Преподаване на Фа в Лос Анджелис, САЩ

Ли Хонгджъ

25 февруари 2006 г.

(Ентусиазирани аплодисменти) (Учениците: Здравейте, Учителю! Здравейте, Учителю!)

Така, моля, седнете. Благодаря на всички. Работихте усилено. (Ентусиазирани аплодисменти)

Неусетно измина още една година. Вече преминахме през шест години, откакто Дафа практикуващите спасяват същества, утвърждават Фа и работят срещу преследването, и сега сме в седмата година. Като Дафа практикуващи, вие сте видели промените в положението на Фа-коригирането и как обществото гледа на Дафа практикуващите и ги разбира, и промените в тези насоки. Промените в цялостното състояние са свързани със ситуацията на Фа-коригирането като цяло и са директно свързани с огромното влияние, което Дафа практикуващите са оказали в утвърждаването на Фа. Така че, казано с други думи, нищо от това, което Дафа практикуващите са направили, не е било напразно и вие сте постигнали огромни неща. Всичко, което сте направили, е очевидно и вие самите сте усетили това. С други думи, въпреки че са изминали шест-седем години, в този момент изобщо не можете да се отпускате по отношение на онова, което Дафа практикуващите трябва да правят.

Чрез изучаване на Фа и самоусъвършенствайки се, всички вие съзнавате и сте напълно наясно по отношение на онова, което трябва да правите. Ние абсолютно не сме някакъв вид политическа организация на обикновените хора, нито сме някакъв клуб на обикновените хора, създаден за забавление. Това, което правим, е самоусъвършенстване и това е процес, чрез който животи се трансформират в същества от високо ниво. Това, което казвам е, че тези в аудиторията тук са животи по пътя си към божественото. Така че за вас всички неща, които Дафа практикуващите правят в утвърждаването на Фа и спасяването на същества, са изключително важни, особено в този ключов момент от историята.

Всъщност всичко, което ви се случва, е било планирано в далечни, древни времена. Но нищо от това, което се случва сред хората, и по-специално самоусъвършенстването на Дафа практикуващите, не изглежда напълно като божествени проявления, каквито те биха били в божествените сфери. Ако беше така, тогава Боговете биха правили нещата директно и тогава не би имало Дафа практикуващи, които се самоусъвършенстват, или Дафа практикуващи, спасяващи съзнателни същества. От високите до ниските нива щяха да бъдат извършени някои селекции, базирани на това кой е достатъчно добър и кой не е, и толкова – нито едно от нещата, които се случват днес, нямаше да се състои. И така, както съм казвал, тази история на човешката раса е била – до степента, до която хората по света могат да знаят за това – дълга няколко хилядолетия. Това е много къс период от време от гледна точка на историята на Земята; историята преди това също е била свързана директно и косвено с хората днес; и в дори още по-отдалечени времена, на предишната Земя, нещата бяха репетирани веднъж за това Фа-коригиране. Но този път е наистина. Всички тези неща бяха създадени за Фа-коригирането и за всичко, което правят днешните Дафа практикуващи, въпреки че нещата се проявяват точно както с обикновените хора. Само когато нещата са в това състояние могат да бъдат спасени съзнателните същества и само в това състояние на заблуда могат да се издигнат същества, могат да бъдат преценени сърцето и умът на човек и може да се определи дали човек е на ниво. Ако изцяло Богове се проявяваха в човешкото общество, тогава не би могло да се определи кой е достатъчно добър и кой не е, тъй като мислите на човек не могат да заемат мястото на действителните му постъпки. Ако нещата се правеха по този начин, тогава щом хората видеха Бог е гарантирано, че ще спрат да имат всякакви лоши мисли, тъй като никакви привързаности не могат да се сравнят с Бога и тогава истинското поведение на този човек не би могло да се види. С истински, жив Бог пред него, този човек не би имал нищо освен праведни мисли. Но какво е това същество в действителност? Достатъчно добро ли е? След като са преминали през такъв много дълъг период от време, [тези същества] трябва да различават всички тези неща в това състояние на заблуда. Същото е вярно и за самоусъвършенстването: само когато някой е в заблуда, може да се издигне бързо. С други думи, въпреки че степента на заблуда може да бъде различна, само чрез преминаване през процеса на съществуване в заблуда човек може да се подобри; без заблуда не би имало такова нещо като усъвършенстване. Казвал съм преди, че за Богове е много трудно да повишат нивото си; която сфера утвърди един Бог и до която сфера се просветли, това е сферата, в която ще бъде той. И защо е така? Защото всичко, което е разкрито пред него, е действителността на Вселената и вече няма никаква заблуда. Така че за него няма такова нещо като самоусъвършенстване и не стои въпросът дали той ще опита да постигне по-високо разбиране.

Онова, за което току-що говорих, е за да ви кажа, че без значение колко дълго сте били в бурни времена или още колко дълго се изисква, не може да сте привързани към времето. Колкото по-необуздано е злото, толкова повече то утвърждава величествената добродетел на Дафа практикуващите в спасяването на всички същества; и колкото по-критичен е моментът, толкова повече утвърждава той величието на Дафа практикуващите. Да, вие се самоусъвършенствате в [тази сфера на] илюзия и понякога сте в състояние, в което се отпускате, понякога ви се намесват, а понякога приличате много на обикновените хора. Разбира се, това също са проявления на състоянията, през които преминавате в процеса на самоусъвършенстване. Ако не беше по този начин, това нямаше да бъде самоусъвършенстване и нямаше да се самоусъвършенстват човешки същества – щяха да го правят Богове. Разбира се, няма такова нещо като самоусъвършенстващ се Бог. С други думи, независимо от всичко, без значение дали вашето разбиране за нещата е добро или лошо, дали преминавате дадено изпитание добре или не и без значение колко свои привързаности сте премахнали – всичко това е провеждането на вашето самоусъвършенстване и това са проявления по време на този процес. Преминаването на някои тестове добре и на някои зле е нормално и просто защото ученикът прави нещо нередно заради моментно отклонение, или ученикът не е старателен през определено време, или не може да се справи през определен период от време, или дори е правил грешки, не можете да кажете, че този ученик вече не се самоусъвършенства или че вече не е достатъчно добър. В действителност не са ли всички тези неща проявления в самоусъвършенстването? Само когато се разглежда в светлината на самото самоусъвършенстване може да се види дали сте се справили добре или не, дали сте на ниво или не и дали сте привързани или не. Така че, с други думи, тези неща ще се проявяват по време на процеса. Но цялостната ситуация на Фа-коригирането и всичко, което Дафа практикуващите правят, са основните неща и групата като цяло е праведна и се придвижва напред по много стабилен начин.

