Фалун Дафа

Преподаване на Фа на Фестивала на фенерите, 2003 г.

Ли Хонгджъ


Преподаване на Фа на Фестивала на фенерите, 2003 г.

Ли Хонгджъ

15 февруари 2003 г.

(Продължителни аплодисменти) Нека седнем.

Измина дълго време, откакто се срещнахме за последен път. Изглежда сякаш много хора са знаели, че ще дойда на тази Фа-конференция. Всички сте много осведомени! Ставате все по-удивителни, докато се самоусъвършенствате. (Аплодисменти) Днес първо ще ви кажа за състоянието на Фа-коригирането, както и за моето положение, и след това ще поговоря малко по някои въпроси, възникнали сред нашите ученици с напредъка на Фа-коригирането и във вашето самоусъвършенстване.

В различни случаи и от различни гледни точки съм говорил за огромната сила на Фа-коригирането на целия космос. Днес ще ви обясня формата на Фа-коригирането от още един ъгъл. Както знаете, този космос е изключително огромен; толкова огромен, че не може да бъде измерен – и нямам предвид начините, по които човешките същества измерват нещата, а дори и начините, по които Боговете го правят. Казвал съм преди, че има безбройни съзнателни същества. Никое от тях не може да си представи точно колко много молекули съставят Земята; всяка частица е същество. И освен това има толкова много планети в космоса, твърде много, за да се изброят. И колко голямо е космическото тяло? Дори ако отпуснете въображението си, това е само в обсега на една частица от малко космическо тяло. В огромния космос не само съществата са неизброими, но и нивата. Дори за Боговете те са безбройни и това е начинът, по който го виждат дори Крале и Господари на изключително високи нива. Ето защо в по-късните етапи на преподаване на Фа спрях да говоря за това колко е голям космосът – вече беше напълно невъзможно да го опиша с човешки език. Но колкото по-високо е нивото, толкова по-огромни стават тези същества и измерения, и стават толкова огромни, че са отвъд описание. Обемът на едно същество там горе превъзхожда всичките космоси под него. Ето колко е голямо. При Фа-коригирането двадесет процента от съществата на стария космос взеха участие и аранжираха всички неща, които искаха във Фа-коригирането; на всички различни нива група същества директно участваха в това Фа-коригиране. Те никога не биха могли да си представят, че тяхното участие би било точно истинската демонична пречка за това Фа-коригиране. Но участието им създаде гигантска пречка за цялото Фа-коригиране и доведе до унищожението на безбройни съзнателни същества. „Не е ли милосърден Учителят? Просто да им прости и всичко ще бъде наред.“ Старите сили се възползват именно от моето велико милосърдие и играят игри. Фа е милосърден към всички същества, но същевременно е сериозен и изпълнен с достойнство. И Фа има стандарти, пред съзнателните същества той е непроменим и неразрушим и не е нещо, на което може да бъде произволно повлияно. Мога да бъда милосърден към съзнателните същества, но когато едно същество истински е нарушило нещо до тази степен, Фа го съди и всяко по-нататъшно милосърдие би било прекалено, би се равнявало на самоунищожение, така че същества като това са белязани за унищожение.

По време на Фа-коригирането броят на съзнателните същества в космоса, изличени заради въвличането на старите сили, е неизброим. Така че детайлите на тяхното участие, начинът, по който са го направили – който е начинът, смятан от тях за предоставящ им най-добра възможност да постигнат своите цели, и най-типичният за тях начин – е да накарат всички огромни, гигантски космически тела да протегнат крак в най-ниското ниво на космоса, Трите сфери. Това е само фигуративно описание. С други думи, всички те имат част от тях, притисната в Трите сфери. Помислете за това, когато такива огромни космически тела и гигантски същества влязат в Трите сфери, до какво състояние ще доведе това в Трите сфери? Днешното човечество е дегенерирало до такава степен, че не може да бъде оприличено на никое от тези в миналото. Дори земните Богове почувстваха гигантския натиск. Попитах ги за тази промяна и те казаха: „Мислехме, че е причинено от състоянието ни в самоусъвършенстването.“ Така че дори силите на земните божества вече не действат, тъй като онези гигантски същества имат ограничителен ефект върху всичко, намиращо се на това най-ниско ниво на космоса. И след пристигането си тук долу те нанасят невъобразима вреда по отношение на изкривените промени на съществата и материята в Трите сфери. Ако не беше Фа-коригирането на човешкия свят, което ще пренагласи нещата в най-висока степен, това място щеше да бъде отвъд спасение, никой нямаше да може да направи каквото и да е за него и то щеше да е преминало точката, от която няма връщане назад.

Методът, който те използват обикновено, е да накарат огромни космически тела и неизброими небесни твърдини да се компресират заедно и да се натъпчат в Трите сфери. Колкото по-високо е нивото на онези огромни същества, толкова по-големи са техните обеми, но частиците, елементите, от които са изградени, стават по-фини и по-плътни, тоест по-микрокосмични. Така че, когато толкова огромни същества са натъпкани и компресирани заедно, помислете, какво е на това най-ниско ниво на космоса? Това е формирало голяма и силна преграда. Всъщност Фа-коригирането на космоса се извършва с едно махване на ръка. Просто в процеса на махването с ръка разликите в това, което се усеща от съществата в многобройните времепространства на космоса, са огромни. Безграничните, неизмерими измерения всички имат свои собствени времена и разликите между времената, както и броят на времената, са също безгранични и неизмерими, и това е причината за огромните разлики между времената в различните измерения. Докато се извършва махването с ръка, на някои места то протича почти в синхрон, докато на други места са изминали десетилетия, векове, хилядолетия или десетки хиляди години, а на други – няколко стотици милиона години или дори милиони и милиони години, или някакво безгранично и неизмеримо количество време. Тук, където са хората, не е толкова лошо – изминало е само малко повече от десетилетие. Това означава, че времето е това, което причинява разликите.

Нека да помислим за това, съществува тази разлика сред различните измерения и времена, така че макар онези огромни космически тела, които са се натъпкали в Трите сфери, да са навлезли в това човешко място, те са компресирани. Ако го разберете с понятията на човешката мисъл, [ще осъзнаете, че] цялостният обем на техните тела се е свил, но това не означава, че структурите вътре в тях са се променили. А ако техните вътрешни структури не са се променили, тогава помислете, ако влезете в тях, ще откриете, че те все още са измерения толкова огромни, колкото и преди. Когато започнах да извършвам Фа-коригирането, правих неща извън Трите сфери – минах около Трите сфери. И защо ги заобиколих? Ако го бях извършил вътре в Трите сфери, тогава Трите сфери щяха, казано с човешки понятия, да станат фокусната точка на Фа-коригирането на космоса – това би било мястото, където щяха да се случат ядреното сливане и делението на по-микроскопични частици, щеше да е главното бойно поле на Фа-коригирането и всичките внушителни промени в гигантските същества и космически тела щяха да се извършат тук. Тогава помислете за това, Трите сфери щяха да бъдат унищожени до степен, в която нищо не е останало, където нищо не е оставено. Ето защо ги заобиколих.

Започнах да извършвам Фа-коригирането от отвъд Трите сфери, отивайки чак до горе, не само в едно направление, а във всички посоки, разширявайки се и разпространявайки се навън към микрокосмоса и макрокосмоса едновременно, отивайки и нагоре, и надолу, защото по-микрокосмичното и по-макрокосмичното са едно и също понятие. Където и да отидех, го правех по начин, превъзхождащ всички времена. Наблюдавайки го отгоре, огромната скорост на разширяване и гигантското влияние – дори за Боговете, които ги виждат – са поразителни както нищо друго преди. Навсякъде, където съм достигнал, всички космически тела се взривяват и сформират наново; повечето от тях посрещат благосклонно решение, а някои са елиминирани. Неотдавна видяхте откритията в областта на астрономията в САЩ, отнасящи се до явленията на различни галактики и планети, формиращи се наново. Това са сцени на повторно създаване, които са в обсега, който човешките същества могат да наблюдават. Понастоящем човечеството все още не знае, че макар различията във времената сред измеренията, които са на различни разстояния, да са много големи, те всъщност са все още в рамките на същото едно голямо време и просто разделенията на измеренията са формирали различни сфери от време. Но на практика нещата се случват по едно и също време. Всичко се случва по този поразителен начин. Експлозията на това огромно количество енергия, повторното създаване… процесът на този тип повторно създаване е изключително макрокосмичен и изключително микрокосмичен, и чудото на неговите фини подробности, сложността на микроскопичния му обхват, огромната му комплицираност и огромните размери на небесната твърд – дори гигантските Богове се удивляват на всичко това. Въпреки всичко това, течението на Фа-коригирането се извършва и завършва много бързо, извършва се за миг и всичко е направено – направено възможно най-перфектно. Но частта, която се е натъпкала в Трите сфери, е свързана като едно тяло с това, което е отгоре; те са свързани заедно и пространството вътре в техните гигантски тела е изключително обширно. Казвал съм преди, че за да се отиде от това, което съставя повърхността на едно огромно същество, до най-микрокосмичната му част, или с други думи, разстоянието вътре в собственото му тяло – това е нещо, което един гигантски Бог не би могъл да прекоси дори за целия си живот. А помислете за това колко дълъг е животът на един Бог! – Ето колко гигантски са тези същества. Но във Фа-коригирането това се прави за миг. То е изключително бързо. В Трите сфери обаче, разбирайки го от човешка перспектива, те са били компресирани и сега са толкова тесни и малки, че е неописуемо, но техните времена, измерения и структури са същите като тези там горе. Когато един гигантски пласт горе е преминат, това, което е долу, му съответства и за същото количество време е преминат много тънък пласт. Толкова много небесни твърдини и космически тела са били притиснати в Трите сфери, а броят на съществата, влезли в Трите сфери заедно с тях, е неизброим. Така че Фа-коригирането се вижда да прогресира яростно нагоре в космоса и в неговия микрокосмос. Използвайки аналогия от разбиранията на това ниво, скоростта е дори по-висока от тази на лазерна експлозия на това ниво. Просто го описвам, използвайки думите, които хората могат да разберат като най-бързо. Така че, когато едно несравнимо огромно космическо тяло е коригирано от Фа там горе, в човешкия свят сякаш е изчегъртан много тънък слой кожа. Разбирате ли какво имам предвид?

Така че защо по време на Фа-коригирането пробивът към повърхността е толкова бавен в Трите сфери? Това е причината. Когато Фа-коригирането се върне към човешкия свят, за всички космически елементи и същества в космосите горе ще е била положена цялостна грижа. Тези неща се случват паралелно и са приключени по едно и също време. Когато Фа-коригирането е приключено там горе, в нашите Три сфери тук е осъществен пробив. Сега говоря за това от друг ъгъл – обяснявам ви защо не го извърших вътре в Трите сфери, когато Фа-коригирането започна. Някои ученици си мислят: „Учителят не признава подредбите на старите сили. Тогава защо не унищожи старите сили мигновено?“ Учителят е способен да направи това и независимо колко огромни са те, той все още би могъл да го направи. Но помислихте ли за следното: ако пренасочех огромната, гигантска енергия по време на Фа-коригирането обратно тук в Трите сфери, за да действам, това би било като удряне на комар с атомна бомба, би било непохватна употреба на сила. Ако пренасочех огромната си енергия обратно тук, би било като създаване на бойно поле точно тук, в Трите сфери. Въпреки че влязоха в Трите сфери, техните гигантски тела са все още там горе. Това, което бе пресовано тук, е само част. Така че когато ги дезинтегрирам и създавам наново, свързаните с тях, по-големи маси там горе биха ги попълвали непрестанно тук; докато непрекъснато ги дезинтегрирам, те биха се натъпквали тук непрестанно и другите космически тела биха сторили същото – космическите тела, които са се били пресовали вътре, биха продължили да идват тук като щафета. Тогава помислете за това, ако гигантски, безбройни космически тела и същества постоянно идват тук, това място би се превърнало в място за деление на всички частици и би станало събирателната точка на космоса. Моята сила също е гигантска маса, така че ако толкова много сила бъде използвана върху тази едничка точка, това би било неефективна нейна употреба и освен това, то би се проточило дълго време. Дори ако накрая наистина мога да ги пробия всички и да завърша всичко, помислете: тук, където са човешките същества, тук в Трите сфери, няма да е останало нищо. След този гигантски удар не би съществувало нищо. Това е една от причините, поради които не го направих директно тук. А защо не се справя директно и незабавно по изключителен начин със ситуациите, които възникват в Трите сфери? Защото, когато се освободя от тях, те ще продължат да идват, за да ме блокират постоянно, и ще възникне сценарият, за който споменах по-горе. Така че освен ако не се появят проблеми от първостепенно значение в Трите сфери, не мога да действам в това място. Фа-коригирането като цяло се извършва всестранно и не можете да наблягате само на това човешко място. Ако заради това се забави спасението на всички крайни елементи от телата на колосалната небесна твърд, това би било дори още по-ужасно.

Но вие сте чували това преди и Учителят ви е казвал следното: за цялостното Фа-коригиране също така съм оставил огромно количество Гонг тук, сред обикновените хора. Той може безпроблемно да защитава самоусъвършенстването на учениците и да утвърждава Фа, определено може да се справи с това. Но има нещо друго: защо са способни старите сили да влияят на нещата? Причината е, че всички същества, пресовани вътре в Трите сфери, са стари сили и са формирали преграда; и всеки път, когато искам да направя нещата по специален начин, те се събират заедно, за да попречат на това. И ако настоявам да го направя, тогава концентрират цялата си сила, за да го блокират.

Преди, когато бях на Азиатското здравно изложение в Китай, за да позволя на повече хора да научат за Дафа, лично извършвах лечения за хората. Някои наистина имаха много карма и когато ги лекувах, старите сили не ми позволяваха да ги излекувам. Методът на старите сили да ми пречат бе да аранжират неизброими, безчислени Богове мигновено да блокират мястото, където беше коренът на неразположението на човека. Те ставаха много малки. Понякога Дафа практикуващ често вижда ярка, златна точица да проблясва пред очите му, и това са те. Те ставаха малки, но плътността им беше доста висока, струпваха се заедно нагъсто и блокираха там, където бе коренът на неразположението. Но всъщност не можеха да ме блокират. Можех да ги сграбча и да ги захвърля, и можех да ги поваля. Във Фа-коригирането има принцип: както и да се справям с нещо, то е по праведен начин. Запомнете тези думи от Учителя: както се справям с нещо, то е по праведен начин и онези, с които се справям, винаги грешат. (Аплодисменти) Причината е, че това е изборът на космоса, изборът на бъдещето. За да излекувам обикновен човек обаче, трябваше да поваля онези Богове, а след като са повалени от мен, те биха били лишени моментално от своите Статуси на достижение и биха били захвърлени надолу. Но за да защитят старите закони на космоса – те не можеха да видят законите на новия космос – те упорито блокираха там и след като премахвах една група от тях, идваше друга, попълвайки ги постоянно. Учителят нямаше сърцето да го направи, не можех да унищожа толкова много Богове само за да бъда състрадателен към един обикновен човек, въпреки че те не разбираха Фа-коригирането.

Говорих за това, за да ви кажа, че причината много неща във Фа-коригирането да не се получат толкова добре, колкото бихме искали, е, че и ниските, и високите нива на старите сили правят това заедно и използват своята огромна плътност, за да пречат на нещата. Както казах току-що, имам способността да преодолея това, но ако исках да го преодолея, трябваше да пренасоча огромната си енергия обратно тук, за да ги елиминирам изцяло; но тогава те щяха да съберат гигантска материя, цялата материя в космоса точно тук и това би причинило проблеми, които би било трудно да се разрешат незабавно. Разбира се, когато нашите ученици действат праведно в това Фа-коригиране, тогава тези проблеми няма да съществуват. Когато Гонг и енергията, които оставих на това място в космоса, в Трите сфери, са в действие, ако нашите ученици не постъпват праведно, тогава старите сили се съпротивляват и възниква състояние на препречване. Ето защо казах на нашите ученици да вървят по праведен път и да не им позволяват да си намират оправдание. Щом си намерят голямо оправдание, ще ви унищожат. И това е особено така, когато краят е близо и те правят последно усилие. Когато не могат да си намерят оправдание, не смеят да ви преследват, защото тогава те също биха нарушили законите – и разбират това, така че не би имало нужда да ги елиминирам аз – законите на стария космос биха ги елиминирали. Това е така, защото те са стари същества, които вземат за най-съществено стриктното опазване на старите закони.

И така, след като казах толкова, ще поговоря за нещо друго: положението на Учителя. По-рано ви казах, че докато заобикалях Трите сфери, онези крайни елементи от космическите тела на космоса се възползваха от това и влязоха. Така че тези гигантски и многобройни същества, които не са били коригирани от Фа, създадоха преграда дори между моето повърхностно физическо тяло тук и божественото ми тяло и огромния ми Гонг от другата страна. Тази преграда е различна от идеята за поставяне на предмет между някакви неща, за да ги отдели – не е така. Тя по-скоро идва от микрокосмоса на всичко и макар да изглежда сякаш е асимилирана във всички промеждутъчни пространства, те имат свои собствени нива и сфери и се разграничават от частиците, по-ниски от техните нива. Но разстоянията между частиците зависят от съществуването на измерения и време, и когато тези безбройни, гигантски космически тела от високо ниво навлязоха в пространствата сред всички частици в Трите сфери, те също така измениха първоначално съществувалото в пространството понятие за разстояние и продължителност на времето, а времената и пространствата бяха увеличени безброй пъти, така че формираха защитна преграда от огромни разстояния, изградена от далечни измерения и проточено време, и това позволи на старите сили да правят нещата, които искаха да направят, предпазвани от тази защитна преграда от разстояния.

Мога да ви кажа, че те се намесват на хората и в мисленето на хората, не само отвън – могат да преминават и през човешкото тяло. Когато фактори от високо ниво ограничават повърхността на човешкото тяло, онези Богове на старите сили могат да минават през телата на обикновените хора с протекция. От друга гледна точка, когато погледнете повърхността на нашите човешки тела с човешки очи, човешката форма, кожата и тъканите на плътта са много фини и стегнати, но когато погледнете към човешкото тяло с огромен микроскоп с голямо увеличение, откривате, че частиците на човек и тялото му, изградено от тези частици, са груби като пясък и има много празнини. А ако хората имаха технологията да увеличават нещата още повече, празнините биха били шокиращо огромни. Разгледано с понятията от едно още по-микрокосмично ниво, празнините сред частиците са толкова огромни, че са точно като пространственото разстояние между молекули и планети. При едно толкова огромно разстояние, не е ли лесно за съществата и материята, които са изградени от дори още по-микрокосмични частици, да преминават свободно? Така че понякога те се загнездват в повърхността на човек и на повърхността изглежда сякаш е този човек, и в микрокосмоса е все още този човек, но по средата се е вмъкнало друго същество.

След като казах всичко това, искам да ви кажа, че вие нямате този проблем и аз напълно съм изолирал за вас частта от вас, която е изцяло усъвършенствана. Ако един Дафа практикуващ действа праведно, тогава нищо не смее да навлезе в повърхностната част, която все още не е напълно усъвършенствана. Първо, старите същества не смеят да нарушат Фа на стария космос, а освен това вие имате Учителя и Богове, пазители на Фа. Ако привързаностите от страната на вашата човешка повърхност не са премахнати, тогава Учителят и Боговете, пазители на Фа, са поставени в трудна ситуация. Но ако вашите праведни мисли са силни, тогава Учителят и Боговете, пазители на Фа, могат да направят всичко за вас.

Моето положение не е нещо, което обикновените същества могат да си представят. По време на Фа-коригирането Учителят е взел в тялото си животите на всички същества в космоса и животите на всички различни елементи. Първо, това е от съображения за сигурност във Фа-коригирането – животите на всички същества са тук с мен, така че никой не може да прави неща, които биха застрашили космоса. Второ, това е, за да стане така, че нито едно същество или кой да е от различните елементи в космоса да не може да избегне Фа-коригирането. И трето, това е, за да бъдат предпазени техните животи по време на Фа-коригирането. Ето защо по цялото тяло на Учителя има образи на същества с различни големини и от различни типове, които са на различни нива в космоса, както и образи на Даоси, Богове и Буди, и онези на човешките същества също са включени; някои от тях са огромни, някои са малки. Но те не могат да се месят на Учителя и не могат да окажат каквото и да било влияние, тъй като това, което се случи, е, че поех животите на всички същества. Някои от тях могат да бъдат видени с човешки очи и Небесното око на всеки ученик може да ги види. Не съм говорил за това преди. Когато някои ученици, които имат Шиншин проблеми, ги видяха, въображенията им се развихриха.

Казвал съм, че различните ви състояния в самоусъвършенстването създават обстоятелства в самоусъвършенстването от различни нива и с различни състояния. Хората със затворено Небесно око трябва да се просветляват от истините на Фа, докато онези с отворено Небесно око се натъкват на намеса от фалшиви видения. За да изпитат учениците, които могат да виждат, онези последни стари сили от най-високо ниво, които не са били коригирани от Фа, в миналото насочваха стари сили от ниско ниво да вършат лоши неща в пределите на дистанцията, получена вследствие на увеличените пространство и време. Правенето на това по време на Фа-коригирането е грях – то сериозно е разклатило праведната вяра на Дафа практикуващите и праведните им мисли.

Но вие винаги трябва помните едно: независимо кой се намесва, всичко е временно, всичко това са илюзии, не са главното тяло и всичко това е само като преминаващ въздух. Има всякакви видове материални елементи и същества навсякъде в измеренията; има толкова много от тях, че са неизмерими. Те са там със или без образ и са същества в микрокосмичните измерения и в различни измерения. Преди Фа-коригирането да е извършено, всички микрокосмични Богове в космоса са в своите собствени измерения, които съществуват по едно и също време и на едно и също място. Това, дали стоят тук или не стоят тук, е просто концепция. Онези елементи, с форма или без, съществуват там естествено и изобщо нямат влияние върху вас. Никой не може да манипулира Дафа практикуващите, които имат праведни мисли и праведни действия.

Ще ви кажа също така, че макар да изглежда, че огромните същества и елементи от високо ниво на старите сили отделят моята повърхност, те никога не могат да [ме] отделят [от] по-микрокосмичната ми част, защото нито едно същество не може да ме превъзхожда. (Аплодисменти) Това е нещо, което те никога няма да могат да видят, и нещо, което съзнателните същества в космоса никога няма да могат да видят – само аз самият мога да го контролирам. С други думи, явлението, което обсъдих по-горе, е създало фалшиво впечатление за хората и е причинило някои погрешни разбирания. Сега ви казах за какво става въпрос.

Мога да ви кажа следното: мен, когото виждате с вашите човешки, физически очи сега – най-повърхностното ми аз – съм истинският аз, Ли Хонгджъ. Това, което виждате там от другата страна, е моето Буда-тяло. Това мое аз на най-външната повърхност точно сега, което виждате, е Главното тяло на мен, Ли Хонгджъ. (Аплодисменти) Защо? Защото за да направя това, за да спася всички същества, съм слязъл на най-ниското ниво. (Аплодисменти) Така че не се тревожете, каквото и да сте видели. Дори да сте видели моя Фашън, моето Гонг тяло или някоя част от тялото ми на по-високи нива, не развивайте никаква привързаност. Всички те съществуват наред с това повърхностно аз, което е Главното тяло. Моята човешка обвивка на най-външната повърхност е Главното тяло. (Аплодисменти) Но тъй като Учителят е сред обикновените хора, за да живея тук, трябва да се придържам към правилата на човешките същества в този свят. Ако не го правех, хората щяха да мислят, че съм странен. Старите сили искат да ми направят някои неща крадешком и продължават да вършат някои лоши неща. За да не повлияя на праведните мисли на Дафа учениците, не използвам никакви чужди елементи, с изключение на онези животи на всички същества в космоса, които съм взел тук с мен. Всички фалшиви мои „аз“ в космоса бяха умишлено създадени от старите сили. Извършването на това е грях, независимо дали е било с цел да има положителен или отрицателен ефект. Мисля, че сега цялостно ви обясних този въпрос.

Макар че съм дошъл тук, никой не може да види колко микрокосмичен съм в крайна сметка. Те могат да видят само частта от най-повърхностните частици на моето човешко тяло. Всеки един предмет и всяко едно нещо в космоса е изградено от пластове върху пластове от различни микрокосмични частици, отивайки чак до повърхността. Боговете могат да видят всички тези неща, да ги проследят до корена им и да ги проследят до произхода им. Точно като пътека те се разпростират надолу малко по малко, дотам, откъдето са. Аз дойдох от вътрешното и дойдох от външното; дойдох от нищото, формирайки се в нещо, появих се на върха на колосалната небесна твърд и след това оттам се спуснах стъпка по стъпка към най-повърхностното – Трите сфери. Никое същество не знае кой съм.

Преди ситуацията беше друга. По отношение на моето Фа-коригиране старите сили изиграха много номера и направиха много неща. Не само уредиха тези неща, но също така искаха да покажат на онези огромни същества в космоса, които не са въвлечени, какво правят, и така опитаха с всички сили да извършат нещата по по-ловък начин. Те използваха някои от моите субстанции или част от моя Гонг, добавиха своето влияние и създадоха образи на Учителя, Буда образи. Не ви казах това преди, за да не ви объркам. Имаше и друга причина, която е, че тяхното намерение не беше да причинят вреда – по собствените им думи те искаха да ми помогнат, като изиграят положителна роля. Това са двете части, аранжирани от старите сили: едната част е да изиграят отрицателна роля, а другата – да изиграят положителна роля. Някои от тях влязоха в телата на ученици, за да извършат определени неща – имаше няколко такива изолирани случая. Така че някои хора, които можеха да видят това, казаха: „Еха, ти си Учителят!“ И после го вземаха за Учителя. Но това не беше уредено от мен и, строго погледнато, това не бях аз, и не ги признавам, тъй като те бяха аранжирани от старите сили. Това само по себе си показва упадъка на космоса. Щом хората видяха това, то предизвика фалшиви представи в праведните мисли на учениците и сериозно навреди на праведната им вяра и праведните им мисли, така че тези неща трябваше да бъдат унищожени. Сега всички те са хвърлени в ада. С повдигането на този въпрос днес, също така казвам на всички ви: онези много малък брой наши ученици, бъдете абсолютно сигурни да не паднете заради това. Това не е шега работа. Някои хора вече са с единия крак в пустотата и губят своята рационалност. Имало е няколко такива случая. Трябва да сте внимателни с това.

Току-що поговорих малко за моето положение. Има и един друг въпрос, който е, че у някои ученици неотдавна се появиха някои неправилни състояния. Този проблем също е много сериозен. Това е в резултат от много различни неща. Една основна причина е, че тъй като нивата ви са се издигнали и Учителят ви е казал какъв ще е Статусът на достижение, който ще постигнете, сега вие сте по-уверени и смели и се чувствате доста самоуверени – мога да го опиша само с тези по-нисши думи на човешките същества, тъй като няма никакви подходящи думи за това. Така че някои хора казаха: „Вече няма нужда да уважаваме Учителя. Нужно е просто да следваме Фа и да вземаме Фа за учител.“

Разбира се, аз ви казах да вземате Фа за учител – това не е погрешно. Но не затова ви казах да вземате Фа за учител. Защо беше тогава? Както знаете, имам 100 милиона Дафа практикуващи. Ако моето Главно тяло казваше лично на всеки практикуващ как да се самоусъвършенства и се грижеше за вас лично, ако когато всеки от вас имаше въпроси, всички вие идвахте да ме питате директно и ако трансформирането на Гонг на всеки човек, довеждането на вашите райове до Съвършенство, елиминирането на кармата ви и всяко едно нещо бе извършвано от това мое Главно тяло, тогава помислете – това щеше да е невъзможно да се направи. Нямаше да може да бъде направено, преди Фа да коригира човешкия свят и да изчисти последните пречки. Така че, когато толкова много ученици не могат да ме видят, как да се самоусъвършенстват? Фа е там за тях и ето защо ви казах да вземате Фа за учител. Това беше основната цел. Също така ви казах, че този Фа е толкова мощен и че съм вложил огромните си способности в него, така че той може да направи всичко за вас. (Пауза. Аплодисменти) Има и ученици, които… по отношение на моето положение, за което говорих по-рано, много малък брой ученици не са способни да приемат това положение и в резултат на това са станали неуважителни към Учителя и са започнали да се осмеляват да коментират колко високо е нивото на този Фа и различни неща за мен, техния Учител. Този Фа създава безбройните Крале и Господари на всички масивни колосални небесни твърдини и е това, което гарантира съществуването на всички същества и различни елементи в космоса, които включват и миниатюрните вас. Разбира се, не става въпрос, че не позволявам на вас, учениците, да говорите за тези неща. Но от вашите думи виждам привързаностите ви и ужасяващата посока, в която се насочвате. Освен това, видяното от вас е просто толкова ниско, някои от нещата изобщо не са това, за което ги смятате, и много от тях са фалшиви видения, които са в резултат на това, че вашите мисли не са праведни.

Нещо, което казах по-рано, е, че космосът има безбройни и безгранични нива. Но под влиянието на най-високото ниво всички безкрайни и безгранични нива под него, надолу чак до това човешко място, имат проявления на различни нива. Помислете колко сложни и колко обширни могат да са проявленията. Проявленията на всяко ниво са истините на това ниво и са израженията на истината на това ниво. Но нито една от сцените, които виждате на което и да било ниво, не е окончателна.

Позволих на много ученици да видят някои явления във Фа-коригирането на различни нива, за да увелича увереността ви във Фа-коригирането, да ви помогна да изучавате Фа добре, да увелича увереността ви в прилежното ви самоусъвършенстване, да увелича увереността ви в разясняването на фактите и в изпращането на праведни мисли. Бъдете абсолютно сигурни, че не вземате явленията, които виждате на много ниски нива – на няколкото най-ниски нива от безбройните и безгранични нива – за истинската ситуация на Фа-коригирането на космоса, защото всичко във Фа-коригирането има свои различни, конкретни проявления на всяко ниво.

