Преподаване на Фа на международната Фа-конференция във Вашингтон, 2009 г.

Ли Хонгджъ

18 юли 2009 г.

Работихте усилено!

Конференцията в Ню Йорк приключи наскоро и там се видях с вас. Този път не искам да говоря твърде много, така че дойдох малко по-късно. (Учителят се смее) (Публиката се смее) Състоянието на нещата тук, в този свят, се е променило значително, което се дължи на бързия прогрес на Фа-коригирането като цяло, както и на работата, която Дафа практикуващите са свършили заедно за спасението на съзнателните същества и утвърждаването на Фа. Това сте го видели както вие, така и хората по света. В началото на преследването, което започна на 20 юли 1999 г., много хора твърдяха, че Фалун Гонг няма да издържи повече от няколко дни. Някои, които искаха да подкрепят Фалун Гонг, не взеха отношение в резултат на това схващане. Потъпкването на студентите от ККП по време на кръвопролитието на площад „Тиенанмън“ остави у много хора чувство на оскъдна надежда за Китай и дори имаше някои, които казаха публично, че Фалун Гонг не е основание за каквото и да било безпокойство, тъй като той също не би могъл да устои на натиска повече от няколко дни. Какъвто и начин на мислене да ги бе накарал да го кажат, с Фалун Гонг не се случи това, което те предричаха. Фалун Гонг успя (Ентусиазирани аплодисменти) и го направи без външна помощ. (Ентусиазирани аплодисменти) Това наистина стана причина хората по света да ни разгледат в нова светлина и показва колко необикновени са Дафа практикуващите – самоусъвършенстващите се във Фалун Гонг. Всъщност някои хора от безразлични стигнаха до това да отделят внимание и вместо да гледат с присмехулно отношение, започнаха да изпитват възхищение.

Но това не спира дотам – Фа-коригирането все още напредва; Дафа практикуващите все още утвърждават Фа и неспирно спасяват съзнателните същества; и ситуацията все още се променя, при това бързо. С унищожаването на злите фактори в големи количества в други измерения, хората по света стават с по-ясно съзнание. И с намаляването на онези лоши фактори, които контролират човешките мисли, хората по света сега са способни да разсъждават трезво за това преследване и за Дафа практикуващите. В действителност обаче това, как хората гледат на нас, не е критично или дори важно. Най-важното е да вършим нещата си добре. Не обръщаме внимание какво е отношението на хората, когато сме подложени на преследване, и не сме вложили надеждите си в обикновените хора, които да направят нещо за Дафа; нито сме се отказали от спасяването на хората по света и съзнателните същества. Спасяването на хора е нещо, което само Дафа практикуващите могат да направят – това е величествена отговорност. Дори когато преследването беше най-жестоко, не избягахте от отговорността, която имате като Дафа практикуващи. И докато преследването беше най-тежко, вие винаги помнехте, от началото до края, да гледате на солидното самоусъвършенстване като на най-фундаменталното нещо и така да утвърждавате Фа и да спасявате съзнателни същества по рационален начин.