Прогресът на Фа-коригирането се проявява [от време на време] и в по-голямата си част Дафа практикуващите действаха солидно и неотклонно, съобразно нуждите на различните обстоятелства на Фа-коригирането. Самоусъвършенстването, разбира се, е процес на създаване и завършване на същество. Но противоположното на това е, че за онези, които са наистина неподходящи, процесът на самоусъвършенстване е също и процес на изличаване. Така, когато дойде определена ситуация, някои човешки мисли със сигурност ще се проявят, защото все пак се самоусъвършенстват хора. Имаше някои относително очевидни промени в ситуацията. Например периодът преди юли 1999 година беше период за лично самоусъвършенстване на Дафа практикуващите, а от юли 1999 година Дафа практикуващите се самоусъвършенстват като в същото време работят срещу преследването. Откакто бяха издадени „Деветте коментара“, някои хора си мислят: „Това има ли нещо общо с нашето самоусъвършенстване?“ Някои, които изучаваха Фа добре и имаха доста силни праведни мисли, знаеха, че това преследване е в резултат на старите сили, които използват зла сила сред човешките същества – порочната ККП – и че такъв вид преследване може да съществува само под злия режим на ККП. Ако злият режим на ККП не съществуваше, такова преследване нямаше да се случи. Колкото и ожесточени да са злите духове, те трябва да използват лоши хора да извършват техните зли дела. А обикновените лоши хора в този свят са неспособни да предизвикат такова голямо преследване. Поради това, че порочната, жалка и абсолютно презряна партия контролира злия режим, факторите на злите духове бяха способни да го използват и да причинят това преследване. Но някои хора просто не можаха да приемат това и станаха с неясно съзнание. Но всъщност, защо биха станали с неясно съзнание? Мисля, че ключовият фактор, който го предизвиква, е страхът. Така че просто казано, това се дължи на тяхната привързаност и всичко друго е оправдание.

Нека сега поговоря за формата на самоусъвършенстване на Дафа практикуващите(1). Всъщност винаги съм ви казвал, че пътят, по който се самоусъвършенстват днешните Дафа практикуващи, е „Велик Път без форма“. Всеки от вас е част от обикновеното общество, всеки изпълнява своите функции в обществото, всеки е в своята собствена социална среда, всеки има своя професия и всеки има свои собствени обстоятелства. С други думи, вашето самоусъвършенстване е напълно част от обществото и не заема никаква специфична форма. Спомням си, че на една конференция за обмяна на опит един ученик подаде въпрос на къс хартия, в който попита: „Учителю, нашата форма без форма ли е?“ Отсъствието на форма е форма. Така видях, че вие бяхте в състояние да мислите за тази идея. (Учителят се смее тихо) Всъщност нека помислим какво е „пустота“? Преди споменах, че много хора смятат, че „празнота“ означава, че нищо не съществува. И някои хора са казвали, че „пустота“ означава, че нищо не съществува. Ако пустотата означаваше, че там няма абсолютно нищо, тогава какво е самата пустота? И ако „празнота“ означаваше, че всичко е изчезнало, тогава какво би била празнотата сама по себе си? Ако наистина нищо не съществуваше, тогава и концепцията за името нямаше да я има. С други думи, самоусъвършенстването на Велик Път без форма е наистина един вид безформена форма.

Знаете ли, исторически погледнато, било то Шакямуни, Лао Дзъ, Исус или много други Просветлени, или светци, които са преподавали своя Фа или Дао в праисторията, те винаги са използвали един от двата подхода. Единият бил да изоставят светския свят и да се самоусъвършенстват, а другият бил да възприемат формата, използвана от християнството и католицизма. По тази причина и изхождайки от опита от миналото, хората са формирали ограничени разбирания за божествените същества и са формирали вид култура. Затова щом споменете неща като издигане на едно същество, израстване, самоусъвършенстване и така нататък, хората по света мислят за форматите, използвани от религиите в миналото и настоящето. Но тези религиозни формати не са единствените в космоса и не могат да представят различните Фа, утвърдени от всяко едно от безкраен брой божествени същества, или форматите, които всяко от тях използва, за да осъществи това. Броят на Боговете дори на всяко едно микроскопично ниво е толкова голям, че е просто безчетен, така че как може тези два формата да представляват всичко? Те определено не могат. Тогава, колко точно формата за самоусъвършенстване има?

Чели сте в „Джуан Фалун“, че има 84 хиляди дисциплини за самоусъвършенстване в системата на Буда и 3600 дисциплини за самоусъвършенстване в системата на Дао. Всъщност това е било казано от позицията на много ниско ниво, това е разбирането на определено ниво и то е било преподавано само до степен, която човешките същества са можели да разберат. Знаете, че има Буди отвъд Будите, има Небеса отвъд Небесата, има Богове отвъд Боговете. Така че, колко е голям космосът? Той е просто безгранично и безкрайно голям. Достигайки до точката, до която съм достигнал днес в извършването на Фа-коригирането, въпреки че вече се занимавам с финалните въпроси, най-най-основните елементи, изграждащи космоса, са гигантски същества, които съществуват по такъв начин, че дори и за съществата от високо ниво в космоса изглеждат несравнимо гигантски и недостижими, камо ли за хората. С други думи, има толкова много гигантски същества в космоса и всички Богове имат свои собствени начини за установяване на себе си, и всички те имат Фа-принципи, които са формирали, базирайки се на своите собствени разбирания за космоса. Тук използвам човешки език, за да го опиша. Още повече, че има десетки милиони различни, гигантски космически системи в космоса. И всички тези гигантски космически системи, разбира се, преминават през финалното Фа-коригиране на целия космос.

