Дафа практикуващите

Написано в стила на лирична поема от династията Сон

Дафа практикуващите

В Централните равнини са те изправени пред трудности

Небето и Земята са без Дао, прогнили демони са полудели

Точно пред очите е великата сила на Фа-коригирането

Човешкият свят коригиран е от Фа

Дафа практикуващите

Поемат на плещите си големи отговорности

Избавяйки и спасявайки всички същества, истината казвайки

Елиминирайки отровната напаст, Фа е безграничен

Пътят към божественото не е толкова дълъг