Кой е в заблуда

Много дребно, много мъничко – прашинка

Всички създадени същества са заровени в калта

В заблуда светските хора могат да получат Фа

Но глупавите и побърканите са извън земния свят