Помислете, ако тези гигантски системи са Богове, няма ли да се чудят: „Как така се предполага, че вие, Будите, сте по-добри от нас? Вие преподавате Великия Фа на Космоса по начина на Буда Фа и коригирате целия космос с Буда Фа. Но нашата система не е директно свързана с вашата, така че как вие, Будите, можете да коригирате нашия Фа тук? Как може Боговете от вашата система да направляват неща в нашата система? Подходящи ли са тези ваши методи на Фа-коригиране за нашата система? Ние имаме напълно различни разбирания за начините, по които животите съществуват, и много от нашите разбирания са несъвместими. Как да използваме вашия начин? Имайки предвид несъвместимостта, как може да коригирате нашия Фа?“ Космосът е невероятно сложен и страхотно необятен, и има големи разлики в начина, по който животите съществуват, мислят и разбират живота. Човешките същества смятат, че човешките същества са доста добри, но някои Богове мислят: „Човешките същества са толкова грозни, вървейки по улицата, люлеейки ръцете си напред-назад. (Публиката се смее) Вижте моите криле и моето подобно на лъв тяло, толкова е великолепно.“ (Публиката се смее) А има дори още по-големи несъответствия между нашите разбирания за животите и онези на Боговете в далечните, гигантски системи. [Те могат да кажат:] „Това, което смятате за добро и лошо, е различно тук, така че как може Фа-коригирането да определи добро и лошо тук, където сме ние?“ Разликите между [самите] същества са също огромни. Великият Фа, който предавам, е фундаменталният Велик Фа на Космоса, който обхваща всичко. Просто проявлението му приема формата на образи на Буда и будистки принципи. Те не знаят за тези неща и затова мислят по този начин.

Тогава, казано по различен начин, не засяга ли Фа-коригирането съществата във всички системи? Ако всички те са включени, тогава Боговете в онези системи от същества не знаят кои сте вие в действителност, така че ще ви оставят ли да правите каквото си поискате? Тъй като това е въпрос, който засяга целия космос, как може те да не се замесят? Всяка система има свой гигантски повелител, така че може ли този повелител просто да седи там и да гледа? (Учителят се смее) Всъщност дори комбинирайки цялото свое знание, те знаят само за нещата в своите сфери и е невъзможно да знаят за неща, които са отвъд тях, неща, които са от по-високо ниво, или за окончателните неща. Затова си мислят: „Тъй като този въпрос ни засяга, как можем да те оставим да правиш с нас каквото си поискаш? И аз, както другите, имам безброй съзнателни същества и аз също искам да опитам да бъда избран.“ Ако [Боговете във] всички системи в гигантското космическо тяло мислят по този начин, тогава не означава ли това, че всички системи са правили нещо по отношение на Фа-коригирането? Така тази миниатюрно малка Земя стана фокусна точка във Фа-коригирането.

Често съм казвал, че тази Земя е фокусна точка на Фа-коригирането на космоса, но никой не може да си представи точно колко огромно е това космическо тяло. Вие нямате концепция, която да е достатъчно колосална, за да си го представите. То е абсолютно огромно. Въпреки това, всички те установиха на Земята начините, по които искаха да се проявят. По-специално, човечеството е преминало през десетки милиони години – ще говоря само за по-неотдавнашни времена, а не за далечното минало – и без значение колко много години може да са били това, след като предишната човешка цивилизация премина през деградация и унищожение, хората, които останаха, влязоха в този цикъл на човешко съществуване, започнаха в условия, при които нямаше средства за живеене и оттам пропътуваха до тук, където са днес. На езика на съвременната наука, те започнаха от така наречената „каменна ера“. Но теорията за еволюцията е безпочвена, разбира се. Във всеки случай, историята, която е свързана със съществата от този цикъл, се разпростира до близо десет хиляди години и около седем хиляди години са свързани с днешната цивилизация. Тоест историята, свързана с формирането на този цикъл на цивилизация, е около седем хиляди години. По време на този процес, начинът, по който постъпваха съществата и всичко, разигравано в историята, са директно свързани с Фа-коригирането. Но направеното в древни времена бе просто полагане на основите за хората, за да могат да разберат Фа и понятието за Боговете, определяше какви би трябвало да са хората и какви би трябвало да бъдат човешките мисли и представи, и [насаждаше в хората] обширните вътрешни значения на култура, която включва как да се различава добро от лошо, красота от грозота, доброта от злонамереност и т. н. Цялостната древна история на този период беше процес на установяване на мисленето на човешките същества и установяване на тяхното поведение. Днес това как се държат хората, техните разбирания за добро и лошо, това, което се смята за добро облекло, как хората преосмислят нещата, как се отнасят със своите родители, как третират своите приятели и семейства, как се справят с всичко в обществото и как разбират природата и света като цяло – всички тези неща бяха установени след дълги, продължителни години. Ако не беше това, умовете на хората щяха да са празни или мисленето им щеше да е като на зверове. Ако случаят беше такъв, как щях да преподавам Фа днес? Как щяха Богове да се преродят в този свят чрез човешки тела? И как Боговете щяха да гледат на човешките същества? Така че на човешките същества трябваше да им се даде процес, чрез който да установят достатъчно разбиране и да станат напълно развити. Преминали през това, те се превърнаха в днешното човечество.

