Фалун Дафа

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Хюстън

Ли Хонгджъ


Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Хюстън

Ли Хонгджъ

12 октомври 1996 г.

Много съм благодарен на администрацията и жителите на Хюстън за оказаната ми чест и също така се надявам, че многобройните ученици на Фалун Гонг ще могат да се присъединят към мен в благодарностите за тяхната подкрепа и любовта им към Дафа. Нека изразим признателността си с аплодисменти, става ли? (Аплодисменти) Искам да предам на всички практикуващи Фалун Гонг и на китайския народ оказаните ми доброжелателност и почести от страна на администрацията на Хюстън.

Постоянно мисля за учениците на Фалун Гонг в САЩ, включително за тези от бялата, черната и жълтата раса, както и за учениците от други раси. Способността ви да получите Фа означава, че вашата предопределена връзка е дошла, затова през цялото време исках да дойда и да видя как всички вие се справяте в самоусъвършенстването си.

Много хора никога не са ме виждали, но мнозина са чели книгите и са научили този Фа. През цялото време им се струва, че освен ако не видят Учителя лично, сърцето им ще е неспокойно, но наистина изглеждат по-спокойни, след като ме видяха. В действителност в онези кратки статии – които вие наричате „писания“ – съм ви казвал, че дори да не сте ме виждали, ще можете да се самоусъвършенствате по същия начин; и по същия начин да получите това, което се предполага. Нищо няма да бъде пропуснато, тъй като истинското самоусъвършенстване не зависи нито от формата, нито от това, дали сте видели Учителя. Знаете, че Буда Шакямуни си е отишъл от този свят преди повече от две хиляди години, но въпреки това поколенията след него постоянно се самоусъвършенстват. Те няма как да видят Буда Шакямуни, но въпреки това могат да успеят в самоусъвършенстването; това е така, защото той има канони в света на хората, има и Фашъни, които спасяват хора.

Тъй като предавам такъв велик Фа, възможно е вече да сте разбрали от книгите, че в историята досега никой не се е залавял с нещо толкова велико – да разяснява на човечеството комплекс от истински, цялостни, систематични принципи, даващи [на самоусъвършенстващите се] способността да се изкачат на Небето. В миналото това не беше позволено. Преди в човешкото общество тези неща категорично не можеха да бъдат оставени на хората.

Разбира се, мнозина са чели каноните на Буда Шакямуни, но в действителност те са били съставени от по-късни поколения. Те са непълни и разискват само някои принципи. При систематизацията им по-късните поколения разчитали на легенди и спомени, затова се получило нещо откъслечно. Защо е станало така? Защото това е било единственото, което Боговете са позволили да бъде оставено на човечеството в онзи период от историята. По онова време Буда Шакямуни действително говорел за много [неща], но тъй като тогава в Индия все още нямало писменост, това, за което говорел, не можело да бъде незабавно записвано и едва 500 години след като Буда Шакямуни си отишъл от този свят, следващите поколения привели в писмен вид казаното от него. Разбира се, времето, мястото, обстоятелствата, средата на хората от онова време, върху която се фокусирал той – всичко това се било променило и нямало как да се възстанови изцяло. Но въпреки това будистките канони все пак можели да позволят на човек, който действително искал да се самоусъвършенства, да разбере Буда-принципите чрез тях. От гледна точка на необятните принципи на Буда обаче те са непълни, а дори още по-малко са систематичният, фундаментален Фа на Вселената. Но Шакямуни е Буда и думите му действително носят в себе си Буда-природата и въплъщението на принципите на Буда на съответното ниво. При Исус и Лао Дзъ ситуацията е същата, както при Шакямуни: никой от тях не е оставил записи на Фа, който преподал по свое време. Същото важи и за монасите от високо ниво, които са се самоусъвършенствали в хода на историята.

Често казвам следното: че съм направил нещо, което никой никога не е правил преди. Сред учениците се предават такива думи: те говорят, че Учителят е оставил на човешките същества стълба, с която да се изкачат на Небето. Боговете казват същото: „Ти остави на човешките същества стълба, с която да се изкачат на Небето“. Нещата, които Шакямуни, Исус и Лао Дзъ са оставили, са много малко или са непълни; причината е, че в миналото не е било позволено да се прави по този начин.

Фа, който аз преподавам, е изключително обширен. Стига да се самоусъвършенствате по този Фа, ще можете да достигнете Съвършенство. Това е нещо немислимо за съзнателните същества от миналото. Небесните тайни, засегнати вътре [във Фа], са изключително многобройни и големи. Но ако не се самоусъвършенствате, когато отворите тази книга и погледнете, ще откриете, че това е книга, която учи човек как да бъде добър, и че това, което тя разисква, са принципи; ето такава е книгата. Ако искате да се самоусъвършенствате, когато я четете за втори път, недейте умишлено да задълбавате в смисъла на всеки йероглиф. Щом добросъвестно я прочетете веднъж, след като я прочетете за втори път, ще забележите, че това не е обикновена книга, и вашите усещания, наред с вътрешните значения, [които сте видели] от първия прочит, ще са се променили. Когато я прочетете за трети път, ще забележите, че вътрешните значения отново са се изменили и че отново е различно от предишните два пъти. Просто продължавайте да я четете така и когато сте я прочели цялостно три пъти, може би вече няма да можете да се разделите с тази книга, нито пък ще можете да го направите до края на живота си. Защо е така? От повърхностната гледна точка на хората има две причини: първата е, че във всеки човек има жажда за знание и за истини; втората е, че всеки човек притежава Буда-природа. В книгата са дискутирани Буда-принципи, които са свързани с вашата Буда-природа. Щом видите това, ще се почувствате близки до него, истинските Фа-принципи ще ви развълнуват и ще почувствате, че това е нещото, което искате.

Също така, в самоусъвършенстването трябва да има процес. Когато започвате да изучавате Фа, вие сте способни да разберете само принципите за това, как да бъдете добър човек. В действителност тази книга съдържа принципите на различни сфери и на различни нива. Както се казва в будизма, в Трите сфери има тридесет и три нива на Небето – в Трите сфери има различни нива. Ако искате да се самоусъвършенствате до някое ниво на Небето, ще можете да се усъвършенствате нагоре само когато знаете принципите на това ниво на Небето. Само когато отговорите на този стандарт, ще можете да се извисите. Ако искате да се усъвършенствате отвъд Трите сфери, само когато има принципи отвъд пределите на Трите сфери, които са ви били разкрити, ще можете да се самоусъвършенствате нагоре. Този Фа има елементи, които могат да напътстват самоусъвършенстването ви към различни високи нива. В противен случай ще е точно както го описах: отивате в колеж с учебници от основното училище, но все още сте ученици от основното училище, защото не сте проумели знанията от нивото на колежа, а [познанията от основното училище] не могат да напътстват обучението ви в колежа; това е принципът. Но въпреки че тази книга разкрива много небесни тайни, хората, които не се самоусъвършенстват, няма да видят нищо, гледайки я на повърхностното ниво. Само когато искате да се самоусъвършенствате и да четете тази книга добросъвестно, ще откриете, че вътрешните значения в нея са изключително обширни. Колко обширни? До каквато и височина да можете да се самоусъвършенствате, тя може да ви напътства в самоусъвършенстването ви дотам.

Ще кажа на всички, че всички онези, които могат да получат Фалун Дафа, имат специален произход и предопределени връзки, а някои може да са животи, дошли от много високи нива. Хората, които виждате в този свят, всички изглеждат еднакви, тъй като от повърхността не можете да кажете кои са те. Но аз често казвам, че предавайки такъв велик Фа, [ние] не го даваме произволно на хората да го изучават; затова ако сте го чули, вероятно имате предопределена връзка и това е било в резултат на тази предопределена връзка. Нито дума от това, което казвам, не е неоснователна; в бъдеще това ще се потвърди. Разбира се, тъй като съм направил публично достояние такъв велик Фа, трябва да нося отговорност за него. Ако човек не може да спасява хората, той нехайно разгласява небесни тайни и нанася вреда на небесните Фа. Това абсолютно не е позволено и никой не се осмелява да постъпва така.

Както знаете, в миналото всеки, който произволно разгласявал небесни тайни, бил застиган от небесно наказание. Защо самоусъвършенстващите се трябвало да си затварят устата и да не говорят? Първо, защото хората са твърде привързани към заблуждения; и второ – на онези, които не се самоусъвършенстват, не се разрешава да знаят истинската картина. Самоусъвършенстващите се са наясно с небесните принципи и всичко, което казват, са небесни тайни, така че произволното казване на такива неща на обикновен човек би било разгласяване на небесни тайни и самият [самоусъвършенстващ се] би пропаднал надолу. Тогава защо сега аз мога да постигна това? И да накарам толкова много хора да се самоусъвършенстват нагоре и да се усъвършенстват успешно до Пълно съвършенство в бъдеще? Защото мога да нося отговорност за всичко това. Също така, вършейки това, на първо място взех под внимание отговорността ми към хората, към човешкото общество, към живите същества от различни сфери и към Вселената; само с такава отправна позиция бих могъл да се справя с това добре. Фа съдържа в себе си вътрешните значения на различни нива, а тези, които се самоусъвършенстват, са дошли от сравнително високи нива. Така че понастоящем някои ученици вече са се самоусъвършенствали до много високи нива, като са се ръководели по този Фа.

Тогава колко е висок този Фа? В миналото на онези, които разпространявали Фа сред обикновените хора, не е било позволено да говорят за тези Фа, превишаващи нивото на Буда. Целта е била да не се позволи на хората да научат има ли Буди и има ли Богове на по-високи нива. За това си има причина: хората винаги използват човешко разбиране, за да си представят Боговете и Будите, което е проява на неуважение към тях. Тогава, ако по-висшите Буди позволяха на хората да научат за тях, произволното произнасяне на името на Буда би било равносилно на злословие по адрес на Будите; при това съвременните хора дори неумишлено богохулстват спрямо Будите. Древните хора в миналото наистина са уважавали Боговете и Будите, но колкото до днешните хора, дори и да вярват, не са почтителни. Има мнозина, които смятат, че са много почтителни към Будите. Името на Буда е постоянно в устата им и те го произнасят директно; в действителност това само по себе си е злословие по адрес на Буда. В миналото, когато хората произнасяли думата „Буда“, усещали чувство на уважение и почит да се надига в тях и смятали това за много свято. Днешните хора нямат [такива чувства]. В менютата има дори ястие, наречено „Буда прескача стена“ – много небрежно.

Помислете всички: за разлика от хората, Будите са несравнимо святи. Логиката на мислене на обикновените хора, структурата на мисълта им и техните форми на изразяване не съществуват в сферите на Будите, затова когато разглеждате Будите с човешки начин на мислене, каквото и да направите, би било неуважително. Но тъй като Будите са състрадателни по отношение на хората и знаят, че човешките същества са в заблудата, където има обърнати принципи, те не запомнят хорските грешки; освен това, заради спасението на хората те им позволяват да знаят за съществуването на Будите. Тогава, ако Будите и Боговете на дори още по-високи нива позволяха на хората да знаят за тях, хората лесно биха създали карма по отношение на тях и лесно биха проявили неуважение към тях; именно по тази причина те не позволяват на хората да знаят за тях или за Будите на дори още по-високи нива. Един Буда Татагата гледа на човешките същества като на обикновени хора и като на нещо нищожно малко, точно като на незначителни частици. При това положение, когато много, много висш Бог гледа един Буда Татагата, този Буда е точно като обикновен човек, защото той [Богът] е толкова високо. Тогава какво са в очите му хората? Те са нищо. Помислете всички, човечеството винаги е смятало, че хората живеят много добре в обикновеното човешко общество и че са най-необикновените същества във Вселената. В действителност тази среда на обикновеното човешко общество е най-ниското ниво във Вселената. Може да се каже, че измежду съществата на Вселената това е най-мръсното място. В очите на Боговете, които са много висши, това място на човечеството е помийната яма на Вселената; място за изхождане на съществата от високи нива. Тогава, ако насред мръсните изпражнения глас извика името на Буда, това само по себе си би било неуважение, затова по-висшите Богове не позволяват на хората да знаят за тях.

Може би не всеки обърна много внимание на току-що казаното от мен. Казвам, че този Фа, който разпространявам, не е нещо, което хората могат просто да дойдат и да слушат, третирайки го като познание. Ако можете да дойдете, вероятно имате предопределена връзка. Ако не вярвате, всеки би трябвало да запомни думите ми. Разбира се, независимо от това колко голяма е предопределеността ви, ако сте го получили, смятам, че би трябвало да го цените. Разбира се, всеки, седящ тук, ще го цени. Тук има хора, които са дошли от далеч и дори от чужбина – има хора, дошли от Хонконг и дори от Европа. Целта им е да се самоусъвършенстват: първо, искат да видят Учителя, и второ – искат да дойдат и да чуят Фа. Това е именно защото искате да вървите към добротата и да се самоусъвършенствате. Много хора приемат нещата, казани от Учителя, за истини. В действителност човешките истини не могат да бъдат използвани, за да се оценява Дафа, тъй като той е основата на Вселената. Затова смятам, че всеки от седящите тук би трябвало да цени високо тази предопределена връзка. Ако сте получили този Фа, продължавайте да се самоусъвършенствате. Не пропускайте тази възможност.

Начинът на разпространение на този Фа се отличава от която и да било форма на спасение на хора в историята. Защо? Всеки е видял разликата, защото когато се разпространява какъвто и да било Буда Фа, на хората им е казвано да постъпят в манастир, за да се самоусъвършенстват. Но тук аз не изисквам това. Защо то не се изисква? Защото будизмът преподава в рамките на будизма; даоизмът преподава Пътя на Дао в своите рамки; колкото до западните религии, те също не могат да излязат извън своите доктрини; този път аз напълно съм пристъпил отвъд параметрите на религиите и обяснявам фундаменталния Дафа на Вселената.

В миналото имаше хора, които казваха, че ако човек иска да се самоусъвършенства, е необходимо да изостави всички човешки материални интереси и да отиде или в дълбоки планини и девствени гори, или в храм, за да прекъсне напълно връзките си със света и с мирските неща. Само тогава можел да постигне самоусъвършенстване в покой. Целта била човек да бъде заставен да се освободи от привързаностите към материалните интереси. Аз не ви водя по такъв път. Защо? Видях следната ситуация: ако някой иска хората да постигнат Съвършенство възможно най-бързо и да позволи на голям брой обикновени хора да се самоусъвършенстват, това е постижимо само в обществото на обикновените хора. И в действителност само в една сложна среда човек може да се самоусъвършенства истински и необходимото време за самоусъвършенстване е много по-кратко в сравнение с практиките, които избягват тази сложна среда. Друг ключов въпрос е, че много методи на самоусъвършенстване не усъвършенстват самия човек; те усъвършенстват Помощния дух. В миналото това беше голяма тайна; вероятно четейки книгата, всички вие сте видели това. Днес аз искам именно вие самите да се самоусъвършенствате; искам да предам този Фа именно на истинското ви аз. Затова избрах всички вие да се самоусъвършенствате в сложната среда на обикновените хора. Такова самоусъвършенстване е от полза за човечеството. Докато се самоусъвършенства, човек избягва да се намесва на обществото на обикновените хора и освен това облагодетелства човешкото общество. Самоусъвършенстващият се е член на обществото, има нормална работа и живот и може да изучава Фа и да се самоусъвършенства до постигането на Съвършенство.

Аз избрах за всички вас този път на самоусъвършенстване, затова той е напълно различен от самоусъвършенстването в другите практики. Тъй като всички вие сте излезли изцяло отвъд рамките на религиите, често казвам, че ние не сме религия; аз просто разпространявам този Фа сред хората и правя така, че те да го получат. Онези, които могат да се самоусъвършенстват до самия край, могат да постигнат Съвършенство. Ако някои хора не са способни да се самоусъвършенстват в този живот, то когато научат повърхностните принципи на този Фа, ще бъдат добри хора, което ще облагодетелства обществото и може да позволи на човешкото сърце да напредне към доброто.

В наши дни социалните проблеми възникват един след друг. Знаете, че независимо колко закони се съставят, все още ще има хора, извършващи престъпления. Щом възникне проблем, веднага се съставят нови закони, след това се появяват още престъпления и се формулират още повече закони. Човечеството си е наложило толкова много ограничения. При това то няма друг избор, освен да понесе всичко, което само си е причинило. Колкото по-здраво се ограничава човечеството, в толкова по-голяма крайност отива в това отношение и същевременно прави хората все по-неспособни да разпознаят истините на Вселената. В действителност това, което прави обществото нестабилно, не се определя от количеството съществуващи закони; всички предизвикващи нестабилност фактори, от нацията до отделния човек, могат да бъдат събрани в една дума: Дъ. Въпросът е в това, че Шиншин на човека вече не е годен. Днешните хора са загубили нормите за човешкото. Ето защо обществото е така хаотично. Ако всички хора се намираха в много висока сфера на мисълта и имаха много висок Шиншин, то помислете, какво щеше да бъде това общество? В какво състояние би било цялото човешко общество? Ако всички хора знаят, че извършването на погрешни неща е лошо – лошо и за извършителя, и за другите – и не вършат злодеяния, смятам, че дори няма да има необходимост от полиция, не е ли така? Всеки съзнателно би защитавал нравствените норми на човечеството.

Разбира се, тези неща на човечеството всъщност не са основните, които върша. Моето разпространяване на този Фа е с цел всеки да може да го получи и да се самоусъвършенства до постигане на Съвършенство. Но самоусъвършенстването в обикновеното общество неизбежно ще има такъв ефект; това е допълнителната полза, която този Фа носи на човечеството, като се разпространява в обществото. [Фа] може да позволи на самоусъвършенстващия се наистина да получи Фа. Ако в сложна обстановка и насред практични облаги можете да се издигнете нагоре и отвъд, вие сте забележителни и би трябвало да постигнете Съвършенство. Тогава има ли някакви условия към това? Дали е това, че след като хората започнат да се усъвършенстват по този Фа, всички [техни] материални неща трябва да бъдат изоставени? Не е така, защото докато разпространявам този Фа, взех под внимание факта, че той ще се разпространи много широко, тъй като днешният метод на разпространяване на Фа е бил заложен в хода на историята. Появата на Чигонг прокара пътя за днешното ми разпространение на Фа. В континентален Китай някои хора наричат подема на Чигонг „движение, създаващо божества“. Ако в началото не бе съществувала такава среда, днес нямаше да ми е толкова лесно да разпространявам Фа. В действителност Чигонг положи пътя за моето разпространяване на Фа. Разбира се, понастоящем има някои фалшиви Чигонг майстори, които излязоха, за да създават бъркотия. Ако се бяха появили по естествен начин, това би било нормално, тъй като човечеството е такова. Когато праведен Фа се разпространява, това със сигурност ще засегне онези неправедни елементи. Когато има праведно, има и зло, и това е с цел да се види кой път ще изберат хората. С намесата от лошите елементи в самоусъвършенстването, хората могат да се издигнат в него. Ако нямаше лоши неща, които да ви пречат, мисля, че нямаше да сте способни да се самоусъвършенствате. Личното самоусъвършенстване ще е такова и ще засегне много елементи.

Някои хора просто смятат, че трябва да живеят комфортно. Ако обикновените хора мислят по този начин, не грешат. Хората просто искат да живеят по-добре, с повече радости и с по-малко страдания. Но ще ви кажа, че за един самоусъвършенстващ се понасянето на известно страдание не е лошо, тъй като принципите на Вселената са обърнати наопаки в това човешко място; принципите в това измерение на човечеството са обратни. Помислете, когато всички хора в човешкото общество искат лесен живот, те ще се борят помежду си и така ще получават материални облаги, а други същества ще пострадат. По тази причина, живеейки, човек създава карма и ще нанесе вреда на други хора и други същества. Ето защо, ако само създавате карма и не я изплащате, не страдате и не я елиминирате, помислете: тази карма ще се натрупва все повече и ще става все по-голяма. Какво ще се случи накрая? Когато човек бъде напълно изпълнен с черна карма отвътре и отвън, това същество ще бъде унищожено – истинското унищожение на човешкото същество. С други думи, този човек завинаги ще престане да съществува. И обратно, ако хората бъдат накарани да изтърпят някои страдания и да се сблъскат с някои трудности, така че да елиминират малко карма чрез болката, те ще заживеят много щастливо. Това е праведният принцип на Вселената и законът на цикъла на живота. В миналото възрастните хора често казваха, че в детските си години човек ще има някои болести, че когато е млад, ще изпита някои трудности и че по-нататък животът му ще бъде по-добър. Обикновено е така. Това е законът, според който хората елиминират карма, тъй като ако не елиминирате карма, няма да сте щастливи. Ако имате толкова много карма, откъде ще дойде щастието ви? А кармата, сама по себе си, е коренната причина за това, което може да ви направи нещастни, да ви накара да страдате повече или да правите жертви. Това е по отношение на хората.

А като самоусъвършенстващи се, помислете: ако не елиминирате своята карма, ако не понасяте страдания и ако искате само да се радвате на удобство, тогава как ще се самоусъвършенствате? Седите тук и си мислите: „Искам днес да изляза отвъд Трите сфери. Утре искам да се самоусъвършенствам в Буда“. Но това не е нещо, което хората могат да получат просто като го поискат. Трябва да преминавате през изпитания и трудности насред действително самоусъвършенстване и в реалното общество; да се освобождавате от привързаностите си сред обикновените хора и да изоставяте привързаностите, които хората не могат да изоставят. Разбира се, някои с по-високо ниво на образование или по-възрастните хора може да се справят малко по-добре; те са в състояние да запазят спокойствие и, за разлика от другите, да се въздържат от спорове или караници, когато възникнат конфликти или когато се изправят пред трудности. От опит те са съзрели ценността на този подход, но човешкият страх и безпомощността отчасти допринасят [за този техен възглед]. Самоусъвършенстващите се трябва веднага да видят ясно този проблем.

Когато се сблъскат с конфликти, самоусъвършенстващите се трябва да ги понесат. Нещо повече, вие самите трябва да сте способни да издържите и само тогава ще можете действително да се извисите. Когато друг се възползва от вас, той ще ви даде Дъ. Едновременно с това, че той се възползва от вас, вие действително понасяте трудност и кармата ви ще бъде елиминирана, което на свой ред поражда Дъ; вие сте самоусъвършенстващи се и вашето Дъ ще бъде преобразувано в Гонг, така че не е ли нараснал вашият Гонг? Докато търпите, едновременно с това може да разглеждате нещата правилно и нито да се ядосвате, нито да ненавиждате. Не подобрявате ли тогава и своя Шиншин? Този принцип трябва да се разглежда по начин, обратен [на този на обикновените хора].

Често казвам, че когато друг се възползва от вас или ви създава неприятности, или когато страдате, не трябва да се гневите на този човек, тъй като се самоусъвършенствате. Ако той не ви беше причинил неприятности и ако не бе създал за вас възможности за подобрение, как щяхте да се самоусъвършенствате нагоре? Затова не само не трябва да го ненавиждате, но трябва и да му благодарите в сърцето си. Някои си мислят: „Това не означава ли да действаме твърде страхливо?“. Не е така. Ако не беше това обстоятелство, наистина не бихте могли да изплатите карма, защото това, към което се стремите, не е удобство и самоусъвършенстването ви е неделимо от средата за самоусъвършенстване в обикновеното общество.

Току-що казах, че от самото начало знаех, че когато разпространявам този Фа, това ще предизвика вълнение сред обществеността, както и колко хора ще дойдат да го изучават. Понастоящем в Китай сред тези, които се самоусъвършенстват по този Фа, над десет милиона души го практикуват ежедневно; тази бройка се покачва до над сто милиона души, ако се включат онези, които знаят за този Фа и се самоусъвършенстват от време на време. Нещо повече, зная също, че в близко бъдеще това ще причини много големи вълнения в света. В момента този Фа все още не е разбран от научно-технологичните кръгове, но в бъдеще науката на човешкото общество ще претърпи огромни промени поради това; аз действително разкрих на хората много небесни тайни. Човечеството е напълно изолирано и мъдростта на хората също е ограничена. Без значение колко познания имате в обикновеното общество или колко висока е позицията ви [в обществото], вие все пак сте обикновени хора. При това съвременната емпирична наука е повела хората по пътя към изолация на човечеството, като не му позволява да узнае наистина истинната картина на Вселената.

Току-що говорих основно за това, че когато хората се самоусъвършенстват, понасянето на известни трудности и изтърпяването на известна болка са добри неща. Някои хора казват: „Аз се самоусъвършенствам по Фалун Дафа. Трябва да се усъвършенствам в удобство, трябва да мога да увеличавам своя Гонг, без да преминавам през изпитания и трудности и не би трябвало да има толкова много неща, които да ми пречат“. Ако самоусъвършенстващите се не изплащат карма и не повишават сферата си, техният Гонг никога няма да се повиши. Някои казват: „Брачният ми партньор не ми позволява да правя упражненията, не ми предоставя условия или време [за практика] и дори заплашва с развод“. В действителност не е задължително това да е така. Възможно е то да е тест, за да се види колко значение придавате на самоусъвършенстването си. Но проявленията действително са много бурни. Самоусъвършенстването е сериозно. Нито един тест или трудност няма да изглеждат като шега. Когато за самоусъвършенстващите се възникнат неприятности, [за тях] определено има причини. В действителност, когато някой ви създава неприятности, той ви помага да се подобрите. Едновременно с повишаването сферата на мисълта ви, като понасяте болка, изплащате и карма. Тогава това е и тест дали сте твърди по отношение на този Фа. Ако не сте твърди по отношение на Фа, то тогава изобщо няма за какво да говорим.

