Преподаване на Фа в Манхатън

Ли Хонгджъ

26 март 2006 г., Ню Йорк

Винаги има много хора на нюйоркските Фа-конференции, тъй като всички знаете, че Учителят прекарва много време в района на Ню Йорк. Всеки Дафа практикуващ дава всичко от себе си, за да прави това, което трябва да прави по пътя на утвърждаване на Фа, и тъй като това, което правите понастоящем, е тясно свързано с вашето самоусъвършенстване, вие всъщност се самоусъвършенствате по този начин. Формата, която приема вашето самоусъвършенстване, е такава, че вие се самоусъвършенствате в човешкото общество, и хората от различните социални класи или различните професии всички могат да се самоусъвършенстват; и докато сте част от различни общности и упражнявате различни професии, можете да утвърждавате Фа и да спасявате съзнателни същества във всяко кътче на света; вие използвате настоящата форма на обществото, за да се самоусъвършенствате.

Но в действителност тази форма на самоусъвършенстване не представлява самоусъвършенстване в отпуснатост и лекота в обикновеното човешко общество. Учителят ви е казвал, че „Великият път няма форма“, и този аспект сам по себе си прави нашето самоусъвършенстване различно от видовете самоусъвършенстване, практикувани в миналото. Виждам, че всички вече сте наясно с това. Тази Земя е станала фокусната точка на Фа-коригирането на космоса. Ако случаят е такъв, тогава животите, които са тук – включително дори огромния брой обекти и нещата, намиращи се в този свят – не биха могли да бъдат толкова прости и недвусмислени. Тогава значението на това, което правите – било то да спасявате съзнателни същества или да утвърждавате Фа, включително и личното ви самоусъвършенстване – е просто огромно. Тъй като животите тук със сигурност вече не са същите обикновени животи, които първоначално са живели на тази Земя, като повечето днес произлизат от високи нива, следва, че много от нещата в обикновеното човешко общество, включително формите, в които много неща се проявяват пред нас, в действителност също не са обикновени. Ако това е вярно, помислете: това, че докато се самоусъвършенствате, вие упражнявате всяка съществуваща професия и занаят, че се намирате във всеки слой на обществото и че сте част от всяка една социална прослойка, трябва да има и по-голямо значение. В такъв случай за Дафа практикуващите личното самоусъвършенстване служи само като необходима основа, докато да помагате на Учителя, да спасявате съзнателните същества и да утвърждавате Фа представлява истинската цел на това да бъдете Дафа практикуващи, и само чрез тези неща можете да изпълните обетите, които сте дали преди началото на историята. Говорих за неща от този род, когато наскоро преподавах Фа в Лос Анджелис. Можете да ги прочетете онлайн, ако желаете.

Във всеки случай, като самоусъвършенстващи се знаете, че всичко, което правите в обществото точно сега, включително и в личния си живот, попада в сферата на самоусъвършенстването, така че трябва да приемате дори още по-сериозно всичко, което се случва около вас, и още по-сериозно да гледате на тази безформена форма на самоусъвършенстване, която извършвате. Преди посочих, че трябва да правите добре трите неща, или така да се каже, да изпращате праведни мисли, да изучавате Фа и да разяснявате истината, за да спасявате съзнателни същества. Разясняването на истината е нещо, в което досега сте били самоинициативни и сте работили усилено. Но естествено, има и част от нашите ученици, които са се показали доста нехайни и не толкова усърдни спрямо него, чувствайки, че сякаш то е просто някаква задача, която трябва да бъде изпълнена. Това обаче не е така. Просто формата на самоусъвършенстване тук е различна. Това е пътят, по който е поело нашето самоусъвършенстване и чрез който след създаването на света едно човешко същество може да се самоусъвършенства обратно до небето. В миналото всички методи за самоусъвършенстване усъвършенстваха Помощния дух и след края на живота на човек Първичният дух продължаваше да се преражда в човешкия свят. Още повече, че всяка форма на самоусъвършенстване и всяка система от вярвания са били просто случаи, при които Богове са обогатявали човешката култура, така че хората да могат да разберат божественото и духовно самоусъвършенстване. Това е първият път, когато на човек му е дадена такава възможност, и това е целта на създаването на света. И тогава, като вземете предвид, че вие, измежду всички съществуващи неизброими, невъобразими на брой съзнателни същества, сте станали Дафа практикуващи, как може да не се справяте добре? Следвайте изискванията на Дафа и изпълнете обетите, които сте дали преди началото на историята. На повърхността утвърждаването на Фа и спасяването на съзнателни същества изглеждат точно като неща, които се случват в обикновеното общество. Но това, което правите в този случай, е истинско самоусъвършенстване. Целта на това е различна от тази зад действията на обикновените хора; това, което обикновените хора искат да получат, е напълно различно от това, което искате вие. Това, към което се стремят самоусъвършенстващите се, е да издигнат своите сфери, да изпълнят обетите си и в крайна сметка да постигнат Съвършенство. Целта е съвсем различна.