Но в историята на човечеството, без значение колко хиляди години са изминали, никога не е имало нищо, което да прилича на днешното общество. И е така, защото миналото бе за полагане на основата, докато днес нещата се разиграват. В миналото човешкият живот беше доста прост, независимо дали на Изток или на Запад. Китай през цялото време беше главното място, където Богове напътстваха и разпространяваха култура. Това, че [Китай] е наричан „Средното Кралство“(2) в днешни времена, загатва за това. Други места служеха както за публика, наблюдаваща главната сцена на човечеството, така и за поддържащи роли. Това бе курсът и целта на историята. Тогава защо в днешно време внезапно се появиха всякакви видове култури, теории и социални феномени? Това е резултат от нещата на различни гигантски космически системи, проявяващи се на най-ниското ниво – човешкия свят, и причината да правят това е, за да могат да бъдат избрани. Знаете, че било то на Запад или в Китай, в древните общества, с изключение на няколкото главни религии, нито една сфера [на обществото] не е имала независима културна система или форма. Например пост ренесансовата музика и изящни изкуства, различните теории в съвременната история и как различните професии се проявяват в обществото в съвременната история – включително и положителното и отрицателното поведение на човечеството – всички те се появиха сякаш за една нощ в експлозия от дейности. Особено последните близо сто години много бързо превърнаха човечеството, съществувало хиляди години, в това, което е днес. Това е мръсен човешки свят, много хора обаче са доста доволни от себе си и мислят, че науката е донесла прогрес на човечеството. Днешното образование кара хората да базират мисленето си изцяло на невярната теория за еволюцията и да вярват, че човешките същества са еволюирали до това състояние, че обществото е постигнало високо ниво на научен напредък и че човечеството е създало своя собствена цивилизация – създало е съвременната цивилизация. Това ни най-малко не е така. Но резултатът е, че много хора, под влиянието на този вид мислене, се наслаждават на научно изобретената така наречена цивилизация. И тези, които са образовани от съвременната наука и са атеисти, изглежда са намерили перфектната среда, те я намират за така приятна! Така те се отдават на удоволствия до краен предел, а модерни, изкривени артистични форми изобилстват, карайки това общество да изглежда наистина ослепително.

Всъщност Боговете никога не са искали човешките същества да живеят така. Човешките същества не могат да съзрат процеса на кармична отплата в човешкото общество или причината и следствието на нещата, така че не осмислят последствията от нищо, което правят, тъй като са слепи за скритите причини. В резултат на това, те не изпитват чувство на удовлетворение. Всъщност без значение колко безвкусно и показно става обществото, дори ако нивото на напредък надмине днешното, хората пак няма да са задоволени. Затова ли Боговете са създали хората – за да преследват безкрайно разни неща? В миналото, когато някой имал хубав кон, се чувствал сякаш е едно ниво над останалите. И когато яздел този хубав кон по улицата, хората казвали с възхищение: „Ах, какъв великолепен кон! Гледай какъв хубав кон има този приятел“. Те изпитвали същите чувства, каквито имат хората днес, когато някой има хубава кола. Но днес, ако някой язди кон по улицата, хората ще го сметнат за странно, понеже те вече нямат тази концепция. В наши дни, когато хората видят някой да кара хубава кола, казват: „Ах, каква великолепна кола, колко конски сили, тази кола е чудесна“. Човешките същества могат да живеят при различни условия, но имат същите чувства в своите животи. Ако на хората не им беше даден този модерен начин на живот, те не биха знаели какво е това състояние. През последните няколко хиляди години, когато хората живееха в нормалното състояние, в което би трябвало да бъдат човешките същества, интересните и възхитителни неща в живота им по същия начин им даваха чувство на удовлетворение. В космоса това е просто нивото, на което са човешките същества. В наши дни хората имат коли, но когато разберат за летящите чинии, които не изискват енергията, която използваме днес и могат да се издигат във въздуха мигновено и за един миг да отиват там, където някой иска да отиде, [те ще си помислят], че това е дори още по-удобно! Когато това стане, кой би искал кола? „За какво ти е кола? Толкова е отживяло!“ (Публиката се смее) Всъщност ако съвременните хора наистина живееха по този начин, те и тогава не биха били задоволени и биха продължили да преследват още по-добри неща. Разбира се, винаги когато човешките същества са способни да създадат нещо, това е работа на Боговете и не е резултат от действията на хората. Онова, което Боговете са дали на хората днес, не е било предназначено, за да живеят хората по този начин. Тяхната цел е да представят творенията от своите системи, така че да имат шанса да бъдат избрани. С други думи, въпреки че хората преследват разни неща в своите така наречени проучвания, тези неща не са придобити чрез стремежите на човешките същества. Хората не могат да прозрат през тази заблуда, не могат да видят истината и така в пълна степен се отдават на удоволствия в модерното общество.

Но тези неща не бяха дадени на хората за тяхно развлечение. Боговете никога не са искали да превърнат хората в това, което са днес, тъй като целта им бе да демонстрират себе си. Някои хора си мислят, че живеят такъв хубав живот, почти като да са в рая; разбира се, това дори не се доближава до това, което има един Бог. При тези обстоятелства хората дори още по-малко ги е грижа за последствията, още по-малко вярват в Богове и са дори още по-склонни да създават карма, и унищожават себе си още по-бързо. Днешната индустрия е замърсила околната среда много силно и е предизвикала израждане в самата материя. Това е нещо, което човешкото общество никога няма да може да разреши. И то силно е засегнало други измерения в космоса. Тъй като космосът е циклична система, нещата, извлечени от съществата в едно измерение, са по-нататък извлечени от онези в по-високи измерения. Когато нещо, което животите от човешкото измерение извличат, е нечисто, тогава нещата, извлечени на по-високи места, всички – ниво след ниво – стават нечисти. Така отклонението на съвременното човешко общество, включително отклонението в неговите представи, е оказало ефект върху Боговете и предизвика дори същества от високо ниво да се отклонят. И така, защо Фа-коригирането на космоса трябваше да се случи? Разбира се, проявата на това отклонение не се ограничава до човешкото измерение. Различни неща са се случили дори в гигантски космически тела. Тук говоря само за проявленията в това място на човечеството.