В моите Фа-лекции говоря само по въпроси, за които виждам, че в учениците има някакво неразбиране, така че това може и да не е систематично. Не трябва да приемате нещата, които казвам днес, за систематично напътствие на бъдещото ви самоусъвършенстване. Единственото, което направлява систематичното ви самоусъвършенстване, е „Джуан Фалун“. Оттам нататък всичко, което казвам или за което говоря, се върти около „Джуан Фалун“ и само книгата „Джуан Фалун“ напътства самоусъвършенстването ви; тя е най-систематичното. Между седящите тук има много хора със сравнително високи нива на образование. Независимо дали сте от Тайван, от континентален Китай или сте китаец от друга държава, с изключение на старите китайски емигранти, всички сте със сравнително добро образование; може да се каже, че вие сте елитът на китайския народ. Често казвам, че при предаването на този Фа разликата между него и други Чигонг практики е много голяма. Практикуващите други Чигонг практики често са възрастни хора, които са излезли в пенсия и си нямат занимания. Почти всички те искат да укрепят телата си и всички те практикуват неща от нивото на Чи. Но при практикуващите Фалун Дафа нещата не стоят така. Възрастните хора са само част от учениците, но значителна част е съставена от младежи и хора на средна възраст, които са със сравнително високи нива на образование.

Когато изнасям лекции върху Фа и преподавам практиката, аз го правя различно от другите Чигонг майстори. Обикновеният Чигонг майстор преподава набързо комплекс от принципи, после показва как да се изпълняват движенията и как да се изпращат определени информации. Аз никога не го правя по този начин. Тъй като искам наистина да предам Фа и да ви водя по-нагоре, най-напред трябва да преподавам Фа. Във всеки курс преподавам Фа в продължение на час, след което ви обучавам на метода за постигане на Съвършенство – упражненията. Така че това се отличава от други видове Чигонг практики. Вътрешните значения на принципите на Фа също са обширни. Тези, които са начетени и с повече познания, ще са в състояние да го разберат по-добре и толкова повече ще могат да почувстват, че това е добро. Хората с повече познания, които идват да се учат, ще могат по-лесно да разберат Фа рационално. Разбира се, хората с донякъде по-ниско ниво на образование също идват с предопределени връзки и имат определено ниво на разбиране по отношение на Боговете и Будите. Особено когато могат да разберат нещата много ясно чрез Фа-принципите, напредъкът им ще е изключително бърз.

Тъй като между седящите тук все още има неколцина, които не разбират много Фалун Гонг, ще поговоря накратко и обобщено за неговото положение. След като вече съм дошъл, искам да ви разкажа повече. Исторически погледнато, този Фа, който предавам, е древен; ако започна да говоря по тази тема, ще трябва да се върна далеч назад във времето. Днешното човешко общество е общество, което е преминало през многократно възниквали човечества, останали от предишни цивилизации, които са се развивали наново. Какво означава това? Да вземем за пример континенталните плочи на Америка, тоест континента Америка. Тя многократно е потъвала на океанското дъно и много пъти е изплувала от него. На този континент е имало многобройни цивилизации и, от гледна точка на хората, всяка цивилизация е съществувала за доста дълъг период от време. Разбира се, наред с това е имало и такива, които са просъществували за по-кратко; причината [за кратката им продължителност] е била, че нравствеността на човечеството е западала твърде бързо. Гледайки от позиция, превишаваща тази на обикновените хора, понятието за история не може да бъде разглеждано по начина, по който го правят обикновените хора. Те разглеждат историята, изхождайки единствено от съществуващата човешка цивилизация. Разбирането за историята, което имат самоусъвършенстващите се и онези, които надвишават обикновените хора, отива далеч отвъд цивилизацията през този период на човечество. Ето защо аз гледам много назад в историята.

Историята на Фалун Дафа се простира доста далеч назад – доста далеч назад. Ако искате да я проследите по целия път назад, би било трудно да бъде ясно обяснена чрез днешните представи за време. Но нека ви кажа, че Фа-принципите във Фалун Дафа са изключително обширни и нивата им са неизмеримо високи. След като учениците, самоусъвършенстващи се в моята школа, постигнат Съвършенство, те ще могат да отидат в рая Фалун и в много други небесни царства и райове. Говорейки за небесните царства и райове, нека ви кажа, че във Вселената има безбройни райове за Богове. Има многобройни небесни царства в обсега, съответстващ на нашия Млечен път. Човечеството действително има определено ниво на разбиране по отношение на Будите. Например [хората знаят, че] Буда Амитаба управлява Рая на Върховното блаженство и че съществуват още Блестящият рай, Лотосовият рай – прекрасни райове, райове на Боговете, управлявани от Богове. Колкото до Исус от западната религия, както и до Дева Мария и някои други праведни религии, те също имат свои небесни царства. Разбира се, някои небесни царства излизат далеч отвъд космическия обсег, за който знаят хората, и обсега на тази малка вселена. Така че, когато започна да говоря за неща от самоусъвършенстването, засегнатите време или пространство са извънредно обширни.

Тогава в една предисторическа и значително отдалечена епоха – епоха отпреди тази група човешки цивилизации, някога аз разпространих Фа нашироко сред хората по света и спасявах хора. По онова време спасявах хора по начина, по който го прави днес будизмът. Този път използвам фундаменталния Фа на Дафа, за да извърша още по-велики неща, така че Фа, който преподавам, има обширни вътрешни значения. Тъй като това, което искам да направя, е много голямо, има много Буди, Богове и Даоси, които ми помагат в него. Това е така, защото този Фа обяснява не само принципите на една практика в будизма; той обяснява принципите на Вселената.

Цялата Вселена е съставена от материалните елементи на Джън-Шан-Жен. На много високите нива тя е Джън-Шан-Жен. В Джън-Шан-Жен може да се породи добро, да се породи красота, да се породи състрадание, да се породят както положителни, така и отрицателни елементи. Колкото до Жен, то може да породи способността или неспособността за търпение, затова колкото по-надолу се разпростира Фа, толкова по-обширни и сложни стават Фа-принципите. Ин и Ян, взаимното пораждане и взаимното подтискане – всичко това идва от Джън-Шан-Жен. На всяко ниво и сфера, спускайки се все по-надолу чак до това положение на хората, става необичайно сложно. При човечеството има добро и зло, правилно и грешно, има и емоции. Още повече, че принципите на хората са обърнати [в сравнение с тези на Вселената]. Сред човешките принципи възникват [тези за] краля, управляващ страната, за воините, покоряващи света, и за силните, които стават герои. След като у човечеството се е появила полубожествената култура, са възникнали дори още по-сложни културни проявления, включително и нещата, подкрепяни от човешкото общество – като доброта, справедливост, благоприличие, мъдрост, доверие и така нататък. Поради това, че човечеството няма праведни Фа-принципи, хората не знаят какъв е истинският Фа на Вселената и не могат да разграничат истински доброто от лошото или правилното от погрешното. Хората са създадени едновременно от Буда-природа и демонична природа. Когато човек е в неуравновесено настроение, когато има лоши мисли или се разгорещи, той е направляван от демоничната природа. Когато е в много трезвомислещо състояние и действа в много доброжелателно състояние на духа, тогава го води неговата Буда-природа.

Фалун Дафа съдържа в себе си принципи и проявления на материален живот на всички нива. Той обхваща всичко и не пропуска нищо; всичко се намира в този Фа. Дафа излиза отвъд границите на будистката школа. Той обхваща всички принципи на Будите, Даосите и Боговете; включва и принципи, които ги превишават. Всички те са в него. Вселената съществува поради него. Той предоставя норми за всичко във Вселената и е създал безчетните живи същества на всяко ниво. Докато Дафа се разпространява широко, много Богове, Буди и Даоси на различни нива ми помагат в нещата, които правя. Понастоящем сред безбройните живи същества, които получават Фа, за религиозните хора е най-трудно да го получат, тъй като в сърцата им са Боговете, в които вярват, техните Буди и техните Даоси. Те не вярват, че има и други Богове, други Буди и по-висши Богове. По тази причина тези хора не слушат и не четат Дафа. Това е елементът, който им пречи да получат Фа. С това не казвам, че са лоши; просто това, в което вярват, са истинските, праведни Богове от миналото и това прави получаването на Фа трудно за тях и се превръща в пречка. Те не знаят, че когато религиите стигнат до етапа, в който вече не могат да спасяват хора, самите Богове получават този Фа.

Знаете, че Шакямуни е казал: „В периода Края на Дхарма моят Фа няма да може да спасява хората“. Изглежда никой не е обърнал внимание на тези думи, но в действителност периодът Края на Дхарма е точно сега и вече просто няма никакъв Фа. Съвременните хора не могат истински да разберат действителния смисъл на Фа, който Боговете и Будите от религиите са преподавали в миналото, нито пък монасите и монахините днес разбират първоначалния смисъл на каноните. Освен това много книги, написани от много монаси в историята, се четат като канони. [Тези Фа] сега са в хаос и хората по света вече не знаят как да се самоусъвършенстват. Питал съм християните защо Исус е учил, че когато те ударят по лявата буза, трябва да им предложиш и дясната. Те не можаха да ми го обяснят ясно. Това показва, че в наши дни за хората е трудно да разберат истинското вътрешно значение на думите на Боговете. Те интерпретират Боговете, техните думи и казаното от Великите просветлени в миналото, като използват понятията и мисленето на съвременните хора. Сега те просто не могат да разберат Фа. В действителност вътрешното значение на казаното от Исус е много просто: когато някой друг ви удари, той ви дава Дъ; когато страдате, вашата собствена карма ще бъде унищожена. Когато спокойно можете да подадете другата си буза на другия човек, за да ви удари, ще сте достигнали много висока сфера на съзнание. Религиозната вяра в действителност е самоусъвършенстване. В основата си самоусъвършенстването зависи от самите вас, а Гонг – от учителя. Докато се справяте добре от човешката страна, Исус, Богове или Буди ще ви помагат да развиете Гонг. Ето как те помагат на съществата, които спасяват. Заради ограниченията на културата, езика и писмеността по онова време, Исус преподавал само повърхностния смисъл на принципите, а не тяхната същност.

В предаването на Фа днес аз преподадох изчерпателно принципите на Фа на Вселената. Въпреки това, за хората от периода Края на Дхарма все още е трудно да получат Фа. Този път, предавайки този Фа, аз започнах да го предавам, като избрах момента, когато за съзнателните същества би било най-лесно да получат Фа. Започнах да го предавам, избирайки момент, когато всички религии са достигнали финалния си етап и когато човечеството е във възможно най-лошото си състояние. В сърцата на хората от този период вече няма човешки норми и много малко хора вярват искрено в Боговете. Избрах този момент, за да предам Фа. Току-що казах, че в предаването на Фа съм отговорен пред хората, отговорен съм пред обществото и фактически съм отговорен и пред Боговете. Не съм се замесвал в никаква религия, тъй като религиите от този период вече не се признават от техните Богове. Причината е, че когато обществото е стигнало до този етап, сърцата на всички хора са станали лоши. При все това знам, че има много хора, които все още имат Буда-природа и корени на добротата; просто те се хлъзгат надолу заедно със стремителното течение на човешкия упадък. Така че хората от този период все още могат да бъдат спасени. При това Фа е огромен и способността му да спасява хора също е огромна.

Този Фа не се предава в човешкото общество с цел няколкодневно вълнение. Когато спасяваме хората, създаваме бъдещето. Тъй като този Фа е огромен, включените в него вътрешни значения са огромни и нещата, развивани от изпълнението на упражненията в хода на самоусъвършенстването на човек, са изключително богати. Знаете, че свръхестествени способности има много; на всяко ниво има над десет хиляди вида. Причината е, че Дафа не е ограничен само до Буда школата. Той е събрал всички способности и е Фа на Вселената. Така че помислете, при нещо толкова огромно, когато някой се е самоусъвършенствал до края, до Пълно съвършенство, колко неща ще е усъвършенствал в процеса? Когато в самоусъвършенстването си човек може да постигне Пълно съвършенство, нивото му ще е високо, мощта – велика и неговата сила на Фа също ще бъде огромна.

Току-що говорих за понятието „взаимно пораждане и взаимно подтискане“. Какво представлява то? Ще ви обясня този принцип. Защо Боговете не прочистят лошите хора в човешкото общество, демоните на Небето и духовете в подземното царство? Това е недопустимо. Защо е недопустимо? Независимо от каква сфера е даден живот, ако няма същества, които биха играли отрицателни роли в неговото съществуване, ако успехът го застига, без той да е положил усилия, ако не е преминавал през трудности и ако живот от ниско ниво не е трябвало да преминава през тежки и усърдни усилия, за да получи каквото иска, то такива животи няма да ценят това, което са получили, и няма да имат усещането, което идва от трудно спечелените придобивки; и дори още по-малко ще знаят какво са успехът и поражението. Няма да имат радостта от удовлетворението, няма да знаят какво е страдание, нито какво е щастие. Именно затова, че на високи нива във Вселената има положителни и отрицателни същества, на по-ниските – добро и зло, а на още по-ниските – демони и Буди, Богове и таласъми, добри и лоши хора – заради това съществата във Вселената са жизнеспособни и само чрез предизвикателства животът им може да е интересен.

Току-що говорих за измеренията, така че ще поговоря малко за измеренията във Вселената и за повърхностните материални форми на съществата. На много, много високо ниво във Вселената вече няма същества с конкретни форми, но при все това материята, която е безформена и изпълва Вселената на изключително микроскопично ниво – това също е живо, разумно същество. Има и някои, които са дори още по-микроскопични от него. Колкото по-близо до повърхността, толкова по-голяма става гранулярността на частиците във Вселената. Съвременната човешка наука вече познава някои частици, като молекули, атоми, неутрони, електрони, кварки и неутрино, но е страшно далеч от края на материалните частици – изначалната материя. Цялата материя в измерението на това ниво на човечеството се състои от молекулярни частици. Въздухът, това мое бюро, покривката на масата, желязото, пръстта, скалите, водата – всяко едно нещо се състои от частиците на това ниво – молекулите. Често говоря за следния принцип: казвам, че съзнанията на хората са контролирани от Боговете и че мозъците на учените са ограничавани от Боговете. Човечеството не може да измисли как да пробие през измерението на това ниво. Било то молекули или атоми, хората отделят внимание единствено на изучаването на отделните форми на частиците, на отделната частица или на формата на съществуване на няколко частици. Те няма как да видят цялостната равнина на молекулярните и атомните частици. Разбира се, точно сега такива технологични методи не съществуват. Когато човек действително успее да види тази равнина, той ще открие други измерения – ето колко е просто. Тези измерения са много обширни и прекрасни. Човек не може да проумее техните времепространства и разбирания за големина, изхождайки от представите и начините на мислене на обикновените хора; за да ги разберат, хората трябва да излязат от това мисловно състояние. Много измерения, създадени от микроскопични частици, са дори по-обширни от нашето измерение.

Частиците имат енергия. Тогава в този ред на мисли това означава, че старата Вселена е била съставена от енергия. Човечеството е разбрало, че атомите са радиоактивни, че такива са и атомните ядра и неутроните. Но знаехте ли, че спускайки се надолу към кварките и неутриното, колкото по-микроскопична е материята, толкова по-голяма е енергията ѝ и толкова по-мощна е нейната радиоактивност? Що се отнася до хората, те все още не са осъзнали, че тази повърхностна материя, състояща се от молекули, също притежава радиоактивност. Просто тялото също се състои от молекули и всичко в материалния свят е съставено от молекули, и човек не може да усети енергията и радиоактивността на молекулите. В човешкия свят изследователските методи, лабораторните прибори и инструментите за изследване сами по себе си са повърхностни предмети, изградени от молекули; приборите за измерване на енергията, използвани от хората, се състоят от молекули. Как можете да откриете чрез изследвания, че молекулите имат енергия? Ето защо хората не могат да доловят енергията на молекулите чрез изследвания. Във Вселената молекулите категорично не са най-последното ниво частици и също притежават енергия, когато ги разглеждат същества, изградени от частици с едно ниво по-големи от молекулите – точно както хората разглеждат атомите. В самоусъвършенстването някои самоусъвършенстващи се увеличават своя Гонг не само нагоре, но и надолу. Ако човешките същества бъдат разгледани от перспективата на едно такова [ниско] ниво, ще изглеждат напълно различно. С други думи, частиците в пределите на нивото на молекулите не са най-външните и най-големи частици.

Знаем, че в атомите има атомни ядра и електрони. Не прилича ли формата на въртене на електроните около атомното ядро на обикалянето на нашата Земя и няколкото планети в кръг около Слънцето? Колкото и малка да е частицата и макар да е микроскопична, равнината на нейното ниво може да е дори по-голяма от тази тук; с други думи, общият обем е много голям. Например, когато гледате един човек, ако наблюдавате само една негова молекулярна частица, няма да можете да видите човека; само когато гледате формираната от всички частици на това ниво повърхност, която изгражда човека, ще сте способни да го видите. Ако беше възможно да се използва широкоъгълен микроскоп с голям коефициент на увеличение, за да се увеличи един атом до размера на Земята, и после погледнехте колко живи същества има на него – разбира се, сега човечеството не може да направи това – когато го видехте, щяхте да откриете съвсем друга картина; и за съществата там, това са обширни небе и земя.

Току-що казах, че молекулите не са най-големите частици на повърхностното ниво. Тогава какво представлява слоят на най-големите частици? Човешките същества никога няма да узнаят най-големия слой частици. Но с очите си те могат да видят частици с един слой по-големи от молекулите, въпреки че не се осмеляват да се замислят за тях. Тези планети в небесното пространство, тези планети във Вселената – не се ли явяват слой частици? Тъй като представите ви са ограничени в пределите на съществуващата днес наука, можете единствено да видите, че планетите са пръснати навсякъде в небесното тяло, но при все това между тях има вътрешни връзки. От макрокосмоса например, ако човешкото тяло стане много по-голямо от планета и когато вашият обем, вашето тяло, мислене и капацитет я надвишат с много – както когато човек гледа молекула – когато погледнете, няма ли тези планети да са доста подобни на строежа на микроскопичните частици? Хората нямат толкова много мъдрост и сила на въображението. Бих казал, че всъщност Будите са най-големите учени. Човешката наука е блокирала човечеството. Емпиричната наука на човечеството е създала много дългогодишни погрешни схващания и хората са ограничени от това. Ако преминете отвъд нея, тя ще каже, че това не е научно. Хората използват този тип така наречена наука, за да се самоизолират все по-здраво и по-здраво, и са все по-малко способни да разберат истината на Вселената. Съвременната емпирична наука твърди, че развитието на човека е вследствие на еволюцията. В действителност това, което теорията на еволюцията гласи, просто не съществува; човекът ни най-малко не се е оформил чрез еволюция. В историята човечеството е преминавало през многобройни цивилизации и всеки период на цивилизация е имал различно съдържание. Щом повдигнах този въпрос, ми се прииска да научите повече, тъй като вашите нива на образование са сравнително високи и способността ви за разбиране е относително силна (Аплодисменти), така че ще разкажа малко повече за това.

Вселената ни най-малко не се е формирала чрез Големия взрив, както твърдят съвременните учени. Човекът изобщо не е еволюирал от маймуната. В началото, когато Дарвин оповестил теорията за еволюцията, тази теория била пълна с пропуски. Самият той бил плах, нервен и несигурен, когато я представил. Най-големият недостатък на теорията се състои в това, че един значително дълъг исторически процес от периода на еволюция на маймуната в човек липсва. Дори и днес не са се появили останки от този период; до ден-днешен никой не е открил такива. Но хората са приели тази теория и вярват в нея, все едно е истина. Днешната емпирична наука е една илюзия. Човечеството върви в грешната посока и хората не могат да съзрат истината на Вселената, нито се осмеляват да признаят съществуването на други измерения. При все това различни явления от други измерения, които не могат да бъдат ясно обяснени, могат да се проявяват в това измерение на човечеството. Но хората не се осмеляват да ги приемат или признаят, като смятат, че това би било ненаучно. Ако неразбираемото бъде разбрано с помощта на съвременните научни методи, нима това не е научно? Тъй като науката е установила много научни дефиниции, хората не се осмеляват да преминат отвъд тях, когато се опитват да проумеят нещо.

Когато разказвах за Вселената, споменах концепцията за малката Вселена. Хората не само не се осмеляват да си представят колко голяма е тази малка Вселена – разбира се, човешката мисъл винаги се опитва да изследва колко голяма е Вселената – в съвременната наука все още липсва това понятие за малката Вселена, за която говоря. Науката твърди, че тази Вселена е Вселената, която очите могат да видят. Но колко голяма е тази Вселена, за която говоря? Това не може да се опише с човешки числа и човешки език, но може да се разкаже за приблизителния ѝ строеж. Знаете ли колко галактики от типа на Млечния път има в една малка Вселена? Възможно е сред седящите тук да има специалисти в тази област, изучавали това по книгите, но това, което казвам аз, е различно. В тази настояща малка Вселена подобните на Млечния път галактики са над 2,7 милиарда; по-малко от три милиарда. Това е заключението чрез метода, използващ човешките очи за наблюдение на обектите, и то описва тази форма на структурата на небесното тяло, която хората могат да разберат. В бъдещата Вселена тези цифри ще се променят. Шакямуни е казал, че има толкова Буди Татагата, колкото са песъчинките в реката Ганг. Шакямуни е Буда Татагата и е казал, че на брой Будите Татагата са колкото песъчинките в Ганг. Това е било казано, като е била използвана способността за наблюдение с очите на Буда. В действителност, ако наблюдавате безпрепятствено небесните тела в малката Вселена, те ще са многобройни като зрънца пясък и гъсти като молекули. Пределите на тази малка Вселена си имат външна обвивка, така че дали тази малка Вселена е най-големият предел в тази Вселена? Разбира се, че не. Ако погледнете тази малка Вселена от позицията на едно още по-обширно, необятно измерение, тя не е нищо повече от частица в огромно измерение.

Тогава какво има отвъд Вселената? Човек ще види точица светлина, когато пътува много дълго през време и пространства и наблюдава от далечно място. Когато тя се приближи, той ще открие, че тази точица светлина става все по-голяма и по-голяма. На този етап той ще установи, че тя също е Вселена с размер приблизително като на нашата. Тогава колко такива Вселени има? Пак чрез начина, по който хората наблюдават обекти, е видяно, че има приблизително три хиляди такива Вселени. Всичко това са концептуални числа, базирани на човешките разбирания и на разбиранията им по отношение на един тип материален елемент. Структурата на Вселената е извънредно сложна. Отвъд това има още един слой външна обвивка, която образува Вселена от второ ниво. След това, в дори още по-голям предел, който минава отвъд тази Вселена от второ ниво, съществуват други три хиляди Вселени със същия размер, които образуват Вселена от трето ниво. Това не са просто слоеве от измерения. [По отношение на] деветте нива на Небето, за които говорят религиите в обикновеното общество, ако използвам равнината на този слой частици, за да ги разгледам, тези девет нива на Небето са границата на деветте планети от Слънчевата система, съответстваща на измерение в Трите сфери, съставено от един слой частици. Нашата Слънчева система се намира на южния край на планината Сумеру. Често казвам, че животът и Вселената вечно ще бъдат загадки за човечеството. Хората никога няма да разберат истината на Вселената и за тях също така ще бъде невъзможно да определят ясно най-първоначалните причини за създаването на живота, тъй като никога няма да успеят да развият своите наука и технологии до такава микроскопичност. Някои мислят: ако продължава така, няма ли човешките наука и технологии да стават все по-напреднали? В действителност случаят не е такъв. Въпреки че науката и технологиите на човечеството бяха непосредствено манипулирани и контролирани от извънземни организми, същевременно самите човешки наука и технологии и тези извънземни организми са били планирани от Боговете. Науката и технологиите просто се развиват съобразно плановете на Боговете. Човешкото общество просто се придвижва съгласно промените в небесните явления. Историята от миналото непрекъснато се повтаря и днешната история също е повторение и пренаписване на по-ранна история.

С току-що казаното от мен исках малко да разширя мисленето ви; това ще е полезно за вашето самоусъвършенстване. Вселената не е такава, каквато я познава човечеството. Тогава колко голяма е всъщност тази Вселена? Изказах ви концепцията за Вселената. Дори ако към нея се прибавят още стотици милиони нива, тя все още ще е само прашинка в огромното космическо тяло. Като на хора, мога да използвам принципи и купища числа, за да ви го обясня, но хората поначало не са имали как да изпитат това, нито някога ще са способни да го видят, защото нямат тази божествена телесна структура, която имат Боговете, а мисловният им капацитет и мъдростта им ни най-малко няма да могат да го издържат. Хората не притежават този тип мислене, а човешкият мозък не може да понесе толкова огромни понятия. Това е така, защото само когато самоусъвършенстващите се достигнат толкова високо ниво, когато техните мозъци, мислене и тела станат тела от високоенергийна материя, само тогава могат да имат толкова много енергия, толкова голям обем и толкова голяма мъдрост. Ето защо човешкият мозък няма капацитет за усещания, минаващи далеч отвъд човешките, или за висши проявления на реалността. Знанията, които хората са способни да получат, са ограничени.