Също така съм казвал, че всяка форма в обществото може да бъде използвана за самоусъвършенстване. Ако не бях предоставил тази форма за самоусъвършенстване за цялото общество и за всяка от многото му професии, както и за различните обществени слоеве, ако бях използвал само една форма или ако бях използвал формите за религиозно самоусъвършенстване от миналото, тогава това би означавало, че има само един път – да облечете расото. Така формата на нашето самоусъвършенстване би била фиксирана. Но това нямаше да може да посрещне огромните изисквания на Дафа на космоса и на Фа-коригирането на космоса. Ако го бяхме направили така, тогава как щяха да бъдат спасени съзнателните същества, живеещи във всяко далечно кътче на света? Дафа нямаше да може да се разпространи по целия свят толкова бързо, тъй като времето за Фа-коригирането е ограничено. Тогава въпросът се свежда до това, Дафа практикуващите да намерят за себе си как най-добре да използват тази форма, която имаме, и то е равносилно на това да извървят този път за самоусъвършенстване добре. С Велик път без форма, всяка среда предоставя на Дафа учениците място за самоусъвършенстване. Човек може да се самоусъвършенства във всяка от тях. Самоусъвършенстването, с което се занимавате днес, не е от типа на страничните пътеки, предавани в миналото от просветлените същества на хората като част от културата. Вместо това нашата практика полага пред вас цялото човешко общество и вие сами избирате формата за самоусъвършенстване, която най-много ви подхожда. Въпреки че е удобна, в същото време това означава, че е наистина трудно за хората да наблюдават другите за справка, освен относно въпроси, свързани с усърдието. Това е нещо, което Дафа е създал само за вас, и е безпрецедентно. Така че това е път, който трябва да проправите и да извървите сами. Отговорността, която поемате, е просто огромна, въпреки че формата, която нещата приемат, изглежда като цяло обикновена. За самоусъвършенстващите се от миналото винаги е имало само един начин, а именно да отидат в планините и да практикуват аскетизъм, оставяйки семействата си зад себе си. Самоусъвършенстващият се можел да обръсне главата си и да стане будистки монах; или, в контекста на християнството или католицизма, да стане монах или монахиня, или може би свещеник. А за религиите, които се практикуваха от цели нации, съществуваха строги разпоредби. Но нито едно от тези неща не би могло да послужи като метод за самоусъвършенстване на Дафа учениците. Подходът, който приема самоусъвършенстването на Дафа учениците, е безформен – всичко в обикновеното общество в действителност служи като форма на вашето самоусъвършенстване. Всеки един от вашите пътища е различен. Вашите професии са различни, средата, в която живеете, е различна, семействата ви са все различни, както и съответните ви социални класи, заедно с нещата, които преживявате. Всъщност има и още нещо. Ако обширното значение на това, което стои зад всичко това, е действително огромно, тогава отговорността, която носите на раменете си, също е огромна. Всеки Дафа практикуващ в действителност е отговорен за огромна космическа система и ако ще спасявате безбройните съзнателни същества в такава огромна система, не само отговорността ще е голяма, но също така от решаващо значение е да извървите пътя си правилно. Съществата, които могат да бъдат спасени, ще получат доброжелателно решение, ще бъдат пречистени и коригирани от Фа-коригирането; и за огромния брой материални неща там, които могат да бъдат запазени, ще бъде направено така, че техните замърсявания да бъдат премахнати по време на пречистването им, като това, което остава, ще бъде чисто. Защото това е изискването на Фа-коригирането на целия космос. И в действителност това е нещо, което вие активно осъществявате, докато преминавате през самоусъвършенстването си. Какво означава за Дафа практикуващите да имат тази необикновена форма на самоусъвършенстване и придружаващите я отговорности и да имат толкова огромен Фа, и за него да има Фа-коригиране в космически мащаб? Означава, че отговорността е поразително голяма, защото това е и святата съдба, която сте формирали преди началото на историята, и е изграждане на свещената добродетел, която един ден очаква едно велико същество. Така че би ли се получило, ако не успеете да се справяте добре? И само си представете какви високи небесни рангове ви очакват, след като се самоусъвършенствате до Съвършенство. Ето защо изискванията към вас в процеса на самоусъвършенстване са високи. И при тези високи изисквания няма никакви външни неща с каквато и да е форма, които да ви ограничават; какъвто и контрол да има, той не е строг в обществото на обикновените хора. Всичко, което имаме, е Фа.

Свободната форма, при която се самоусъвършенствате в обикновеното общество, може да изглежда по-разхлабена, но замислете се: стандартът, който се изисква да посрещнете – да имате праведни мисли и праведни действия в процеса на вашето самоусъвършенстване – всъщност е много строг, тъй като всичко това разчита на волята ви по отношение на Фа, за да се самоусъвършенствате истински и искрено. Тук, сред светския свят, зависи от вас да извървите пътя си правилно и да се издигнете отвъд обикновените хора, докато сте потопени в тази сложна обстановка. Всичко, към което обикновените хора се стремят; всичко, с което искат да се облагодетелстват; всичко, по отношение на което действат; всичко, което казват или правят – всички тези неща за вас са това, което трябва да бъде отстранено чрез самоусъвършенстване. Но тъй като все пак трябва да останете сред обикновените хора, докато самоусъвършенстването ви достигне Съвършенство, вие трябва да достигнете състояние, при което имате тези неща, но нямате сърце за тях; при което можете да правите такива неща, но без привързаност. Или, погледнато от друг ъгъл, всички тези неща, които обикновените хора правят, служат, за да ви предоставят среда за самоусъвършенстване. Такъв е пътят, по който вървите. Проблемът, който много често се проявява по този път, е, че се отпускате и отклонявате по пътищата на обикновените хора. И това е така особено в периода на утвърждаване на Фа, когато по-лесно се обезкуражавате, изправяйки се пред толкова силен натиск и изпитания от всякакъв вид. Разбира се, въпреки това в края на краищата вие сте Дафа практикуващи, които са дали обет предварително, и животът ви съществува съвместно с Дафа. С такъв огромен Фа тук, този Фа ще бъде с вас, когато имате праведни мисли, и това е най-голямата гаранция. Но от друга страна, когато праведните ви мисли са слаби и не са в съзвучие с Фа, ще бъдете отделени от силата на Фа и ще ви се струва, че сте сами и не получавате никаква помощ. Дори когато вършите Дафа неща, трябва все още да се придържате към Фа, иначе силата на Фа няма да я има в тях. Понастоящем като цяло се справяте удивително. Но, разбира се, самоусъвършенстването е и процес на пресяване, така че тези, които не покриват изискванията, със сигурност ще бъдат отсети по пътя. Това е нормално. Цялостно погледнато Дафа практикуващите се справят отлично и докато напредвате непрестанно, повечето са успели. Разбира се, съществуват и тези, които са изостанали, и тези, които започват отначало и имат за наваксване. И това също е нормално. Това е, което може да бъде видяно в процеса на самоусъвършенстване. Докато нещата не са приключили, това е велика възможност за самоусъвършенстващите се, както и за съзнателните същества.

Ето защо казвам, че въпреки факта, че с този разхлабен подход на самоусъвършенстване изглежда, че няма разпоредби, няма наставления, няма система от правила и никой не ви контролира, изискванията всъщност са изключително високи, тъй като вие сами трябва да се контролирате и да достигнете стандарта чрез собствените си действия. Но точно защото отговорността е огромна и нивото, до което се самоусъвършенствате, е високо, то не би съществувал достатъчно чудовищен дявол в човешкото общество, който да може директно да ви създава неприятности. И ето защо старите сили създадоха злата ККП, за да видят дали все още можете да се самоусъвършенствате, докато сте преследвани. Ако можете да се справите, те ще ви признаят, а ако не можете, това би означавало, че не сте годни. Аз, разбира се, не признавам такива неща. Но въпреки това те продължиха по този начин и действително станаха причина някои хора да загубят всичките си праведни мисли и да попаднат в техния капан.