Всъщност привидно богатата култура, която се проявява в човешкото общество в наши времена, бе донесена тук от Богове от различни космоси и далечни гигантски космически тела. Описано с човешки език, това са начините, по които съществата от техните системи поддържат системите. Онова, което те са донесли тук, е проявлението на най-ниското ниво – това на човешкото общество, на Фа-принципите в техните системи, които определят повишаването или понижаването на нивото на даден живот. Ето какво са всички тези неща. Разбира се, с направлението на Дафа тези неща, тези форми, могат да позволят на даден живот да се издигне, също както могат да накарат живот, който не е толкова добър, да пропадне. Говорех за концепцията за „Велик Фа без форма“, което доведе до тази дискусия. Мислили ли сте за факта, че ако многото професии и многото области, които виждаме днес, са били донесени тук от онези далечни системи от същества, и Дафа практикуващите се самоусъвършенстват в тази среда, тогава с Дафа практикуващите, самоусъвършенстващи се в различни професии, това не е ли като коригиране [на тези системи] с Фа? Това не е ли признаване на тяхното съществуване? Не ги ли спасяваме?

Разбира се, няма да ми бъде възможно да оставя на човечеството техните демонстрации в човешкото общество. Онова, което спасяваме, са животите в тези системи. Когато нещо дойде на мястото, където са човешките същества, нивото [тук] го прави да стане много лошо и ниско, така че, разбира се, Дафа и Дафа практикуващите не могат да утвърждават тези ниски форми заради самите тях. Да вземем религиите например. Онези, които наистина разбират нещата, използват форматите, приети от тези религии, за да се усъвършенстват, докато онези, които не ги разбират, поддържат форматите на тези религии. С други думи това, което Боговете искат, не са форматите, които човечеството използва, а вие да използвате форматите тук и да се извисите. Когато се издигате, използвайки тези формати, вие утвърждавате Фа, утвърждавате Боговете и спасявате съзнателни същества, нали? (Аплодисменти) Самоусъвършенстването на Дафа учениците в различни професии е признаване на съществата в тези системи, а това е спасение на всички тези животи. Казвал съм ви следното и преди: това, което предавам, е Великият Фа на космоса, който обхваща всичко. Помислете тогава, този Фа не е ли огромен? Бих казал, че той е толкова огромен, че е безформен; безформен е, но обхваща всичко. (Аплодисменти) Фа-коригирането коригира всички същества в космоса и прави всичко възможно да спаси всяко от първоначалните неща, оставени тук от Боговете.

В началото никое същество не знаеше какво правех. Извънземните същества дори мислеха, че съм един от тях. (Публиката се смее) Никой не знаеше. Затова Боговете в различни сфери действаха по такъв начин, че игнорираха вмешателството на старите сили върху моето Фа-коригиране. Така, аз казах преди, че съществата в целия космос извършваха грехове в това отношение. Казвах, че са ми задлъжнели, защото ги спасявах. Този Фа е основата на всички живи същества.

Всъщност при положение, че го избера, всичко в човешкото общество може да бъде използвано за усъвършенстването на Дафа практикуващите. Вземете музиката например – нещо, за което съм говорил и преди. Ако хората са напътствани от Дафа, когато изучават и композират музика, те могат да правят прогрес и имат вдъхновения, и нещата, за които ще мислят и които ще видят, според необходимото, ще бъдат божествени разкрития. Така че с други думи, независимо в коя област сте, когато сте способни да подобрявате своите умения, това е отражение на вашето продължително израстване в тази сфера. И хората могат да видят, че сте добър човек и някой, който усъвършенства своето сърце и ум. От гледна точка на човешките същества, вие ставате добър човек. В резултат на изучаването на Фа и усъвършенстването на вътрешното ви аз, вие се справяте все по-добре и Боговете ви дават мъдростта, която заслужавате, и ви дават вдъхновение, така че да разберете много неща докато учите, да създадете по-добри неща, да подобрите техниката си и да достигнете отвъд. Помислете, в човешкото общество това може да се постигне във всяка легитимна професия, нали? Докато се справяте добре в работата, вие се усъвършенствате – не можете ли да се подобрите по този начин? В днешното общество можех да избера всякаква форма за формат на вашето самоусъвършенстване и да дам възможност на самоусъвършенстването ви да бъде успешно. (Аплодисменти) Просто не избрах тези неща. Не избрах тези неща за вас. Вместо това избрах формата на Буда и да преподавам Фа на космоса в будистки формат. И чрез петте упражнения и начина на самоусъвършенстване, който създадох, ви учих да се самоусъвършенствате, спасявайки всички същества, включително всички Буди, Даоси, Богове и човешки същества. Тъй като има толкова много формати, разбира се, не можех да избера всички. Избрах будистки формат. Но истината е, че това, което преподавам, е Великият Фа на космоса. Въпреки че се явява във формата на будистки принципи и Фа, и аз го преподавах от гледна точка на будистките принципи и Фа, това, което всъщност преподавам, е основният Велик Фа на космоса. Пътищата, по които ви карам да поемете във вашето самоусъвършенстване, са все от пътищата на великите божествени същества на различните космически системи. Всяко едно нещо се коригира. Всичко се обхваща от този Фа, нали? Такъв е Великият Фа.