Знаете ли какво? Само по въпроса за самоусъвършенстването на по-ниските нива на космоса е толкова сложно. Но на по-високите нива става лесно – там повече не съществува понятието за самоусъвършенстване, а само понятието за елиминиране на карма. На още по-високи нива всички неприятности са, за да прокарат пътя за изкачване на Небето. А на дори по-високи нива понятия като елиминиране на карма, понасяне на трудности и самоусъвършенстване повече не съществуват, а е само избор! Това е принципът на високи нива на космоса: мислите, че някой е достатъчно добър, така че избирате него – това е принципът. „Самоусъвършенстване? Не сме аранжирали самоусъвършенстване за него. Какво е самоусъвършенстване? Просто искаме да изчистим това, да го изчистим стъпка по стъпка, чак догоре. Да го изчистим – толкова е просто!“ Но когато се проявява на различни нива, това става прокарване на пътя, наличие на неприятности, понасяне на трудности, елиминиране на карма, самоусъвършенстване и така нататък, самоусъвършенстване по един път, практикуване по друг…

Докато говорех за това, разкрих една главна истина. В този космос всъщност не е важно дали съзнателните същества знаят кой съм. Но едно нещо трябва да е ясно, а именно, че аз извършвам Фа-коригиране – независимо кой съм, аз извършвам Фа-коригиране. Преди време казах на старите сили: „Не е проблем, че не знаете кой съм, не е проблем, че не вярвате кой съм – не съгрешавате по този начин. Но това, накъде съм се запътил – във вашите представи аз също се самоусъвършенствам – или какво ще постигна, това го знаете. Така че се обърнете и погледнете какво правите – не съгрешавате ли?“ А освен това, на дори още по-високи нива концепцията за стремежа към постигането на нещо също не съществува. Просто е въпрос на избор на космоса. За да го изясня, [ще кажа, че] всичко, което правя по време на Фа-коригирането, и всичко, което искам, са изборът на бъдещия космос и нуждите на бъдещия космос. (Аплодисменти) Така че когато стане въпрос за Фа-коригирането и за това какво избирам, за съществата на стария космос, включително всички елементи на съществата, това всички същества да хармонизират и завършват нещата съобразно моите избори и да допринасят с най-добрите си идеи и подходи – не да променят това, което искам, а да хармонизират и завършат нещата според това, което съм казал – е най-добрата мисъл, която едно същество в космоса би могло да има. (Аплодисменти) Но старите сили не го правят по този начин. Те смятат своите избори за най-съществени и мислят, че всичко, което правя, трябва да хармонизира всичко, което те искат – напълно го обърнаха. Не искам да заявявам техните престъпления прекалено сурово, точно сега не искам да назовавам престъпленията им. Но това е абсолютно погрешно, те абсолютно не могат да го правят по такъв начин.

Целият Фа, за който току-що говорих, беше, за да ви кажа следното: дали ме уважавате като ваш Учител, или не, аз наистина, истински нямам възражения. Преди, докато ви спасявах, много от вас ме ругаеха. Имаше хора, които ме ругаеха дори по време на моите лекции. Нямам нищо против. Просто искам да ви спася. (Аплодисменти) Това, което се опитвам да кажа е, че лично аз изобщо нямам възражения как се отнасяте към Учителя. Не съм повлиян от каквито и да било фактори на кое да е ниво на космоса. Но има един проблем, а именно, че ако не уважавате Учителя, това е погрешно според принципите на космоса и старите сили ще се възползват от пропуска и ще ви унищожат заради това. Те ще са се възползвали от най-голямото оправдание да ви унищожат, тъй като са видели целия процес на спасяването ви от мен.

Всъщност днешната човешка раса щеше да е била унищожена преди много време, ако не беше Фа-коригирането. Стандартът на мисленето на човешката раса е вече на по-ниско ниво от ада. Заради Фа-коригирането аз изкупих греховете на всички съзнателни същества в Трите сфери. (Аплодисменти) Така че помислете за това, що се отнася до нашите ученици, тогава все едно ви загребах от ада. (Аплодисменти) Истински понесох за вас греховете, които сте извършили в течение на стотици и хиляди години. И това не е всичко. Заради това, също така ще ви спася и ще ви превърна в Богове. Не съм пестил усилия за вас в този процес. Наред с това, тъй като ще станете Богове на толкова високи нива, трябва да ви дам почестите на Богове на толкова високи нива и всички благословии, от които се нуждаете на толкова високи нива. (Аплодисменти) Никога, от началото на времето, никой Бог не е посмял да направи това. Такова нещо никога не се е случвало.

Макар старите сили да влияят на това дело и да искат да правят нещата по своя начин, знаете ли какво? Всички същества от старите сили абсолютно ме уважават! (Аплодисменти) Въпреки че създадоха някои пречки за моето Фа-коригиране, никога не са правили нещо лошо, което да се цели директно в мен, защото ме уважават. (Продължителни аплодисменти) Така че за тези ученици, които за момента са объркани и чиито състояния на съзнанието не са правилни, помислете за това: щом станете неуважителни към мен, старите сили ще извършат безмилостни неща спрямо вас и ще мислят, че сте просто ужасни. Разбира се, те изобщо няма да ви унищожат веднага. Ще ви напътстват, ще направят така, че да видите още и още фалшиви видения, ще направят съзнанието ви все по-малко и по-малко праведно, ще накарат отношението ви към Учителя да се промени по демоничен начин, ще ви поведат по зъл път и правейки това, ще ви накарат да извършите огромни грехове.

Знаете ли какъв принцип следвам във Фа-коригирането? Аз пренебрегвам всички грехове, които съществата са извършили в миналото! (Аплодисменти) По време на Фа-коригирането гледам единствено отношенията на съществата към Фа-коригирането! (Аплодисменти) Оставил съм всички порти широко отворени. Както ви казах, ако не гледах дори отношението към Фа-коригирането, тогава новият Фа и новият космос нямаше да съществуват. Ето защо отношението към Фа-коригирането е определящо. Когато наистина сте направили грешка в това отношение, аз дори не мога да кажа нищо, когато старите сили ви унищожат.

Когато сте неуважителни към вашия Учител, знаете ли какво мисля? Ни най-малко нямам възражения. Точно сега, знаете ли кой съм? Вие познавате само човешкия образ, в който се проявявам. Това, което се проявява пред вас от другата страна, са също образи в предела на космоса. В бъдеще няма да знаете кой съм аз в най-висока степен. Нито едно същество в космоса няма да знае кой съм в най-висока степен. Дали се отнасяте с мен добре, или не, аз ни най-малко нямам възражения, но старите сили ще ви унищожат в това изпитание. Внимавайте!

Сега, след като казах толкова много, ще поговоря малко за това, което ви моля да правите във Фа-коригирането. Както сте видели, вие разяснявате фактите, изпращате праведни мисли и се самоусъвършенствате. Точно сега тези три неща са трите най-важни неща, които Дафа практикуващите трябва да правят. Разясняването на фактите, погледнато от повърхността с оглед на истините на това човешко ниво, е изобличаване на злото преследване. А изпращането на праведни мисли – това е елиминиране на преследването на Дафа практикуващите от онези безнадеждни, най-мръсни същества. А от гледна точка на истините на малко по-високи нива, истинският смисъл на разясняването на фактите е да спаси съзнателните същества и да предпази човешката раса от елиминиране. Старите сили използваха зли същества да причиняват зли неща на Дафа практикуващите, на първо място – за да създадат тестове, и на второ – за да ме накарат да изчистя този боклук от космоса. Изпращането на праведни мисли от Дафа практикуващите е фундаментално отричане на подредбите на старите сили и елиминиране на преследването от злото. Мога да ви кажа, че всички онези неща, които правите, са всъщност направени за вас самите – нито едно нещо не е направено за мен. Същевременно мога да ви кажа, че от деня, в който започнахте самоусъвършенстването си, и по целия път до днес, нищо от това, което съм ви казал или което съм ви помолил да направите, не е било за другите. Вашето самоусъвършенстване може да облагодетелства човечеството и обществото, в самоусъвършенстването Дафа практикуващите могат да станат по-зрели един към друг и докато биват преследвани, Дафа практикуващите могат да намалят натиска и загубите от злото преследване. Но всичко това са вторични продукти. Истинската цел на всички онези неща, които правите, е да успеете. В бъдеще можете да погледнете назад към това. Точно сега няма нужда никой от вас да казва колко съм величествен или това и онова за мен, вашия учител. В бъдеще хвърлете поглед назад и ще видите, че всичко, което направих, бе за да установя неща за вас. (Аплодисменти)

Правете добре това, което трябва да правите. Тази предопределена възможност е трудна за натъкване. Ценете всичко това, следващ път няма да има. Развиването на каквато да е привързаност ще ви унищожи по средата на пътя! Не подхранвайте или не се привързвайте към каквито и да било човешки мисли и просто правете това, което един Дафа практикуващ трябва да прави. Всичко, което е чудесно, което е най-величествено и най-славно, ви очаква! (Аплодисменти)

Това е всичко, което ще кажа тази сутрин. Ако не си тръгна, мисля, че ще отговоря на някои ваши въпроси следобед. (Дълги аплодисменти)

Това е всичко, което ще кажа. Благодаря ви. (Аплодисменти)


Сега като се замисля, изглежда не съм сядал да отговарям на въпроси по време на Фа-конференция след 20 юли 1999 г., нали? (Топли аплодисменти. Отговор: „Точно така.“) Тогава днес ще използвам това време именно за да отговоря на въпросите ви. (Аплодисменти) Въпроси, които не сте могли да разрешите дълго време в личното си самоусъвършенстване, в процеса на утвърждаване на Фа или покрай нещата, с които сте се сблъскали – можете да ги зададете всичките. Времето все още е ограничено, така че не на всеки може да се отговори, но Учителят ще отговори дотолкова, доколкото е възможно. (Аплодисменти)

Практикуващ: Здравейте, Учителю. От името на цялата група Дафа практикуващи от Шънян, изпращаме поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти) Знам всичко за положението на практикуващите в Китай.

Практикуващ: Дафа практикуващите от Чънду предават своите поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите от Пекин изпращат своите поздрави на Учителя. (Аплодисменти) Моля, позволете ми да предам поздрави на Учителя от името на Дафа практикуващите от Шанхай.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти) Нека просто пропуснем поздравленията, тъй като прочетох всички тези поздрави до Учителя на уебсайта „Минхуей“. (Аплодисменти)

Практикуващ: В работата си често имаме възможност да общуваме с високопоставени чиновници от китайското правителство. Как можем да им разясняваме истината по-добре?

Учителят: Всъщност що се отнася до това как конкретно да правите нещата, вие вече сте ги правили и в действията си всички вече сте се справили много добре. Дали нещата са направени добре, или не, зависи от Дафа практикуващите, а що се отнася до това, какво избира един обикновен човек, това зависи от него. Но в спасяването на съзнателни същества, без значение какво правите, все пак ще има група същества, които не могат да бъдат спасени. В разясняването на истината, провеждайки телефонни разговори до Китай и в Интернет, ще се сблъскате с хора, които изобщо не могат да бъдат спасени. Но изобщо не се засягайте от това и спасете толкова, колкото е възможно от тези, които могат да бъдат спасени.

В разясняването на истината не обръщайте каквото и да било внимание на социалния статус на човека отсреща и недейте да се придържате към някакъв вид представа – преди всичко те са хора и всички те имат шанс да изберат собственото си бъдеще. Без значение каква е професията му, преди всичко е необходимо той да има бъдеще и това е най-важното за всеки човек. В разясняването на истината, когато ударите по най-фундаменталните проблеми на един човек и в същото време той чувства, че Дафа практикуващите наистина го спасяват, тогава мисля, че частта от него, която е наясно с нещата, ще се прояви.

Китайците, живеещи зад граница, имат безбройни връзки с континентален Китай, тъй като всичките им роднини и приятели са в Китай, и има много хора, които често пътуват напред-назад. Когато видят ситуацията с Дафа по света, те ще говорят за това, когато са в Китай, ще говорят за това със своите приятели и семейства – те са форма на медия лице в лице. Без значение колко разбират по отношение на Дафа, дали са способни да го разберат, или не, те ще се върнат обратно и ще разкажат на хората за ситуацията. И особено по отношение на онези правителствени служители, не гледайте служебния пост на човека. Преди, когато Учителят разпространяваше този Дафа, аз също гледах човека и не гледах социалния му статус, не гледах каквато и да било форма на организация на дадена група и дали [хората] имат добра работа – не гледах нищо, освен съзнанието на човека. Не бива да го смятате за някакъв „високопоставен служител“, тъй като спасявате живота му. Това е само работа в това място на обикновените хора. Днес им е позволено да вършат това, така че те са длъжностни лица, а ако утре не им е позволено да го вършат, ще са нищо. Така че при предоставянето на спасение на хората не се гледат тези неща.

Практикуващ: Защо старите сили в космоса са аранжирали две напълно различни социални системи в този свят?

Учителят: Това наистина е обширен въпрос за дискутиране. Просто ще го обясня накратко от една гледна точка. Знаете, че Римската империя отпреди 2000 години е била много силна. Всъщност, когато които и да било хора доминират в света, това е чест, която Боговете са им дали. Но ако впоследствие те променят отношението си и започнат да преследват Боговете, тогава Боговете ще си вземат обратно тази чест и ще ги накажат строго. Старите сили в историята искаха да оставят след себе си свидетелство за праведния Фа на бъдещето; също така искаха тогавашните християни да елиминират кармата си насред премеждията, да установят великата добродетел на Боговете и да оставят след себе си този завет, така че избраха човек на име Нерон за крал на Рим. Той подкопал морала на хората, направил много глупави и лоши неща и извършил най-голямото злодеяние, преследвайки християните. И така, оттам насетне силната, процъфтяваща Римска империя започнала своя упадък.

Старите сили вярват, че този Нерон не би бил достатъчен за Дафа практикуващите в днешното Фа-коригиране, така че трябваше да намерят дори още по-порочен, глупав и безсрамен негодник и същевременно да създадат нещо преди широкото разпространение на Дафа по света, нещо за Дафа в бъдещето, и то трябваше да може да бъде използвано до такава степен; и така, това бе злата ККП. Те я създадоха и трябваше чрез процес в историята да ѝ позволят да натрупа опит в управлението с железен юмрук и да ѝ позволят да развие всякакви видове насилнически тактики в опит да поддържа себе си сред постоянни кризи. Тя бе създадена, за да унищожи вярата в Боговете на базата на атеизма, тъй като хората по света, вярващи в Богове, никога не биха достигнали желаното състояние, при което нямат страх от Боговете или от властта на Небето и при което се борят с Небето, Земята и своите побратими, човешките същества. Този процес продължи почти 100 години, но още в началото на създаването ѝ се мислеше за унищожението ѝ на последния етап, така че начинът, по който тя започна, също не беше славен. Всъщност всички знаем, че Парижката комуна от 1871 г. е била бунт на банда разбойници.

Не става въпрос, че злословя по адрес на злата ККП и причината е, че те също говореха за себе си като за „разбойнически пролетариат“. Спомням си, че по време на Културната революция, когато имаха политически учения, се дискутираше този въпрос, при който хората обсъждаха дали конфликтът с тези „разбойници“ в обществото е конфликт с врагове или конфликт между хората. Докато дискутираха това, някои хора казваха, че въпросът за тези разбойници може да се издигне до нивото на конфликт с враг, а други не се съгласяваха. Причината за това несъгласие бе, че по думите им Парижката комуна от 1871 г. е била въстание на разбойници и че то е било предшественикът на нашата зла ККП. Това не е шега, тъй като те наистина приемаха „разбойническия пролетариат“, но сега смятат, че това не звучи много добре, така че са извадили думата „разбойнически“ и казват просто „пролетариат“.

Тя е срещу космоса или, казано по друг начин, двата типа елементи в космоса – положителният и отрицателният, са все срещу нея. Всъщност този космос е съставен от двата типа елементи на живот – положителният и отрицателният – тоест, дори космосът е срещу нея. Така че Будите, Даосите, Боговете и демоните в космоса всички искат да се отърват от нея и така тя е постоянно изправена пред възможността да бъде обградена слой след слой и унищожена. Но самата ѝ поява не бе прост въпрос и да ѝ се позволи да просъществува почти 100 години също не бе прост въпрос. Причината е, че старите сили на космоса щяха да я приведат в готовност за днешния Дафа, след като я закалят до зрялост, а също и че никоя политическа сила в човешкия свят не можеше да извърши такова нещо. Но защо бе необходимо толкова дълго време? Казах, че бе нужно тя да бъде закалена до тази степен, така че тя трябваше да премине през процес и за нея този процес бе опасен, защото целият космос е срещу нея. В крайна сметка съществата на Земята кореспондират на съществата на Небето, така че от Земята до Небесата, съществата на целия космос представляват заплаха за нея. И така, тогава старите сили трябваше да измислят начини да я поддържат. Явленията на нивото на обикновените хора могат да отразяват явленията на Небето. Старите сили на Небето директно контролираха нещата, а хората на Земята също бяха доста важни и не можеше да бъдат унищожени на повърхността, така че ѝ бе позволено да постигне военен баланс и същевременно да формира голям блок.

В нормалните общества хората и правителствата водят нормален начин на живот, даден на хората от Боговете на космоса. Така че с цел да се елиминира този елемент – партията, многото Богове на космоса направиха така, че нормалните нации на Земята да станат силни във военно отношение. Но това подсилване я изправи пред опасност, така че старите сили направиха и нея силна. Така че това е причината за появата на въоръжената надпревара през 60-те години на миналия век – хората бяха в кризата на Студената война, състезавайки се един с друг за военна сила, развивайки военната индустрия в голям мащаб, изследвайки и произвеждайки оръжия по последна дума на техниката. Целта на старите сили бе да я спрат от унищожение или от отслабване на капацитета ѝ, преди да е използван, така че тя трябваше да бъде поддържана независимо от цената и трябваше да премине през този процес в историята, като същевременно, насред кризи, бе направена още по-авторитарна. Наистина ѝ е било трудно да оцелее толкова дълго, колкото е просъществувала. Но не ѝ бе позволено да бъде твърде силна, когато настъпи времето да бъде използвана; по онова време нейната коалиция бе много голяма.

В момента не критикувам умишлено партията – просто разказвам как точно е бил устроен този космос. Ние не се въвличаме в политиката, но аз знам всичко и, разбира се, говоря за причините, стоящи зад нея, само когато Дафа практикуващите са преследвани. Нека кажа повече по въпроса, който бе зададен току-що. И така, когато настъпи времето тя да бъде използвана, не можеше да е толкова голяма. Всички хора по света трябваше да бъдат спасени, така че, ако имаше толкова много страни с тази система, как хората по тези места биха могли да бъдат спасени? Тогава старите сили накараха икономиките на нормалните общества да западнат драстично, същевременно разграждайки тази огромна система, поддържана в продължение на един век с много усилия. Тази форма на разграждане не би причинила отмъщение или конфликт – това бе стабилно и гладко разрушаване. То остави след себе си само това място, Китай, тъй като Дафа щеше да се разпространи там – тази партия бе калена до задоволително състояние и бе предназначена да се използва там, така че това бе единственото място, където бе оставена, докато навсякъде другаде се срина. Ето защо по наше време, сто години след нейната поява, тя внезапно се срина – нещо, което хората по света не биха могли да си представят. Боговете контролират абсолютно всичко в човешката раса и хората никога не са контролирали своята съдба – всичко е било контролирано от горе. При това положение Китай изглеждаше много изолиран, така че останаха няколко малки държави – като Северна Корея и подобните ѝ, които не могат да направят нищо в голям мащаб, що се отнася до икономическа или военна мощ, освен да служат като сподвижници, давайки ѝ малка надежда за оцеляване.

Вие сте видели това – през последните няколко десетилетия Съединените Щати са много силни във военно отношение, както и икономически, и САЩ винаги се намесват в разрешаването на много въпроси, като нарушаването на човешките права, нарушаването на религиозната свобода и така нататък, и в поддържането на определено ниво на справедливост в международната общност. Това не са неща, които хората могат ясно да обяснят. Бандата мошеници, преследваща Дафа практикуващите, казва, че САЩ са международната полиция. Всъщност САЩ наистина са международната полиция, както е аранжирано от старите сили. Китай е сцената за разиграването на тази историческа пиеса, а всички страни по света са публиката, както и актьорите. Но има нужда редът в това общество да бъде наложен от някого – не може да се позволи да остане без надзор. В миналото принципите на това място са били такива, че победителят управлявал страната, светът бил покоряван с военна сила и силните били герои. Това е противоположно на принципите на космоса. Но причината, поради която можете да правите това, е, че Боговете ви позволяват да го правите – ако можете да го направите добре, Боговете ще ви дадат слава и ще ви позволят да сте силни и проспериращи. Това е бил законът на хората в миналото. Ако цялата човешка раса стане мирна, САЩ ще се откажат от тази историческа роля по своя воля. Това, за което говорих, са подредбите на старите сили за това начинание; ето как е станало.

Практикуващ: Напоследък имаше известни трудности и объркване във връзката ми (публиката се смее) и изпитах много трудности в това отношение.

Учителят: Мога да ви отговоря по този начин. Щом съществувате в тази социална среда на обикновените хора, дали сте човек, скала, растение или животно, всички сте потопени в емоция и дори разстоянията между частиците са потопени в емоция. Така че за един обикновен човек не е възможно да избяга от емоцията. Това може да се направи само чрез самоусъвършенстване. Но колкото до формата, която нашето днешно самоусъвършенстване възприема, вече съм ви казал какъв вид форма на самоусъвършенстване е това: имайки все още тази малка останала част от нещата на обикновените хора, точно сега вие можете да утвърждавате Фа. Без тази малка част от нещата на обикновените хора, казвам ви, нямаше да сте способни да утвърждавате Фа тук, да не говорим за спасяването на съзнателни същества. Невъзможно е Богове да коригират Фа тук, Богове да дойдат да спасяват съзнателни същества – различието е доста голямо. Няма начин Боговете да вземат човешките същества за толкова важни. Само сред човешките същества можете да вземете съществата тук за нещо важно и само защото все още имате останали човешки неща на повърхността, можете да направите това.

Знаете, че човешките същества са едно ниво в космоса – ниво, което не може да бъде пропуснато, така че то трябва да бъде спасено и Фа трябва да е праведен. Така че, когато имате тази малка част от човешките неща, вие сте способни да вършите работа за Дафа и да се самоусъвършенствате. Но ако не внимавате достатъчно, тя ще ви се намеси – ето откъде идва това. Неотдавна прочетох няколко статии, написани от практикуващи, и една от тях беше от човек, който е бездомен и се скита. Той разказваше как съпругата му е Дафа практикуваща и колко прекрасна е тя, но в тези думи видях неговите емоции. Имаше и друга практикуваща, която разказваше колко прекрасен е съпругът ѝ, и там също съзрях емоция. Не казвам, че сте направили нещо погрешно. Някои обикновени хора също четат тези статии и по време на Фа-коригирането те са ефективни, когато обикновените хора ги четат, така че не мога да кажа, че това не е добро. Всъщност то е просто причинено от тази малка част човешки неща, която все още имате.

Но мисля, че като самоусъвършенстващи се не бива да сте така повлиявани от емоции. При все това, може да си помислите: „Ако наистина се самоусъвършенствам добре в това отношение, ако наистина не съм повлияван от емоции, ще бъда просто като голяма скала.“ Не, това изобщо не е така – самоусъвършенстващите се са състрадателни и ако погледнете към съзнателните същества, когато праведните ви мисли са наистина силни, тогава помислете, дали нещо от този род все пак ще се случи? Разбира се, понякога казвате, че сте положили големи усилия, но все още не можете да го направите. Тогава с усилието, което сте положили, дали сте се опитвали да разрешите само този специфичен проблем? Дали състоянието ви в самоусъвършенстването наистина е достигнало до това положение? Разбира се, не говоря само за практикуващия, който зададе въпроса. Независимо от всичко, като самоусъвършенстващи се е необходимо да се справите с това по правилния начин или старите сили ще ви създадат неприятности. Освен за по-новите ученици, от 20 юли 1999 г. насам Учителят не ви е създавал никакви лични изпитания в самоусъвършенстването и това е защото вашето лично самоусъвършенстване като цяло се е променило във всеки един аспект, така че да е в посока спасяването на съзнателни същества и утвърждаването на Дафа. (Аплодисменти)

Практикуващ: Хората, които срещаме, докато разясняваме истината, всички ли имат предопределена връзка с нас? Те съзнателни същества в нашите светове ли са?

Учителят: Моите Фашъни ще го организират по този начин и старите сили също ще го организират по този начин. Разбира се, може би вие сте много находчив в разясняването на истината и сте способен да докоснете сърцата на повече хора с начина, по който разяснявате истината, така че вероятно от вас ще бъде поискано да спасявате съзнателни същества, които нямат директна връзка с вас. Със състрадание, вие ще имате начини да ги промените. Този тип ситуация е възможна. Това също така означава, че когато се стигне до спасяване на съзнателни същества, няма разделение на отговорностите въз основа на „тези са мои, а онези – не“. Не можете да ги разграничавате. Това биха били мисли на разграничение, а това не е състраданието на едно Велико просветлено същество. Не е както при обикновените хора: ако това са членове на моето семейство, ще се отнасям с тях особено добре, а с външни хора ще е различно. Как би могло да бъде по този начин? Състрадание… Състрадание… Това не е човешка емоция.

Практикуващ: Дафа практикуващите от провинция Съчуан и техните семейства изпращат поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите, преследвани в затвори, трудови лагери, центрове за задържане и психиатрични болници на различни места в Съчуан изпращат своите поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти) Напълно съм наясно и със ситуацията в Съчуан. Учителят е много наясно.

Практикуващ: В лицето на преследването от старите сили, сплотеността между Дафа практикуващите е много важна. Как можем бързо да се подобрим като едно цяло?

Учителят: Знаете ли, никога не споменавам думата „единство“ и причината е, че тя се отнася до налагане на нещо от обикновените хора – тя е външна форма. Това, за което говорят самоусъвършенстващите се, е подобрение на Шиншин, фундаментално подобрение. Самоусъвършенстващият се би трябвало да знае всичко, което е нужно да се направи, и ако не сесправя добре, бих казал, че това е понеже не е изучавал Фа добре, нали така? Какво да се прави и какво да не се прави – не сме ли всички ние самите наясно с това? Всъщност би трябвало да сме наясно. Но всеки район си има човек за контакт, има и Дафа асоциации и асистиращи центрове, така че с други думи, като цяло има необходимост от координация. Така че състоянието, при което някой обмисля какво би трябвало да се направи сега или какво е необходимо да се направи утре, и всички просто разбират начаса – точно сега все още не можем да достигнем това положение, така че трябва да разполагаме с хора, които да пристъпят напред и да се заемат с координацията и комуникацията, да вършат неща от този род. За момента, дали Дафа практикуващите утвърждават Фа групово или разясняват истината индивидуално, всичко това са неща, които Дафа изисква. Щом Фа-коригирането го изисква, вие трябва да го правите добре и няма място за договорки. И не ставайте самонадеяни заради ролите си, не мислете, че сте различни от другите. Всеки един от вас е частица. И в моите очи никой не е по-добър от който и да е друг, тъй като аз ви „загребах“ нагоре по едно и също време. (Аплодисменти) Някои са по-способни в едно, а други – в друго; несъмнено не трябва да позволявате на мислите ви да се развихрят необуздано въз основа на това. Казвате, че имате такива велики способности и така нататък, но всичко това ви беше дадено от Фа! Всъщност не би се получило, ако не успеехте да придобиете това ниво на способности. Фа-коригирането изискваше вашата мъдрост да достигне до тази точка, така че определено не бива да мислите, че самите вие сте толкова способни. Някои практикуващи искат да проверя техните способности и умения. Но всъщност това, което си мисля, е, че всичко това ви е било дадено от мен, така че няма нужда да гледам. (Публиката се смее, аплодира)

Практикуващ: Понякога наистина се чувствам толкова объркан. Отказването от емоциите по време на самоусъвършенстването е наистина толкова трудно и като че ли от самото начало на самоусъвършенстването ми всяко изпитание е изпитание на емоциите, сякаш най-трудното изпитание е изпитанието на емоциите.

Учителят: Предполагам, че всички чухте ясно това, нали? Вие сте се отнесли към емоцията като към изпитание и това е, защото не сте се отказали от нея, така че постоянно трябва да преминавате [този тест]. (Публиката се смее) Но аз не ви насилвам всички да се откажете от нея днес, просто ви го посочвам ясно. Не казвам, че можете да го направите веднага. Когато ви кажа какво се случва, просто трябва да изучавате Фа повече. Когато праведните мисли стават все по-силни, когато наистина имате състрадание към съзнателните същества, тогава вече няма да има емоция, която да ви безпокои и никой от членовете на семейството ви, с които имате проблеми поради емоция, няма да ви каже отново, че сте безсърдечен към тях, и няма да има повече конфликти поради проблема с емоциите. Можете да говорите за това колкото си искате, но въпросът все още се свежда до необходимостта да се подобрите.

Мога да почувствам състоянието на вашето мислене – „Трудно е, наистина е трудно.“ Но не чакахте ли тези хиляди години само заради настоящето?! Може ли вашето бъдещо Съвършенство да се сравни с тази малка част, която понасяте днес?! (Аплодисменти) И така, понякога си мисля, че ако днес не бях тук да ви спася и бях един от вас, трябва да кажа, че щеше да ми е толкова лесно да се откажа от тези малки неща! (Аплодисменти) Вероятно го казвам, защото Учителят вижда през всичко това, ха-ха. (Учителят се смее)

Практикуващ: Поради привързаности се намирах в лошо състояние за дълго време. Искам да върша Дафа работата добре, но се страхувам, че незадоволителното ми състояние ще повлияе на другите практикуващи. Трябва ли да оставя работата настрана и наистина да положа много усилия в самоусъвършенстването си за период от време?

Учителят: Нищо няма да бъде повлияно, ако изучавате Фа, докато вършите Дафа работа. Учителят няма никакви възражения спрямо това. Също така, тези от вас тук – без значение дали сте ученик или ходите на работа – никой от вас не може да занемари ролята, която играе в обществото на обикновените хора. Всички трябва да се справяте добре във всичко, което би трябвало да вършите, а същевременно това прави нещата по-лесни в работата ви за утвърждаването на Дафа и разясняването на истината. В противен случай, ако дори не можете да сте финансово стабилни, ако ежедневно трябва да се тревожите за подслон и храна, ако най-основните ви жизнени нужди не могат да бъдат подсигурени, как ще имате допълнителна енергия, за да утвърждавате Фа? Не е ли това намеса? Не си създавайте излишни неприятности и не се носете по течението, без да влагате много мисъл. Ако имате по-добър източник на доходи и искате да промените начина си на живот, аз не съм против. Това, което казвам е, че ако всички се впуснете и спрете да работите, това е просто напълно неприемливо.