И още нещо: предизвикателствата, които възникват във вашия реален, всекидневен живот, са възможности за самоусъвършенстване, създадени и предоставени за вас, докато човешките ви привързаности биват предизвиквани и повлиявани от личната изгода в това светско общество. Това фактически е най-трудното. Именно това е причината, поради която никой в миналото не се е осмелявал да се самоусъвършенства по този начин. Който искал да се самоусъвършенства, напускал семейството и дома си и се опитвал да избягва светския живот, и така, освободен от намесата на светския живот, можел да има покой и тишина. Той не би се сблъсквал с неприятности, нито би се натъквал на онези неща от светското общество, свързани с личната изгода, или онези, които подклаждат човешките чувства. Тогава за един самоусъвършенстващ се, по какъвто и метод да се самоусъвършенствал, неговото ниво би било, общо казано, ограничено, а нивото, до което се е самоусъвършенствал – не толкова високо. Това е така, защото той се е самоусъвършенствал в определени, фиксирани условия; избягвал е неблагоприятни обстановки и конфликти. Във вашия случай конфликтите са право пред вас и действителността на обществото, която може да ви разклати, е непосредствено пред вас, също както са и всички различни предизвикателства, предизвикани от личната изгода и човешките привързаности. Така че може да се каже, че нищо не е по-трудно от самоусъвършенстването в човешкия свят. Нито един метод за самоусъвършенстване не е по-труден.

Сега бих желал да слушате внимателно. В миналото хората говореха, че този или онзи тип самоусъвършенстване е труден, [говореха] за самоусъвършенстване в продължение на десетилетия, цял живот или дори няколко живота. Но продължителността е била толкова разтеглена, защото не са се изправяли директно пред изкушения и изпитанията им не са били толкова големи. При самоусъвършенстването, с което се занимаваме сега, няма видими изисквания или ограничения по отношение на неговата форма. Но при самоусъвършенстването в това светско общество сте изправени пред изкушения в много отношения и във всеки момент и във всяко нещо, което се случва, стои въпросът дали ще бъдете на ниво. Ето защо казвам, че само когато някой премине през всичко това, той е наистина изключителен. Никой в историята не е успял да се самоусъвършенства по този начин и никой не се е осмелявал да опита; нито Богове са насочвали хората да опитат този подход. И още повече, че светът около вас е ужасна бъркотия и освен това съществуват това преследване от злото и натискът от ужасяващите обстоятелства.

Затова защо казвам, че изискванията към Дафа практикуващия за достигане на Съвършенство са високи? Или че отговорността, която носи, е огромна? Ето защо, всъщност. И наред с това, когато се самоусъвършенстваме в среда като тази, ще има голям брой ученици, чието състояние е такова, че се самоусъвършенстват в състояние на неведение [относно истинската картина на нещата]. Същевременно има и някои ученици, които могат – до известна степен, докато са в различни състояния или визуално – да осъществят някакъв вид контакт с неща от други измерения. Пътят на всеки ученик е различен, както и ситуацията при всеки. И всъщност, каквото и да знаете, то все още е изключително ограничено, тъй като за вас е доста трудно да видите величествените сцени на Фа-коригирането на космоса, както и чудните гледки на трансформация на телата на Дафа практикуващите чрез самоусъвършенстване във Фа-коригирането. Тази форма на неведение сама по себе си представлява голямо предизвикателство за нашите ученици. Ако се самоусъвършенствахте в религия и използвахте която и да е от техните форми за самоусъвършенстване, които карат човек да избягва светския живот, това по нищо нямаше да прилича на пътя на самоусъвършенстване, който следват днешните Дафа практикуващи. В методите, използвани в миналото, последователите им можели да имат отключени свръхестествени способности на различни нива и притежанието на тези магически сили било средство за насърчаване на последователя към усърдие. Но поради злата намеса от старите сили много Дафа практикуващи не могат да доловят своята собствена трансформация, нито успеха на всичко, което са направили, в резултат на което нашите ученици са подложени на най-трудното от всички състояния на самоусъвършенстване. Тогава, при такива обстоятелства, човек все още трябва да бъде стриктен към себе си и да извърви пътя добре. Когато сте способни да пристъпите напред да утвърждавате Фа, докато сте преследвани от злата ККП, когато сте способни да сте все още усърдни дори когато сте изправени пред натиск и животът ви е изложен на опасност, когато сте изправени пред многото хора по света, които не разбират истината и са били подведени, и когато сте подложени на натиска от всякакви видове забележки, които чувате от хората от този свят, не сте ли просто удивителни? Тогава вие сте наистина изумителни. Който и да успее да се самоусъвършенства при такива обстоятелства, следва да достигне Съвършенство и да има висок небесен ранг, тъй като в историята никога не е имало такова извънредно голямо предизвикателство и никой не е бил достатъчно смел, за да опита да тръгне по такъв път. (Аплодисменти)

Нищо значително, което се случва в човешкото общество, не е случайно. На пръв поглед човек прави нещо, когато пожелае. Но на практика не той е този, който прави това. Ако ги нямаше факторите на Боговете зад сцената, хората наистина не биха били способни да направят нищо. И това се отнася за всичко в днешното общество. Например когато голяма компания в този свят се разраства и става такава; или когато човек е способен да създаде нещо значително чрез научни изследвания; или начинът, по който функционира обществото; състоянието, в което съществуват човешките същества – нито едно от тези неща не е така просто. Особено когато някое събитие може да окаже влияние върху формата на обществото, можете да бъдете сигурни, че факторите на Боговете работят зад сцената. Разбира се, казвал съм ви преди, че голяма част от това, което се случва в човешкото общество, има директна връзка с Фа-коригирането. Помислете за това спокойно и ще видите, че появяването на всяка една етническа група, всяко едно събитие по целия свят, дори съотношението на силите между политическите сили днес и дори как много неща са преплетени взаимно – всичко това има пряка връзка с днешното Фа-коригиране и с утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите. При все това, когато Дафа практикуващите се занимават с разясняването на фактите и разобличаването на злото преследване от порочната ККП, има хора, които нямат желание да слушат и които дори си измислят извинения, използвайки неща, които злата ККП е насадила в тях. Но нито едно от тези неща не е случайно. Помислете, не се ли появяват всички тези зли неща, защото старите сили на космоса ги контролират? Не искат ли старите сили да използват собствените си представи и разбирания, за да направляват курса на Фа-коригирането и самоусъвършенстването на Дафа практикуващите? Тъй като Фа-коригирането засяга всяко същество в космоса, включително и старите сили, биха ли могли тези, които не са чисти или не са достатъчно чисти, да разберат това? Мислите, които има едно същество от високо ниво, ще произведат ефект в сферите по-долу. Когато обикновеният човек формира някаква идея в главата си, тя няма никакъв ефект върху другите, въпреки че ще се отрази върху самия човек до една или друга степен. Но в случая със съществата от високи нива една-единствена мисъл ще повлияе на всички съзнателни същества в обхвата на неговата вселена. А при същества на още по-високи нива една мисъл ще окаже влияние в една колосална вселена. Разбира се, такива същества не биха нанесли директна вреда на съзнателните същества в сферите под тях, но тази една тяхна мисъл съответства точно на желанията на прогнилите демони в сферите под тях и само тогава, когато прогнилите демони имат такава подкрепа, те биха дръзнали да преследват Дафа практикуващите толкова освирепяло. Така че, ако във Фа-коригирането те искат преследването да продължи и да вцепенят хората по света или да ги направят равнодушни в отношението си към преследването на Фалун Гонг, за тях това е лесно. Те искат да попречат на хората да научат истинската картина на преследването на Фалун Гонг. Мотивът им да поддържат продължаването на преследването е уж за да „изпитват“ Дафа практикуващите и за да направят това, те трябва да продължават да поддържат климата на терор. Те правят това, защото все още има част от нашите Дафа практикуващи, които не са успели да отговорят на очакванията и които не са се самоусъвършенствали достатъчно добре; има и друга част, които един след друг пристъпват напред, а има и една част от съзнателните същества, които все още трябва да бъдат спасени. Тези пропуски сред нашите ученици са им предоставили нещо, за което да се захванат, и ето кое им е дало дързостта да действат толкова безразсъдно. По техните думи, те не биха се поколебали да пожертват живота си в името на Фа-коригирането. Но в действителност не се колебаят да правят всичко възможно, за да постигнат собствените си цели, и това постави Фа-коригирането пред огромно изпитание и дори повлия на неговия курс.

