Обетите на Боговете се изпълняват

Хора, не смятайте Фалун Гонг за незначителен само заради това, че има Чигонг име. В древни времена всички различни школи на мисълта и всички занаяти и професии в човешкия свят били наричани „Дао“. Лао Дзъ обаче казал на хората, че Дао, който той преподавал, е различен, като казал: „Можете да наречете този Дао, [който преподавам] Дао, но той не е обикновен Дао; можете да дадете на понятието, което преподавам, обикновено име, но то не е обикновено понятие.“ Когато Буда Шакямуни преподавал своя Фа преди 2500 години, имало осем религии, които били разпространени по същото това време. Буда Фа, истинският Дао, бил измежду тях.

Човек винаги си мисли, че когато един Бог или един Буда се появи, земята ще се разтърси, че когато той спасява хората, неговият образ на Буда ще се прояви величествено и че с едно махване с ръка той ще унищожи злите хора, които подкопават спасението на хората. Ако случаят беше такъв, не би ли било по-добре, ако Буда вземеше хората горе директно от небесата? Трябва да знаете, че хората, които ще бъдат спасени, трябва да изплатят чрез тежко самоусъвършенстване всички грехове и карма, които са натрупали в миналото чрез извършване на лоши неща; трябва да се избавят от своите човешки привързаности и всичките други лоши неща, които носят, и същевременно трябва да коригират поведението и мисленето си. Само тогава могат да бъдат спасени. Ако един Буда се проявеше величествено, дори и най-злите хора биха последвали това, което казва той. Тогава би ли имало все още възможност за самоусъвършенстване? Дори ако човек се самоусъвършенстваше тогава, не би се брояло, защото един самоусъвършенстващ се трябва да елиминира греховете и кармата си по време на тежко самоусъвършенстване и след като бъде пречистен, да се придвижи напред към Съвършенство.

Всъщност когато всички обикновени хора видят образа на един Бог или Буда да се проявява величествено, е сигурно, че в човешкия свят се разгръща нещо грандиозно, и е много вероятно това да е времето, когато греховете на човечеството ще срещнат съответна отплата. Било то Буда, Дао или Бог, когато спасява хората по света, той със сигурност трябва да слезе в света, да върви по земята с човешки облик и да използва човешкия език, за да направи Фа-принципите известни. Нещо повече, когато едно Просветлено същество се спусне в света, това обикновено е по време, когато нравствеността на хората спада ден след ден, когато греховете и кармата на хората са огромни и когато моралът на хората е дегенерирал. Щом спасените са получили Фа и са си заминали, утайката на човечеството и дегенериралият свят, които са останали, ще бъдат изличени.