икономически причини; използва се за целта на печелене на пари. Само с капитал можете да управлявате добре една медийна компания, да функционирате в положителен цикъл, да имате необходимите условия за разясняване на фактите и необходимите условия за спасяването на хора.

Практикуващ: Някои дългогодишни практикуващи не излизат много поради привързаностите на някои членове на Дафа асоциацията. Тези практикуващи си намират неща, които да вършат сами, или общуват само с малък брой практикуващи. Те донякъде са се дистанцирали от средата на местната група. Трябва ли начинът, по който ръководителят на Дафа асоциацията ръководи другите практикуващи или проекти, да е както при медиите, където се използват управленски подходи на обикновените хора?

Учителят: Както медиите? Като управленските подходи на обикновените хора? Управленските подходи на обикновените хора не са самоусъвършенстване. Един Дафа практикуващ не трябва постоянно да фокусира вниманието си върху координатора. Ако той е добър, тогава вие сте добър; ако той ви харесва, тогава се самоусъвършенствате, но ако не ви харесва – не се самоусъвършенствате. Заради него ли се самоусъвършенствате?

А като координатор, вижте колко голямо влияние сте оказали. Те са подписали обет с Учителя в отдавна отминала епоха, но сега вие всъщност правите така, че да спрат да се самоусъвършенстват. Знаете ли дали в бъдеще ще сте способни да понесете отговорността за това? Ако те наистина вече не желаят да се самоусъвършенстват заради вас, как ще понесете отговорността за това в бъдеще? Във финалния момент на постигането на Съвършенство, какво ще правите?

Всички онези, които не са се справили добре, Учителят би искал да ви зададе един въпрос. Слушайте внимателно: във финалния момент на постигането на Съвършенство, как ще можете да обясните онези привързаности, които не сте успели да изоставите, или нещата, които сте извършили погрешно? Всички вие би трябвало да помислите за това. Изключително съм разтревожен!

Практикуващ: Има един определен координатор на проект, който често отправя неверни обвинения срещу хората зад гърба им, но повечето хора не могат да го достигнат. При тези обстоятелства трябва ли да продължаваме да усъвършенстваме търпението си (Жен), или да направим всичко възможно, за да го разобличим?

Учителят: Да „разобличим“ също не е правилно и това е понятие от партийната култура. (Всички се смеят) Това е тактика, използвана за критикуване на хора по политически причини. Трябва да разгледате проблема от две страни. Ако това действително има за цел да ви накара да се самоусъвършенствате и ако отношението му към вас не оказва влияние върху проекта – ако работата ви не е много засегната – тогава бих предложил да го понесете и да се самоусъвършенствате. (Учителят се смее) (Всички аплодират)

И защо го казвам? Знаете, че по отношение на самоусъвършенстващите се често се казва следното: само когато имате привързаност, ще сте засегнати отвътре; ако нямате привързаност, това ще е като бриз, минаващ покрай вас – няма да усетите нищо. Ако чуете някой да казва, че искате да извършите някакво ужасно престъпление, просто ще го намерите за забавно. (Учителят се смее) Ще си помислите: „Как е възможно това?“ и ще се разсмеете. Изобщо няма да го приемете на сериозно. Тъй като дори нямате тази мисъл, тези думи не могат да ви докоснат. Ако нямате такава мисъл, те не могат да ви докоснат. Когато действително сте засегнати отвътре, значи наистина имате [привързаност]! И ако наистина имате силното чувство, че с вас са се отнесли несправедливо, тогава [привързаността ви] е доста голяма. (Аплодисменти) Така че не би ли трябвало да се самоусъвършенствате?

И обратно, към човека, който винаги има лошо отношение към другите: Дафа практикуващите се предполага да развиват доброта (Шан). Дали смятате, че този практикуващ се е самоусъвършенствал по-добре от вас, така че не е необходимо да сте добър към него? Нямате ли твърде високо мнение за него? Не е необходимо да сте добър с него? Или пък той е един от онези, които преследват Дафа практикуващите, така че не е нужно да сте добър с него? Дори той да беше един от онези, които са участвали в преследването, един от онези, които са били включени, подлъгани и са свършили в престъпна банда, пак щеше да е необходимо да сте добър с него. Тогава защо не можете да сте добър с вашите съпрактикуващи? Те са ученици на Учителя – осъзнавате ли това? (Аплодисменти) Когато не внимавате какво казвате, не ви ли хрумва, че в този момент сте като демон? Вие не сте демон – имам предвид просто състоянието, в което сте в този момент. Ако винаги сте такива, винаги в състоянието на демон, тогава в демон ли се самоусъвършенствате? Ако хората никога не ви виждат с приятно изражение на лицето и винаги действате толкова лукаво, тогава в какво състояние бихте казали, че сте? Боговете ви наблюдават.

Мога да ви кажа, че първоначално не очаквах толкова много Богове да наблюдават отблизо Дафа практикуващите! Докато това, което правя, става все по-голямо и по-голямо, установявам, че броят на съществата е станал просто безчетен. В миналото виждах само, че очите им ви наблюдават, но сега съм установил, че очите им са всички натъпкани едни до други, защото няма място. Безбройни, неизброими същества ви наблюдават отблизо, без да свалят поглед от вас дори за миг! Целият космос е повлиян. Дори в пространство с размера на върха на игла има безбройни стотици милиони същества, които ви наблюдават. Съществата не се класифицират по размера си, защото мъдростта и способностите не се определят от размера. „Врабчето е малко, но завършено във всеки детайл“, както казват. Мога да ви кажа, че някои Богове на изключително високи нива са по-малки от върха на игла, но са несравнимо могъщи! Те могат на мига да се превърнат в огромни Богове.