Знаете ли колко важна е тази форма на самоусъвършенстване на днешните Дафа практикуващи? Във времето, което предстои, тук, на това място на хората, превръщането на човешко същество в Бог вече няма да е мит. Преди, на това място на човешките същества, когато хората говорели за самоусъвършенстване на това или онова, всичко е било самоусъвършенстване на Помощния дух – човешките същества изобщо не се самоусъвършенствали. В бъдеще – бъдещето, което изграждате, вие ще сте оставили на това място пътя на хората към превръщането им в Богове! Всичко, което правите днес, е действителната практика, която ще служи за пример в бъдеще, [включително аспектът на това] да сте способни да се самоусъвършенствате, докато вършите работа на обикновените хора. Ако изпаднете в крайности, ще опорочите този път, така че не може да изпадате в крайности. Просто трябва открито и с достойнство да се справяте добре с това, което трябва да правите в обществото, и тогава да се самоусъвършенствате. Тогава несъмнено ще сте способни да посрещнете стандарта, който самоусъвършенстващите се трябва да посрещнат – стандарта за Съвършенство, тъй като това е пътят, по който ще поемат хората в бъдещето.

Човешкото общество на бъдещето е общество без религия и всеки ще е част от обществото, хората ще участват във всяко нещо на това общество и вероятно Фа-истините на това ниво на човешките същества и техните вътрешни значения на по-високи нива ще бъдат интегрирани във всички учебници, които учениците ще изучават. Така че в това Фа-коригиране е направено възможно хората да се превръщат в Богове. Това не е промяна на това ниво на човешките същества – то включва систематично привеждане в пълна хармония на цялата космическа система, то е привеждането на Фа в пълна хармония. Този тип случаи, в които хора преследват Богове, които са тук да спасят хората, няма да съществуват отново. Повторното възникване на ситуации като разпъването на Христос на кръста няма да бъде позволено абсолютно никога повече. Така че това, как вървим по пътя ни на самоусъвършенстване в това място на обикновените хора, се е превърнало в нещо от първостепенно значение.

Практикуващ: Как Дафа практикуващите можем да изиграем ролята си като едно цяло по време на Фа-коригирането?

Учителят: Координирайте се и си сътрудничете един с друг. Когато правите нещо в група, сами или заедно с няколко души, е необходимо да се координирате и да си сътрудничите добре. С Фа тук, вие всъщност няма да правите грешки, защото сте били закалени до зрялост и би трябвало да знаете какво да правите. В последно време не съм се намесвал в нищо, което сте правили, но съм наблюдавал всичките различни проблеми, към които сте привличали вниманието ми. Това е така, защото не мога да ви позволя да разчитате на мен завинаги и не мога да ви лиша от всичките ви шансове да установите своя собствена велика добродетел. Трябва да извървите своя собствен път и е приемливо да се спънете и паднете, знаете как да се съвземете и знаете как да цените всичко, което правите, и след това да правите всичко дори по-добре. Така че вече няма да ви водя за ръка. Опитвам се, доколкото е възможно, да ви карам да размишлявате върху нещата повече, а това означава да ви давам възможности, да ви давам възможности вие самите да извървите пътя. Ще говоря, когато възникнат проблеми на нивото на цялото тяло, но що се отнася до много от специфичните неща, при нормални обстоятелства няма да говоря повече.

Практикуващ: Когато изпращаме праведни мисли, оказва ли позицията на ръката влияние на резултата?

Учителят: Ами по принцип, щом сте рационални и с ясно съзнание, дали правите знаци с ръце или не, няма да окаже влияние на нищо. Но от позициите на ръцете ви е очевидно дали сте навлезли в покой, или не, или дали сте изпаднали в замъглено състояние. (Учителят се смее) Така че, когато изпращате праведни мисли, трябва да сте с ясно съзнание. А какво е това състояние? Много е приятно, сякаш всичко е неподвижно и тихо и цялото тяло е обгърнато от енергия.

Практикуващ: През този специален период на Фа-коригирането някои практикуващи в САЩ изгубиха работата си поради икономиката…

Учителят: Това е работа на старите сили. Винаги трябва да помните следното: аз не признавам каквато и да е намеса, която възниква сред Дафа практикуващите днес; всички неща, които не би трябвало да се случват, са подредби на старите сили. Те виждат вашето лично самоусъвършенстване като приоритет номер едно. Разбира се, личното самоусъвършенстване действително е приоритет номер едно, тъй като няма какво повече да говорим, ако не можете да постигнете Съвършенство. Но Дафа практикуващите днес правят нещо различно от пътищата на самоусъвършенстване от който и да било друг период в историята и това е така, защото вие носите огромна отговорност, която надминава личното ви самоусъвършенстване. Спасяването на съзнателните същества и утвърждаването на Фа – тези неща далеч задминават вашето лично самоусъвършенстване, те са дори по-велики. И това е нещо, с което старите сили не могат да се справят както трябва и ви се намесват. Отречете ги и посрещнете всичко това с праведни мисли!

Практикуващ: За период от време, докато утвърждавах Фа, бях способен да остана непоколебим и да продължа по пътя си, когато се сблъсквах с много трудности и изпитания. След като напуснах Китай, особено през последните няколко месеца, мисловната карма беше много тежка. В нея имаше дори елементи на неуважение към Учителя, на опити да ме застави да се откажа от самоусъвършенстването и така нататък.

Учителят: Мисля, че докато изучавате Фа повече, праведните ви мисли ще бъдат силни. При някои практикуващи, понякога вие наистина сте завладени от вършенето на неща за разясняване на истината и сте пренебрегнали изучаването на Фа. Нещата на Дафа практикуващите превишават личното самоусъвършенстване – като сегашното ни утвърждаване на Фа, разясняването на истината и спасяването на съзнателни същества, но всички тези неща са всъщност базирани на основата на личното Съвършенство, така че, ако не можете да постигнете лично Съвършенство, тогава за всичко останало и дума не може да става. Утвърждаването на Фа не е нещо, което правят обикновените хора; само Дафа практикуващите заслужават да го правят. Така че сега изучавайте и изучавайте Фа повече, изучавайте Фа повече. Също така, каквото и да правим, трябва да го правим по праведен начин, наистина да го правим като самоусъвършенстващи се. Не давайте възможност на старите сили да се възползват от каквито и да било пропуски. Когато се възползват от вашите пропуски, те ще направят този тип неща [които споменахте].

Знаехте ли това? Когато старите сили от високо ниво аранжираха това премеждие, основната причина бе да прочистят с един удар тези не толкова добри същества на космоса, докато се извършва това така наречено „закаляване“ на Дафа практикуващите по време на този период, като същевременно прочистват Вселената. Ето какво уредиха старите сили да бъде сторено. Те направиха това, което искат, приоритет номер едно, вместо да превърнат моята цел на Фа-коригирането в първа необходимост. Така че, когато се сблъскате с тези трудности, търсете повече в себе си, правете нещата по по-праведен начин и не давайте възможност на старите сили да се възползват от каквито и да било пропуски. Онези порочни същества, контролирани от старите сили, вече са видели неизбежната си гибел, така че като че ли са в хаос и действат отчаяно, като притиснати в ъгъла плъхове – биха направили каквото и да е, без значение колко е лошо. Обръщайте внимание на тези неща и не им позволявайте да се възползват от каквито и да било пропуски.

Практикуващ: Практикуващите от град Уейфан, провинция Шандун, предават поздравите си до Учителя!

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Практикуващ Фалун Гонг, който е бил насилствено подложен на промиване на мозъка, все още иска да се самоусъвършенства, но казва, че Учителят повече не се грижи за него. Учителю, ще се грижите ли все още за него?

Учителят: Той си мисли така, защото чувства, че е разочаровал Учителя и Дафа, и тези мисли са формирали нови привързаности. И след като е извършил, каквото е извършил, той все още мисли за нещата с човешко съзнание и все още не е наясно – ето защо го е казал. Това начинание все още не е приключило, така че преди то да е завършило, не са ли нещата, които правите добре, и тези, които не правите добре, част от процеса на самоусъвършенстване? Да! Знаете, че в миналото самоусъвършенстването в Дао е било трудно. Когато някой се изправел пред изпитание, веднага щом имал една недостатъчно добра мисъл, той губел завинаги шанса си да се самоусъвършенства в Дао и това е било сигурно. Старите сили мислят, че това е начинът, по който и аз гледам на това. „Добре, след като го принудихме да напише някакъв си документ, сега ти, Ли Хонгджъ, не можеш да го запазиш, тъй като той те предаде. Ти си направил толкова много, за да го спасиш, но въпреки това той те предаде. Определено не можеш да го запазиш. А какво да се направи, след като не може да бъде запазен? Да се елиминира.“

Ето как мислят старите сили и как са аранжирали нещата. Но аз не съм направил нещата по този начин – аз ще го спася. Днес той не се е справил добре, но вие, стари сили, не преследвате ли все още хората? Ще му позволя да направи нещата отново утре, така че несъмнено да ги направи добре! (Аплодисменти) Не доказва ли случилото се, че Дафа практикуващите са станали все по-разумни, с все по-ясно съзнание и че се справят все по-добре и по-добре? Не са ли те все по-непоколебими?! (Аплодисменти) Когато вие в крайна сметка наистина станете непоколебими, тогава всичко, което сте направили в миналото, може да бъде само проявление на процеса на самоусъвършенстване. Ето как стоят нещата наистина. Учителят се отнася към този въпрос с най-великото състрадание. (Аплодисменти)

Но има някои хора, които наистина ме разочароваха и в действителност всичко това е било причинено от този начин на мислене. Видели сте това по новините на сайта „Минхуей“, изпращани до нас от Китай – някои хора действаха по открит и праведен начин, без страх, и така те не бяха преследвани; а когато бяха изпратени в принудителни трудови лагери, злото в други измерения не можа да го понесе и трябваше да ги освободи. Някои хора имат всякакви страхове и човешките им мисли са многобройни, така че те са жестоко преследвани. Дори когато са били преследвани до прага на смъртта, те все още не могат да се откъснат от човешките привързаности и Боговете, пазители на Фа, са обезпокоени от това, но не могат да направят нищо. Онези, които са си отишли, докато са се придържали към привързаностите си на страх – ще позволя ли да постигнете Съвършенство, или не? Истината е, че всички тези неща са проявления на човешки привързаности. Разбира се, лесно е да се говори за това тук и сега, но не е лесно в онзи вид зла ситуация. Това е пътят на човешко същество, вървящо към божественото – ето защо е трудно!

Практикуващ: Аз съм практикуващ от Корея и често се сблъсквам с караници и конфликти при сътрудничеството си с практикуващи по време на дейности, свързани с Фа-коригирането. Това със сигурност е, защото имам привързаности. Какво би трябвало да направя?

Учителят: Не е така само в Корея, тъй като конфликти се разгръщат и в други области и тези проблеми се случваха и сред практикуващите от континентален Китай. Ако всеки човек смята, че има някакви умения, всички си мислят, че са способни, всеки един от тях си мисли, че е прав, и отказват да отстъпят, тогава всъщност в този момент има проблеми с тези хора, които не искат да отстъпят. Това, което те си мислят, е: „Тази моя идея може да послужи на Фа по-добре“, а никога не мислят: „Аз се самоизтъквам.“ Но старите сили ще се хванат за това, че той не отстъпва, и постоянно ще го подсилват – „Прав си, прав си, точно това, което правиш, е правилно!“ Така че в този момент той не е с ясно съзнание. Наистина помислете за себе си рационално, след това помислете за идеите на другите и смятам, че тогава нещата ще бъдат свършени добре. Защо е така, че в такива моменти никой не се вглежда в себе си? Не се тревожете за загубата на възможността да осъществите собствените си идеи и дори още по-малко трябва да проявявате нежелание да приемете, че чуждите са по-добри.

Един Бог не гледа дали вашата идея е била приета. В тези моменти той гледа дали сте се отказали от своята привързаност. Ако сте се отказали от нея и вашата идея не е била осъществена – колкото до този въпрос, вие сте били способни да се откажете от нея и дори сте били способни да помогнете това да се направи по-добре – тогава сте се подобрили и сте били способни да повишите нивото си. Какво е самоусъвършенстването? Именно това е самоусъвършенстването. Ако настоявате да държите на своето и да наблягате на собствените си идеи, тогава, докато може да изглежда, че това е за Фа, всъщност то е безразсъдно и вие не сте помислили за това наистина задълбочено или не сте взели под внимание всички страни. Но разбира се, няма да се получи, ако [не се обадите, дори когато видите, че другите] наистина не вземат под внимание проблемите изцяло и донасят загуби на Дафа, и наистина няма да се получи, ако забележите привързаности и нечисти мисли. Така че трябва да станете по-зрели във Фа.

Говорих за това, когато преподавах Фа във Филаделфия, така че когато и да се натъкнат на това, учениците могат да го прочетат отново. Тъй като този проблем е толкова характерен, бъдете нащрек, когато и да се появи. Разбира се, когато спорите, винаги има достатъчно причини, средата и обстановката всеки път са различни, различни са и конкретните обстоятелства. Що се отнася до конкретното решение на проблема, въпросът все още се свежда до това, да се справяте добре в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Истина ли е, че старите сили контролират Европа особено силно?

Учителят: Както го виждам аз, те контролират силно само Китай. (Публиката се смее) Точно както преди, около 20 юли 1999 г., когато небесата се сгромолясваха и ниво след ниво гъмжеше от зло – просто хората не можеха да го видят, и всеки пространствен слой беше пропит от всичкото зло, което старите сили бяха подготвили за Дафа. Казвал съм ви преди, че ще извърша това на два етапа – Фа-коригирането и коригирането от Фа на човешкия свят; ако ги бях комбинирал и извършил наведнъж, тогава целият свят щеше да подеме атака срещу Дафа практикуващите. Разбира се, извършването му наведнъж би означавало повече Дафа практикуващи и щеше да има 3.5 милиарда Дафа практикуващи. Аз го разделих на два етапа – първата група се състои от Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането, а втората група – от онези по времето, когато Фа коригира човешкия свят. В началото, когато злото дойде, то отведнъж закри небето и покри земята, но не можеше да упражнява влияние извън Китай. Така че те събраха онези порочни неща срещу всички съществуващи Дафа практикуващи и за вас тогава бе наистина ужасяващо. Така че, за да се намалят натискът и преследването на Дафа практикуващите, аз разделих Дафа практикуващите и онези неща. Накарах онези зли неща да дойдат към мен и ги елиминирах бързо и същевременно в голям мащаб, така че по онова време имаше доста вреда, нанесена върху повърхностното ми материално тяло. По-нататък почти бях унищожил всички тези неща, отне година да го направя и в противен случай моите Дафа практикуващи наистина нямаше да могат да го понесат. Аз блокирах всичко това. Всъщност това, което Дафа практикуващите понесоха, не би могло да се сравнява с огромния брой на онези неща и с това, колко порочни бяха те. (Аплодисменти) Не е ли казал Нострадамус преди няколкостотин години, че велик Крал на Ужаса ще дойде от небето през юли 1999 година? Ако всичко това бе извършено наведнъж, то би било огромно премеждие в глобален мащаб и всеки щеше да знае, че е дошло. Така че старите сили всъщност бяха доволни, че го извърших на два етапа, тъй като по този начин хората извън Китай не можаха да го забележат. И така, по време на преследването злото разпространи огромни, безобразни лъжи, но хората по света просто бяха безчувствени към това.

Практикуващ: Какво е специалното значение на процеса на разпространението на Фа и на Фа-коригирането тук, в САЩ?

Учителят: Никога не съм казвал, че има някакво специално значение. Мога да избера да отида където и да е, и е вярно, че избрах да остана в САЩ. В началото старите сили направиха подредби да отида във Франция и това дори беше споменато в предсказанията. Поради различни причини, въпреки това аз дойдох в САЩ. Но не става въпрос за някакво мое специално предпочитание към САЩ. Нека ви кажа, че всеки един човек по целия свят е бил в един момент част от моето семейство (Аплодисменти), включително и най-лошите хора – в противен случай те нямаше да имат шанса да бъдат човешки същества по това време. Случилото се в историята е онова, през което те преминаха, и онова, което избраха за себе си. Най-жалки са старите сили. Те се осмеляват да избиват моите хора по желание, тъй като не принадлежат към тях. Това, което е в сърцето на Учителя, са всички хора, които съществуват. (Аплодисменти)

Практикуващ: По едно време Учителят каза, че все още има хора със силни предопределени връзки, които не са получили Фа. Мога ли да попитам уважавания Учител каква е ситуацията сега?

Учителят: Трудно е да се каже въз основа на сегашната ситуация. Защо ви казвам да ги спасявате? Вие не знаете колко много роднини от миналото имате в този свят. Дайте най-доброто от себе си, за да ги спасите!

Практикуващ: Още колко хора с предопределена връзка има?

Учителят: Мога да ви кажа, че без предопределена връзка не можете да сте човешко същество в този свят днес – нито един човек без предопределена връзка не може да е в този свят. (Аплодисменти) Просто в хода на историята те са аранжирали различни роли за себе си. Да бъдете способни да станете Дафа практикуващи – ето какво сте аранжирали за себе си в историята. И онези, които са били изличени заради това, че са преследвали Дафа практикуващите – това също е аранжираното от тях за самите тях в историята. Когато едно същество се е отклонило, продължава да върши лоши неща, става толкова лошо и постепенно прогресира до тази точка, това всъщност е избор.

Практикуващ: Каква е взаимовръзката между отхвърлянето на подредбите на старите сили и премахването на привързаности, непрестанното подобрение чрез самоусъвършенстване и това да не предоставяме на старите сили пропуски, от които да се възползват?

Учителят: Когато сте способни да вървите по праведен път – това означава праведните ви мисли да са силни, да действате съобразно изискванията на Дафа и да действате съобразно изискванията на Учителя – тогава вие отхвърляте старите сили и вървите по пътя си по праведен начин. На онези прогнили духове, които са решени да подриват Фа, наистина им харесва, когато сте в безредие, тъй като цялата цел на старите сили е да направят така, че всичко това да завърши според техните подредби. Ще ви кажа, че когато всичко това, което правите днес, е в унисон с това, което съм ви учил да правите, тогава това означава, че не им позволявате да се възползват от вашите пропуски и не им позволявате да си намират извинения да ви преследват. Аз не признавам преследването, което се случва днес в Китай, и старите сили се страхуват все повече от това. Причината е, че знаят, че аз абсолютно не мога да го призная. Сега те се изправят пред това с голям страх и тревога. Съществата от високи нива сред старите сили са вече унищожени във Фа-коригирането, но онези, които в началото бяха отделени вътре в Трите сфери, засега все още не могат да видят действителната ситуация – че техните най-високи нива са били разрушени – и това е състоянието на нещата.

Практикуващ: Откакто започна периодът на Фа-коригирането, моето състояние е ту нагоре, ту надолу и не мога да се откажа от преследването на удобство през цялото това време, така че съм доста обезпокоен.

Учителят: Учителят може да ви помогне, но само ако разбирате, че трябва да се стремите към подобрение. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато Фа коригира човешкия свят, по-голямата част от Дафа практикуващите ще се завърнат по полагащите им се по право места и ще постигнат Съвършенство. Така че кой ще помага на Учителя по време на вторите 10 години?

Учителят: Що се отнася до това (Учителят се смее), вие все още разсъждавате с човешки начин на мислене. Докато разпространявахте Фа, много хора го получиха, но те не могат да разберат Фа в дълбочина, тъй като щом веднъж разберат Фа, ще станат Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането. Има разграничителна линия, така че онези стари сили не смеят да им позволят да получат Фа. Не съм придвижвал това по-нататък, тъй като ми беше необходимо да се концентрирам върху въпроса за цялостното Фа-коригиране и върху разрешаването на проблеми във Фа-коригирането, а освен това, те все още ще имат шансове в бъдеще. Но нещата, които правите, няма да са напразно; всички те са величествени и прекрасни и причината е, че вие положихте основата за самоусъвършенстващите се в бъдещето, вие избрахте самоусъвършенстващите се на бъдещето. Така че това беше направено много добре.

Разяснявайки истината, открили ли сте следния проблем? Те могат да разберат всичко, когато им говорите за хора, които са преследвани. Говорете за погазваната свобода на вярата, за нарушаването на човешките права и така нататък, и те могат да приемат всичко това, но веднага щом заговорите за Фа-принципите, са блокирани. Вероятно всички го долавяте. Причината, поради която това се случва, е, че когато някой може да ви следва в разбирането за нещата, базиращо се на Фа-принципите, той вече е получил Фа и е напът да се самоусъвършенства, така че когато се стигне до това той да получи Фа, старите сили несъмнено ще го блокират. Това е изпитание за него. Ако той наистина иска да го получи и независимо от всичко все още иска да го получи, тогава може да го получи. Така че с други думи, сега наистина има много голямо препятствие за хората, които искат да дойдат и да бъдат едни от Дафа практикуващите. Въпреки това, има специални такива, които могат да влязат. Ако могат да се откажат от всичко, могат да влязат, но в противен случай не могат да влязат точно сега. Но когато някой дойде да научи упражненията по време на този период, когато Дафа е преследван, въпреки че не се е присъединил към редиците на Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането, той вече е поставил основата за своето бъдещо самоусъвършенстване. Ето как стоят нещата. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато всички Богове и Буди се проявят величествено и всички хора се самоусъвършенстват, след като видят истината, ще се смята ли това все още за самоусъвършенстване?

Учителят: Вашето разясняване на истината е избиране на самоусъвършенстващите се от бъдещето, така че дали някой е способен да го научи сега, е изключително важно. Що се отнася до останалите хора, не става въпрос, че ще бъдат изличени, ако не могат да се самоусъвършенстват, тъй като човешкият род ще стане важно ниво от космоса и ще е част от това, което Дафа ще включва. Така че в бъдеще все още ще има хора на тази Земя. Разбира се, само онези, които са лоши и напълно неприемливи, ще бъдат изличени.

Практикуващ: Практикуващите от Шъдзяджуан и Пекин изпращат своите поздрави на Учителя!

Учителят: Благодаря ви!

Практикуващ: Какво означава „Наблюдавам с усмивка неразумността на Боговете“?

Учителят: Знаете ли какво направиха онези стари сили? В началото те ми се присмиваха, особено онези от ниски нива. Сега не дръзват да се смеят, защото са видели цялата истина и са наясно с всичко. Така че аз се усмихвам на тяхната неразумност. (Публиката се смее)

Практикуващ: Как би трябвало да разбираме факта, че „Джуан Фалун“ ще бъде оставена за бъдещето, че всички други лекции обясняват „Джуан Фалун“ и че трябва да се самоусъвършенстваме стриктно съгласно „Джуан Фалун“?

Учителят: Вие наистина трябва да се самоусъвършенствате стриктно според „Джуан Фалун“, а другите книги могат да се четат в допълнение – те всички са Фа. Хората на бъдещето няма да имат толкова много велика добродетел, колкото Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането, тъй като няма да преминат през премеждие като това, пред което са изправени днешните Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането, а разбира се, има и исторически причини. Така че проявлението на Фа няма да е толкова величествено, както днешното. Има безкрайно много Буди, Даоси и Богове зад всяка дума на „Джуан Фалун“. Може би в бъдеще това няма да се проявява по този начин. Това не означава, че Фа вече няма да е добър, а просто, че няма да бъде показвано толкова много [от него]. Дафа практикуващи, няма да определям таван за вас, тъй като сега вие сте насред установяването на велика добродетел. (Учителят се смее) (Аплодисменти)

Практикуващ: Да не признаваме старите сили е много важно, така че може ли да попитаме многоуважавания Учител как да се справяме добре в това? Благодаря Ви.

Учителят: Ами това, за което говорех току-що, беше все за тези неща. Не признавайте подредбите на старите сили и отхвърлете изцяло това преследване, което организираха. Те искат Дафа практикуващите да станат зрели чрез това преследване – това е аспектът от него, който се е разкрил пред очите на хората. Аспектът, който не се е разкрил е, че ако всичко, което те искат да направят, наистина успее, то това би било нещо, което бъдещето не би могло да утвърди. Това, което се проявява тук, от тази човешка страна, е много просто. Тази част от вас, която е завършила самоусъвършенстването си, знае какво се случва и аз не признавам нито една от подредбите на старите сили или това настоящо преследване.

Нека вземем едно изключително микрокосмично, огромно същество в космоса, едно същество, което никой Бог не може да познава – то видяло, че космическите небесни тела ще се насочат към дезинтеграция по време на определен период и поради едничката инстинктивна мисъл на това същество, че не иска да се насочи към унищожение, то привело в движение слоевете след слоеве от небесни твърдини, както и слоевете след слоеве от космически тела в тези слоеве след слоеве от небесни твърдини, чак до долу, до слоевете след слоеве от вселени в множеството от космически тела и слоевете след слоеве от същества вътре в множеството от вселени, и довело до това, гигантските Богове в различните небесни твърдини да организират начини да се спасят. От горе до долу имало още повече Богове, вземащи участие на ниво след ниво, правейки дори още по-детайлни подредби чак до долу, до Трите сфери. Тъй като тази една мисъл дошла от изключително високо ниво, всичките съзнателни същества на космоса сметнали, че това е Волята на Небето и че без съмнение ще постигнат пълен успех, спасявайки тази величествена небесна твърд и космическо тяло от унищожение. Поради щателността на подредбите, направени от Боговете на много нива на космическите тела, подредбите изглеждали толкова перфектни, че развълнували множеството от Богове, дали голям тласък на тяхната увереност и ги накарали да повярват, че най-накрая имат шанс да бъдат спасени. По онова време двадесет процента от Боговете, [идващи] от нивата над нива от същества, участваха в това начинание, и ето как се появиха старите сили.

Съзнателните същества не желаят да бъдат унищожени и това е просто естествено. Но всички слоеве над слоеве от същества се намират във великата небесна твърд и в дългия ход на историята всичко е прогресирало към края, съобразно закона на Фа за процеса на „формиране, застой, упадък, унищожение“ и никое същество или елемент не може да го избегне. За съзнателните същества, когато всичко се разпадне и няма условия за съществуване на живот, тогава абсолютно нищо не може да съществува. Това е много по-ужасяващо от създаването на космическите тела на космоса наново. Законът на Фа за „формиране, застой, упадък, унищожение“ е създал всички елементи, материя и живот в стария космос и същевременно е установил закона на Фа, че всичко ще дегенерира. Това е влошаването, идващо от вътрешността на всички елементи, съставляващи космоса, което се проявява сред съществата като упадък в стандарта на мислите и поведението, и щом се влошат до определена точка, те са неспасяеми и оттам се насочват към финалния етап на унищожение. Старите сили насилиха до краен предел силата и мъдростта на Боговете в аранжирането на това, което мислеха, че ще е най-перфектното бъдеще, и се въодушевиха дотолкова, че напълно забравиха за един ключов момент – а именно, че когато космосът прогресира до състоянието на упадък, всички съзнателни същества и елементи в космоса, без изключение, са в процес на упадък – съществата, начините на мислене, елементите и стандартите, всички те са нечисти – и точката, при която стандартите и всяко едно нещо на съществата станаха безполезни, бе достигната постепенно през гигантския ход на историята. В дългия ход на историята законите и стандартите на Фа са загубили първоначалното си великолепие и праведната си чистота и така съзнателните същества са дори още по-безсилни да усетят този вид промяна. Това е така, защото онези Богове, които са на много високи нива, никога не са били загрижени за поведението на съществата под тях, още по-малко обърнаха внимание на предупрежденията ми по време на Фа-коригирането. С други думи, когато космосът е достигнал тази точка, без значение колко добри са идеите, които съществата на космоса измислят, за да се спасят, това все още е поведението на същества по време на етапа на упадък и унищожение и изостава от стандартите по време на „формиране, застой“ от началото и средните етапи на космоса; а това изостава дори още повече от стандарта на новия космос, който е безброй пъти по-висок от този на стария космос. Така че нито едно от нещата, извършени от множеството Богове, не се признават от каквото и да било извън космоса. По време на Фа-коригирането аз прекосих всички небесни твърдини и видях, че всички онези финални техни подредби имат пропуски и не могат да бъдат завършени или приведени в хармония. По време на Фа-коригирането пропътувах и всяка една крайна част от това, което е свързано със старите сили, и въпреки това открих, че огромното същество, което имаше тази една мисъл, довела до колосалното объркване в истинското Фа-коригиране, не е крайното същество, а има много и много елементи, които са по-високо от него. Там изведнъж всичките подредби на старите сили изчезваха – всички техни подредби бяха без основа, те не можеха да разрешат каквото и да било и изчезваха без завършек. Но при все това, всички тези подредби от старите сили формираха истинска намеса и демонични пречки за Фа-коригирането и се превърнаха в огромни препятствия за него. Във Фа-коригирането това подведе всички Властелини, Крале и съзнателни същества, и натискът по време на Фа-коригирането също дойде от директното манипулиране от всички онези съзнателни същества и стари сили. Когато всичко това се случи, когато съзнателните същества видяха всичко това, внезапно като че ли не можеха да мислят. Видяха, че това, което бях казал първоначално, и предупрежденията ми по време на Фа-коригирането бяха все истина, и бяха шокирани и безмълвни – незабавно осъзнаха, че всички съзнателни същества са извършили грехове срещу Фа-коригирането. Те винаги бяха смятали, че се занимавам със самоусъвършенстване, и дори мислеха, че те ме изграждат. Смятам, че на този етап те никога повече няма да се осмелят да мислят така отново.

Това премеждие, което старите сили аранжираха в човешкия свят, на повърхността изглежда като проява на отговорност към самоусъвършенстващите се, към Фа-коригирането и към мен, но в действителност целта на аранжираното от тях бе проява на отговорност към това, което те искаха да направят, а всичко това, което аранжираха, изобщо не е това, което новият космос на бъдещето би искал, и същевременно е причинило огромно количество вреда на истинското Фа-коригиране. Голяма част от това, което исках, беше насилствено разрушено от тях. Историята е отминала и това, което е изгубено, е трудно да се възстанови. Как биха могли да понесат отговорността за всичко това?!

Като практикуващи, ако в това премеждие можете да успеете да не признавате подредбите на старите сили, тогава можете да го преминете. А онези, които не са се справили добре – в крайна сметка, не признавате ли подредбите на старите сили? Щом ги признаете, не е ли като да сте един от тях? Тъй като не сте се справили добре насред преследването, това е причинило нестабилност сред практикуващите и е утежнило преследването, така че не добавяте ли и вие масло в огъня и не помагате ли на злото? Отхвърлете ги, напълно отхвърлете всичко от старите сили!

