Помитане

Тъмните облаци отминават, ветровете са все още силни

Червеният Дракон е обезглавен, хората са все още изгубени

Където е порочното зло, там има тъмна гъста мъгла

Дафа практикуващи, с длан изправена

Изчистете останалото зло, съберете праведните мисли

Разяснете истината, спасете всички същества

Унищожете злото напълно, прочистете целия космос