Предсказание за Фа-коригирането на човешкия свят

Фа-коригирането се придвижва през света, грандиозното проявление на Богове и Буди се разгръща и всички непоправени грешни неща в хаотичния свят и кармичните връзки се уреждат с доброжелателни решения. Тези, които вършат зло срещу Дафа, отиват надолу към портата, след която няма живот. Колкото до всички останали, сърцата на хората се завръщат към праведността и те ценят добродетелта и вършат добро, всички многобройни неща са обновени и всяко едно съзнателно същество се прекланя пред спасителното милосърдие на Дафа. Всички Небеса и Земята празнуват заедно, поздравяват се едни други и ликуват заедно. Най-славният период на Дафа в човешкия свят започва в този момент.