Практикуващ: Защо старите сили се осмеляват да убиват Дафа практикуващи в преследването?

Учителят: Тук има две положения. Едното е, че в миналото старите сили усетиха, че сред Дафа практикуващите се е появил [определен] тип начин на мислене, а именно, че щом се самоусъвършенствате в Дафа, вие смятате, че е като да имате застраховка и че няма от какво да се страхувате, че няма болест или смърт, че това или онова няма да се случи и че всеки просто има добра съдба. Но щом този манталитет се появи, ще има неприятности. Старите сили ще направят това, което искат, и щом несъзнателно признаете техните подредби, ще имат извинения, за да ви контролират и да създадат за вас различни видове опасности. Разбира се, Дафа практикуващите няма да умрат като обикновени хора и дори за онези, които са си отишли преждевременно, това, което ги очаква, е най-доброто – със сигурност е така. (Аплодисменти) Така че през този период това, което те правят, е да отведат неколцина преди останалите. Разбира се, сред онези, които са починали, го има и това, което те са били аранжирали в предишни животи. Каква е целта им? Да ви накарат да видите, че изучаването на Дафа не е като да имате някакъв вид застраховка и че все пак трябва да се справяте добре, и че това, че не се справяте добре, е проблем. Затова те правят това и причината е, че смятат личното самоусъвършенстване за по-важно от утвърждаването на Фа. Освен това те вършат тези неща по това време на Фа-коригирането, когато от Дафа практикуващите има спешна нужда за спасяването на съзнателните същества – не причиняват ли сериозни неприятности? Колко същества може да спаси един Дафа практикуващ, докато е в света, нали така? Не е ли това извършване на нещо лошо?

Старите сили ще се намесват на практикуващите от време на време, но помислете колко важно е спасяването на съзнателни същества! Защо трябва да причиняват цялата тази намеса? Не я признавайте! Тъй като никой от тях не е достоен да участва, това, което исках, бе нито едно от съзнателните същества да не се намесва, всички те да чакат там, а аз щях да пристъпя към действие и да коригирам нещата, и най-лошите същества – колкото и лоши да са и без значение какъв вид грешки са правили в историята – всички те можеха да постигнат Съвършенство, докато просто стояха по местата си. Нямаше ли да е чудесно?! (Аплодисменти) Разбира се, това нямаше да бъде извършено без принцип, тъй като аз щях да трансформирам всичко, което един Дафа практикуващ дължи, в доброжелателна отплата за съзнателните същества и всеки щеше да получи най-добрата компенсация. Ако той не би могъл да направи това, тогава Учителят би му помогнал да го направи. Когато космосът не отговаря на стандарта, това е, защото всички съзнателни същества не отговарят на стандарта и аз щях да помогна на всички съзнателни същества да го направят – щях да помогна на теб и щях да помогна на него. Тогава нямаше ли всичко да бъде благосклонно разрешено? (Аплодисменти) При положение, че всички същества са негодни и вече не са чисти, щях да помогна на всички вас да го направите. Така че нямаше ли това да е честно? Виждате логиката зад това, нали? Но те настояха да вършат нещата по своя начин. Разбира се, дори и в подобна ситуация все още неминуемо щеше да има реакции от страна на съществата, засегнати от Фа-коригирането, и от това щяха да възникнат неприятности и намеса. Това е естествено и от него за мен щяха да бъдат създадени известно страдание и неприятности по време на Фа-коригирането, и това също е естествено. Това бих могъл да приема и призная. Но систематичното извършване на тези неща се намеси тежко във Фа-коригирането, а това е нещо, което не мога да призная. Ето каква е взаимовръзката между нещата.

Говорейки от друг ъгъл, мои практикуващи, когато старите сили са способни да правят, каквото искат да направят, причината не е ли, че вие мълчаливо сте се съгласили с това, което са намислили? Когато ви кажат да отидете, вие отивате; когато ви кажат да напишете нещо, вие го пишете; когато ви кажат да направите нещо, вие просто го правите, а когато ви арестуват и осъдят, вие просто безсилно, мълчаливо се съгласявате с това. Разбира се, причината за това е, че вътрешно имате привързаности и не сте способни да се откажете от тях, но колкото повече не можете да се откажете, толкова по-жестоко сте преследвани, тъй като порочните същества, които контролират и погубват Дафа практикуващите, могат да видят вашите привързаности и това, към което сте привързани. За разлика от това, онези практикуващи, които са се отказали от живота и смъртта, не се страхуват от нищо и злите същества се боят от тях. Но причината, поради която те могат да се откажат, е, че са се самоусъвършенствали добре.

Практикуващ: Наистина искам моите семейство и приятели да се самоусъвършенстват в Дафа, но Фа-коригирането е във финалните етапи, така че ще се погрижите ли те да се завърнат на Небето с нас? Или те ще се самоусъвършенстват в Дафа, когато Фа коригира човешкия свят?

Учителят: Наистина нищо не мога да ви кажа за това. Първо, то е нещо, което не може да бъде казано, и второ, вие имате привързаности. Някои хора казват: „Когато постигна Съвършенство, какво ще стане, ако трябва да се погрижа за това или онова?“ Знаете ли как Боговете гледат на такъв ученик, когато бъдат изречени тези думи? (Публиката се смее) И вие все още искате да постигнете Съвършенство? Но знаете ли какво? Онези, които имат мисли за Съвършенство в съзнанието си, не могат да постигнат Съвършенство, да не говорим за онези, които искат да постигнат Съвършенство, но не могат да се откажат от привързаности към неща като емоции и богатство. Не преследвайте нищо и придобивайте по естествен път! Всички неща, които Дафа практикуващите правят днес, са всъщност отговорностите, които са ви били присъдени от историята. Просто правете това, което трябва да правите, открито и с достойнство, и всичко ще бъде осигурено. (Аплодисменти) Докато мислите за това, че искате да постигнете Съвършенство, вие няма да сте способни да постигнете Съвършенство… А после казвате: „Как мога да си тръгна, при положение, че съществува това нещо, за което не съм се погрижил, онова нещо, за което все още трябва да се погрижа…“, което означава, че все още не искате да си тръгнете. Просто погледнете колко много човешки мисли и привързаности са обвързани в тези думи.

Практикуващ: Поезията е форма на човешката култура. Защо Учителят е избрал да използва тази специална форма – поезията, за да ни учи и да я използва като част от Фа?

Учителят: Тези неща от китайската култура, както и нещата от други култури по света, бяха запазени, за да получат хората Фа. А що се отнася до използваната от мен определена част от културата, това е мой личен избор – не е имало никакъв специален замисъл, просто я използвах, както пожелах. Понякога използвам класически китайски, за да напиша някои неща, а понякога използвам поезия, рими или литературни куплети, а има и случаи, когато използвам съвременния китайски език, тоест пиша, използвайки съвременната граматика. Факт е, че предпочитам да пиша с класически форми, защото те могат да обяснят нещата наистина ясно и напълно. Но разбира се, това, което учениците изучават днес, е съвременният говорим език и те не биха могли да разберат нещата, ако го напишех по онзи начин, така че просто го използвам по-малко или изобщо не го използвам. Старите сили са тласнали днешната човешка раса до това състояние. В действителност те са създали огромни трудности за Фа-коригирането на космоса и за бъдещето. Фа, който ви преподавам, интегрира неща от науката, а това не е културата на човешките същества, така че какво ще стане с нея, ако бъде оставена за бъдещето? Знаете ли защо винаги искам да използвам онези древни класически китайски поговорки, за да преподавам? Защото те не съдържат това в себе си. Но сега нещата просто са по такъв начин и хората могат да разберат тези принципи само в рамките на тази култура, така че аз мога да преподавам само по този начин. Що се отнася до нещата по-нататък, просто ще трябва да изчакаме за в бъдеще, за да ги вземем под внимание.

Практикуващ: Вие казахте, че всичко в днешното човешко общество е вследствие на мислите на Дафа практикуващите. Често откривам, че собствените ми привързаности стават причина нещата да се получат дори още по-зле. Мога ли да попитам Учителя как да се освободя от това?

Учителят: Не е голяма работа, ако не сте се справили добре. Просто направете нещата по-добре следващия път и се опитайте да откриете къде е бил проблемът. Има един открояващ се проблем във вашето самоусъвършенстване, а именно, че след като не сте направили нещо добре, вие сте само обзети от съжаление, но не го правите наново. Ако съжалявате твърде много, тогава това е друга привързаност. След като сте направили нещо неправилно, видели сте къде е било погрешно и сте го разпознали, тогава го направете добре следващия път, направете го наново. Ако се препънете и паднете, и просто продължите да лежите, вместо да се изправите (Публиката се смее), тогава това е безполезно.

Практикуващ: След като чух Учителя да преподава Фа сутринта, вътрешно се почувствах много тъжен. Искам да попитам Учителя, дали ни преподадохте тези Фа-истини, преди те да се случат?

Учителят: Не, това не е така. За момента има много неща, в които не се намесвам, защото вие самите трябва да извървите собствените си пътища добре. Такъв е случаят за всеки. То е това, което ще оставите след себе си, след като в бъдеще постигнете Съвършенство, и също така е шанс за вас да установите велика добродетел. Това, което правите добре, е всичко, което сте утвърдили и до което сте се просветлили. Приведете тази част в ред и премахнете нежеланите остатъци, и същността, която остава, е пътят към вашия успех. Що се отнася до Фа-истините, които преподадох тази сутрин, всъщност аз ги преподавам само когато се очертават групови отклонения. Ако те бяха просто изолирани явления, които не оказват голямо влияние, нямаше да ги споменавам и практикуващите бързо щяха да се справят с това добре. Дори по тези въпроси, за които говорих тази сутрин, знам, че накрая ще ги разберете добре, но загубите биха били ужасни и бих загубил няколко Дафа практикуващи. Така че исках да говоря за това. (Аплодисменти)

Практикуващ: Почитаеми Учителю, практикуващите използват Интернет, за да обменят разбирания и опит. Този формат добър ли е, или лош?

Учителят: Мисля, че това не е проблем извън континентален Китай, но не говорете за подробностите на това, които правите, за да утвърждавате Фа. Ако е в континентален Китай, най-добре е да дадете приоритет на безопасността си и да не позволявате на старите сили да се възползват от пропуски. Не става въпрос дали се страхувате, или не, а да не се позволява на злото да се възползва от каквито и да било пропуски.

Практикуващ: Ако нашите мисли са много чисти и праведни, тогава старите сили няма как да се намесят. Така че, ако има намеса, отразява ли тя нашето състояние в самоусъвършенстването?

Учителят: Когато се появи намеса, обикновено е причинена от тези стари сили. Следователно, когато правим всичко по праведен начин, трябва ли да очакваме, че няма да има намеса? Това може само да намали голяма част от загубите, защото вашите пропуски ще бъдат използвани вследствие на факта, че вие самите все още действително имате елементи, които не можете да доловите, и че старите сили настояват да налагат това, което искат да направят. Същевременно има някои ученици, особено третата група ученици, които все още имат определено количество карма, и така те ще използват тези неща, за да се възползват от пропуските. Но въпреки всичко, Учителят не ги признава. И вие също не бива да ги признавате. Правете нещата добре по праведен и изпълнен с достойнство начин, отхвърлете ги и подсилете праведните си мисли. „Аз съм ученик на Ли Хонгджъ, не желая други подредби и не ги признавам“ – тогава те няма да посмеят да направят това. Така че всичко това може да бъде разрешено. Когато наистина можете да направите това, не само на думи, но и на дела, Учителят несъмнено ще ви защити. Нещо повече, има много пазители на Фа около Учителя, има много Буди, Даоси и Богове, и дори по-велики същества, и всички те ще вземат участие, защото наложено преследване, което не е признато, е престъпление и старите закони на космоса също не го позволяват – абсолютно не е позволено безразсъдно преследване и старите сили не се осмеляват да го направят, ако ситуацията е такава. Така че трябва да правите нещата възможно най-праведно.

Някой може да си помисли: „Сега, след като съм направил нещата праведно и добре, от сега нататък вече изобщо не може да има никакви неприятности.“ Вероятно тази ваша мисъл ще ги накара да ви създадат неприятности, тъй като старите сили вярват, че това е друга форма да ги признаете. „Аха, той иска това да не съществува, иска да е безгрижен. Не става така. Тази негова мисъл трябва да бъде премахната.“ Тогава не е ли това експлоатиране на вашите пропуски? Всъщност докато сте способни да поддържате много праведно състояние на съзнанието в ежедневния си живот, общо взето би трябвало да сте добре.

Практикуващ: След Фа-коригирането ще познаваме ли все още Учителя?

Учителят: Учителят си има независима система. Всички вие сте същества в рамките на космоса и без значение колко голям е огромният космос, Учителят не е в неговите рамки. Аз не съм част от всичко това, но имам своя независима система, нямам нужда от нищо в този космос и нямам нужда да слагам нищо в него, аз имам своя собствена независима, самоподдържаща се система. Тогава с други думи, нито едно същество в космоса не може да ме види и нито едно същество не може да ме познава. В действителност аз съм безформен и за всеки вътрешен или външен елемент не съществувам; би било същото като да не съществувам, но при все това на всяко едно космическо ниво съм способен да проявя образа си, който е по-висшата проява на този образ, който можете да видите днес, на различните нива. Разбира се, той е такъв тук, сред човешките същества, а в бъдеще може да е много млад – същинското ми тяло е много младо. Казано с човешки понятия, на всяко ниво има образ, който се е издигнал, базирайки се на тази основа; всички те изглеждат като мен, просто изглежда, че колкото по-микрокосмични са съставните му елементи, толкова по-голям е неговият обем. Разбира се, мога и да компресирам всяко ниво в едно тяло и да стана по-голям или по-малък едновременно, а мога и да разделя тялото безкрайно. Това е основната идея. (Аплодисменти)

Практикуващ: След Фа-коригирането и когато практикуващите са постигнали Съвършенство, ще има ли все още възможности за подобрение?

Учителят: Вие повдигнахте [въпроса за] времето след Фа-коригирането, когато всички практикуващи ще са постигнали Съвършенство – ще има ли все още възможности за подобрение? Всъщност аз съм говорил за всичко това. Вие сте утвърдили своя Статус на достижение и сте се просветлили до него по време на самоусъвършенстването, или с други думи, какъвто и Статус на достижение да можете да постигнете, той е получен чрез процес на самоусъвършенстване. Искате да попитате: „Когато съм на Небето, мога ли да продължа да се самоусъвършенствам и подобрявам?“ Има елементи и механизми за тази цел, но това, да се подобрите съвсем малко, е значително дълъг и колосален проект. Не е толкова лесно, колкото на Земята. Но никой не смее да дойде на Земята, защото след като дойдете тук, може и да не се натъкнете на Бог или Буда, идващи в този свят да спасяват хората. След като се спуснете долу, това ваше съзнание ще бъде изчистено и няма да знаете нищо – има шанс дори да сте против самоусъвършенстването. Така че никой не се осмелява да дойде.

Практикуващ: Кои са някои от най-основните области и пропуски, които се нуждаят от подобрение за Дафа практикуващите като цяло?

Учителят: Когато в процеса на утвърждаване на Фа Дафа практикуващите работят заедно в синхрон като едно цяло, силата на Фа е огромна. Независимо дали вършите нещата като група или индивидуално, това, което правите, е едно и също и ето какво имаме предвид под „едно тяло“. Всички вие разяснявате истината, изпращате праведни мисли и изучавате Фа, така че спецификата на нещата, които правите, е различна, но разпределянето на ролите е систематично; заедно има форма, а отделно – частици. Когато вие, като едно тяло, имате някакви проблеми, Учителят несъмнено ще говори за тях, а когато няма очевиден проблем, Учителят няма да каже нищо. И така, когато не е засегнато положението на цялото тяло, не казвам нищо.

Практикуващ: Уважаеми и обичан Учителю, моля, спасете ме. Имам големи грехове, така че имам син, който е умствено изостанал.

Учителят: Учителят несъмнено ще спаси всички съзнателни същества в този свят. (Аплодисменти) Ще използвам различни форми за спасение през различни времеви периоди и по различни начини.

Практикуващ: Мислите ми не бяха много праведни в сънищата ми и се страхувам, че може и да съм навредил на същество.

Учителят: Не се тревожете, сънят е само сън, сънят не е самоусъвършенстване и няма да е непременно така, както сте си го представяли. Стига да можете да завършите самоусъвършенстването си, Учителят ще измисли начини да разреши отлично всички грешки, които сте направили. (Аплодисменти) Не мислете за тези неща. Ако мислите за тях твърде много, това ще стане привързаност и няма да сте способни да се самоусъвършенствате.

Практикуващ: Мога ли да попитам многоуважавания Учител, по време на Фа-коригирането съществува ли въпросът за балансирането на важността и спешността на нещата, когато ги правим, и как да се справяме с това по правилния начин?

Учителят: Е, това засяга специфични въпроси. А специфичните неща всички са част от установяването на великата ви добродетел и са част от пътищата, които трябва да извървите, и това, което правите самостоятелно. Разбира се, вие трябва да претеглите важността и спешността, и да приоритизирате нещата самостоятелно. Ако не определите приоритетите добре, тогава това може да повлияе на нещата, които е необходимо да правите, тъй като нека ви кажа, че всичко, което правите, е за вас самите. Да сте способни да приоритизирате нещата добре е само по себе си забележително и ще доведе до извървяването на пътя ви по правилния начин, а това е велика добродетел. Трудно ми е да ви говоря за специфичните неща. Учителят не може да ви лиши от възможността да доведете до Съвършенство собствените си пътища.

Практикуващ: Често се обвинявам, че не съм способен да усъвършенствам състрадателно сърце, и се чувствам обезкуражен и апатичен, особено по отношение на онези приятели и познати, които отказват [да приемат] Дафа материали.

Учителят: Мога да ви кажа, че ние сме самоусъвършенстващи се, така че е необходимо да се отнасяте към всички съзнателни същества около вас възможно най-състрадателно. Вероятно предопределените връзки на някои хора все още не са узрели. Вероятно някои хора са били отровени наистина дълбоко, но все още могат да бъдат спасени. Разбира се, има и такива, които не могат да бъдат спасени, но по-голямата част от тях могат. Точно сега не можете да ги разграничите. Мисля, че в никакъв случай не трябва да сте обезкуражени или апатични. Правете това състрадателно, без значение кой е [човекът], и със състрадание, което може да разтопи стомана, ще сте способни да го направите добре. (Аплодисменти)

Практикуващ: Много държави сега са заблудени от фасадата на китайската икономика и това се е превърнало в основна пречка за нашето разясняване на истината на правителствата от различни държави и на бизнес кръговете. Надяваме се, че многоуважаваният Учител ще може да ни даде някаква насока в тази област.

Учителят: Да, китайското правителство е изразходвало една четвърт от човешките и финансовите ресурси на страната, за да преследва Фалун Гонг. Ако не беше икономически способно, щеше ли да е в състояние да преследва Фалун Гонг? Щяха ли хората в това общество да слушат неговите нареждания? Щеше ли човек да направи нещо против съвестта си, просто защото някой му е казал да го направи? Причината за всичко това е, че то е подплатено с пари. И защо в международната общност толкова много медии и правителства са така безмълвни по този въпрос, и защо са способни да гледат на другата страна, изправени пред тази катастрофа? Те имат много интереси и голяма изгода, обвързани с това.

По време на това зло преследване всичко в Китай – било то напредъкът в правителството или финансовата възвръщаемост на предприятията – всичко това е свързано с Фалун Гонг. И това включва приемните изпити на учениците и академичните оценки при завършване – всичко трябва да е свързано с Фалун Гонг. С цел да бъде преследван Фалун Гонг, голямо количество финанси е заделено за обществената сигурност, политическите закони, правосъдието, международните взаимоотношения, злото Управление „610“ и специалните агенти по сигурността. И с цел да бъдат измамени хората, големи суми са инвестирани в различни машини за пропаганда, в радиото, телевизията, вестниците, изкуството и литературата, културните събития и дори блокирането на телевизията, радиото и компютърните мрежи. И голям брой агенти бяха изпратени в международната общност, за да преследват Фалун Гонг. Но тези хора взимаха парите със себе си зад граница и тогава, щом парите бяха депозирани в личните им сметки, те веднага започваха имиграционни процедури: „При нормално стечение на обстоятелствата, ако исках да напусна, те нямаше да ми позволят, но сега ми дават пари да го направя… наистина е чудесно. Но как бих могъл да отида и да извърша престъпления в подобно общество? По-добре да си оставя задна вратичка.“ Триковете, използвани в преследването, са най-глупавите, но те не се срамуват да харчат парите на народа, спечелени с пот и кръв, за да се обърнат и да преследват хората, и похарчената сума е огромна.

Изглежда, че докато въпросът за Фалун Гонг не е разрешен, това общество наистина няма да има никаква надежда за промяна и нищо не може да бъде стабилизирано, тъй като е изцяло фокусирано върху Фалун Гонг и няма време да се тревожи за каквото и да е друго. Всичко това съществува заради Фалун Гонг. Този набор от безполезни механизми е в движение изцяло заради Фалун Гонг – какво друго би могъл да прави?

Всичко това е станало възможно поради чуждестранни инвестиции и старите сили го направиха. Те просто използват пари, за да подкрепят злото. По време на този период, когато злото преследва Дафа, вие инвестирате пари там. Става въпрос за онези хора с много пари, които избират своето бъдеще, съзнателно пилеейки парите си. В това преследване, да инвестирате парите си там е същото, като да подкрепите преследването, провеждано от злото, и вие сте извършили грях. Ако нямаше никакво преследване на Дафа там в Китай, нямаше да има значение колко пари сте инвестирали. На повърхността хората не знаят, но всички хора имат страна, която е наясно. Наистина не можете да кажете, че не сте знаели.

Практикуващ: Ако отговорниците в асистиращите центрове или тези на Фалун Дафа асоциациите не успяват да са в крак с прогреса на Фа-коригирането и не са способни да чуят нашата критика…

Учителят: Такава ли е ситуацията с нашите асистиращи центрове и Фалун Дафа асоциации? Необходимо е да погледнете дълбоко в себе си с ръка на сърцето и да слушате съветите на практикуващите с правилното отношение. Но ако погледнем на това от другата му страна, не е ли истина, че на практикуващите им липсва нещо по отношение на начина, по който гледат на нещата? Ако вие бяхте в тази роля, как в крайна сметка щяхте да се справите? Това не е критика, нека оставим нещата настрана и да погледнем – те действително ли имат проблеми, или вашият собствен начин, по който разглеждате проблемите, не е изчерпателен. Или, ако те наистина имат големи проблеми, тъй като те са хората, отговорни за асистиращите центрове, тук има проблем, който трябва да се вземе под внимание. Техните отговорности са дори по-големи, тъй като, ако Дафа практикуващ е унищожен поради техните грешки, мисля, че този грях е просто толкова огромен. Разбира се, няма да бъде толкова тежко, тъй като все пак Учителят наглежда нещата. Но вие всички се самоусъвършенствате и независимо от всичко, при достигането на Съвършенство не можете да вземете своите собствени пропуски, привързаности и неща, от които не можете да се откажете. Така че каквото и да правите, трябва да мислите за Дафа преди всичко и да не придавате твърде голямо значение на собствените си неща.

Ще отбележа между другото и че в действителност тези хора, които са отговорни лица на различни места, са също самоусъвършенстващи се и не трябва да ги смятате за Учителя или да ги измервате с такива високи стандарти. Лесно е да се направят грешки с определени неща, така че просто споделяйте мислите си един с друг, когато това се случи, и дискутирайте малко. Когато наистина погледнете на нещата от перспективата на това, да сте отговорни към Фа, и наистина имате сърце, което може да разтопи стомана, просто не вярвам, че няма да можете да се справите с нещата добре. И не настоявайте, че друг практикуващ не е добър въз основа на някакви ваши закостенели представи – аз, вашият Учител, вярвам, че той е добър. И не мислете, че е трудно да се комуникира. Нито една от двете страни не е достигнала до „велико състрадание“, когато върши нещата. Ако наистина можете да въплътите в себе си велико състрадание, мисля, че онези неща, които не са правилни, определено ще бъдат коригирани.

Практикуващ: Много ли са недостатъчни усилията ни да разясним истината на китайците зад граница? Особено в западните американски щати има много китайски организации и много китайци от континентален Китай. Част от тяхната предопределена връзка ли е това, че са били способни да заминат зад граница?

Учителят: Би могло да се каже това за предопределената връзка, но що се отнася до тези, които имат положителен ефект, и тези, които имат отрицателен ефект, съществуват и двата ефекта и това е просто начинът, по който го аранжираха старите сили. Аз изобщо не признавам това. Преди минута казах, че всеки човек по света е бил част от моето семейство. Не признавайте подредбите на старите сили и правете колко се може повече, за да разяснявате истината. Дали ще са западните или източните американски щати, ние би трябвало да го правим възможно най-добре. Но Учителят не ви предлага да оставите всичко друго настрана – не би сработило, ако пренебрегнехте всичко друго. Вместо това просто организирайте времето си добре и направете всичко, което е по силите ви, за да спасите хора. А от друга страна, китаецът, когото сте спасили, ще отиде и ще разкаже и на други, така че вие му давате шанс да придобие някакви заслуги. В това преследване хората са извършили грехове, имали са пръст в подпомагането му и са подхранвали яростта на злото, така че на тях ще им бъдат дадени шансове да компенсират за греховете си. След като научат истината, те ще говорят за това навсякъде и това ще бъде компенсация за греховете им, така че вие трябва да дадете най-доброто от себе си.

Практикуващ: Когато в нашия регион се провеждаха избори, имаше хора, които отидоха да подпомогнат няколко кандидати за конгреса, подкрепящи Дафа. Но някои си помислиха, че ние не трябва да се въвличаме в политиката и че не бива да разчитаме на обикновените хора да правят неща за Дафа. Правилно ли е това разбиране?

Учителят: По принцип е правилно, но по този специфичен въпрос трябва да гледате на това по следния начин. Ако кажете, че Дафа практикуващите не могат да се въвличат в политиката на обикновените хора, не бих казал, че това е сто процента правилно. Това, което ви казах, бе, че Дафа не се въвлича в политиката. А много от нашите Дафа практикуващи работят в политиката – това е работата им. Така че, ако има правителствени избори, трябва ли да вземете участие в тях? Ако участвате в тях и дадете вота си, тогава сте се въвлекли в политиката. Да сте Дафа практикуващ, който се самоусъвършенства в обикновеното общество, означава, че вие се опитвате с всички сили да се самоусъвършенствате, придържайки се към обикновеното общество, и тогава няма да има проблем. Вие също сте член на обикновеното общество. А съществуването на обикновеното общество е необходимо за Дафа, за космоса и за съзнателните същества. Ние можем само да го предпазваме и не трябва да го рушим. Когато се предполага да гласувате, просто идете и гласувайте, това не е проблем. Ако кажете, че определен конгресмен е ваш личен приятел и искате да му помогнете да направи нещо, тогава разбира се, вероятно ще има неща, които са свързани с избори, и вие бихте вършили доброволна работа – това няма значение. Но нашият Дафа като цяло не се въвлича в политиката и не можем да правим нищо политическо в името на Дафа. При все това, за Дафа практикуващите утвърждаването на Фа трябва да е приоритет.

Последния път, когато имаше избори в Тайван, поисках от един дългогодишен практикуващ да се обади на отговорника за Дафа асоциацията в Тайван и да изясни пред обществото, че Дафа асоциациите не вземат никакво отношение спрямо изборите. Ако отделен практикуващ иска да подкрепи някого, това е негова лична работа и не представлява Дафа. Имаше Дафа практикуващи, подкрепящи и двете партии. Фалун Дафа асоциацията няма политическо мнение относно изборите на която и да било партия и не се замесва. Като отделни практикуващи вие можете да подкрепите когото си искате. Ето как стои този въпрос.

Практикуващ: Напоследък имаше доста напрежение, докато вършехме работа за Фа-коригирането. Усеща се като невидимо напрежение. Не зная дали това усещане е свързано с цялостната ситуация на Фа-коригирането.

Учителят: Мисля, че старите сили, които не са били коригирани от Фа, наистина почувстваха, че напрежението става все по-голямо и по-голямо, и колкото по-близо до края, толкова повече натиск има върху страната, по която се работи. Така че понякога това създава сложна ситуация за нас, и това е всичко. Просто изпращайте повече праведни мисли, за да прогоните намесата, и не гледайте на това като на нещо значително. Всъщност точно сега виждам нещо много ясно – и вие също го виждате ясно, а именно, че никой не може да навреди на Дафа. Всички надежди да му се нанесе вреда са напразни и никой не би могъл да го докосне дори и ако аз, Ли Хонгджъ, не бях наоколо. Всеки един от вас е като отговорно лице, всеки един е частица от Дафа, всеки един е потопен и закален във Фа и всеки един от вас знае какво да прави. Дафа практикуващите в континентален Китай вече потвърдиха със своите действия и без помощта от присъствието на Учителя, че Дафа е неразрушим. Докато правите това, което Дафа практикуващите би трябвало да правят, всичко може да бъде разрешено.

Практикуващ: Учителят ни е казвал, че трябва да имаме огромна толерантност, но от време на време все още се „хващам“ за дребни неща.

Учителят: Тогава просто направете промяна. Вие трябва да показвате състрадание и толерантност и да зачитате другите повече, и тук, сред човешките същества, това ще ви стане навик. Не ми харесва, когато се самообвинявате, това е напълно безсмислено. Просто ще повторя това, което казах: ако сте паднали, недейте просто да лежите там, станете веднага!

Практикуващ: Ако някой се идентифицира с Джън-Шан-Жен, но не и с Фалун Гонг, какъв ще е финалният изход за него?

Учителят: Всъщност нека ви кажа, че не бива да придавате твърде много значение на това, което казват обикновените хора, защото много от обикновените хора не са рационални. Човешките същества са повлияни от много представи в обикновеното общество и постоянно формират различни представи, които влияят силно на първоначалната им природа и истинските им мисли. Така че нещата, които някои хора казват, изглеждат правилни, но всъщност са погрешни, неискрени или зле замислени. Не мислете, че обикновените хора са рационални колкото вас. Точно сега много, много хора са доста нерационални и всъщност в началото и вие бяхте като тях. (Публиката се смее) Вие станахте по-рационални едва след като станахте зрели и лошите неща бяха премахнати. Когато един обикновен човек проумява някои неща или решава дали нещо е добро или лошо, това се извършва на много повърхностно ниво. Дори това, което казва на семейството си и на хората, направили много за него, изглежда правилно, но всъщност е погрешно, не е искрено, той не се справя добре с обещанията си и избягва отговорност за всякакви последствия. Така че не мислете, че това е важно. Ако искате да го спасите, тогава е необходимо да му помогнете да стане рационален.