Това означава, че нищо, на което се натъквате, докато спасявате съзнателни същества и утвърждавате Фа, не е случайно. Нищо не е така просто, независимо дали е нещо, което изглежда незначително, какви мисли има някой, или разнообразният спектър от хора и неща, на които се натъквате, когато разяснявате истината. Но е приемливо единствено когато подхождате към нещата със състрадание в сърцето си. Не се притеснявайте, когато хората имат определено отношение или неразбиране. Когато действате само за да спасите дадения човек, да спасите съзнателни същества, тогава мисля, че въздействието на това може да промени всичко. Ако обаче докато разяснявате истината, съзнанието ви е повлияно от обикновени човешки привързаности, тогава няма да бъдете в състояние да постигнете нищо. Когато по време на разясняване на истината се натъкнете на обикновени хора, които са слушали и са повярвали на лъжите и пропагандата, разпространявани преди това от злата ККП чрез медиите, те може да имат грешна представа за Дафа практикуващите, да бъдат резки с вас или да не желаят да ви чуят. В този момент, ако вашите емоции са повлияни от тях и се почувствате засегнати, разстроите се и може би дори не сте толкова рационални, тогава няма да можете да разясните истината, нито да спасите тези хора. И в действителност злото постоянно използва погрешното схващане на обикновените хора относно Дафа практикуващите като начин да накара човека да има все по-голямо желание да ви се противопоставя. Но ако вашите праведни мисли са силни, злото ще бъде стопено. Силата на истинското състрадание може да стопи всички неправедни фактори и когато говорите с човека, ще излъчвате енергия, която стапя злите неща, и злото в другите измерения повече няма да смее да се приближава или да контролира този човек. Когато след това се аргументирате пред човека, той ще слуша и ще бъдете способни да отстраните лъжите, насадени в него от злата ККП, премахвайки по този начин преградата в съзнанието му.

Няма да казвам повече днес, тъй като съвсем наскоро преподавах Фа в Лос Анджелис и днес лекцията беше публикувана онлайн. Но има още едно нещо, което искам да споделя с вас. Много Богове ми шепнат в ухото: „Твоите Дафа практикуващи не търпят никой да е критичен към тях. Само една дума и те избухват. Може ли да стане, ако на другите не им е позволено да ги критикуват? Как се предполага да се самоусъвършенстват, ако не могат да приемат критика? Що за самоусъвършенстващи са това?“ И подобни неща в този смисъл. Преди можех да кажа, че има много форми на намеса и че вие все още не бяхте достатъчно зрели по отношение на нещата, които трябва да правите, когато се сблъскате с преследването. Така че, за да можете да свършите добра работа, свързана с утвърждаването на Фа и спасяването на съзнателни същества, през цялото това време никога не съм говорил за този аспект на Фа и никога не съм поставял ударението на този въпрос, когато съм говорил с вас. Но сега това е нещо много отявлено и е нещо, на което трябва да обърнете внимание. Като самоусъвършенстващи се вие всички знаете за принципа „да не отвръщате, когато сте ударени, да не отговаряте, когато сте обиждани“ и че когато един самоусъвършенстващ се претърпява някаква форма на загуба, той просто се смее над нея. Това е състоянието, в което трябва да бъдете и това е, което трябва да постигнете, тъй като вие не сте обикновени хора и искате да се издигнете отвъд тяхното състояние на съществуване. Трябва да се придържате към високи стандарти, а не към тези на обикновените хора. Така че трябва да постигнете това, което описах.

През тези години вие сте извършили много изключителни неща и заслугите ви са просто безгранични. Но въпреки това наистина има голям брой ученици, които са развили определен навик, а именно, въпреки че четат Фа всеки ден, те наистина не са се подобрили много по отношение на нещата, които дискутирах току-що. Дори съм открил, че в много случаи този проблем все още се разраства. В някои изолирани случаи човекът е станал толкова докачлив, че никой не може да се доближи до него. В момента, в който чуе нещо дори леко неприятно, не може да го понесе. Той избухва в момента, в който неговите привързаности са засегнати. Това нещо вече е силно вкоренено и е станало голямо. Другите не могат да кажат критична дума за него, тъй като той не може да понася никаква критика и дори ако направи нещо погрешно, няма да иска да чуе и дума за това. Но как може това да сработи? Как може това да бъде самоусъвършенстващ се? Дори ако вършите неща за Дафа или за да спасявате хора, вие все още трябва същевременно да се самоусъвършенствате. Не можете да вършите тези неща като обикновен човек. А при някои хора това стига дори дотам, че ако направят нещо погрешно и другите любезно им го посочат, те си измислят извинения. Веднага щом грешката им излезе наяве, те се опитват да я обяснят, изричайки очевидни лъжи, и се опитват да намерят някаква външна причина за това. Подобаващо ли е за един Дафа практикуващ подобно поведение, което е дори по-низко от това на обикновените хора? Практикуващите трябва да могат да приемат критиките на другите и това е изложено в книгата. Също има и някои ученици, които прехвърлят вината, опитвайки се да припишат какъвто и проблем да възникне на тази или онази причина. И ако наистина няма никаква причина, ще измислят някаква (всички се смеят), казвайки неща като: „Ти не разбираш каква бе ситуацията по онова време.“ И след това продължават с едни или други безсмислици. (Всички се смеят) И при това, този е по-лекият от проблемите. В по-тежките случаи човекът изобщо няма да иска да чуе критиката. Знаете ли как Боговете гледат на вас в тези случаи? Старите сили ще ви запомнят, веднага щом се случи, като вашето представяне по това време ще стане нещо, за което те да се захванат. Тогава това, което ви чака, са неприятности. Когато вашият Шиншин не отговаря на изискванията в това отношение, това ще означава големи неприятности за вас. Внимавайте.

