До втората Дафа конференция в Русия

До втората Дафа конференция в Русия:

По време на Фа-коригирането нашите ученици всички са се справили много добре. Особено руските ученици, при обстоятелства, в които хората в Русия са много силно повлияни от пропагандата на злата политическа група на Китай, са устояли на всякакви видове натиск, създали са Дафа асоциация и са изиграли огромна роля в разясняването на истината. Всичко това е забележително. Надявам се, че чрез тази Фа-конференция ще извършвате по-добре работата по разясняване на истината, изобличаване на злото и спасяване на съзнателните същества. Трябва често да общувате с учениците в други държави, да се окуражавате взаимно и да напредвате заедно с прилежност. Учителят очаква дори още по-добри новини от вас.