Практикуващ: За да се придържаме към обикновените хора, докато разясняваме истината в Китай, ние съчетаваме материали за разясняване на истината заедно със съдържание, което отговаря на привързаностите на обикновените хора. Как да се справяме с това по подходящ начин? Въпреки че дадено недобро съдържание е в съгласие с привързаностите на обикновените хора, то все пак не трябва да се използва.

Учителят: Някои ученици всъщност ми споменаха следното: когато някои от нашите ученици, които не са пристъпвали напред преди или които не са се справяли добре, пристъпят напред, те веднага искат да направят още добри неща, да компенсират за грешките си със заслуги. Но преди това са паднали в нивата, така че сега има разлика между тях и онези практикуващи, които през цялото време са били част от Фа-коригирането; тази разлика обаче не е нещо, което човекът може да види, въпреки че други практикуващи могат да я видят и тя се проявява особено при специфични свързани с Фа-коригирането разбирания или работа. Така че, когато той върши определена работа за Фа-коригирането или казва определени неща, другите Дафа практикуващи може да го забележат. Не казвам, че тези практикуващи изобщо не са добри – казах, че ако паднете, изправете се и продължете напред – Учителят няма да ви изостави и не трябва да губите увереност. Все още има възможности и ще ви спася, независимо от всичко. Сега все още ли ви липсва увереност? (Аплодисменти) Така че сега, като практикуващи, които винаги са се справяли добре, би трябвало да им помогнете с доброта и не бъдете толкова сурови в думите си, както сте с други практикуващи. Дори и ако думите ви са без намерение, той може да ги чуе по различен начин, така че трябва да говорите с доброта и да му кажете как да върши нещата. Разбира се, не трябва да му позволявате да долови това, тъй като щом го долови, той ще се почувства сякаш го третирате по различен начин, в съзнанието му ще се формират пречки и ще причинят проблеми в мисленето му. Някои от нашите практикуващи, пристъпили напред неотдавна, също трябва да обърнат внимание на този проблем – полезно е да се чуе съветът на другите; това, в крайна сметка, е самоусъвършенстване. Честният съвет е труден за приемане, но е добре за вас.

Практикуващ: Наред със създаването на голямо количество филми за разясняване на истината, можем ли да направим и малък брой филми с положително съдържание, за да отговорим на различните нужди на хората?

Учителят: Трябва да ви кажа, че сега наистина нямаме време за това, защото Дафа практикуващите дават всичко от себе си в утвърждаването на Фа. Ако тези [филми] се направят, те ще облагодетелстват обикновените хора, няма съмнение в това – културата на обикновените хора се плъзга надолу. Но това не е нещо, което да правите днес. То ще бъде направено в следващата фаза в бъдеще. Така че точно сега Дафа практикуващите трябва да вложат и направят повече в областта на разясняване на истината.

Практикуващ: Трябва ли да сложим голямо количество програми за разясняване на истината в Интернет, така че Дафа практикуващите в Китай да могат да ги използват, за да правят видео дискове?

Учителят: Разбира се, това би било добре. И не само би трябвало да го направите, а и да го направите в големи количества, ако можете. Съзнанията на китайците са били отровени толкова дълбоко и наистина е необходимо да им помогнете да разберат истината. Покажете им, че не преследваме някаква политическа цел и че сме невинни, но същевременно – преследвани. Разглеждайки го от перспективата на обикновения човек, ние наистина искаме да кажем на хората по света какво представляваме. А от перспективата на Фа, ние наистина ги спасяваме, спасявайки ги от съдбата да бъдат елиминирани заради това.

Практикуващ: Когато практикуващите от периода на Фа-коригирането утвърждават Фа, освен заради собственото им Съвършенство, явява ли се това утвърждаване на Фа и в името на други същества?

Учителят: Другите същества… засега не е необходимо да се тревожите за тях. (Учителят се смее) Но мога да ви кажа, че преди, около 20 юли 1999 г., когато тези гъмжащи орди от зло се притискаха надолу, те всъщност контролираха всички зли хора по света. Всички обикновени хора също бяха контролирани и не само човешките същества – дори животните и растенията бяха контролирани. Можехте да видите, че дори всяко стръкче трева и всяко дърво изглеждаха сякаш носят много злонамереност към нас. На втората година нещата бяха по-добри, защото цялото зло, натикано долу, беше почистено и по това време остана само частта в Китай и беше бързо разчистена малко по малко. Точно сега хората по света са най-важните, защото днес никой не е на света без солидна причина.

Практикуващ: Имам два въпроса. Често чувствам, че всеки ден съм зает, всеки ден съм потънал във вършенето на разни неща и въпреки това резултатите не са добри. А понякога се чувствам безразличен към определена работа за Дафа и към спасяването на други ученици. Как би трябвало да променя това състояние?

Учителят: Мога само да ви кажа да разпределяте времето си разумно. Времето на всеки е ограничено и Учителят знае това. Така че [би трябвало да се опитате да откриете] как да разпределяте времето си разумно. Трябва да спасявате останалите самоусъвършенстващи се и Дафа практикуващи – не можем да позволяваме на злото да ги преследва бясно и без въздържание. Всъщност ще ви кажа, че всички начини, които то използва, за да преследва Дафа, не биха могли да са по-глупави и когато погледнете назад, ще видите, че е истина, тъй като старите сили го аранжираха по този начин. Как може да арестуват граждани на други държави? Знаете ли, когато разяснявате истината, щом американците разберат, американското общество е разгневено. Откакто настъпиха реформите и отварянето към Запада, китайското правителство се напъва да покаже на света колко е велико, така че хората да съдействат за съществуването на правителството на злата ККП. Не е ли така? Но в западното общество, особено в американското общество, хората вече изпитваха чувство на отвращение към злата ККП. Когато те правят тези неща, това само кара американците да таят дори още повече негативни чувства и предизвиква изключително негативно отношение при другите националности по света. Сега те губят сърцата на хората дори и в други държави, постоянно вършейки тези глупави неща.

Практикуващ: Ние все още не сме се справили добре в упражняването на силата на цялото тяло и понякога чувствам, че основните координатори или хората в Дафа асоциацията не правят нещата съобразно Фа. Те не искат да се откажат от водачеството си и да позволят на другите да вършат неща, и имаме проблем с намирането на общ език по време на дискусии. Тогава чуваме, че са избрани лично от многоуважавания Учител, така че понякога дори да знаем, че не са прави, все пак трябва да ги подкрепяме. (Публиката се смее)

Учителят: В началото на миналата година вече бях казал на практикуващите във всяка Фалун Дафа асоциация да се откажат от водачеството си, когато става въпрос за индивиди, утвърждаващи Фа, и че всеки човек трябва да извърви своя път на утвърждаване на Фа. Нашите практикуващи може и да не са прави в сто процента от времето, но, наши координатори, чухте ли това? Практикуващите мислят по този начин – чухте ли всички това? Вие самите сте самоусъвършенстващи се, разбира се, и Учителят не може да очаква да правите нещата перфектно, без никакви грешки, но след като практикуващите имат тези мисли, не се обръщайте и не ги обвинявайте – те го правят заради Фа и аз мога да видя посланията им във всяка дума и всеки ред. Не е заради самите тях, а заради Фа. (Аплодисменти)

Практикуващ: Правенето на инвестиции може да натрупа пари. Но някои практикуващи смятат, че парите, които ще спечелим за две или три години, ще дойдат твърде късно, за да бъдат използвани, и че ако имаме някакви пари, то по-добре да ги използваме сега, за да спасяваме хората.

Учителят: Това изглежда донякъде разумно на повърхността, но в действителност все пак е преминаване в крайност. Смятам, че не можете да занемарите живота си и да игнорирате всичко. Казвам ви, че това, което сега оставяте след себе си, е пътят на самоусъвършенстване за хората в бъдеще. Ако всички хора в бъдеще отидат в крайност по този начин, без да са загрижени за работата или бизнеса си, или дори ходят и просят храна, докато утвърждават Фа, това абсолютно няма да свърши работа.

Трябва да подсигурите, че животът ви е в ред, и да се справяте добре в работата си. Нека ви кажа, че вие сте членове на обществото и каквато и професия да имате в обществото, трябва да се опитвате с всички сили да правите добре всичко, което се очаква да правите; трябва да сте добри хора, където и да сте и така да накарате хората в обществото всички да кажат, че сте добри хора. (Аплодисменти) Не отивайте в крайности, когато действате. Всеки аспект от пътя, по който поемаме, трябва да е праведен.

Някои хора казват: „Правя планове да спечеля голямо количество пари, така че по-късно да се използват за Дафа.“ Тези твърде далечни води може да не утолят незабавната жажда, но не е неправилно да планирате някои неща на обикновените хора. Не е необходимо да говорите за припечелването на някаква сума пари, която да се използва за Дафа – не е необходимо да мислите да я давате за Дафа. Ако искате да говорите за това, че ще правите някакъв много успешен бизнес и ще спечелите много пари от него, можете да спрете до там (публиката се смее) и няма нужда да споменавате Дафа. Тази последна част винаги ми звучи като разводняване на нещата. (Публиката се смее) Причината е, че съм ви казвал, че няма проблем Дафа практикуващите да печелят много пари, и можете да работите каквато и да е работа – това не е проблем. Просто във всичко, което правите, трябва да следвате съвестта си и да сте добри хора. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато дойде лоша енергия, мога да я почувствам и се опитвам да изпращам праведни мисли, за да блокирам злата сила, но ставам замаян и сънлив и проявявам болестна карма. Как да спра лошата енергия?

Учителят: Твърде сте уплашен от тази лоша енергия. Ако дойде, вие сте способни да я разтворите, да я разтворите до първично Чи за ваше ползване. Ще ви кажа нещо – преди да разпространя Фа и преди тези елементи от високо ниво да дойдат тук, нямаше никакви стари сили и тогава имах други начини да се справям със студа. Ето какво си мислех: „Ти си студен и се опитваш да направиш мен студен – опитваш се да ме смразиш ли? Ще съм по-студен дори от теб, ще направя теб студен.“ (Публиката се смее, аплодира) Или: „Опитваш се да ме направиш горещ. Ще преобърна това и ще направя теб горещ – толкова горещ, че няма да можеш да го понесеш.“ Просто ви казвам идеята. Може да не сте способни да го направите. Но би трябвало да се справите с това с праведни мисли и не би трябвало да сте уплашени от него. Просто обясних нещо, но не тръгвайте да действайте ирационално! Колкото до по-новите ученици, не се страхувайте, ако някой всъщност изпрати някакви лоши неща. Вие сте Дафа практикуващи – имате Учителя и Фа! Вероятно сте му дължали нещо в миналото – в такъв случай просто го изплатете обратно. Но вие сте самоусъвършенстващи се, така че трябва да изоставите тревогите си и Учителят несъмнено ще се погрижи за вас. Дори то да е способно да сложи определени неща върху вас, Учителят скоро ще превърне това в нещо добро за вас. (Аплодисменти) Учителят ще се погрижи за вас, тъй като сте самоусъвършенстващи се. Но ако се привържете към това, ако развиете привързаност – „Сега не се страхувам. Имам Учителя, който се грижи за мен. Елате ми!“ (Публиката се смее) – тогава вашият манталитет на пълна зависимост също е привързаност. И когато Учителят види тази привързаност, той няма да се погрижи за вас, а ще изчака първо да се откажете от привързаността. Просто ви предавам идеята. Самоусъвършенстване… самоусъвършенстването се отнася до съзнанието, нали? Не може да се отпуснете и да не се държите добре. Подхождайте към всичко с праведни мисли и не се страхувайте от нищо – „Аз се самоусъвършенствам в праведния Фа, така че от какво има да се страхувам?!“

Причината много от учениците в трудови лагери да са жестоко преследвани е техният страх. Лесно е просто да се говори за това, но нещата са различни в подобен вид зла ситуация и когато сте под подобен натиск. Но независимо от всичко, вие сте някой, който напредва към божественото, така че какво трябва да направите?! Разбира се, сред тези, които починаха, има също случаи, които са били аранжирани в историята от старите сили. Например в миналото, в предишния живот на тези ученици, старите сили може да са казали: „Ако искаш да получиш Дафа, когато Дафа се преподава, ще трябва да умреш по този начин. В противен случай няма да те пуснем да влезеш.“ Без съмнение, учениците биха се съгласили на това, биха се съгласили да бъдат пребити до смърт, когато моментът настъпи. Разбира се, просто давам пример. В историята те наистина са се възползвали от много, много вратички като тази и са направили много подредби.

Има и друга причина, поради която това се случва: историята е толкова дълга. Видели сте, че някои от злите полицаи в трудовите лагери са убили толкова много Дафа практикуващи в това преследване. Ако това не се случваше в периода на Фа-коригирането и преследваният човек беше обикновен човек, и ако когато след смъртта си злият полицай се преродеше, той се натъкнеше на този период, получеше Фа и станеше Дафа практикуващ, тогава нямаше ли човекът, който е бил бит до смърт, да поиска той да заплати живота му? Ако това същество кажеше: „Не искам никаква друга компенсация. Просто искам той да заплати за живота ми“ – то това е наистина трудна ситуация. Мога да ви кажа, че Учителят е способен да предостави доброжелателно решение за всичко. Каквото и да му дължи ученикът, аз мога да помогна на ученика да го компенсира с най-доброто. А ако ученикът не го притежава, аз, неговият учител, мога да му го дам – „Ще ти дам добра съдба. Поради смъртта си сега можеш да получиш наградата да се възкачиш на Небето, така че няма ли това да е дори по-добро разрешение?“ Но това същество има твърде много омраза и просто няма да се откаже – „Ще ми позволиш да се въздигна на Небето? Дори и да ми позволиш да стана Бог, не бих го направил. Просто искам отмъщение.“ Тогава ето къде става трудно. Не е така просто, както си мислите! Кажете ми, какво можем да направим тогава? Броят на учениците, дължали животи в миналото, не е малък, но Учителят е дал на всички тях доброжелателно разрешение заради вас.

Но независимо от всичко, дори и да си отидете преждевременно, това, което ви очаква, е Съвършенство! (Аплодисменти) Ето как бих го изказал от тази гледна точка. Въпреки че казах това, докато вървите по праведен път, аз всъщност мога да дам доброжелателно разрешение на всичко. Със сигурност мога да накарам това крайно мислене да стане добро и след това мога да го накарам да не си иска живота обратно, тъй като мога да развържа възела в съзнанието му с Фа – мога да направя каквото и да било. Но когато имате привързаности и не можете да се откажете, тогава той не може да бъде развързан и Учителят е поставен в трудно положение.

Практикуващ: Съществува следното явление: на някои места, когато изучават Фа в група, хората имат склонността да четат много новите лекции, публикувани от Учителя, и не четат толкова „Джуан Фалун“. А когато изучават Фа в голяма група, няколко отговорници често говорят за Фа, който Учителят е преподал на малки групи хора.

Учителят: Тук има два въпроса. Първият е, че това, което съм казал неотдавна в различни периоди, е в допълнение към „Джуан Фалун“. Просто запомнете тяхната взаимовръзка и че това, което трябва да изучавате често, е „Джуан Фалун“. Вторият въпрос е, че след като някои от нашите ученици са чули какво съм казал по време на изключителни случаи, те са отишли и са го разпространили от човек на човек. Вече съм говорил за това многократно. Това, което казвам по време на изключителни случаи, няма всеобхватно приложение и вероятно е било насочено конкретно към тези хора, които са присъствали. Ако се върнете обратно и разкажете на другите, когато им го предадете, то няма да съдържа вътрешното значение, което е било включено в моите думи, а и тези други хора не са публиката, за която е било предназначено това. Така че то ще загуби ефекта си и когато другите го чуят, ще се почувстват некомфортно. Същевременно, когато го казвате, вие влагате в него и вашите привързаности. В повечето случаи има някакъв вид изтъкване, което е в действие; то е едва доловимо, подсъзнателно. Мисля, че във времето, което предстои, трябва да спрете да разпространявате тези неща. След като чуете нещата, които казвам, просто ги оставете така. Знаете ли, след като онези хилядолетни самоусъвършенстващи се научавали малко истина, те я запазвали за себе си. Пазели я стотици и дори хиляди години, и не я казвали на другите (Публиката се смее) – „Ако някой иска да узнае това малко нещо, което имам, той трябва да даде нещо в замяна!“ А вие – „Дър, дър, дър…“ – отивате и всичко разказвате! (Учителят се смее) Не държите нещата в себе си. (Публиката се смее)

Практикуващ: В каква форма ще постигнат Съвършенство Дафа практикуващите от континентален Китай?

Учителят: Ще бъде същото, цялостната форма е същата. Но има едно нещо: ако човекът не е приет от мен и изпратен от мен, няма да стане. Така че тези, които са починали рано, въпреки че съм определил, че ще постигнат Съвършенство, те всъщност чакат на определено място. Трябва да е така, че аз да ги приема. Онези, които не са приети от мен, не са признати. Така че всички те чакат финалния завършек. Разбира се, те нямат никакви трудности сега, докато чакат. Съзнанията им са напълно ясни и в божествено състояние, и е просто въпрос на завръщане до техните позиции.

Практикуващ: В този критичен период от Фа-коригирането някои дългогодишни самоусъвършенстващи се са имали премеждия в различна степен и по различно време. Как да се отнасяме и да помогнем на тези практикуващи, които преминават през премеждия?

Учителят: В самоусъвършенстването няма значение дали човек е започнал по-рано или по-късно. И дали някой се самоусъвършенства добре също не се определя от това, дали е започнал по-рано или по-късно. Ако човек е способен да има праведни мисли и праведни действия и да се откаже от привързаностите си, тогава той е различен. Злата шайка разбойници в континентален Китай, които преследват Дафа практикуващите, мислеха за това по следния начин: „Аха, той е дългогодишен ученик. Ако го накараме да напише нещо, другите ще го последват.“ Но как може да е възможно това?! Когато обикновените хора преследват самоусъвършенстващите се, те никога не могат да ги разберат. Всеки се самоусъвършенства и върви по собствения си път, и никой не гледа от когото и да било, [не гледа] дали някой е стар или млад, или дали някой е започнал да практикува рано или късно. Като учителят, аз водя всички практикуващи по един и същ начин. Така че що се отнася до това, как да помогнете на човека, това, което можете да направите, е най-напред да му помогнете да разбере нещата от гледна точка на Фа и да се подобри. Освен това може всички вие да изпращате заедно праведни мисли и да правите повече от това, което Дафа практикуващият трябва да прави, за да спасява съзнателни същества. Всички тези неща могат да помогнат на този човек.

Практикуващ: Когато и да направим значителен прогрес във Фа-коригирането, някакви събития на обикновените хора винаги идват внезапно да ни се намесят. Например инцидентът от 11 септември, инцидентът със совалката, проблемът с Ирак, проблемът със Северна Корея и така нататък. Как да гледаме на тази намеса?

Учителят: Точно така. Защо тези държави, които поддържат справедливостта, обръщат гръб на преследването от китайското правителство над един толкова голям брой хора, които са част от преобладаващото общество? Защо мълчат? Има причини от тяхна страна, но има и намеса, организирана от старите сили, които ги държат заети с тези терористи. Ето защо терористите се появяват от време на време, отвличат им вниманието от време на време и ги възпрепятстват от фокусиране върху истинската цел на съществуването им.

Практикуващ: Поздрави на Учителя от практикуващите в Англия.

Учителят: Благодаря ви!

Практикуващ: С цел да спасим членове на нашето семейство, които са в затвор в Китай, ние създадохме пародийни пиеси и ги изпълняваме на улицата. Един от нас трябваше да играе ролята на зъл човек. Учителю, подходящо ли е за Дафа практикуващ да играе тази роля?

Учителят: Няма значение. Няма проблем той да играе тази роля. Но когато видя нашите Дафа практикуващи да играят ролите на лоши хора, не се чувствам комфортно. Ако е необходимо, тогава просто го направете, няма значение и в действителност не оказва влияние на нищо. В крайна сметка, какво друго можете да направите –Дафа практикуващите трябва да са тези, които утвърждават Фа. Преди им помагах да достигнат до някои идеи и предложих, че когато правим телевизионни предавания, вероятно бихме могли да помолим наши приятели да изиграят отрицателните роли. (Публиката се смее) Просто да ги помолите да бъдат актьори. Сега нямаме пари, но в бъдеще, когато станете печеливши, можете да им платите, когато действително имате пари. (Публиката се смее) Просто се шегувам! Въпреки това, наистина няма значение.

Практикуващ: Ще съществува ли човешката раса в бъдеще едновременно с други същества? Как практикуващите да се отнасят към този въпрос?

Учителят: Ще съществува ли човешката раса в бъдеще едновременно с други същества? Щом Фа-коригирането на човешкия свят се случи, все още няма да има толкова много промени. Колкото до това, какво ще съществува на Земята по-нататък, това ще зависи от нуждите на човешката раса. Всичко на Небето е просто прекрасно, толкова прекрасно, че е неописуемо. Дори Боговете – или с други думи Боговете, които са влезли в новия космос, след като спрямо тях е било взето доброжелателно решение – са зашеметени. (Аплодисменти) Човешките същества мислят, че Боговете са прекрасни и че световете на Боговете са прекрасни, но ако отидат и погледнат, ще открият, че старите места вече не са така прекрасни – ето колко е голяма разликата. А що се отнася до демоните, те също са част от космоса. В космоса съответствието между положителните и отрицателните същества не може да липсва.

Колко е часът? (Аплодисменти) Да завършим ли тук? Това е всичко, което имах да кажа. (Дълги аплодисменти, канещи Учителя да остане) Тогава ще отговоря на още няколко въпроса. (Аплодисменти)

Практикуващ: Бихте ли ни казал какво мислите за това, да се осъди този негодник, този главен демон в Китай? (Публиката се смее)

Учителят: В Китай не е възможно всеки да узнае фактите и така да научи за Фалун Гонг в положителна насока, но всеки проклина този негодник – ето колко лош е той. (Аплодисменти) Не трябва ли тогава да бъде изпратен на съд? (Аплодисменти) (Учителят се смее) (Аплодисменти)

Практикуващ: Почитаеми Учителю, моля, изяснете ми следното: когато организираме демонстрации пред китайското консулство, злото манипулира полицаи, които да ни създават неприятности. Мисля, че съгласно това, което Вие, нашият уважаван Учител, сте ни казвал, ние би трябвало да правим трите неща добре, като първото е да разясняваме фактите. Казвал сте и че когато се натъкнем на проблеми, не трябва да ги заобикаляме, а да се изправим пред тях…

Учителят: Това е истина. Когато се изправим пред подобна ситуация, трябва да я разрешим. Помнете: където и да се появи проблем, там трябва да се разясняват фактите. (Аплодисменти) А колкото до това, дали резултатът е добър, не гледайте другата страна – това идва от вашето съзнание. Ако искате да е добър, тогава ще е добър. А ако нямате намерение да го направите добър или съзнанието ви не е стабилно, тогава няма да е лесно да се коригират нещата. С други думи, необходимо е да имате силни праведни мисли. Ако си мислите: „Аз наистина те спасявам. Наистина ти казвам фактите“, тогава резултатът ще е добър. Също така, опитайте с всички сили да подходите с доброжелателност към хората извън континентален Китай. Разбира се, извън Китай също има хора, които са безнадеждни. Може би ще се натъкнете на тях, а може би не. Но независимо от всичко, трябва да се държим по праведен начин. Най-малкото, не трябва да ги разочароваме, да разочароваме съзнателните същества. Резултатът за много от нещата зависи от това, как хората се справят с тях. Опитайте се да дадете най-доброто от себе си и недейте да влошавате нещата.

Практикуващ: Съпругата ми загуби свободата си, понеже утвърждаваше Фа. Тъй като имам дете, което е само на няколко години, аз няма да утвърждавам Фа както нея; по-скоро правя неща, които са по-безопасни за мен. Правилно ли е това? Също така бих искал да предам поздравите на Дафа практикуващите от Джънджоу към Учителя.

Учителят: Благодаря. Като Дафа практикуващ, ако мислите, че това, което правите, е правилно, тогава го направете. В процеса на самоусъвършенстване хората имат различни разбирания и са в различни състояния. Тези неща не са проблем. Нивото, до което сте способни да разберете нещата в самоусъвършенстването си, и степента, до която можете да правите нещата, са все проявления на сферата на вашето самоусъвършенстване. С други думи, ако можете да се справяте изключително добре, това, разбира се, е по-добре, но то не може да бъде наложено. Нямам други изисквания към вас. Не съм казвал, че трябва да се справяте добре до такава и такава степен. Винаги самите вие сте били тези, които са се справяли с нещата. Колкото високо достигне вашето разбиране въз основа на истините на Фа, това е степента, до която можете да правите нещата. Всичко, което сте направили, е направено за вас самите и абсолютно не е за мен. (Учителят се смее) Нека го кажа по-този начин: винаги Учителят помага на вас, а не вие на Учителя. (Аплодисменти) В бъдеще, когато видите действителната ситуация, ще кажете: „Ах, ето как е било!“

Практикуващ: Днес е Фестивалът на фенерите. Благодарим на нашия многоуважаван Учител затова, че преподава Фа и ни спасява, и че прекарва Фестивала на фенерите с нас. Тези ученици не искат Учителя да си тръгва. (Аплодисменти)

Учителят: О, всъщност не помислих за това. Когато се стигне до фестивали и празници, ако не ми кажете за тях, ще забравя – такъв съм. Днес е Фестивалът на фенерите, тогава не е ли това тук едно голямо събиране? (Дълги аплодисменти)

Практикуващ: Когато изпращаме материали за разясняване на истината до Китай, може ли да им изпратим и Вашите поеми, статии и Дафа книги?

Учителят: Това не е проблем – изобщо не е проблем. Можете да ги изпращате до обикновените хора. Не е проблем, стига човекът да иска да ги прочете. Преследването продължава вече толкова дълго и много хора наистина искат да научат истината за Фалун Гонг, но не могат да намерят книгите. Знаете ли какво извинение използваха старите сили, когато накараха злото да изгори книгите преди? Защо изгориха книгите? По онова време имаше толкова много копия на „Джуан Фалун“ в Китай, че бяха просто навсякъде. Но много ученици не осъзнаваха, че трябва да уважават книгата, а обикновените хора се отнасяха към нея с дори още по-малко уважение. Боговете не можеха да го понесат, тъй като това е небесният Фа, който е създал космоса! Така че старите сили искаха да създадат тежък недостиг на книги и накараха хората да търсят Фа, да го уважават и да осъзнаят колко е ценен този Фа оттам насетне. Това беше извинението, използвано от тях по онова време, за да го направят.

Практикуващ: Изглежда, че някои практикуващи в нашия регион все още не разбират Фа-коригирането. Разбирането им по отношение на други въпроси също не е така добро. Как да им помогна да се подобрят?

Учителят: Нищо не може да бъде насилствено. Дали човек иска да се самоусъвършенства, зависи изцяло от него. Ние можем само да го посъветваме да прави това, което е добро, и можем само да положим всички усилия, за да му напомним, да му кажем за определени неща и да му обясним ясно принципите. С принуда не става. Когато изложите своята гледна точка, може би това ще се разреши, а може би човекът има привързаности.

Практикуващ: В работата ни за Дафа някои хора с отговорности не казват истината и правят нещата по човешки начин, с цел те да вървят добре. Къде е причината – че не са изучавали Фа добре, че имат егоистични интереси или е поради това, че имат скрити мотиви?

Учителят: Мотиви? Не можете да го поставяте по този начин. От тези, които седят тук, има един или двама, които са малко необичайни, но ще ви кажа, че Учителят все още не иска да се откаже от вас и трябва да видя дали можете да успеете. (Аплодисменти) Ако можете, ще се погрижа за вас. От вас зависи. Колкото до другите, ако казвате, че сред тези, които седят тук, има някой, който иска да навреди на Фа, или че някой иска да направи някои други неща, това е невъзможно. Хората с отговорности също са самоусъвършенстващи се и също проявяват своите човешки мисли – със сигурност е така. Бих казал, че не бива да имате твърде високи очаквания към тях. Но те действително са хора с отговорности и това, което правят, има определено влияние. Така че, когато видите проблеми, трябва да ги посочвате. Ако те не се вслушват, тогава можете да го съобщите на Дафа асоциацията.

Практикуващ: Аз съм Ваш практикуващ, но съм разтревожен поради дългове. Мога ли да погася нещата посредством формата на Фа-коригиране?

Учителят: Използването на Дафа за личните ви дела… не мисля, че този начин на мислене е правилен. Като Дафа практикуващ, когато наистина можете да се справите добре, мисля, че проблемите ви няма да бъдат толкова абсолютни, колкото ви изглеждат. Причината е, че когато не можете да гледате на нещата, [изхождайки] от Фа, неприятностите на обикновените хора са просто неприятности на обикновените хора. В очите на обикновените хора нещата не се променят, но в очите на Боговете всичко това се променя. Вие сте обезпокоени и Учителят също е обезпокоен за вас – обезпокоен съм, че не сте се отказали от своите привързаности и че не сте достигнали високо разбиране на Фа, и че когато разрешите един проблем, си създавате други. (Въздишка) Това не е критика! Всичко, което Учителят казва, е Фа.

Практикуващ: Винаги съм бил объркан – вероятно не трябва да използваме голямо количество човешки и материални ресурси в изучаването на инструмент за пробиване на Интернет блокадата? Вероятно трябва да правим неща, които отнемат кратко време и са високоефективни?

Учителят: Има различни разбирания по този въпрос. Мога само да кажа, че има различни разбирания. Разбира се, нещата, които са високоефективни, трябва да се направят – това е безспорно. Но що се отнася до преминаването през Интернет блокадата, помислете – злото ни преследва и разпространява огромни лъжи – как може да не ги разобличим? Трябва да позволим на хората по света да видят злата им природа, да видят порочните действия и да видят истината! Така че трябва да пробием блокадата. Има огромно количество учени от световна класа сред Дафа практикуващите. Имаме способността да я пробием. Никога не са били в състояние да блокират уебсайта „Минхуей“! (Топли аплодисменти) Но също така е вярно, че не бива да използваме твърде много от човешките ни ресурси. Ние обаче нямаме твърде много хора, които се занимават с това, нали така?