Действително в началото, когато преследването започна, хората не оправдаваха очакванията за много от нещата, които правеха. Но това беше донякъде неизбежно, тъй като много хора в началото не знаеха какво да правят. Те внезапно се сблъскаха с това преследване, което просто се появи неочаквано, и със злословията, които покриха Земята. И погрешната информация се разпространи навсякъде по света, тъй като Фалун Гонг нямаше собствена медия или форум, чрез който да говори. Всички медии по света повториха пропагандата, предоставена от партийните медии, и това се равняваше на преследване на Фалун Гонг и Дафа практикуващите от името на ККП в мащаб, който беше поразителен – то се разпространи почти до всяко кътче на света. Дори тогава не бяхме уплашени. В крайна сметка, самоусъвършенстващите се не отдават значение на обикновените неща. Самоусъвършенстването е въпрос на освобождаване на самия себе си и това, което човек усъвършенства, е себе си, без да отдава значение на това, какво могат да кажат другите. Просто Дафа практикуващите имат задължение да спасяват съзнателни същества, така че са загрижени за тях. Това е различно от начина, по който са били нещата в миналите форми на самоусъвършенстване. И нещо повече, видът отговорност, до която това довежда, е монументален. Съзнателните същества пред вас, хората тук, в днешния свят, са различни от животите от която и да било ера в историята. Въпреки че изглеждат като човешки същества, много от тях са дошли от високи нива и всъщност са преродени Богове. Това прави отговорността, свързана с тяхното спасение, и това, което правите, дори по-значими и необикновени, както и абсолютно необходими. Ако не беше така, преследването нямаше да продължи толкова дълго, нито щеше да продължи да съществува. В края на краищата, ако това беше просто група хора, които извършват лично усъвършенстване, то нямаше да представлява заплаха за старите сили. По-скоро това, което подбуди старите сили и лошите фактори, бе необходимостта на космоса от Фа-коригиране. Преследването, което се вижда в човешкото общество, е просто проявлението на това ниво. Лошите фактори се надигнаха, защото – както може лесно да се види – формата на самоусъвършенстване на Дафа практикуващите е в обикновеното общество и е различна от миналите форми; защото включва такава огромна група хора; и защото положителното ѝ влияние наруши равновесието между праведното и порочното, между доброто и злото. Но дори и тогава това нямаше да е достатъчно, за да предизвика преследване в такъв мащаб. Това се дължи на подредби от фактори на стария космос в комбинация с лошите животи от други измерения, които постоянно се натрупваха и падаха надолу по време на Фа-коригирането, и ето защо пространственото поле в този свят стана изключително лошо. Това стана причина моралът на обществото рязко да спадне и сърцата на хората драстично да се променят, правейки този свят дори още по-хаотичен от преди; правейки още по-трудно спасяването на съзнателни същества; и правейки демоничните проявления тук дори още по-лоши. Самият факт, че Дафа практикуващите можаха да преминат през такива обстоятелства, е забележителен и още по-забележителен е фактът, че те спасяват съзнателни същества, които са в такова ужасно състояние.

В началото случаят наистина бе такъв, че не знаехте какво да правите, и някои хора не бяха достатъчно хладнокръвни. С този натиск състоянията в самоусъвършенстването на Дафа практикуващите доста се различаваха и това ни създаде трудности в координирането на нещата, които правехме. Факт в самоусъвършенстването е, че винаги има такива, които са усърдни, и такива, които не са, и към това се примесват разнообразни човешки начини на мислене, като всичко това прави нещата сложни. Казвал съм преди, че никой не може да преследва този Фа и че негативно влияние може да дойде само от неуспеха на Дафа практикуващите да се справят добре. Видяхте какво успя да стори преследването на Фалун Гонг, нали? Нищо – безсилно е. Това преследване може да служи само за подсилване великата добродетел на самоусъвършенстващите се и освен тази си цел е едно нищо и няма никакво влияние, освен че подсигурява гибелта на злото при разгръщането на преследването. По време на тази битка между доброто и злото Дафа практикуващите преминаха от това, да не си сътрудничат добре в началото, до това, постепенно да станат способни да работят заедно, и постепенно станаха по-трезвомислещи. Въпреки че на този етап все още има доказателства за слаба координация и сътрудничество на много фронтове и на много места, когато нещата се разглеждат цялостно, Дафа практикуващите, като едно тяло, бяха закалени от самоусъвършенстването и утвърждаването на Фа през тези години по такъв начин, че стават все по-зрели и разумни. Преминахте от това, да не знаете какво да правите и да сте ирационални, до това, малко по малко да знаете какво да правите и да сте разумни.

Самоусъвършенстването в миналото беше просто въпрос на лично Съвършенство и това, колко добре или зле се е справил човек, имаше отношение само към този един човек. Сега трябва да спасявате съзнателни същества и това означава, че координацията и сътрудничеството помежду ви играят роля. Човешки привързаности ще изплуват, когато работите заедно. Удовлетворяващата част на това е, че независимо какво се е проявило, основната част наши практикуващи винаги е била добра и мотивът ви е бил правилен. Дори и да е имало замесени човешки привързаности или аранжирани от старите сили фактори, отправната ви точка е била да утвърждавате Фа и това е нещо, което никой не може да промени. И поради тази причина вашите усилия да утвърждавате Фа и да спасявате съзнателни същества никога не са спирали. Когато координацията беше лоша, вие действахте самоинициативно; когато координацията беше лоша в по-широк мащаб, вършехте нещата в по-малък мащаб; а когато тя бе добра, правехте нещата заедно. Така че каквато и да бе ситуацията, вие успявахте да се справите. Надявам се, че продължавайки напред, ще се справяте добре с онова, което трябва да правите, и ще го правите дори с по-голяма рационалност.