Когато последно преподавах Фа, казах, че тъй като Учителят е говорил по този проблем, вие всички ще се натъкнете на него, когато си тръгнете. И наистина някои хора се натъкнаха на него в момента, в който излязоха от мястото на конференцията. Когато приближава конфликт, няма да ви бъде дадено време да се подготвите психически. Те винаги идват, когато не сте имали възможност да се подготвите психически. Никой няма да ви каже: „Аз съм тук, за да те изпитам. Критикувам те, за да можеш да повишиш своя Шиншин.“ Всъщност другата страна в конфликта също няма да го осъзнава, тъй като двете страни преминават през Шиншин тест заедно. Ще видим дали ще можете да се справите правилно, след като Учителят завърши преподаването на Фа днес. Няма да има психическа подготовка, няма да има репетиции, нито предупреждение – конфликтите ще избухват неочаквано и ще бъдат също като конфликтите на обикновените хора. Разбира се, след като сме повдигнали този проблем, надявам се, че сега, след като съм говорил за него, ще положите усилия да се подобрите в това отношение, когато се приберете вкъщи. Всички видове навици, които формирате, са на практика материален продукт. В другите измерения този материал е там и само по този начин това състояние се проявява тук, в това измерение. Това нещо е като мина, която избухва в момента, в който я докоснете. Така че няма да се получи, ако не успеете да премахнете тази мина. Така че в който и регион да живеете и който и да сте, докато се самоусъвършенствате в Дафа, аз, започвайки от този момент, ще премахна тази материална субстанция за вас. (Аплодисменти)

Аз ще премахна тази материална субстанция, но свързаните с нея навици и черти на характера, които сте формирали, трябва да бъдат елиминирани от вас. А що се отнася до навиците, които сте формирали с течение на времето, те произлизат от различните ваши привързаности. Тези, които са привързани към своята репутация, ще бъдат накарани да чуят неща, които ги поставят в неудобно положение, засягащи тази привързаност, която ви прави неспособни да понасяте критичните забележки на другите. Има и някои хора, които мислят, че след като са координатори на проекти, трябва да са имунизирани срещу критики. А има и някои, които имат специални таланти в едно или друго отношение и които отказват да търпят критика от хората. Друга група не би се вслушала в някого, за когото имат отрицателно мнение. Тези неща се проявяват във всякакви форми и размери. Нежеланието да слушате забележките на другите произлиза от голям кръг от привързаности. Какъвто и да е случаят, вие всички сте Дафа практикуващи и няма значение какви отговорности сте поели – вие всички сте практикуващи и Учителят е поел отговорност за вашето самоусъвършенстване. Вие сте същите както всеки друг, който се самоусъвършенства, самоусъвършенствайки себе си и стремейки се в крайна сметка да достигнете Съвършенство, така че вие също трябва да поемете отговорност за самоусъвършенстването си. Може би когато напуснете залата днес, някой ще ви каже нещо обидно. Нека видим кой ще избухне, когато това се случи. (Учителят се смее) (Всички се смеят)

Ето как ще са нещата за вас от сега нататък. Дали сте прав, или не – за един самоусъвършенстващ се това изобщо не е важно. Не спорете наляво и надясно и не поставяйте ударение на това кой е прав и кой греши. Някои хора винаги настояват, че са прави, но дори и да сте прави, дори и да не сте сбъркали, какво от това? Подобрили ли сте се на базата на Фа? Самият акт на използване на човешко мислене, за да наблегнете на това кой е прав и кой греши, сам по себе си е погрешен. Така е, защото тогава вие използвате логиката на обикновените хора, за да преценявате себе си, и използвате тази логика, за да налагате неща на другите. Както го виждат Боговете, дали практикуващият е прав или греши в човешкия свят, изобщо не е важно, докато важното е елиминирането на привързаностите, които идват от човешкото мислене, и значение се придава именно на начина, по който се справяте с елиминирането на тези привързаности, вкоренени в човешкото ви мислене, докато се самоусъвършенствате. (Аплодисменти) Ако съумеете да се справите с нещата спокойно, независимо колко онеправдани може да се чувствате, ако можете да останете неповлияни и да не се опитвате да измисляте оправдания за себе си, тогава за много от нещата даже няма да има нужда да спорите. Това е, защото по вашия път на самоусъвършенстване нищо не е случайно. Така че когато попаднете в разгорещен спор и това разпали разни неща във вас, или влезете в конфликт за нещо, което засяга жизнените ви интереси, може би факторите зад това са били поставени от Учителя. Може би се разстройвате само когато някой казва нещо, което наистина ви провокира или уцелва болезнено място. И може би човекът наистина се е отнесъл с вас несправедливо. Но тези думи не са били задължително казани от този човек. Може би са били казани от мен. (Всички се смеят) Аз искам да видя как се справяте с нещата в този момент. Когато продължавате да спорите с този човек, то всъщност се равнява на това, да спорите с мен. (Учителят се смее) Това е всичко за днес. Мога напълно да премахна тази материална субстанция за вас, но навиците, които са били формирани, са нещо, което вие определено трябва да премахнете – непременно трябва да ги премахнете. (Аплодисменти)

Открих този проблем отдавна, но никога не съм споменавал за него. Защо? Защото когато Дафа практикуващите се занимават с утвърждаване на Фа, това, пред което са изправени, са всички форми на намеса от порочната ККП, както и използваният от нея пропаганден апарат на цяла една нация. А след това са и хилядите вестници и стотиците радио- и телевизионни станции, контролирани от порочната ККП и едновременно упражняващи всеобхватен натиск върху Фалун Гонг, наред с използваните от нея специални агенти да сеят раздори, с измислените от нея всевъзможни интриги и с факта, че всичко, което тя съобщава [по медиите], са клевети и лъжи. Освен това съществува и фактът, че всички хора по света са отровени и Дафа практикуващите трябва да разяснят истината на седем милиарда души. Така че, ако те нямат неустрашима воля, породена от праведни мисли, няма да бъдат способни да спасяват съзнателни същества и да утвърждават Фа. Така аз не взимах под внимание какво ми казваха онези Богове през тези години и не съм ви преподал тази част от Фа. Ако Дафа практикуващите бяха особено мили и не казваха и дума, когато хората правеха забележки по техен адрес и дори когато злото ги клеветеше, това би било пагубно за нашето разясняване на истината и спасяване на хората, и дори още повече за нашето разобличаване на злото. Ето защо не преподадох тази част от Фа. Това е причината, поради която се въздържах да говоря за това през цялото време. Причината, поради която говоря за това сега е, че това няма да застраши изпълнението на делата ви на този етап. Дафа практикуващите вече са зрели, когато се изправят пред злото, и тяхното разясняване на истината няма да бъде засегнато. Сега сте рационални и трезви и след като сте преминали през всички тези години, сега знаете как да правите нещата. Казаното от мен в този момент няма да стане пречка за разясняването ви на истината. Така че от сега нататък трябва да направите това фокусна точка на вашето самоусъвършенстване.