Практикуващ: Когато Фа коригира човешкия свят, няма да има никаква блокада. Значи ли това, че всичко това трябва да бъде постигнато чрез методите на практикуващите в човешкия свят?

Учителят: Когато пробием тази блокада, отхвърляме подредбите на старите сили. Ние просто няма да приемем това преследване или блокадата. Когато Фа коригира човешкия свят и Боговете и Будите се проявят величествено, хората няма да имат друг избор, освен да слушат! Ситуацията ще бъде различна.

Практикуващ: Ще знаят ли практикуващите предварително за момента, в който Фа ще коригира човешкия свят? (Публиката се смее)

Учителят: Степените, до които сте се самоусъвършенствали, са различни и състоянията ви в самоусъвършенстването са различни. Някои ученици ще са способни да знаят предварително, а някои – не. Няма значение дали знаете, или не, и това не засяга напредъка към вашето Съвършенство или нивото ви. Ни най-малко. Защо мислите за това толкова много? Коригирането на човешкия свят от Фа, да го кажем просто, наистина няма много общо с вас. Вие сте Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането! (Аплодисменти)

Практикуващ: За момента има някои практикуващи с болестни симптоми – много сериозни симптоми. Те едва могат да четат книгата, да правят упражненията или да изпращат праведни мисли.

Учителят: Бих казал, че това са истински проблеми. Някои ученици показват своите привързаности, а някои – не, пазят ги вътре в себе си и са невероятно привързани, и накрая не могат да се откажат от тях сами. Злото ще ви направи все по-анормални и ще ви накара да паднете здраво – толкова здраво, че няма да го забравите до края на живота си. Ето как го правят, така че не ставайте толкова силно привързани. След това, когато се появят проблеми, питате Учителя какво да правите, но всъщност това е причинено от вашите привързаности. Учителят ще направи нещо за това.

Има и някои хора, на които им се причуват лъжливи неща. Единственият начин, по който мога да нарека това, е причуване на лъжливи неща. Всъщност вие наистина сте чули нещо, но това, което сте чули, не е Учителят – те подправят гласа на Учителя! И дори подправят образа ми и се възползват от привързаностите ви, за да ви измамят. Като Дафа практикуващи трябва да разбирате нещата от [гледна точка на] Фа. Вие сте Дафа практикуващи, които са праведни и с достойнство. Трябва да помислите рационално дали нещо е в съзвучие с Фа. А има и ученици, които винаги се интересуват от свръхестествени способности. Позволявам на някои ученици да видят някои от ситуациите на Фа-коригирането в различни измерения с намерението да повиша решителността на учениците в утвърждаването на Фа, но въпреки това някои ученици все още не могат да се справят с това както трябва; те не се самоусъвършенстват въз основа на Фа и когато нещо се случи, дори ходят да молят ученик, който има свръхестествени способности, да погледне как стоят нещата за тях и след това вземат видяното за насока как да правят нещата, свързани с Дафа, и как да се самоусъвършенстват. Това вече е доста опасно. Кой изобщо би могъл да види същността на Фа-коригирането? И кой изобщо би могъл да обясни състоянията на тези, които се самоусъвършенстват в Дафа? Проявленията на изключително ниските нива не са окончателната, действителна ситуация. Ако не се самоусъвършенствате въз основа на Фа, ако не действате съобразно Фа, тогава все още ли сте Дафа практикуващ? Когато и да се случи нещо, отивате и питате този друг човек за какво става въпрос, но какво вижда той? Кой изобщо би могъл да види действителното ви състояние? Дори собственото ви дете не може да го види. Вече съм казвал, че дори в кръга на Дафа практикуващите не ви е позволено да го видите. Ако истинското състояние на вашето самоусъвършенстване можеше да се види, тогава какво бихте имали да усъвършенствате? Ако ви се кажеше, тогава всичко би било разрешено. Не може да се види! Причината е, че на различни нива има различни проявления и за съществата на определено ниво проявлението на това ниво е истината, така че на всяко ниво, на ниво след ниво, има истини. Но това са различните проявления на едно и също нещо на различни нива, докато проявлението на най-фундаменталното нещо е на върха, и когато се стигне до края, само тогава най-фундаменталното може да бъде открито. Така че от кое ниво бихте могли да видите окончателното, истинско състояние на един Дафа практикуващ, истинското състояние на Фа-коригирането или истинското състояние на Учителя? Ако днес можете да видите крайното, истинско състояние на Дафа практикуващите и на Учителя, и истината на Дафа, тогава днес вие сте Кралят на този безкраен космос! Виждате ли всичко това? Пред очите ви ли е всичко? Как може да сте толкова неразумни?! Вече съм говорил за това много пъти във Фа. Защо е така, че просто трябва да ви се оказва намеса? (Учителят се смее)

Практикуващ: Ако практикуващи използват работата си, за да разкажат на хората за Фа-истините на космоса Джън-Шан-Жен, и ги предадат по деликатни начини на повече хора по света…

Учителят: Не мисля, че има проблем с това. Можете да го направите.

Практикуващ: Някой вече не може непосредствено да се отдава на Дафа, както е правел преди време. Бихте ли ми казали дали той все още отговаря на дефиницията за Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането?

Учителят: Справил ли сте се добре във всяко отношение с това, което Дафа практикуващият трябва да прави? Ако е така, тогава това, което сте направил, е правилно. (Учителят се смее) Не се притеснявайте, и това включва някои от онези, които са се препънали. Просто побързайте и се изправете.

Практикуващ: Като студент, учещ за докторска степен, доброто подготвяне на научното ми изследване изисква да съм напълно отдаден на него, но трябва и да изучавам Фа, да разяснявам фактите и да правя упражненията. Постоянно ми се струва, че нямам достатъчно време.

Учителят: Все още има хора, които задават този въпрос. Учителят ви е отговарял многократно. Мисля, че като самоусъвършенстващи се трябва да поставите Дафа най-напред, но трябва и да вършите добре работата си. Трябва да положите всички усилия, за да направите нещата добре. Що се отнася до това как да балансирате, когато се стигне до специфичните неща, вие все пак трябва да определите приоритетите си сами. Ако кажете: „твърде зает съм, така че няма да чета“, тогава то е равносилно на това, да не се самоусъвършенствате. Ако кажете: „ще се отдам напълно на работата си“, тогава ще сте просто един обикновен човек. Има ли вероятност просто да не балансирате тези неща добре? Тогава просто определете приоритетите си и планувайте нещата добре. Наистина е просто. Всъщност вече съм обсъдил това много ясно в „Джуан Фалун“. Доброто изучаване на Фа несъмнено няма да повлияе на нищо във вашето самоусъвършенстване, а точно обратното – ще ви помогне да постигнете двойно повече резултати в работата ви или в училищната ви подготовка с двойно по-малко усилия.

Колкото до науката, тя вече е достигнала този етап. Човешкият род не може да се справя без нея и обществото все още прави всичко възможно, за да я придвижва напред. Но тя няма да съществува в бъдещото общество, което хората ще имат. В бъдеще няма да има никаква наука. Но въпреки това, науката е продукт на космоса, ето защо аз никога не съм я отхвърлял. Казвал съм само, че тя не е в унисон с човешкия род и не може да бъде дадена на хората, особено в бъдеще, когато хората ще поемат по пътя на превръщането си в Богове, което дори още повече създава обстоятелства това научно нещо да не може да бъде дадено на човешкия род. Науката всъщност хули Боговете, играе ролята да кара материята да се отклонява от нормата и разрушава околната среда. Не само кара материята да се отклонява от нормата, но става причина и възгледите на човешките същества да се отклоняват от нормата, кара много материални елементи на Земята да се отклоняват от нормата и вреди на космоса до определена степен. Така че в бъдеще науката няма да съществува тук, на това място, където са човешките същества. Сега нещата са такива, каквито са, и това е защото преди коригирането на човешкия свят от Фа да е пристигнало тук, колкото и хаотично да стане човешкото общество, просто ще го оставим, както си е. Ако не извършвате научна дейност, това няма да направи науката добра, просто защото не я вършите. Ако я извършвате – няма проблем и това, че я извършвате, не се смята за нещо лошо, тъй като това е цялостното състояние на нещата. Ето каква е взаимовръзката.

Практикуващ: Аз съм Ваш практикуващ и съм зает с много работа за Дафа. Едва правя упражненията и също така невинаги мога да подсигуря, че изучавам Фа. Вътрешно ме боли от това.

Учителят: Мисля, че въпреки това трябва да намерите време да изучавате Фа, освен ако не превеждате Дафа, (публиката се смее) в който случай мисля, че също го изучавате. Но в противен случай все още е необходимо да изучавате Фа.

Практикуващ: Мисля, че Фа-коригирането на човешкия свят вече тихо напредва и че напредналата наука е довела до икономическата рецесия в днешно време. Това не е ли прелюдията към една нова икономическа ситуация? Ако Дафа практикуващите започнат нови компании, ще имат ли добри перспективи? (Публиката се смее)

Учителят: Не е така, както си го представяте! Фа-коригирането на човешкия свят няма нищо общо с науката. Също така няма да има никакъв конфликт между тях в проявлението им, но Фа-коригирането няма да доведе и до напредъка на науката. Колкото до започването на нови компании, това са си ваши дела и ако разполагате с необходимото, тогава просто го направете.

Практикуващ: Просветлих се до това, че нямам проблем, свързан с намеса, а само проблема, че самият аз не се справям добре. Правилно ли е това разбиране?

Учителят: Няма проблем да мислите по този начин. Много е добре, че нямате намеса. Да сте способни да разберете къде не сте се справили добре и да откриете пропуските си, е самоусъвършенстване.

Практикуващ: Учителю, съдържанието на Фа, който преподадохте тази сутрин, беше много сериозно. Като практикуващ се чудя дали това е нещо, което вече се е случило, или нещо, което може да се случи в бъдеще?

Учителят: Видях някои признаци, които са наистина лоши, и че някои практикуващи ще бъдат погубени. Ето колко е сериозно, така че говорих за това. Можете да кажете, че то ще се случи в бъдеще, но тенденцията вече се проявява. Ето за какво ставаше въпрос.

Практикуващ: Аз съм Ваш последовател и съм се просветлил до следното: Учителят е проявлението на Фа в човешкия свят, така че Учителят е Фа, което е част от значението на това, да вземаме Фа за учител.

Учителят: Нека го изкажа на прост език. Фа бе създаден от мен. (Ентусиазирани аплодисменти) В колосалната небесна твърд, щом сте нещо в космоса – така че това включва всичко – независимо дали имате форма или не, било то празнота, несъществуване или каквото и да е, щом сте нещо, вие сте били създадени от Фа и сте в тази среда на живот, създадена от Фа. Фа има стандарти за съществата. Фа е създал всички същества и в обновяването си той също прави така, че всички същества да се асимилират, и спасява всички същества. Тъй като Дафа практикуващите изучават Фа, те активно се асимилират с Фа. Вече нищо в космическото тяло не е достатъчно добро. Причината, поради която то все още се пази понастоящем, е да се асимилират всички същества в космоса и да се позволи на всички същества да бъдат спасени. В противен случай то отдавна нямаше да съществува. Колосалната небесна твърд щеше да бъде изградена наново и Фа щеше да създаде отново всички нива и всички същества. Въпреки това, не го направих по този начин. Позволих на всички същества в космическото тяло да научат за Фа и да се асимилират с Фа чрез праведни мисли. Това е най-доброто доброжелателно разрешение и предприетият подход показва състрадание към всички същества. Всички същества преди историята бяха създадени от Фа и никой не е изключение – всеки е включен. Ако някой говори как „Джуан Фалун“ е на такова и такова ниво, тогава той изказва демонични думи. В неизмеримите и безбройни колосални небесни твърдини, в неизмеримите и безбройни измерения в космическото тяло, във всяко едно измерение има неизмерими и безбройни същества! Всички те бяха създадени от Фа. Никое същество не може да коментира Фа (Аплодисменти) и въпреки това, всичко от Фа се проявява в тази книга „Джуан Фалун“! Ето колко необятен е този Фа.

Практикуващ: Сутринта Учителят спомена, че в момента старите сили се опитват да разклатят праведната вяра и праведните мисли на Дафа практикуващите във Фа, като използват определена материя, за да формират лъжливи образи на Учителя. Бихте ли ни казали как да ги различаваме?

Учителят: Не е необходимо да се опитвате да ги различавате. Това, което учениците могат да видят или да знаят в момента, е ограничено от техните нива. Старите сили са Богове и точно сега за вас това е сякаш те могат да се променят в неизброими форми. Ако учениците не вземат Фа за учител и фокусират вниманието си над тези неща, тогава старите сили могат да ви изфабрикуват какъвто лъжлив образ си поискат. Днес напълно ще изясня това за вас: това, което виждате – което виждате с човешките си очи – е главното тяло на Учителя. Точно тук. Това съм аз. (Аплодисменти) Другите „аз“, независимо колко са високи техните нива, са просто мои тела в различни измерения. Въпреки че съм на най-ниското ниво, това е така, защото дойдох на най-ниското ниво; и въпреки че тези мои тела на различни нива са на високи места, това е, защото аз направих така, че да са на тези високи места. Бих могъл да взема обратно всичките „мен“ на всичките нива и да ги комбинирам в едно тяло, така че всички те да са тук с мен по едно и също време. И бих могъл да се проявя по такъв начин, че на всяко едно ниво от целия космос да съм все аз. (Аплодисменти) Но понякога старите сили се намесват и когато наистина видят, че някой ученик е тръгнал по погрешен път, те ще му покажат лъжливи видения, ще блокират зрението му, няма да му позволят да види Учителя от другата страна и, от психологична гледна точка, няма да му позволят да има праведна вяра в Учителя тук. Те ще направят фалшив Учител и ще го накарат да се придвижва напред-назад в онова измерение или да остане тук, и това ще ви отклони от правия път. Така че не трябва да обръщате внимание на тези неща. Просто ги игнорирайте. С Фа и с Учителя тук, не е ли това достатъчно? (Аплодисменти)

Не се ли преподава Фа от този Аз, който е тук? От тази уста е, (посочвайки към устата си) виждате ли я? (Публиката се смее и аплодира) Всичко се преподава от мен. Никой не може да ме контролира. Не се безпокойте. Старите сили изобщо не могат да видят източника, от който извира преподаваният от мен Фа. Нито едно същество не може да види произхода на Фа, който преподавам. Дори и едно същество да премине през слой след слой на материята и живота, то все още няма да може да го проследи до първоизточника му. Една от причините, поради които ви казвам да вземате Фа за Учител, е, че не искам да ви се оказва намеса по този начин. Казвам ви да вземате Фа за учител и този Фа е точно тук, така че просто действайте съгласно Фа и се самоусъвършенствайте открито и с достойнство. Ако нямахте Фа, тогава помислете, бихте ли могли ли да се самоусъвършенствате просто като следвате тази малка част, която можете да видите? Нямаше да можете, нали?! Така че защо не следвате изискванията на Фа? В действителност всички тези лъжливи образи сега биват унищожавани.

Практикуващ: Няколко ученици от чужбина отидоха в Китай и бяха арестувани. Вярно ли е, че не са действали според изискванията на Учителя?

Учителят: Не можете да кажете това. Всички Дафа практикуващи се опитват да измислят начини да правят неща за Дафа, доколкото им позволяват способностите. Не можете да кажете, че правенето на неща от учениците по определен начин е неправилно, а по друг – правилно. Всеки извървява собствения си път и не можем да налагаме собствените си разбирания на другите. Когато има проблем, не говорете кой е прав и кой крив. Когато възникне проблем, всички трябва да си помагате и да помислите за начин, по който да го разрешите.

Практикуващ: Мисля, че добротата не се проявява само в приятелската и приятна външност на повърхността. Смятам, че възпирането на злото е също проява на доброта. Например нашето неподчинение на полицията на Хонконг и на безпочвените искания на германската полиция беше вид доброта и проява на великата добродетел на Дафа.

Учителят: Когато се стигне до човешките същества, трябва да сте добри, а когато се стигне до злите същества, трябва да ги елиминирате. Що се отнася до онези полицаи, те не бяха наясно и бяха контролирани. Ако не се справите с това добре, то когато се отнасят с вас зле, те няма да са рационални и вие ще понесете загуби, докато конфликтите се утежняват, така че би трябвало да се опитате да избегнете загубите. Бъдете колкото се може по-добри с хората, но трябва сериозно да се справите със съществата от другата страна. Когато нещо е оказало негативно влияние на Дафа или му е нанесло вреда, трябва също сериозно да разрешите това, използвайки законите на обикновените хора. Злото наистина вля много лоши неща в немските полицаи и те се отнесоха с нас доста безразсъдно по онова време. Какво би трябвало да е отношението на една нация към Дафа и какво трябва да е това отношение, когато злото и праведното са пред нея? Какво трябва да направя с нейното бъдеще?! След като тези неща се случиха, трябваше да се заемете с тях навреме и да се обърнете към съдебната система. Тяхната страна е демократична и дори и президентът им да извърши престъпления, той ще бъде изправен пред съда, тъй като е бил избран чрез избори. Разбира се, този случай отмина, така че сега е трудно да се направи много за него.

Практикуващ: Понякога чувствам, че не заслужавам да бъда спасен от Вас. Как мога да удържа егоизма си и да отговоря на стандарта?

Учителят: Не бъдете толкова песимистичен. Навиците на всеки един индивид са различни и обичаите на всяка страна са различни. В различни среди хората имат различно културно обкръжение и това дава началото на различни обичаи. И отрицателните аспекти на различните култури влияят на нашите ученици, които имат различен етнически произход. Но това не е проблем. Учителят не гледа тези неща. Щом се самоусъвършенствате, вие ще сте способни да достигнете до разбирането и постепенно ще сте способни да правите всичко добре. Не е реалистично да мислите, че бихте могли да направите всичко добре отведнъж. Докато постоянно задълбочавате изучаването си на Фа и разбирането ви става все по-добро и по-добро, вие ще сте способни да се справяте добре.

Практикуващ: Как можем да разясним по-добре фактите на американското правителство?

Учителят: Вие правихте тези неща през цялото време и засега се справяте доста добре. Продължавайки напред, въпросът е да го правите на по-дълбоко ниво и в по-широк мащаб.

Практикуващ: Написах имейл до много практикуващи. Това, което исках да кажа, беше добро, но подходът беше някак негативен. След това тези практикуващи спряха да споделят с мен. Погрешно ли беше това, което направих?

Учителят: Вече сте осъзнал, че подходът ви е бил някак негативен и затова те не са го приели. Не са го приели, защото те също имат човешки мисли. Вероятно тъй като сте Дафа практикуващи, и двете страни трябва да погледнат на нещата по правилния начин. Дафа практикуващите трябва да се справят с всичко по положителен начин. Не гледайте отрицателната страна на другите хора. Винаги трябва да гледате положителната им страна. Всъщност знаехте ли, че преди, когато ви преподавах Дафа, много човешки мисли бяха изпращани от публиката там долу по време на лекциите. Мислите, изпратени от някои хора, бяха наистина лоши, но аз не обръщах внимание на нищо от това. Гледам само положителната ви страна и така мога да ви спася. Ако винаги гледах негативната ви страна, как бих могъл да ви спася? Колкото повече гледах към нея, толкова по-ядосан щях да ставам, и тогава как бих могъл да ви спася? (Аплодисменти) Така че каквато и да е ситуацията, не се повлиявайте от човешки тип поведение, не се повлиявайте от човешки мисли и не се повлиявайте от чувствата и емоциите в този свят. Гледайте повече към позитивното в другите и по-малко към негативното.

Практикуващ: Когато изучаваме Фа в група и споделяме разбиранията си, нямам нищо за казване и нямам никакви мнения. Нормално ли е това?

Учителят: Вероятно е причинено от състоянието ви в самоусъвършенстването. Ако не искате да говорите, тогава не говорете. Ако когато другите хора говорят, вие сте смутени, защото няма какво да кажете, тогава не говорете, ако не можете – няма проблем в това. Ако искате да говорите, това ще дойде по естествен начин и ще проговорите. Но не позволявайте на навика ви да не говорите, да ви възпрепятства.

Практикуващ: Учителят е казвал, че хората на бъдещето ще играят главна роля на това ниво на космоса. Каква точно е важната роля? Бихте ли обяснил?

Учителят: В бъдеще това човешко място ще е едно изключително специално място. И защо го казвам? Без значение колко е дълга историята на човешкия род, той е бил създаден, за да се спасят всички същества и заради Фа-коригирането, и ето защо е било създадено това ниво на човешките същества. В миналото не е имало никаква човешка раса. На това място, където е Земята, преди е имало други планети и тези планети са имали различни структури от тази на днешната Земя. Заради съществуването на човешките същества толкова много неща – като водата, растенията, животните и така нататък, бяха създадени на тази Земя. Съществата и жизнените среди на планетите тук преди бяха по-лоши. Съществата от най-високо ниво там бяха с външността на извънземни. С други думи, на това място не е имало никакви човешки същества. И независимо колко пъти планетите на това място са били разрушавани и създавани, не е имало никакви човешки същества. В цялата история само две планети са имали човешки същества: предишната Земя и тази Земя. Предишната Земя бе с цел проба, организирана от старите сили заради преподаването на Фа този път. Този път е наистина – Фа-коригирането започна. Старите сили са тези, които организираха този процес.

Преди да дойда тук аз знаех, че старите сили ще подредят всичко това, и в рамките на подредбата избрах каквото исках. Но като се стигне до много от фундаменталните неща, старите сили не са способни да ги променят. Въпреки че нещата бяха нагласени по този начин, след като Фа-коригирането започна, старите сили все пак промениха над 80% от това, което беше определено преди историята. Не мога да приема такъв вид поведение, при което те ме използват, за да задоволят егоизма си и пренебрегват безопасността на всички същества и небесната твърд. Това е една от причините, поради която ги унищожавам. Друга причина е, че аз се захванах да извърша Фа-коригирането, защото знаех, че всичко това вече не е достатъчно добро, че независимо колко мъдрост имат съществата вътре в него, те все още не могат да променят съдбата на дезинтегриране, и че само когато нещата са фундаментално променени, те биха могли да бъдат спасени. Но всичко старо не би разбрало моето извършване на нещата по този начин. При все това аз бих могъл да го доведа докрай и независимо дали го разбират или не, спасяването на съществата е това, което е решаващо. Така че аз преминавам през всички препятствия и се боря с все сила да разреша всичките многобройни проблеми. В този процес съществата на различни нива видяха, че всичко, което правя, е надеждата за истинското спасение на всичко. След като съм го извършил до този етап, всички същества също видяха, че всичко, което старите сили искаха да направят, не може да разреши проблемите, тъй като тези неща нямат корени.

С прогреса на Фа-коригирането все по-нагоре, старите сили вече ги няма и повече не съществуват каквито и да било фактори, свързани с подредбите на старите сили – те свършват, без да са разрешени. По отношение на отиването към обновление и спасяването на всички същества, старите сили са като най-голямата пречка, която е най-трудна за отблъскване, най-вероятната причина някой да загуби посока и да стане неспособен да разграничи лесно истинското от фалшивото, и която е най-трудната за преодоляване; те са критичната борба на живот и смърт на ръба на раждането на новата колосална небесна твърд и са гигантско препятствие за обновлението. Но по онова време аз избрах това място, защото исках да дам на съществата в космоса, които са пропаднали надолу, шанс да се върнат обратно, и да направя това част от способността на космоса да позволява на съществата да влязат в хармонизиращия, всеобхватен и неразрушим механизъм. Така че пътят на хората в бъдещето към превръщането им в Богове наистина беше проправен. Преди хората казваха: „Ох, след като умра, ще ида да видя Бог.“ Казвате, че ще идете да видите Бог, но Бог ще ви види ли? Всъщност в Библията е казано много ясно, че само когато финалното време настъпи – което е Страшният съд – само тогава Бог ще приеме и достави онези хора, които наистина са отговорили на стандарта за отиване на Небето. Днес всички съзнателни същества, в хода на своите непрекъснати прераждания, са чакали, живот след живот. В този процес грешниците отиват долу в Ада. Но отиването в Ада не означава, че те са унищожавани. Там трябва да заплатят за греховете си и да страдат, и след като изплатят греховете си, те се завръщат и започват да се прераждат отново. Но след като онези, които имат особено големи грехове, отидат в Ада, те са директно унищожавани и изпращани в Безкрайния ад, а щом веднъж някой премине през вратата, след която няма живот, той никога вече не може да живее отново. Ето как беше в миналото.

След като човешката раса бе създадена, Боговете също се появиха на сцената на човешкия род и така възникнаха самоусъвършенстването и праведната вяра. Но никога самият човек не е бил този, който се е самоусъвършенствал; самоусъвършенствал се е Помощният дух. Причината, поради която Помощният дух е можел да се самоусъвършенства, е, че той влизал в предполагаемия обсег на Трите сфери, без всъщност да навлиза в него. Защо е било така? Например, както казах по-рано, когато някои същества влязат в човешкото тяло, те всъщност не са наистина влезли в човешкото същество, тъй като това е само измерение. Аз съм изолирал всички измерения на страната на Дафа практикуващите, която напълно се е самоусъвършенствала. Никой не може да влезе. Всеки може да премине през страната, която не е била напълно усъвършенствана, но пазители на Фа и Учителят наблюдават и не им позволяват да преминат. Разбира се, никакви елементи не могат да минат през мен от другата страна. Положението на Учителя тук е, че най-външната повърхност на тялото ми съдържа животите на всички Богове, всички същества и всички елементи във всичките безгранични, колосални тела на космоса. Такава е ситуацията преди пристигането на Фа-коригирането на човешкия свят. Но онези елементи в пространствените празнини, които поддържат оцеляването на съществата, са също Богове и по това време те могат да преминават през телата на обикновените хора. Също така, то е сякаш съществата са потопени в тях – точно както когато дишате: когато дишате, вие ги вдишвате. В празнините между частиците, съществата в микрокосмоса преминават през телата на обикновените хора, когато си поискат. И това не са обладаващи духове. Това е просто начинът, по който е устроен космосът. Много хора казват, че са видели това или онова, когато всъщност повечето от това, което са видели, са били фалшиви видения, сформирани от наслагването на различни измерения. Те не са влезли вътре наистина и не са се слели наистина с частиците на човека. Така че онези Помощни духове, които са се самоусъвършенствали в миналото, са били в своите първични, микрокосмични сфери и в предполагаемия обсег. Те не са се слели с истинските частици на вашето тяло. Ако се бяха слели, те щяха да пропаднат надолу и никога нямаше да могат да се завърнат. Преди нито едно същество, изпаднало от Небето, не е било способно да се завърне обратно. А сред хората Сократ, древногръцкият мъдрец, също казал, че никой, който е изпаднал от Небето, не може да се завърне. Той наистина е бил пророк, но хората са го приели за философ.

Практикуващ: Практикуващ в нашия регион има симптоми на сериозно заболяване. Някои практикуващи предложиха да изпращаме праведни мисли към него в група, докато други повдигнаха въпроса, че Учителят никога не е искал от нас да правим подобно нещо. Би ли навредило това на Дафа?

Учителят: Вие бихте си помагали един на друг, а това не е нанасяне на вреда на Дафа. Ако всички му четат книгата или Фа, изпращат праведни мисли към него и го обкръжават като група, тогава тези неща ще са ефективни, тъй като да се намирате наблизо също е фактор. А защо е фактор? Защото това измерение е било разделено на различни сегменти от крайните елементи от високи нива и все още има различия, съществуващи в него. Но ако праведните мисли на човек са силни, тези различия могат да бъдат елиминирани. Ако вашите действия са много праведни, това няма да може да ви спре, тъй като ако се опита да ви спре, ще нарушава Фа. Ето как стои този въпрос.

Практикуващ: Веднъж Учителят преподаде Фа, че съзнателните същества от колосалната небесна твърд на космоса са влезли стъпка по стъпка в Трите сфери. Също така, Учителят е казвал, че Шакямуни директно се е преродил в Трите сфери от шестото ниво на Вселената. Как са свързани тези две неща?

Учителят: Учителят също така е казвал, че силата на Фа е безгранична. Прераждането директно от шестото ниво на Вселената в Трите сфери наистина е включвало процес. Процесът се е състоял в това, че той е трябвало да премине през шест нива на Вселената и да достигне Трите сфери, и е трябвало да бъде покрит със слой от всяка една от промеждутъчните вселени, както и с всяко едно от измеренията в нея, или с други думи, всеки път, когато се спускал надолу с едно ниво, още един слой от повърхностни частици бил добавян. Когато някой е отхвърлен надолу от Небето, не е ли това начинът, по който слиза и той? Това и спускането стъпка по стъпка надолу описват спирането, съпоставено с мигновеното преминаване. Разбира се, когато един Бог слиза и се преражда от ниво на ниво, значението и целта са напълно различни. Когато едно същество се преражда, то формира кармични взаимовръзки. То има не само родители, братя и сестри на това ниво, но и многобройни роднини и приятели, всички от които имат кармични взаимовръзки с него.

Практикуващ: Когато нещата не вървят гладко по време на работата ни за Фа-коригирането, трудно е да се каже, дали това се дължи на намеса от старите сили, или е знак, че Учителят не иска то да бъде направено. Как да различаваме двете неща по-добре?

Учителят: Трябва да използвате Фа, за да направите преценка. Ето защо казвам на всички ви да изучавате Фа и трябва да използвате Фа като стандарт за преценка на всичко. Не е необходимо да вземате книгата през цялото време със себе си, за да сравнявате следващото, което ще направите, с това, което е в книгата. След като сте изучавали Фа, трябва да използвате рационалното си мислене, за да определите като Дафа практикуващ дали това е нещо, което би трябвало да направите. Ако чувствате, че трябва да го направите, тогава няма проблем [да го направите]. И дори ако наистина се окаже неправилно, това е само защото вашето разбиране все още не е така дълбоко; и не може да се смята за голяма грешка от ваша страна, тъй като вие наистина сте смятали, че правите нещата съобразно Фа. Не е ли такъв принципът? Но това не трябва да ви служи като оправдание. Да сте отговорни към Фа е да сте отговорни към себе си.

Практикуващ: В момента много от практикуващите имат следния начин на мислене: когато практикуващ преживява премеждия поради намеса от старите сили, другите практикуващи смятат, че дори той да има привързаности, на преследването не би трябвало да се позволява да се случва и всеки би трябвало да изпраща праведни мисли. Въпросът ми е, ако самият практикуващ не се подобри, ще има ли ефект от това?