Просто е забележително, че утвърждаването ви на Фа, както и вашето лично самоусъвършенстване, са станали това, което са днес. Вие бяхте калени до зрялост и процесът, който доведе до нея, бе процес на премахване на привързаности. Нещо повече, искам да кажа, че всичко, което правите, е преплетено с личното ви самоусъвършенстване и нищо от това, което правите, не е по никакъв начин единствено и само с цел самото действие и никога не е изолирано. Всичко е свързано с Фа-коригирането, всичко е свързано с отговорностите на Дафа практикуващите и всичко е свързано с вашето лично самоусъвършенстване. Всички тези неща са неразделни. Така действията ви ще са отражение на вашето състояние в самоусъвършенстването. Когато работите заедно и се чувствате засегнати или се ядосате, в този момент е трудно да помислите върху вашата роля по въпроса или да се вгледате навътре и да разберете какво е състоянието ви или каква привързаност е предизвикала тази случка. В по-голямата част от времето става въпрос за [това, че сте разстроени от] неприемането на ваше предложение, или че сте погледнали на някого отвисоко. Проявлението на тези две привързаности обикновено е най-силно. Мога да видя, че дори сега тези неща все още съществуват. Но какъвто и да е случаят, това в крайна сметка е самоусъвършенстване и се надявам, че можете да се дисциплинирате, така че да ставате все по зрели и рационални и да се държите все повече и повече като самоусъвършенстващи се.

Истина е, че в миналото съм казвал, че останалото за Фа-коригиране време не е така дълго – всъщност то е доста кратко. Наистина се надявах бързо да узреете и да станете разумни, като по този начин позволите на това начинание да приключи за кратко време. Ако Дафа практикуващите не могат всички да са разумни и зрели и вместо това често действат с човешка рамка на мислене – и то проявяваща се толкова силно – как може това начинание да бъде завършено? Как може някой да каже, че Дафа практикуващите са завършили самоусъвършенстването си?

Има и нещо друго: за някои хора е трудно да разберат колко спешно е да се спасяват съзнателни същества. И има само толкова Дафа практикуващи, които действат по това в момента. Някои хора не са пристъпили напред и не приемат тази задача сериозно, и не мислят, че спасяването на съзнателни същества е толкова важно. В действителност всички ваши отговорности като Дафа практикуващи лежат точно там. Ако не предприемете действия да спасявате съзнателни същества, няма да сте изпълнили отговорностите си като Дафа практикуващи и самоусъвършенстването ви ще се равнява на нищо, защото това, че станахте Дафа практикуващи, не бе заради собственото ви Съвършенство. Това означава, че ви е възложена величествена мисия.

Надявам се, че с времето ще действате все повече като Дафа практикуващи и ще си сътрудничите все по-добре. Бъдете внимателни към другите, когато вършите неща, и се вглеждайте в себе си, когато попаднете в разногласия. Вероятно всички знаете как да говорите за това и какво означават тези думи, но в критични моменти не ги прилагате на практика. Повтарям тези думи на всяка Фа-конференция и ви инструктирам за това. Ако всички можете да осъществите това, което описах, тогава тези спорове помежду ви няма да ги има. Ако всички можете да го осъществите, всичко може да бъде разрешено и ще успеете да се сработвате добре.

Вярвам, че тези, които са дошли от континентален Китай и не са запознати с външния свят, ще разберат тези неща и бързо ще се приспособят към това общество. Така че това не е най-големият проблем. Най-големият проблем е наличието на твърде много човешко мислене. Разбира се, тъй като сме на темата за човешкото мислене, ще кажа, че трябва да имате силни праведни мисли, когато утвърждавате Фа, спасявате съзнателни същества и се самоусъвършенствате, но държанието ви в ежедневието и като част от обществото не може да е необичайно. Ако мислите, че трябва да живеем живота си като божествени същества, и се държите по различен начин, когато просто си вървите по улицата, или поведението ви в обикновения живот се промени в нещо друго, тогава това е отиване в крайност. Трябва да се самоусъвършенствате, като се придържате към обикновеното общество възможно най-много и това е нещо, което съм ви казал да правите. Така че трябва да се самоусъвършенствате разумно и порядъчно. Не мисля, че тези неща ще ви бъдат трудни за балансиране. В края на краищата сега вече сте разбрали как работят нещата. Не са останали много хора, които да са ирационални.

