Коментар II

Тази статия е написана много добре. В нея са адресирани специфични въпроси, особено тези, възникващи в сегашната ситуация. Надявам се, че всеки е способен да се отнесе правилно към дискутираното в нея.

Бележка: Това е коментар към статията „Не забравяйте самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането, докато унищожавате злото“, която е написана от Дафа практикуващ и публикувана в същия ден на уебсайта „Минхуей“.