По подобен начин и последния път, когато говорех на Фа-конференцията в Лос Анджелис, също ви казах, че по-късно ще се натъкнете на това. Лично аз видях доста такива случаи. (Всички се смеят) Нещата идваха доста интензивно. Въпреки че те изглеждаха доста интензивни, забележките, които ги задействаха, бяха наистина незначителни. И въпреки това някои ученици не можаха да го понесат и избухнаха. Те веднага се впуснаха в спор с човека и поведението им нямаше нищо общо със състоянието на един самоусъвършенстващ се. Разбира се, това не означава, че не сте се самоусъвършенствали добре. Както току-що посочих, не е ваша вината, тъй като Учителят не се зае с този въпрос, така че да ви помогне в разясняването на истината. Ако се бях заел с това преди и така вие се бяхте държали меко, докато разяснявате истината, влиянието ви би било малко. Но както изглежда, навиците, които сега сте формирали, са наистина трудни за премахване. Въпреки че материалната субстанция вече не съществува, вие все още не се справяте, когато срещнете такива неща. Попадал съм на доста голям брой такива случаи и им казвах: „Присъствахте ли на Фа-конференцията в Лос Анджелис?“ Без да е необходимо да казвам нищо повече, те веднага разбираха: „О, сгреших. Учителю, не бях прав.“ (Всички се смеят) Това е така, защото той е самоусъвършенстващ се в крайна сметка, и след като осъзнае проблема, ще се промени. Всеки иска да се справя добре. Просто когато избухва конфликт, той идва неочаквано. Не можете да очаквате да бъдете предупредени и да ви се даде шанс да се подготвите. Няма такова нещо – те винаги ще ви изненадват. Разбира се, леден блок с еднометрова височина не се образува за една нощ, така че въпреки че материалните неща са били отстранени, навиците, които сте формирали, и определени други неща ще ви карат да бълвате [остри думи] право от устата си. Тези неща са се превърнали в навици и така, ако искате да ги отстраните, това няма да е толкова лесно. Но вие трябва да ги отстраните.

Знам, че в този процес е възможно да не се справите добре в момента, в който излезете през вратата, но не губете кураж. Учителят знае, че в процеса на самоусъвършенстване накрая ще успеете да се справите добре. Това са просто неща, които се случват в процеса на самоусъвършенстване. Но не трябва да се отпускате. Няма да се получи, ако си кажете: „Ще си дам известно време.“ Като самоусъвършенстващи се трябва да сте усърдни. Би било най-добре, ако можете да се справите още на първия опит. Ако не успеете, е приемливо само ако прогресивно се справяте по-добре. От този ден нататък е от изключителна важност да внимавате с това, особено когато става въпрос за съвместната работа на Дафа практикуващите. Премахнах от вас всяко нещо, което не би трябвало да остане във вас, докато се самоусъвършенствате, с изключение на това малко нещо, което преди оставих там, за да не ви попреча да разяснявате истината. Преди говорех за тези неща [като това, да можете да приемате критика] отново и отново в ранните дни преди 20 юли 1999 г. Причината беше, че по онова време си мислех, че ако старите фактори направят нещо, ако те наистина повторят същата стара история върху нашите Дафа практикуващи, много ученици, ако не са изградили добра основа, нямаше да се справят и щяха да се откажат от самоусъвършенстването, проваляйки се и падайки надолу. Така че навремето наблегнах върху доста неща и преподавах относително повече, говорейки много за самоусъвършенстването на Шиншин. С настъпването на 20 юли 1999 г. спрях да повдигам такива въпроси – особено този проблем, за който говорим днес – поради причината, която споделих с вас. Така че от този ден нататък всички вие трябва да се справяте добре с това. Видях, че някои хора наистина са свършили отлична работа по този въпрос, докато други, въпреки че привидно са изоставили това нещо, в действителност не са стигнали толкова дълбоко навътре и все още се борят с него в съзнанието си. (Учителят се смее) (Публиката се смее) Те не казват нито дума и изглеждат напълно спокойни, но отвътре са наистина разстроени и просто го задържат в себе си. (Учителят се смее) Това поне означава, че могат да останат спокойни. И това е първата стъпка. Тъй като Дафа практикуващите са на различни нива, за тях има различни изисквания в самоусъвършенстването. Това означава, че за някой, който се справя добре, може да има изисквания, които са малко по-високи, и така той може да се подобри много по-бързо. Точно така протича самоусъвършенстването. Ако тестът, който е подготвен за вас, е твърде малък, тогава можете да направите само малка стъпка чрез него. Ако тестът, който е подготвен за вас, е голям, тогава ще направите голям скок напред.

Друго нещо, което искам да спомена, е че като Дафа практикуващи трябва да обръщате внимание на нещата във всекидневния си живот. Както знаете, непристойните отношения между хора, които не са съпруг и съпруга, са грях за човешките същества – това подкопава семейната институция, както и етичните отношения. Видях този проблем още в ранния етап. А именно, че докато се самоусъвършенстваме в обикновеното човешко общество, най-големите предизвикателства са сексуалните изкушения в обикновеното общество, докато светът е в безпорядък. Преди изискванията за тези неща бяха изключително строги за самоусъвършенстващите се. Без значение каква бе практиката, това се взимаше много сериозно. В миналото ако някой, който е облякъл расото, нарушел предписанията за тези неща, това би означавало край на неговото самоусъвършенстване. И ако някой безсмъртен водел самоусъвършенстването на ученик в планината и ученикът направел тази грешка, това би означавало, че той е погубен завинаги. Ето колко сериозно е това. Вие сте Дафа практикуващи, които се самоусъвършенстват по Великия Фа, което прави делата ви дори още по-свещени, и все пак някои ученици обръщат толкова малко внимание на това. Не би трябвало да има значение какви са преобладаващите ценности в днешния човешки свят или как хората гледат на тези неща – самоусъвършенстващият се трябва да има високи стандарти и да гледа на тези неща с по-високи принципи, като се придържа към изискванията на Боговете. Дори тук, сред хората, непристойните сексуални отношения са престъпление. Едно божествено същество никога не би направило нещо толкова мръсно. А не са ли самоусъвършенстващите се по пътя към божественото? Не вървят ли те по божествен път? Защо тогава не можете да се държите като божествено същество? Защо не можете да действате в съответствие с изискванията за божествено същество? Как е възможно някои хора да продължават да повтарят същата грешка? Това би ли могло да бъде приемливо?