Наистина съм разтревожен за бъдещето на всички онези, които се държат ненормално сред Дафа практикуващите, каквато и форма да възприема това. Това включва онези, които не мислят рационално; които говорят безсмислици; които играят отрицателна роля като конкретно търсят и искат да са заедно с тези, които не са прилежни; които имат много човешки привързаности или които не се държат като самоусъвършенстващи се; които взаимодействат със специални агенти или които са ирационални и умишлено причиняват проблеми сред нашите практикуващи. Но казвайки това, мисля и за хората, които при появата на проблеми не се замислят за състоянието на собственото си самоусъвършенстване, а се концентрират единствено върху това колко лош е този или онзи човек и кой може да е той. Но в тези случаи взели ли сте под внимание следното: защо такъв човек съществува сред Дафа практикуващите и защо се появява такова нещо? Не е ли присъствието на този човек с цел да се засегнат определени хора или определени човешки привързаности? Със сигурност е така. Нищо в самоусъвършенстването не се случва без причина. Когато сред нас изплуват неправилни състояния и лошо човешко поведение, тези неща са се появили, за да се прицелят в човешки привързаности. Ние не признаваме подредбите на старите сили, но когато не успеем да се справим добре, те ще се възползват от нашите пропуски. Така че вероятно е било необходимо определено място да бъде взето на прицел по този начин и поради това е възникнал инцидент. Когато нещо такова се случи, всеки става разтревожен и си мисли: „Защо това се случи и направи така, че Дафа практикуващите да изглеждат зле, и защо има такива хора наоколо?“ Но запитахте ли се: „Да не би да сме направили нещо погрешно?“ Истината е, че когато разбирането ви за това е правилно и се справяте с нещата както трябва, тези хора и случки ще изчезнат, тъй като нещата не могат да се случват сред Дафа практикуващите без причина – това не е позволено и никой не се осмелява да го нарушава. Колкото и застрашително да е злото, не би се осмелило да го направи. Факторите на старите сили са достатъчно дръзки да играят ролята, която играят сред Дафа практикуващите, именно защото вие имате човешкото мислене, което описах, и е било необходимо такива хора да се появят. Трябва да сте наясно с това.

Има много неща, които не съм искал или не съм можел да дискутирам преди. Щом заговорех за тях, това изпитание щеше да се разшири по размер и да стане по-трудно управляемо. Това е така, защото тези стари фактори мислят, че щом хвърля светлина върху нещо, вашите човешки привързаности в това отношение ще си останат непремахнати. Поради това [факторите на старите сили] дори щяха да станат причина тези хора да минат на противоположната страна, довеждайки до дори още по-големи проблеми. Така че трябва да се справяте самостоятелно, тъй като Фа ви е бил преподаден и вие се самоусъвършенствате. Всичко може да бъде разрешено чрез самоусъвършенстване. Просто е въпрос на това, дали се самоусъвършенствате усърдно. Ако наистина се самоусъвършенствате усърдно, всичко може да бъде разрешено.

Казаното от мен току-що беше с цел да ви кажа, че без значение какви проблеми могат да се появят сред Дафа практикуващите, те със сигурност са насочени към определени хора или към човешките привързаности на определена група хора. Случаят несъмнено е такъв. Старите сили не се осмеляват да навредят на Фа-коригирането, защото ако на това начинание бъде нанесена вреда, космосът ще спре да съществува. Дафа практикуващите помагат на Учителя да коригира Фа и това тяхно дело играе определяща роля. И никой не би посмял наистина да подкопае това усилие. Просто старите сили искат това начинание да се развие според техните желания. Тогава, докато се самоусъвършенствате, как ще бъдат премахнати човешките ви привързаности? Учителят си има свои начини, докато те си имат техни. Но какъвто и да е случаят, не им позволявайте да се възползват от пропуските ви и бъдете сигурни да се вглеждате често в себе си, докато се самоусъвършенствате. Независимо какъв проблем се появява, първо размислете върху себе си и върху групата, с която работите, и вероятно ще намерите корена на проблема.

