Аполитичност

Думата „политика“ е термин на модерното, изкривено общество. Истинските човешки общества в историята не са имали този термин или това, което политиката обхваща. Когато политиката се е появила в човешкото общество, то вече е било започнало да се изкривява и нравствените ценности също се превърнали в обект на нападки от нея. В допълнение, същинската причина хората да влизат в политиката е тяхното желание да си изградят име и поради егоистични облаги. С тази разлика, че тогава моралните ценности на човешкото общество са били все още доста силни и хората, които са живеели по онова време, са били всички в тази среда, така че тези, участващи в политиката, просто не са изглеждали толкова безскрупулни, колкото хората в политиката днес. Така че политиката е била мръсна от своето възникване. Но е истина, че в политическите кръгове е имало някои почтени хора, загрижени за страната и народа, въпреки че те са само капка в морето.

Но що се отнася до онези почтени съпротивляващи се, които са срещу злите режими, опустошаващи страната и погубващи народа, хората също ги смятат за политически, тъй като те имат ясни политически позиции. Макар хората да мислят, че позициите на тези хора са почтени, политическата дейност в края на краищата е продукт на едно изкривено общество. Ако днешното общество не се беше изкривило толкова, политиката не би се появила.

Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите надхвърля това, което е човешко; те са самоусъвършенстващи се, които са разбрали истините на по-високи сфери, и това, което разбират, надхвърля сферата на обикновените хора. Всяко разбиране под сферата на по-високите Фа-принципи вече не е Истината на космоса. Всеки Дафа практикуващ е наясно с това в своето самоусъвършенстване, така че дори още по-малко би трябвало да примесва политиката на обикновените хора във Фа-коригирането. Изпитанията, които понасят Дафа практикуващите, са неща сред Фа-коригирането и в самоусъвършенстването. Изобличаването на злото и разясняването на истината на хората в този свят са само за да им се покаже преследването, което понасят Дафа и практикуващите, и най-основната цел на това е да се спасят хората в този свят, да се премахне отровата в съзнанията на съзнателните същества, с която ги е заляло злото, и да бъдат спасени от опасността от изличаване в бъдещето заради враждебността им към Дафа. Това е отражение на великото милосърдие на Дафа практикуващите в спасяването на съзнателни същества дори докато понасят преследване. От друга гледна точка, как биха могли Боговете и Будите да се замесят в човешката политика? Дори още по-малко те биха утвърдили политиката, която се появява в едно изкривено човешко общество.

Човешкото общество е добро място за самоусъвършенстване, тъй като тук всичко може да доведе до привързаности. Точно заради това човек, който е способен да излезе от тази рамка и да се избави от всички свои привързаности към човешкото общество, е величествен и е способен да достигне Съвършенство.