Споменах по-рано, че когато бяха публикувани „Деветте Коментара“, някои хора не можеха да разберат и казаха: „Не се ли въвличаме в политика, правейки това?“ Но какво е политиката? Да предположим, че аз, Ли Хонгджъ, ви напътствах наистина да се самоусъвършенствате чрез политика – бихте ли могли да се самоусъвършенствате успешно? (Аплодисменти) Бихте могли напълно. При условие, че в процеса на работа практикуващите непрекъснато използват Дафа да направлява тяхното самоусъвършенстване и техните усилия да бъдат добри и дори още по-добри хора, и се асимилират и каляват себе си в Дафа, тогава те биха се подобрявали непрекъснато, непрекъснато биха се издигали и биха могли да постигнат Съвършенство. Ако днес аз бях избрал да ви направлявам да се самоусъвършенствате във формат на крал и негови поданици, като вие се самоусъвършенствате като поданици, бихте ли могли да се самоусъвършенствате по този начин? (Аплодисменти) Абсолютно бихте могли и определено бихте могли да постигнете Съвършенство по същия начин. Би било просто въпрос на това, как да вървите по този път, как да сте отговорни за всички същества и как да давате възможност на съществата да се подобрят. При условие, че напътствието на този Велик Фа се следва, това би могло да бъде постигнато. Що се отнася до специфични форми, аз не избрах такива. Достигайки толкова далеч днес, не би било възможно да изберем нещо друго отначало. Ето как се самоусъвършенстваме; това е пътят, в който се самоусъвършенстваме.

Намирайки се сред невежество и заблуда, хората не могат да видят колко огромен е този Фа. Ако някой можеше наистина да го види, разиграването на привързаностите му, докато се самоусъвършенства, би било равносилно на извършване на грехове срещу Боговете. Именно защото хората не могат да видят, те не се броят за грехове. Някой може да е по-усърден, докато друг може да има по-слабо разбиране. (Учителят се смее) В тази връзка, формата на заблуда разхлабва [изискванията] за самоусъвършенстването. Някои хора мислят: „Би било чудесно, ако знаех всичко и можех да видя всичко“. Тогава, в този случай, вашият път на самоусъвършенстване би бил толкова тесен, че не би ви било позволено да направите дори и малка грешка. Ако станехте напълно просветлени, не биха ви сметнали за някой, който се самоусъвършенства и не биха ви позволили да се самоусъвършенствате. Преди да започне преследването на 20 юли 1999 година, някои Дафа практикуващи бяха в състояние, в което се намираха на високо ниво на постепенно просветление. На тях не им бе позволено да се намесят в противопоставянето на преследването. Никой не смее да ги преследва и те не се намесиха. Ако те бяха присъединили усилия, можеха да спрат това преследване, но те вече знаят всичко. Онова, за което говорех току-що, е формата на самоусъвършенстване. Сега, след като го дискутирах от тази гледна точка, мисля, че съзнанията ви се разшириха, вие бързо успяхте да осъзнаете много неща и сега имате по-добра представа за това, колко огромен е този Велик Фа и колко сериозни са вашите отговорности.

Казвайки това, бих искал да се върна назад и да поговоря за нещо друго. Като Дафа практикуващи, вие имате необикновено минало и би трябвало да имате и необикновено настояще. Понякога, докато утвърждавате Фа, вършите работа за Дафа изобщо, или във вашето собствено самоусъвършенстване, наистина съществуват много незадоволителни неща. Най-забележителният и най-голям проблем, който не е бил разрешен от много време, е и онова, за което Боговете ми мърмореха в ушите, нещо, което ги безпокои най-много. Но аз никога не съм наблягал на това, а и не съм го дискутирал със силни думи. Защо е така? Защото Дафа практикуващите се нуждаеха от малко човешки кураж, докато утвърждаваха Фа в наши дни. Затова не говорих за това. Исках да запазя тази дискусия за финалното време – исках да говоря за това по-късно, когато моментът е по-назрял. Какво е, тогава? Когато Дафа практикуващите правят грешки, не им харесва да бъдат критикувани. Никой не може да ги критикува и когато някой го направи, те избухват. Когато са прави, не обичат другите да говорят за неща, които биха могли да се подобрят; когато грешат, не искат да бъдат критикувани. Те се разстройват веднага щом другите ги разкритикуват. Проблемът става доста лош. (Аплодисменти)

Защо чаках досега, за да заговоря за това? По-рано, когато утвърждавахте Фа и разобличавахте злото, не исках да бъдете прекалено меки, когато вършите разни неща; в такъв случай, разяснявайки истината щяхте да сте склонни да правите това с по-малко от пълната ви сила. Би било проблем, ако когато другите направят негативни коментари, докато разяснявате истината, вие просто спрете там без да давате никакво обяснение. Сега, когато сте зрели и рационални, и знаете как да вършите нещата, и сега, когато [дискутирането на този въпрос] няма да засегне разясняването на истината, говоря за това, което бях запазил за днес. Проблемът, който имате с това, сега изпъква доста ясно. Като самоусъвършенстващи се, помислете – говорил съм за това в „Джуан Фалун“ и в по-ранното ми преподаване на Фа – казвал съм: „Не отвръщайте на удара, когато ви ударят, не отговаряйте, когато ви обиждат“. Когато другите ви третират лошо трябва да отговорите просто с усмивка и нека това да е краят. А когато другите са замесени в конфликт и сте само наблюдател, трябва да се замислите: „Как мога да се справя по-добре? Ако аз бях в това положение, бих ли могъл да контролирам своя Шиншин и да посрещна критиките и неодобрението като практикуващ?“ Самоусъвършенстването е за вглеждане в себе си. Независимо дали сте прави или грешите, трябва да се вглеждате в себе си. Самоусъвършенстването е за премахване на човешките привързаности. Ако винаги отхвърляте укори и критика, винаги сочите с пръст другите и винаги отблъсквате неодобрението и критиките на другите, самоусъвършенстване ли е това? Вие сте израснали, фокусирайки се на недостатъците на другите и никога не сте се вглеждали в себе си сериозно. Когато един ден другите успеят в самоусъвършенстването, вие какво? Учителят не се ли надява, че вие се самоусъвършенствате добре? Защо не приемате критика и защо продължавате да се фокусирате върху другите? Защо да не се самоусъвършенствате вътрешно и да изследвате вас самите? Защо ставате раздразнени, когато ви критикуват? Колко от вас, които седите тук, могат да запазят спокойствие, когато някой ви посочи изведнъж и ви смъмри? Колко от вас могат да стоят спокойно и да търсят причината в себе си, изправени пред мъмренето и критиката на другите?