За самоусъвършенстващия се вглеждането навътре е магически инструмент. Монаси и определени самоусъвършенстващи се казваха: „Буда е в сърцето на човек.“ Това изказва необходимостта да се усъвършенства сърцето на човек – това е истинското значение, което то изразява. И наистина, именно това е начинът. Човешкото общество се намира на практика в центъра на космоса – между по-големите и по-малките форми на материята. Устремявайки поглед навън, изглежда, че няма най-външна граница, като нещата са толкова огромни, че са почти безкрайни. Говорил съм с вас преди колко огромен е този космос. Говорех за това постоянно, но накрая спирах, защото нямаше как да продължа. Човешкият език бе изчерпал думите, с които да опише това, и човешката мисъл вече не можеше да побере концепцията. Тя можеше да бъде проумяна само с божествена способност на мисълта. Насочвайки поглед навътре, след това откриваме, че космосът е безкраен до същата степен. Спомням си, че имаше един филм, който показваше падаща капка вода, която след това бе увеличавана отново и отново, докато стана огромна и се разкри като множество водни молекули. Тогава една водна молекула беше увеличена дори още повече и се видя, че самата тази водна молекула е изградена от много, много частици, и че строежът на тези частици беше точно като на небесните тела в космоса. Тогава едно от тези небесни тела беше увеличено дори още повече и бе показана една частица, образуваща водна молекула в това тяло. В нея имаше цял един свят с градове, планини и океани. Тогава беше увеличена капка вода от дъжда, падащ в този свят, и отново се разкри обширна вселена. Ето как това продължава така до безкрайност – продължава без край. Разбира се, филмовият сценарист вероятно го базираше на някаква научна теория, но тази идея определено не би могла да произлезе само от човешко същество. А в действителност истинското състояние на тези неща е дори по-сложно и необхватно, отколкото филмовият сценарист си го е представял. Почти невъобразимо е колко безкрайно малка може да бъде една частица. В едно-единствено зрънце пясък има безкрайни, безгранични и несъизмеримо обширни измерения, както и неизброим, безкраен брой съзнателни същества. Дао школата учи, че космосът е по-голямата Вселена, а човешкото тяло – по-малката, но как може това да се ограничава само дотам? Когато сравните човешкото тяло с това, което е външно за него, наистина изглежда, че има контраст между по-голямото и по-малкото. Но в действителност това не е правилната концепция. Независимо дали някой гледа навън или навътре, и в двата случая пространството е необятно и безгранично. Степента на миниатюрността на материята, факторите, които формират първоизточника на човешкото мислене, причинността зад цялата материя и най-първичният източник на всички явления – един ден ще можете да видите всичко това сами. Тези неща са твърде сложни, за да могат да се обяснят лесно. (Учителят се смее)

Току-що говорих как самоусъвършенстването изисква човек да се самоусъвършенства вътрешно. И за да отида по-натам по темата, Дафа практикуващите покриват огромен обсег от места и региони по света. С други думи, докато сте тук, в този свят, вие може да имате облик просто на самоусъвършенстващо се човешко същество, но полето ви може да окаже влияние на заобикалящата ви среда – казано с повърхностни и прости понятия. В действителност целият свят е разделен, като на всеки Дафа практикуващ е разпределена по една част. Това намира отражение в начина, по който са нещата на Земята, а хората в този свят са в съответствие с космоса. Ако човек е дошъл тук, за да получи Фа, тогава той е представителят на съзнателните същества на една система и зад него лежи огромна система. И тази система е формирана, както са частиците, и това със сигурност не свършва дотам; тези системи съдържат дори още по-миниатюрни и необятни системи на едно още по-микроскопично ниво. А колко частици са необходими, за да се формира един Бог? Всички тези частици също ще са гигантски, огромни системи. На по-високо ниво сценарият е същият, повтаряйки се отново и отново, и отново. Тук на тази Земя обаче това е просто един-единствен човек в този свят. Но за Дафа практикуващите има и повече. Всеки от тях покрива много голяма област, която включва много хора. Ако сърцето на един Дафа практикуващ е нестабилно, това ще причини промени в неговата обстановка. Когато имате страх например, ще откриете, че съзнателните същества около вас не са съвсем както трябва. Когато се промените така, че вашето присъствие да е приятно и ободряващо за хората, и съзнанието ви стане широко и пълно с оптимизъм, ще видите нещата около вас съответно да стават различни. Когато разяснявате истината, когато утвърждавате Фа и когато се сблъсквате с предизвикателства, докато действате, настройте се и гледайте на нещата с праведни мисли. Това може да се окаже ефективно.