От друга страна, ако хората искат да разберат неща толкова нависоко, те трябва да имат степен на нравственост, която да е толкова висока. Боговете няма да позволят на хората, носещи човешки чувства, да достигнат нивото на Буда. Абсолютно невъзможно е да се развият човешките наука и технологии до нивото на Будите. Защо? Знаете, че хората имат човешки емоции, както и различни привързаности. Различните им желания са толкова многобройни, а имат и съперничество, завист и неща от този род. Помислете всички, ако този човек наистина достигне нивото на Будите, няма ли да замърси тяхната сфера? Може би, когато сте там с Буда, ще изпитате ревност поради нещо и ще се скарате с него. Това е абсолютно недопустимо. Ако не сте се освободили от привързаността си към похотта, виждайки колко безмерно красива е една Велика Бодхисатва, оттам насетне ще развиете похот към Богове. Това абсолютно не може да съществува на Небето. Затова човешките наука и технологии никога няма да се развият до нивата на Боговете и Будите. Това означава, че на научно-технологичните методи на човечеството никога няма да се позволи да достигнат нивото на Боговете – със сигурност е така.

Току-що говорих за принципа на взаимно пораждане и взаимно подтискане. Сега ще го обясня допълнително. На много високо ниво съществуването на животите е много просто и мислите им са много прости, чисти и неопетнени. Но мъдростта им е изключително огромна. По-надолу възниква съществуването на един живот с два типа природа, а още по-надолу това се превръща в два различни типа материални елементи. Тъй като небесното тяло на Вселената е много голямо, спускайки се още по-надолу, между двата различни типа материя постепенно се появява напрежение. Още по-надолу различните характеристики на двата различни и противоположни типа материя са все по-ясно изразени и се появяват формите на съществуване на положителни и отрицателни животи. Още по-надолу има Буди (крале на Фа) и демони (крале на демоните). Същевременно се появяват много различни видове противоположни елементи, като Ин и Ян, Тайджи и други. Още по-надолу това поражда принципа на взаимно пораждане и взаимно подтискане и противопоставянето между природата на двата типа материя става все по-голямо и по-голямо.

Особено когато достигне човешкото общество, този принцип на взаимно пораждане и взаимно подтискане е доста ясно изразен. Когато човек иска да извърши добро или лошо деяние, трябва да преодолее съответни противоречия; само тогава може да завърши това дело. Без значение дали е човек, организация, компания в съвременното общество или правителство, ако искате да постигнете нещо, трябва да преодолеете много предизвикателства, преди да можете да завършите това дело. Само когато човек следва волята на Небето, успехът ще дойде по естествен начин. В противен случай няма да е така, че вие да правите каквото и да било без усилия и щом започнете, да успеете. От гледна точка на принципите на това човешко ниво, хората са оставили огромни количества кармични дългове от извършването на лоши неща, така че щом човек направи нещо, ще трябва да изплаща дълговете. Тъй като принципът на взаимно пораждане и взаимно подтискане е почти вездесъщ, каквото и да правят хората, все е трудно. Тогава какви са ползите от това? Фа-принципите са балансирани. От друга гледна точка, само след преодоляването на съответните конфликти едно същество ще получи това, което иска, ще почувства, че е било трудно да го получи и само тогава ще го цени, и само тогава ще познае удовлетворението, което идва, след като е получило това, и радостта и щастието, които идват след успеха. Ако я нямаше тази природа на противоположности, то помислете: щом поискате да направите нещо, ще го направите; щом го направите, ще сте го приключили; щом поискате да извършите нещо, ще сте го извършили. Нямаше да е необходимо да се стремите към каквото и да било, всичко щеше да е без усилия и нищо нямаше да се оказва трудно. Щяхте да чувствате, че животът е безсмислен. Точно защото сте преминали през неприятности с цел да получите нещо, се чувствате щастливи. Това е начинът на съществуване на човечеството. Така хората имат жизнена сила за съществуването си.

Надявам се, че чрез току-що казаното всички вие ще можете да разширите мисленето си. Това ще ви помогне да напредвате усърдно в усъвършенстването. Когато заговоря за тези неща, имам толкова много за казване. Понякога искам да говоря за различни неща едновременно. Тъй като времето е много малко, искам да го направя по следния начин: дошли сте тук с много въпроси и след като сте ме видели, имате да питате много, така че ще направя всичко възможно, за да отделя време на всички ви и да отговоря на въпросите ви. Трябва да слушате внимателно. Това също се брои за преподаване на Фа и ще бъде фокусирано върху специфични ситуации. Така че сега ще отговоря на вашите въпроси. Може да се изправяте, когато ги задавате, но говорете високо, така че всички да ви чуват. Също така може да ми подавате бележки.

Може да вдигате ръка от място и тогава да задавате въпроса си. Ако напишете твърде много, прочитането отнема време, така че, когато пишете бележките, правете го по същество: какъв е първият ви въпрос, а после какъв е и вторият. Бъдете малко по-кратки и ясни.

Практикуващ: Какво ще стане с по-възрастните хора, ако не постигнат Съвършенство?

Учителят: Този ученик повдигна един често срещан въпрос. Сред седящите тук има много хора, които са на възраст. Повдигнатият въпрос е: какво ще стане с онези възрастни хора, които не постигнат Съвършенство? Самоусъвършенстването е много сериозен въпрос. Не е както сега в континентален Китай, където всеки разчита на връзки и влияние, за да свърши нещо. Така няма да се получи. Тогава какво би трябвало да направят? Получава се единствено когато наистина се самоусъвършенствате солидно.

Докато отговарям на този въпрос, първо бих искал да поговоря за момент относно взаимовръзката между самоусъвършенстване и работа. Самоусъвършенстването няма да засегне нормалния ви живот. Независимо дали управлявате компания в обществото, или сте високопоставен правителствен служител, можете да се самоусъвършенствате във всяка една професия в човешкия свят. В миналото Исус казал следното: той казал, че за богатите е по-трудно да достигнат Небесното царство, отколкото за камила да премине през иглено ухо. Защо го казал? Защото много хора не могат да се освободят от привързаността към парите. Всъщност ще ви кажа, че не би трябвало да сте загрижени колко пари имате. Дори ако къщата на семейството ви е изградена от пачки пари, а пътят към дома ви е павиран със злато, независимо колко високопоставен служител сте или дори да сте президентът на една държава, вие все още можете да бъдете добър човек. Можете да се самоусъвършенствате в средата, в която се намирате, и чрез конфликтите на своята социална сфера. Помислете, сред тези от нас, които седим тук, има хора от различни социални сфери. Някои работят само за да се прехранват. Сред хората със скромни средства за препитание ще възникнат някои конфликти. Човек от тази социална сфера може да постоянства в това, да е добър човек насред конфликти и страдания, и така да отговори на стандарта за самоусъвършенстване, като накрая постигне Съвършенство. Междувременно хората от средната класа имат конфликтите на своята социална сфера. Те се опитват да бъдат добри хора насред своите конфликти и да се подобряват към по-високи нива. По този начин те също могат да имат успех в своята практика. Установил съм, че сега хората от всяка една социална сфера могат да се подобряват към по-високи нива и да се самоусъвършенстват. Президентът на една държава по същия начин има грижите на собственото си поприще и конфликтите, специфични за неговата социална сфера. Конфликти съществуват между държави и между етноси; така е за цялото човечество. За хората животът в света е болезнен и така те могат да се самоусъвършенстват. Тук казвам на практикуващите да пристъпят извън пределите на религията в разбирането си за самоусъвършенстването и да осъществят истинското самоусъвършенстване на човека.

Така че за по-възрастните хора въпросът за самоусъвършенстването стои по същия начин. Моята практика е такава, която усъвършенства и характера на човек, и живота му. Докато се самоусъвършенства, той ще удължава живота си. Така че няма ли достатъчно време? Но необходимото условие е, че хората на възраст трябва да са дори още по-усърдни и да се отнасят сериозно към самоусъвършенстването. Ако по някаква причина по-възрастните хора наистина не могат да постигнат Съвършенство, ако в края на живота си и пред смъртта се закълнат: „следващия път със сигурност трябва да се самоусъвършенствам“, тогава при прераждането си те ще отнесат Фалун и нещата от самоусъвършенстването със себе си и ще продължат самоусъвършенстването си от предишния живот. (Аплодисменти) Също така е възможно, тъй като това да си човек е просто твърде болезнено, те да не поискат да дойдат отново. Тогава какво би трябвало да се направи? Колкото са се самоусъвършенствали, толкова ще получат. Ще бъдат оценени, за да се определи настоящото им ниво в самоусъвършенстването. Ако е ниво на Небето в рамките на Трите сфери, тогава те ще отидат на това ниво на Небето, за да станат същества от това ниво. Ако можете да излезете от Трите сфери, но просто нямате Статус на достижение за Пълно съвършенство, тогава може да отидете в небесно царство или рай, за да станете съзнателно същество там. Онези райски места не са, каквито хората си ги представят – само с Буди и Бодхисатви и нищо друго. В тях има безброй съзнателни същества и те са изключително благоденстващи и прекрасни райски места. В тях живеят небесните обикновени жители (Аплодисменти), но за хората те също са Богове. Те не трябва да бъдат сравнявани с хората в света; просто нямат никакъв Статус на достижение. В общи линии вашият въпрос получи отговор. (Аплодисменти)

Практикуващ: Как би трябвало да разбираме това, че практикуващите истинско самоусъвършенстване нямат заболявания?

Учителят: В континентален Китай хората в много региони са формирали определен възглед и когато някой има труднолечими заболявания, другите му казват: „Би трябвало да побързаш и да отидеш да изучаваш Фалун Гонг. Ще бъдеш излекуван веднага щом започнеш да го практикуваш“. Защо е така? Защото настройването на телата на хората, предизвикано от самоусъвършенстването по Фалун Гонг, е много бързо. Целта е след настройването човек да може незабавно да се заеме със самоусъвършенстване, така че не е съвсем както го разбират обикновените хора. Когато хората дойдат да учат практиката, те ще постигнат най-добри резултати, ако не поддържат мисълта за лекуване на здравословните си проблеми. Това е така, защото самоусъвършенстването изисква хората да нямат привързаности, така че те ще бъдат излекувани, без да преследват нещо. Щом човек започне да преследва нещо, това е привързаност и вместо това резултатите ще са лоши. Ако кажете: „Дойдох просто за да бъдат излекувани заболяванията ми“, тогава имате привързаности, защото разпространяването на Дафа в света не се прави с цел да се лекуват болести, а да се спасяват хора; нашето лечение на заболявания е извършваното от нас настройване на телата на онези, които ще бъдат спасени. Идването ви поради привързаност е същото като да се държите за този здравословен проблем и да не го пускате, в който случай няма как да го премахнем.

Представите на човечеството се явяват противоположни на принципите на Вселената, тъй като колкото повече човек преследва нещо, толкова по-малко ще го получи. Само когато сте оставили настрана подобно мислене, ще сте оставили настрана заболяването. Когато идва да се самоусъвършенства, човек не би трябвало да мисли за излекуването на здравословните си проблеми; той не може да преследва нещо. Така че онези, които имат заболявания, не би трябвало да мислят за тях по време на практиката си. Когато не преследвате разни неща, не обръщате внимание на това и мислите само за упражненията, колкото повече практикувате, толкова по-добре ще върви. Може би ще се приберете вкъщи от упражненията и за една нощ всичките ви здравословни проблеми ще са изчезнали. (Аплодисменти) Хората в много региони на континентален Китай си разказват един на друг за подобни неща. Те смятат, че това е чудо. Много хора изучават тази практика и броят на изучаващите я продължава да се увеличава.

Така че това е принципът, за който говорех – а именно, че онези, които не преследват нищо, имат най-бързите резултати, докато при онези със стремежи резултатите вероятно ще са по-бавни. Отношението ми към заболяванията е следното: когато правя тези неща за практикуващите, аз не го наричам „лечение на болести“. Нарича се „пречистване на Бънти на самоусъвършенстващите се“. Целта на пречистването е да се положи основа за тяхното самоусъвършенстване. Онези, които носят болести в телата си, не могат да развият Гонг. Какво тогава би следвало да се направи? Когато дойдете и правите упражненията, просто елате и ги правете; не би трябвало да имате никакви привързаности или стремежи и това ще е най-доброто. По този начин мога да пречистя тялото ви – да го пречистя до състояние почти свободно от заболявания. Но в някои изолирани случаи или при условие че самоусъвършенстването ви няма да бъде повлияно, все пак мога да ви оставя с някакво усещане за елиминиране на карма и здравословни проблеми. Защо се оставя малко? Прави се по този начин, защото разбирането на някои самоусъвършенстващи се е необходимо да се подобри. Помислете, ако повърхностното тяло на човек няма заболявания, той ще е свръхестествен и ако при него отсъства усещането за елиминиране на карма, тогава това няма да е самоусъвършенстване. Той, разбира се, ще повярва – при тези условия кой не би повярвал? Той би вярвал чак до края. Така че някои елементи, използвани в самоусъвършенстването, трябва да бъдат оставени за някои хора съобразно техните обстоятелства и това се прави, за да се види дали вярвате. Целта е да се направи така, че самоусъвършенстващите се да вървят напред чрез просветляване. Не е ли така? (Аплодисменти)

Но има и още един въпрос, който ще разясня за всички ви: когато хората се самоусъвършенстват, те все още ще се сблъскват с някои проблеми и все още ще има трудности. Трудностите ще се проявяват по два начина: единият са неприятните усещания, които ще има тялото; другият е, че другите ще предизвикват гнева ви. Ще ви кажа, че причините за телесния дискомфорт не са болести, въпреки че проявленията са същите. Всички вие трябва да знаете, че се елиминира карма. Какво е „елиминиране на карма“? В действителност пречиствам цялото ви тяло. Докато се прераждат сред обикновените хора, човешките същества се прераждат живот след живот. Някои са се прераждали по двадесет и няколко пъти, а други – по тридесет и няколко или дори повече. При прераждането си толкова много пъти и в прераждането си насам-натам сред хората, човек всеки път ще създава големи количества карма. Разбира се, във всеки един живот, когато хората имат болести и страдат, те ще елиминират някаква част [от кармата], но във всеки един живот ще има много от нея и когато се натрупа голямо количество, човек ще се разболее. Когато хората имат здравословни проблеми, те ще търсят лекари, за да ги излекуват. Когато лекарите лекуват заболяванията, те се погрижват само за нещата на повърхността на тялото. Хората ще елиминират някакво количество карма поради страданието си от болестта, но по-голямата част от кармата и коренната причина за това, което в действителност причинява здравословния проблем, е в други измерения. Лекарите не могат да излекуват [тези неща] и коренната причина за заболяването е все още там, така че във всеки един от многобройните си животи хората ще имат някаква оставаща карма.

Знаете ли какви са телата на днешните хора? Когато изнасям лекция, виждам, че черна материя изпълва костния мозък на някои ученици. Разбира се, това не може да бъде видяно в това измерение, тъй като кармата съществува в други измерения. Тогава какво би трябвало да се направи? Човешкото тяло, от микроскопичните до повърхностните частици и погледнато слой след слой от малкото до голямото и триизмерно, е точно като многобройните пръстени на растежа при дърветата; нито един слой не е чист. Искам да пречистя тялото ви от най-вътрешната му част. Ако не се самоусъвършенствате, никой няма да направи такова нещо за вас. В миналото будизмът преподаваше, че хората не могат да успеят в самоусъвършенстването в рамките на един живот, че те самите не могат да пречистят себе си и че да се подобрят е дори още по-трудно. Ако един човек иска да се самоусъвършенства, той трябва да има праведен Фа; само тогава ще се получи. Ако искате да се самоусъвършенствате по Дафа, ще взема кармата, съхранявана в тези ваши тела, създаденото замърсяване и причините за всичко лошо в телата ви, и ще ги изтласкам навън. Не бихте били способни да го понесете, ако това бе изтласкано извън повърхностното ви материално тяло наведнъж; вие бихте умрели. Тогава какво би трябвало да се направи? В процеса на изтласкването му навън по-голямата част ще бъде отстранена през други измерения и премахната от тялото ви. Само една изключително малка част ще бъде изтласкана навън през повърхността на тялото ви.

Защо тя се премахва през повърхността? Няма ли с нея да е приключено, ако цялата се махне през други измерения? Ако се направи така, това не е в съзвучие със законите на Небето. Наред с печалбата трябва да има и загуба. Когато някой дължи нещо, той трябва да го изплати. Това са законите на Небето. Когато хората създават карма, те трябва да я изплатят и това важи особено за самоусъвършенстващите се. В действителност ви оставям да изплатите само малка част, което се брои за изплащане, и правя това именно защото имате желанието да се самоусъвършенствате. Въпреки че ви оставям да понесете само малка част на повърхността, вие все пак внезапно ще усетите, че тялото ви като че ли има голям здравословен проблем, и това ще е ужасно болезнено. Някои хора наистина се чувстват така, все едно няма да го преживеят. Тези с добро просветлително качество ще знаят: „След като се самоусъвършенствам, от какво има да се боя? Чул съм Фа, чел съм книгите и разбирам всички принципи. От какво все още би трябвало да се страхувам?“. Това е една толкова проста и солидна мисъл, но в действителност блести по-силно от злато. Той не е взел лекарство, нито е отишъл на лекар. Внезапно се чувства добре, било е преминато голямо изпитание и голям къс карма е бил елиминиран. По-голямата част от кармата е изтласквана навън в други измерения. Частта, изтласкана навън на повърхността, всъщност е само малък къс, но тази карма се смята за елиминирана и за изплатена от вас. Така че в процеса на самоусъвършенстване някои хора ще изпитат болка в тялото, но това усещане за болка е различно от която и да било болест. Така че такива ситуации ще възникват и чрез тях ще бъде изпитана фундаменталната ви степен на решителност. Чрез изпитания ще бъде преценено дали можете да се разглеждате като практикуващи, или не, и дали в този момент вярвате в този Фа. Самоусъвършенстването в Буда действително е много сериозен въпрос.

В самоусъвършенстването по Фа отвъд Трите свята тялото ще бъде пречистено до висока степен; то се нарича и „Архат тяло“. По това време то вече ще се е подобрило до тяло от високоенергийна материя, като в него съвсем няма да има обикновени човешки клетки. От повърхността ще изглежда същото като тялото на обикновен човек, но ще е различно. По това време вече няма да има болестна карма, защото мирските болести вече не могат да повлияят на това ваше изградено от високоенергийна материя тяло. При излизането от Фа в Трите свята цялата ви болестна карма вече ще е била изтласкана навън. При самоусъвършенстването по Фа в Трите свята в тялото може да се прояви дискомфорт или човек да се сблъска с нещо стряскащо, но не и опасно. Когато това се случи, вас няма да ви е страх, но другите може да се изплашат ужасно. Може да се случат тези неща. Има толкова много практикуващи, които истински се самоусъвършенстват по Дафа, но не са възниквали никакви проблеми. Стига да се самоусъвършенствате, аз ще ви предпазвам. Разбира се, ако не се самоусъвършенствате, няма да се грижа за вас; правя тези неща за самоусъвършенстващите се. Така че не бива да дърпате насам хора, за да бъдат излекувани. Понастоящем не се занимавам с делата на обикновените хора и никой от вас не трябва да прави неща, които вредят на Фа. Ако човек не се самоусъвършенства, той трябва да понесе последствията от всичко, което е направил. Независимо на какво се натъкне, всичко това си има причинноследствени връзки. Този въпрос получи отговор.

Практикуващ: Може ли Учителят да пречисти телата на всички днес? И по-специално онези неща, останали от изучаването на други практики.

Учителят: Не се тревожете за тези неща. Мога да ви кажа, че когато си тръгнете оттук, след като сте седели и сте слушали лекцията, е гарантирано, че ще сте се променили. Говорейки за това, искам да кажа на онези ученици, които не са усърдни: искате да сте самоусъвършенстващи се, но не сте поставили стриктни изисквания към себе си, като ту изучавате и се самоусъвършенствате, ту не, и така в телата ви ще възникнат проблеми. Причината е, че когато не се самоусъвършенствате истински, тялото ще се завърне към състоянието на обикновен човек. Тогава ще се зачудите: „Защо тялото ми постоянно не е добре?“. Самоусъвършенстването е сериозно. Защо [тялото] не е добре? Този въпрос би трябвало да го зададете на самите себе си. Вярвате ли във Фа? Вярвате ли, че сте самоусъвършенстващи се? Дали сърцето ви е толкова непоколебимо? Ако съзнанието ви наистина може да е непоколебимо по отношение на самоусъвършенстването и да се освободи от човешките чувства, тогава няма да отнеме и секунда и заболяването ви ще изчезне. (Аплодисменти) Самоусъвършенстването не позволява колебание. В хода на самоусъвършенстването съзнанието ви е несигурно и се питате: „Действително ли е така, както се казва в този Фа?“. Това е същото, като да се запитате: „Самоусъвършенствам ли се? Обикновен човек ли съм сега, или самоусъвършенстващ се?“.

Истинското самоусъвършенстване по Буда Фа не е толкова небрежно, както религиите от периода Края на Дхарма. Самоусъвършенстването е много сериозен въпрос. Ако не сте непоколебими, всичките ви усилия ще бъдат напразно. Ако можете да се освободите от славата, изгодата и емоцията и все пак не постигнете Съвършенство, накрая дори и аз ще сметна, че е несправедливо. За едно човешко същество изоставянето на славата, изгодата и емоцията е същото като изоставянето на самия живот. За какво живеят хората? Не е ли само за пари, слава, човешки емоции и така нататък? Ако можете да се освободите от тях, все още ли сте човешко същество? (Аплодисменти) Хората живеят за тези неща; само Боговете са без тях. (Аплодисменти) Но ще ви кажа, че Боговете не са неподвижни като статуи, както си ги представят хората. Хората не го знаят, но в действителност Небето е изключително прекрасно. Те знаят по-добре от хората как да се забавляват, но нещата там са възвишени, доброжелателни и изключително прекрасни. Точно защото имат толкова висока сфера, те могат да притежават специални способности. Телата им могат да се носят и реят наоколо. Навсякъде е красиво. Човешкият език не може да го опише. Човешките същества тук не разполагат с цветовете, които съществуват там. Обликът на Боговете е много красив, просто изключително красив.

Сред седящите тук има по-възрастни хора и, разбира се, има и млади. В самоусъвършенстването човешкото тяло трябва да се завърне към първоначалния си облик и колкото по-нависоко достигат хората, толкова по-млади стават. Когато наистина се завърнете към първоначалния си облик, ще откриете, че сте изключително млади. Въпреки че някои хора са много възрастни, Главните им духове са млади хора или деца. Както знаете, когато при възрастните хора се появи старческа деменция, хората са склонни да ги наричат „големи деца“. Те ще се съревновават с децата за храна и ще си играят с тях. Защо? Другите казват, че този човек е остарял – остарял е дотолкова, че вече нищо не функционира. Обяснено със съвременната наука, това е така. Но в действителност мога да ви кажа, че когато хората остареят, те са се освободили от всичките си привързаности и всички човешки мотиви и стремежи, които са имали, са изчезнали. Те са се освободили от всички тях и първоначалната им природа се е завърнала и е излязла на повърхността. Вероятно Главните им духове поначало са деца, така че те ще започнат да се държат като големи деца. Бих казал, че наистина е така. В самоусъвършенстването колкото по-нависоко се издига човек, толкова по-красив и по-млад ще бъде. Някои хора казват, че са видели животите на следващото по-долно ниво и че косите им не могат да бъдат сресани и са разчорлени. Това е така, защото колкото по-надолу, толкова по-некрасиво става. В самоусъвършенстването колкото по-нагоре се издига човек, толкова по-прекрасни стават нещата. Тялото не само няма да има болестна карма, но и ще става все по-чисто и по-чисто.

Колкото до „и по-специално онези неща, останали от изучаването на други практики“, при положение че наистина се самоусъвършенствате, ще коригирам тези неща за вас. Не е необходимо те да ви тежат, не би трябвало да мислите за тях. Освободете се от това. Ако сте дошли специално заради това, няма да се получи. Ако сте прекалено привързани към него, вие се държите за него и не пускате. Дори ако го премахна за вас, съзнанието ви ще бъде нестабилно. Ако наистина искате да се самоусъвършенствате, ще премахна всичко лошо от вас.

Практикуващ: Сега когато сме дошли да слушаме Фа, ще можете ли да дадете Фалуни на всички ни?

Учителят: Тъй като сте самоусъвършенстващи се, ще се грижа както за тези, които идват тук да слушат Фа, така и за онези, които не са могли да дойдат. Не е само поставяне на Фалуни; след като сте започнали да се самоусъвършенствате по Дафа, трябва и да настроя цялостно телата на учениците. Така че е едно и също, независимо дали сте ме виждали, или не. Стига да се самоусъвършенствате истински, ще ви бъде дадено всичко, което би трябвало да имате. В Китай само няколко десетки хиляди души ме слушаха да изнасям лекции, но сега в цялата страна има хора, които се самоусъвършенстват. Толкова много хора не са ме виждали, но имат всичко необходимо, за да се самоусъвършенстват по Дафа. Разпространявам такъв велик Фа, така че ако Главното ми тяло правеше всичко, не бих могъл да свърша всичко; не би било възможно да взема под внимание всеки един аспект на всеки човек. Аз поставям във вас Фалуни. Стига да се самоусъвършенствате, да четете книгата, да смятате, че Фа е добър, и да искате да се самоусъвършенствате по Дафа – ако наистина имате такива мисли, тогава ще откриете, че тялото ви се чувства различно.