Това не е, за да ви обвинявам – не става въпрос, че моите Дафа практикуващи не са се справяли добре. (Учителят се смее) Колкото до това сега, то е защото всъщност Учителят ви позволи това малко нещо да остане във вас. Но сега, след като го дискутирах днес, отсега нататък вие трябва да започнете да вземате този проблем много сериозно. (Аплодисменти) Напоследък някои ученици често ми изпращаха бележки, писма или съобщения, казвайки колко не са прави тези и тези хора (публиката се смее) или какви проблеми имаха тези и тези хора. Знам много добре какво става. Самоусъвършенствайте себе си. Не искам средата на Дафа практикуващите да стане такава, в която хората се сочат с пръст един друг. Искам средата да стане такава, в която всеки може да приема критика и същевременно да гледа в себе си. Ако всеки усъвършенства себе си, всеки гледа навътре и всеки усъвършенства себе си добре, няма ли конфликтите да бъдат малко? Това е принцип, който преподавах през цялото време, от момента, в който започнах да преподавам Фа за първи път. Не е ли така? Подобрението за един практикуващ определено не идва от сочене с пръст, нито идва от критиката ми към вас като ваш Учител или от вашето сочене с пръст и критикуване един друг. Идва от вашето самоусъвършенстване на вас самите. Сега, когато Учителят е говорил за това в днешното преподаване на Фа тук, отсега нататък вие трябва да започнете да гледате на този въпрос сериозно. (Ентусиазирани аплодисменти)

Бъдете подготвени умствено (публиката се смее), може да се сблъскате с тези неща веднага щом се върнете вкъщи. Но преди да се сблъскате с това, няма да знаете, че то идва. (Публиката се смее) Когато настъпят конфликти, вие няма да бъдете третирани като Богове, нито пък нещата ще се проявят по някакъв божествен начин. Всички те ще изглеждат обикновени и всички те ще имат същата форма, както конфликтите, които обикновените хора имат един с друг. И запазването на вашата репутация определено няма да е нещо, което ще се вземе под внимание. Освен мен, Ли Хонгджъ, никой няма да получи някакъв вид специално отношение. Онова, което се случва, определено няма да отиде извън рамките на законите на това ниво. Така че всичко ще се прояви във формите, специфични за това човешко ниво. По този въпрос мисля, че тъй като сте Дафа практикуващи, които са изучавали Фа и са се самоусъвършенствали вече доста време, когато се стигне до по-детайлни принципи, вие ги знаете и сте наясно с тях, без да трябва да ги дискутирам.

Проблемът е станал доста очевиден. Знаехте ли, че през последните няколко години същества от високо ниво постоянно ми мърмореха в ушите за това? Аз обаче не отстъпих. Беше ми необходимо Дафа учениците да имат куража да разкрият истината, когато утвърждаваха Фа, така че не говорих за това. Исках да избера момент и подходяща възможност, за да го направя, за да дискутирам този въпрос. Днес е подходящият момент, така че го изтъкнах. Между другото, ще ви кажа, че като цяло това нещо стана доста ясно изразено за нас. При някои хора е станало толкова лошо, че никой не може да каже и дума за тях. Изглежда, че вече не мога да продължавам без да повдигна този въпрос. Някои хора са станали като клечка кибрит – едно драсване и се възпламеняват. Те са като земни мини – една крачка и избухват. [Те действат сякаш] „Не можеш да ме критикуваш. Не мога да понеса никаква критика“. Вече не се вслушват в никакво изразяване на неодобрение или несъгласие, независимо дали е било продиктувано от добри или лоши подбуди, дали е било умишлено или не; те напълно отхвърлят всичко и дори още по-малко се вглеждат в себе си. Това е станало доста сериозно. Не ви обвинявам, но отсега нататък всички вие трябва да обръщате внимание на това. Трябва да стигнете до положението, в което можете да понасяте критика, без значение от кого е. Ако има истина в нея, коригирайте се; ако не, го имайте предвид. Ако можете да стоите спокойно, когато ви критикуват или ви мъмрят, вие се подобрявате.

Често имаме ученици, които казват: „Някои ученици знаят, че имат определени недостатъци и проблеми, но въпреки това няма да допуснат другите да ги критикуват“. Разбира се, не предлагам всички вие да започнете да критикувате другите. Но когато другите виждат проблем или виждат, че даден проблем може да засегне вашето разясняване на истината, или че може да възпрепятства съвместната ви работа, те би трябвало да го посочат. Моите Фашъни може да ви намекнат чрез устата на друг практикуващ. Вие сте преминали през такъв дълъг процес на самоусъвършенстване и сте вложили толкова много. Работили сте истински усърдно. Виждам всичко, което сте направили. То е наистина необикновено. Но като казвам това, то е нещо, което свидетелства на фундаментално ниво за това, дали някой всъщност е самоусъвършенстващ се; така че това, което ви кара да не можете да понасяте критика – това трябва да бъде премахнато. Дори ако се справяте добре във всички други области и сте зле единствено в това отношение, вие все още не сте самоусъвършенстващ се. В миналото самоусъвършенстващите се работеха първо по този въпрос и това определяше дали ще бъдат избрани за ученици. Аз правех същото, преди да започне преследването на Дафа практикуващите на 20 юли 1999 година. След 20 юли 1999 г. не съм наблягал на това. Днес отново повдигам този въпрос и с това елиминирам физическата субстанция, която се е формирала. (Аплодисменти) Но вие трябва да коригирате тенденцията, която сте формирали – трябва. Със сигурност обърнете внимание на това! Оттук нататък, който не може да приеме критика, не е прилежен; който не може да приеме критика не показва състояние на самоусъвършенстващ се – или поне по този въпрос. (Аплодисменти) Ако някой все още не може да мине този тест ви казвам, че е в много опасно положение, понеже за самоусъвършенстващ се това е най-фундаменталното, то е най-отгоре в списъка с неща за елиминиране и трябва да бъде елиминирано. Ако не се освободите от това, няма да постигнете Съвършенство. Не позволявайте да стане така, сякаш обикновени хора вършат работа на Дафа практикуващи. Вие искате да постигнете Съвършенство, не добра съдба.