С постоянния прогрес на Фа-коригирането това явление ще става все по-очевидно, защото вашата сила ще нараства, докато тази на злото намалява. Но в моменти, когато вашите човешки привързаности са силни и има намеса от злото и лоши фактори, случаят ще е такъв, че когато ставате по-силен, злото става по-слабо, а когато ставате по-слаб, то става по-силно. С напредъка на Фа-коригирането и с продължаване на разрушаването и отслабването на лошите фактори до степен, когато те повече няма да са пречка за вас, вашата сила ще се проявява като все по-голяма. В бъдеще, в определен момент, вие все повече ще виждате Дафа практикуващите да проявяват своята сила, въпреки че достигането до този етап ще означава, че краят е достигнат – самият край на края. Така че, когато Дафа практикуващите утвърждават Фа и спасяват съзнателни същества, тяхното отношение, състояние на ума и начин на действие са все ключови, тъй като такива неща могат да определят какви промени ще се случат в този свят. Един-единствен човек може да определи изхода на нещата в рамките на определен обсег, а когато говорим дори за повече Дафа практикуващи – тъй като има толкова много Дафа практикуващи, дори десетки милиони – щом решат да направят нещо, то е нещо, което трябва да се вземе под внимание.

Преди време Дафа практикуващите донесоха на китайското общество огромна промяна. Имаше много самоусъвършенстващи се – добри хора – и техните добри дела се появяваха едно след друго. Навсякъде вестниците съобщаваха как постъпват Дафа практикуващите и колко са добри, и радиостанциите, новинарските медии и телевизиите правеха такива репортажи. Но положителното влияние на всичко това започна да предизвиква негативни фактори. В Трите сфери има взаимно пораждане и взаимно потискане, тъй като човешкото общество не е божествено, а по-скоро такова, където доброто и злото съществуват съвместно. Дори тялото на човека е съставено едновременно от двата фактора – добро и зло. Това важи за всички материални елементи в света, включително и обичайната храна, която ядете. Самите фактори, които ви формират, са материя от това измерение. Когато сте рационални и вашите действия са добри, вие проявявате Буда-природа, което е Шан. Когато човек е ирационален, действа импулсивно, изпада в ярост и дори губи всякакъв разсъдък, тогава всичко това се равнява на демонична природа. Просто всички тези неща се проявяват в различна степен. Така, когато спасявате съзнателни същества и утвърждавате Фа в обстановката на този свят, съзнателните същества също ще проявяват тези състояния, които описах. Когато разяснявате истината, тези, на които ще привлечете вниманието, ще са хора, които имат различни степени на добро и зло в себе си. Но въпреки че доброто и злото съществуват едновременно в този свят, Шан е това, което би трябвало да предпазва и подсигурява човешкото общество. На човечеството може и да му липсват принципи, които са напълно правилни, но то действително има универсално състояние на съществуване, за което всеки е съгласен, че трябва да се поддържа от Шан. Така че, докато разяснявате истината, трябва да го правите със съзнателност и разум. Ако вие, като Дафа практикуващи, искате да предизвикате промяна в даден човек, когато разяснявате истината, и искате да го спасите, не бива да предизвиквате негативните елементи в него. Трябва да се придържате към състоянието на Шан и само тогава ще можете да разрешите проблемите, които може да възникнат, и да спасите този човек.