Няма да спра с това, да ви дам Фалун. Помислете, ако човек не се самоусъвършенства, какво може да развие това тяло, което няма необходимите механизми за самоусъвършенстване? Фалун е коренът на всичко, което ви давам. И ще елиминирам за вас карма, ще уредя за вас цялата признателност и негодувание от предишните ви животи в измерения на различни нива, както и различните видове дълбоко вкоренени взаимоотношения, ще ви дам много механизми във и извън тялото ви, които ще задвижват промени в цялото ви тяло, и ще заложа за вас неща във вашия Дантиен и на други места. Подобно на семена ще бъдат развити над десет хиляди неща. В бъдеще ще трябва и да премахна името ви от списъка на Ада. Това е, което ви е позволено да знаете, но много, много повече ще бъде направено за вас и само тогава ще можете да се самоусъвършенствате истински, само тогава ще можете истински да напредвате в самоусъвършенстването по Дафа.

Понякога казвам, че онези фалшиви Чигонг майстори мамят хората. Те наистина мамят хората. Какво правят за вас? Нищо. Ако нещата, които описах, не бъдат предоставени на някого, как би могъл да практикува? Могат ли да бъдат развити чрез практикуване? Също така, ако не сте предпазвани по време на самоусъвършенстването си, животът ви ще бъде в опасност, защото хората имат да изплащат карма. Ако не бяхте предпазвани, какво щяхте да направите по отношение на животите, които сте дължали в миналото? Кой сред днешните хора не е дължал живот? След като са преминавали живот след живот, хората днес имат толкова много карма и човешкият свят е опасен. Ако някой не е отговорен към хората, тогава той им нанася вреда, така че бих казал, че [онези майстори] мамят хората. Сега вие се самоусъвършенствате по Дафа, така че всички тези [проблеми] ще бъдат разрешени за вас. Стига истински да го изучавате, ще получите.

Към седящите тук, които имат сравнително по-напреднало образование: не бъдете ограничавани от съвременните теории. Ако човек с отворено Небесно око погледне книгата „Джуан Фалун“, ще открие, че всеки йероглиф в нея е свастика (卍), че всеки йероглиф е Буда. Помислете, колко голяма сила има този Фа и колко Буди има в тази книга? В допълнение всеки йероглиф има слоеве над слоеве от Буди, защото тази книга съдържа принципи от различни нива на Вселената. Всеки път, когато четете книгата, след като сте се подобрили в самоусъвършенстването, ще откривате, че същият откъс е различен по значение от това, което сте чели в книгата преди. Ще имате нови разбирания и ще се говори за друг слой на значение; във всеки йероглиф има Буди от слоеве над слоеве, от безбройни нива. Разбира се, обикновените хора не могат да ги видят. Така че ви казвам, че тази книга е изключително ценна. Преди някои хора я слагаха под седалищните си части и седяха върху нея, когато слушаха лекциите. По онова време все още не бяхте разбрали какво представлява този Фа. Когато го разберете, ще откриете, че всичко това е изключително сериозно. В самоусъвършенстването той ще знае всяка една ваша мисъл; дори преди да сте си помислили нещо, той ще знае каква мисъл ще ви дойде. Човешките същества смятат, че проявлението на човешката мисъл е изключително бърз процес, но когато мислите ви се наблюдават от малко по-бързо измерение, процесът е изключително бавен. Преди дори да сте завършили мисълта си, онази страна вече знае; щом ви хрумне нещо, онази страна знае.

Някои хора ми казват: „Учителю, ще ви дам таксата за курса. Член на семейството ми не дойде и бих искал да му дадете Фалун“. Разбира се, не можете да го вините, тъй като той не знае, че на онези, които не се самоусъвършенстват, не може да им бъде даден. Ще ви кажа, че не можете да си купите Фалун, независимо колко стотици милиони долари похарчите. Това не е нещо, което се намира сред обикновените хора. То е свръхестествено – нещо божествено. В определен смисъл животът му е по-ценен от настоящия ви живот. То е по-висш живот, така че как би могло да се оцени с пари? Но ако човек иска да се самоусъвършенства, мога да му го дам безплатно. И не само това – в крайна сметка трябва постоянно да ви предпазвам чак до постигането на Съвършенство.

Практикуващ: Как би трябвало да разбираме животите, които умират преди предопределеното им време? Какво ще стане с такъв човек?

Учителят: От тук нататък не задавайте въпроси, които нямат нищо общо със самоусъвършенстването ви. Някои хора дори ме питат дали изгарянето на хартиени пари [за мъртвите] работи, или не. Тези неща нямат нищо общо със самоусъвършенстването по Дафа и аз нямам време да им отговарям. Тези, които умират преди предопределеното им време, са изправени пред печален край. Това се дължи на един принцип, който съм обяснил, а именно, че когато човек идва на света, животът му е бил аранжиран от Боговете. Ако той не е достигнал края на живота си и внезапно умре, ще изпадне в изключително болезнено положение. Какво болезнено положение? Тъй като животите са аранжирани, това, което ядете и пиете, позицията ви в обществото, мястото ви в живота – всички тези неща са били аранжирани. Когато хората умрат, те моментално губят всички тях, а ако не са достигнали до края на жизнения си път, не могат да се преродят. Тогава духовете на починалите навлизат в изключително голо и пусто измерение. Там няма нищо, все едно човек е отишъл на Марс. Всъщност на Марс действително има хора, само че в друго измерение. Това, което виждаме тук, е именно голото и пусто измерение. Тогава, когато изведнъж са поставени в тази ситуация, те не ядат и не пият и нямат нищо. Изпитват изключителна болка, но няма да умрат от глад. Така ще продължат да чакат в това измерение, докато истинският жизнен път на човека в човешкия свят е приключен; само тогава могат да се преродят. Говоря за това, което се има предвид под „самотни духове и скитащи призраци“. Преди в будизма прилагаха чаоду, или освобождаване на душите от чистилището. Днешните хора не разбират какво е чаоду; само хората, които са умрели, както описах, е нужно да бъдат освободени. В обичайния случай щом хората умрат, те вече са се преродили. Какво има за освобождаване? Под чаоду се е разбирало освобождаването на тези животи.

Междувременно ще поговоря по един проблем, социален проблем. Понастоящем в много държави има хора, които повдигат въпроса за евтаназията. Ще ви кажа, че когато болни хора не могат да понесат страданието си и искат да умрат, това си е тяхна лична работа. Който направи това за тях, извършва убийство и създава голяма карма, която идва с убийството; всички Богове го разглеждат по този начин. Освен това човекът е поставен в най-болезнени обстоятелства, като отива в измерение, където страданието е дори по-лошо. Човекът, който моли за евтаназия, не разбира това. Когато е отишъл на това място, ще съжалява, тъй като е щяло да бъде по-добре да живее и да страда малко. Защо страдат хората? Докато живеят в този свят, те създават карма. Кармата на някои е огромна, а на други – малка. Някои хора ще изпитват болка, преди да умрат. Чрез страданието те могат да изплатят много от кармата, създадена в един живот, и следващият им живот ще бъде хубав, защото когато някои хора изплатят дължимата от тях карма в момента на смъртта си, те повече няма да имат тази карма. И все пак те не искат да изпитват болка, не искат да я изплатят. Така, когато се родят в следващите си животи, може да дойдат с болни тела или дори да бъдат сакати или да живеят кратко. Хората не разбират това и просто вярват в „реалните“ неща. Казвал съм, че хората са изолирани изключително здраво чрез фалшивата картина, обрисувана от днешната наука. И ето защо измислят неща като „спокойна и приятна смърт“, или евтаназия. Това изобщо не е спокойно и приятно.

Практикуващ: Трябва ли хората, които се самоусъвършенстват, все още да работят здраво и да напредват в работата и обучението си в обикновеното общество?

Учителят: Трябва. Току-що говорих за това. Защо е така? Защото когато започнах да разпространявам Фа, вече бях взел под внимание този въпрос, знаейки, че ще има много голям брой – доста голям брой хора – които изучават [Фалун Дафа]. В бъдеще той ще се разпространи по целия свят, защото е велик – това е Фа на Вселената, който се дава на хората, така че да могат да се самоусъвършенстват. С повече хора, [които го изучават,] това би довело до голям проблем за обществото: ако всички трябваше да станат монаси и монахини, тогава нямаше ли човешкото общество да се разпадне? Така че това не би сработило. Именно защото ви наставлявам да се самоусъвършенствате в обикновеното общество, самоусъвършенстващите се могат да се придържат към обществото в максимална степен по време на самоусъвършенстването си и това може да разреши проблема. Същевременно този подход позволява на самия човек истински да получи Фа.

Можете да вършите всякаква нормална работа в обикновеното общество. Във всяка жизнена среда и на всякаква работа самоусъвършенстващият се може да бъде добър човек. Самоусъвършенстващият се трябва да бъде добър човек, където и да се намира. Като самоусъвършенстващи се, когато се справите зле в обикновеното общество, вината определено е ваша, тъй като не сте подходили като самоусъвършенстващи се и не сте се придържали към високи стандарти. Ако не сте свършили добра работа за началника, който ви е назначил, или ако сте учащ и не сте довършили домашното си или не внимавате в час, тогава можете ли да кажете, че сте добър човек? Един добър човек е добър в каквато и да било среда. Ако сте учащ, трябва да учите добре. Ако сте служител, трябва да си свършите работата. Позиционирайте се правилно във взаимоотношенията си с обществото и с другите – всички вие имате собствен разсъдък. Ако можете систематично да се справяте по-добре, тогава конфликтите ще бъдат по-редки и по-малки, въпреки че все пак ще възникват.

Ще ви бъдат дадени някои тестове, така че да се подобрите. Често когато в самоусъвършенстването възникват конфликти, те са внезапни, но ако искате да се самоусъвършенствате, няма да се появят случайно. Това е така, защото ако искате да се самоусъвършенствате, ще пренаредя пътя ви на самоусъвършенстване и жизнения ви път. Те са с цел самоусъвършенстващият се да може да се подобри, така че когато се натъквате на проблеми, те често ще възникват внезапно. Ще изглеждат случайни и на повърхността няма да се различават от междуличностните конфликти. Определено няма някое божество да дойде да ви създава неприятности. Само когато това се проявява като човешки същества, които ви създават неприятности, може да е от помощ за самоусъвършенстването ви. Тогава как би трябвало да се подхожда спрямо тези проблеми? Трябва винаги да поддържате състрадателно сърце и да търсите в себе си, когато се натъкнете на проблеми. Онзи ден казах нещо на всички ви: казах, че ако не можете да обичате врага си, не можете да станете Буда. Как може един Бог или човек, който се самоусъвършенства, да разглежда един обикновен човек като свой враг? Как може да имат врагове? Разбира се, понастоящем не можете да постигнете това. Но ще го постигнете постепенно. Накрая ще го постигнете, защото враговете ви са човешки същества сред тълпите обикновени хора. Как биха могли хората да станат врагове на Боговете? Как биха могли да са достойни за врагове на Боговете?

Практикуващ: Учителят спомена, че от раждането до смъртта човешкият живот е аранжиран от Богове. Тогава какъв ще е ефектът на един аборт върху живота на ембриона?

Учителят: Като човек, който е започнал да се самоусъвършенства, би трябвало първо да се освободите от всичко извършено от вас в миналото. Стореното в невежество е сторено. Не мислете за нищо; просто се фокусирайте върху самоусъвършенстването. Постоянното подобряване в самоусъвършенстването е пръв приоритет. Когато сте истински самоусъвършенстващи се, мога да ви помогна да разрешите всичко и мога да разреша всичко. Но трябва да се отбележи следното: ако знаете, че нещо е погрешно, и все пак го направите, това се равнява на непокриване на изискванията към един самоусъвършенстващ се и в такъв случай не се явявате самоусъвършенстващ се.

Колкото до аборта, мога да ви кажа, че съм видял следното: духовете на много деца се реят във въздуха в болнични стаи и пред болничните входове, като на някои от тях липсват всичките четири крайника. Тези малки духове нямат къде да отидат. Те са много злочести. Някои от тях може да са имали родствена връзка с бъдещата си майка в определен предишен живот. Обръщайте внимание на това от сега нататък. Тъй като се самоусъвършенствате, мога да ви помогна да разрешите каквото и да било.

Практикуващ: Учителю, защо упражненията се преподават от асистиращи? Не се ли страхувате, че ще има отклонения?

Учителят: Този въпрос стои по следния начин: Изисквам при преподаването на упражненията асистиращите да действат, както е казано във „Фалун Гонг“. Когато хората изпълняват упражненията, не е възможно всички да изглеждат като излети от един калъп и да правят абсолютно едно и също. Малките разлики са без значение. Но направете всичко възможно да ги изпълнявате по стандартен начин и според основните изисквания. Това е така, защото упражненията във Фалун Гонг са различни от тези на другите практики; когато в другите практики спрете да правите упражненията, Гонг спира и е нужно да бъде събран обратно. При вас не е така. Фалун Гонг е практика, в която Фа пречиства практикуващите. Вие бивате пречиствани от Гонг 24 часа в денонощието. Защо това може да достигне до такава степен? Защото механизмите, които съм заложил във вас, са автоматични. Тогава защо правите упражненията? Вие подсилвате заложените от мен механизми. Имайте предвид следното: когато правите упражненията, подсилвате механизмите, които съм заложил във вас, а това, което истински ви пречиства, са тези механизми. Механизмите задвижват Гонг, за да пречиства неспирно практикуващите 24 часа в денонощието. Практикуването на упражненията на Дафа е такова, при което механизмите задвижват пречистването. Така че, ако движенията леко се отклоняват, това няма да има отрицателен ефект. Но гледайте със сигурност да ги правите възможно най-точно. Движенията все пак би трябвало да се изпълняват според стандарта.

Практикуващ: Има много недоразвити региони, където видеозаписите на упражненията не са налични. Движенията се разпространяват от един човек на втори и от втория на трети, така че някои от движенията на нашето място за практика са различни.

Учителят: Все повече хора ще изпълняват упражненията и учениците ще контактуват едни с други, така че тези проблеми бързо ще бъдат решени. Това е така, защото за много хора получаването на Фа е много трудно. Знам за това. Също така всеки чувства, че Фа е велик, и всички искат да го разпространят до другите и тихо са свършили много работа. Знам за всичко това. Заслугите са неизмерими.

Практикуващ: Имам двегодишна дъщеря и двумесечен син и днес почти ги доведох. Колко рано мога да ги запозная с изучаването на Фа и упражненията и как би трябвало да го направя?

Учителят: В континентален Китай има три- и четиригодишни деца, които практикуват; има сравнително по-малко тригодишни практикуващи, но има необичайно много четиригодишни, които практикуват, и те се срещат изключително често. И не би трябвало да мислите за него като за дете и да смятате, че не може да разбере нещата. Ще ви кажа, че вродената му природа вероятно е добра и то ще разбере дори по-добре от възрастните. Всички хора казват, че децата са способни да приемат нещата относително бързо. Защо е така? Защото вродената им мъдрост не е била напълно затрупана, така че понякога те са много наясно с нещата. Ако детето има специален произход, вродената му мъдрост ще бъде дори още по-добра.

Практикуващ: Как да разбираме въпроса за Небесното око? Може ли с отварянето му на различни нива, в хода на практиката да се получи по-дълбоко разбиране за истината на Вселената? Какво е разбирането на Будите за истината на Вселената?

Учителят: Колкото до това, ще ви кажа, че причината, поради която човешките същества никога няма да разберат истината на Вселената, е, че хората са на това човешко ниво. Будите могат да разбират Вселената и това се дължи на техните нива и сфери. Боговете от ниски нива не могат да разберат делата на по-високи нива на Вселената. С други думи, това, до което самоусъвършенстващите се се просветляват на различни нива, или което едно просветлено същество вижда на различни нива, е все истината на Вселената на техните конкретни нива. Те все още не могат да виждат това, което е над тях.

Освен това няма да е така, че Небесното око на всеки да се отвори в хода на самоусъвършенстването му. Ако можехте да виждате всичко ясно, както един Буда, тогава нямаше да сте способни да се самоусъвършенствате, защото би било изключително бавно. Ако Небесното око наистина се отвореше, тогава другите измерения, които щяхте да видите, щяха да са дори по-реални от това човешко измерение и тримерното ви усещане и възприятията ви за обектите щяха да са дори по-ясни и по-реални, отколкото когато гледате човешки същества. При нормални обстоятелства мога само да позволя на онези практикуващи, които виждат, да видят част от това, което е в другите измерения. Видяното от онези, които могат да виждат широк обхват от неща, обикновено ще е замъглено или те ще могат да виждат само неща на ниски нива, освен при изключителни обстоятелства. Защо е така? Ако всички хора можеха да виждат наистина ясно, всички незабавно щяха да дойдат да се самоусъвършенстват и щяха да бъдат много твърдо решени. В такъв случай заблудата би била преодоляна, просветлението нямаше да съществува и самоусъвършенстването нямаше да се зачита. Само насред заблудата човешките същества са способни да се самоусъвършенстват и просветляват и само по този начин се зачита страданието. Ако хората можеха да виждат всичко ясно, те нямаше да се оплакват, колкото и да страдат. Защо за един Буда е трудно да повиши нивото си? При положение че може да види цялата истина, как би могъл да се подобри? Подобрението му ще е много бавно, тъй като той няма страдание. Хората не могат да видят истината и само така са способни да се самоусъвършенстват. Неспособността да виждате сама по себе си е вид страдание. Всичко при човешките същества е страдание.

Има хора, които ме питат: „Учителю, правя упражненията, така че защо здравословният ми проблем все още си седи?“. Бих попитал: за да се излекувате ли идвате? Или идвате, за да се самоусъвършенствате? Ако идвате за самоусъвършенстване, тогава не мислете за болести. Те ще изчезнат само когато напълно престанете да мислите за такива неща и когато нямате привързаност към тях. Тъй като все още се придържате към първоначалното си сърце на обикновен човек, не можете да бъдете разглеждани като практикуващи. Какво ще бъде, ако човешката привързаност бъде елиминирана из основи? Някои хора страдат от безсъние. Но ако не можете да заспите, не е ли това възможен момент да направите упражненията? Вижте дали ще можете да заспите след това. Мога да кажа на всички ви, че разликата е само в тази една мисъл; разликата между хора и Богове е само тази една мисъл. Ако можете да се освободите от това, сте самоусъвършенстващ се; ако не можете, сте човешко същество.

Практикуващ: Има ли понастоящем самоусъвършенстване в манастири? Ако е така, мога ли да бъда практикуващ, който се самоусъвършенства като монах или монахиня?

Учителят: С разпространението на Фа мнозинството от хората ще се самоусъвършенстват по този начин, [оставайки в обикновеното общество]. Разбира се, има някои монахини и монаси, които се самоусъвършенстват по Дафа. Самоусъвършенстването по Дафа не придава значение на формата. И в действителност това е начинът, по който всички Буди, Даоси и Богове в Небесата гледат на нещата. Будите не смятат за важни обикновените човешки форми, а премахването на човешките чувства чрез самоусъвършенстване. Без значение колко храмове може да изградят хората или дали се кланят всеки ден пред статуя на Буда, ако след като излязат през вратата, те правят каквото си поискат, това не е самоусъвършенстване. Ако се самоусъвършенствате с цялото си сърце, Будите ще бъдат радостни, когато видят това. То не е въпрос на формалности. В истинското самоусъвършенстване за вас ще се грижи учител. Самоусъвършенстването е отстраняване на емоциите, присъщи на човешките същества. (Аплодисменти) В действителност ще върви по-бавно, ако се отделите от сложната човешка тълпа, за да се самоусъвършенствате по Дафа. Разбира се, ако искате да станете монах или монахиня и да се самоусъвършенствате, понастоящем все още нямаме условията за това.

Практикуващ: Какъв ще е ефектът на храните, които консумираме, след като човешкото тяло е преобразувано във високоенергийна материя?

Учителят: Консумираните храни ще бъдат преобразувани от механизмите в самоусъвършенстването. Самоусъвършенстването все още ще протича, както обикновено.

Практикуващ: Ще могат ли родените в Америка китайци, които говорят само английски, да се самоусъвършенстват до постигане на Съвършенство?

Учителят: Понастоящем много практикуващи са от бялата раса. Независимо какъв език говорите, това няма да повлияе на самоусъвършенстването ви. Изнесох лекция за хората от бялата раса в Швеция. Те имаха много добро разбиране и подобрението им в самоусъвършенстването беше много бързо. Китайците имат древна история и изключително дълбока култура. Характерното за тях е това, че са с много затворен характер и имат много неща в главите си. Ако искате китайците да разберат даден принцип, трябва да им обясните логиката много изчерпателно. Но хората от бялата раса не са такива. Те са с открит характер и говорят откровено. Можете да кажете кога са ядосани и кога са щастливи. Не таят нищо в себе си и всичко е на повърхността. Интуицията им е по-силна от тази на китайците и нямат нужда от много задълбочено изказване на принципите. Щом нещо им бъде ясно обяснено, те го разбират. Нямат прекалено много психологически бариери, така че всъщност се самоусъвършенстват доста бързо.

Тези, които не разбират китайски, могат да се самоусъвършенстват по същия начин. Но трябва да се отбележи следното: английският може да преведе само повърхностното значение на казаното от мен и е невъзможно да го преведе много точно, но това няма да засегне вътрешните значения от по-високи нива. Когато в бъдеще хората изучават Фа, повърхността – нещата на това човешко ниво – ще бъде много важна. Така че, ако в бъдеще хората не разбират китайски, ще им е много трудно.

Практикуващ: Различните раси имат различни Небесни царства. Защо хората от черната раса в Африка нямат такива?

Учителят: Хората от черната раса също имат Богове, които са ги създали. Просто са ги забравили доста рано.

Практикуващ: Всички религии ли имат Небесни царства?

Учителят: Само праведните религии имат Небесни царства. Онези зли религии нямат такива. Също така, всъщност в периода Края на Дхарма никоя религия няма истински Богове, които да се грижат за нея. Хората вече не съблюдават това, което са ги помолили някога Боговете, а някои хора в религиите поемат водещата роля в извършването на лоши неща. Някои хора използват религиозната си идентичност, за да се домогнат до пари, някои стават политици, а някои поемат водещата роля в покваряването на обществото. Те самите не вярват в Богове и самите те са неспособни да се самоусъвършенстват. Идете и попитайте този монах или монахиня: „Можеш ли да направиш така, че да постигна Съвършенство? Можеш ли ти да постигнеш Съвършенство?“. Веднъж попитах някои хора, които бяха монаси и монахини от близо 60-70 години, и те не се осмелиха да кажат, че съществува Рай на Върховното блаженство. Тогава по какво се самоусъвършенстват? Портите към Небесните царства вече са затворени. Хаотичните неща също не са били предадени от Боговете поначало, така че още по-малко може да се говори за Небесни царства.

Практикуващ: Насън видях Учителя да ни преподава и да разговаря с нас. Как би трябвало да се разбира този сън?

Учителят: Има някои хора с относително добра природна основа, които действително могат да осъществят контакт. Повечето от тях са деца. При нормални обстоятелства, когато ме видите, докато сте в Дин по време на медитация, през повечето време няма да ви говоря. Когато го правя, то е, за да ви дам знак. Някои хора казват, че Учителят ги е научил на упражненията насън. Трябва да сте нащрек по отношение на това и би трябвало да разграничавате какви упражнения ви се преподават. Ако преминат отвъд петте упражнения, това определено има за цел да ви се намеси. Ако изказаните неща преминат отвъд Фа-принципите, които разпространявам, тогава това абсолютно не съм аз и е фалшиво. Който и да попадне на фалшивото, може да го пропъди. Можете да кажете: „Самоусъвършенствам се по Фалун Дафа и не искам твоите неща“. И ако то не се махне, можете да извикате името ми.

Практикуващ: Страданието може да елиминира карма. Може ли понасянето на заболявания да елиминира карма?

Учителят: Колкото до понасянето на заболявания, винаги когато едно човешко същество понася болка, то елиминира карма. Понасянето на заболявания е елиминиране на карма. Току-що казах, че ако човек не се разболее през целия си живот, той е обречен да отиде в Ада след смъртта си, защото през целия си живот е създавал карма и не я е изплащал. Щастието е това, към което се стремят обикновените хора. Ако самоусъвършенстващите се не страдат малко, те няма да са способни да изплатят кармата, която са създали преди. И освен това няма да са способни да извисят мисленето си, така че това няма да е самоусъвършенстване.

Практикуващ: Кога ще има практикуващи, които се самоусъвършенстват като монаси?

Учителят: Не казвам, че няма да ви позволя да се самоусъвършенствате като монах или монахиня. Някои монаси в храмове се самоусъвършенстват по Дафа. Те са били станали монаси и не са можели да се завърнат към светския живот. Така че за определен период от време този тип ситуация ще съществува. Но онези, които не са станали монаси или монахини, би трябвало да се самоусъвършенстват у дома. Това, което съм ви дал, е пътят за самоусъвършенстване в обикновеното общество.

Практикуващ: Надявам се, че Учителят може да отвори Небесното око на всички нас.

Учителят: Не е нужно да се говори за това. В хода на самоусъвършенстването и четенето на книгата това се прави за вас. Всичко, от което един самоусъвършенстващ се се нуждае, се прави за вас, включително и отварянето на Небесното ви око. Но не на всеки ще бъде позволено да вижда.

Практикуващ: Съпругът ми почина и ми липсва толкова много. Как мога да се освободя от това чувство?

