Контакти и места за практика

Всички дейности на Фалун Дафа са безплатни.

Свържете се с нас:

За контакт с медиите: Екатерина Желязкова
телефон: 0886 254 384
имейл: info@falundafabg.org
адрес за кореспонденция: София 1712, п.к. 11

Места за практика:

гр. София – Южен парк:

Красимир Христов (+359) 0877 880 069
Ивайло Бакарски (+359) 0879 022 216

Място за упражнения:

Събота и неделя от 9:00 до 11:00 часа,
понеделник - петък от 7:30 часа.
Южен парк, вход от страната на бул. "Витоша", по дясната алея, на голямата поляна – карта на мястото
Saturdays and Sundays 9am – 11am,
Mondays-Fridays 7:30am.
Location: South Park, entrance on the side of Vitosha Boulevard, along the right lane, the large meadow – practice site map

гр. София – Борисова градина:

Виктория Джерманова (+359) 0888 233 575
Димитър Дончев (+359) 0885 755 155

Място за упражнения:

Събота от 11:00 до 13:00 часа.
Борисова градина, вход откъм Биологическия факултет – карта на мястото
Saturdays 11am – 1pm.
Park “Borisova Gradina”, entrance on the side of the Faculty of Biology – practice site map

Вторник, четвъртък и петък от 7:15 часа
Борисова градина, вход откъм Биологическия факултет - карта на мястото
Димитър Дончев (+359) 0885 755 155

гр. Пловдив:
Иван Гинов (+359) 0879 456 321

гр. Бургас:
Керачка Параскова (+359) 0898 524 114

гр. Варна:
Екатерина Желязкова (+359) 0886 254 384

гр. Стара Загора:
Иван Василев (+359) 0895 140 803

гр. Пазарджик:
Димитър Терзов (+359) 0896 399 932

гр. Добрич:
Ивелина Романова (+359) 0885 196 341

гр. Русе:
Цветан Тошков (+359) 0886 537 674