Контакти и места за практика

Всички дейности на Фалун Дафа са безплатни.

България

City

Name, Phone, e-mail

Time

Location / Map

За контакт с медиите: Керка Кунчева, телефон: (+359)0887 868309 , адрес за кореспонденция: София 1712, п.к. 11
Места за практика:
гр. София – Южен парк:
Красимир Христов (+359) 0877 880 069; Ивайло Бакарски (+359) 0879 022 216
Събота и неделя от 9:00 до 11:00 часа, понеделник - петък от 7:30 до 9:30 часа. ; Saturdays and Sundays 9am – 11am, Mondays-Fridays 7:30am - 9.30am.
Южен парк, вход от страната на бул. "Витоша", по дясната алея, на голямата поляна – карта на мястото South Park, entrance on the side of Vitosha Boulevard, along the right lane, the large meadow – practice site map
гр. София – Борисова градина:
Виктория Джерманова (+359) 0888 233 575; Димитър Дончев (+359) 0885 755 155
Събота и неделя от 11:00 до 13:00 часа, понеделник - петък от 7:30 до 9:30 часа. ; Saturdays and Sundays 11am – 1pm, Mondays - Fridays 7:30am - 9:30am.
Борисова градина, вход откъм Биологическия факултет – карта на мястото Park “Borisova Gradina”, entrance on the side of the Faculty of Biology – practice site map
гр. Пловдив:
Иван Гинов (+359) 0879 456 321; Мирела Йорданова (+359)0888595150
Четвъртък и неделя от 9:30 до 11:30 часа.
Гребна база, срещу ресторант "Марбея"
гр. Бургас:
Керачка Параскова (+359) 0898 524 114
Неделя от 9:00 часа.
Морската градина, поляната между "Флората" и ресторант "Воденицата" (зад фитнес уредите на открито)
гр. Варна:
Екатерина Желязкова (+359) 0886 254 384; Мартин Ангелов (+359)0896023103
Събота и неделя от 10:00 до 12:00 часа, вторник и четвъртък от 18:00 до 20:00 часа.
Морската градина, втората поляна вдясно посока от Пантеона към Зоологическата градина.
гр. Стара Загора:
Иван Василев (+359) 0895 140 803; Златко Добрев (+359)0888512357
Понеделник - събота от 7:30 часа.
Парк Аязмото, вход от Жабките, поляната под Летния театър
Неделя от 10:00 часа.
Градската градина, до шадравана.
гр. Пазарджик:
Димитър Терзов (+359) 0896 399 932
Неделя от 9:00 часа.
Парк Острова, зад големия дървен стол.
гр. Добрич:
Ивелина Романова (+359) 0885 196 341
Понеделник - неделя от 7:00 до 8:00 часа.
Градски парк "Свети Георги", на детската площадка до комплекс Изида.
гр. Русе:
Цветан Тошков (+359) 0886 537 674
гр. Пещера
Пейо Иванов (+359) 0877 595 596; Калина Костова (+359) 0895 626 246
Неделя от 10:00 часа.
Централен парк, до костницата.
гр. Шумен
Петър Жеков (+359) 0895 570 011