Самото сърце е наясно

Фа спасява всички същества, Учителят направлява пътешествието

Едно корабно платно се издига, стотици милиони платна се издигат

С изоставени привързаности бързи са леките лодки

С тежко човешко сърце прекосяването на океана е трудно

Вятър и облаци внезапно се променят, небето ще пропадне

Планини рухват, морета бушуват, бурни вълни се люшкат

Твърдо се усъвършенствайте в Дафа, следвайте Учителя отблизо

С твърде тежки привързаности ориентирите се губят

Преобърнати лодки, счупени мачти, хора бягат за живота си

Кал и пясък са отмити, златото заблестява

Животът и смъртта не са празни слова

Можеш ли да действаш или не – истината е видяна

Чакай до деня, когато Съвършенството настъпи –

Истината величествено показана, целият свят слисан