Учителят: Това, че ви „липсва толкова много“, е чувство на обикновен човек и само когато се освободите от него, ще можете да се самоусъвършенствате. Ще ви дам прост пример. Всички хора са привързани към обичта към семейството, присъща на обикновените хора. Но знаете ли колко пъти сте се прераждали сред обикновените хора? Колко родители, братя, съпруги, деца и съпрузи сте имали? Докато сте се прераждали сред обикновените хора, във всеки един живот вашите родственици са ви липсвали по този начин. Можете ли да мислите за всички тях през цялото време? Кой е ваш истински родственик? Истинското ви семейство е само там, където е бил създаден животът ви; те ви чакат да се завърнете, но вместо това вие сте изгубени тук и сте се привързали към тези временни неща.

Има нещо, което важи за всички вас, и то е, че независимо дали идвате в някое семейство, или идвате на света, това е като отсядане в хотел: просто отсядате набързо за една нощ и после на следващия ден си тръгвате. Кой кого разпознава в следващия живот? Сред тези около вас са съпрузите, които сте обичали предано в предишните си животи, и други ваши родственици. Разпознавате ли ги? А те разпознават ли ви? Това, за което говоря, са Фа-принципи. Нямам предвид да ви карам да сте непочтителни към родителите си, а да се освободите от това човешко чувство. Ако някакво чувство ви завърже долу, не можете да се самоусъвършенствате. То ви завързва здраво, така че да ви попречи да се самоусъвършенствате, и ви възпрепятства да станете Буда. Говорейки от тази гледна точка, не действа ли то като демон спрямо вас? Не ви ли пречи да станете Буда? Вие все още не разбирате какво е в действие. Ако човек, който е починал, все още ви държи така, тогава е налице още по-основателна причина да се освободите от това. Обяснявам ви принципи; опитвам се да ви помогна да разберете. Ако сте обикновен човек, който не се самоусъвършенства, и винаги ви боли за хора, които са починали, то животът ви няма да бъде щастлив. Човешкият живот е много кратък. От гледна точка на райските места на Будите, човешкото общество е още по-кратко. Когато двама Буди разговарят, те може да видят как се раждате, а когато се обърнат след още няколко думи, ще видят, че вече сте били погребани. Ето колко е бързо. Просто хората, в това времепространствено поле на човешките същества, го усещат като доста бавно.

Практикуващ: Понякога имам някои разсейващи мисли. Знам, че са лоши, но е много трудно да ги премахна. Демони ли са те?

Учителят: Знаете, че разсейващата мисъл, която имате, е лоша, така че положете всички усилия да я пропъдите. Ще ви кажа, че когато човешките същества живеят в този свят, често не самият човек е този, който мисли – не този човек наистина живее. Ако погледнете днешните хора, независимо от коя държава са, те са заети по цял ден. Как живеят? Ще ви кажа, че при някои хора през половината от времето в действителност не те са тези, които живеят – до такава степен, че в някои случаи наистина изобщо не живее самият човек.

Особено съвременните хора, знаят ли наистина как живеят? В този живот от детство до зрялост човек натрупва много „опит“ и този „опит“ формира представи в съзнанието му. Хората смятат, че когато се натъкнат на проблем, „щом подходя към това по този начин, ще се получи“. Тогава след време така се формират фиксирани представи. Вие смятате, че сте се справили добре с много неща, но самите вие вече не съществувате; заспали сте. Това ваше „аз“, което живее в обикновеното общество – физическото ви тяло – е контролирано от тези формирани след раждането представи. Правите това, правите онова, замаяни сте по цял ден и дните ви минават по този начин. Тези представи обаче всички са били създадени, така че да ви предпазят от вреда. Но ако не ви бъде нанасяна вреда, не можете да изплащате карма; ще придобивате по начини, по които не би трябвало; и ще нанасяте вреда на другите, така постоянно създавайки карма. А тази карма е жива, тъй като формираните след раждането представи и кармата образуват мисловна карма в мозъка. Тогава в хода на самоусъвършенстването си трябва да я елиминирате. Това е така, защото когато се самоусъвършенствате, не можете да усъвършенствате [тези неща]. Не бихте искали да усъвършенствате [тези неща] вместо себе си, а разбира се, аз също не бих желал това.

Аз правя така, че да станете Буди, правя така, че да се самоусъвършенствате, и в самоусъвършенстването трябва да се освободите от формираните си след раждането представи и да отстраните мисловната карма, която заема мястото ви. Тогава помислете, ако искате да премахнете онези неща, те са живи и няма да се примирят с това. Именно защото са в мозъка ви, те ще се опитат да накарат мисленето ви да се разколебае, да го направят нестабилно, да ви накарат да не изучавате Фа, да не вярвате във Фа и ще ви подтикват да правите това или онова до степента, при която неволно ще постъпвате погрешно. Формирали сте тази карма, като сте ругаели хората и сте си мислели лоши неща в миналото, преди да се заемете със самоусъвършенстване. Тогава мисловната карма ще отразява в мислите ви ругатни и така ще ви кара да не вярвате във Фа или дори да ругаете мен. Не броя това за ваша грешка, тъй като не вие сте тези, които ме ругаят; в противен случай грехът ви би бил огромен. Ругае ме мисловната ви карма, но в самоусъвършенстването трябва да я елиминирате – в противен случай се смята, че ругаете вие. Ето защо, докато я елиминирате и я отричате, ще знаете, че не вие ругаете и че това е просто кармата в действие, демони в действие. Ние обединяваме усилия в елиминирането ѝ и вие намирате себе си. Понастоящем по-голямата част от хората, които живеят в този свят, не живеят самите те. Те живеят в името на своя начин на мислене и на формираните си след раждането им представи.

Практикуващ: Какво представляват небесните явления? На колко високо ниво самоусъвършенстващите се няма да бъдат подвластни на знаците на небесните явления?

Учителят: Небесните явления няма да дават никакви знаци на хората. Понастоящем, през този период, когато това място на човечеството е станало лошо, само онези животни, които са придобили интелигентност, ще правят неща, за да контролират хората. Боговете в Небесата са заложили за човечеството много голям диск, който се върти. На него е определено какви състояния ще настъпят за човешкото общество и по кое време. След като той се завърти до определен момент във времето, за човечеството несъзнателно настъпва определено събитие. И ето това се има предвид под „промяна в небесните явления“.

Практикуващ: Какъв е стандартът за „кръговете на прераждане“?

Учителят: Кръговете на прераждане имат стандарт? В кръговете на прераждане едно същество може да е човек в този живот и животно в следващия, или може би ще се прероди в растение. Така или иначе, прераждането може да бъде в каквото и да било. То се определя в зависимост от количеството карма.

Практикуващ: Може ли човек да предскаже бъдещето чрез способността ясновидство?

Учителят: Може ли човек да предскаже бъдещето чрез способността ясновидство? Чрез способността ясновидство може да се узнае целия живот или многобройните животи на човек, а може би дори и повече. Някои хора знаят дори откъде са дошли. Те могат да узнаят и какво е бъдещето на човека. Човек знае не само относно себе си, но и относно другите. Това е способността ясновидство.

Практикуващ: Колко далеч в миналото могат да узнаят неща Будите и Бодхисатвите? Колко напред в бъдещето?

Учителят: Само когато човек няма пропуски, може да се самоусъвършенства в Буда или Бодхисатва и човек без пропуски знае всичко. Не можете да приемате тези неща за познание и да ги преследвате, и не мога да отговарям и да давам обяснение на тези въпроси. Някои хора често ме питат: как живеят Будите? Ще ви кажа, че човешките същества абсолютно не могат да узнаят как живеят Будите. Ако искате да разберете как живеят, тогава се самоусъвършенствайте в Буда. Някои хора са виждали Рая на Върховното блаженство, Рая Фалун или други райски места – то е това, което се проявява пред вас на вашето ниво. Ако искате да видите изцяло истинското състояние на нещата там, трябва да постигнете стандарта за Буда; само тогава можете да видите истинската им картина. То е точно като този Фа: когато го гледате от това ниво, това са Фа-принципите на това ниво, а когато го погледнете от друго ниво, това са Фа-принципите на това [друго] ниво. Той не може да разкрие истинската картина на нещата на високи нива за онези, които са на ниски нива. Това е принцип на космоса.

Практикуващ: Какъв ще е впоследствие краят на онези фалшиви Буди, създадени чрез преклонение?

Учителят: Той ще бъде определен в зависимост от това, до каква степен те са добри или зли. Онези, които внасят безпорядък в обществото и в космоса, всички ще бъдат унищожени. Разбира се, има и добри, на които ще бъде предоставен изход и които ще се преродят. За всичко си има подредби.

Практикуващ: Има ли систематичен метод за усъвършенстване на Шиншин?

Учителят: Фа, който съм ви дал, е най-систематичният. Няма нищо по-систематично. Идете и прочетете „Джуан Фалун“.

Практикуващ: „Оставете касапския нож и станете Буда веднага.“ Това е казано в будизма. Какво се казва във Фалун школата?

Учителят: Тези думи не са на Шакямуни. Те са били казани от хората в по-късен момент. [Поради неща като това] е трудно човек да се самоусъвършенства в будизма в периода Края на Дхарма. Думи, които не са от Буда, са приемани за негови. Съвременните хора не знаят какво става, тъй като това не са принципите на един Буда. Просто оставяте ножа си и независимо колко много хора може да сте убили, се превръщате в Буда – как би могло да е така? Добрите хора все още трябва да се самоусъвършенстват. Не е ли истина това? Разбира се, значението, вложено в изказването, вероятно е да не извършвате лоши деяния от сега нататък; може би то има това значение – да се започне самоусъвършенстване. Но това е много далеч от Будите.

Практикуващ: Може ли да обясните по-подробно „тялото ще се уголеми“?

Учителят: Мисленето на самоусъвършенстващите се и капацитетът и обемът на телата им ще се разширят. Така че понякога когато изпълнявате стоящата позиция, ще имате усещането, че сте станали високи и големи. Някои други хора ще имат чувството, че са станали много малки, защото това тяло, което е било напълно усъвършенствано, може да става голямо или малко. Телата на самоусъвършенстващите се действително ще се уголемят. В противен случай на високи нива не бихте били способни да понесете разбирането за действителността на космоса. В самоусъвършенстването тялото на всеки става все по-голямо във всяко едно измерение. Физическото ми тяло, което седи тук, е голямо само толкова, колкото го виждате, но телата ми от другата страна стават все по-големи и по-големи, едно след друго. Толкова са големи, че тези, които седят тук и чието Небесно око е отворено, могат в най-добрия случай да видят само долните краища на пръстите на краката ми, но не и върховете им. И това дори не е най-голямото. Разбира се, това не е самоизтъкване; между един учител и неговите ученици няма лъжи. Мога да ви кажа, че обемите на телата на самоусъвършенстващите се действително се уголемяват. Спомням си, че един индийски йога имаше картина с Бхагаван(1), говорещ на своите ученици: „Погледнете, всички Богове се намират в тялото ми“. Многобройните Богове в картината бяха всички вътре в тялото му. В самоусъвършенстването целта е самоусъвършенстване в Бог. Големината на един Бог е големината на нивото на този Бог и височината на неговия Статус на достижение. Ето защо божествените тела съответстват на техните Статуси на достижение и нива.

Практикуващ: Бих искал да попитам дали по време на това пътуване до Америка планирате провеждане на 9-дневен лекционен семинар?

Учителят: Не. И причината е, че Фа е напълно обяснен. След публикуването на „Джуан Фалун“ не съм изнасял лекции по систематичен начин. Това е така, защото докато говоря още, няма да следвам „Джуан Фалун“ дума по дума. Когато изнасям лекция, нямам конспект. Говоря съобразно различните обстоятелства на учениците и разглеждам един и същ въпрос от различни страни, така че всеки път е различно. Ето защо, ако отново провеждам семинари и изнасям систематично лекции относно Фа, това ще се намеси на самоусъвършенстването на учениците по „Джуан Фалун“. Причината е, че съм установил, че дори и само по отношение на един въпрос, колкото повече говоря по него, толкова по-нависоко отивам, тъй като все повече искам да накарам учениците да разберат (Аплодисменти), така че казаното ще се намеси на тяхното самоусъвършенстване. Фа вече е публикуван и ето защо не мога отново да изнасям систематични лекции. Стига да се самоусъвършенствате според „Джуан Фалун“, ще е същото. Но може да ви разяснявам конкретни въпроси в хода на самоусъвършенстването, както днес.

Практикуващ: При толкова много хора по целия свят, как знае Учителят кой се самоусъвършенства?

Учителят: Във високи сфери мислите и разбиранията за самоусъвършенстването са различни от тези в ниски сфери. Различно е от това, което си представяте с човешки мисли. В хода на самоусъвършенстването, когато хората са достигнали определена сфера, те могат да развиват Фашъни – дори да развиват безбройни Фашъни. Фашъните ще помагат на Главното тяло (още наричано „Главното същество“) да завърши задачите по напътстването и закрилянето на учениците му; те извършват голям брой специфични неща. Фашъните са проявлението на моята мъдрост. Този тип мъдрост си има божествена форма. Казано просто, те са самият мен. Ето защо моите Фашъни носят цялостния облик и мисленето на самия мен. Те могат да направят всичко и не се отличават по нищо от Главното тяло. Но под това ниво никой не може да види тези вътрешни взаимовръзки; само когато някой премине отвъд него, може да види това. Колкото до спецификите на нещата, те ги правят по същия начин, по който бих ги направил лично аз, защото са придобило форма въплъщение на моите мисли.

Практикуващ: Как „да нямаш никакви стремежи и да придобиваш по естествен начин“ се връзва с „когато не се придържаш към нищо, тогава намираш сърцето си“?

Учителят: Колкото до обясняването на будистки писания в самоусъвършенстването по Дафа, не мисля, че е много уместно. Говорейки в по-тесен смисъл, казаното от Шакямуни са нещата от неговата школа. Това, което имаме тук, са неща от моята школа. Тук съществува проблемът за това, да не се практикува по два пътя на самоусъвършенстване. Говорейки в по-широк смисъл, всички Фа идват от Дафа и има многобройни сложни елементи, за които не знаете. Така че никога не съм имал желание да обяснявам понятията и концепциите в будизма. Понякога казвам малко мимоходом или давам пример, но това е само моето преподаване на моя Фа. Бих дал съвет на всички ви, че ако в главите си имате религиозни неща, би трябвало сега, когато се самоусъвършенствате по Фалун Дафа, бързо да ги оставите настрана и да се изчистите. В противен случай те сериозно ще ви се намесят. Освен това ще използвате неща от будизма, за да преценявате казваното от мен, и няма да сте способни да се самоусъвършенствате. В будизма също се говори за това, да не се практикува по два пътя на самоусъвършенстване. Сега е времето, в което Фа от периода Края на Дхарма вече е в безпорядък. Всички вие трябва да внимавате.

Като говорим за това, да не се практикува по два пътя на самоусъвършенстване, всъщност колко хора в религиите могат истински да разберат значението му? В религиите има хора, които се самоусъвършенстват по почти всичко. Монаси се самоусъвършенстват по Дзен будизъм и тантризъм едновременно и четат всякакви писания. А в будизма Чиста земя говорят за неща от Дзен будизма. Но когато се самоусъвършенствате по една школа, би трябвало да четете писанията на тази школа; и не всички писания са казаното от Шакямуни. Ако четете сутрата „Аватамсака“, тогава след завършване на самоусъвършенстването си ще отидете в рая Аватамсака. Ако четете сутрата „Амитаба“, ще отидете в Рая на Върховното блаженство. С времето хората са започнали да мислят, че всички писания са на Шакямуни. Но след като започнете да смесвате пътища за самоусъвършенстване, вече никой Буда няма да се грижи за вас. Цялата вяра на съвременните хора в Будите споделя един възглед: те смятат, че това са все Буди, така че не е ли приемливо да почитат когото и да било от тях? И тъй като книгите са все от Будите, не е ли приемливо да четат която и да било от тях? Това са човешки гледни точки.

Както знаете, защо човек може да отиде в рая Фалун или да получи Фалун и други неща, които заслужава от тази школа, като чете „Джуан Фалун“? С религиозните писания е същото – вие се самоусъвършенствате в тази школа, така че получавате нещата от тази школа. Тогава Боговете от този път на самоусъвършенстване ще поставят в тялото ви нещата от тази школа. Тогава, ако също така четете писанията от друга школа, то тя също трябва да ви даде своите неща и ако във вас бъдат заложени неща от различни школи, в тялото ви ще настъпи хаос. Как бихте могли да се самоусъвършенствате? Например ако една част от миялна машина бъде поставена в телевизор, тогава, както го виждам, на този телевизор не бихте могли да гледате нищо. Не е така просто и лесно, както си мислят хората.

Самоусъвършенстването е изключително сериозна и сложна формула за развиване на Гонг и издигане на живота на едно същество. То е по-прецизно от който и да било прецизен инструмент на човечеството. Така че неща от самоусъвършенстването не могат да бъдат смесвани и не се смесват. Щом някой действа по този начин и щом Будите видят, че се самоусъвършенствате и по това, и по онова, те няма да ви дадат нещата от своите школи. Това е Шиншин проблем от страна на самоусъвършенстващия се. Нещата на един Буда Татагата са усъвършенствани чрез преминаване през много животи на усилено самоусъвършенстване и съставляват неговия рай. Неговият рай е съставен от тези елементи на самоусъвършенстване. Вие сте само човешко същество и искате да ги променяте своеволно? Освен това самоусъвършенстването по два пътя на самоусъвършенстване се равнява на това, да нанасяте вреда на Фа на двама Буди, а самоусъвършенстването по три пътя на самоусъвършенстване – на нанасяне вреда на Фа на трима Буди. Не е ли грях това? Някои хора казват, че не са знаели. Именно защото не сте знаели, Будите не биха ви дали нищо; те не ви позволяват да извършите този грях. Това е фундаменталната причина да не се практикува по два пътя за самоусъвършенстване. Хората не знаят и си мислят, че колкото повече [различни неща] изучават, толкова повече могат да разширят познанието си. Това е привързаност.

Самоусъвършенстването по дадена школа е самоусъвършенстване по само тази школа: Дзен будизмът си е Дзен будизъм, Чиста земя си е Чиста земя, Хуайен си е Хуайен, Тиентай си е Тиентай, а тантризмът си е тантризъм. А сред тантрическите практики самоусъвършенстването също не може да бъде смесвано; неговата Червена школа си е Червената школа, а Бялата му школа си е Бялата школа. Това е нещо, което човек абсолютно не може да обърква. Самоусъвършенстването е най-най-сериозното нещо. В човешкия свят няма нищо по-сериозно. Тъй като е най-величественото, отношението към него определено би трябвало да бъде най-сериозното. Разбира се, няма да ви карам да изучавате Фалун Гонг. Ако чувствате, че можете да постигнете Съвършенство в някоя друга школа от будизма, тогава вървете да я изучавате. Но ако не обясня нещата ясно, тогава съм безотговорен към вас. Тъй като имате предопределената връзка да седите тук, ще ви кажа: религиите са в периода Края на Дхарма и дори за монасите и монахините е трудно да се самоусъвършенстват. Можете да попитате тези монаси или монахини дали могат да постигнат Съвършенство. Знам всичко и колкото до монасите и монахините в света – по целия свят – онези, които могат да преминат отвъд Фа в Трите свята, които могат да получат началния статус на Архат, са само една много малка част. Освен това те все още са с единия крак пред прага, а с другия извън него – това все още е самоусъвършенстване на Помощния дух. В действителност те чакат да дойде Буда. Вие искате той да ви спаси. Но до кое място да ви спаси? Ако човекът е Архат, той все още трябва да се самоусъвършенства до рая на този Буда, а дали Буда го иска, или не, зависи от Буда. До кое място може да ви спаси той?

Практикуващ: Учителят каза, че на високи нива практикуването на упражненията е напълно автоматично. [Така ли е]?

Учителят: Когато Чигонг се появи в началото, в Китай имаше хора, които казваха, че той не може да позволи на човек да достигне Съвършенство, защото разпространяваният по онова време Чигонг принадлежеше все към нивото на лечение на заболявания и поддържане на формата. Току-що казах нещо, а именно, че в действителност Чигонг полагаше пътя за моето разпространяване на Фалун Дафа. Ако Чигонг не беше започнал да се разпространява, днес щеше да ми е изключително трудно да разпространявам Дафа. Ако днес мога да го разпространя в едно най-сурово общество, то когато в бъдеще той се разпространи [по-натам], не би трябвало да се сблъска с проблеми.

Някои хора казват, че Чигонг е Фа, който има намерение (йоу уей), а Шакямуни е казал, че тези Фа, които имат намерение, са илюзорни и не могат да позволят на човек да постигне Съвършенство. Всъщност тези, които твърдят това, не знаят какво означава „да имаш намерение“. Те казват, че движенията на упражненията включват намерение. И все пак в много даоистки практики има движения и Великите даоисти, които се самоусъвършенстват чрез тях, са с доста високо ниво – Великият първичен Дао е усъвършенствал много същества, дори по-висши от обичайните Богове и Буди. Не става въпрос, че наличието на упражнения е наличие на намерение. Междувременно в тантрическите практики хората изпълняват мудри(2). Монасите в Китай изпълняват различни мудри и практикуват двойно и единично кръстосване на краката. Това не са ли движения? Дали наличието или липсата на намерение е просто въпрос на това, колко упражнения има? „Наличие на намерение“ не означава това. Наличието на намерение се отнася до това, в хода на самоусъвършенстването си човек да има привързаности и да не се освобождава от тях. Такива хора говорят за човешки неща, а има и някои, които търсят методи, умения и магически техники, като погрешно смятат, че те могат да помогнат на човек да се издигне. Те не приемат, че отстраняването на привързаности чрез самоусъвършенстване е фундаменталното, преследват незначителни умения и действат с намерение. Някои монаси и монахини се опитват да спечелят пари, издигат повече храмове, подпомагат обществото и участват в политиката, и ето това е наличие на намерение. Самоусъвършенстването заради тези неща е наистина илюзорно и който го прави, е изгубил пътя в собственото си самоусъвършенстване. Могат ли тези неща да дадат възможност на човек да постигне Съвършенство? „Ще построя толкова много храмове за Буда и ще вляза „през задния вход“ – това ще ми позволи да се издигна.“ Как обаче би могло да е така? Ако онези ваши обикновени човешки чувства не са били елиминирани, не бихте се осмелили да останете в сферата на един Бог, дори да бъдете поставени там. В сравнение с несравнимо святите, възвишени и неопетнени Богове и Буди щяхте да сте толкова засрамени, че нямаше да посмеете да покажете лицето си никъде. Вие самите бихте осъзнали, че не би трябвало да сте там, защото вашата сфера на мисълта би била много далеч от стандарта и сами бихте слезли надолу. Движенията на упражненията не се равняват на наличието на намерение; наличието на човешки привързаности е това, което наистина е „наличие на намерение“.

Казвал съм, че в самоусъвършенстването мисловните дейности могат лесно да предизвикат проблеми, така че трябва да положите всички усилия да нямате мисли, да нямате намерения. Всички предмети и субстанции са живи и имат живот в други измерения. Колкото до механизмите за самоусъвършенстване, които съм заложил за вас, докато изпълнявате упражненията, вие подсилвате тези механизми. Когато този механизъм е подсилен до определена степен, той ще се върти автоматично. Когато правите упражненията занапред, всеки път, когато ги изпълните девет пъти, [механизмите] ще бъдат подсилени и ще стават все по-силни. Впоследствие ще откриете, че не е необходимо да броите и просто ще си правите упражненията; когато стигнете до деветия път, [механизмите] сами ще тласнат Фалун и на деветия път сами ще отидат в Джие-ин. На този етап вече дори няма да е необходимо да броите.

Практикуващ: Всеки ли може ли да разбере, когато премине отвъд Фа в Трите свята?

Учителят: Някои хора имат изключително висока природна основа, така че, за да се гарантира, че могат да се завърнат до първоначалните си места, нищо не може да им бъде казано. Ако им бъде казано дори и малко, това ще навреди на пътя им и ще ги направи неспособни да се завърнат на първоначалните си позиции. Ето защо трябва да определяме нещата въз основа на различните обстоятелства на всеки човек. Има обаче случаи, когато това може да се узнае, и определени хора могат да узнаят.

Практикуващ: В бъдеще практикуващите в храмове, които се самоусъвършенстват в религиозна среда, ще трябва да ходят да просят за подаяния сред обикновените хора. Това „в бъдеще“ за този период на човечеството ли се отнася, или за по-ранен момент?

Учителят: Монасите и монахините са различни от обикновените хора. Казвам им да се самоусъвършенстват, както и другите Дафа практикуващи, и да утвърдят един дори още по-велик Статус на достижение; и така им се предоставя среда, в която да могат да създадат дори по-велика могъща добродетел.

Практикуващ: Как могат хората да разберат дали са закриляни от Фашън и дали имат Фалун в телата си?

Учителят: Колкото до Фалун, някои хора са чувствителни и могат да го усетят, а някои не са чувствителни, така че не могат. Не всеки може да го усети. При онези, които могат да доловят въртенето на Фалун, щом той бъде стабилизиран в телата им, ще бъде трудно да го усетят. Това е като биенето на сърцето ви: ако не сложите ръка там, можете ли да доловите, че сърцето ви бие? Когато той стане част от тялото ви, няма да сте способни да го усетите, но някои хора и в началото не го усещаха. Причината е, че телата им не са чувствителни. Това няма значение. Телата на хората са изключително сложни и всеки човек е различен.

Практикуващ: Да предположим, че млад човек се самоусъвършенства до постигане на Съвършенство и веднага отиде в Небесно царство. Тогава той не би могъл да изпълни финалните си отговорности към своите родители или деца. В такъв случай не оставя ли трудности на другите?