Отдавна съм казал, че човешкият свят е голяма сцена и че тук вие играете на нея. Публиката са безчетните Богове и многобройните небесни хора в целия космос – все едно гледат пиеса в театъра. Ако човешките същества седнеха извън сцената и наблюдаваха изпълнението на други хора, те не биха били способни да видят какво става в съзнанията на изпълнителите. Но онези Богове наблюдават вашите мисли и действия. Главите ви са насочени нагоре и те наблюдават как се движат клетките в мозъка ви и могат да видят и как се променят сърцето и съзнанието ви. Когато правите нелепи неща, не могат да се сдържат да не се разсмеят. Когато правите неща, които Дафа практикуващите не би трябвало да правят, те стават изключително сурови, докато ви наблюдават.

Практикуващ: Медийните компании, създадени от Дафа практикуващите, изглеждат прекалено фокусирани върху вътрешни борби, което навлече гнева на Небето и Земята. Те са придали по-малко значение на съдържанието относно утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите. Това важи особено за сайта Динауеб(1).

Учителят: Казаното от вас не ми звучи правилно. „Навлече гнева на Небето и Земята“? Вътрешни борби? Ако казвате това, защото говорите от перспективата на порочната ККП, тогава имате проблеми. Казвате, че ние, китайците, имаме вътрешни борби, нали така? Ние не сме част от шайката на порочната ККП. Тя е чудовище и вреди на китайския народ, въпреки че на повърхността е правителството на Китай. Просто изобличаваме защо тя преследва Дафа практикуващите и същевременно казваме на хората по света какво представлява.

Преди началото на преследването казах следното: порочната ККП ще рухне в преследването на Фалун Гонг. (Аплодисменти) Не предсказвах нищо. Всъщност го бях видял, защото това е начинът, по който старите сили са аранжирали нещата – те я карат да се държи като клоун и когато са приключили с това да я използват и да си играят с нея, ще я елиминират. Целта им е да изпитат жестоко Дафа практикуващите и да отстранят човешките им привързаности по време на това преследване. Ето защо бе създадено това нещо. Може ли да му се позволи да просъществува дълго?

Практикуващ: Дошли са практикуващи от Гонджулин и Чанчун. Би ли трябвало да останат тук?

Учителят: Това са лични дела. Ако смятате, че би трябвало да останете – тогава останете. Ако смятате, че уменията ви могат да бъдат използвани добре тук – тогава останете. Ако не смятате, че уменията ви могат да бъдат използвани добре тук – тогава не оставайте. Във всеки случай, в днешно време е доста лесно Дафа практикуващи да идват в САЩ или да посещават различни места по света и ще става все по-лесно. С разобличаването на злостта на преследването хората по света все повече виждат Дафа практикуващите в нова светлина. Когато истината бъде напълно разкрита, целият свят ще изпитва дълбоко уважение към Дафа практикуващите. (Аплодисменти)

Във всеки случай това, което Учителят всъщност би искал най-много да каже, е, че цялостната ситуация се променя, но че Дафа практикуващите не могат да позволят самоусъвършенстването им да се промени заедно с промените в ситуацията. Внимавайте да не бъдете повлияни, независимо каква е ситуацията! Действайте като Дафа практикуващи и винаги се самоусъвършенствайте, без значение с какви проблеми се сблъсквате. (Ентусиазирани аплодисменти)

Това е всичко, което ще кажа за днес. Екипът на конференцията може да е получил допълнителни бележки с въпроси. (Ентусиазирани аплодисменти) Но знам, че ако седях тук и отговарях на въпросите на всеки човек, дори и тогава нямаше непременно да сте задали всичките си въпроси и все още щяхте да имате и още. Така че ще спра дотук. Учителят може само да говори от перспективата на Фа-принципите. Самоусъвършенстването зависи от самите вас. Ако можете да поддържате състоянието на съзнанието, което имате точно в този момент на тази Фа-конференция, със сигурност ще успеете! (Ентусиазирани аплодисменти)

Не позволявайте съзнанието ви да бъде повлиявано от действителността на обикновения свят или от представи. Когато се завърнете към тази реалност, не се връщайте към начина, по който сте разглеждали другите практикуващи. Не позволявайте тази Фа-конференция да бъде напразна. Фа-конференциите на Дафа се провеждат единствено за да се подобрявате, да повишите праведните си мисли и да ви се помага в самоусъвършенстването ви. Така че се надявам всички вие да можете да поддържате състоянието на съзнанието, което имате точно в този момент, и да действате, както би трябвало да действа един Дафа практикуващ. Ситуацията е спешна и толкова много същества чакат да ги спасите. Аз съм изключително загрижен!

Съществата, които са дошли в този свят, [включително онези, които] не са могли да станат човешки същества и са станали животни или растения – всички те чакат Дафа практикуващите да ги спасят. Ако не се справите добре, въпросът не е само в това, че самите вие не сте се справили добре – съществата, които сте дали обет да спасите, ще изгубят шанса си. Отговорността ви е огромна. Бъдещето ви чака, многобройните същества в космоса ви чакат.

Самоусъвършенствайте се, както сте го правили в началото, и със сигурност ще успеете! (Практикуващите поднасят цветя на Учителя и всички практикуващи дълго аплодират.)


(1) Dongtaiwang.com – бел. прев.