Както знаете, известно ни е, че предсказанията за края, направени в миналото, са предназначени да бъдат чути от днешните хора. Много предсказания споменават как накрая тези, които ще останат, ще бъдат чисти и телата им ще бъдат чисти. Те смятали запазването на чистотата за най-важното, като нищо друго не можело да се сравнява по важност. Така че тези, които биха останали, със сигурност биха били такива хора и със сигурност тези, които са се самоусъвършенствали успешно, биха били такива; и онези, които ще останат на тази Земя, със сигурност биха били от този тип. Тогава помислете за следното: как ще се отнасят към вас Боговете на космоса, когато видят Дафа практикуващ да прави такива неща? Осъзнавате ли колко ужасно е това в момента, в който извършите такива неща, разглеждано в светлината на изискванията им към тези, които един ден ще бъдат Богове? В момента, в който някой направи нещо погрешно в това отношение, всички Богове на небесата вярват, че вие определено трябва да бъдете повалени, тъй като абсолютно не можете да бъдете одобрени или признати. Така в много случаи факторите, въвлечени в изпитанията, с които се сблъсквате след това, идват от тези Богове, които с пълна решимост са се заели да ви повалят. Помислете колко трудности ще добави това към вашето самоусъвършенстване! И тогава те ще направят така, че да извършите същия грях отново и отново, докато отказвате да подобрите начина си на поведение, като го повтаряте. Накрая Шиншин конфликтите ще ви доведат до изкривена интерпретация на нещата. [Това е, защото] си измисляте извинения отново и отново, което води до изкривеното ви разбиране; тогава рано или късно вече дори няма да се идентифицирате с учението на Дафа и накрая ще тръгнете в обратната посока. Мислите ли, че всички тези хора, които са достигнали до тези изкривени разбирания, наистина са имали намерението да го направят? В много от случаите това е било, защото този човек не се е справил добре в някое отношение и злото се е възползвало от този пропуск. Това означава, че злите същества се възползват от точно тези ваши слабости и се захващат безмилостно за тези ваши неща. Щом повярват, че сте безнадежден провал, че по техните стандарти вие изобщо не можете да се самоусъвършенствате, те определено ще търсят начини да ви повалят и да ви унищожат. Разбира се, все пак те знаят, че Ли Хонгджъ няма да изостави учениците си и ще продължи да се опитва да ги спаси. Но осъзнавате ли, че те ще тласнат този човек до другата страна, принуждавайки го да прави неща, които са недостойни за Дафа и Дафа практикуващите, превръщайки го в инструмент на злото. А когато някой е извършил непростим грях срещу Дафа, как може да бъде спасен? Те искат да доведат хората, извършващи този вид грешки, които обсъждаме, до тази точка. А когато някой действително достигне тази точка, той наистина не може да бъде спасен, тъй като няма да има начин да компенсира за това. Как тогава би могъл да бъде спасен? Фа-коригирането си има стандарти, както и самоусъвършенстването на Дафа практикуващите. Тогава защо не можете да бъдете внимателни по този въпрос? Вие сте опозорили Учителя и Дафа практикуващите. Ето колко тежък е ефектът от това.

Съществува и друг проблем. Запомнете, че вие се самоусъвършенствате в обикновеното човешко общество. През цялото време не сте се справяли добре с проблема да имате членове на семейството, които не се самоусъвършенстват. Изразът, който използвах по-рано, важи и тук – еднометров леден блок не се образува за една нощ. След като в началото не успеете да се справите с нещата добре, негодуванието започва да се натрупва, докато стане сериозно, и с времето ще се превърне в разрив, който изглежда напълно непреодолим. Тази ситуация ще донесе трудности на Дафа практикуващите, докато се опитват да утвърждават Фа. Във всеки един от тези случаи обаче проблемът е в нашите Дафа практикуващи. Понеже в началото не сте се справили със ситуацията добре, тя се е превърнала в това, което е. С много от нещата изглежда, че ако можете да балансирате добре и да подредите делата си правилно, няма да има никакви забавяния на Дафа нещата, които вършите. [Проблемите] произлизат точно от това, че не се справяте добре с нещата и пренебрегвате това, което описах току-що.

Всички знаете, че Фа-коригирането и самоусъвършенстването са сериозни и изпълнени с достойнство, като който се самоусъвършенства, постига окончателния си ранг. Вашите семейства и роднини ще бъдат благословени, ако успеете в своето самоусъвършенстване. Но определено вашите роднини, приятели, родители или деца, които не се самоусъвършенстват, не могат да се присъединят към вас, когато достигнете Пълно Съвършенство. Тъй като този човек, който е независимо същество, не се самоусъвършенства, то каквото е предопределено за него – това го очаква. Вие не можете да го заместите или да поемете неговите неща. Ако човекът не се опитва да навреди на Фа, въпреки че не се самоусъвършенства, той ще постигне добра съдба, ако вие постигнете Съвършенство; някои хора дори вероятно биха могли да отидат във вашия рай и да бъдат съзнателни същества там. Също така е възможно един ден да се радват на добра съдба в човешкия свят. Ще трябва да видим къде ще ги отведат предопределените им връзки. Като резултат от успешното ви самоусъвършенстване тук, в тази среда, вашите семейство и роднини, както и вашите предшественици, ще се облагодетелстват. И обратното, предшествениците на онези, които преследват Дафа практикуващите и се намесват във Фа-коригирането, ще бъдат обвинени в грях и ще бъдат изпратени в ада. Ако можете да помогнете на членовете на вашето семейство да започнат да се самоусъвършенстват, това, разбира се, е най-доброто. Но ако не могат да се самоусъвършенстват, тогава трябва да подсигурите, че те са същества, които могат да бъдат спасени и че най-малкото ще бъдат добри хора, така че да могат да се радват на добра отплата един ден. Някои от нашите ученици не се справиха добре с нещата в началото и пренебрегнаха това, което дискутирах. Основната причина бе представата, че даден човек е ваш роднина, ваш родител или дете, а самоусъвършенстването в Дафа е най-великото нещо, така че, тъй като вие вземате решенията, просто ще ги накарате да се самоусъвършенстват. Като резултат думите ви звучат принудително или сякаш хората са длъжни да ви слушат. В решаващия момент от живота на едно същество никой не може да го замени; това, което казвате вие, не се брои. Можете да действате вместо тях, когато се отнася за светски човешки дела, и може би дори можете да вземате решения вместо тях. Но когато са въвлечени наистина критични неща за самото съществуване на този човек, неговият акт на вземане на решение не е толкова прост, колкото при онези други въпроси. Човек не се ражда само веднъж. Може би в този живот този човек е член на вашето семейство, но следващия път той ще бъде в нечие друго семейство, а по-следващия кой знае къде може да се прероди. [И настоящата ви семейна връзка] не е нищо повече от предопределената връзка на един-единствен човешки живот. Тогава как бихте могли от името на това същество да вземете решение, определящо вечната съдба на неговия живот? Само когато в сърцето си наистина имате желание да спасите този човек и го разглеждате като съзнателно същество за спасяване, ще видите, че нещата се променят. Така това ни казва, че има разлики в начина, по който хората се справят с много неща. Затова резултатите са различни.