Учителят: Именно защото понастоящем не сте постигнали Съвършенство и защото не притежавате толкова високо ниво на мисълта, вие използвате мисленето на обикновените хора, за да разсъждавате по този въпрос. Щом човек достигне тази сфера, разбиранията му по отношение на всичко ще са различни. Поради великата добродетел, създадена по време на самоусъвършенстването му, всичко около него ще се е променило. Всъщност всеки има своя собствена съдба и никой не може да решава съдбите на другите. Някои хора казват: „Просто искам потомството ми да живее добре“. Ако потомството ви няма благословии, независимо колко голямо благосъстояние им оставите, те ще го пропилеят цялото или то ще изгори, ще бъде изгубено или откраднато. От друга страна, ако действително имат добра съдба, тогава могат да го наследят. Всеки има своя собствена съдба и никой не може да направлява тази на друг човек. Дори да са ви семейство, те са ви семейство в този живот, но в следващия може би ще са семейство на някой друг; а освен това, може да са били семейство на някой друг и в предишния живот. Така че всеки си има собствена съдба. Тогава, ако искаме другите да са по определен начин, определено няма да се получи, защото човешките животи не са аранжирани от хора, а от Богове. Няма такова нещо като дали ще ги оставите да страдат, тъй като тези неща са били аранжирани отдавна. Никое от тези неща не е така, както си мислите. Ако не сте в тази сфера, ще разглеждате въпросите както обикновените хора. Всъщност колко много велика добродетел е включена в самоусъвършенстването в Бог или Буда. Последствията биват аранжирани в хода на вашето самоусъвършенстване.

Практикуващ: Когато изпълнявам упражненията, главата ми се поклаща насам-натам.

Учителят: Такива неща са добри явления. Когато енергийните канали на човек са отваряни, главата ще бъде полюшвана от енергия. Всъщност когато човек изпълнява упражненията, ще възникнат много явления – над десет хиляди. Независимо какво се случва, би трябвало да се отнасяте към него по правилен начин. Пътят на самоусъвършенстването е изпълнен с тестове за разбирането на самоусъвършенстващия се. Има много елементи, които съставляват Гонг. Повърхността на човек е най-чувствителна към електричество. В ранните етапи, когато Гонг започва да оказва влияние, ще се чувствате некомфортно всеки път, когато той се раздвижи дори и малко. Понякога когато развивате добри неща, ще се усъмнявате, че сте болни – защо се чувствате недобре? Ако подхождате към това по този начин, как ще се самоусъвършенствате? Вие сте самоусъвършенстващ се. Би трябвало да приемате всички тези неща за добри и те наистина са добри. Когато енергийните канали биват отваряни, ще се чувствате недобре и ще боли на различни места. Промените в тялото не са непременно приятни. Понякога това ще изглежда като многобройни насекоми, пълзящи в тялото ви, тъй като има над десет хиляди енергийни канала. И не са само тези канали сами по себе си, защото те се пресичат и на моменти цялото тяло ще има усещането за електрически поток, преминаващ през него, или студ, горещина, вцепенение, тежест, въртене и така нататък. Има толкова много състояния и всички те ще накарат тялото ви да се чувства доста недобре. Но това са добри неща. Те са резултат от енергията и промените, възникващи в тялото. Ако трябва да говорим за специфични усещания [като това във въпроса ви], те са просто толкова многобройни. Всички вие би трябвало да ги приемате за добри неща и те наистина са такива.

Практикуващ: Просветлените същества разполагат с голяма свобода. Учителят разпространява Дафа и може да бъде отговорен към голям брой ученици. Как да разбираме „голяма свобода“?

Учителят: Поради вашето спасение не може да става дума за свобода. Аз понасям грехове за вас и понякога елиминирам за вас карма. (Аплодисменти) Подобно е било с Буда Шакямуни и Исус, нали така? Някои хора казват: „Учителю, как може при великите си способности все още да имате неприятности?“. Всъщност неприятностите са все ваши. Например след като кармата на някои ученици е била елиминирана, за тях остават малко неприятности и те би трябвало да ги преодолеят, но пак не успяват да го направят. Но не можете да унищожите човека, защото не е преодолял тази порция неприятности, и тогава аз ги понасям заради него. Това е начинът, по който ми се намесват неприятности. Спасяването на хора е ужасно трудно и тежко. Знам защо Исус е бил прикован на кръст. Знам и защо Шакямуни не е имал друг избор, освен да си отиде чрез Нирвана, и знам защо Лао Дзъ е трябвало бързо да напише 5000 йероглифа и да си замине. Разпространяването на праведен Фа е толкова трудно. Ако човек разпространява неправедни неща, никой няма да се намеси. След като е приключил с всяването на смут, в действителност той ще отиде в Ада и ще бъде унищожен, защото всъщност е нанесъл вреда на себе си.

Практикуващ: Как небесните демони от високо ниво знаят за големите и малките просветлени същества и кой ограничава тази група демони?

Учителят: Боговете имат по-висши Богове, които бдят над тях, а по-висшите имат дори още по-висши. Демоните са проявление на положителните и отрицателните същества във Вселената. Разбирането на високи нива не е като това на ниските. Когато някой достигне нивото на Архат, всички негови човешки мисли ще са изчезнали. След като човек умре и когато излезе от тялото (физическото тяло), всички неща, извършени през живота му – включително и тези от тригодишната му възраст – ще бъдат ярко пред очите му, все едно ги е извършил преди минута. Защото когато напуснете това пространство и време, ще бъде различно от тук, в това пространство и време. Всичко ще изглежда като извършено само преди миг. По това време човек напълно ще узнае всичко, което е направил в живота си, било то правилно или погрешно. И тогава ще съжалява. В този момент ограничаваната част от мисленето на човек ще бъде отключена, но то ще е различно от мъдростта на един Буда, тъй като Буда има дори по-велики способности.

Практикуващ: Как да се отдава почит на Фашъните на Учителя?

Учителят: Фашъните – това съм аз. Много хора, които вярват в будизма, кадят тамян, напяват монотонно името на Буда, кланят се, четат писания и се прекланят пред Буда всеки ден. Ритуалите са много тържествени и сериозни. Но ако след като приключат ритуала, те се завръщат към старите си привички, това е безполезно. Хората вече не разбират как да се прекланят пред Буда и как да го почитат. В самоусъвършенстването един самоусъвършенстващ се приема трудността като радост, премахва всичките си привързаности, състрадателен е, стреми се към напредък и напредва усърдно в самоусъвършенстването, без да се отпуска – и това, ще ви кажа, ще ме направи по-щастлив от който и да било ритуал, който ще изпълните. Това е така, защото нямам други изисквания към хората, докато разпространявам този Фа. Просто искам да получите Фа; това, което искам, е именно да отстраните обикновените си човешки чувства и накрая да мога да ви спася.

Разбира се, Фашъните на Будите също имат нужда от храна. Не е както казват хората – че Будите не се хранят. Някои хора казват, че Будите не ядат зърнени храни. Дали човекът наистина го знае, или просто се прави, че го знае – така или иначе, казаното е вярно. Будите не ядат човешки зърнени храни. Но действително ядат храните в своите сфери. Боговете няма да умрат от глад, ако не се хранят, но ще станат гладни и слаби, така че трябва да го правят. Те обаче не ядат повърхностна материя, а по-скоро субстанции, изградени от по-микроскопични частици. Горенето на тамян също има реално значение. В наши дни, ако попитате монах защо иска да гори тамян, той ще ви каже, че е с цел да покаже уважение към Буда. Но защо изразяването на уважение към Буда да налага горене на тамян? Не се ли получава и с други неща? Всъщност димът, произведен от горенето на тамян, също е материя. А материята, съставляваща дима, не е само повърхностна субстанция: димът има и други материални форми. Боговете и Будите развиват от тях неща, които след това са използвани за подсилване на учениците.

Практикуващ: Фашъни и въплъщения...?

Учителят: Никога не съм говорил за въплъщения. Много неща, за които е говорил Буда Шакямуни, са били много правилни, но не всичко от казаното в будизма са първоначалните думи или идеи на Буда Шакямуни. Писанията на будизма не са били съставени до петстотин години след напускането на света от Буда Шакямуни. Петстотин години… помислете, преди петстотин години Америка дори не е съществувала. Ако нещо, казано преди петстотин години, бе обобщено едва сега, колко големи щяха да са несъответствията между тази версия и версията от онова време? [Щеше да има разлики] в средите, времената, местата и обстоятелствата, към които са били насочени думите, така че несъответствията щяха да са огромни. Фа, който разпространявам, не е будизъм. Никога не съм говорил за въплъщения; говорил съм само за Фашъни. Докато говоря, включвам мисленето на днешните хора и културата на днешното човечество.

Практикуващ: Айнщайн е казал, че скоростта на светлината е постоянна. Това важи ли за различните измерения?

Учителят: Този принцип, който Айнщайн е разбрал, е принцип в рамките на сферата на човечеството. Понастоящем разбирането на човека стига ето толкова високо. Но когато преминете отвъд сферата на човечеството, ще откриете, че нещата, открити от Айнщайн, вече не са абсолютни, тъй като различните нива имат различни принципи и съответни свои форми на материя. Колкото по-нависоко се издигате, толкова по-близо сте до истината и колкото по-нависоко, толкова по-правилно. Когато на високи нива погледнете назад, нито едно от разбиранията под [това ниво] няма да са фундаменталните принципи на Вселената; или най-малкото, те не са много близо до фундаменталните принципи. Човек, който се осмелява да разбере истината, се осмелява да пробие през фиксираните правила, поставени от хората преди него. Ако сте в рамките на техните правила, както и да подходите спрямо изследването си, винаги ще ги следвате. Ако пробиете през тези правила, сте една стъпка по-близо до истината.

Когато хората преминат отвъд сегашното разбиране, те ще открият, че разбиранията в миналото не са били абсолютни истини. Айнщайн е казал, че скоростта на светлината е най-високата, но ще ви кажа, че силата на човешките мисли в същата тази равнина е по-бърза от светлината. И нещо повече – на дори още по-високи нива, които превишават това ниво, поради времевите различия най-ниските скорости [на мислите] са по-бързи от най-високите скорости на по-ниски нива. Съществата имат нива и различните нива имат различни времена и форми на измерения. Всички съзнателни същества и материя са подложени на ограниченията на различните нива и измерения. Колкото по-високо е нивото, толкова по-високи са скоростите; с други думи, най-ниските скорости на високи нива са много по-бързи от скоростта на светлината на ниски нива, както я разбират хората. Силата на един Буда е по-голяма от човешката и [тази на] Будите, които са дори още по-висши, е дори още по-голяма, далеч превишавайки скоростта на светлината, която разбират хората.

Това, че говоря за тези неща, е с цел да кажа на всички ви, че човечеството разполага с принципите за нивото на човечеството и за физическия свят, които човешките същества следва да разбират, но това са само човешки разбирания и определено не са истината на Вселената. Не ги приемайте за абсолютни, тъй като те са само разбирането на това ниво. Защо Шакямуни е казал, че няма Фа, който да е окончателен? И защо накрая е казал: „През целия си живот не съм преподал никакъв Фа“? Защото когато станал просветлен, той все още не бил достигнал сферата на Татагата. Знаел, че се самоусъвършенства нагоре, и едва накрая, в по-късните си години, действително достигнал много високото ниво на Татагата. През своите 49 години на разпространяване на Фа той непрекъснато преподавал разбирането си за Вселената, от ниското към високото. Знаел, че нещата, които преподавал по-рано, не били най-висшите принципи и когато отново се подобрявал, отново бил на по-високо ниво от това, което преподавал по-рано. После дори и след това, преподаваното от него не било окончателните, най-крайни принципи, така че той знаел, че това, което току-що бил преподал, отново е неправилно, тъй като отново се е бил подобрил. Шакямуни знаел, че Фа, който преподавал през целия си живот, не е най-висшият Фа на Вселената, че не е най-висшата истина на Вселената, така че в по-късните си години казал: „През целия си живот не съм изказал никакъв Фа“. И все пак също така знаел, че макар и Фа-принципите на различните нива да не са най-висшите принципи, те са принципи, към които трябва да се придържат съществата на различните нива – или с други думи, на онова ниво те са принципи. Колкото по-нагоре са принципите на различните нива, толкова по-близо са до най-крайните принципи. Но Боговете във Вселената не могат да видят финалните, най-крайни Фа-принципи, така че и те казват, че няма Фа, който да е окончателен.

Принципите, които разбрал Айнщайн, са в действителност най-висшите сред обикновените хора. Ако Айнщайн бе имал възможността да продължи с изследванията си, ако бе имал възможността да открие дори още по-високи принципи, той щеше да преобърне собствените си разбирания. И в действителност той открил, че все пак още по-високи разбирания съществуват в религиите. Защо Айнщайн е имал религиозни вярвания и се е заел с религия в по-късните си години? Защото открил, че преподаваното от религиите са истинските принципи, и едва тогава започнал да се занимава с религия. Защо накрая много учени започват да вярват в религията? Те са хора с толкова постижения в науката… Ако следвате представите на абсолютистките емпирични науки, това не може да бъде проумяно. Всъщност единствено хората без постижения и онези, които се въртят около създадени от други дефиниции, защитават тези дефиниции на теория, но не и на практика. Мисленето на хората с истински постижения няма да бъде ограничено от дефиниции или заключения. Това са истински интелигентните хора.

Практикуващ: Когато изпълняваме упражненията и мислите ни не могат да се успокоят, можем ли да рецитираме „Джуан Фалун“?

Учителят: Можете. Ако искате да постигнете абсолютен покой, постигането му е трудно в началните стадии на правенето на упражненията. Дори след като сте практикували за определен период от време, да се постигне пълен покой е все още много трудно. Защо? Помислете, вие живеете сред обикновените хора, самоусъвършенствате се сред обикновените хора и вие самите сте тези, които се самоусъвършенствате. И именно вие самите живеете сред обикновените хора и трябва да ядете, да живеете някъде, да имате дрехи, децата в семейството ви отиват в колеж, някой е болен днес, някакъв спешен въпрос възниква утре – схващате идеята, всички неща в човешкия свят ви се намесват и дори да не искате да мислите за тях, ще го правите. Само ако в самоусъвършенстването приемате леко нещата, към които са привързани обикновените хора, ще можете да постигнете [покой]. [Да приемате тези неща леко] не е в разрез със самоусъвършенстването сред обикновените хора, нито е в разрез с това, да вършите добре работата си или да учите. С други думи, каквото и да правите, не сте привързани към собствените си загуби и печалби. Постигате това постепенно, тъй като на първоначалните етапи сте неспособни да го направите. Стига да можете да олекотите обикновените си човешки чувства, до степента, че да ги приемате много леко, а после до степента, при която не сте привързани към тях – на този етап съзнанието ви по естествен начин ще бъде в покой.

Религиите по подобен начин нямат методи за подпомагане постигането на покой. Някои хора казват, че с монотонно повтаряне на „Буда Амитаба“ човек може да навлезе в покой. Това е форма на практика, но в хода на монотонното повтаряне той пак няма да постигне покой. Когато човек повтаря монотонно „Буда Амитаба“, как го прави? Той трябва целенасочено да го повтаря, докато всяка сричка от „Буда Амитаба“ се появи пред него. Човек наистина трябва да повтаря монотонно, докато всичко стане празно и не остане нищо; само когато е достигнал тази сфера, той може истински да навлезе в покой. В процеса човек може все още да не е в тази сфера и е невъзможно да се постигне целенасоченост за една нощ. Тя не може да бъде постигната от самото начало. Например някои хора повтарят монотонно „Буда Амитаба“ с устата си, но съзнанията им все още мислят: „Синът ми е болен… Еди-кой си наистина се възползва от мен… Как ли е партньорът ми?“. Но устата им все още повтаря монотонно „Буда Амитаба“. С такъв голям товар от привързаности, може ли човек да постигне покой? С други думи, в хода на самоусъвършенстването ви и когато приемате все по-леко нещата, към които са привързани обикновените хора, по естествен начин ще постигнете покой. Това, че засега не успявате да постигнете покой, не е пречка за самоусъвършенстването и напредъка – със сигурност всички обърнете внимание на това. И все пак в други пътища за самоусъвършенстване му придават голямо значение и причината е, че усъвършенстват Помощното съзнание и не позволяват на Главното ви съзнание да изиграе роля.

Те казват, че Знаещият дух (Шъшън) умира, а Първичният дух (Юеншън) се ражда, и приемат Помощния дух за Първичния. Знаещият дух – това сте вие самите, така че ако Знаещият ви дух умре, то вие наистина ще сте умрели и другият ще превземе тялото ви. Тук аз изисквам от практикуващите, когато най-сетне успеете да постигнете пълен покой, да сте наясно, че самите вие изпълнявате упражненията, и тази малка осъзнатост все още да присъства. Това не се смята за привързаност. Ако дори не осъзнавате себе си, тогава какво бихте могли да усъвършенствате? Може ли един Буда да не осъзнава себе си? Това не е така.

Практикуващ: Как би трябвало ние, които практикуваме Фалун Гонг, да се отнасяме към приятелите си будисти?

Учителят: Ще ви кажа, че не би трябвало да приемате днешните религиозни вярващи за самоусъвършенстващи се. Ще ви кажа една истина: Боговете и Будите просто не признават религиозните форми тук долу или хората, които са фиксирани върху самата религия. Те признават само истинското самоусъвършенстване, тъй като религиите са продукт на по-късни поколения. По свое време Шакямуни не основал религия. Той създал колективна форма на самоусъвършенстване. С цел да предпази хората от привързване към разни неща, той накарал всички да напуснат семействата си и да отидат да медитират в планински гори или пещери. По-късните поколения били тези, които създали религиозни форми, и хората в обществото са тези, които наричат това „религия“. Днешните хора не разбират това и са променили [метода на Шакямуни] в нещо с религиозна форма. Колкото до религията, Боговете и Будите не я признават. Не е така, че щом сте били кръстени или приети в манастирски орден, Боговете и Будите ще ви признаят; хората са тези, които ви признават. И не е така, че щом сте били кръстени или приети в орден, със сигурност ще се издигнете до небесно кралство; не е така, че щом сте приели будизма, принадлежите към будистката школа. Будите гледат дали човек е искрен, когато дава обетите си, и дали се самоусъвършенства истински. Будите не признават форми; формите са признати от религиите.

Колкото до приятелите ви будисти, просто се отнасяйте с тях като с нормални обикновени хора; хората могат да вярват в каквото си поискат. Тъй като се самоусъвършенствате сред обикновените хора, определено ще контактувате с други хора. Дори ако имат определени вярвания, те няма как да постигнат истинско самоусъвършенстване, така че просто ги разглеждайте като обикновени приятели, това е всичко.

Практикуващ: Откакто започнах да практикувам Фалун Гонг, нямам желание да чета учебниците си и искам просто да се самоусъвършенствам от все сърце.

Учителят: Ще поговоря за това от две страни. Едната е, че може би разбирането на този човек е много високо и вродената му основа е много добра. Той е получил Фа незабавно и веднага е осъзнал какво представлява, и напредва изключително бързо в самоусъвършенстването. Тъй като вродената му основа е добра и разбирането му е високо, той може да се освободи от много привързаности и същността на неговото същество не се е променила; просто повърхността му е била замърсена от мирския свят. Щом повърхностното замърсяване бъде отстранено, той ще осъзнае принципите на Буда Фа, защото поначало не е бил привързан към човешките неща. Тогава този тип човек се числи към относително добрия тип, за който говорих току-що.

Има и друга ситуация, при която вродената основа на човек е много добра и в самоусъвършенстването той знае, че Дафа е добър, но все още не е разбрал цялостно и рационално изискванията на Дафа за самоусъвършенстването. Този тип ситуация може да възникне и сред онези, които са били повлияни от предишни методи за самоусъвършенстване или от монаси или монахини.

Какъвто и да е случаят, не можете да изпадате в крайности. Това, че ви казвам да се самоусъвършенствате сред обикновените хора, е продиктувано от метода за самоусъвършенстване на Дафа. Освен това Дафа изисква самоусъвършенстващите се да бъдат изключителни, където и да се самоусъвършенстват. Ако сте учащ, тогава трябва да се справяте добре в обучението си; ако сте член на обществото, трябва да вършите работата си добре; и същевременно сте самоусъвършенстващ се.

Практикуващ: Изучавам Фа и правя упражненията от година, но все още имам мисловна карма. Разтревожен съм: какво би трябвало да се направи?

Учителят: Нашите ученици всички са много добри. Всъщност способността да осъзнавате собствените си недостатъци означава, че се самоусъвършенствате. Разбирам какво казва той. Току-що ви казах нещо, а именно, че когато започнете да практикувате Фалун Гонг, ще пречистя тялото ви и на практика ще пречистя напълно най-големия слой молекули, съставляващи повърхността на човек, включително частта, която е вашите мисли. Но все още искам да оставя една част, която ще ви даде възможност да живеете сред обикновените хора и да поддържате състоянието си на самоусъвършенстване сред обикновените хора. Имам предвид, че когато човек няма човешки чувства, той не може да живее в човешкия свят. Без нищо, присъщо на човешките същества, вие не бихте искали да останете сред хората дори за минута. Казвам ви да не си създавате повече привързаности и да положите всички усилия да се освободите от съществуващите си човешки привързаности.

Всъщност, от друга гледна точка, аз мога напълно да премахна онези ваши мисли, да премахна всичките ви лоши мисли и директно да отстраня привързаностите ви. Но така не би се получило; това не би било самоусъвършенстване. Има обаче едно нещо, което мога да направя: да ви пречистя, започвайки от повърхността, и да направя така, че мислите ви да достигнат определено ниво на чистота, макар че една малка част трябва да остане за целите на самоусъвършенстването. Ако се премахнеше повече, не бихте били способни да се самоусъвършенствате. За да ви направя способни да се самоусъвършенствате сред обикновените хора, ще пречистя тялото ви, [започвайки от] от вътрешния микрокосмос. Външната повърхност няма да има твърде много проявяващи се божествени сили и това ще ви позволи да поддържате състоянието, при което се самоусъвършенствате сред обикновените хора. Ще ви пречистя от най-микроскопичната част на живота ви, от вътрешността до външността, докато всички неща бъдат пречистени чак до най-повърхностното; когато елиминирате последните оставащи парченца, постигате Съвършенство. Повърхностните неща, които все още не са елиминирани, са за последната стъпка от самоусъвършенстването. Те са умишлено оставени за вас и ви позволяват да поддържате състоянието, при което се самоусъвършенствате сред обикновените хора. Когато се освободите от тази малка част, вие ще сте наистина неспособни да останете сред обикновените хора и няма да имате интерес към човешките дела. Ще се появи това състояние. Така че тази последна част ще бъде напълно елиминирана само на финалната стъпка.

Това е най-добрият метод. Той може да ви позволи както да се самоусъвършенствате сред обикновените хора, така и да живеете нормално сред тях. Същевременно обаче трябва да поставите стриктни изисквания към себе си и не можете да имате привързаности толкова силни, колкото са при обикновените хора. Тъй като вървите по този път и се самоусъвършенствате по този начин, ще ви кажа следното: ако за момента имате малко привързаности или мисли на обикновени хора, не се обременявайте от това, тъй като те са ви умишлено оставени. Трябва да внимаваме и по отношение на една друга тенденция: някои хора поначало не са се самоусъвършенствали усърдно, така че щом ме чуят да го формулирам по този начин, [ще си помислят:] „О, това е оставено за мен. Тогава няма да се тревожа за него“. Те се отдават на желанията си, не отслабват привързаностите си и не си поставят стриктни изисквания. Така няма да се получи, тъй като това не е самоусъвършенстване.

Практикуващ: Можем ли да встъпваме в брак?

Учителят: Оставил съм ви фактори, които ще ви позволят да живеете сред обикновените хора. Надявам се някои от вас сред нашите практикуващи, които са млади, все пак да създадат семейства и да започнат кариери. Ако в бъдеще целият свят дойде да изучава Дафа и никой не създава семейство, тогава с човешкото общество би било свършено и то повече не би съществувало. Така не би се получило. Също така, младите хора трябва да имат потомство и вие трябва да оставите метод за самоусъвършенстване на новото човечество на бъдещето.

Практикуващ: Колко голям е раят Фалун?

Учителят: Раят Фалун е изключително голям. (Смее се) Той има безбройни съзнателни същества и безчислени Буди, Бодхисатви и Архати.

Практикуващ: След като започне да практикува Фалун Гонг, може ли човек да повтаря монотонно „Буда Амитаба“?

Учителят: Монотонното повтаряне на името на Буда е самоусъвършенстване и монотонното повтаряне на „Буда Амитаба“ е самоусъвършенстване по метода за самоусъвършенстване на будизъм Чиста земя. Ако докато практикувате Фалун Гонг, също така повтаряте монотонно „Буда Амитаба“, тогава примесвате това в своята практика. Не ви казвам, че трябва да се самоусъвършенствате по Фалун Дафа; ако наистина не можете да се откажете от това, тогава повтаряйте монотонно „Буда Амитаба“, тъй като принципът вече ви е бил разяснен. В периода Края на Дхарма постигането на Съвършенство в религиите е много трудно. Някои хора говорят за отнасяне на карма в Небесата, но това не е толкова лесно, колкото си мислят обикновените хора. Хората трябва да усъвършенстват мислите си до достатъчно добра степен и най-съществената им карма трябва да бъде премахната чрез самоусъвършенстване, като бъде оставена само малка част от привързаности, които постепенно да бъдат намалявани. По това време ще възникне специална ситуация и само тогава човек може да отнесе карма на Небето. Ако отнесете едно изключително мръсно тяло на едно абсолютно чисто Небе или в рая на един Буда, къде ще бъдете поставени? Нали така?