Учителят: Това би било сериозно препятствие. Ако той самият не е трезвомислещ, каквото и да правим, ще е напразно. Изпращането на праведни мисли може да елиминира това, което е извън него, но не и това, което е в съзнанието му. Каквото и да поиска човек да направи, то идва от една-единствена негова мисъл – той е този, който решава дали иска нещо, или не. Когато възниква тази ситуация, мисля, че в съзнанието му трябва да има проблем, който произлиза от привързаности. Ако той наистина не е способен да се справи, можете да отидете и да му помогнете. Няма проблем да го направите. Опитайте се да му помогнете да разбере нещата въз основа на истините на Фа и като изучава Фа повече.

Практикуващ: Съществува тази гледна точка, според която ние трябва да се противопоставим на подредбите на старите сили, да създадем мирен период преди Фа-коригирането на човешкия свят и да помогнем на китайския народ да научи истината.

Учителят: Да искате да спрете преследването – тази гледна точка не е погрешна. Помагането на китайския народ да научи истината и спасяването на съзнателни същества са неща, които Дафа практикуващите трябва да правят. Но няма такова нещо като „мирен период от време“. Злото просто ще става все по-малко и по-малко, и ще има все по-малка и по-малка аудитория, и ще възниква голямо количество кармична разплата.

Практикуващ: Ако практикуващ в затвора по-скоро би се отказал от живота си, отколкото да се откаже от Дафа, дали извършването на самоубийство е в разрез с Дафа?

Учителят: Извършването на самоубийство е погрешно. Ако наистина сте твърд и така непоколебим, че дори не се страхувате от смъртта, защо тогава бихте извършили самоубийство? Наистина непоколебимостта ви трябва да се вземе под внимание, но как би трябвало да се гледа на това, че извършвате самоубийство? Разбира се, за един Дафа практикуващ аз ще направя пълна оценка, няма да разглеждам само едно действие, а ще е от гледна точка на цялостната история на човека. Но дори това действие да няма конкретна последица, не е ли все пак мръсно петно? Причината е, че Учителят е преподал във Фа, че извършването на самоубийство е грях. Защо не сте се държали съобразно изискванията на Фа?! Това не е просто обикновен проблем в разбирането, нали? Казвал съм, че натискът, почувстван в такъв вид зла среда, е огромен, но от друга страна, защо сте дошли на света? Само за да понасяте обикновени премеждия ли сте дошли? Тогава какво ви очаква?

Практикуващ: Казвал сте, че нямате никакви Помощни духове. Имали ли сте някакви Помощни духове преди? Ако сте имали, каква е ситуацията им сега?

Учителят: (Учителят се смее) Сега нямам никакви Помощни духове. Когато се родих, бях същият като вас и трябваше да имам всичко, което има един обикновен човек. По-късно, по време на самоусъвършенстването ми, те постепенно бяха премахнати и направих подредби за всички тях да постигнат Съвършенство. Ако постигнете Съвършенство и достигнете много високи нива, всички ваши Помощни духове ще бъдат Богове, а някои от тях ще са Богове от много високо ниво, така че е необходимо всички те да постигнат Съвършенство.

Практикуващ: Многоуважаваният Учител каза: „Старите сили искат да постигнат целта, която искат да постигнат.“ Какво означава това?

Учителят: Целта, която искат да постигнат, е, че в процеса на Фа-коригирането искат да върнат космоса обратно до състоянието, в което е бил преди Фа-коригирането, обратно до тази тяхна система – все още с техните планини, все още с тяхната вода, все още с техните Богове и все още със състоянията, в които са били преди. Те са направили нещата по този начин, така че не искат да правят промени. Промяната, която искат, е повърхностният облик да е по-добър, точно както изпирането на замърсена дреха. Тя все още е същата стара дреха. Това е значението, но аналогията не е напълно точна. Това е единственият начин да се опише. Те просто искат – базирайки се на запазването на всичко, което са имали първоначално – чрез внимателните си подредби да са способни да избегнат ловко тази катастрофа. Но това никога няма да се случи. Ето какво искаха. Аз ги отрекох от самото начало; в противен случай, въпреки че не възнамеряваха да разрушат всичко това, те щяха да го разрушат.

Практикуващ: За мен е очевидно, че времето отново се е ускорило. По въпроса за разясняването на фактите на хората по света…

Учителят: Да, истина е. Като че ли тъкмо отговорих на няколко въпроса и вече става тъмно. (Публиката се смее)

Практикуващ: По въпроса за изучаването на Фа и вършенето на неща за Фа-коригирането, времето изглежда оказва изключителен натиск. Бихте ли навлезли в малко повече детайли?

Учителят: Точно сега времето постоянно се ускорява. Мога да ви кажа, че колкото по-бързо правя нещата, толкова по-бързо става времето, тъй като елементите на най-високите места в космоса свързаха моето Фа-коригиране с времето. Причината е, че времето също е Бог от стария космос. Те свързаха заедно всичко от Фа-коригирането. Когато съм бърз, те са бързи, а когато съм бавен, те са бавни, така че колкото по-бързо правя нещата, толкова по-бързо става времето. Но аз, вашият Учител, нямам друг избор, освен да правя нещата бързо. Ако не го догоня навреме, накрая ще бъде твърде късно да спася всичко. Знаете, че Вселената се разширява бързо, и човечеството също е видяло, че сега Вселената в рамките на този обсег се разширява. Днешните учени вече знаят това, нали? Скоростта на разширение става все по-бърза и по-бърза. Какво се случва в края на разширяването? Виждали сте как е с балона, нали? Надувате и надувате, и когато го надуете до краен предел – „Бам!“ – той експлодира. Учените вече са разбрали това и знаят, че това разширяване е плашещо. Ако не мога да го догоня, всичко това – или най-малкото местата, където Фа-коригирането все още не е приключило – ще бъде разрушено.

Трябва да действам бързо. Първоначално разстоянието беше доста далечно, невъобразимо далечно. Точно сега, веднага щом нещо се появи, аз съм способен да уловя част от него незабавно. Да кажем например, че това нещо има сто части, и така в момента, в който то се появи, аз съм способен да го уловя веднага и да го разреша мигновено. Нещата са във финалната фаза от финалната фаза на напълното достигане до тази точка. Нещата са същите, независимо дали съм завършил Фа-коригирането, или не, защото всичко вече ги е задминало и по време на Фа-коригирането първоначалните време и пространство вече нямат никакво реално значение, което би могло да ме възпрепятства.

Практикуващ: Говорихте вече три часа без спиране… (Учителят се смее) (Практикуващите аплодират)

Учителят: Подбирам бележки с по-малко написани думи на тях и отговарям на тези въпроси.

Практикуващ: Ли Бай е бил велик поет и самоусъвършенстващ се в Дао. Каква кармична взаимовръзка има той с Дафа?

Учителят: Що се отнася до исторически фигури, не бива да мислите за тях твърде много. Много от тях сте били вие и много от тях съм бил аз. (Аплодисменти) Но не изпадайте в еуфория от това! Вашите способности и таланти не произхождат оттам. Този път вашите способности и таланти са ви били дадени от Фа (аплодисменти) и не са свързани с това.

Практикуващ: Хората от обикновеното човешко общество, особено онези, които имат сравнително елитни позиции в обществото, първоначално не само нямаха негативно отношение към Дафа и Джън-Шан-Жен, но всъщност имаха положително отношение. Но те не харесват начина, по който действат много Дафа практикуващи, и смятат, че е твърде краен и като че ли му липсва милосърдие.

Учителят: Дафа практикуващите трябва да обърнат внимание на това. От друга страна, възможно ли е то да е причинено от схващането за така наречените изтънченост, уравновесеност и незабързаност, което са развили обикновените хора? Дали е защото те не гледат с добро око на вършенето на нещата твърде бързо? Злото ни преследва и умират хора. Не сме в настроение да правим нещата по такъв лежерен начин. Но същевременно трябва да дадете най-доброто от себе си в спазването на социалния етикет. Нашите Дафа практикуващи бързат напред-назад, за да спасяват съзнателни същества, а тези хора все още са придирчиви. Какъвто и да е случаят, Дафа практикуващи, вие трябва да дадете най-доброто от себе си, за да се придържате [към обществото] дори още повече! Хората се плъзгат надолу, докато ние се издигаме нагоре, така че трябва да правим нещата по този начин, ако ще ги спасяваме.

Практикуващ: Поздрави, уважаеми Учителю! Когато преподавахте Фа тази сутрин, споменахте, че старите сили се възползват от малък брой практикуващи, които проявяват определени състояния. Това същото ли е като Чигонг лудостта, спомената в шеста лекция на „Джуан Фалун“?

Учителят: Всъщност те причиняват намеса в редица области. Това, което казах тази сутрин, се обхваща от „Джуан Фалун“ и я допълва. „Джуан Фалун“ говори за нещата обобщено, но съдържа много дълбоки вътрешни значения. Ако не изучавате Фа често, тогава Фа, който преподавам точно сега, ще изглежда труден за разбиране. Дълбочината на Фа-истините на Дафа на космоса не е нещо, което може да бъде напълно разбрано на ниски нива. Фа може да се проявява на различни нива и може да проявява себе си по обобщени и по специфични начини на едно и също ниво – той е всеобхватен.

Практикуващ: Изглежда, че свободата, демокрацията и човешките права са праведни принципи в човешкия свят. И те ли са били аранжирани от старите сили за днешното Фа-коригиране?

Учителят: Втората част от изказаното е правилна, но първата половина не е. Тези неща не са човешки принципи; по-скоро са били уредени от старите сили. Човешките принципи са много прости и демокрацията всъщност не е човешки принцип. През изминалите милиони години на човешка история хората винаги са били управлявани от крале. В кулминационната ѝ точка е имало над десет хиляди страни на Земята и над десет хиляди крале, принцове, принцеси и кралици. Това е била цивилизацията на миналото и ето защо се казвало „кралят управлява страната; покоряване на света с военна сила; силните са герои“. Но в очите на Боговете силният бил разбойник. И няма значение дали хората го смятали за праведен – Боговете го разглеждали като разбойник. Тогава защо Боговете го накарали да се бие в битки и го направили герой? Защото Боговете искали да постигнат нещо на Земята и сред хората да възникне определена ситуация, и трябвало да изберат някой, който да върши нещата. Онзи, който бил избиран, след това продължавал да прави нещата съгласно изискванията на Боговете. Въпреки че го правел със сила, тъй като това била волята на Боговете, те му давали почести, след като го постигнел. Какъв вид почести? Правели го велик герой, на когото всеки се възхищавал, и някой, който имал честта да управлява страната – това е всичко! (Учителят се смее) Принципите на хората не се смятат за праведни извън Трите сфери, но те наистина стават праведни принципи тук, сред човешките същества. Човешките принципи от миналото бяха такива.

В последно време, във връзка с предстоящото Фа-коригиране, много крале се преродиха в Китай и вече никой не можеше да се провъзгласи за крал. А има и нещо друго. Многобройни същества от различни много високи нива се спуснаха долу и се преродиха като хора, и това промени състава на различните етнически групи. Кой тогава би трябвало да бъде направен крал? Това е дори още по-трудно за разрешаване и така старите сили просто оставиха човешките същества да избират за себе си, и това е демокрацията. Демокрацията, ако погледнете към същността ѝ от позицията на Небето, възникна поради тези две неща.

Колкото до човешките права, това не спира с човешките права – съществува и защитата на животните. Човешките кожи се свършиха, така че тогава мнозина се преродиха като животни и мнозина – като растения. Всички тези неща се случиха неотдавна и са свързани с Фа-коригирането. Тъй като Фа-коригирането щеше да се състои, всичко дойде заради Дафа, бе породено за Дафа и създадено за Дафа. Но не всичко е предопределено да изиграе положителна роля. Това е ситуацията.

Практикуващ: Учителят е казвал, че частта от нас, която е била напълно усъвършенствана, стои отделена от останалата част по време на самоусъвършенстването ни. Сега, когато сме във финалната фаза на Фа-коригирането, как можем да пробием през това разделение?

Учителят: Тъй като крайните елементи са също и най-големите, пространствата между тях са големи и те могат да бъдат напълно елиминирани само когато мощната сила на Фа-коригирането на Учителя пристигне, когато Фа коригира човешкия свят. Тези неща могат да бъдат разрешени само когато тази безмерна сила пристигне. Веднага щом пристигне и пробивът е постигнат, това е началото на Фа-коригирането на човешкия свят. Или, разглеждайки това от друг ъгъл, нещата, които правите днес, могат да доведат до по-малки загуби сред вашите приятели практикуващи и последователи на Дафа, но не могат фундаментално да разрешат проблема. Но въпреки това, в процеса на утвърждаване на Фа можете да доведете до ситуация, при която част от хората по света да станат добри, което може да спаси повече хора и което спира злото от това да действа така ожесточено, но това не е краят му.

Практикуващ: Учителю, кога ще ни кажете неща за предисторическите Богове? По време на Фа-коригирането те…

Учителят: Старите сили, за които съм говорил, са предисторически Богове. Всички Богове, за които съм говорил, са предисторически Богове. Тези стари сили, мога да ви кажа, бяха най-изключителните същества на всяко ниво и те са унищожени. Онези, които бяха най-способни, бяха унищожени в резултат на подредбите на тази най-крайна стара сила. Нейното намерение беше да постигне това, което иска, на цената на унищожението на тази група. Космосът е толкова огромен, че е безграничен и безкраен. Следователно ако приемем, че е безграничен и безкраен, то когато се изправи пред дезинтеграция, той иска да се спаси, тъй като е Бог. И всъщност подредбите на старите сили са методът, който те измислиха, за да се спасят. Те направиха много внимателни и цялостни подредби. Но не осъзнаваха, че този вид тяхно самосъхранение щеше да доведе точно до унищожението им. Ако не бяха направили нещата по този начин, този път наистина щяха да бъдат спасени. Но те действително направиха нещата по този начин и унищожиха много [от това], което исках, и греховете им станаха огромни, тъй като всички онези съзнателни същества бяха унищожени от тях.

Практикуващ: Казвал сте, че САЩ са някогашната династия Мин. По време на династията Мин много хора са се самоусъвършенствали в Дао. Би ли могъл Учителят да ни посъветва за сегашното положение на Дафа практикуващите в САЩ, които разясняват фактите на американското правителство? Дафа практикуващите в САЩ са толкова заети, че изглежда са станали малко апатични. Какво би трябвало да се направи, за да се насърчи този тип състрадание, което разтърсва Небето и Земята…

Учителят: Не бива да казваме нещата по този начин. Ще кажа на всички ви, че трябва да правите нещата рационално. Когато разяснявате фактите, ако отидете отвъд човешките принципи само малко, хората няма да са способни да го приемат. Така че, когато разяснявате фактите, не трябва да говорите за неща от високо ниво. Това, което знаете, са неща, които трябва да знаят Боговете. Тези неща са това, което преподадох на вас, а не на обикновените хора. Така че не бива да ги казвате на обикновените хора. Може само да говорите за това, че сме преследвани, за действителното ни положение, за това, че сме добри хора и че сме погрешно преследвани, че нашата свобода на вярата е нарушена, че човешките ни права са нарушени. Те могат да приемат всички тези неща и незабавно ще ви подкрепят и ще изразят съчувствието си към вас. Не е ли достатъчно? Защо настоявате да знаят принципите на такива високи нива? Знаейки тези факти, хората по света ще кажат, че Фалун Гонг е преследван и че преследвачите са толкова зли. Те ще кажат тези неща и не е ли това достатъчно? Разбира се, намерението ви е той да стане Дафа практикуващ. Но понастоящем това е трудно постижимо, защото старите сили създават препятствия. Учителят ще се погрижи са всички специални хора. Но човекът, на когото говорите, няма необходимото желание и освен това старите сили създават препятствия. Нашата първостепенна задача по това време е да им помогнем да разберат истината относно ситуацията. Може да срещнете някой, който е изключително добър и който може да го приеме, независимо какви неща от високо ниво му кажете – тогава можете да му кажете за тези неща. Всичко ще е наред и там няма да има проблем. Но това, за което говорих, е особено вярно за някои държавни служители, тъй като те, в крайна сметка, са политици и в главите си нямат нищо освен политика, така че, когато им кажете тези неща, те изобщо няма да ви повярват. Тогава не е ли то равносилно на това, не само да не успеете да ги спасите, а и да ги тласнете надолу? Не е ли истина това?

Практикуващ: В момента има някои хора, които вършат доста работа за разясняването на фактите, но рядко изучават Фа или правят упражненията.

Учителят: Това е много сериозен проблем. Нашите Дафа практикуващи не бива да загърбват личното си повишаване. Спасяването на съзнателни същества е величествена задача на Дафа практикуващите. Но понеже не изучавате Фа, качеството на работата ви за разясняване на истината страда и вие самите сте ограничени от това. Това не е добре.

Практикуващ: Истина ли е, че само онези, които са получили Фа преди края на 2002 г., са смятани за Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането?

Учителят: Никога не съм казвал това. Онези добри ученици… не влязоха ли някои през всеки един от различните времеви периоди? Всъщност все още има такива, които искат да влязат, но още не са, и разбира се, има и такива, които са паднали.

Практикуващ: Ние трябва да разясним фактите на китайския народ. Но моите родители в Китай не ме оставят да разясня фактите за Дафа по телефона. Постоянно усещам, че има нещо, което не е съвсем наред, но не съм успял да го преодолея.

Учителят: Направете го с мъдрост. Възможно е все пак да не стане, дори и след като наистина сте направил усилие. Също така е възможно Дафа практикуващите в Китай да го направят. Ако вие не можете да го постигнете, те ще го направят. Дафа практикуващите в Китай са свършили тази работа като цветя, разцъфтяващи навсякъде. Главното тяло на Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането е в Китай. Мога да кажа на всички ви, че стоте милиона души, за които говорех, не са същите като стоте милиона вътре и извън Китай, за които вие говорите днес. Преди наистина имаше сто милиона души в континентален Китай, които четяха „Джуан Фалун“. Те бяха получили Фа по онова време и аз се грижех за тях. Не можете да кажете, че те не са били Дафа практикуващи. Имаше седемдесет милиона, които истински се самоусъвършенстваха, и по онова време всъщност имаше общо сто милиона Дафа практикуващи.

Практикуващ: Когато ѝ давам нови статии от Учителя, тя ги взима. Но отказва да участва в каквито и да било дейности за разпространението на Фа. Има ли все още надежда за такъв ученик?

Учителят: Вероятно тя все още се е запънала в нещо. Тъй като все още ги взима, това означава, че тя все още има праведни мисли. Така че в този случай, погледнете и вижте къде се е запънала и какво липсва. Вие сте Дафа практикуващ, така че идете и се опитайте да я разберете малко, и ѝ помогнете.

Практикуващ: Личното мнение на член на Фалун Дафа асоциацията, като например неговото мнение или заключението му относно практикуващ, представлява ли мнението на Дафа асоциацията или дори това на Учителя? Многоуважаван Учителю, моля, разяснете ми това.

Учителят: Никой не може да ме представлява – това дори няма нужда да се споменава. И сред всички вас никой не може да представлява друг човек. Колкото до Дафа асоциациите, казвал съм, че координацията е много важна. Има много неща, които не могат да бъдат казани от различна гледна точка, и е необходимо те да ги кажат. Но със сигурност има неща, които не са направили добре, и Учителят е много наясно за тях. Но от друга страна, при много неща вие трябва да вземете под внимание собственото си участие в тях и да откриете как точно се е получила бъркотията. Един Бог не е засегнат от нищо. Ако нещо трябва да се направи, просто го направете по праведен и изпълнен с достойнство начин.

Практикуващ: Членове на семейството на Дафа практикуващ оклеветиха Дафа. Ще бъдат ли нарочени за елиминиране, когато Фа коригира човешкия свят? Или това ще бъде свързано с поведението на този Дафа практикуващ?

Учителят: Това ще зависи от изборите, които те самите правят. Когато някой е навредил на Фа и е станал доста порочен, бихте ли казали, че той трябва да постигне Съвършенство и да бъде отведен в света на един Буда? Това просто няма да се получи. На онези, които наистина са извършили смъртни грехове, няма да им бъде позволено да останат. Тъй като вие се самоусъвършенствате в Дафа, те несъмнено ще имат благословии. Ще им бъдат дадени шансове, още шансове и дори още повече шансове. Но същевременно трябва да дадете най-доброто от себе си, за да разясните фактите и да ги спасите, и това ще им създаде благословии.

Практикуващ: Учителю, от името на всички истински Дафа практикуващи от град Хезе, провинция Шандун, искам да Ви предам поздрави.

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Много Дафа практикуващи от Хезе бяха арестувани и бити. Всички онези, които бяха арестувани в Хезе, отказват да бъдат трансформирани и са изпращани в трудови лагери в град Дзинан. Това подредба на старите сили ли е?

Учителят: Не признавам неща като „да са трансформирани“ или „да не са трансформирани“. Трябва да се гледа това, което е в съзнанията на хората. Все още мисля, че… Знаете ли, че с цел да ги трансформират, старите сили ги подложиха на жестоко психическо преследване? Знаят, че аз не признавам това, така че какъв метод използват? Те отделят частта от тях, която има праведни мисли – или с други думи, частта, която е била напълно усъвършенствана – и предотвратяват какъвто и да било неин контакт с техните съзнания. След това задават въпроси на човешката им повърхност. Но тяхната човешка повърхност съдържа твърде много човешки неща и сформирани след раждането представи, а на частта, която е била напълно усъвършенствана, изобщо не е позволено да окаже какъвто и да било ефект. Тъй като сте ги преследвали при тези обстоятелства, аз не признавам това, независимо какво сте ги накарали да напишат. Старите сили знаят, че не го признавам, така че защо все още го правят? Защото има нещо, което все още могат да постигнат, и то е желанието им да сломят волята на учениците. Учениците, направили грешката, ще си помислят: „О, не, написах това. Свършено е с мен. Учителят повече не може да се грижи за мен. Аз разочаровах Дафа.“ От този момент нататък те са депресирани и на сърцата им е тежко. Това е техниката, която те използваха, и аз не я признавам. Няма значение, че сте паднали, няма значение! Изправете се бързо! (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите от град Харбин изпращат поздрави на Учителя!

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите, които са нелегално лишени от свобода в еди-кой си трудов лагер, изпращат поздрави на Учителя!

Учителят: Тази тъмна бърлога е много зла, зная го! Наистина, вярно е, че учениците са станали все по-добри и по-добри, и са все по-трезвомислещи. Нека засега не говорим за това, което се случва в Китай. (Аплодисменти) Щом заговорим за това, ще е дълга история. Независимо от всичко, това, което очаква тези зли хора, са грехове, които те никога няма да са способни да изплатят, а това, което очаква Дафа практикуващите, е великолепно, величествено Съвършенство! (Аплодисменти)

Практикуващ: Неотдавна разбрах следното: когато и да възникне конфликт сред Дафа практикуващите относно Дафа работа, най-напред трябва да изпратим праведни мисли, за да унищожим онези зли сили, които използват привързаностите и лошите представи на учениците, за да преследват Дафа практикуващите като цяло, и след това да говорим за конкретните проблеми, свързани с работата ни. Правилно ли е да правим нещата по този начин?

Учителят: Мисля, че когато Дафа практикуващите се сблъскат с конфликти, това не е непременно в резултат на нещо, което може да е контролирано от демони. Те ще се намесят и няма проблем да се изпращат праведни мисли, но вие трябва много да изучавате Фа. Ако изпращате праведни мисли, преди да действате, вярно е, че това може да елиминира някаква намеса.

Практикуващ: Аз съм практикуващ, получил Фа след 20 юли 1999 година. В хода на самоусъвършенстването бях подложен на много намеса от други измерения, дори и на напълно безпочвено преследване от злите сили. Защо е така, че докато използвам праведни мисли, за да елиминирам преследването, никога не съм способен да стана напълно непоколебим и изглежда винаги имам неща, които да подобрявам?

Учителят: Как да го кажа… Това се случва, защото за онези Дафа практикуващи, които получиха Фа след 20 юли 1999 г., вашият процес на самоусъвършенстване и утвърждаването ви на Фа бяха обединени в едно. Докато за онези, които получиха Фа по-рано, периодът от време за личното им самоусъвършенстване вече е отминал и сега основната им задача е да спасяват съзнателни същества – фокусът се е преместил върху утвърждаването на Фа. Хората, които влязоха по-късно и се сблъскаха със ситуацията на утвърждаване на Фа, също трябва да го правят, и същевременно са включени и някои въпроси от личното самоусъвършенстване. Така че ще чувствате, че определени неща се оказват доста сложни, но в това няма проблем, тъй като в очите на Учителя нещата са добре подредени и ако праведните ви мисли са силни, няма да има проблем.

Практикуващ: На този етап може ли изпращането на праведни мисли да замени правенето на упражненията?

Учителят: Това са две различни неща. (Учителят се смее) Правенето на упражненията е правене на упражненията. Правенето на упражненията е за подсилване на механизмите и за трансформиране на собственото тяло в божествено. Изпращането на праведни мисли е за използване на божествените сили, или казано просто, за да се използват способностите ви. Целта е да се елиминират злите прогнили демони.

Практикуващ: Многоуважаеми Учителю, поздрави! Има много ученици, които използват праведни мисли за елиминиране на злото за най-малките неща. Дори когато страдат от малки неразположения или малки здравословни проблеми, те изпращат праведни мисли.

Учителят: Дали самите ние не сме изучавали Фа достатъчно? Ако наистина сме направили нещо погрешно и в резултат се появи проблем, и тръгнем да изпращаме праведни мисли, тогава това не изглежда правилно и старите сили ще създадат неприятности. Те ще си помислят, че не само сте се справили незадоволително, но освен това искате да ги елиминирате. Така би изглеждало, нали? Така че ние все още трябва да дадем най-доброто от себе си, за да видим дали сме направили нещата добре, или не. Ако не сме направили нещата добре, тогава да ги направим добре. Но във въпроса си вие споменахте, че „дори когато страдат от малки неразположения или малки здравословни проблеми, те изпращат праведни мисли“. Какво имате предвид под „малки неразположения“ или „малки здравословни проблеми“? Това са признаци на карма, която се елиминира, нали така?

Практикуващ: През първия месец, когато за пръв път започнах да изпращам праведни мисли, веднъж, докато изпращах праведни мисли, ясно видях чрез Небесното си око как в продължение на едва пет минути силна пурпурно-червена светлина мигновено унищожи всички, служещи на този главен демон в Китай, които имаха човешки, но също и нечовешки облик. Силата беше неописуемо огромна. Елиминираните само представители в нашето измерение ли се явяват? Има ли негови представители във всяко едно измерение?

Учителят: Това е много сложно. Понякога вие, практикуващите, наистина сте способни директно да унищожите прогнилите духове вътре в тялото на този голям главен демон. В такива моменти той изглежда като че ли ще умре, но те започват да го съживяват и тогава друга група от прогнили демони го допълва, така че той се връща наново, сякаш нищо не се е случило. Също така, с цел той да е способен да контролира всички прогнили духове, по онова време старите сили поддържаха всичките му клетъчни частици, изграждащи човешкото му тяло под неговата повърхност до нивото, при което тези частици бяха големи колкото Трите сфери. Всички човешки неща вътре в клетките бяха изтласкани от старите сили и запратени долу в ада, а клетките бяха повторно изпълнени с онези прогнили духове. Тъй като частиците на човешкото същество са в образа на този човек, всички измерения в Трите сфери съдържаха в себе си клетките на този главен демон, и всички клетки имаха огромен брой прогнили духове в себе си. Така че, когато вие, практикуващите, изпращахте праведни мисли в онези времена, бяхте способни да унищожите голям брой от частиците на този голям главен демон и прогнилите демони в Трите сфери. В момента, в който го унищожавахте и го взривявахте, вие виждахте, че е разрушен, и това бе реално. В какво състояние сте го поставили сега? Всичко, освен частиците, които формират неговата човешка повърхност, е било унищожено и е сега той е празен. Няма нищо останало. Това, което е останало, е просто човешката кожа, изградена от слоя повърхностни клетки, което включва вътрешните органи. И това е така, защото всички клетъчни частици в Трите сфери на главния демон, които бяха поддържани от старите сили, бяха унищожени и няма нищо от него отгоре или долу, и всички те бяха изчистени. Понастоящем тази човешка кожа е поддържана от онези последни, най-лоши демони на старите сили. Така че тя вече не притежава нищо от обичайната рационалност на едно човешко същество. Всичко е в резултат на онези прогнили духове, които контролират неговата човешка кожа, която наистина е като слой от кожа, върху който е рисувано. Всичките схващания на лошите хора и кармата, които повърхността на човешката му кожа е образувала в хода на живота му, сега изглеждат много уплашени. Това, което той проявява, е просто страх. Страхува се от последствията при загубата на властта, страхува се, че името на Фалун Гонг ще бъде изчистено, страхува се, че ще бъде убит, страхува се, че огромното количество пари и имущества, които семейството му си е присвоило незаконно, ще бъдат конфискувани – страхува се от всичко. Но злото от другата му страна не чувства нищо, освен омраза. Вижда, че ситуацията е безнадеждна, и чувства омраза, но не е способно да събере много енергия. Знае, че с него е свършено. Чувства омраза, но също и се страхува, и трябва да се насили да действа енергично, за да видят хората, и се опитва да се задържи, за да може представлението да продължи. Това е състоянието, в което е точно сега. Преди, когато частиците на клетките му бяха поддържани толкова много и вътрешността му беше пълна с прогнили демони, енергията на злото наистина беше висока и тялото му беше поддържано толкова много, че той чувстваше, че се разширява и разширява; чувстваше, че има здраво тяло и силна енергия. Също така стана самоуверен и имаше такъв свиреп поглед, че хората около него наистина се плашеха. Сега е като патладжан, попарен от слана, целият е изсъхнал и всичко вътре в него е било унищожено. Колкото повече праведни мисли изпращат Дафа практикуващите, толкова по-малък ще бъде броят на прогнилите духове вътре в тялото му, толкова по-сбръчкан ще става и толкова по-малко ще става тялото му, защото освен човешката кожа, от микроскопичните му частици не е останало нищо.