Говорил съм ви за това какво е Шан. Някои ще кажат, че Шан е, когато се усмихнете на някого и се покажете мил и сърдечен. Това обаче се равнява просто на проява на дружелюбност от страна на човешко същество. Истинското Шан е това, което самоусъвършенстващият се постига в процеса на самоусъвършенстване и развиване на доброта – истинско Шан, което се постига чрез самоусъвършенстване. Когато си взаимодействате със съзнателните същества, е невъзможно напълно да покажете успешно усъвършенстваната си божествена страна, тъй като все още имате човешка страна, която тепърва ще трябва да завърши самоусъвършенстването си. Когато е необходимо, трябва да сте разумни и трезвомислещи като самоусъвършенстващи се, позволявайки на вашите отговорности и праведните ви мисли да ви водят, и само тогава ще се прояви истинското ви Шан. Това е разликата между един самоусъвършенстващ се и божествено същество. И ето какво означава състраданието – не някаква умишлена показност, проява на човешки предпочитания към това или онова или израз на идеята, че „ако си добър към мен, тогава ще имам Шан към теб“. Шан се предлага безусловно и без мисъл за награда – то е изцяло заради съзнателните същества. Когато тази състрадателна доброта се прояви, нейната сила няма равна на себе си и ще дезинтегрира всички лоши фактори. Колкото по-голямо е състраданието, толкова по-голяма е силата. Човешкото общество никога преди не е имало истински принципи, които да го направляват, затова хората не са разрешавали проблемите си чрез Шан. Вместо това винаги са ги разрешавали чрез борби и завоевания и това се е превърнало в човешка норма на поведение. Ако човек иска да стане божествен и да се издигне над човешкото състояние, той трябва да изостави тази мисловна рамка и да използва състрадание, за да разрешава проблемите.

Състраданието е огромна енергия, енергията на праведните Богове. Колкото повече състрадание има, толкова по-голяма става енергията и може да дезинтегрира всичко, което е лошо. Това е нещо, което никога не е било преподавано, било то от Шакямуни или самоусъвършенстващите се в миналото. Най-великото проявление на Шан е състраданието и то е изражение на огромна енергия. То може да дезинтегрира всичко неправилно. И естествено силата на вашето състрадание ще нараства пропорционално на нивото ви, или с други думи, тя се определя от нивото ви в самоусъвършенстването. Силата със сигурност се определя от височината на нивото.

Това, което току-що ви преподадох, има за цел да ви каже да се справяте дори още по-добре в разясняването на истината и спасяването на съзнателните същества понастоящем, и обсъдих как да се справяте по-добре. Казаното от мен се въртеше около тези неща. Не исках да говоря прекалено много този път, тъй като отговарях на въпросите ви на миналата Фа-конференция. Каквото и още да кажа, ще се равнява на разясняване на „Джуан Фалун“, а с повече думи от мен ще останат по-малко неща, които да обмислите за себе си. Така че не исках да казвам твърде много. По същата причина не съм прекарвал много време в преподаване на Фа през последните години. Има неща, които трябва да бъдат оставени за вас и чрез които да се самоусъвършенствате и да узреете сами. Ако Учителят ви преподадеше всичко с подробности, каквото и да правите, вече не би се смятало за ваше самоусъвършенстване. Ще говоря, ако и когато възникнат големи проблеми. Ако обаче няма нищо, което да пречи на усилията на Дафа практикуващите да утвърждават Фа и да спасяват съзнателни същества, няма да излизам да говоря. В отсъствието на големи, широко разпространени проблеми, които се отнасят до цялото тяло, няма да казвам нищо. Това, което искам, е да проправите свои собствени пътища.

Мисля, че това е всичко, което ще кажа. Трябва да продължите Фа-конференцията си. Този път дойдох да ви видя. Знам, че някои са дошли от други страни и са пропътували огромни разстояния. Една от причините за провеждането на Фа-конференция е вие, присъстващите, да се научите от другите и от силните ви страни, и да се освободите от слабостите си. Целта на конференцията е да ви помогне да извървите пътя си по-добре и да се справяте по-добре в самоусъвършенстването си и в утвърждаването на Фа. И разбира се, другата причина, поради която съм тук, е, че толкова много хора искаха да видят Учителя. Знаех за това. (Ентусиазирани аплодисменти) Аз също исках да ви видя и затова дойдох. (Ентусиазирани аплодисменти) Добре, ще спра дотук. Благодаря на всички! (Ентусиазирани аплодисменти)