Практикуващ: Когато изпълнявам упражненията късно нощем, усещам, че има демон, който ме тормози. Дали става въпрос за това, че не може да изпълняваме упражненията посред нощ?

Учителят: Ако истински се самоусъвършенствате по Фалун Дафа и не примесвате други неща в своята практика, гарантирано е, че нищо няма да посмее да ви навреди. Понякога нов ученик примесва други неща в практиката си, като в този случай не можете да кажете, че той се самоусъвършенства по пътя на Дафа. Ако не действате според изискванията на Фа, ако само правите упражненията, ако не се самоусъвършенствате истински, тогава ако възникнат проблеми, няма да ми е лесно да се погрижа за вас – дори да извикате името ми. Казвате: „Учителю, защо не се грижиш за мен?“. Но самоусъвършенствате ли се по Дафа? Самоусъвършенствате ли се по моите изисквания? Не е ли такъв принципът? Самоусъвършенстването в Буда е сериозно.

Практикуващ: Може ли да практикуваме Тайджи наред с Фалун Гонг?

Учителят: Не може. Тайджи, Шин И, Ба Гуа – тези форми съдържат в себе си Чигонг. Но практикуването на други бойни изкуства няма значение, било то Дълъг юмрук, Наводняващ юмрук, Южен юмрук, Шаолин и така нататък – никое от тях не е проблем. Тайджи обаче определено е Чигонг.

Хората днес не знаят как би трябвало да използват Тайджи. Някои го приемат като фитнес метод за поддържане на телата им във форма. Всъщност Тайджи съдържа в себе си много неща от едновременно вътрешното и външното самоусъвършенстване. Хората днес не знаят как да се самоусъвършенстват. Причината е, че Джан Санфен не е оставил на хората Фа на сърцето от Тайджи, а само движенията и така тези след него не са могли да се самоусъвършенстват по това. Не гледайте колко бавни изглеждат движенията в Тайджи, защото силите им не са в повърхностното измерение. От тази човешка страна ръката ви, независимо колко сте бързи, не е бърза колкото неговата ръка. Виждате го да се движи много бавно, но той се придвижва в друго измерение. Това е като древните истории, които чувате, в които един безсмъртен може да върви нормално, но яздещите след него не могат да го настигнат. За обикновените хора изглежда, че той върви доста бавно, но в действителност се придвижва в други времепространства.

Хората смятат, че могат да нанесат удар с юмрук бързо, но никога не биха могли да се сравняват със скоростите на други времепространства. Ето защо макар и да виждате, че в Тайджи разпъват бавно юмруци и длани, независимо колко бързи са вашите движения, вие не сте бързи колкото тях, защото те са стигнали там далеч преди вас. Просто съвременните хора не са способни да достигнат това ниво. Освен това техните длани носят свръхестествени способности, а човешките същества не могат да се противопоставят на тези способности. Бойните изкуства изглеждат чудесно във филмите. Така че защо в реалния живот хората изглежда да движат ръце по всевъзможни начини или произволно да тъпчат или ритат с крака, но пак не виждате откъде се предполага да дойдат специалните способности на бойните изкуства? Защо движенията им не изглеждат, както се предполага да изглеждат бойните изкуства? Защото те нямат никакви необикновени способности. Ако имаха някакви необикновени способности, хората нямаше да имат никакъв начин да избегнат ударите им. Това не работи, ако се опитат да изпълнят тези движения без необходимите [свръхестествени] умения. Така че причината, поради която днес хората не могат да демонстрират величието на бойните изкуства, е, че им липсват както вътрешни, така и външни свръхестествени способности.

Тайджи може да позволи на човек да се придвижва в други измерения; то е присъща част от самоусъвършенстването, така че изцяло се брои за Чигонг практика. Само когато тялото на човек се промени в хода на практикуването и сферата на мисълта му се подобри, от практиката му могат да бъдат породени неща. Ще ви кажа, че самоусъвършенстването в Дао или в Бог е несравнимо свято. Не е, както си го представят хората. Сега те използват западналите разбирания на съвремието, за да си представят как са били древните. Хората в древността не са били такива.

Практикуващ: Когато Фалун се върти по посока на часовниковата стрелка и обратно на нея, възможно ли е да се върти под наклон или в обърнато положение?

Учителят: Да, той ще настрои тялото ви според нужното. Върти се по такъв или такъв начин с цел да настрои тялото ви както трябва. В началото, когато Фалун настройва тялото на човек, той ще се върти така, както е необходимо, и няма да има фиксирана скорост. Щом тялото бъде настроено, Фалун ще се стабилизира в долната коремна област. Там той ще се върти девет пъти по посока на часовниковата стрелка и девет пъти обратно на нея, което е нормалното му състояние.

Практикуващ: Когато правя упражненията, синът ми се противопоставя на това.

Учителят: Да, някои хора ще имат такива ситуации, при които членове на семейството им се противопоставят [на практиката]. Все още обаче зависи от вас. В крайна сметка, когато човек се заеме със самоусъвършенстване, ще има изпитания. Така че може би демон ще използва сина ви, за да ви се намесва. Ако истински встъпите в самоусъвършенстването по Дафа и успеете да се самоусъвършенствате истински, тогава ще се погрижа за това. Ще гледам какви са мислите ви, когато сте насред намеса, и ще видя дали все още искате да се самоусъвършенствате, тъй като самоусъвършенстването в Буда е сериозно и няма да се получи, ако волята ви не е твърда.

Практикуващ: Най-добре е да седим в двоен лотос, когато медитираме, нали така?

Учителят: Изискването е накрая да постигнете двоен лотос. Практикувайте го постепенно и всеки ще е способен да седне в двоен лотос. В Китай възрастни хора на повече от 80 години са били способни постепенно да кръстосат и двата крака, така че няма да има проблем. Стига да практикувате, постепенно ще успеете да ги кръстосате. Не става въпрос, че можете да го направите изневиделица, и с насилване няма да се получи. Ако кажете, че не можете да задържите краката си кръстосани дори в единична лотосова позиция, тогава, след като не можете да ги задържите вдигнати, седнете със свободно кръстосани крака. Ако кажете: „Не мога да седна дори със свободно кръстосани крака“, тогава ги оставете да стърчат малко по-нависоко. Когато сте способни да продължавате да седите, краката ви постепенно ще се снижат – ще се снижават всеки път – и накрая, когато легнат долу, ще правите единичен лотос. Когато правите единичен лотос, краката ви ще стърчат много нагоре, но това няма значение. Всеки път, когато правите упражненията, ще откривате, че краката ви се снишават малко – те ще го правят всеки път. След като са се снишили чак до долу и когато в единичен лотос и двата ви крака са изцяло легнали на земята, тогава можете да направите двоен лотос. Щом и двата ви крака са напълно легнали и сте способни да хванете другия си крак и да го поставите отгоре, това ще е двойната лотосова позиция.

Практикуващ: Защо казвате, че децата със смесена кръв са достойни за съжаление? Човек може да е китаец в този живот и после чужденец в следващия, и на Земята има всякакви раси и Първични духове.

Учителят: В процеса на прераждане се преражда Първичният дух, докато това, което има смесена кръв, е физическото тяло. Различните Богове създават свои собствени различни хора и в историята тези Богове през цялото време са се грижили за хората, които са създали. Белите хора са си бели хора, чернокожите са си чернокожи, а хората от жълтата раса са си от жълтата раса. Всяка раса в света е раса, която съответства на Небесата. След като кръвта се смеси, хората вече нямат съответствието си с Боговете в Небесата. И тогава е възможно никой от Боговете, които са създали човешките същества, да не се грижи за тях. Тогава, колкото до тези хора, те са достойни за съжаление. Някои може да се зачудят какво да правят в такъв случай. Ще ви кажа да не се тревожите. Говоря за ситуацията на повърхността на човешките същества. Тъй като Първичните духове на хората не са се смесили, ако хората искат да се самоусъвършенстват, аз мога да ви направя способни да се самоусъвършенствате. Ако можете да се самоусъвършенствате до последната стъпка, можете да постигнете Съвършенство по същия начин и няма да има никаква разлика. Самоусъвършенстването няма да бъде проблем.

Ако един обикновен човек се намира в такава ситуация, тогава той ще води много жалък живот. Боговете отгоре няма да признаят регион, където има концентрация на смесени раси, така че обикновено хората в такъв регион ще бедстват и ще имат тежък живот.

Практикуващ: Китайските деца, учещи в чужди държави, получават западно обучение. Ако в самоусъвършенстването те използват чужди езици, за да разберат „Джуан Фалун“, могат ли да отидат в рая, съответстващ на хората от жълтата раса?

Учителят: Първичният дух ще отиде там, откъдето е, така че повърхността на човешкото тяло не е определящият фактор. Ако се самоусъвършенстват добре, те ще постигнат Съвършенство по същия начин. За тях ще е трудно да разберат повърхностните значения на китайски и за тази повърхностна разлика няма решение. Но в самоусъвършенстването вътрешните значения, които минават отвъд тези на човечеството, няма да бъдат засегнати.

Практикуващ: Човешкият мозък е много развит. Защо животните са способни да контролират хората?

Учителят: Човешкият мозък изобщо не е развит. Просто хората го виждат като такъв. И нещо повече – самите хора знаят, че над 70% от човешкия мозък не се използват. В действителност [тези части] са били заключени от Боговете. Щом едно същество – от какъвто и вид да е – придобие интелигентност, то преминава отвъд нивото, което обитава, и тогава може да има власт над други животи. Въпреки че принципите на Небето няма да позволят това, когато хората извършват лоши постъпки и следват тези неща, то е същото като самите хора да ги канят чрез стремежа си към тях. То се възползва от тази ситуация и така може да контролира хората.

Практикуващ: Как би трябвало да се разбира връзката между Гонг и Фа? Каква е връзката между подобрението във Фалун Гонг и Фа-принципите?

Учителят: Вече съм говорил много ясно за тези неща в „Джуан Фалун“. Ако ще говорим за това, то е необятно, така че ще кажа само малко. Хората, участващи в теоретични дебати, винаги са разисквали кое е първото – материята или съзнанието; те винаги са имали идеологични аргументи. Ще кажа на всички ви, че материя и съзнание са едно и също. Гонг е Фа и Фа е Гонг, защото съзнанието само по себе си е материя. Съществува стандарт за подобрението на Шиншин на самоусъвършенстващите се; той приема облика на измервателен стик. Когато Шиншин се повиши, Гонг също се повишава. Гонг формира Гонг-колона над главата ви, като по краищата на Гонг-колоната има скáла. Това е показателят за височината на Шиншин на човек. С подобрението на Шиншин измервателният стик расте и с нарастването му нагоре нараства и Гонг. И развитието на Гонг е изключително бързо. Зависи от това, дали вашият Шиншин се повишава, или не. Ако се повишава Шиншин, повишава се и Гонг. Ето защо принципът, че Гонг е висок колкото Шиншин, е абсолютна истина. Във всяка школа е така; просто по-малките практики не го разбират – това е всичко.

Западните религии не говорят за Гонг. Когато Буда Шакямуни разпространявал Фа, той също не говорил за Гонг; само в даоизма се говори за Гонг. Нещата, за които говоря аз, обхващат всички неща на Буди, Даоси и Богове, и всички Богове и Фа са възникнали чрез просветление до фундаменталния Фа на Вселената. В преподаването си на Фа полагам всички усилия, за да ме разберете; използвам всяко понятие, което може да ви позволи да разберете. Някои хора казват, че западните религии не са самоусъвършенстване и че източната медитация се явява такова. Не са ли западните [религии] самоусъвършенстване? Те също са самоусъвършенстване. Исус е казал, че ако имате вяра в него, можете да влезете в Царството небесно. Какво е имал предвид? Исус винаги говорел за нещата на повърхността и казвал на хората как да се държат. Точно като западната култура; [там] не обясняват вътрешните значения и стига да постъпвате [правилно], това ще свърши работа. Хората днес не знаят какво представлява вярата, за която е говорил Исус. Той е казал, че ако имате вяра в него, тогава можете да влезете в Царството небесно. Всъщност, колкото до вярата, само постъпването в съответствие с казаното от Исус е истинска вяра. Ако не постъпвате в съответствие с казаното от него, истинска вяра ли е това? Ако човек ходи на църква и казва „амин“ преди хранене, но щом се завърне в обществото, винаги върши лоши неща, може ли това да се нарече наличие на вяра в Исус? Дали това, за което той е говорил, е било ограничено до само едно изречение – „Вярвайте в мен и можете да влезете в Царството небесно“? Защо Исус е дискутирал толкова много принципи за поведението на човек? Ако постъпвате в съответствие с казаното от него, тогава можете да влезете в Царството небесно. Не е ли такъв смисълът? Вярата е общо понятие. Ако не се самоусъвършенствате и не подобрявате себе си, тогава бихте ли могли да влезете в Царството небесно? Разбира се, може би ходите на църква, когато е време за това, и често изричате името на Господа, но нима това означава, че вярвате в Богове? Просто си чакате да влезете в Царството небесно? Така няма да стане.

Тогава каква е целта на изповедта? Изповедта е, когато човек знае, че е направил грешка, и иска да се справя по-добре. Не се зачита, когато човек се изповядва, докато все още прави същата грешка. Да кажем, че днес сте убили човек [и кажете]: „Моля те, прости ми“, а после на следващия ден убивате друг и след това отново се изповядвате и молите за прошка. Кой би ви простил? Виждате идеята, нали така? Би трябвало да спрете да правите грешки, да дадете обет да не извършвате тези неща отново и наистина да не ги правите отново. Когато откриете, че имате лоша мисъл, в изповедта си ще кажете на Исус: „Исусе Христе, спаси ме, тъй като имам лоши мисли“. Тогава, ако в ежедневието си се държите по-добре, не подобрявате ли своя Шиншин? Не е ли това самоусъвършенстване? Исус не е говорил за Гонг, защото „самоусъвършенстването зависи от самия човек, а Гонг зависи от Учителя“. Аз искам да направя така, че телата ви да успеят в самоусъвършенстването и да ги променя, така че наблягам на Гонг. Исус не е говорил за Гонг, защото не ви е необходимо да знаете за него. Просто се съсредоточавате върху усъвършенстването на сърцето си, а за Гонг ще се погрижи Исус, така че той не е говорил за Гонг. Самоусъвършенстването е отстраняване на човешките лоши мисли и поведения. Докато сферата ви се повишава, майсторът ще изпълни своята роля и ще развие Гонг за вас. Това е идеята.

Практикуващ: Буда Шакямуни е успял в самоусъвършенстването преди стотици милиони години. И все пак не всички животи са асимилирани с „Джън-Шан-Жен“ при раждането си. Тогава как би могло да се постигне успех в самоусъвършенстването?

Учителят: Не всички съзнателни същества в Небесата имат Статус на достижение и не всички същества в Небесата са Буди. Всички животи са създадени от Дафа на Вселената и са породени във Вселената, създадена от Дафа, но това не е същото като да се успее в самоусъвършенстването. Успехът в самоусъвършенстването се отнася до утвърждаването и просветляването до собствения Статус на достижение. Шакямуни е Буда, при това много добър. Мога да ви кажа, че Джън-Шан-Жен са Фа-принципите на цялата Вселена; те са фундаменталните елементи, сътворили цялата Вселена, и фундаменталните елементи, създали най-първичните Богове и всички Богове в целия ход на Вселената. Буда Шакямуни, разбира се, е бил сред тях. Вселената също има процес на формиране, застой, упадък и унищожение. Буда Шакямуни не е бил най-първичният Бог. Всички живи същества във Вселената се придвижват към упадък и унищожение. В следващите си животи съзнателните същества в близост до Трите сфери могат да се самоусъвършенстват отново. Това е метод на пречистване, използван при съществата в тези предели. Принципите, за които говорил Шакямуни, били Фа на Татагата, който той утвърдил и до който се просветлил от Джън-Шан-Жен на своето ниво. Нито един Татагата не обяснява истинския и фундаментален Фа на Вселената, защото фундаменталният Дафа на Вселената минава отвъд Вселената и всички животи в нея. Боговете могат само да утвърдят и да се просветлят до свое собствено разбиране на собственото си ниво. Това са техни пътища на самоусъвършенстване и различните Богове могат да спасяват хора единствено като ги превръщат в съзнателни същества под себе си. И все пак Дафа е фундаменталният Велик Дао; самоусъвършенстването по него е най-бързото и най-простото и няма толкова много подробности. Фа е като пирамида; в краищата си е просто ето толкова нисък, докато разбиранията на Боговете се издигат просто ето толкова високо. Тогава тези, които са спасени, могат да постигнат Съвършенство само на ето това ниво. Един Татагата постига Съвършенство на това ниво, така че той е утвърдил и се е просветлил до ето толкова, а когато издигат нагоре свои ученици, Татагатите се фокусират единствено върху нещата от собствените си дисциплини. Просветлението на всеки един Буда е различно и всеки Буда проумява фундаменталния Дафа на Вселената – Джън-Шан-Жен, от Фа-принципите на Дафа на Джън-Шан-Жен. Подсилван от Богове и Буди на дори по-високо ниво, с праведно самоусъвършенстване и праведно просветление, количеството, което ще разбере и ще узнае, сформира собствените му неща от самоусъвършенстването и той е асимилиран до това ниво на Фа.

Практикуващ: Защо главата ми се завърта към портрета на Учителя(3) по време на медитация?

Учителят: Става въпрос, че знаещата ви страна ме гледа. Понякога моят Фашън ви дава знаци. Когато прави това, той използва различни методи. Ако искате да разберете дали нещо е било направено добре, или не, или дали е било извършено по правилен начин, погледнете снимката ми в книгата или други мои снимки. Без значение дали Небесното ви око е отворено, или не, ако сте действали погрешно, ще изглеждам много строг; ако сте постъпили правилно, ще ви се усмихвам. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато Учителят преподава Фа, чувствам, че Фа е много правилен и добър. Понякога усещам, че просто бива изказан право в сърцето ми. Но когато по-късно се опитам да си припомня за какво е говорил Учителят, като че ли нищо не си спомням цялостно. Какво да направя?

Учителят: Всъщност когато ме слушат да преподавам Фа, всички ще имат подобни състояния. Аз съм преподал много Фа и за вас е невъзможно да го запомните ясно целия. Не се тревожете. Всеки път, когато се натъкнете на проблеми в самоусъвършенстването си, ако можете да се приемете за самоусъвършенстващи се и да се справите по правилния начин, ще сте в състояние да си спомните думите ми. Гарантирано е, че ще е така. Но ако по това време се ядосате до такава степен, че станете замаяни и не можете да запазите спокойствие, тогава няма да сте в състояние да мислите за тях и това доказва, че самоусъвършенстването ви не е солидно. Но в общия случай можете да си спомните преподадения от мен Фа. Ако човек не може да се самоусъвършенства, тогава той винаги ще е неспособен да си спомни Фа, който съм преподал. Подчертавал съм отново и отново, че този Фа не е изречен, за да го слушат обикновените хора. Всички вие, седящи тук, имате предопределена връзка. В противен случай не бихте били способни да влезете.

Практикуващ: Ако приютя изоставени малки животни, ще създаде ли това карма?

Учителят: В действителност това няма да създаде карма. За обикновения човек то е извършване на добро дело, но в миналото будизмът е говорел за това, да не се убиват и да не се отглеждат същества. И има причини за това, да не се убиват или отглеждат. Колкото до „да не се убиват“, всички самоусъвършенстващи се са наясно с това. За „да не се отглеждат“ има две причини. Едната е, че по време на самоусъвършенстването за животното е лесно да придобие интелигентност. Възможно е да извърши много погрешни неща в мига, в който ги придобие. В Китай има една древна поговорка: „да станеш призрак“. На животните не е позволено да се самоусъвършенстват. А освен това, отглеждането на тези неща изисква много грижи. То ще е разсейващо и мислите за това са привързаност и ще повлияят на самоусъвършенстването. Разбира се, за самоусъвършенстващите се обичта към животните също е привързаност.

Ще разкажа на всички ви една история. Както знаете, браманизмът бил това, на което Шакямуни се противопоставял най-много. Той вярвал, че това е религия, която е станала зла, и тя била поставена в противовес на неговия будизъм. Всъщност мога да ви кажа, че това, на което се противопоставял Шакямуни, бил браманизмът, а не Боговете на браманизма. През най-ранния период на браманизма това, в което вярвали хората, били Буди – Буди, дори по-ранни от Шакямуни. Но в течение на дълъг период от време хората изоставили праведната си вяра в Будите и направили религията зла, дори дотам, че използвали убийства като ритуални жертвоприношения на Будите. Накрая Богът, в който вярвали, нямал облика на Буда; те започнали да вярват в зли духове и демони с облика на чудовища. Хората направили религията зла. Знаете ли, ако будизмът се развиеше по този начин, тогава Шакямуни не би признал и него. Така че помислете всички: след като изминат много години и самоусъвършенстващите се по това време погледнат назад към тази религия от миналото, няма ли да я видят като зла? Това е същото. Хората са тези, които правят религиите зли, тъй като Боговете по никакъв начин не са зли.

Много отдавна в Индия имало един самоусъвършенстващ се последовател на браманизма. Той бил доста усърден в самоусъвършенстването и се самоусъвършенствал в уединение в планините. Веднъж един ловец преследвал елен и го ранил със стрела. Този елен побягнал към самоусъвършенстващия се, който го скрил, за да го предпази. Сам в планините, той бил много самотен, така че започнал да се грижи за елена. Ако не внимават, хората могат да се привържат и действително човешкото чувство на жал и човешката привързаност към емоциите се концентрирали върху този малък елен. С времето той станал много привързан към елена и впоследствие еленът станал най-близкият му спътник. В резултат на това той вложил цялата си енергия в елена и когато медитирал, съзнанието му не можело да се успокои; мислел с какво да нахрани елена и отслабил решимостта си да напредва.

Няколко години по-късно, един ден еленът внезапно умрял и [човекът] бил ужасно опечален. Той постоянно мислел за елена и можел да напредва усърдно дори още по-малко. По това време възрастта му била напреднала, а ако човек не се самоусъвършенства, животът му не може да бъде удължен. Той вече не можел да се самоусъвършенства и животът му приключил. Когато настъпил краят на живота му, не мислел за Буда Фа; все още мислел за елена и поради това след смъртта си се преродил в елен. Когато човек е на смъртно легло, той може да се прероди в това, към което е привързан и за което си мисли, така че той мигом се преродил в елен. Колко жалко. Един самоусъвършенстващ се – човек, който се самоусъвършенствал доста добре – накрая бил погубен в този един миг. За самоусъвършенстващите се е най-добре да не се привързват към животни.

Практикуващ: Неспособен съм да проявявам търпение към другите, когато съм изнервен и напрегнат. Какво да направя?

Учителят: Все още повдигате въпроса за неуспеха да проявявате търпение? Дори ако не можете да изтърпите, трябва да го изтърпите. Като самоусъвършенстващи се трябва да бъдете състрадателни! Току-що казах, че ако не можете да обикнете врага си, не можете да успеете в самоусъвършенстването и да станете Буда. Тогава помислете, когато някой е лош към вас, не става ли въпрос, че му дължите от миналото? Ще се получи ли, ако не му се изплатите? Това, което сте му причинили тогава, може би е дори по-зло от сегашното му отношение към вас и болката, която сте създали за другите, вероятно е дори по-голяма от това! Когато в самоусъвършенстването възникнат конфликти, проявленията им изглеждат изключително случайни и някой може да ви ядоса, но в онзи предишен момент вие – също по изключително случаен начин – по подобен начин сте разгневили другия човек. Как може нещо да ви бъде казано, преди да се случи? „О, в предишния живот ти ме ядоса, така че в този аз ще те ядосам.“ Няма такива неща. Много неща изглеждат случайни, но никое от тях не е такова.

Може би преди никога не сте попадали в подобна ситуация, но сега сте самоусъвършенстващи се, така че в името на подобрението ви за вас трябва да бъдат създадени такива обстоятелства. Няма да се получи, ако нямате такива неприятности, и аз ще ги използвам, за да подобрявам вашия Шиншин. С подобрението на вашия Шиншин се увеличава и вашият Гонг, и вашият Шиншин ще се подобрява. Който ви създава неприятности, същевременно ще ви дава и Дъ. Докато изпитвате болка, собствената ви карма също ще се преобразува в Дъ. Ще спечелите четири неща с един удар, така че всъщност би трябвало да сте благодарни на другия човек. Ако все още го мразите или не можете да запазите търпение спрямо него, това не е правилно. Също така някои хора си мислят: „Учителят ми каза да търпя, така че ще задържа това в себе си“. Тогава, след известно време казвате: „Учителю, сдържах се до етапа, в който стана твърде болезнено“. Казвам, че това не е търпение. Истинският самоусъвършенстващ се изобщо няма да се ядоса. Без значение колко голям е проблемът, сърцето му няма да трепне. Защо е нужно да се задържат неща вътрешно, докато стане болезнено? Ето какъв би трябвало да бъде един самоусъвършенстващ се. Някои хора търпят заради репутацията си и това също не е истинско търпение. Но тъй като сте започнали да се самоусъвършенствате, ако засега не можете да постигнете това, тогава все пак наистина трябва да се сдържате.

Практикуващ: Много велики Чигонг майстори са млади и има майстори от много школи, които разпространяват своите практики.

