Стабилност

Нещата, които се случиха в последно време, вече нанесоха сериозна вреда на многото Фалун Дафа ученици. Същевременно тези неща опетниха тежко и имиджа на нацията. По отношение на информацията, която имат учениците за това как съответните региони или съответните отдели пряко или тайно са се намесили и са разстроили практикуването на Фалун Гонг учениците, и по отношение на ситуацията, в която някои хора използваха властта си, за да предизвикат „инцидент“ с Фалун Гонг, да поставят широк сегмент от народа и правителството в опозиция едни спрямо други и така да спечелят политически, учениците могат да докладват тези случаи на различни нива на правителството или на ръководителите на страната, използвайки нормалните канали.

Но ние сме самоусъвършенстващи се. Не се въвличайте в политика и не позволявайте събитията, които се случиха в последно време, да ви смутят. Успокойте съзнанията си, продължете нормалната си практика и изучаването си на Фа, бъдете прилежни, усъвършенствайте се солидно и напредвайте непрестанно.