Ако обикновените хора искат да вършат Дафа неща, могат ли да направят това? Те вече са го правили. [Някои хора ще ви кажат:] „Аз виках „Фалун Дафа е добро“ и раздавах материали“. Когато обикновен човек прави това, което правят Дафа практикуващите, но не се самоусъвършенства, ще може ли да постигне Съвършенство както Дафа практикуващите? Не, няма да може. Но при все това, той прави нещо толкова огромно и то в този критичен исторически момент. Как ще се гледа на това същество? Той наистина ще получи добра съдба в замяна, неимоверно добра съдба. Надявам се, че тези, които седят тук, които са се самоусъвършенствали толкова дълго, няма да завършат с добра съдба в замяна. (Публиката се смее) Това, което ви очаква, са неща дори още по-велики, по-прекрасни и всичко, чиято наличност за едно същество е наистина нещо изключително. Така че самоусъвършенстването на Дафа практикуващите не е за осигуряване на награда от добра съдба. Отсега нататък, наред с взаимодействията си с обикновените хора трябва да направите дълбоки промени, когато става въпрос за това, как взаимодействате с Дафа практикуващи. Сега, когато казах всичко това, трябва да го приложите и да го направите реалност. (Аплодисменти)

Ще кажа нещо набързо. В последно време имаше проблем, който се отнася до Дафа практикуващи в региони, различни от забележимия случай със Северна Америка... много Дафа практикуващи взеха участие в продажбата на билети и подготовката за Китайската новогодишна гала на Ню Танг Дайнъсти Телевижън (НТДТВ, бел. пр.). Времето беше студено, така че това, което направихте, беше тежък труд, а вие вложихте сърцата си в него. Видях, че за да рекламират продажбата на билети, Дафа практикуващите изнасяха представления по улиците, носейки тънки дрехи в смразяващия студ. Може би защото всички го правехте, не се замисляхте много над това. Но беше различно в очите на Боговете. И като ваш Учител, аз също бях доста трогнат. Вие сте удивителни. Говорейки за това, ще кажа защо световната Китайска гала е толкова важна. Разбирате ли какви основни неща зависят от Китайската новогодишна световна гала?

Порочната ККП винаги е използвала сценичните изкуства като инструмент за популяризиране на партийната култура и за промиване на съзнанията и индоктриниране на китайския народ. Хората от Китай всички знаят, че всяка година тя поставя онзи спектакъл „Пролетен фестивал [на CCTV]“ и че всички програми възхваляват злата партия, и са силно политизирани. Но Китайска новогодишна гала на НТДТВ е дори още по-голяма – тя се нарича Китайска новогодишна световна гала. „Световна“ – това включва и Китай, разбира се. Така че помислете, това не е ли нещо огромно? „Световна“ означава международна. А ако е международна, тя трябва да е от международен калибър, нали така? Нашите ученици са наистина невероятни, имайки предвид как успяха да представят галите от изминалите няколко години така добре и да постигнат такова високо качество. Без значение какво беше качеството като цяло или какви бяха индивидуалните представления, най-малкото хората не можаха да намерят никакви забележими недостатъци. (Учителят се смее) (Публиката се смее, аплодира) Реакцията беше много положителна. Затова изискванията са високи за всеки от изпълнителите, хореографите и директорите, композиторите, оркестрите и т. н. Така че по отношение на определени неща, трябва да започнем с най-основното. Освен това, както знаете, съм казал нещо преди: било то цялостният ефект от галата, песен, която е изпята, или изсвирена музикална нота – всички тези неща, които Дафа практикуващите правят, имат ефект на утвърждаване на Фа в други измерения. Излъчената енергия е доста силна и разгражда злото. Другото е, че хората в бъдещето ще следват това, което правят Дафа практикуващите. Дафа практикуващите поемат водачеството в оставянето на определена култура за бъдещите хора и пречистват злата партийна култура, не е ли така? Ето защо злата ККП е толкова озлобена и се опитва да създава проблеми. Представленията имат директния ефект на утвърждаване на Фа и спасяване на съзнателните същества. Следователно тяхното въздействие е доста значително и последиците от тях са доста добри. Ако можем да направим това без прекъсване, вместо да имаме само няколко представления както сега, тогава помислете колко съзнателни същества биха били спасени! Осъзнавате ли, че когато онези, които са гледали галата, излязат от театъра, всякакви лоши мисли, които са имали, са били унищожени? Всичките им лоши мисли са изчезнали. (Аплодисменти) Ето защо хората я намират за толкова могъща.

Това е всичко, което ще кажа. Разбира се, знам, че искате да чуете повече. (Учителят се смее) (Аплодисменти) Знам, че в този период имате много проблеми в самоусъвършенстването и има различни мнения сред нашите ученици. Ще използвам малко време сега, за да отговоря на вашите въпроси. Можете да предадете въпросите си, написани на листчета. (Аплодисменти) За да можем да разрешим някои конкретни проблеми тук, бих искал да помоля учениците, които искат да зададат въпроси, да преценят въпросите си и да помислят дали би трябвало да бъдат зададени. (Учителят се смее) Иначе може да предадете цяла купчина с въпроси и няма да можем да минем през всички тях. Сега можете да предадете вашите въпроси.


(1) Забележка на преводача от китайски: китайският термин би могъл да бъде преведен като „форма“, „формат“, „формалност“ и т. н. Преводът му тук е съобразно контекста.

(2) Забележка на преводача от китайски: това би могло да се преведе и като „Централното кралство“.