Практикуващ: Практикуващите от Втори военнокоманден университет, Торонто, Пинсян от провинция Дзянси, град Чончин, Перу, Китай, Макао, САЩ, град Харбин, провинция Шандун, град Дзинан, град Кунмин, Австралия, град Далиен, освободени практикуващи от затвора в град Дзямуси, Германия, еди-кой си център за задържане в град Шъдзяджуан, провинция Шандун, град Хеджъ, Тиендзин, провинция Шиндзян, град Хънян и град Чанчун – практикуващите от гореспоменатите места изпращат поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря, ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Напоследък, изучавайки „Джуан Фалун“ вече не чувствам, че придобивам нови разбирания и че правя напредък всеки път, когато завърша книгата.

Учителят: Колкото е висок Шиншин на човек, толкова висок е неговият Гонг. Трябва да има причини. Не е ли, защото съзнанието ви не е спокойно? Мисля, че би трябвало да има причини. На по-високи нива изискванията са също по-високи.

Практикуващ: Бихте ли ни казали какъв е основният процес, когато се осъществява преходът от периода на Фа-коригирането към периода, когато Фа коригира човешкия свят?

Учителят: Мога да ви кажа, че няма процес, както си го представяте – ни най-малко. Мога да ви кажа, че огромната сила на Фа-коригирането на човешкия свят е нещо, което старите сили не можеха да видят в миналото. Сега, когато го видяха, те са изплашени до краен предел. Така че много от онези Богове, за които старите сили аранжираха да направят определени неща, сега не смеят да ги направят. Това, което се проявява в настоящето състояние на нещата, са прогнилите духове, които продължават да вършат лоши неща. Щом Фа-коригирането на човешкия свят пристигне, с всички тези неща ще бъде свършено. Няма процес. По време на Фа-коригирането, по времето, когато Гонг ще пристигне, ще има определено явление. Какво явление? Казвал съм ви преди, че всичко, което човешките същества виждат с очите си, е съставено от молекули. Така че на този молекулярен слой, ако през него се пробие дупка или се разкъса – без значение къде – какво бихте видели? Бихте видели Небесата, би било точно като завесата на сцената внезапно да се разпори или през нея да се пробие дупка, но това измерение не може да бъде съсипано, тъй като Фа-коригирането на човешкия свят все още е необходимо да се извърши. Това би могло също така да проникне от всичките микрокосмични нива.

Практикуващ: Освен че са привързани към своите подредби, имат ли старите сили други области, в които изостават?

Учителят: Освен да са привързани към всичко, което искат да се случи, за тях няма нищо друго. Те просто искат да запазят това, което са имали първоначално, и имат само тази единствена цел.

Практикуващ: Ще бъдат ли изоставени някои от Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането?

Учителят: Не. (Бурни аплодисменти) Ако ви изоставя, ще сте съсипани, наистина съсипани. Това е така, защото ако човек не се придвижва напред, той върви назад. Щом внезапно достигнете това състояние в тази среда, тогава в тази среда, докато сте тук, сред човешките същества и сте смесени с тях в действията си, нивото ви ще падне и вие постепенно ще бъдете замърсени от хората. Не съм ли казвал, че Будите в небесата и Будите, Даосите и Боговете в определени измерения е необходимо да се сменят на определени интервали? Причината е, че за тях е лесно да се замърсят от Трите сфери, така че е необходимо да бъдат заменяни.

Практикуващ: Уважаеми Учителю, моля, кажете ни каква трябва да е насоката за детските градини „Минхуей“.

Учителят: Вие вършите отлична работа! Знаете ли, онзи голям главен демон инжектира децата в китайските детски градини с отрова – това е толкова порочно! Наистина иска да унищожи човешката раса! Когато види, че правим нещата по този начин, се вбесява. Всъщност в предишното китайско правителство, сред централните лидери, шестима от седемте члена на постоянния комитет бяха срещу преследването на Фалун Гонг. Знам също, че дори директорът на Управление 610, който преследва Фалун Гонг, първоначално е бил срещу преследването. Почти всички централни правителствени агенции и различни министерства на правителството бяха срещу преследването на Фалун Гонг.

Практикуващ: Докато са участвали в това Фа-коригиране, старите сили са направили подредби за периода от време, обхващащ двете Земи. Защо експериментите с гигантите, джуджетата и хората със среден ръст е трябвало да се проведат на втората Земя? Мога ли да попитам какъв вид хора са били планирани за първата Земя?

Учителят: Когато експериментът бе направен тук, където сме ние, бяха направени подредби за три вида хора. На първата Земя бяха планирани пет вида хора. Когато тази Земя най-накрая достигна своя край, останаха три вида хора. Този път от самото начало имаше само три вида. Те непрекъснато изследваха това, което искаха да се случи, и взеха окончателното решение едва преди Фа-коригирането да се състои.

Практикуващ: Въпросът ми е следният: Когато изпращаме праведни мисли, тези същества от ниско ниво, които елиминираме, също ли биват постоянно заменяни, докато са унищожавани?

Учителят: Измеренията бяха направени много сложни от космически тела, които дойдоха от вън. Те дори разделиха частиците на различни сегменти. Вие наистина ги елиминирате. Но това, което е елиминирано, е сегментирана част. По време на Фа-коригирането, когато изчиствам слой от гигантски същества, друга група от прогнилите духове се показва и ето защо изглежда, че те никога не могат да бъдат напълно прочистени. Но всъщност нашето прочистване се извършва в голям мащаб и с висока скорост. И нещо повече, общият брой същества, които са били прочистени, е огромен. Можем да видим това от цялостното състояние на Фа-коригирането: в миналото всяко стръкче трева и всяко дърво беше под контрола на злите същества, почти до степента, при която дори частиците на въздуха бяха под техен контрол. За вас бе трудно дори да си поемете дъх. Сега нещата са различни. Хората се пробуждат и няма толкова много прогнили духове, които да ги контролират. Каква огромна промяна!

Практикуващ: На 22 януари американски практикуващ беше арестуван на летището в Гуанджоу…

Учителят: Тъй като сте Дафа практикуващи, когато има проблем, всички би трябвало да работите заедно, като едно цяло. Тъй като те не се страхуват мръсните им деяния да бъдат изобличени, трябва да ги разобличим пред целия свят и да дадем възможност на всички американци да научат, че американски гражданин е бил арестуван. Тъй като те не се страхуват от това, че техните мръсни деяния ще бъдат изложени на показ, ние трябва да действаме и да направим тези неща. Всеки изминал ден, в който не го освобождават, е за нас още един ден да ги разобличим. (Бурни аплодисменти)

Практикуващ: Понякога съм наясно какво са старите сили, а понякога – не.

Учителят: Те са просто онези двадесет процента от същества в космоса и за тях бе аранжирано да вземат участие в моите дела. В историята те направиха много систематични подредби и аз участвах в много от историческите им подредби. Ако не бях участвал в онези времена, те щяха да изберат някой друг и щеше да има дори още повече проблеми по време на Фа-коригирането. Те щяха да изберат друг човек да коригира Фа. Тогава, когато дойдеше време да се коригира Фа и аз започнех да действам, те щяха да използват всички същества в космоса да тръгнат след мен. Ако ги елиминирах, как щях да ги спася? Това, как наистина изглежда Фа-коригирането, е нещо, което нито едно същество не би могло да знае. Който го знае, ще може да го избегне, а това е нещо, което космосът не би могъл да позволи. Дори още по-малко би могъл да позволи на съществата в космоса да изберат как да се извърши Фа-коригирането.

Практикуващ: Наскоро на семейна двойка, от която и двамата са Дафа практикуващи, им се роди дете, което изглежда има много страдания и се роди деформирано. Как да гледаме на тази ситуация?

Учителят: Нещата са много сложни по това време. Тъй като то е ваше дете, трябва да му предоставите топла грижа и да дадете най-доброто от себе си, за да се грижите за него. Но се успокойте. Стига да можете да се самоусъвършенствате до Съвършенство, всичко ще завърши по най-добрия начин (Аплодисменти) – това е създадено за самоусъвършенстващите се и Дафа практикуващите. Но ако не можете да постигнете Съвършенство, тогава всичко е било напразно.

Практикуващ: Учителят ни е казвал, че основното тяло на Дафа е в Китай. Има Дафа практикуващи на много места в Китай. Как можем да се справяме по-добре в общото ни подобряване?

Учителят: Не е необходимо да се тревожите за това. Те всички имат възможността да научат за уебсайта „Минхуей“. Всички Дафа практикуващи в отдалечени региони поддържат връзка един с друг и информацията се предава между тях.

Практикуващ: По-рано многоуважаваният Учител каза, че тези, които са написали декларации, докато са били преследвани до състояние, при което повече не са били с ясно съзнание, все още имат шанс. Но независимо от всичко, не мога да простя на онези хора в Китай, които предадоха Учителя. Това не е като да са направили неща, които не е трябвало да правят, защото не са могли да понесат преследването. Те всъщност застанаха на страната на злото и утежниха преследването.

Учителят: Да, трудно е да се каже какво ще стане, когато са стигнали толкова далече. Казвал съм, че искам да спася всички. Но ако сте съгрешили толкова тежко, тогава Фа ще бъде използван да ви съди и няма нищо повече, което може да се направи за вас. Състраданието и величественото достойнство съществуват съвместно, за да защитават Фа. Но старите сили целенасочено планираха за някои хора да дойдат и да направят нещата по този начин, така че е много сложно. Преди 20 юли 1999 г. някои хора изглеждаха доста активни, но когато преследването започна, те участваха в него с дори по-голямо желание от който и да било друг. Това се случи с цел да се направи цялостната ситуация сложна за учениците.

Практикуващ: Учителю, моля, кажете ни, има ли ситуации, когато някой прониква през снимката, на която е Вашият Буда-образ?

Учителят: Мога да ви кажа, че на мен те не се опитват да сторят нищо. Те се целят в привързаностите на учениците. Ако действате по наистина праведен начин, те абсолютно няма да посмеят просто така да правят онези неща, защото върху нея има мой Фашън. А колкото до старите сили в частност, знаете ли, че тяхното Фа-коригиране зависи напълно от мен, те ме уважават, а изпитанията са създадени за вас, не за мен. Но ако можете да се справите с тези неща с праведни мисли, тогава няма да ви бъде оказвана намеса. Всъщност в много случаи причината зад това е, че вашите привързаности са в действие.

Точно преди момент говорих за това, как не става въпрос, че старите сили искат да разрушат космоса. Те просто искат да запазят всичко в първоначалната му форма. Така че от гледна точка на моите Фашъни, няма значение дали са старите сили или праведните Богове, моите Фашъни наблюдават всичко. Само когато вие, Дафа практикуващите, не се държите добре, те се осмеляват да правят разни неща. Тогава имат извинение да се прицелят във вас. При нормални обстоятелства те не се осмеляват да правят такива неща. Въпреки че ситуацията, която описах по-рано, наистина съществува, тя е изолирано, много изолирано явление. Ако това явление се случи дори веднъж или два пъти, последствията са много големи. Ето защо казах, че веднага щом бъдат видени, те биха били унищожени. Независимо дали са го направили умишлено или непреднамерено, веднага щом са забелязани, те са унищожавани, тъй като са извършили греха да преследват праведните мисли и праведната вяра на Дафа практикуващите. Така че дори да могат да го оправдаят, те все още са много плахи, когато правят онези неща. Всъщност аз вече елиминирам този вид явление и му слагам край.

Някои ученици са видели старите сили да извършват някои лоши постъпки и да докарват лоши неща върху тялото ми. Някои ученици са способни да видят това. Това, което ме тревожи повече, е, че може да бъдете повлияни от него! Причината е, че вие бихте видели, че като че ли върху тялото на Учителя има нещо лошо. Осъзнавате ли, че тези неща са ваши?! Аз страдам от ваше име. (Бурни аплодисменти) В противен случай, кой би посмял да докара неща върху мен? Това се случва, защото аз ви защитавам и някой трябва да елиминира това.

Практикуващ: Как можем да разясняваме истината по-ефективно в голям мащаб и да спасяваме съзнателни същества? Как можем да направим така, че нашите вестници и телевизия да имат по-голямо влияние?

Учителят: Всички тези неща са специфични въпроси. Факт е, че се справяте доста добре. Трябва да продължите да правите тези неща и да измисляте начини да ги подобрявате. Това също е следване на пътя на Дафа практикуващите и установяване на вашата велика добродетел, спасявайки хората по света.

Практикуващ: Когато изпращаме праведни мисли, за да елиминираме проблеми вътре в нас, елиминираме ли също и старите сили, които преминават през нашите тела?

Учителят: Когато изпращате праведни мисли, то не спира само до това, което е вътре във вашето тяло – всичко, което е вътре във вашия обсег, е прогонено. Така че правилно ли е просто да изпращате праведни мисли постоянно, за да не им позволявате да дойдат, и да не правите нищо друго? Това, което казвам е, че те вече просто не смеят да идват при нормални обстоятелства, но ако мислите за това твърде много, то става привързаност. Други измерения съществуват едновременно. Вие не чувствате нищо, когато същества от други измерения вървят към вас и преминават през вас. Ето как съществуват измеренията. Космосът просто е структуриран по този начин и това няма да ви повлияе. Тъй като темата за структурата се появи, ще ви кажа нещо, което ще ви хареса да чуете. (Бурни аплодисменти)

Знаете, че има много, много растения, животни и различни видове неща на Земята. Говорейки конкретно, знаете, че има ябълки, банани, портокали, грозде; знаете, че има тигри, лъвове, зайци и кози, и знаете, че има много, много различни видове дървета, растения и цветя. Другите измерения също имат тези неща. Далечни космически тела, които са на същото ниво като това на Земята и са подобни на Земята, също имат тези неща. Частици от по-ниско ниво изграждат частици, които са с едно ниво по-нагоре. Онези по-големи частици също имат тези животни, растения и различни видове неща на тях. Ябълката на Небето е толкова огромна, че може да е дори по-голяма и от планета. Една ябълка от тези планети на ниско ниво явява ли се частица в голямата ябълка от частици на високо ниво? Отговорът е „да“. Има лъвове на Земята, има лъвове на Небето, има и лъвове на дори по-високи нива. Има хора на Земята, има хора на Небето, а има и дори по-големи хора – толкова големи, че са несравнимо гигантски. И съществата имат крале, или с други думи, всяко същество си има крал. Кралят на едно същество е най-големият слой от тези частици и всичко под него е разпростряно на частици с различни размери, някои от които са големи, а други – малки. Живото същество в сферата на слоя от най-големи частици е кралят на всички същества и неговите частици се проявяват на всички нива под него.

Така че какъв вид обект е този космос? Безброй много неща, които са преплетени и съчетани заедно. Има толкова много същества на Земята, но тези живи същества изобщо не принадлежат на същия крал и не принадлежат към същата система от същества. Въпреки това, всички те живеят тук и са се съчетали заедно. Но живите същества са свързани към своите собствени крале и не са свързани към други същества. Това означава, че въпреки че се пресичат из цялото пространство на космоса, те имат свои собствени независими системи и са управлявани от свои собствени крале. Така че лъвовете имат свой крал, ябълките имат свой крал, бананите имат свой крал, дърветата имат свой крал, растенията, тревата, цветята – всички неща – всички те имат своите съответни крале. Ето как всички същества, съществуващи в измерения, които са на едно и също ниво, се пресичат и се смесват заедно. Човешките същества преминават през гигантски същества. Във всеки един момент изключително микрокосмични живи елементи се носят през телата на обикновените хора. Вашата повърхност се наглежда от моите Фашъни и от пазителите на Фа. А тази страна от вас, която е била напълно усъвършенствана, е запечатвана. След като един слой е завършен, той се запечатва. След като друг слой е завършен, той се запечатва. И нищо не може да премине през него. Така че този космос е наистина сложен. Описах ви още една форма на структурата на космоса. (Силни аплодисменти)

Практикуващ: Мисля, че Учителят е по-високо от всичко останало и вече е наредил пътя ни. Така че от тази перспектива изглежда, че подредбите на старите сили се използват от Учителя, като целта е нашето подобрение. Така че изглежда, че подредбите на старите сили всъщност не са много реални. Правилно ли е това разбиране?

Учителят: Половината от него е правилно, защото аз не ги признавам. Но знаех, че ще направят нещата по този начин, така че бях оставен без избор, освен да вървя по техните тактики и да ги обърна срещу тях. Това е положението.

Практикуващ: Дафа практикуващите от провинция Ляонин, тайванското училище „Минхуей“, шведския Централен парк и град Чънду в провинция Съчуан изпращат поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря ви! (Силни аплодисменти)

Практикуващ: Когато изпращаме праведни мисли, за да елиминираме проблеми в нас, елиминираме ли и старите сили, които преминават през физическите тела на Дафа практикуващите, и приемливо ли е да копираме състраданието на Учителя и да разясним истината на старите сили в нашето съзнание?

Учителят: Това е оставило твърде силно впечатление у вас. Мога да ви кажа, че това се случва просто заради пространствената структура и не трябва да сте загрижени за него. Ако не искате да преминават през вас, просто днес си затворете устата и не дишайте. (Публиката се смее) Причината е, че въздухът също е жив, той също представлява същества, които все още не са били коригирани от Фа. Така че не бъдете загрижени за тези неща. Човешките същества са живели така в продължение на хиляди и десетки хиляди години. Защо е толкова трудно за едно човешко същество да се самоусъвършенства и защо е трудно за едно човешко същество да стане Бог? Това е така, защото старият космос не притежава мъдростта и не може да разреши тези проблеми. За да бъдат разрешени тези проблеми, космосът трябваше от основи да бъде усъвършенстван от горе до долу. Пътят за превръщането на бъдещите човешки същества в Богове беше проправен и това стана, защото това начинание трябва да се извърши оттук чак до самия връх. (Силни аплодисменти) Така че за едно човешко същество формирането на представи след раждането, заедно с намесата от този тип елемент, прави нещата много сложни. Наистина е трудно да се спасяват хора! Божествените същества от миналото гледаха на спасяването на хора като на нещо много трудно постижимо, тъй като видяха този феномен! Трябва ли Дафа практикуващите да се страхуват от това? Подхождайте към всичко с праведни мисли! Само ви казвам, че този феномен съществува, че нещо такова се случва. Това е част от структурата на космоса и е начинът, по който стоят нещата.

Практикуващ: Напоследък, когато изпращам праведни мисли, тялото ми се чувства невероятно топло.

Учителят: Това е нещо добро. Чувството на топлина идва от наличието на огромно количество енергия. Някои хора могат да го почувстват, а някои – не.

Практикуващ: Чувствам вълни след вълни от натиск в главата ми. Това нормално ли е, или е демонична намеса?

Учителят: В общи линии е нормално. Промените в тялото ви, отраженията на вашия Гонг и повишаването на нивото ви могат да доведат до такава реакция.

Практикуващ: Има една жена от Ню Джърси, която дойде от Китай. И четирите ѝ крайника са били ампутирани преди три години вследствие на бактериална инфекция. Но умът ѝ все още е бистър. Един Дафа практикуващ живее надолу по хълма от къщата ѝ. Как този Дафа практикуващ да ѝ помогне?

Учителят: Дафа практикуващи, най-важното, което трябва да правите днес, е да разяснявате фактите и да спасявате съзнателни същества. Трябва да откриете дали тя е била отровена, или не, и ако е, трябва да отидете и да говорите с нея. Ако не е била отровена, тогава трябва да правите това, което се предполага да правите. Правителството наистина предлага грижа за инвалиди, в крайна сметка, така че не бива да мислите за това твърде много. Ако сте твърде привързани към тези неща, тогава мога да ви кажа, че можете да забравите за самоусъвършенстване. Нещастието и несправедливостта в човешкия свят са толкова мъчителни и в него има толкова много несправедливи неща. Може ли да сте привързани към всички тях? Единственият начин да спасите този човек е да я спасите на фундаментално ниво. (Аплодисменти)

Практикуващ: Някои казват, че не е необходимо Дафа практикуващите да спестяват пари.

Учителят: Това отново е изпадане в крайност. (Публиката се смее) Правете това, което смятате, че трябва да правите. Ако кажете, че искате да спестите пари и да закупите имущество, тогава в този случай би трябвало да го направите, защото това е начинът, по който хората ще се самоусъвършенстват в бъдеще. Или може би ще кажете, че не искате да правите нищо и искате просто да чакате тук (публиката се смее) – тогава в този случай няма да постигнете Съвършенство. Каква силна привързаност би било това! Но когато времето за постигане на Съвършенство действително настъпи, вие не бихте били способни да се откажете от тези неща, нали? Ако можете да се откажете от тях, то те не са важни. Мисленето на човек в този момент е мисленето на един Бог. Тогава защо да мислите за тези неща? Не се тревожете за нищо. Всъщност мога да ви кажа, че във финалния момент от Фа-коригирането на човешкия свят всичко ще бъде дезинтегрирано само за миг. Какви пари? Дори къс хартия няма да е останал. (Силни аплодисменти) Но това няма нищо общо с вас.

Практикуващ: Спестяването на пари и финансовото планиране за бъдещото обучение на децата не е нещо, за което би трябвало да сме загрижени, тъй като в бъдеще ще постигнем Съвършенство и няма нужда да се тревожим за това. (Публиката се смее) Има също така Дафа практикуващи, които казват, че ние дори не трябва да се грижим за родителите си, тъй като те може да са наши врагове от миналото. (Публиката се смее)

Учителят: Това не звучи като нещо, което един Дафа практикуващ би казал. Привързаността е станала толкова силна! Знаете ли какво величествено нещо е за Дафа практикуващите да постигнат Съвършенство? Учителят трябва да се погрижи за всичко около вас. Необходимо ли е да се тревожите за каквото и да било? Имате ли способността да се погрижите за тези неща? Ще се случат ли нещата съобразно вашите желания? Не съм ли обяснил този принцип вече на всички ви? Ако тяхната съдба не е така добра, абсолютно безполезно е, независимо какъв вид планове правите. Но Учителят е способен да аранжира неща за вас. Мога да направя подредби, независимо дали те имат добра съдба, или не. За какво се тревожите? Вие трябва просто да се самоусъвършенствате и аз ще се погрижа за всичко за вас. Това не е ли казвано вече? Но ако не се самоусъвършенствате добре, тогава няма нищо, което мога да направя. Думите ви не звучат като нещо, което един Дафа практикуващ би казал – ето какво мисля!

Практикуващ: Сутринта споменахте, че от нищо сте се формирал в нещо и че в бъдеще никой няма да Ви познава. Искам да знам, след като постигнем Съвършенство в бъдеще, ще имаме ли все още тези възможности да Ви слушаме как преподавате Фа? Ако все още имам въпроси, ще има ли все още възможности да получим отговори на тях? (Публиката се смее)

Учителят: Не можете да се самоусъвършенствате завинаги. (Публиката се смее) Все още използвате човешко мислене, за да преценявате нещата. Боговете не мислят за нещата по този начин. Когато имате безброй много съзнателни същества, за които да се грижите, ще имате доста неща, за които да мислите. Тогава вероятно няма да сте способни да мислите за Учителя толкова често! (Учителят се смее) Просто се шегувам. Разбира се, може би ще преподавам Фа в голям мащаб в бъдещето, а може би не. Това са все бъдещи въпроси. Истината е, че когато си мислите дали ще можете да виждате Учителя в бъдеще, вие все още използвате настоящите си човешки мисли, за да разсъждавате за нещата. Когато този ден настъпи, вие ще сте в различно състояние. Но когато наистина се нуждаете от мен, ще видите това положение, което е всеобхватното и достигащо надалеч милосърдие на Буда. (Силни аплодисменти) Това е, защото вие сте специални. Вие сте Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането. (Силни аплодисменти) Някога вие съществувахте заедно с Фа-коригирането! (Силни аплодисменти)

Трябва да цените този предопределен шанс. Наистина няма да има следващ път. В бъдеще ще видите ужасяващия образ на Фа-коригирането, който лежи в миналото на историята. Някои Дафа практикуващи наистина се представиха незадоволително – в един момент се справяха доста добре, а в следващия – не. Всъщност дори когато гигантски космически същества станаха свидетели на силата на Фа-коригирането, те бяха истински шокирани.

Днес за първи път от 20 юли 1999 г. отговорих на въпроси на Дафа практикуващи по време на Фа-конференция в такъв голям мащаб и за толкова дълго време. (Дълги аплодисменти)

От въпросите, които зададохте този път, мога да видя, че те са много различни от преди. Думите може да са подобни, но мога да видя, че това, което е вътре в тях, е различно. Освен това, най-голямата разлика е, че манталитетът на любопитство и интерес е бил заменен от праведни мисли. Станали сте трезвомислещи и вече не се плъзгате по повърхността в търсене на знания. Разбира се, когато говорих за структурата на космоса, всички слушахте с интерес. Но не бяхте само вие – дори Боговете слушаха внимателно, тъй като дори те не знаеха за това. (Аплодисменти) Така че по време на това преследване, въпреки че преживяхте големи загуби и Дафа практикуващите бяха неоснователно преследвани, наистина мога да кажа, че вие узряхте по време на преследването и сега сте улегнали и разумни. Старото отношение да се казва едно, а да се мисли друго, и да не сте внимателни към Фа, го няма. По време на това преследване всеки сериозно размисли по кой път би трябвало да поеме и какво би трябвало да направи. Всъщност старите сили аранжираха за много хора да дойдат и да изиграят негативна роля. Някои от тези хора се бяха отказали от това преди да започне преследването, а някои – по време на преследването. Това е, защото страната от тези същества, която е наясно, знае. Така че много хора, които трябваше да изиграят негативни роли, се отказаха и сега се самоусъвършенстват по праведен и достоен начин. Това е така, защото аз абсолютно не признавам онези, които играят негативни роли. Старите сили не очакваха, че техните подредби – толкова прецизни подредби, които изглеждаха направени за мен, но в действителност бяха направени за самите тях – заедно с всичко, което направиха, ще се превърнат в истинската пречка за Фа-коригирането и че те самите ще станат истинските демонични препятствия във Фа-коригирането.

А говорейки за демони, нямах предвид нормалните демони в космоса. Всъщност Кралят на демоните в космоса е проявление на друг аспект от живите същества. Той също е пазител на космоса, само че използва зли методи. Така че нямах предвид тях. Имах предвид съществата, които нанасят вреда на Фа-коригирането – те са демоните, които истински вредят на Дафа. Преживяхме толкова много неща. Много пъти думите бяха на върха на езика ми, но трябваше да ги преглътна, защото щом ги изкажех, наистина щеше да има толкова много неща, които да трябва да кажа. Преживяхме толкова много неща и всички вие станахте зрели. Трябва да се изправите пред пътя, който е пред вас, с дори още повече рационалност, и да се справяте с всичко, което правите днес, с дори още повече рационалност. Недейте повече да затъвате в емоции и не затъвайте повече в много силния си егоцентризъм. Всички вие имате способности и таланти, Учителят ви е утвърдил и вече не е нужно да показвате тези свои неща пред него. (Аплодисменти)

Как да… това е точно като онова, което ученикът, който подаде листчето с въпроса, попита – как да се справим добре в сътрудничеството и координирането един с друг – ето от какво Фа-коригирането се нуждае най-много от Дафа практикуващите. Ние не обръщаме внимание на повърхностните форми. Щом сте изучавали добре Фа, вие ще сте способни да го направите. Знаете ли, в миналото, преди започването на групова практика всеки говореше и правеше какви ли не неща, и това изглеждаше наистина неорганизирано. Но веднага щом музиката започнеше – „Хоп!“ – всеки ставаше и се строяваше, по-подредено дори от група войници. Нямаше никой, който да ви заставя и никой, който да ви казва какво да правите. Вместо това то идваше отвътре, от самите вас. Това е сътрудничество и координиране и това е хармонията на Дафа практикуващите. Не трябва да я проявявате само в тези определени неща, трябва да проявявате такова сътрудничество във всички области на Фа-коригирането.

Разбира се, има и някои проблеми, които няма да засегна тук. И не искам да ги подчертавам, защото думите, излизащи от устата ми, носят голяма тежест. Това е така, защото е необходимо да се изправите пред много проблеми и те са също така неща, които, когато се препъвате и падате, ви карат да ставате зрели, да им обръщате внимание и да ги разпознавате, така че да извървите добре своя път напред.

Също така, не мислете, че „Фа-коригирането стигна толкова далеч, така че изглежда скоро ще свърши и ние трябва да започнем да правим планове за бъдещето“. Мога да ви кажа, че всяка привързаност ще доведе до огромни премеждия. Вие абсолютно не бива да формирате каквито и да било привързаности! Трябва да се самоусъвършенствате по праведен и достоен начин и да се справяте добре с всичко пред вас, което трябва да правите. Ако трябва да постигнете Съвършенство утре, вие все още трябва да свършите добре това, което би трябвало да направите днес, и то в съответния ред. Причината е, че всичко, което Дафа практикуващите правят днес, ще остане за хората в бъдещето и това ще е пътят на самоусъвършенстване за хората в бъдещето. Това е изключително важно. Не вървете по порочен път. Дафа е най-доброто на всяко ниво и на това човешко ниво Дафа практикуващите трябва само да го правят дори още по-завършен и перфектен и да не довеждат до никакви загуби за него.

Това е всичко, което искам да кажа. Надявам се да се справяте добре с това, което се очаква да правите. От трите неща за утвърждаване на Фа, едното е да се изучава Фа добре, другото е да се разясняват фактите и третото е да се гледа сериозно на изпращането на праведни мисли. Заедно, всички тези неща утвърждават Фа и спасяват съзнателни същества, и те са всичко това, което Дафа практикуващите трябва да правят. С други думи, вашето Съвършенство, вашето бъдеще и цялата ви велика добродетел са установени от тези неща. Давайте личния си принос въз основа на индивидуалните си способности и специфични таланти в различни области. Например в разясняването на фактите някои от вас създават телевизионни предавания, някои публикуват вестници – използват се много различни методи – а някои директно разпространяват материали за разясняване на истината по улиците, някои ходят в китайските консулства, а някои работят с правителството. Нито един от тези подходи не трябва да се пренебрегва. Мога да ви кажа, че фактът, че точно сега Дафа бе способен да пробие през злото преследване и да даде възможност на повече хора по света да научат за Дафа, е неразделен от нещата, които правите днес. Цялостната ситуация сега е това, което сте утвърдили. (Силни аплодисменти) Ако не сте направили нещата добре, трябва да се възползвате от възможността. Не е необходимо да се доказвате пред никого и не е необходимо да правите неща за показ пред когото и да било. Когато сте способни да живеете съобразно вашата съвест, Учителят го вижда. (Аплодисменти)

Мисля, че вече казах доста днес. Няма да говоря повече. Не ми се иска да си тръгвам – наистина ми е приятно да съм с вас. (Дълги аплодисменти)