Учителят: Фактът, че има много хора, които разпространяват практики, е предизвикан от космическия климат и за това си има причина. Но ще ви кажа, че много „Чигонг майстори“ са самозванци. В действителност те не са Чигонг майстори; фалшиви са. Много хора са подтиквани от обладаващи животни и други объркани неща. И много майстори разпространяват мирски и малки пътища и това, за което говорят, са принципите на онова ниво. Освен тези неща има и хора, които се самоусъвършенстват в планините. Някои от тези, които съм срещал, са се самоусъвършенствали в продължение на над 4000 години. Защо са се самоусъвършенствали толкова дълго? Не става въпрос, че нивата им не са достатъчно високи и затова не могат да се изкачат на Небето, тъй като някои от тях са преминали далеч отвъд Трите сфери; по-скоро не могат да се издигнат нагоре. Не им е позволено да се издигнат нагоре, тъй като няма рай, който ще ги приеме. Защо са способни да увеличават Гонг? Това също е определено от Фа-принципите на това ниво. Но онези мирски и малки пътища са различни; някои от тях са били създадени от човешки същества. В началото такъв човек просто се самоусъвършенствал по един метод за самоусъвършенстване или в Дао или Буда школата. След като се самоусъвършенствал известно време, усещал, че това е много добро, но при него идвал някой друг: „Ела и се самоусъвършенствай по това“. И тогава той отивал да го изучава. Така неговият Гонг се объркал. Първоначално той имал майстор отгоре, който се грижел за него, но когато майсторът видял, че той е станал такъв, повече не го искал. Тъй като онези отгоре вече не го приемали, той вече не можел да напусне Трите сфери. На онези извън Трите сфери не е позволено да влизат в тях, нито на тези вътре в Трите сфери е разрешено да ги напускат. Независимо до каква височина се самоусъвършенствате, ако никой отгоре не ви приеме, не можете да си тръгнете – онзи човек смесил неща в самоусъвършенстването и неговият Гонг се объркал, така че той остава в Трите сфери. Това е една от причините, поради които самоусъвършенстващите се по мирските и малките пътища не могат да придобият Праведно достижение. Ето защо казах, че това, да не се практикува по два пътя на самоусъвършенстване, е крайно сериозен въпрос.

Някои хора са чели книгите и казват: „Учителю, на Вас не са ли ви предавали неща майстори от Буда и Дао школата?“. Ще ви кажа, че това, което правя, е различно; аз преподавам Фа на Вселената. Не просто преподавам Фа от Буда школата, нито просто преподавам Фа от Дао школата, нито специфично преподавам даден конкретен метод за самоусъвършенстване; аз разпространявам фундаменталния Дафа на Вселената и ето защо постоянно казвам „Дафа, Дафа“. Това е фундаменталният Фа на Вселената. Всички пътища за самоусъвършенстване във Вселената са включени в него. Също така ще ви кажа, че сред моите няколко учители в този свят има Буди, Даоси и Богове и на всички тях преди няколко живота аз съм предал неща. Целта беше да направя такава подредба, при която по времето, в което исках да разпространя Дафа, те да ми предадат обратно тези неща, да отключат паметта ми и тогава аз да го разпространя на вас. (Аплодисменти) Нито едно нещо, което се случва в обикновеното общество, не е случайно. Разпространяването на Дафа, както го правя аз, е толкова огромно нещо и в бъдеще ще има дори повече хора, които да го изучават, така че никой от различните видове неправедни елементи във Вселената, които се намесват, нито нещата в Трите сфери, които се намесват на разпространението на Дафа, нито онези хаотични животни с интелигентност и духове от ниско ниво, които всяват смут, не са случайни.

Практикуващ: На това ниво няма как да различим истинските Чигонг майстори от фалшивите. Как би трябвало да се подхожда към това в бъдеще?

Учителят: По каква причина искате да различавате истинските Чигонг майстори от фалшивите? На този етап все още ли искате да участвате в други Чигонг семинари? В противен случай защо би ви било необходимо да ги разграничавате? (Аплодисменти) Мисля, че някои хора не са посещавали Чигонг семинари и когато чуят нещата, които казва Учителя Ли, [осъзнават], че това самоусъвършенстване е толкова обширно и дълбоко, така че си казват: „О, тогава ще ходя да слушам какво имат да кажат и други Чигонг майстори и ще натрупам повече знания“. Някои може да мислят по този начин, но това е неправилно. Преподаваното от мен е Дафа; не можете да чуете тези неща на други места. Да не се практикува по два пътя на самоусъвършенстване е нещо изключително сериозно.

Освен това, ако искате да приемете тези неща за познание или да се занимавате с други пътища за самоусъвършенстване, може би няма да можете да си припомните дори и една фраза от Фа, който преподавам, защото самоусъвършенстването е сериозен въпрос. По никакъв начин не можете да разграничите истинските Чигонг майстори от фалшивите и техните прояви са измама с цел да измъкнат пари от хората. Други понякога също говорят повърхностно за Шан, но всъщност действат заради пари. Така че е много трудно да се направи разграничение.

Практикуващ: Ако някои хора се интересуват от Дафа, но не могат да решат дали да се самоусъвършенстват и не могат да се видят като самоусъвършенстващи се, трябва ли нашите асистиращи все още да им помагат?

Учителят: Мисля, че при някои ученици все още има процес на проумяване на нещата. Ако искате един начинаещ да има сфера, висока колкото на дългогодишен ученик, той не може да постигне това. Позволете му да има процес на разбиране на нещата; ако иска да практикува, ще практикува и ако иска да практикува, тогава ще го научите. Постепенно той ще почувства, че това е добро, и може да му дадете да чете „Фалун Гонг“ назаем или да му кажете да отиде да си купи книгата, за да я прочете. По този начин той ще почувства, че това е добро, разбирането му ще се повиши и след това може да му дадете да чете „Джуан Фалун“; стъпка по стъпка и малко по малко той ще започне да разбира. Да кажем, че искате да му поставите изисквания: когато изпълняваш нашите упражнения, не можеш да приемаш лекарства; щом правиш нашите упражнения, повече не можеш да вярваш в други неща; когато изпълняваш нашите упражнения, трябва от раз да достигнеш определено ниво. Тогава незабавно ще го наплашите и прогоните. Може да му кажете първо да пробва да практикува и ако той почувства, че това е добре, тогава и сам ще знае какво да прави.

Спасяването на хора е много трудно. Ако за дълъг период от време той не успява да не практикува по два метода за самоусъвършенстване наведнъж или ако прави само упражненията и не чете книгата, тогава можете да го посъветвате да прави други упражнения. В противен случай ще се натъкне на проблеми и ще е зле за него. Тук той ще изиграе лоша роля. Ако не се отдаде на самоусъвършенстването [по само една школа], тогава моят Фашън няма да се грижи за него, в който случай той ще е просто обикновен човек. Когато му дойде времето, обикновеният човек ще се разболее и може би някой демон, който вреди на Фа, ще го използва, за да направи определени неща, и той внезапно ще спре да се държи нормално. Обикновените хора не знаят, че в самоусъвършенстването човек трябва да се отдаде на една практика, и щом се натъкнат на проблеми, те ще ни нанесат много вреда. Ако той не е способен да се самоусъвършенства, като се съсредоточи върху едно-единствено нещо, и ако не е в състояние да изучава Фа, тогава го посъветвайте да си върви или кажете на семейството му да го посъветва да не практикува повече.

Практикуващ: В миналото преподавах бойни изкуства в училище. Бях инструктор по бойни изкуства. Сега изучавам Фалун Дафа и вече не практикувам Тайджи, но мога ли все още да обучавам ученици?

Учителят: Можете. Но всичко, което съдържа елементи на самоусъвършенстване, включително Тайджи, ще включва и самоусъвършенстване. Ако правите това като професия, за да си изкарвате прехраната, тогава може. Ако кажете, че преподавате Тайджи в училище, тогава можете да го преподавате, тъй като имам специални начини за справяне със специални ситуации. Ако случаят не е такъв, тогава би трябвало да се самоусъвършенствате с отдаденост на само една школа. Но, както го виждам, не е ли дори по-добре, ако им преподавате Фалун Дафа? (Аплодисменти) Някои училищни преподаватели в Китай преподават Фалун Дафа в часовете по физкултура. След практиката сядат и четат книгата на учениците. Самите ученици казват: „Никога не сме толкова тихи в час“.

Практикуващ: Освен да видим Фалун, можем ли и да го чуем?

Учителят: Всички свръхестествени способности ще се появят, когато се практикува Фалун Гонг. След отварянето си Небесните уши на някои хора могат да чуват звуци от други измерения.

Практикуващ: Могат ли онези, които се самоусъвършенстват в Дафа, да встъпват в брак?

Учителят: Могат. В самоусъвършенстването съм ви оставил неща, така че истинското ви аз да може да се самоусъвършенства и да се подсигури самоусъвършенстването ви сред обикновените хора. Можете да се самоусъвършенствате, докато се придържате към начина на живот на обикновените хора. Също така се надявам, че онези, които не са семейни, ще могат да намерят подходящ партньор, от когото да са удовлетворени, и да създадат семейство. В бъдеще може би и съпругът, и съпругата ще практикуват, като в този случай ще сте спасили партньора си. Но не използвайте това като стандарт – тоест, ако той не практикува, да не сключите брак с него. И тук би трябвало да се придържате към състоянието на обикновените хора, докато се самоусъвършенствате.

Практикуващ: Току-що Учителят говори за проблеми във връзка с усърдната работа на работното място. Аз работя изключително усилено на работа, но началникът ми ме използва, за да оказва натиск върху колегите ми, което ме поставя в затруднение.

Учителят: Това, как действа началникът ви, няма нищо общо с вас. Ако той ви нареди да отидете и да притискате другите, тогава мисля, че този въпрос лесно може да се разреши. Можете да сте малко по-тактични и ясно да изразите мнението си. Като самоусъвършенстващи се ние не вредим на другите, но ако отговорността ви е такава, тогава просто го направете и това няма да бъде проблем. Но в подхода си можем да сме добросърдечни. Според мен, стига да е уместно, би трябвало да идете и да го направите с основанието да не създавате проблеми на компанията. Така или иначе, колкото до тези специфични въпроси, ще ви кажа, че всички можете да се справите добре с тях. Но трябва да се отбележи следното: вие абсолютно не можете да престъпвате принципите за един практикуващ и не можете да извършвате лоши деяния.

Практикуващ: В Америка можем да търсим справедливост за определени неща, но като си помислим за Джън-Шан-Жен, не завеждаме съдебни дела. Правилен ли е този подход?

Учителят: Не викайте полицията за всяка дреболия. Някои конфликти може да са насочени към вашето самоусъвършенстване, към изплащане на карма, подобрение и други елементи. Така че, когато възникнат проблеми, стига това да не ви застрашава сериозно, то не може да ви навреди и, както го виждам, никое от тези неща не е случайно. Ако възникнат сериозни неща – ако някой наистина дойде да ви убие, да изгори къщата ви или да ви навреди, тогава съобщете за това в полицията и също така можете да заведете дело. Ако случаят не е такъв, тогава бих казал да не подхождате по този начин.

Като самоусъвършенстващи се вие извършвате лично самоусъвършенстване и така в процеса на подобрението на вашите разбирания няма да ви оставя да се сблъскате с неща, които нямат връзка със самоусъвършенстването ви. Тъй като индивидуалният ви път на самоусъвършенстване и подобрение е бил щателно аранжиран от мен, няма да аранжирам за вас ненужни неща. (Аплодисменти) Без значение колко ефективни и изчерпателни са законите, те не могат да се разпореждат с човешкото сърце и когато не можете да видите хората, те пак ще извършват лоши дела. Колкото повече закони се създават, толкова по-голяма вреда има това върху хората; законите стават толкова многобройни, че хората не могат да ги запомнят всичките и може би каквото и да направят, ще извършват престъпление. Онези, които създават законите, искат да ги използват, за да управляват другите хора, но в действителност щом бъдат изготвени, законите ще управляват и самите тях. Хората вече понасят върху себе си всичко, което сами са си причинили. Докато законите стават все по-стриктни, те ще ограничават хората дори още повече и в бъдеще ще контролират хората по същия начин, както контролират и животните. Хората няма да бъдат щастливи така. Но то ще е това, което са създали за себе си, така че ще трябва да го понесат. Хората днес понасят върху себе си всичко, което са си причинили, и всичко това непрестанно отрязва пътя на човечеството.

Боговете не признават човешките закони. Те ги смятат за средство, до което човешките същества са прибегнали, когато не са имали избор след упадъка си. Боговете признават само закона на сърцето и нравствеността. С нравственост хората не биха извършвали лоши дела, дори и да нямаше закони, нали така?

Практикуващ: Какво е Бог?

Учителят: Различните етноси са били създадени от различни Богове. Богът, който е създал определено човешко същество, е неговият Бог. Имам предвид [създаването на] човешкото тяло. В действителност Първичният дух на човека има друг произход.

Практикуващ: Каква е разликата между самоусъвършенстването по Фалун Гонг в САЩ и в континентален Китай?

Учителят: Няма разлика. В западните държави, както и при хората от жълтата раса от Изтока, наистина има различни системи в съответните им измерения и тези системи отговарят на различни космически системи в дори по-големи измерения от Вселената. Тези различни пространствени системи всички имат материални елементи, специфични за собствените им измерения. Хората от Изтока също имат материални елементи, характерни за тях. При пристигането си в Америка много хора не само установяват времева разлика, но имат и процес на аклиматизация. Те постоянно усещат, че има и вътрешни, и външни неща, с които не са свикнали. Това е така, защото материалните елементи не си приличат и жизнените среди са различни. В миналото са казвали, че земята и водата на дадено място пораждат един конкретен тип хора. Действително е така. Тъй като за обикновените хора тези елементи са много важни, културните вътрешни значения на хората от Изтока са различни от тези на Запада. Например: китайците обръщат внимание на нумерологията и произношението, като как думата „ба“ (八 – осем) символизира „фа“ (發 – трупане на богатство), или как „си“ (死 – смърт) се подразбира от думата „си“ (四 – четири)(4). Доброто произношение се предпочита пред лошото. Тогава насред тази материална среда на Изтока наистина съществува този тип материален елемент и той може да окаже незначителен ефект върху обикновените хора. Но в Запада той не съществува. Там обаче имат елементите на тази своя материална среда. Например хората от Изтока говорят за география и посоки във фъншуей, но за западняците това не работи. То определено не работи. Колкото до фъншуей, ако го правите за хора от бялата раса, за чернокожи от Америка или за хора от други етноси, то изобщо няма да работи. Числото тринадесет, което западняците се опитват да избягват, или съзвездията, за които говорят, не работят по същия начин за хората от Изтока и ще е трудно да подействат. Ето защо числото тринадесет просто няма никакво съществено значение за хората от Изтока. Пространствените среди имат компонентите, които изграждат материалите им. Това не е толкова прост въпрос. Ако нещо няма материална среда като своя основа, то не може да бъде създадено.

Практикуващ: Как може да се направи разлика между намеса и наложени от Учителя премеждия?

Учителят: Не можете да наричате самите мои подредби „премеждия“. Всъщност аз не съм създал нищо за вас; използвам нещата, които вече имате, за да правя подредби, и елиминирам една част от кармата ви. Останалото е тази малка част, служеща като тестове, които трябва да преминете, когато подобрявате своя Шиншин, и в процеса ви на самоусъвършенстване тя ще бъде поставяна на подходящи позиции. Когато моментът настъпи и когато трябва да се подобрите, тя ще бъде използвана като тестове за преминаване. Така че когато се натъквате на проблеми, трябва да ги разбирате правилно. Ето какво съм аранжирал за вас. Стига наистина да сте като самоусъвършенстващ се, ще можете да преминете всички тях.

Практикуващ: Как да разберем какво ни позволява да правим Учителят и какво – не?

Учителят: Стига да изучавате Фа, ще сте в състояние да направите разграничение за себе си между нещата, които трябва и които не трябва да правите. Мисля, че има някои неща, които са опасни или лоши, и не би трябвало да ги правите. Ако обаче настоявате да ги правите, вероятно никога няма да сте способни да ги завършите успешно. Когато настоявате да ги правите, ще се натъквате на проблеми. Можете да разграничите тези неща и сами да се просветлите до тях. Ако всичко ви се казва, как ще се самоусъвършенствате?

Ще разкажа една шега от самоусъвършенстването. В Китай има един ученик, който е електротехник. Веднъж поправял трансформатор при все още включено електричество. Най-големият капацитет на трансформатора бил 30 000 V. Ако човек го докоснел, токът незабавно щял да прониже тялото му и да го изгори. Той поискал да отиде от другата страна на трансформатора, за да завинти винт. В този момент не можел да види нищо, което да му пречи, но просто не можел да пристъпи от другата страна. Това го предупреждавало да не преминава, защото имало опасност. Но той бил упорит и въпреки всичко искал да отиде. Тъй като електричеството все още било включено, щом докоснал онзи винт – „Бам!“ – бил ударен от тока. Така че понякога има неща, които не би трябвало да правите или които включват опасност, проблеми и така нататък, и ще ви бъдат давани знаци. Обикновено в този сценарий човек би бил овъглен, но тъй като този човек се самоусъвършенствал по Дафа, животът му не бил в опасност. Той изпитал усещането, че експлодира. Цялото му тяло издало пукащ звук. След това незабавно се успокоил. Хората, присъстващи на тази сцена, били изплашени до смърт. Те видели, че той е голямо огнено кълбо и внезапно – „Бум!“ – електрическият ток влязъл през ръката му, излязъл през стъпалото му и пробил дупка в пода. В този момент той си помислил: „Аз съм практикуващ и няма да имам проблеми“. Не се страхувал и се движел свободно, все едно нищо не се е случило. По-късно ръководителят на отдел Електропромишленост дошъл и му казал, че трябва да отиде в болницата за преглед. Човекът нямал друг избор, освен да отиде в болницата. Лекарят бил изумен: „Колко странно! Такъв волтаж обикновено би овъглил човека напълно, той би умрял. [Токът] е преминал през него от горе до долу и е пробил дупка през стъпалото му. Как е оцелял? [В такива случаи] дори кървене няма, всичко вътре изгаря“. Лекарят сметнал това за изключително странно.

Телата на Дафа практикуващите са преобразувани от високоенергийна материя; в сравнение с нея електричеството, което познава обикновеният човек, е нищо. Но най-повърхностната кожа на този практикуващ не е била напълно усъвършенствана, така че този слой е бил пробит. Само един слой е бил пробит и като цяло е нямало поражения. Споделям тази история, за да ви кажа, че онези, които практикуват Дафа, ще се изправят пред застрашаващи, но не и опасни ситуации. Но ако някой започне да развива привързаности поради това и умишлено прави, каквото не би трябвало, тогава това ще бъде наистина опасно.

Практикуващ: Защо е аранжирано, че можем да дойдем в САЩ, за да се самоусъвършенстваме?

Учителят: Науката и технологиите са много развити в САЩ, така че може би в бъдеще ще бъде необходимо добро владеене на тези неща. Тези, които идват в САЩ, са все елитът на Изтока. (Аплодисменти)

Практикуващ: Когато медитираме в лотосовата позиция, необходимо ли е да навлизаме в покой?

Учителят: Ако искате просто да тренирате краката си, няма проблем. Някои хора казват: „Краката ми не са добри, така че ще ги тренирам малко повече“. Тогава според мен, ако не правите медитация, не би ли било дори още по-добре, ако докато тренирате краката си, същевременно и навлезете в покой? Само да тренирате краката си също може, но когато правите упражненията, трябва да се опитате да навлезете в покой.

Практикуващ: Когато чета „Джуан Фалун“, ще помогне ли седенето с кръстосани крака?

Учителят: Ще помогне. От една страна, кръстосването на краката ви по време на четене на книгата ще ви даде възможност да практикувате кръстосването на краката повече; и второ, то ще се равнява на правенето на [медитационното] упражнение. Това е много добре.

Практикуващ: Детето на един приятел е глухо по рождение. Ще му бъде ли от полза практикуването на Фалун Гонг?

Учителят: Имате предвид, дали ще го излекува? Това е нещо, за което не мога да говоря просто така, но мога да кажа, че не може да правите упражненията с цел да се излекувате. Мога да ви кажа, че глухотата е във физическото му тяло, докато Първичният му дух не е глух. Когато хората се самоусъвършенстват истински, целите им тела ще се завърнат към нормалното състояние. Практикуващите трябва да се придържат към стандарта за практикуващ. Ако детето дойде просто поради това заболяване и не се откаже от тази загриженост, тогава [заболяването] няма да се подобри. Самоусъвършенстването в Буда е сериозно.

Практикуващ: Съпругът ми започва гладна стачка в протест срещу това, че практикувам.

Учителят: Колкото до това, смятам, че в действителност зависи от начина, по който ще подходите вие. Обикновено намесата от членове на семейството възниква първо, за да се види дали можете да се самоусъвършенствате непоколебимо; второ – за да се види какъв е Шиншин на самоусъвършенстващия се; и трето, за да може семейството да помогне в елиминирането на карма. Има и изключително необикновени случаи на хора, които са напълно неспособни да приемат Дафа.

Практикуващ: Във Фа-лекцията си Учителят поговори за формата на раждане, старост, болест и смърт при Боговете. Учителю, моля, разкажете още.

Учителят: Във Вселената от миналото имаше формиране, застой, упадък и унищожение и животите във Вселената имаха раждане, старост, болест и смърт; просто продължителността на времето се различаваше в отделните измерения. Разликите бяха изключително огромни и при някои времето беше толкова дълго, че сякаш [съществото] никога не умираше, докато при други беше кратко като един миг. Например във формата на формиране, застой, упадък и унищожение във Вселената съществуваше етап на формиране, с период на стабилност, след което тя се придвижваше към упадък и разпад. Това е фундаменталната форма на Вселената от миналото и беше законът за движението на всички същества и материи във Вселената.

Не съм отговорил на всички бележки с въпроси и все още има много, но времето ми за преподаване на Фа приключи и конферентната зала скоро ще затвори. Мисля, че много хора все още искат да ме чуят да обяснявам и да отговарям на въпросите, но може да бъде само по този начин. Мисля, че когато има възможност, можем да се виждаме в други градове, но този път ще спра дотук. Много съм признателен на местните практикуващи в Хюстън, тъй като благодарение на техните приготовления имахме възможността да седнем тук и да се срещнем. Тъй като първоначално го планирахме само за един следобед, персоналът тук скоро ще приключи работа и можем да го направим само по този начин. Жалко, тъй като никой от вас не иска да си тръгва. Мисля, че сега, след като ме видяхте, онези, които не биха се чувствали удовлетворени, ако не видеха Учителя, би трябвало да почувстват някакво удовлетворение. Всъщност ще ви кажа, че стига да се самоусъвършенствате, винаги ще съм до вас. (Аплодисменти)

Надявам се, че никой от седящите тук няма да остави този шанс да отмине. Тези, които могат да ме чуят да преподавам Фа, не са много. Възможностите като тази – възможността да чуете преподаването на Фа – може да са по-малко в бъдеще. Така че се надявам всички да цените днешната ни среща. В самоусъвършенстването трябва да сте отговорни към себе си. Получили сте този Фа, тогава продължавайте да се самоусъвършенствате. Това няма да повлияе на работата ви и когато графикът ви е натоварен, опитайте се да го вместите и вижте какво ще се получи. Ако не е така, както казах, тогава не е необходимо да го правите и няма да загубите нищо. Ако знаете, че това е добро, тогава продължавайте да се самоусъвършенствате; истината на Буда Фа постепенно ще ви бъде разкрита.

Надявам се всички вие да можете да цените тази предопределена възможност. По-нататък в самоусъвършенстването всички вие ще сте способни да напредвате непрестанно, истински да се самоусъвършенствате солидно и истински да изучавате тази книга, „Джуан Фалун“. Трябва да я изучавате много и наред с изпълняването на упражненията непрекъснато ще се подобрявате. Всеки път, когато четете книгата, ще имате различни усещания и въпроси. Всеки път, когато се издигате, всички въпроси, с които се сблъсквате, ще бъдат разрешавани при следващия ви прочит на книгата. Ще имате нови въпроси, но при следващ прочит на книгата е гарантирано, че всички въпроси отново ще намерят отговор. Тогава ще имате и още нови въпроси и по този начин непрестанно ще се самоусъвършенствате, неспирно ще правите постепенен напредък и ще се издигате.

Междувременно, когато се натъквате на проблеми и изпитания, болка и трудности – казвал съм следните думи и на учениците в Китай – ако изглежда, че не можете да го направите, опитайте и вижте дали можете да го направите. Когато изглежда, че не можете да издържите, опитайте и вижте дали можете да издържите. В бъдеще, с неспирното самоусъвършенстване и подобрение на всички вас, може би следващия път, когато се срещнем, ще бъде различно. Също така се надявам, че в процеса на самоусъвършенстване всички вие ще можете неспирно да се подобрявате и да напредвате чак до Съвършенство. В самоусъвършенстването вие искате да ме видите, но всъщност съм точно до вас. (Аплодисменти) Ще спрем дотук за днес.


(1)Бхагаван (от санскрит) – „който притежава цялото изобилие“. Използва се като епитет за божество в хиндуизма. – Бел. прев.

(2)Мудри – жестове с ръце, изпълнявани в индуизма и будизма – Бел. прев.

(3)Става въпрос за снимка на Учителя, облечен с монашеска роба, обикновено седящ в позиция за медитация и изпълняващ мудра. – Бел. прев.

(4)Така произношенията на определени числа съдържат в себе си определени значения, нюанси или последствия. – Бел. прев.