Прочистване

Небето се срутва, Земята се преобръща, сипят се пясък и прах

Отравяйки човешкия свят, няколко стотици милиона души

Кой знае колко хора състраданието избавя и спасява

Навсякъде из Централните Равнини, още нови гробове