Разбира се, има някои млади Дафа практикуващи, които са сключили брак с непрактикуващи, като в някои случаи тези хора наистина са се отклонили поради емоции, ставайки по-обикновени дори от обикновените хора. В някои случаи намесата, нанесена на този човек, е била доста голяма. Тогава той чувства, че иска, но не е в състояние [да прави нещата, които би трябвало да прави] – страхува се, че отношенията на двойката ще бъдат засегнати, но също така се опасява, че не се справя добре с Дафа нещата и знае, че всичко това се отразява на неговото самоусъвършенстване. Накрая това прави човека психически и физически изтощен, както и объркан относно това какво да прави. Всъщност ако можете да съберете мислите си и да го обмислите, ще видите, че всичко това може да бъде разрешено. Тъй като този Фа се предава като такъв в човешкия свят и тъй като е избран метод за самоусъвършенстване като този, който ви поставя в човешкото общество, тогава със сигурност всяко нещо, на което се натъкнете в обикновеното човешко общество, може да бъде разрешено. Просто зависи от това как в този случай гледате на членовете на вашето семейство. Способни ли сте да се справяте с нещата с праведни мисли? Способни ли сте да им помогнете да получат яснота, като им говорите с праведното убеждение на самоусъвършенстващ се? Ако можете да се справите с нещата добре, всичко ще върви добре. Ако не можете да се справите добре, ще бъде обратното.

Всичко това в действителност важи и за вашето разясняване на истината. Ако всички сте в състояние да поддържате състрадание в сърцата си, докато общувате с човека, независимо от неговото отношение, тогава в дълбините на своята душа или от знаещата страна на своето същество той ще разбере. Ако правите нещата по повърхностен, формален начин или още по-зле – ако позволите отношението на обикновените хора да ви афектира, тогава със сигурност резултатите няма да бъдат добри. Как може да бъдете толкова небрежни с нещо толкова свято – нещо, което определя бъдещето на едно същество? Или да се отнасяте с това така безразсъдно? Как може да позволите на отношението на обикновените хора да ви афектира? Въпреки че наричаме това, което правим, „разясняване на истината“, на практика не спасявате ли хората? Не им ли предоставяте спасение? При все това вие не ги спасявате, а на практика позволявате да ви повлекат надолу. Причината човек да може да влияе на вашите мисли е, че имате привързаности. Ако ги нямахте, нямаше да бъдете повлияни от него. Ако можете да бъдете наистина рационални и да имате праведни мисли, когато разяснявате истината, резултатите ще бъдат различни.

Много от нашите Дафа практикуващи трябваше да преодолеят големи разстояния, за да присъстват на тази Фа-конференция, и не им беше лесно, понеже всеки от тях има работа и трябва да използва свободното си време през уикенда, за да долети дотук и обратно. Много вероятно е те да имат много неща, които биха искали да обсъдят с Учителя, след като са тук, и може да имат някои въпроси, които искат да повдигнат. Тъй като току-що завършихме Фа-конференцията в Лос Анджелис и тя се подготвя за публикуване, няма да казвам повече днес, защото наистина ще ви бъде твърде много за усвояване. Тъй като през лятото се провеждат повече Фа-конференции, ще поговоря отново друг път. (Аплодисменти)

Междувременно ще кажа още нещо. Интензитетът на разясняването ни на истината трябва да става все по-силен и по-силен, така че не трябва да се отпускате – абсолютно не трябва. Ако човешкият род наистина изпита нещо като това, което е описано в предсказанията, би било твърде късно за съжаления. Не трябва да разочаровате съзнателните същества и не трябва да пропускате да изпълните обетите, които сте дали преди зората на историята. И тъй като това зло преследване все още не е приключило, нямаме абсолютно никаква причина да се отпускаме. Като Дафа практикуващи, на практика това, което правите, го правите не за другите, нито за Дафа и дори още по-малко за мен – вашия Учител. Всичко, което правите, отива за вашето самоусъвършенстване, защото това е формата, която нашето самоусъвършенстване приема – безформен вид форма. Всичко, което срещате в обществото, е в обсега на вашето самоусъвършенстване и е предназначено точно за да се види как ще се справите с нещата. Тогава това как се противопоставяте на това преследване, разбира се, също е в обсега на вашето самоусъвършенстване. Ето защо това да успеете за в бъдеще да извървите пътя си добре, се равнява на това да успеете да се самоусъвършенствате добре. Колкото до някои изолирани проблеми, които са възниквали, предпочитам да не казвам нищо повече, тъй като сте добили стабилност и знаете, че нищо не е случайно и винаги има причина. Надеждата ми е, че вашите праведни мисли могат да бъдат малко по-силни, че може да бъдете малко по-усърдни в самоусъвършенстването си и да не позволявате на злото да се възползва от пропуските ви. Ако нашите Дафа практикуващи могат да направят това, ще понесете по-малко загуби. Разясняването на фактите в този времеви период се нуждае силно от човешки ресурси и за да бъдат спасени съзнателните същества, ще трябва да участват повече хора. Повече хора трябва да бъдат включени в различните проекти, които целят да потушат злото преследване. В тази светлина тогава, изключително много сила е загубена, когато има един човек по-малко, и много сила е придобита, когато има още един чифт ръце. Така че аз не искам да изоставям нито един човек, нито искам да ги загубя или да допусна да си заминат твърде рано. Въпросът за постигането на Съвършенство от Дафа практикуващите вече не стои. Но ако си заминете по-рано, то би подкопало това, което Дафа практикуващите се опитват да постигнат, и би се равнявало на това да позволите на старите сили да се възползват от вашите пропуски. Това е време, когато човешките ресурси са наистина необходими. Не позволявайте да възникват такива загуби. Бих искал да видя всеки да опита да даде всичко от себе си, за да се справя добре, да има предостатъчни праведни мисли и да избегне всякакви загуби.

Това е всичко, което ще кажа. Благодаря на всички. (Бурни аплодисменти от всички присъстващи)